Sunteți pe pagina 1din 100
Gheorghe Brezeanu Florin Mitu Florin Draghici Gheorghe Dilimot PROBLEME DE DISPOZITIVE SI CIRCUITE ELECTRONICE PARTEATI . IR, Q Rs Dy, of | % t tt ©. no He. Rs re Editura IT GRUP CUVANT iNAINTE acd ecw! este ghidil vitor stun progesle majore gi dinaica circuits legrate ce expe reali ara egal da lume calelatoaelor, a comnicilce mobile sau Ssemelor elecuoaice aalfo i veo = au fist posible pin cunogseten puolunld ziti 9 ‘Sovonicé digporitvelor semiconductor, Tats de c, orion coutibuie I acestscunontere ~ cum se Jory gi caren pe eae 0 ropmem~cteitdeauna neces. Sista leerini rupnarine very ae, dak te compar eu conn eijiorderelerins din demeni (wea joie thie indicate Te bibliograte “Acese cin, serse de care didactcw de a universitii de press, la eae proces de invijne are In baz stud indvidoa, desea i analiza concep zvs, compote elecich, rnodelele de ura ale dispoitvelor semiconductare, preci si tence de piece si fiunsionares cgcuielor elementare din compoaenia. swocturlor iatpate. Probleme de It sfigilfeerui capitol sunt, tb mule siti, simple exerci ee sole fie demonstaea nor formule sau atitmali din eprinsul capil, fe taster de Gagrate, casei lecce, alc, ee. mete $8 faitezeinelegera coil paca, Asst oblene mst ceca ‘Se eonltuind ales ome de cats pete sien. Lr wot In jr, Scoala de Eleevenied folosete inc, pia tai dar 9 din pica subictive, sbtomel dnifint Ta clara Lao diseiping cat este Dispose wi Circule Electronics, de mare complestae i indore, camosinjale predate In cuts so Gxsa7h Hse completeast ria seminar, proicctc yi Iueriri de laorsor, tn acest coutet clegere de ‘robles nen ocala de ten ‘Volum de ft lat laa tela edie, est prima parte euleget de Dispasitive Cireuite Hleetronie co cuprinde probleme rznvate de diodes Wanzistore, se de ure $1 etaje de amplificare, Sunt tastate prin date mumeice si comentai pexTomanl, emmportarea secre, modelele si circle echivaleate porta aese dispoive modal lor de folsice In fcuit. Dispartvele de putee,yeoNemele de rgomol si eomporarc it temporturs nu suit shot, Lecraes are ase capitole ca un mumir de peste 110 probleme, complexe fn mares lo ‘msjnitaté Un beewar teoreue eu formule gi model, oe Tace pos floes eh 9% deco fare trav audit cusunile de Dispodtive Eleetronice sf cel de Cirelte Flectronoce Fundamentale de fa faults de Hlecanict, Teleceanicau 91 Tehoologi Inoue Bucuresti precede Recut epi Ti Capita 1 etterl ete famiiarzat ow nojiomi ca: semiconductor gp, pie mobil, eeisivitte, ectlbre terme, dingramt de banr, caren de cinp Wiis, gona recombine, emi de contin (Cuptlele 2-4 sunt dediat fii eleetenicidndlor,tanistorl bipolar si TEC (© tapi spacial se acors metodelor de determinare a panctul state de funcioare (PSF) si 4 uti regimuti de polerizare a disperser, ts vat eica de apr ees de Sheiteuscmle de caper pert eas PSF. Neliniarats eval de dsp imgune th clea tery exempt fm rare in mle sai Se pecizeazt de asemenen caries font cind deduces SF se pone sinpliien semen pin lista eellor de Stspoctiv vei dod Zoe yaa tenor iol). ‘Modul de lias linitle moellr cielo nate de sera ie sunt wate pena tute disporivele mentors. Un ak 8 do peoloine shordesel cat movklle de ‘Rnial ma pot io 9 nso opfla 5olerd pill determin into mnie ita a exes ana 5 ‘ator pee penta paraneri-crent suisse ins, renstea de sre sul Ub earet cu want plas MOS. Stale de cent a iniods aes prin pst a Caleger dia el puin Gout mosve Ps do pate, pen ema ct perforant Sesto Stbcueule prezenein stra ttiror ection eulgice, sont sins Teste de linidnle Gancisouclr ce ints ta component ar po de al pate, poste determinate Fert de ij et an onsale floss # evita ehvaent de Sema m5 frente jane waist ‘Una apt! pein compara param ttre ajo de ampfcare cu triste vipolar si TEC, simple fea srcin dsb, le eo veri mre de iar sunt de Semes intie iy haste stonbo se vdesjuad tence de polarize wandsor opis caret contr il ine ce ponte sigs 9 excrie maxima ema ihe, La wate potlonce unt clans apis de esi, ress de inte ie ‘pris cj prope "es nnalias lucrii contin pina end, tm sci yi ordoaceaproblemeor din iccare capitl, Mae din cuteleco inde wi sthemele de et de ampifcare sit nei Pura rand est ttt pin exeple sumerceermportare i egim sonar § la eel ‘nica tnzsoralsi MOS eu do por eu sutstatl acti). De asemenca webuleFemaest ch, into, pent satis de eg i cheer flo alleen bua po tesla resents i toda ge Teosse cent condos, cre sem epinen Sn ators a alii Cane se ntoscn tur ior cave aust sau vor sia crs de Dispetve st Ciruite Electronic. Nu se tesomaadhleetrengeoblemelr, chia i eslorrearae foot Student sneer resolve singun, In bron, problemele dite cup Inlegeren futur one priate Ta us, Probleme de crate ce ind, see cet tela de plicated fle pra » nesta rezlire prope, dco, Ai fezlatleobjinte se sep ew et dat i elo, Noein eet mod silence Sepnderea, doe ssoad, de areola ngnererte « rolend de disporiive 1 ecule {Tecnica site acs need se pot lds ch sme comporttes elec «un Sispct sau fancfonare a et lsc Bucuresti 2006 Auto CUPRINS Canin introductv. mt CAPITOLUL 1 Gopi z s aE ee eee EM FIZICA SEMICONDUCTORILOR Prolene. : w ele Captlu 2. Diode. Circite eu diode * Semlcondactral ese nate ul de bavi peor filwicarea dispositive 5 ov. = 2 z B : ‘eure a poi tte ie ea pe noel G)_ = np ciety semienditr ee eget de Cou tui de prt soo econ! tr eet ede eee act Li stintescondtor ont lie in ini la? = 10 6 cnc Fe pros coat 2 leon in secondtr pot oeua muna ane nivel energie erapte in ere 1 Sens pring spurte pn Da ieee ints pay faeces Sat ‘pil permis de ner mar denumitebond cd condneficy! respect banda de wef Cupttt 4 Tranalstoare ea fe de hmp Fuss eared probate x tons cc ie carl Fee Bre ° J} uw Frobieme os aaa atta vient pobaie ca aca ive ne capt (fg ete: revi oy 1 Probleme we y cu eof FFs) i Capitola 6 Btae de amplieare Test tempera, & constants Hoan a sna nivel Fermi, dep ive aoe 1s Scenic eu prota eat de ocepare asap as + La eh terme, Sd semicon nc aft sub aan epi cp elec Probe 18s sat magn, ada mince sv asker, nivel Fe i tenperaa nat const tt rates = ‘volumul si. in eazul eiteal, concent de stn si plu au expec (129) 125) Mans~ 25407) 129 Disoortve si Cireute Eectronice- Probleme repress denition de sti energstce din bands de condjie (valu); my, ete mash slectonuli (gual fm te masa eectronali ber iat7,= 300K tempera de rion 'N #4, au valor spropiat, repre nivellenerasti nie al bea ae sunny ‘marines suptoard« beazi de val. Ca umuse, y= FE, consti linen (enegetes) Prods concentra do proc mobil la ehiibew termi: Po =07 2N.N, oof - £2) este const pesto un semiconductor dh. Reais (1,0 ansein le schnit maseo, consiuiecoia decir Misimes et concent nasa La tec mp ce +) Rezststatessenicondacioruatanc capes, 1 Tawa) une ered motile pent eecreni (gla). Modicare ern se reaiea prin dope contol en impart. Se inode sm de mparate petra (Geneahce bein sustain stomilrteavelen si semieondcrsh, aed elect de canoe De asemenes,s lized impr tvaens cep) care ime clestnl pata ashe, ler oat cud gol we inlcude de ae seco, Neweaates anu semicouduc,l xii, dtat cu input dur yore (do concenai ue epee) seein in tai frst tN pote as $2 cumsidrt ionize complet» ipuirPrin done (acess) wi let, aaah ‘vin ion piv (nega) eosin sarc spl a, censors ele Rezslvare sistema de ecu (3) (1) conde done Sl sone penta conentatite de cir us) ay, = W¥4) (mt (ue) 70=(4-¥o) b(begt a} ae {su conceal py pet aati, pitt mma sma ais ai, Felder sue nga n chee czas one (@=semicondcor ise; crank stoi in care ,~ Np ccm. Din lite 0. shine enh 0.79 Diagto energet a semisndaconi inte ete repent oe 1 Net Fermi nimi ave! mie, Fy Ftc poo ae sac Ree ne Gi at cay (i) semiconductor m wobln cd > Nm. Re dn (1.5 Nas 7) ‘CAPITOLUL 1 Flea Semieondusterion . i Me >> Poo dei, condufin se velizzazt In pipe prin electron, cate Sunt puro Imajnitai, P diagram energetic a semiconducterui nda ia fig. 1b $e consath ed ive Farm plist in jumtatea de usu henai inter ver cliile 1.3), (Gi) ~ semiconductor p; reli ezal in cate > N,>> m, cn W-No ‘Acum, Py > yA tansprtl cunt se realizes esa pin gu (pdr mje Diagram energetics este reprezenath Is fig 1; nivel Ferm este sta in juntas de js a benz ntezise (sub £). Nivelol eneweliesnecontiage (ver fi. 1 Tb st Lle) se nels soci inpriilordanoar (acceptors), (ie) ~ seniconductor compensa; so ojine stincicind NW =Np 3», Pleind de la ‘ale (1.6) 50 refine egaltatoa (1.72). Diagram energtis in aes cag ese data ig U1 set de cen x semiccnductoaliiinse pn niveleeascin nnpuraier yi, (ey Po Nene My ——. o “@ Pgh La un semiconductor nedegeneratnivelal Fermi este plist in banda interist, Cin nivel Fenn ese stat In banda de condvefc sau cen de Valen semiconductrul se cmaderd Seger *Beuale decurent au ees dosti cro de ton’ asa yn cua fo Iac Sag = aE + QD, as) J,- won, F—aD,p (8) s. (use) Fecare cure are © component de cmp (i), Jays Sao unui cmp eectic de intensite F, si una de dtwie Jn». cauzats de rewilormitats concent de puto Ya(Yp) cin volumul semiconducimfu. D reperints consanta de difucie eleewanor (qoluite legas ce mobili prin eat li Finstin (alle uml pet un semieamductor sodegsner Paar hana os wie Vg =2E coannm wis grin enc 124107714) + Elwes connate ering varia inp cosa prior ot mothe ay aot 0 Dispose f Cireute Blctronee - Probleme & m unde Gest itera de guerre de prec lston ~ gol sub acme uni geet (imi sexempla, iat Ry repeal vita neth de recombine pet let ae) Peni ico modell rocombida adete (intr woe cent de cpr de concent Nit pen ive enrgt n aprparon nivel inte) eee ce 2-5-0: 8Aonnt) aan oeferneel GP or[renen( SS] ‘ude oy st secjianea eficace de captur pent lectoni (glu, ia vy vite termi * Eeusfia lui Poisson dé dependenja cimpuli F) si potenialull cece (@) de scina dn sotmiconductr: sy N) ana Ly? 6-305, R, (1.108) Fa-v0 are unde ¢, este pemitvitateasemisonduetoru PRoDLEME Pentru o proba semiconducoare alt In ecilbru temic, prokaiitetea on a nivelul E, este egal eu probabiitatea de neccipare 4 veh Ee ‘Detrminai pavijia nivel Fermi pent seas prob REZOLvARE Probubilitates ea un elecron 34 oeupe nivel energetic F este conlarm statis etm -Diae dat de elaia (1-1). ln eazl rob date se presto Il B= 1~SyfE,) ups caleulele clementare folosind (1.1) x obfine fr Ae unde ruts ec niveul Fermi este plasat chiar a milocul nz interzive. Probl 1.2. Si se detormie porta nivel Fer ininse (in banda iris expresite concentra Je_purtiteri mobili la edhlbma termic in fncjie de la un Semiconductor dopat eu impurit Rezowvane [Lan semicondictor iatrinsee ny = py semieondactoralininse bine olosind eeu (1.2) pentre CAPITOLUL 1 Fisica Semicondustoriloe un Remit: By otee ee selina: 2 pry Cum densi de sisi, au valor propia (veri elas 1.29, ata ermen din meme deepesie web Ca ura Bade +8 GEE) Dac ie ints pls proximate boc nt ae emiondsar 0 ‘aaj alan anit St bind lie das coil 2) sbi to=mea( HEL) Ls techies nil Fe ede in dau Cave: Ey, Bye da suite pes cncnaie de purr potas fm Er non, exp{ =F. p=nen| onl = pene Proplefia 13. 88 se determine concent de echt ale cect gigolo x reziniviats, poco probs do slicks afl Ta trpertse cumerel si avind arnsiowle concen de mpi 8) 310” atom de boven 1) 1310" stom de beim st 10! stm de foto ) 10" atom de baie’ 1.5«10" 310" stom de foseien’ 10 sori de gluten’ 10" mown de asin Seeanose: nj =1-5%10! an idatte din tbl (Ny 1,4 8) tori de Coster Nlor') sx? | asx | ane ‘ama x0 0 alee) 490 wo | va | euviae 18) Boru find wn dopautaccepoe reals, = 210" en? Wy =0 $i probe ede tip iyo he sxs0" on™ Resistvitatn se determin cu expreia (14) la care prim terme do a utr ose eghiait ooatee tty, <& Bo Se determin ‘Din relajile (1.70) 50 cine! py =N, =3%10" en 2 Dispoziive i Cireuite Electronice- Probleme Sa cxsiet in bet, =450 2" salon ce corse consents de impart Ny 2310" on 1 Cam bral cle acepor it feel donors bine Ny = 1109 on? i Ny =10" on? prods ete tot de ip Foosing exes (1.70) raul: in tabel reams: ye, = 90052 gi = 90077 CConcontraja tall este: Ny By =300 om Ca mars, p= Pye ©) In asest az: Wg =10! cn i Np = 13x10" om5i proba est de tp n. Din rail (1.76) 2 oie Np=Nq= 3x10" on? Pm 45010" on No Concetta de impurity 5 mobili a vaorit do a punctl Reza di (1.4 dup segljara emenulu seund de numitor 4223.00 tin Gata este acceptor, ir seni este dopant de ip reat: Ny Nip "3x10" on™, Np = 10" om, Foosind (1.75) se determin me jor lt Np -Nq = 3x10 cm 4.5510 om Wo*No Cones dy = 203500 oh seat, = 00 9 y= 199° rt este dep» Co urmare Observatie DMinimile (concen de putter mobili, mobili, ete.) c= enacterizear® an semiconductor ni) poart indice ip). La echlbra se ada nicl 0. Problsina 1.4 Si so ordonezo dup rzistivate wmtoaroe probe de sli nedogencrat, compet ona, le a ebb tere dapat uniform eu mpc ate: "Py ca ly mpucii seeepoare Pca, impuri danors Pen 2N,impuria aeceptore si, impuitas dnote ‘CAPITOLUL 1 ~Fiziea Semiconduetortor 13 Secunoaste N= Np Rezowvane Penuu FP, probe de ip prespeavn,sserie(v problema (1.3 i “ais a > sce, >. rb Pav conceit ds inp Na=2M-No ” ste doi p. Revives sues: py = UN La cast probit concentra tot de imu 1M, este mai mare de a rma prob real 2, « fn eonscen eobine: > p> ps Frobn LS, Deering conse de lect’ igor In civ tmp pra din Spat a 10" np nat tape SOON, 30K 9 SO Dea ‘cipune probe evniie® Se nec: = 11 e, constant cu temper yi a, = 15x10" on" I 300K. Rezo ARs Avind in vedere Np) =10"¥ cm monday eoaree ls vie 7 ,= 300 K proba ecompltionizat CConcenaainrinseca depinde de espeatrd prin rela (1.3), Folosnd acess relic se poaeexprina i emperatirs cares in fete de cancer tins a nUr)-nto) To [1-2] La Tym 300K, (Ty <6 No ise cin HN =0 din compe (1.6) eau 0 2235510 on" em! <6 Np ae 10% ems pastes valouress concern de go tet Py = 1883110" om Le P= 600K, »,=275%10" em" devine compurabils eu Ny Ca urmare, in expres ‘comes de electro numa pate negli ni’ un trmen, Se ealealeci eu (1) Fr s0M em, pay =229%10% on™ Valerie peta nm i nt apcopite darn contin, 4 Dispoctiv sf irs Blecroalee- Probleme Semiconductral devin inrinse la emperaura pus Gre ny alt) = n, Pent sce, webuie ean(T) >> Ny Impunind 0 Se dtemink P= 725K. Laven emperatrk ny © py =n, =2% 10! Problema 1.6, 0 bart de hungine @ din $i asapenera, In ech tems Nols) =War cui dopat ew impart da 2) Dato xr srt Zetex s ecko ompoen ae, Reronvane BBRBBBB a esto de tip m Find scmplet ina lib erie are expe to 27= Nats Nod) ‘eneentayin de elect a Cum maf) seae,apare proses maul do due elodtronilr -tIungul bre Desc cucil deduce acl este (ver tela 1) Jaa “(010 aa Sie seal aoe alate Sa csi ef perm © back © poste Glo mod ‘nidmenso 1a ection termic caren de elecuoni este nul (problema 1.8, Din egaiats Ia day ‘eal ps compo de cmp ei ™ tga = 90, NOE Jap =I = 90, ‘Aceast conponents datoratscampulu it Fy eprit th bar peta se opune ist toro moi: yrs cpu eon flo ecu cuenta de it Ie Wink CCombinind expres de mai sss obj epee Sea ela (1.9. J, iF nsensl piv al ani Problems 1.7. Sise reprint (ata) diagram energetics pentru bare de so din problema pees Rezowvane Din eli ext CCAPITOLUL 1 ise Senennductr “ Ber) 6p ern gy oa of (1-2) me Fig P17 Problema 18 Si sedelich expres densi curenilor de electrons polar fanstie de ovssnivelele Fei, REZOIVARE BBBOB erste eucnul de leconi stein cal guneal dats de (18 2), unde conconeia te ocuoni depinds de evasnivell erm penta ction pn relia (vee pblema 12} nonae( Ez) vod Diteenind fare men dn aces cot bin: i vn= (VE, -V8)-n i VEm-VE)m Pe de aft parte, este cunoscu legatura dine cémpul electric in semiconductor si vai sivelelor eergtie FE, sau By F vB, =LvE, 4 See one ee Tea a te VER, a pent eta ea ee eel Ieee B® J, 20H? Dispuztve yi Circuits Flectronice- Probleme In concazc, act evasnivelele Feu vrai cu pz exist eur semiconductor. La ech termic cvasinivelele-ccincid cu hivelul Ferm care © censlant In tot smizondactoral (Bj, By,= By). Cama, Vp, = VE py =O si Jp= On es ea Problema 19. Si 2 detemnine concentia maxing do impurti pint la are iotern ‘isi omplets ete vali Ino probt o Side ip alla la terperatars emer emi de csi temic. Proba st va consider dopatt et impurit donare eu nivel 2, pasa la (0.505 e¥deasupeanivelu inwinse. Se cunose:KP'= 25,86 meV sin 1.3 10" Rezo.vare BBBOBE (Grodldeionizare se apesiaa pin probabiltates ca nivelal donor (E,) sina feocupet pobebiiate exprinat pin rela (1.1. In eonseeinfeancentraia de om dono lone [Np -depnde de canenaia ttl pein ela NB ‘Selimpune pet ienizare complet de expla: 3 209: Np. Rez din ecujia de mai sus: gs 2k 097 eV seal: By -E, = EE (En Ey) = 0.45 eV. Carma: 2,-5,) AF sp5e10" en! woof Ee ese Ponta concentra total de impure odin: Ny <5,6 x10" om ae NB gl itn ae sneer ico Pena om eae . ibe, seta teal 5.86 mT. B 505. ‘Rezouvane BEEBE 2) Penta Np =70 em, vind in vedere tertile din problems precedent proba © complet ienzat Din cea essa lie: Ey B= 0,388 6¥. te No 1b) La.vy~ 5.10" cn proba mu mai e complet ionizat a tempat camera Determinaren povtet pear En conceauapsi de impustitienzate so fae prin teat sucesve fn pia iterajie se consider: ee, 7 all =p o Rent Eb CAPITOLUL 1 -Fisiea Semleonduetorior 0 38310! a 2 In a dous iterate 2! =! si din ecuatn (1) zu: £7! ~B, = 0488eV . Se obine =f = 328350" em tn continuae: £f2”— F, =0497eV. (05 =29x10%en, Bil ~B,=0498ev nl) = Nj =305%10"em™, Ei! E, = 0495eV. ‘Aving in vedere diferente dine reztiatle obit a utile doa tera ier eo msi pia de 59% proesul erty so. stopeazi. Tn conclusie, Ep~E;=0495eV, iar ™ 195 10"%cn”* ea ear ef msm 6296> py Mal ml: nemo EEE somo {£.=8:) trol sa cum 5 sta ner, vel, webu fe saat prope e pei iene pecs eosin ase con, dm tla (11) reat pei Stead ecombine a glut pee 18 Dispoztve sl Cireute Electronic - Probleme Simi, la un semicaadctr dp p pen vite net de combine 4 election se tie: R ‘ane se simpl de vi al eectromir. Tipit de vil si purtitonlor minoitri deinii mai sus sunt independeny de Soncertaile purtsioe. Acest, pet cd ecombiores ete nad de proce caps ¢ ai parator mineritar (de abeea (5), denn de, i o,f) simu de concernant partite, Problema 1120 bert dn Si eden unin depts c coneentai input No= 10% te ani sual din expe ee eespnds r= Aven fg BL) Iuneme de nd ce mt permite pens prin tak, produce e's = 0 0 consents 10 en be pert ecw gl tse deta 4) denna de inp acon arin exces la °= 0, vai concent gluon exces dss ungulbare! a en tone Se ama ing Sova a gaie Sa Rg Pin Rezowvane ‘ews de continatate penta concen de glut exces 47.=P, Po es: 24r) 5 Flap, ar a Spl de i (1109 set einen pean lt 2, «222 alaj z #9) Para x=0 dp pid men da men dog neg sn ad Pena dterminace consti Ase consider amiaaresieepe l= 0. Reza Arb) Gury [rn a] Inregim tation (12) x bine AP.9=Git, =10" on problems (11) qi J, =-9 Dy ie: Arb CCAPITOLUL 1 ~ Fisica Semicondutorior 1 Cum 4 7.¢<< Ns verted conta de nivel ned. ') Decale lumina e absarbth la x, pas x> 0 rus G, = 0. Aste, ecuafa de contin in regim sii me eave la 8) Are 4 a Rerolvnd acest eof e conti a ii 4Pilso = APmy Si APy| ou =! spate sree = }-6.r,--2) Dy ee lungines de dite goeitor », nde 1, Problema 113. 0 burt dia Si nadegonect © doputuniorm cu Ny = 2.25% 10" en! impuviji accepts. Sa se repecintc diagrams eutgsich bail la temperatva came In brmiearele tai: 3) a etl tris 1 rae iuminat uniform pe toa Iunginca sa, pres pin care ecreaz® Gy 10" en pete electron ara lumina numa La apace coespune i Seeunose: nj =15%10 om, = Ihe, £y- = SOmeV AT 0 (vez fg PID, 25 me. RezowvAne 2 Valoara rss dopa ines complet pb. C rma Pm 2Ny=225610% em ny =A on Dinssini mee Perm w se dtemind£,-E,= 0,3 e¥: Diagrama energetica ce cotespundeecilbuluereperenai ii Pia 1) tuminareaertao static de neccilibu; concentra do electron i gol eese {in sepim stajonar eu maim (, problema 112), Bigg” ye Gyh,= 10 exe! Caurmare Se obtne Pp * P04 Ayo 2 Py =225K10%5 cm y= [ivell Fermi se despct tn dows evasinivee: Zip evasaivlul Ferm! pena golusi care cincde ou nivelul Festi de la eshte emia, =P 2B. visiniell Fermi pent electron, Poti a se detente elie +g = dy = 10 om 20 Dispos s Create Electronic - Probleme Renu E,-B,= 475 meV. Cum neste constant de lng bare rel cE este ovo Diagram carga pent cal rina uaorme a bart erepreretat in fg. 1.136, Fig. Phas ©) In cazal abso lumi ax = 0 concentatn parole mobil in exces sea cu stan de-a ungulbre (ve problems 112), Folosind rental da seeast problema se seri: pe Geka of 4 x urmare i evasiniveul Fermi peat clacton vara do ngul bac Ein 5) = EAT n= De remarcat ef pe dstana misurats de la = 0 pe ete concentra dees in exes ine mult mal rare det, sad line Inada ac osu z po E_( x26 > em, th 1,3 mp aps Pent © josine mimes SSN,)cubarasubjiecoresl rela deduce et dag = 4 Ayn (250) CAPITOLUL ? Diode. Crete cu diode 2 ln eae de mai sus A, este arin onc, /D, gi, /D, este lungimea! constanta de ize pena got ia zona neta eospecty pon lection it na net Pemucalcule ingineryt in Lot real conpexe (233) Floste ei fae) a Unde J, Jyp + eto een de statis rida! al nde Ganetani, ar m este demu factor de idealioe + Dioda Zener ese 0 din po ce se poasizae, de obo, inver in stpungere, Ca Uumare,fensivnea ta bomele dspoctvaui (Vp) = Vag =V, este proce constant Ia via unt ne Lit agi (1) € [Fela eda cum et ifusat pe caraceistca dn fg. 3, y we 4 @ ® Fig23 Dioda Schottky se_bazeazi pe un contact metal - semiconductor redese CComporttea elected a una asfel de cantat esto Similar cu cea ube jonctun! abrupt s ssimotice, Regunes de stcinhspailt so exGnde numai in semconducte. Ligne el ate © urls sats eo (228); 22) ac semiconductor act ex ait contact tai est de dp. Cartciica cre mie vet oa (26), secure do sai ae met egl ee Pa buen hd Pe -$e) esn ade 4, este consana Richardson pent secu ar dy est ie Sheth peat ecto inca incor contact metalic ee tesla vo senior p formule deal rain ‘abi; bu est newex pg oy Pune stale de funciona (7 a od ee dfn de perechea de val ce seyecin caret penance pctv (7) neg soa Se lone pie Penis Dey Toh m4 Dispuctive si CireniteFectronice Probleme iad Vp >0, lads oe poet i conte 5 cuenta ae Vlei semis entry Vp <0 dda ete polit tn Woewe WV] <07 Yan), eid, 1, ‘nic, saa insttspangere(sabilizare, Wp = Vag 1, ae valor foste ‘Simbolurite pent dodcle mencnte sunt date fig. 24 PSip DAM nfl ola raith SD SS) ese Eh Np Ye % ® © © Fig24 Diods pm i dis Schotky se polrizeard suai in conduc si Hoeate. La seeste AFsportve ecuaile (2.5) gisou (2.6) srvese peau delennnaten PSF” Diola Zea se Polerizci in majorite stil tn stabizare Peniy PSF-ul diel Zener in sedpungee se foloseste notin Dil) si cicual din fg. 23h. Ca cricare dod, gi oda Zener tte polit n bloat su conduc + Gineuitalechivalent de soma mic l didi pr este dat fg 2 a, Serna sematv pe diodt (u) se consierd mie dacd vy <> ¥),ou bare din relapile (2.5b.d) se objine: Eee Oa eas Ore eae 5) deat ths ep mal To No 5 Wie aD Regine de ast seine racic nana Bee (-2y ade et ines one de are la polasizare cate ol oocund relia pentru xn ectaia x expe rp componente se determing zg )- in (2.2) real Jos Loy, “Fo ~Vy = 9 ealeaenrd LO. 1125 972 Fein MoM = 9Y eae 7 = 112510". Depends scr pon de ‘ers cote rst In polarize inves ‘a plate directs Vy =7, 6%) din reaie(25abd) si cunilede mw ts rez vey a) en | esi rsportalcomponsnielorcurentului varia exponen cu tension dice Pentru Fy 0,3V ve detesming 208. — 4 ) La tensiuni directo mii, components de gensrar-ocombire ete predominant 0 oa Geemeet fay >> tg Imgunind 724. $0) din cousin (1) se objine O< Vp $0,2V. Pena tow aces domenia de asi Jp Ing CAPITOLUL 2 - Diode, Cireutte eu doe a ‘La nivel mari components do dizi ese predominant dato variate mai masi cu Jos > 9 este indeplinits pera tenstnen (Veoi roan 258). Condiia 0345 V Vp < Ogg =0.9V Pena aces tension JT Dich 0.2V- On fig. P2Sa ‘Deoarece tensunea Interna pe rginnea de srcint spas este modifica tn exzu pave joni chiar cuvaloate tensa exer V,cvasiivelul Feri pent letoni i Fesiuncs nut na ft doplest fi do evsinivelal Fermi petra gol din zona nour pc 6 nergie ce erespundefensini xine: Bg By =0Vo Candie latins Shockey daw concentrate putitorilor mineitar la marine regiunii de sarcint spatials. Se pleat de la slaile foe concentaile purtorior mobi 9 vasinvelele Fermi (vezi problema 2: CAPITOLUL 2 Dive. Cireuite ew diode » (8-6 pen, ea = in care reat (vei fg, 2-5: 0 Desi, posal conccntefio hy regia de savin safest constant Is fl cx a echilibea temic funde w- ile 1a pani eu zona neu p (x ~~, euain de vase sete $n?) uaa do ml sus reprezints contin de ves apbrph rolay Cum Ia sivele miei de injotie 76x) = ry= Ny 56 obine pena conceatala elestonior miner o a 1s) th senl ° rls = BEenf fo) > elit) 8) epee Shock, ©) Le eehilieu tunic Docu innportnte de panto aso daze ive zncle reuite; de gar le zap pre ao n 9 de secon dia n spe p. le sunt dara vale phar grade purterior mot fo sepimen de sarcind papas de mirimurn 10" ely Snel pm din ercuele integrate (concen de purtaion mobi variza de Te minim 10° fn Ta una din grail git do rein spl la 10" co I cealalh marge a ijinen ‘ctl rogin este a eitea 10° em), Ca tat, densitateaeueapilordedifue este mai mae de Ur Avan "Aes eareg sunt lens de sure dara impulse din reps de arcing sui, tf nett neh tein ~~ 2 [E polrizarca jontiuai ape wx tyordezecilib faze componeatete de dies inp ale cgeior de electron glu. Rez cre et pein jeune de dentate reds (Go, 5 10 Aen’) e eprezint mick pra aide sit de ech ‘esis onjuespoltzal I aivele mci de init poste fe considers in vasiceilibr vind in volar tabltl distibufel parton mobil in reianes de nzcing sap care ete, prctc cl dea eile. ‘Ninel Fermi te depict ta dout orasinvele care rimin orizntals, dar dcaate x energie corespuncoar ensue polaizare, Se jostliclaneleoniia de evasoclibeu (1). 4) Modal de variate al concentupet de purttor minottri in zovele neue este ‘rezenatin fig. P25, ‘Seat cont de conde iit (2) (3) sai Te pone (hi atl ek jonjunen ete gral Din ues ty concent yp, vara de la aloe date de ‘cule (2) 31) asrploea valor de elite, espe 7, 30 Dispostive Circuits Etestronice ~ Probleme ono ee eo Fig. P25 Problema 26. 0 diodl (D) eu jenetine, rezistene R~ 10K2 yo surst de trite ‘ontnas(E) sunt dspuse tn sere int-am cueuit Prin mosifcara lui E pe dl se misoara PSF tne indicate in tbelul P26. Pe haza acestr date dattinali parame iodis Jp 91 Vy 5 "aloril tension # cerespurzitoare fiers PSF. ol W ov. 100¥" S00 a ia ona [ona SA Rezonvane upd valorteeureotor tensor din abel rer ck dia este poarza inves Jn zona de Boca, f,~ 10a, find paeic independent de Vp. La SOOV, 1, >> fp dec, doa ese in tipungere. Rezal: Vag 5007, Teorema a doua i ai Kircho apliat eicutal seie impliea B= Wol + Rp Se one: B= LY, 10¥, 1007 gi SS0¥. Problema 27. Diodele din lig. 2.7 au parame: Dy = Ds: (fy =10nd, m=2, Cy=S0ph Pqg= 1, mj=5); Dy: Weim SV, I= Im, Ry 2022): Das Vap™ TAY, eg 100 4 Inge Id ‘ 022).Rezstrul Rare valoarea: R= J KA Circuit exe slimentat ao teasiune Voc ~ 20V. Se ceuoaste: Yq = 25m Ste doternine 2) Punctole atce de funcionae al diodeler (PSF) ody) es he Pre ® val @ © CAPITOLUL 2 Diode, Cire a Rezowane 1) Ponta determinaea PSF -ilr se fblesete seems de exon comin a sit in ig P27, care eal din eeu din Gy P2.7a pin elimiarea rami ce confine C. Decaee Vy + Vag = Vg reall ch Dy ete (ol timp bloc. Pe deal pane Ve® Voy * Vek exist premisle ea D, se rspung. Presupuncm Di sablivate§ in locare, Ca urmare Yoo = R:l tz; #Vp2 Va toz~Ios~hozs # a baz +e Din ecuafile de mai sus s¢ obi: ns» Sms Lyng 8 Io: vem 2) ° Pentru elelara PSF = ali dni Ds ace un call tral feos wkimete rl Mai in in couatia (1) 46 £866 Vyy = OV. Realty = ZSmd gc coutia (2) se deterns oq O.71V.Foosind sees alone in evaia (1) se ecalelea yg ~ 1nd apo eu) $2 okie Ygy~ 27087. Nera tone ox mek roti valle kerawtepet ay P “Te ied i 2-7 ete: Vis = Yea = Va ~Yin =97 Ca urmare PSF ail sun: Dy (= 10nd, 5,71V ji Ds (4,34, O71V): Dy (14.34 5V Dy (100 nA, 5.71 Yi Se wen: Vagal = 571 < 07a Inseam ca Destin stabilize 128, di, Dy one Blot fy > Ig c008 Procizare 120 diods Zonerpolavizat in sbilizare se flosese noteile Vz =Vps Lz =~ly ent mariile din PSF: Hse carl D,y (Gig. P2.7). Cind dioda Zener este tn Hovare se Uulizeank convengile de la dodaredkesoare 8! neaile Jy Vay Fil care vor I meat Inttdeaun. Hse stvajia Dz din fg, P27. 1b) Curtain (2.7) se determin petra, , Cy, avind in vedere ch, Y= © ,71¥. Se ine 193 Cael (2.70 reas poor rezstena itera i Dy me 2 350. Paalen 6) Schema de repim dimamic Ia joss facvenfs ete dati in Big. P27. Diode Dy 91 Dex sunt blocate i au reaistenja dinamicd Infiniti. D, st D,, se ilocuese ty regim dinante et tevin or dnamioe iat se pasivizeazs Pe ceast shen deduce: 15a, ral = "02 Problema 2.8 Pent civil din ig. P28 se cunose: D) =D, = Dy fy 2004, w ~2, y= 100pE, LV, my~ 05): Dy (Ve 1OY Lae Sd Re= D0) Revistei i gu au valve: 2 Disportve gl Cireulte Bectronice Probleme ‘A IRA By ~ Ry = 10802 Circutol et alimentat ta 0 tense Viz = 20V gi se cong V=25n¥ tse determine 8) Pua sttice de faneonare ale dela (ASF); > Capaciten de brea diodlor iD, tezitents de seranal mic a ad, Rezouvane 8) Diodele Dy D, sunt poarizate inves, in blocae, ir D, eta conduct. in aceast situa eaenal rin dideleD, Dy wa ly= Jar= 2 20d Tinind seams de cbseropite de mai ss cst din ig. P24% se reduce Ia cca din fig, 2b, inca a flout mean: = Ry + Ry Plesod den presupunerea ci dod Ds ft in regim ds stable, pentax din fig, P20 se sci sale 12 Ip) © rue de diosa dnd’ D te Yon amv bf ® Fi PLs Peni calles PSP ul diel D, se face un ena tratv (eosin (1) 9 (2). Mk {aida ccutia () se thee Yor = OY. Reali Jyp~ 10nd si ch ecmie (2) se datoniad Yous 0433 ¥. Folin aceast aloare in ecu (1) se eelcleuss y= B2Sact hi opsnce Sedat Vy = 0.45 V- Ui aie mv mafic practic valor detrsnte panty Pengudeerminares curenuli pein, in scan di fig 2.8 rca Me a uate PSF-wile sun: Dy (34nd: 651): D; (20 ndSY): Dy 20eA, -51): Dy (ma, 10). Se verified, ,> J, cea ee coins faim la Din sii Obsersatie Tensiunes pe diodle DD, este fx de divin exis Foomatic in ivizor este cu etova onde de mivine mat mare dec caren pin diode) Cam Mao, ‘exsiumie pe ele da rezstenge au sce vale. fu conseengs Faas Ven CAPITOLUL 2 ~Dinde, Cireulte eu diode 2 1) Carel (2.7) se dtemins pent, si Ds iG; (Careatia (2.8) s bine pent D, Me 2 5350, Ton Problema 2, Dicdsle din fg. P29 au parameti Dj=D, = Dy fy F0nd, m-2): Dy (y= 12V,1¢=100 nd l= Id, BywO.Q) Se eu: SV, T= 2nd, Rend KD, Ay {2 3. Vq=25mV 'SH've determine puncte statice de fuejionare (PSP) ale didele panes ()k dsehis (6) nei Rezowvane 9) Pee determinacea PSF uo eu comin k deh, folesete schema di Hg. P29, Se conta e dindele D, Dy se aft in eonducte. Aviad Invade eh E> V, reac ‘, est polaizat duce. Tensianen pedis Zeer st Fig P29 (Ca uamareD, est polasizatt avers, nHocare. ta aest cm se poate sri stem eect pe eeu in fg. P29 [los =1-+p) Le) = Ry 10) Vor Vos +¥on + By ton Pent ncept seams Vy = Vp = Vn OV. RE: Igy =.StA Ing ‘Cu ecufa dade se po cela tease ce ad pe dose aflatin conde: Vat ( $22) 08975 Vass mm -Yy of) nav Vo Cu aceste va, losin (1) se recalls Jy i Vy 1 Vy Se Oi Ind, Ine md. Vor= 06644, Va 0,865 VO no ie ae cu teas val apopate Tensitne a tornle didei Zener ext (Fig 2.9 Dispositive CireniteElectroniee— Probleme Vax =Vna—¥os~Ry Iz =-7350 Cauwmare PSP sun: D, (4 m4, 06469): Dy, (md, 0.6650): D, (100 nd, 7.339) (Cum We] < 027, Bete in boar, 1) Pentru detrminaren PSF -uior eu comutstoral ich, se floss schema din i. Page. Anatiznd circuit din Fig, P29 se observ sure de ensiane Fine wn poi ‘ix in catodl diode D, Dac D, sar alain condi, aan potential in anne, Ey at depisi Vz Tn conscint D, ese Hocath iat D, seals regi de stabilize. D, sD atin conduc Se deduce Vpy =V> -E, = 3V. In aeste cont po ciel din fig, P2Se se ars reli (cuenta edu prin D, 6 uel}: Ey=RloitVortVes te=1 lor, Ey=Ratos+Vps eu de ma sus Se competazt cu ceunile de dsp per Dy Dy Vous = mV. 1 22) Un calc tert conduce la wrntoarele rez: D, (246d, 062V): Ds (1054, 39) Dy (14.3, 0710}: Dy (8nd, 12), Se vent: fy Iq, di, D encioncazs in Sabilizare Problems 2.10, Dispociivele din etc dia fig. 2.104 ay veto parame: (a= 100, Ing IA, By~ 08%, fg 80): Dy Vey =18Y, Ig ld, B= O12 fe = 80 0 Di Dy Dy f= 20nd, m ~2).Tessanca lrrzata de uta Fete 207, Rezistn din etc valcke: R/=2.582 RTE Ry 4,712 Se canoigle Vg =25inV SA se determine 3} Puncclestatice de uncionre se dotelor (PSF), 1) Punesia de transfer “2 Rezonvane Pent determinara PSP suo se folsegte schema de cuentcontinus ciel in fig F210, Pentru objneres sees scheme se pasivizeard generator de Sema (4). Pig P10 8) Add in vedere poltatea suse iodele Dy D, sunt plait in blocte sD a ‘onder, In acess condi Jpg = py =~Jay =~208A, Ast cuent ete negli a apt ca Joy, Dine Zener sunt polurizate avers, CAPITOLUL2- Diode. Cireuite ex dade s Se consider mi ini ci cit oud ids st Mocs, In acs ioe clelars patel neal ds peti ev date visa fama din By DR vias Re f Comporin sest pote ou Testi de suipungere ale clr douk diode Zener se const Vgrey E Renal, Vp 15V atodol neste diode se af la un Pe cite da fg, P2.11h se pot sere retail tay mA, ty 0h << tg) @ era Petru Duet in conde see Ing = YD Vy, =m Vg of 102 & h ups cll ierativ ver eb 2.7) 5 obi: Ipg = 377 mA: gs 51y~Iyg =423mA 6 umare PSE ile sun: Dy Dy (4.23 mA. 12¥). ee Se Yeh > Dae i> subite eet 11): Dy (B.77mA, 0.6950): Dy 5nd, $0) 80860 conti fanjonaes diodlor Dy $ Dy CAPITOLUL 2~ Diode. Cireuite eu diode a Problema 2.12, Disele din fg, P2128 au parametils Dy) =D: (Y= 10¥, lyin Rez 00, y= Bnd): Dy: Und, =2.- So eanase: B= DEO, Ryo OL, B=2OY gig = 25 av. Sie determine 1) Punctle statce de hunejonare ae doelor (PSF); 1) Raponal tsa mi ost seventh RezOLVARE 4) Peat detrminares P9Fuilr so fooseste schema de cuent ecu a crest sin fg 2.125, objina din ical din ig 2.24 prin liana rami ee canine C= ‘Devaneee yt Vp ~ By Sodale Dy, 8D, a po simulan in sbilzare. Dac Dele owaa ve limita eet dat dessa a valouen fy sufceataperafunconares diode Dy Insablare Co urmate ote plauaiaiptea.D, inability D. locas, ‘Din analiza cre, se observe, ftsinea pe D ested de ramura ce conine Dy serioou Re Fig PLD “inn sea de cle nates, pons De ei lies Evaro, vf 224] mek Ne Dp call iterate pms 27 ral varie gy = fyy = SAN ~ OBS. Teasanea pe Dy ocr =n Ry Tyy =-1590 Steal st (85d, 109) Dy 80nd, 1.39) (BATA, 9. Se vr > fy crac eatin Dy a sabia t Vr] J, ceea ce impli fanctionaea ll Dy asain, ig PRIS Nami de dec pont n sre a cn tp Mee tVoVe ® Se bins ms Hoe—ae BYE A155. So ia pa ieagh a ss sur ae =H Sapna Zp mise mitra rere und de dos Problema 2.14 Diodsle din cireitl mY: Dos Wy ah ig PRL4a, au parumetr: Dyaye dy = $n WO) Do! a= 33¥, a 25m se determine 9) Puncele staice de funsionare ae didele; CAPITOLUL 2~Diede, Crete ex diode by Report de senna ie Rezovane sm 2) Pentru determinarea PSP at ae Fleets schema de cron continu ie ing Paternal ts a pn ae phan yy >1> Fy Sh Dy eps. De > Vg sais Dy 2 i Das ait ebite,Desroee Vey Veo > Yo 3 ete de presumes et 91D Ye va int diet stead conte diet «dlr DD, in in ara crc Pine ocd dela aeste iposere se pot ssi fil Vos =m-Va (te) Ver" Retr tps Vea» ‘up an cael eri ver eoblera 2.7) bjn penta D, vane: Jp Fig Pad f ae =15mA tld eco on pa Ger a Te te! Oh Se Ty by es Dy Stone Dy Se tails tena 4 ea pvt see cet otis $8 shat deange casts ene Patera ase Zo +a lost pn emeReue cn nD pon eins Siac 0 Dispnativ i CirelteEletronice~ Probleme Problema 218. Pentru schema din Hg P215 se eunete: By: le 6 nd, m= 2h, Pale= 12 Inp= Sd, Ry $20 0), Suse de wrong cent di celta valle: Vo =20Y, B-SY, = 100d, ly=4 mA Renton sa urmitearee val Ry-04 HO. Ryn 2.9 BD. B10 422 Sa se determine punctele tice de onions le dadsor (P82), Rezowvane Axalizind ciccial din fig. P2.1S, se detains potefilul minim, in nodal 4, a2 Apt =8AV. Cum (V,> 8), dod D, este Boca Pe de apt, deoaece Voc >V,, >Vy_ reaals , in condos sD tn sabilizae. Big 2215 Plein de a acest observa, sept serie ecu: Va Vorttor Ri +(ns #1s)-Re, Voy =m Un ealou teat (vez probloms 27) peste D, candace Ia sola: Ip) 21d: Vp) 208 ‘Se ecaleleas petcatiallpuncili fina seaa de cuenta pin Dy Va=Aylly Hp))=L Din eeu: 1, = fy Epp Feu Ly = 9nd Ca umare PSF diode st D (md, 0,80): Ds - 6a, 6: Dy me, 128) Severed J fy (Dy in stablizr) Problema 2.16, Pent cite din fig P2164 diodele Zener wu acisi parame: ¥~ 58, ‘gr Ima, Ry~ 082 Diol relresoave sunt de ascmenca ionic gh ate h= 10 nd yi 2, Se cans > SER By = 25RD Ry = 18 Voe=20V. = 2nd $i Va 25 nV. Sie deermine 1) Panctletatice de Fanyomre ale siete (PSF oy RezoLvant: #) Pena dterminarca PSF utr se flee scoma de cent contin actu din fig, 2.163, ce a remain schema penal dpi elminarea remai ce conineC~- Se considerd dodcle Zener inregim de sabiliare yi diode D,,polaviaats divct. Se sev retail wmatoare ‘CAPITOLUL 2— Dice, Cireuite ew diode a Yeo=Ya yy = ets Wan Ve sama % ji Priva Ba Yeo ~Was +V2 me Din utimele dows ceuaiseobjne, ura unui eau eri (vei problem 2.7) ima gio emane Vp = O60 Se oat ela in aces memnt valour eure prin dioda Dy Tegal Ip lz3 = 600 Vy tel Iy), Y it © Fig, P26 ‘Caren prin Dy 5 determin eu ai: Tey =tyy Hlgs = 9d PSF san: Dia (51m, 0.665 VI: Dy (91d, 3¥) Dy 2m, $V): Dy (OMA, 51) Se eid Uy Jn, del Dy, satin tbe by Schema de rei dna a jous even ate dat tng P2.16. Dindale Zener. Cut sarsa Ve din sehema general (ig. P2 16a) sau Scurereuat iar, Sau elt pin rete Tor Sinan n= tenana e iret din ig 2.16 ve dace ee Rifra tn ta) tra ta = 252 Prblana 217, Panty Gc dh hei dn i: PTs pia gma de futons caleba. PSPoal, Se cose: Ry = [9822 Ry ~0.242 R, ~4,7L0, 207, Vy 26 Diode din iret a parameti-D,s" (y= 10nd sim =3); Dy (Vy = 13Y a= Im, fy = 100d, Re= OF Das We = 5Y, Inmlmd, Re = OR). Se vor eomsiera dead swap: @) E, =6V, Oe= Hav, 2 Dispodidve i Circute Eleetronice Probleme Rezouvane 8) Peatru F; - 6Y trebuie remareat 65, deoarece E,>Vp)>Vzo=£) nua sursa £, beara caren in encuit Api, sinnd cont de polaiile surselor 51 Ey reas D, D, D, polarize ia conduc, iar D, bloat. Digdele Zener sun inves. polarzate- Se comers ah ‘Da $1 Dp poarizae in Zona destabilise. In aes car din i. 217590 Godse Voy =Vea Yon WVp34 Ra: Cam yee Rely AEE, = 2220 ($l unt ean de prin Respect R) lar Foy 1¥ reli epalitates desu mv ended mai preci: Ver? Van +¥a WV + Ral (Ca rare munai Dj est tn stabilzre.D, este plarizat invers, tn Mca, Pe de att parte, deoaree Ve; +p) +Vys+Vpy > Bp, Dy estan bear Big P2I7 Prati dae sei gene ea Vinay pt i a ete, Toa ca ed eosctme) fret 0 hits ct pea Yoram) @ Pei (D9) ein PSP esl a ea once La se sent ba a pa a a me shin vr atara Fad snd ae aa aac aL Sit sc) ie Vy cB" Cine pc eh oe mie elma Cte (ud as). Dal oma BV Can ae se en a le Fem Ng Og in) Bytom BY {In consocings, Dy (-10 ud; 8.53V), Dy -10 WA; -0,865V) . D (-10nA, - 20) Ca BM mvt ch tty ae Se wen CAPITOLUL.2— inde, Cireuite ou dade 4 b) ind £; ~ 187 ambele sure debitewa cwenyi in crew Diodn este scum parent diet, ia conduc, pene a> Vex +Vps Va Vos, Reaultsshema din iz. 2.17. Cuca prin diodle Dy sD, poatizate in Moca, a efet negli. Fig P2176 Pesceasit iui se sri aie: By Vas = (B+ Ra) Ly 13M py eo Ea—Van = Bs los##-Vnn Vos @ Son =Aon tos = bros o cule de mai sos se completes cu eusile de dispovtiv peat Dy sespeetv 2, Clea iteratv porneste co neulires tensile pede, Din (3) ssc 1) = Yad yin (9) Ty" 258 me Fosind ecuaile de dapat se determin: Vy = QS%BV gi Vox = 022Y. Ca acete alo sin ee (3) (se obtine: ne 6 ma Ju 2 md, Rectan tenis pe diode renulth: Vp,~ 0.87. Vy = 0.61V. Nos valoda tension pe iode mics pes coc To, $y dein in Keain anton Co tumiate Parte dodeler sunt, nA O58), Dy (-10nA, 0689), 2m QV), De (Sin, 1). PSP dod Dy has et deterainat a ancl anterior. Cas gs se vec Fmetionaresin-rona de stabiizae aides Dy Problema 2.18. Si se determine PSPuriedingelor din ciel din fig, P18 peat sous valor le tensun B: (a) £)~ 7 V:() Bj-IS¥. Se cannes Ry 215 42. Ref 4, Ey 10¥, Yyn23 mV. Diode din eeu au paraeti: Dy (he= Snd. m=). Dre Oar 10nd. Vs, = Vig IOV Fag 1 9A, R= OD) Dy nh Vg = BV Dm, By eoarse crit ar o struct sia eu retain tg. 92.179 se va proved ca ‘in probtems precedents, Polar valle suselor 651 £, determin plarizareainvers4 Ail Zener Ss diode Ds det slate dispoztve. 9) B= PY, Deowece Vz, =Vzz$i Bz > E), Dyfi Dz st plaza in boeate. Cun Vay Ey se consist Dyn stilt. a acest eoniirelh stoma dn fig P28 ‘Negi feet eres rezideal Jif oot ccs Jeu ena ¥, aio) oy los Fa Var~ Relay + F¥an “ Dispostive si CirelteFlectronice- Probleme S-aavutin vedo ensue pe diode diet poarzate sant gal, deoerece on aes paranet incl cent, Un calcul itera, can problema precedent, pe taza primer dou cus, permite etrminutes PSFulutdiodelor iv conduct gh a diadet Dy. Se obine: Dy, (md, 0588), Dad ind. 50, Fig P28 cust: Voz ®~Ev+¥x- Vanes =Vner Yes Vo Yoa =Ves-Vor serves la datrminarea PSP diodeloe boca, Recut Dyy (100nA, 6 33), Dy (100A, 0.670), Dy (Ind, 5.85). Vere: y= 3 md > fy Dy te Sailizee. Vn Voeal Vs be, 1 7¥ja, Dy enon sili ie Dz sdmine tn bloeue (oeesupuneres ef yi sceast dod este plaza in 2000 de tibiae implied aceas ensiune pe 2 $iDyn conta cua dn estile dea sus) epimul de polarizare celerale diode riméne nemodificat. Rezu circuit din fi, Pa.lte pec ssc rail Yoo Yous = Var *V2s +¥o) (CAPITOLUL 2 Dinde. Crit ew diode rs Sa aa ae oh fy = Yr Din i pts, ii cel toi aura aoe Pus (8 Gea, fm 400). Dem OP Dy SeeThru cate wn psa sen Roa 3 C304, HOT open oe > law (rah A Dy i Dyk sin Pe de pate oxs|<07-Vey enuf presopunarea cD, este loca, CaprroLuL 3 TRANZISTORUL BIPCLAR Breviar “+ ‘Tranzstoral bipolar sau, cum site ml mi canoe, train, stun dso Semiconductor ew tet elect, emia, har colctar ce crespua le zone seicuiare in soccesiunea np sauprp (He 31-32), ~ a af ow i is [tie Be oo Fig. 3.4, prosint simbole celordout pu de wanzistote si sess earenfior pin ispociv ls fictonare normal. Dia pct de vet al eurelertranzstn 8 comport et un ods astil ob [lp =a +e + Conti de tranzstr sprint resi pase rst ap sappy pani aso comport ca aso Pen npr acta su: “s ispasiive x Circute Eestrosice- Probleme weely NaeeNng on aie, grosimes Zone neue a bez (w,) si fe malt mal mick det lungimes de diuzie ‘puto mobi inert pein ex (2), tespectt,doparen bz (N,) x fe ml mai ried ‘Seca a mito (Nay) (ver i. 3.2. + Sonefunile trauzistoralui, denumite joneiunea emitorui GE) respectiv a colectoru(C) baz commun "Revimel de Tancinare al nzstorseiestabilit de modal de poslarzare a jones. fa ig, 3.3 sot prostate, in plan Vng~ Vp tate zegirurle de Taneionare.penru o struct ip, Se observ corespondeta: Seairenil 1 regim de saturaies * eairanal IL regia activ vers (RAN 1 cain — reine de Bocare, 1 eal IV — regi act normal (RAN). Tinind cont ef peo onetnne direct polarzal tnsiunea yariaz tn gama (0,5Y 0759) RAN’ 3 [Rafe limited la vonse agurte din fg. 33, lar regiul de ature la zona inept. = inves “il orate : a Mig. 33 1+ Bfetul de transistor inscamnl controlal JE asm caret ce strate JC, conto co permite strut de anzstr sh umpliie. Un kanzistor amplifies dat este polurizat in regi Sav normal (dret) ~ RAN. Tn aostrepim jonciunes emitrul © poaizats dtet i cen ‘Sectoral inves: O wich mosilcare «teal pr JE elit cu un consum mic de ute, produce 0 moiaresennficsivs a curentului pia JC, ve dezvel peo sarin dissin seric raceutljonejivne 0 fensune io tere mal mai tas dec cele earacterstice JE. + Creuital Bbers = Moll medclre4 comportreavaazistorl tn eegim stajona, Fig, ese ie oa» f tent tlt oxy ( x Can doe Spe» enum curep de ansport, doping de tensive pe jnetun pein aie (CAPITOLUL 3~Transstorul bipolar » 30) 630) Fig 34 Tnmodell EMI - 2 wav carci owl prme se: - een de sere: tq Pal (34) Nave ‘Be cit static neuen, rec, Stl statin curent,invers ei do itor de mpliticatedepind de port clog 9 onset pia aie: n b-— aan) Mh Poe we Ma 2h” Dy we Noe Be t 649 nee Ma 2D Tne Noe Fmulle (04) cores uasisructurnpn avin yoncle de onto, tas colctr ifr dopa ea eulela sobi (we << Ly sve y (ig 3.29) 3h eestor os (lye <0) Wee Wns We Hi dgalDga Dye Dye REE rosie omer wee (Lg 3.2), reaqetvlnginie de de eonstaile de fre ale puri minor nae din ele lepine tanzistr. No ete dopavacoletora, i si joc emir, 1 unetuloatie de funchonre = PSF exe defini de peechea devastate Q ro in cele (ecrtinerced sy | eo Penta calle inginareg Th Toca! Zependefel nels dine eure aniston $V xprinatederclale G5) se flosete pena PSF, ealiaca Vg ~ 0. 73¥. Sear in wed ‘Ea Vy est ltt demon meron peat gama azul de vale ale eure Secaectr (0 TOmd}, Dispenitive si Cireuite Electronice- Probleme [Natematic, amctionarea in RAN se expec prin come: Veg 2Vge >0 lanpn; Vac 2Veq >0 lapnp 6o + Circuitulechivalent de semnal mi af wanisierli polrza in RAY et dat nie 315. Este un ert liniar valu it par npn et i penta pp acd ndeplina confi de Scnmal ic, bg = Ye > Mag) ena vloed I Ma tt tabl; po bza cue din fig. 2:2 se deuce Fg, = 310° /onm. Cu acasth valores caleueara Vago 141. senitora ina Vgc) este esa de Vanes» Obeeratie a seuss valour tesiul Vy inca ep de base 2 JC (RSS pe fg 32) ete 2b. f Noe colectr ete mi redusd dec Ijin eset Deci JC au este ptunst Vine (Guspungtes jovani precede parade). ‘Tenumes de srgungere either cx colcterl ina Vigan, et termina de joooimes entra, Proven sins oie z ‘anno? =9Atun We. Se ete fatal eb etinderes SS In 2 Dispocitive si Clrcute Blectronie- Probleme 2a, S-a avut in vedere cl 21, << Nig (i Jonetunen emitoruui este ssimevi). Din fig. 22 rezaltl pentru valoare lui dat fa tbel, Fig, =5-10°V /m. flocuind in formula de mai 536 obtine Figg = 7.8. “Tensiunea de stpungere coleciorenitr cu baza in gol (Yancy) este determina de stripungereajonejunitcoletorau. Rela dinire cuenit de ealetor'f emir in RAN petra so Fs rt ean aa ge wlio Beat y rf Ven ] Veesene lund fete factor de mtiplicare in avelans in epiunea de bavier a JC ont a nde ait Yn Fagin een pe i 1286 objine: Vinnyane JeoM om le de unde reat ci J tnde a iti pentru Mit exprimat ein egalitates Bett Fett oe ‘Aceash cestere abruptd a euretul de coletr (peniry Ip dat) ate foe Ia V~Vogcee Di ‘egalareaexpesilor de mi sus, pene factorl de muliplicre se deduce (se presupune 1 Cu date numerics, consideriad n= 5 se ealelene8 Vago» 45 ¥: Observatie ‘Relaja de mai sus arate notdeauna Vgg}ay < Vj: Aceats erent se explick ‘rin fetal de wanzistr cate determina amplitcarescurentui de srapungse. Penta Fy constant, ‘tslten curt de eofector se face pin multiplicarea In avalansgsimultan pein eee Ia Be ufo. Ca wrmare, Vance Sade ©) Freeventa de tire ete dah de express ( valoreacureatul de colector (ce determin punta tarot ale jonetionilor pot negate Cy4 Cy = bake Cie * Cyc Bate Folesnd acest groximare fn reais 3.8) se deduce 1 cs 4) Valoarea sa maxim se bine ta aia 37a) penieu eae capaci de Stns pal de watt dret este practi inp detrnzitar ari de sleet “2p, {Cu dutle din wel se cleus (CAPITOLUL 3~‘Tranzstorul bipolar s Fe =02n8 $1 Fpngs =740 Problema 32. Si se determine ers crenirrezidusl ue Pe za ec de wancsor expla inegsbtates Jay Hoy Rezo1vans CCursntl fest ere de oletr fa RAN, ind azo are esitoralin gol Tem “Felyca {In RAN, jonfunenceastrlu ste invers plait; pana o stactrd mp revat Fye < 0. Din cuit 3b) se deduce Lge 1. Conia Jy= 0 oles in relia 320) (phe Uilcnd cgaliiile de mi sus fo expesiacurntak de eoletar (328) dup caeule cementare obj Feel Jem = ts C 7 a] oy te va foarte uc ical ein jonsiumencolectruu del bu see easter, Find anspll de golrile generte ta zona neuedsealectoulat. Cac fy ete col prin wan s RAN cd baza este gol Teo = lye Din ei 3.29 1 Br Ba Br a ewe Creu Joo ciel e aera emia gi ete de (Pp +1) mai mare det Joy Accasté muliplcaes cuenta og poate expat oa referee Hi. P32 7 PLE zane s Dispoaiive sl CreuiteEletronice- Probleme Golurile, generate in 2ona newt 2 colecterlul suit tansprtate de tensanes Vy pia repiunes de bare x jonctiuni coletorfu in zona neutra bazel, Cum fn aceast regione sunt ‘majority, ei var inject mai departe spre zona near a eitoralui. Meare rj a eohurloe onstiue eurental Je, cre ese ako pind apeoxmate, chiar crea Hl etc acum fate lector emitrdesarecehaza ests in go Po de all pare, tensiunea exter Voy poluizea direct JE (Vye0), Se produce 0 injctc importants do clecvoni din emitor,favoriat i de daparea patent s acess zane (Np, DDN, vex condiile de tanzstor (3.1). Negifind recombsnarea in baz, practic tof electron sgn colecorformindcarentul (ig. P32) Pantry Se poate serie: ese "Teg * Hen = lene Hen a Conparind retail (1) 5 (2) reli Tew by =tes. ey casts epaitae se justiok acd se are in vedere 8 e.g eo +e cuenta de baz «emit ng, arf, 8 apeonimasi caren de eolecte eu baza in go. Pode alt parte By ‘techie raportl dice cue de colectar i bad in RAN. Problema 3.3. In fig. P33 se pczint cin posiblitayi de conectae u unui tranzistor penirw a fanefonsea dods. Calcul in fiecae situa, parame sate i diode exhivalente (J, fin) infant de paramos wanton ff. AT Nite # is . °. Q Q Q @ « K, x « 8 o o o © o Fig. P33 Rezowvane Ia primal caz (ig. P33), bara ete legal colectr; ca urmare, Vac ~ Oe = Beuafile 3.2.33) se simpli sone} tented) ui arate sret-teasune a diode este dl de (CAPITOLUIL.3—Tranvistoral bipalae 8 wel Din fig 3a teat Jp ~ Ip Je = le # Vo Vou Titind cont do real serine mai sas se a Be ; ° 5 © =1,(2 - Problema 3.4. Trazisturle din cri din fg. 3.4 a aca parame sal. Determina dc se cost: y= $i Vay ~ Vou ~ IDV. Perse nszoerats Tr ep 0 8 Vn 09 Yon ter = 0. immer inc a eed ci Rak cual tat ane pe Bg) et cou 0) sla (1) w(t) UF) Trmifrl yep) ee plata AM, Cu pep #0, in sna 20 se ine: % Dispoitve si Crvuite Electronic - Probleme eco Pr Din eel sez y= Fo. Flin sailed i ss 9 esate (32) sere pei tunis pps dtr dup cele eat fee Paar ae Va Problema 3.5, Si se determine exprosa tsi Vo 00. Ba cult valour cesst te teu penta uo tno pn cae me: FE =25, Bp = REZOLWARE In saturate Vac > Vic 3¥q > 0. Din eounile Bbors— Moll (3.2 ~ 3.3) se obin penta csc de transport expres tees tae = GP Ute ale tao nt eof Hs Vota Pent esins colctor= emo (ot aura 5 ose sci esac “Vas Vac Din ceil cree fr us determin expres telat Yeon afr te, Butt entra Va i Pe ere noite tn Folosnd datee numeric din coun se ealeleart Vogue 59m. Problema 3, Sse deduckexrsi sini rd ~ emo Fanci de tempera (1, mun wanaistor polit io RAN act cletr esa eu: Rezonvane actin rai 35), vail a RAY louie expesia areal de saa 3.48) se obtine asp trpreml WE fon ee Palti nev te) de vei tla (13 p f(t)= ar? exf 2) b,=at~ (e)=ar? oof $2) $a folosit relafa: Vy 4. ice are( act) 3 sian unde = 3 ai =A yy epind de 7. Pin lopitace se deduce intel) = ink v bine M8 O)~ Eo, i {a tempratira defen, Tain de ai ss ste: Inet) =a, Mea) =Ea un = 1 seems 1 yltyt ae to) ebb vind in wasere oer ce VaeTe) 4 itm fermen din membra cep ese neil. Rela dice ay Tse sete sub forme Vect™)= Vuelta» 2] vats) (=n) ¢ indicS o varafc liniar a tensiunit baz = emifor eu temperatura. Aceast varitie se verified pono gam angi de valor ale cael Je 58 ese inten Tost in apigjis em este {eememeir elceone Rata de variate ¢ [vs (ro) al ‘ste negativs sf extrem de predicts Covsidertnd Vop~ 0,65F aT, = 300K, se caleutear eu £2. 7 av mv 1K ar {nuncio de valoaren cuenta fo (Ce fiea2i Voy Tl) pana de sede a tensa) Vg et temperatura se senza In gamar-.6 2.4 (mV). Problema 37. SS se deduct reaile co exprins elect Bly aspen pramatilo static 4s $i) si aspen transl, Cael x caret a Vey ~ $8 da BAO) ~ 00 she 0) = 1m (vane penta fl Veg 0) = 100 7 Rezouvane Efeetul Farly Incamnd moditicarea grosinit bari (vp) pein varia tensianié de prize « janetnnl colectorl (Vs) Ino prmt aproximate se consider o depeadesit ita de Vy deforma (pena ua tani ps mall) = 0{ 1-222), w ss DispeitvesClreute Electronic - Probleme ane este tenses Ealy cu valor fn gs 50.150. teeta any este Important nomi fa RAN cd Voy > O are vals de rin olin, Chinen acest condi Voy <= Lea umate, se Sade: Dida 249 on 1, ETc hme 1 ae ‘aies=150)(10 1) ® In RAN cuenta de colton se determin eureaia 3.8). Se poste series p= Fy sii cout (3) rez tees! Citi state in erent dep dew pia reaia (3.46) Pelosnd (1) se pote serie @ wal0)-Wen) cal), Js 2 Pye Now. Me Noe waObe -Avint in vedere cl dole termen dn a dows parantea este mult i mie dest unitata, aia ‘dai ss se pote aproxia prin fe Wen) Brlod{ 10%) o Pence a, pind Sa xi. ind cont (2) 3) 5 oti 1alVeq)= tee «1(0) , o Cama RAN, Tyee oy cist do ete %. Ye) eo) = 10) 14%82) Dini, (4) (8 el rem ti U8 eri ee re tina Foy. m8 depine de esi pe JC. [Naete sv ealeulenzt pe baz eal 4)-(7 Bel 3)» Be (Ol (1+ 093 glo) = 1y0)~ 10 pa cV) +19) ‘CAPYTOLUL 3 —‘Teanzstorul bipslar Problema 3.8, Dedaceli express revsene sere a haze lo semnal mis fineie de echo tebuts Haci() eo apts neha slr (BS cantactal Je ba (BY (is. P38) exon Din fg. P38 de Meee Rate in ieee sen lai se obfne ete ia Ridig tree In ar deriva se determin in PSF al wana “Tec la vari fine (dys 9 Yn ig Ply ge Yoe) owte Sra trent ‘omponenteor de Sema mic vn a, arts arly cum Resting crn de sect rine mai sunsorescie: + ae ae Ba i anal el yer Be a Helodaly "Br atc ane Beate Bo TE represinth ciygal static teopestv dinsmie al tansstculs in conexianen FC. Dooarece Ry scale flere, Ry Problema 39, Peat un aie se ined fo cables urmtiowcle valori pon paraetthiteie (ans in Conctunes EC a feewente jase fx PSF (2 md, Vox SP) rte hi ig 2 = 908 sce lemenee iret ceivateat tara de emma mic freevene jase, o Disportive i Cireite Electronie- Probleme REZOLVARE La tensor, evens sen strat (este consider just dae ndeplinste cone (9 problema 3.1) r LS Fr Baty La seestefecvene ese valabil circuit echivalent de senna mic di i. 3.84 reeset in fig. P3.90( Baree = fatale = Boe Ceuta edivlent co parttri este dsenat in fig. PS (ra nell eel ih atc vale fourterfse sea poral) Patti sunt sara in coi de smal {ie lesen joare. Compara cicutele din fig, P39, se dedu rail deceiving eB Ie 15! big P39 ‘ede li part, flosind eli (3.745), se dedce Ben 8OMA/V, 1 ISK Crea de ehivatens se caleleit Bn10. 1 =1000, 7, =4040 Problema 3.10 $4 se determine clemensle ict schivatnt de asmmal ie reve na tla ig 3.0) pot oz co Sansone In RAN In PSE De= 2d Ve wey ature arama, 1000, By 160, > 100, = 207. Ca Cox OSPF. har BV Fue 7¥ hy =mc™ OS RezOLvARE Panta trnzistorull so calcula cx ria (374) reas (0.70) $8 dace: fy = 2K, 1, = SOLD capaci de bari ale onetime se determing ou ela Cyc ‘Fini cont ob Vey ~ Vor~ Vou ™ 44V se cae Cy, Ce= bute Cpe =2479F, Cy Che =O19PF - Rezstents 75-1002 are valares dst cm CAPITOLUL 3—Trancstral bipolar o Problema 311. Pena ciel din ig 3.113 sh se cael: 8) Panctl siti de tncionre al tanzistorali pentru X= #70802, ) Valearea minima reastenfei , pena care tanzisorul imine ta regal de functionaredtrmina a punta ), Sceunose: Vo 10V, R=2. O° (By 10° A}, Y= 250, ig. P3106 Rezo.vane a ai gt ar al ee es Sere ee eee ea aerate centr eae Ceara Oe are en ete oe ees Se ara cate pastas nararsiae ea ses See eee ee ere ene se Sa Ua alee eee nae as Se ee a rag a eae ea Se re ee eee eee Re «70k CCunotile in fig. P3.11, poste ers ecuain eure Vee fan te si prespanind Qn RAN (ve rll (3.3): Yeo —Yas. on in aceasta ceva se poate expina Vax in fnetie de enrol iE iden, ezovarea sister ompus din (1) (2s pate fice doar pe ele era, ferapia I: Vue =O, Te = Br Foc T te 425m sowie tif] -08, enn8bt art Yet cass acs ii it 9) st Observant: 1. Condiia (3.6) de fonetionare fa RAN, Ver Vag (Pentru np) este mal estv ect contin eld, Vor 2 Vou source ntutdeauna Vag >Vepas Vesa fopezat teusianca tse enc n sti dint pa pom 3), De ae (6.6) floss inate stan eare Fug nb ei pci "2 De eele mai alte ori, in cleat inginereys, se preferdilzarea unl rude Aina de egim state pena visto bipolar in RAN. Acests considera, pe Tanga rat Ten Bey seslitatn Vng™ cone o Yaloars ural lind Yqg= (OY (pnt np) plc acest modell rezolvarea probleme! de mai sss cjne malt ml gor Fuh ven" Br ty = Bp LER mth, Vex =2V e= Br n= Be ‘lorie reltte st foarte apropiae de cele objinste pin cle esi, mult ml lborios, 4 Valoarea minim arsistnt Ry evafia eueniuli fy, ind 0 eusie de cri, ee vlabilsidierent de regina de Fancjionae a onestrl, Examinind-o, se pate observa seaderea valor eit dae Ia reterca I Jp cee ce condace In resietea I Jen fia a sehdsren Wu Vey cBe8 ‘Surin apreperes tannin de zo Je satrjis ‘Admin ci Limit, tranvintoral s plstucaxt ix RAW pentru Veg =Vgp, aceatt salou este bf pent R, = Ry Atl, din ecu Yoo Vas Vos =Veo “Ba By “8 se deduce valour i Ran Rae =BeR; 400K Problema 312, $a eleulece pul aie de fueonare a wanzstorut increta ing, P3. 124 fn wnitoreesitasi (CAPITOLUL 3 ~Tranzistoral bipolar 2) RP RAIL by RP R= 10042 Secanose: Y= 1OY, R224. 200, Vg O6V. Ae q & Rs Pig P3128 Rezowvane Circuit dn Gi. P3.12 este cunosct sub demunitea de circuit de polarizare eu divzor ‘ecistv bud. Freevenf hide uilizare fo aplieaile cu trezistone discrete face wd aac ‘eli, Presupuaint surs de tense Voc ideal (cu reson inter nl), subeieuital format in Yeo. Re, poate echivala Theva cia fig. P. 12). y= Bra) =e Fig Pe pei cul lott ips sivas Teen. ea Kiso safer ea en Ya hasle Va ly Cnn 1, =(P +1 i Te Bl em epee dol Qs pronpesin Van-Y, "Rag HT Be IR te o Disporitive fCireiteEletronie- Probleme (© simpliicare importants a aciiei relat are Toe stun cin (+f, )R, >> Ryn. reali: cum do bie f,>> 1, oinco spice suplinena: joel lan cute! Neglinen (1 BM >> gg ste css nels eer de ese Ra saportu Ri Dot, pst epcarn come slit oni (+ By a> Rap % efecto un ma esto: Fy, = YE 9> Fy oe 8 tat ae Fin beet et R+Ry ivi srs Ry Rye considera eli aa cana ene pona >> ess Vg ne ln pe cua in fe mite Vou 8Voc~Bile Vee Rie Alia monerict 2) RrR= IOLA R-2.2KA- Rue = ify = SRO << fh, = 400 % Ve RR Sn ineplinite come pit oul simpli Vn ~Yse ® Vos #Voc~ Rate = 38> Yap Ulta rele contirn unctionres in RAN a i Q (Yel condiia (3.0. Seber ch Voc = 5 pei fe 2m te Yas Ve Ree relate exalt 179m Alien formaln smplifeus,valouren cuentli Je arf fost de 2m, eu 0 eroare de «ale semifcativa (rai mare de 10%). CAPITOLUL3 ~‘Tranaisorul bial Oberoi 1, Bea ul ara 3 at imp ct Q este In RAN, curentl de eolector depinde dose de elementele laste pe: cchi bazi emia, cieuitl comportadase, relly’ ly odd ‘cecal ca sus de cure! coastant 1 2, Seadmie echivalnja: Ryy <<, Ry © Ryy SEB Has Vae Rk Petra orice combinajc de clomente de poluizare cae respecth acasttinccatc, ‘raat se pises in RAN deoarece Veg 20, indterent de varie pent. Ra Vee 3% Problema 2.13. Si se determine punctlesatce de fancionare pentru anvisoarele din sivoutel “din fig. PRIS, Se canose Veg=20¥, R30 Ry TOA RIK Ke-2280 Re 12682 Re see. Tensile ou aeig pacametr: 0,41"! 06Y, Be 200) We Soveym Jey = 2A, Very = HOV, Tey = 3A, Vacs 2 46V. Problema 314. Pet ceil din fg P3.4a, ts alate: a) PSP tanesorul, penta B= 55 1) Valowes marta csi asl inc fn el ele ©) Raportal de sorna mie 8, = "2 a feewnts nae Se cumase: HyA15Y, Disa (ROOY, m Vir 00Y), R664, B06 2, By, @ (Ven Rezowvane: a) Paced staie de foncttonare 6 Dispoave sl Clreulte Eleetrontes- Probleme Presupunind cele tel diode semicondusoure in cence grist Qn RAN, pe seems din fig 3.14 se pate sre: 2a Vat ama nde jm cunt ef. teste~ ic Fig. Pi40 Vgc #Vce ~~ ele =8SV > Vey, rin ume, 2 uereaz8 in RAN, (Cro! pin diode este Mp Je 22m gh Dy = AE 10 ph cel, i 0 Pig 88 é Observe 1.Se pote alin metodn dereolvae de probe P12, ehivalind Thevenin grape [Wee Ry Djs ae punt (4) 4 (B) (we fig 3.140; ‘sei rele: Yin =Viesdn Mo ae Rual. “RPK #28 CAPITOLUL 3 ~Tranzstorul bipolar @ 2 Patan opt a motel iri eg tana (i, P14, me ste nell Fig, Phd 2) Valoarea maxima tension Din express IJ s deduce cd acest cuen nu depnde de B it imp trazisteul este in RAN. Tessin nim Po Inca Wanrstorl inc se mt afd in RAN ese (ver conan.) penrupmp) Vee =Vac., =Van Ase se obo Vac, Esa “Veo"Ven™ Role» 132 Porta orice Be [0:132]V , I rimine practic constant, egal cu 2m. Acest fap arash «ine nodal de colector al iO mst, ceils compen ao sur de curent constant ~ Fag ~Ril 9 © dnaica de regim dnemie a obfne prin pasviare surselr de ensiune contin Voc siz, Schema de regim dinamie pen calcul ceristenjei R, prezentté i fg. P3.\4e 2 shina jo arms pasiviari sursclor de Sesion contin Wee gt E.Trnzistrul sa lout prin ‘rei su de seaual mic, fcevene jase din fig 35a, ar diodele pin orstena lor diaries (Cu formula (2.70, seer AV _ 2-25nV re 3 ie a5 Este evident ole Ay >> ry, ctea.ce impli; r, « Dispasiive i CireiteEtetronise- Probleme Pena un calcul fail al ror de serial mic R, =22, gupul (gon. 1%) v0 fh hivalat Theveni, ne puncte (A) gi (8), rei ela nd cel in ig. P3.14 lementsi eu ecivaleat evening aloe aT: ‘ensign Hy vor exprimat nino de, vy tofaa ass Halle +3 7 a mre (Coninkdecusie de mai su, se oye et + Rilite +S hte Ste Mi rs tenet eae k, rl Bad fk reggie tse) Paranei de semsal mic i rancisteu a valerie (ved sla 3.7 tan fee eimt/¥ soma ‘So observ ek rz>> rg bzn tans este practic la mas a Sena mic) cea ee emi pear hs ders Rani lB file =198ska = 2M Dees fri >> 1s >> Mille (oproximiisroape atetdcaa ndepiite a stipes pi seme ia sre Big tsi aig Problema 318, Tronzsteal din fg, P3158 are: y= 07, Vans Vonene30 Ic 100 me Pe sy 00M Se en Fur RENE 2 RESO Da, Diy Ve 6AV. I= ld), Day Dye 36 Ve ly led). Reisen ‘nascar se negara ‘st se eleuleze PSP! tvistoras Q ia unottoarle st au tancionsren sigur a dpc 1) commutator K pe pain} 51 R200 a3, i, wesitiindu-se de feeare 4) comutatora K pe pozifa sR 130. CAPITOLUL 3 Tranzstoral bipolar « No) Veet er Fig PLS comulatrel K pe pain 3 este destin de scheme din fg ‘xamindng acastschems teva servi sunt medi. Ast, joneianea emir ste polurizatn direct, far elle Zener sun, cel mal probabil, in 50a de suspangere decarce Veer >Vzy Veo. Nalearea curatlui J, callin ipotea of Jy << Ty contem acs preset: te Validrea ipotezsi de paste @ wanzstrlui Q Jn RAV se fice calculi valoars tensa Fe Vor =Vocr “Rye = 201 Ptrea dspat de wanzistor este: PolQ)= Vee te-= 15m Veen ide: Yea Ver psyt-cc Fea isabel 1) Pont co-s des dows configure do polarizar naz (emulator K pe pois 1 4 R-SOLD, cir real ete preva a P15. Din nou este limpode e JE este cnet poariza. Deosebiie fa de imap descr [pata 2} sun: Valoaea mai mare a tessiunt disponbile pant pulatvres bard ~ emer ‘eacisirali in cazul def Vy) 8 valatea na nila ersten: din bazar, ‘Acete dou modifier sua ambele varie eee cure de baat de elector gi ser testi 7. Este natal sf presupunem in acest caz cf ranzisorl se glseste fn satura, region th care ccuia Te=Bple Bi pitde valabiliaea, Corel de enlestordepine neum dae ds ‘lore ensinit ealineatare Fey de cot a ozs, de terunes de staaie Vp 0 Dispeatve i Cireuite Electronic - Probleme Fig, PLAS (Curetal de ar est ty =e Yat oa ine cuenta pin diode Zener, pespus sre x: Nec Vaso yah Fae CContemare situ triste fice cel rapa dre caret ff uit ueor$ frat’) Aces pt bul ie amie det pein anzstae aa inate te teenie py= In Pr Datrt alr il # tens Ye pteea dsp de tnnzso a act epi exe tus mich duit ecn de lapel Uc ts pga apd eval ater), pe ea id neces Compare esti cui maxi ab te 200 esa oe vada caleulul puactuu state de Fanefoeae Observe: Presupuneres ca ranrsorl sas in RAN condue a obzerea uns valor canta de coletor Gal te~ Bela = By sau tens Yo Ver =Vec)~ Rye = 20-5-376 =-I65V 1 Valores neverosimii a scsi tensiant cominue art e8 trunzistorl na se afin RAN cin cell rogim de fanfionsre car JE este elrizaa det, adi tn satursi ©) Fig. PSA prez’ structure ireuiului pena comatoral K pe pocitia 4 3 Re-1St02 Deoarece Vzz~ -207 ar Ry~ Ry, diode Dz iD pot presupuse in stapungers, he clr in ees eae e¥ onefinea de comand wancisoalie polovizatinvers iat Vig, = 3.60 (CAPITOLUL 3 ~Tranzstorul bipolar n Yo =7¥ ee exlie posite stpungeri jonni enitori JC et ca inves pela dei wana Qe pista cea. haces eg, can tevin au cdl msn l cue esata 0) Din ect Herel er ecusile (32), peMey Fay Ve = Oe \ 1 ligt te att tpa-dt, pet Zod] Behe Ca cm J a valor in gma 10" — 104 ap dd cn bls sun pin waz sunt epi stemperai normale dele. ‘Ase ciel der pate fe a scien ea’ pen aca in ode % Ciderca de easioe determina de cet de tz pe seis Ry ext, sal i, fete mil ib compra ou ele tas! dee ocil (Day Ry Yl, e8 wx {es Fe ost ss sb oma Ven = Hey Ry ly = Hay =—36V [Nel cet de eolestor se bf: Ver =Yeer Re le-2Ven) = 200 Sit Ven *Ver “Vae =Vccs Vaz 238V I 4) Phasing comuatorul K pe pozifa 2 (ig. 3.15, ensuneninvers aplicata iteitl be poarigare al jejuni emir depdpeste valeurs tnsunl de sapungere pena ceasa Jonejiue. Inova, psd ipeezastapunger diodler Di Dyp din ig PS 1Se, se ele: Vas *¥ 4 =10V > Van ao ‘Carta rin bzatrazistoal poate calcula pe bazaaelelai scheme. Ves =Vee Var Ver Vou *Vi ono jy = avez Van ® Sa finut cont ch, dat insets stripungeren le nivelol joneiugii emit, ma Mer Mee walle, Ie De es 1] Oy Fig 3.156 Pent erifca ck dodele Zener min in srSpungere se caleuezz cunt pin aceste Aispwstve, Aste (ve fis 3.150 Probleme n Dispasiive dt Cirealte Electron 1a fal ea in puncte poate considera fc sisiernzstrl sieulin exlasivprin jones strips. Ca urmars, tne a Vy Calculate la punta precedent i pasted vsloaot: Vog = 20V , Veg = 27V < Vanco caret care sibs fn aceats Obserapt [Curent pia buza sanzsiorulel in cul stapungeri JE wedie tims (ansie Indepinitd de rersioru R,) Iso walote msi med dect valoutea Limit absolut Jaye SE ‘observ ein configura de polarizer del punt Jy < Face 2. Disipajia de pure Ia enzsto funetinind fn aceste condi are le suai ta sivelljoefuniemitoru. Se oat serie 2,10) Woe I earns Fa|= 24m” Problema 216. Coleulfi panicle stiioe de fiofionace pont tanzstoarele din iri grezeat in ig. P36. Geupul Oy Os Ry sprints wa toazistor compas, canceeut sub demumiren de anziste super -G. Ponies tanita ehivaent, deduce weston ') ipa scents (op sau pp 1B Prechivatent (fh 6} onifle penta monaco i regi activ normal, 4) slomentole srceitaliechivalnt inl semtal mie sous feewenl ‘eanzistourele ws wing paramet: Wal 067, y= f=200. 5-0, ro. Elemente scheme’ a valerie: j= SOL2 Ry 100A, R=2. 240 RFA, Voc 1S V. He ! [Jp U B, is Fig P3160 Rezouvane Punctul suatc de fcfonare Pe schema circuit, redesenatl In Fig P3.1Gh, ve fi facut 0 eezolvae rigurasd de ‘orent contin, ir in final Vor pase tb evident simpliicinile care pot fl aduse relator ‘btu ‘Cu nota din tig, PS.16b, pot sie eeu: 2d tn care 8 negli cue yin rapt eu 66 va sta aceasta nein) (CAPITOLUL 3~Tranzstorul bipolar n Voss 1 0Yit2 0204 acd tranzstoarelesuat in RAN: o 1 2 Substiind expesia(1) in ecutia (2, se objine expres caret fe vd] Ez) Fig PIG liar apoicoa a curently ® dnt deteminl eure de eolectr, wensomile Vey completeazd calcul de reins Vega =Vee~ Rly = 1060 >Vnea. Vacs Vows = Yess Vas = 10V >Vens ‘or cae conten plasaren in RAV x ambelor azo. Cureatl pin divin eit din bra tvistorali , oe calelese ast tye 2 type Hehe eR Ber alien de mn su ind justicaes lit caret de bcd ela de caleu! simplifcate penta caren ey fe De cele mi multe eri fn anal inginerease a calla eu tanvisowe bipolar samt ppefeate rela simplieae, bute pe neg ale unor mini ca ponders outers ” Dispozitiv s Circuit Eletronice - Probleme ‘recizn fina calculi. Marle avant al elair semi fee fae font porivte petra lize ca reli de prectane Asif, pentru circuit din Fig P3.16b, presupunres i J << Z, conde la obintea exysilsimpliicate peste ean 0.2m4 o este caractnl Jo mal intuit, Vasa fers torte = Considerind Ze; © Fey (egaltate vaabils pentru once valeare a tui >>) se objine ent cure 1 nley hyp = hima o din () poate fi obinut i din 3), observind 4, pont fi. 3>> termenil1/f, 1/8, devin nell ta rapoet eu unites Observaie race tlative de calcul dtorate ili relailor proximate pete cei doi curso 920902 109 0 4.35, ‘valor care juste utilizaresecusilr (5) (6) in ocul perehii(2), (4), Analiza tanzisiorubechivalent Ciruitele ta care par tranzstoare conectte cum sunt ele din i. P3.16a pot i rrnvate ‘mult mai simp dae in locu grpulu {QQ Ry} se utlizeaa un razor ehivaent. 1) Primal pas cre webuie fut pers echivalare este dterminare tial tantra ohivalet si idetlicaeatetminlclor acest. Anliznd fg. P3160, se poate observa ef fra ‘eanisterluechvalente brza lui Q, Dap sensl Ii Jy ~ py eval cd tancistoal exhivalent este de sels tip cu tanzistorl Q, adic pp ‘Apate cla acum eave sunt termilele echivalente de emitor si colt: peneu 8, > 0 cn sensi din figura reals ef nodal nota ov E sete mitral echivaent ar el ut uC ca ocr echivalet. by Pentra detrminave li ponte trancistorleehivalent vom fae ael la aoaite ia ig. 13.16 Oiservaie Reristena R, este ulizati in circuit poneu cxeterea vali eurntalui de coletor pene (care in abseota et ar fi chiar J) apare natural inchulerea ei la ealeulul mnie Sancleristcetrenzivorlu ehivaent ‘Neglfind compet eect rezistng’ de iepir (7,) atranzistomelor Q $i Qy (implicit ‘exh ecivalen, euaja de defiafe pena, ete Pr ate o (CAPITOLUL 3 ~ Tranastoral bipolar 8 Veo “fle Shave elite Fig Pe Conform fig. 73.16, expesile curefloe de coletor i baz penta wanzisorul cian sn Te= la lag = tes thea = Bor tas + Bra Tae ® tents a Deoureee Igy = Ley ~Le = Bralas He Sesiind (8) (9) in, sayin: 1 - = Ary te By 1200 co) Be = Br Bos Bro Pare B Observe a fetipsa fu creat Dieta (10) se simplifies, reltind igi cent Be = Bri Ber Bez = Bev Bez In aces ex” Bry << fra deorsee eign caret al uni tranzisoedepnde de fo. De cee fare sn cent caz ova de sels nda de mitime a «Traitor echivlent se menjne in RAW ait np eit smbeo wanzisoar QQ, sant In RAN. Deoutece Vy ~ Ven coin de piste ix RAN ai Oy Veg) Vas ~OV »ssiguch sausfacerea conde de polarize iaverst x joneiunit #-C a Ini Q, Adsugind si pelaizaren {zc a eelor douk jonfini buzl itor fmplicte, condipile Ge RAN pens wanelstrul ‘cant st Ven =Veur 0 Voc =Vecr +Vass 2Vens*Voes =12V ) aramett de sermal mic jah Sresveni a elec doud wanzstare se esleleart tate de PSF ou reaile 3.7 As bealV Bos sk 4Otcskaa/V]=72nA/¥ Bes 28k 16 DispositivesClreulte Bleronlce-Peableme in Gg. P3.164 exe reprecentat ict echvalent in Ia semail mics recvene jonse Inypeouni cu ciel oohivalent de semi ie (spies) penta tranristruecivant (veri Fe 35. Fig. P3I6d Primul porametn echivalen de somal mic calcul va fi tansconductanls, Conform ini, ste tere an (Curent echivalent de colctor de seme mic este (vei i, P3164: Bier ~Sya ed aa, Folsing (12) (13) U1) obi Sead! Rall et tea Bhat Rolla) ay an Relea) Bop = (ote) oo Se observ edz, reprints peace 2, muipicst cu factor sopauniter. De fat. de ele mai leo, termes eu ly in porntea relat Fle) eso ma mre ca uniaia, rst Leal Ry Migs + T nin “Tranzistru echivalent este unl eu tansconductany de smal nic foarte mare, aves {ap justified denumien de “nyper>1 sac By = Bra Bp ext exhivalon de seal med jon fever pnts asi! shivalest ete rere nig, 7% Dispezitv s Cireuite Electronic - Probleme Rela de defini se parmetilor de semis mic peut tanzistrul echivaent sunt lpi aed pena age pram ec aa 0 pot feast eu ajutral cic din fig 3.176. Adnutiad cd Irunzistoare ify >> rel foe en Te at ay iy Beat Bat Ba! 9 By Day Beal Pent ealeull ig rebuie observe dae e ares v= Os ane eet prin ‘ezine condi pe fig. P.17e 3 poate erie vrata meas a ig. B3.17e Combis ukimele do esis bjs fina [edeel = Tap bast cateul ct 42 = p,, BH! tensa se pote sre Tanainca fe, PHL in ages ps ‘CAPITOLUL 3 ~Teanavoral bipolar ~ 1 r(te Voy se ( ie) fu plage pa 2 etait) Pent, coi decal gg 0 ede: Met afta henna eo sem mikes din parte ete sit poset 1 Yea 0 si dest smbele generator de creat comandhte se aula, Se cine Bo = Fon = Bar + ier 82 = BB * 1) observa 1, La duucctes exptsilor pont ry 9g, folosit umitare ele fire pane elor do anes: fon tay Bes tan_Ber__ Ba _Br_ Va Yn Bes Vg Brs*? Bea Bes #7 2 Deonrece toy GEO are ciiga in cueat mult mai mic decit Qs Bor << Bor (veri observe def peoblems 3.46). Co wmare, tg fa eure ol tranzistra comps ee omparabl eu. fy. Pei crete edsigus tazistoul echivalens, se aduce Je, Me aceas onda mime een sli de iit prezectt nf. P3.174 * [7 1@ Big PIA CConsiden generator de cute del cwtehnica prez mai ts ve dee: Te = Dover» Bax = Ba» Bo Bato S-navutin vedere fy, fg >> Dispartive si ClreutteEletronee-Peableme Problema 318 Caleulai punctele saice Ge fineionare pentrs trncisoarele in ici din ig. PS 18a Subeicuil (Q,,Qq-R,) dlinitt de puncte B.C, F se poate echivala eu un tans termina pram diame i seminal mic jon sven peice anv De Ve “ransstoarle apart Vl“ 0.60. By A200, 5-0 = rps oy ~SORLD ine ZV, Iam Id, y= r~ 0. Flementel schorsiaavaloile B22 RH RHR ve, Fig Pi lta Sous Jey £02MA, Fey £2mA, Ly 230A, Vac) =7V sVec> = 847 Penta calelul parmstilr de seminal mic ae aplics realy obyiaute a P3.17 ou smerarentl eb pata Oy Se acai eu : (Leesa sm attr 6 sated 4 1 Kata 3) me Gea Gate eres +B 1) aR) 29842 tunately gB—a21 TB ea WR) Problema 319, Penira cecil diodd mulipllead din Big 73.19 se cunose a, Be DOV, ry), Ren 24R, Ry BLO. FA. ‘Sse determine 1) PSPaulwanzstorl qi valare esi ontina aor: 1) valerea minima rasta Ry pom care eet Ranconou 6) eitenje de semnl mi de cite Rezouvane 2) Fig P3.19 puzint schema de caren! cominay 2 eicitlul, Pe acest ciel se eer CCAPYTOLUL 3 -"Teansstorul bipolar si 1, =" =OlmA $i y= In he ocd se neliezd eurentul de bz Me e, ve sie 2 In, o Fig, PLP pat Remits te= 19m $i Ip Lyn ce 10H. Br Br Neglect pera sie teal frm Yo=Byty Rtg 88+) = (ho) Y= Vp (14 Bt) av % Re vent YF BV > Yn conch me are I A, obserate Beiter Vy evae(J-S) jae domi de doa matt a co cies, © aun rs st pli nV pn ie a ce si pent orice eistege care satis coniile R, #0 si Ry > “HE pian neal penta essing. Cr fon lig i ig > 0D Amp a ia RAN fe 0 rer R= 0.3402 © Inf 3.19 este prezona schema ée epi dnamic a ciel care tzistorulw fo nlc prin eel sia echivaleat de semoal mic fceven jouse, Pe seas schon se ssinexuaile ‘Dispociives Create Electrol - Problesie ig 7.196 Prin eiminarea tensa vy © bins 1 Sapintseamacd 54> 1 Lao RR jms Cunoscd sablema 320. Cicuital din fi. P32 reprint 0 refers de tens Problema 3.20. Ci ie oa Pea pant pts Be Op 0 fend. RO QO, Yo Pett glct0r smd hb Rand "yes lm otc Fo “Tt end pie de seal is Oe eet tls ements Ve psupnind as de cet ie De) Fig 1200 reroute a resco ei at imp D, se tn sipangt ans Q2 soci a tas Peep oe Zee pins ant st Pine caiescme pu Mea"at = na ake a a Se efi Snore dos a ein dsp: Vo= Role qe gylte ae — (CAPITOLUL3 ~ Tranzistorul bipolar ® o Dispecive pl CireulteBlecronice «Probleme 1 Ig et-ty =1=5nA> yg, (oangliatcuoatl ty =! = Syt Ver =02V A ecarve Ry 22 Ober ; Poti Yes pin wrmare fa, eit imp ei D ete srapunsh 52 est tn RA ©) Penrose de curent contol ese cansderath ell, singur conic ene oe asa erm ein de jie ine vind apr cx tempera sem pea as pele SPAREN TOR ales Catal wna AN cali Vee ®Veenie “Vetus =02¥ Wy By (MaMa unc aR +R dt a? Veen =Verae +Ve Vas =52¥ eo wy, Considering vats tipics Ht =—2nv °C, wa rertta M2=0 dacs rensiuns iter ict a 6, wa waits B= a Problema 321. La intrarea cic din fg. P3210, se ali otensiune yy, 2 cre Zener ae 0 deriva temic satisficind condita = AYRE. <—am (°C. Czuial cae ete ‘vatiajie in timp este prezcniaté in fig. P3.21b, Tranzistorel Q are parametit Vse =0.6¥. annie Fr OY oa plored abatbed eau eet vas ora ame nei et tee Yet 80 pos sem RE meats astra ie nasa ae vcd rats Been tcm sem inFi 3 Spies rg ren deen S a ea aecoaeaes 2 AN are 1) Schema de regi dinsmic ene repre in fig. P3200, bint dup pasiviile surselor continue de tnsiune (Vee - scurtcircuit) si curent (I - intrerupere) i tnlocvires Nec “ Shpontivelroniondctue ot Seite ele sen mi hie wi Bor Hee «GN o ” rg P20 rg P21 Prune inamic a rezisrat Rezouvats ceadle= amar o Rewia: ne Pe ne Conportarea pe pale y= ¥~8V ‘Ciouitl din fig, P3.20b, sata tensiunes la bomnele generator comandateate yy, C2 In aceste condi, prosupuniad Q in RAN, pe cisuital din fig, P3.2La, se pot serie unat,s ecivlne ere Fe, Disc ol dest se ce in Ry spt ein si rel yatta Se in Vo “Ver "Voo~Rale Sevverifed fetionare in RAN a teazistoull: Veg >Veow = 02¥ Comportara pe pier v;=0¥ Inaceste condi, trazistoal Q est bloc (x=, Veg*0), do! Se po serie eae: