Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect 1

Proiect individual
Proiect 1 - Interpretarea valorilor indicatorilor de mediu la nivelul statelor Uniunii Europene
(un set de indicatori dat pentru un stat studiu de caz dat)
1. Analiza setului de indicatori (definitie, metodologie, contextul politic, limitari, surse de
date etc) - sinteza
2. Principalele surse / cauze care genereaza problemele evaluate de setul de indicatori (ex.
surse de poluare a aerului pentru indicatorii care evalueaza concentratia diferitelor
substante poluante din aer) la nivelul statutului studiu de caz
3. Descrierea valorilor indicatorilor de mediu din set in statul luat ca si studiu de caz
(distributie spatiala si temporala), comparatii cu celelelalte state din UE sau din regiunea
geografica. interpretare grafice, harti, tabele
4. Identificarea si descrierea principalelor zone cu probleme de mediu (cu exemplificare din
teritoriu) relationate cu acest indicator (ex. zone industrializate pentru probleme de
calitatea aerului)
Surse de documentare
www.eea.europa.eu (indicatorii si valorile lor)
web-site-urile listate la categoria Data Sources (surse de date)
surse complementare (site-urile agentiilor de mediu sau ministerelor din diferite state,
rapoarte de mediu), dar informatii axate pe directiile date de indicatorii EEA
cei care au teme legate de Biodiversitate sa faca legatura cu informatiile despre
reteaua Natura 2000 din statul respectiv (cautati pe siterul EEA cu search sau direct
pe google)
Se intra pe European Environmental Agency Indicators (din meniul orizontal aflat in
partea superioara a paginii) CSI (coloana din dreapta, a doua clasificare Indicator Set)
Link direct - http://www.eea.europa.eu/data-andmaps/indicators#c7=all&c5=&c0=10&b_start=0&c10=CSI
In coloana din dreapta de la clasificarea Topics se alege setul de indicatori ce urmeaza a fi
analizat (Energie Energy; Zone costiere Coasts and seas; Schimbari climatice Climate
change; Calitatea aerului Air pollution; Ape Water; Biodiversitate Biodiversity and
Ecosystems; Industrie, transporturi si utilizarea terenurilor Industry, Transport, Land use;
Pescuit - Fisheries). La fiecare indicator, este necesara intelegerea indicatorului, datele
aferente Uniunii Europene putand fi extrase prin accesarea zonei Methodology, data sources
and references si apoi a zonelor Targets si Data specification. Informatii se pot extrage si din
grafice si harti, unde este prezentata situatia din dferite state ale UE etc.
Pot fi utilizate de asemenea si rapoartele anterioare asupra indicatorilor ce pot fi accesate
dand click pe optiunea See older versions (aflata in partea de jos a paginii de prezentare a
indicatorului).
Anexe lista indicatori si state pentru fiecare student
Deadline 15 noiembrie