Sunteți pe pagina 1din 8

APROBAT,

RECTOR,
Prof. Dr. DORU PAMFIL
________________

PROCEDUR DE SISTEM
CONTROLUL PRODUSULUI / SERVICIULUI
NECONFORM
COD PS-04
EDIIA : 2

STANDARDE DE REFERIN SR EN ISO 9001:2008


DIFUZAT N REGIM CONTROLAT. EXEMPLAR NR. 1

MINISTERUL EDUCAIEI,

CERCETRII,

TINERETULUI I

SPORTULUI

UNIVERSITATEA DE TIINE
AGRICOLE

I MEDICIN VETERINAR

CLUJ-NAPOCA
Calea Manatur 3-5,
400372, Cluj-Napoca

ELABORAT
Fax:0264-593.792

PROCEDURA
SISTEMULUI INTEGRAT
PENTRU
MANAGEMENTUL
CALITII
PROCEDUR DE
SISTEM
CONTROLUL
PRODUSULUI/SERVICIU
LUI NECONFORM

Tel: 0264-596.384 int. 352,

VERIFICAT

EDIIE: 2
REVIZIE: 1
Data:
14.02.2011
PAG. 2 din 8
VIZAT

www.usamvcluj.ro
Reprezentant
Responsabil Sistem
de

Management Integrat al
Calitii (RSMC)

COD: PS-04

Management
Calitate
(RMC)

Prof. Dr. Socaciu Carmen

Ec. Poruiu Viorel

__________________________

___________________________

SENATUL
USAMV CLUJ-NAPOCA
Preedinte Senat
Prof. Dr. Mrghita
Liviu Alexandru
__________________________
_

VALABIL DIN DATA DE _______________________________

Avertisment: Documentul de fa este proprietatea USAMV Cluj-Napoca


Reproducerea i difuzarea documentului sunt n exclusivitate dreptul Organizatiei.
Copiile sunt numerotate i inute sub control.
INDICATORUL REVIZIILOR
Nr.
crt.
1.

Ediia/
revizia/
data
Ed.2 Rev.1/
14.02.2011

Coninut sumar sau identificare


modificare/analiz

Elaborat

Verificat

Aprobat

Funcie, nume, prenume i semntur


Elaborare procedur de sistem
PS04 Ed.2 Rev.1 /14.02.2011

RSMC

RM

RECTOR

Prof. Dr.
Socaciu
Carmen

Ec. Viorel
Porutiu

Prof. Dr.
Doru Pamfil

CERCETRII,
SPORTULUI

MINISTERUL EDUCAIEI,
TINERETULUI I
UNIVERSITATEA DE TIINE

AGRICOLE

I MEDICIN VETERINAR

CLUJ-NAPOCA
Calea Manatur 3-5,
400372, Cluj-Napoca

PROCEDURA
SISTEMULUI INTEGRAT
PENTRU
MANAGEMENTUL
CALITII
PROCEDUR DE
SISTEM
CONTROLUL
PRODUSULUI/SERVICIU
LUI NECONFORM

COD: PS-04
EDIIE: 2
REVIZIE: 1
Data:
14.02.2011
PAG. 3 din 8

Tel: 0264-596.384 int. 352,


Fax:0264-593.792
www.usamvcluj.ro

Cod F-PS-01-03, ed.2, rev. 1


1. SCOP I DOMENIU DE APLICARE
Procedura descrie activitile efectuate pentru identificarea, documentarea, evaluarea, separarea,
tratarea produselor/serviciilor neconforme i ntiinarea funciilor sau prilor implicate pentru a se
asigura c nu este permis utilizarea sau livrarea neintenionat a produselor neconforme cu condiiile
specificate.
Procedura este aplicat de ctre toate compartimentele din cadrul Directiei Administrative
USAMV Cluj-Napoca.
2. DOCUMENTE DE REFERIN
2.1. MSMC - Manualul de management al calitatii ;
2.2. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calitii. Cerine;
2.3. SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i vocabular.
3. TERMENI, DEFINIII I PRESCURTRI
3.1. TERMENI I DEFINII
Termenii utilizai i definirea acestora sunt n conformitate cu SR EN ISO 9000:2006 i
MSMC.
Pentru o mai bun nelegere a textului prezentei proceduri se reine termenul:
Produs = rezultat al unui proces (SR EN ISO 9000:2006).

MINISTERUL EDUCAIEI,

CERCETRII,

TINERETULUI I

SPORTULUI

UNIVERSITATEA DE TIINE
AGRICOLE

I MEDICIN VETERINAR

CLUJ-NAPOCA
Calea Manatur 3-5,
400372, Cluj-Napoca

PROCEDURA
SISTEMULUI INTEGRAT
PENTRU
MANAGEMENTUL
CALITII
PROCEDUR DE
SISTEM
CONTROLUL
PRODUSULUI/SERVICIU
LUI NECONFORM

COD: PS-04
EDIIE: 2
REVIZIE: 1
Data:
14.02.2011
PAG. 4 din 8

Tel: 0264-596.384 int. 352,


Fax:0264-593.792

3.2. PRESCURTRI

www.usamvcluj.ro

DGA - Director General Administrativ;


RM- Reprezentant Management Calitate ;
SMC- Sistem de management al calitatatii ;
MSMC- Manualul sistemului de management al calitatii ;
PS- Procedur de sistem calitate ;
RSMC Responsabil al sistemului de managemental calitatii ;
RNAc/Ap - Raport de neconformiti, aciuni corective/aciuni preventive.
DA- Directia Administrativa
RN- Raport de neconformitate

4. SCHEMA PROCESULUI DE TRATARE A PRODUSULUI NECONFORM


Verificarea
produsului/

1. Identificarea serviciului neconform

serviciului
a) achizitionat

returnare

b) servicii
administrative

c) la furnizare

De
ci
zie

2. Analiza i tratarea produsului/

utilizare
cu derogare

serviciului neconform
a) Corectare

b) Livrare cu derogare

Livrare

MINISTERUL EDUCAIEI,

CERCETRII,

TINERETULUI I

SPORTULUI

UNIVERSITATEA DE TIINE
AGRICOLE

I MEDICIN VETERINAR

CLUJ-NAPOCA
Calea Manatur 3-5,
400372, Cluj-Napoca

PROCEDURA
SISTEMULUI INTEGRAT
PENTRU
MANAGEMENTUL
CALITII
PROCEDUR DE
SISTEM
CONTROLUL
PRODUSULUI/SERVICIU
LUI NECONFORM

COD: PS-04
EDIIE: 2
REVIZIE: 1
Data:
14.02.2011
PAG. 5 din 8

Tel: 0264-596.384 int. 352,


Fax:0264-593.792
www.usamvcluj.ro

3.
Necesitatea
de aciuni
corective ?

NU

STOP

DA
Se aplic PS-05

5. DESCRIEREA ACTIVITII
5.1. Identificarea produsului/serviciului neconform
Identificarea de produs/serviciu neconform are loc n urmatoarele situaii:
la recepia materialelor sau alte produse aprovizionate;
la controlul pe flux sau final al produsului/serviciului;
la furnizarea produsului/serviciului.
Identificarea se face de ctre:
comisia de recepie pentru produse aprovizionate;
seful serviciului, la controlul pe flux sau final;
5.2. Analiza i tratarea produsului neconforme
5.2.1 La receptie
n cazul n care la recepia materialelor sau altor produse aprovizionate se identific produs
neconform se analizeaz de ctre comisia de recepie.
Produsele neconforme depistate la receptie sunt izolate in spatii amenajate, identificate si marcate
astfel incat sa existe asigurarea ca acestea nu se utilizeaza.
5.3. Necesitatea de aciuni corective

MINISTERUL EDUCAIEI,

CERCETRII,

TINERETULUI I

SPORTULUI

UNIVERSITATEA DE TIINE
AGRICOLE

I MEDICIN VETERINAR

CLUJ-NAPOCA
Calea Manatur 3-5,
400372, Cluj-Napoca

Dac analiza
Fax:0264-593.792

PROCEDURA
SISTEMULUI INTEGRAT
PENTRU
MANAGEMENTUL
CALITII
PROCEDUR DE
SISTEM
CONTROLUL
PRODUSULUI/SERVICIU
LUI NECONFORM

COD: PS-04
EDIIE: 2
REVIZIE: 1
Data:
14.02.2011
PAG. 6 din 8

Tel: 0264-596.384 int. 352,

produsului/serviciului neconform demonstreaz c exist cauze sistematice acesta


putnd s reapar se aplic www.usamvcluj.ro
PS-05: "Aciuni corective i preventive".
6. RESPONSABILITI
6.1. Director General Administrativ
Analizeaz i decide returnarea materialelor neconforme la furnizor sau utilizarea cu derogare;
Decide privind livrarea cu derogare;
Ia msuri corespunztoare privind produsul neconform detectat dup furnizare.
6.2. RM i RSM
Analizeaz situaiile de produs/serviciu neconform i stabilete modul de tratare a acestuia
mpreun cu reprezentantul compartimentului implicat;
Poate dispune aciuni corective/preventive la produsul/serviciul neconform constatat;
Poate verifica modul n care aceste aciuni au fost realizate;
Constat rezolvarea produsului/serviciul neconform i eficacitatea aciunii corective;
Poate propune aciuni de mbuntire.
Tine evidenta Rapoartelor de neconformitate in Registrul R-PS-04-01
6.3. Seful Serviciului
Identifica produse neconforme la inspectiile pe flux si la final.
Documenteaza neconformitatea in Raportul de Neconformitate cod F-PS-04-01 si o inregistreaza
in Registrul rapoartelor de neconformitate cod R-PS-04-01
Analizeaz situaiile de produs/serviciu neconform i stabilete modul de tratare a acestuia
mpreun cu reprezentantul compartimentului implicat;
Poate dispune aciuni corective/preventive la produsul/serviciul neconform constatat;
Poate verifica modul n care aceste aciuni au fost realizate;
Constat rezolvarea produsului/serviciul neconform i eficacitatea aciunii corective;
Poate propune aciuni de mbuntire.
6.4. Responsabilul cu aprovizionarea
Analizeaza si decide impreuna cu Seful Serviciului utilizator/RM returnarea materialelor
neconforme la furnizor ;
Analizeaza impreuna cu/Seful Serviciului utilizator/RM utilizarea produsului neconform daca
neconformitatea nu afecteaza calitatea produsului finit.
6.5. Conducatorul compartimentului (Biroului)
Analizeaza, impreuna cu Seful Serviciului /RM situatiile de produs/serviciu neconform si
stabileste modul de tratare al acestuia ;
Dispune corectii, actiuni corective/preventive la neconformitatile constatate ;
Verifica modul in care aceste actiuni au fost realizate.
6.6. Comisia de receptie

MINISTERUL EDUCAIEI,

CERCETRII,

TINERETULUI I

SPORTULUI

UNIVERSITATEA DE TIINE
AGRICOLE

I MEDICIN VETERINAR

CLUJ-NAPOCA
Calea Manatur 3-5,
400372, Cluj-Napoca
Fax:0264-593.792

Identifica

PROCEDURA
SISTEMULUI INTEGRAT
PENTRU
MANAGEMENTUL
CALITII
PROCEDUR DE
SISTEM
CONTROLUL
PRODUSULUI/SERVICIU
LUI NECONFORM

COD: PS-04
EDIIE: 2
REVIZIE: 1
Data:
14.02.2011
PAG. 7 din 8

Tel: 0264-596.384 int. 352,

produse neconforme la receptia cantitativa si calitativa.


www.usamvcluj.ro

7. NREGISTRRI :
Nr.
nregistrare
crt
.
Registru de evidenta
1.
Rapoartelor de
neconformitate
Nota de returnare la
2.
furnizor
Dispoziie de livrare
3.
cu derogare

Suport

Completeaz

Loc de pstrare

Durata

R-PS-05-01

RM sau RSMC

RM sau RSMC

3 ani

Hrtie
( fax )

Responsabil
aprovizionare

Hrtie

Compartiment implicat

Responsabil
aprovizionare
Compartiment
implicat

3 ani
3 ani

8. ANEXE :
8.1. Anexa 1 Registru de evidenta a Rapoartelor de neconformitate cod R-PS-04-01

Anexa 1
COD R-PS-04-01/Ed. 2, rev1
REGISTRU DE EVIDENTA A RAPOARTELOR DE NECONFORMITATE
Nr.
crt

Nr.RN/
data

Serviciul/
Compartiment

Produsul/
Serviciul
neconform

Nr. Lot/
Nr.
Contract

Cantitate

Solutie adoptata
-Corectare sau
reprocesare
-Rebut
-Returnare la
furnizor
-Declasare
-Utilizare ca atare

Cine a
inregistrat/
data

CERCETRII,
SPORTULUI

MINISTERUL EDUCAIEI,
TINERETULUI I
UNIVERSITATEA DE TIINE

AGRICOLE

I MEDICIN VETERINAR

CLUJ-NAPOCA
Calea Manatur 3-5,
400372, Cluj-Napoca
Tel: 0264-596.384 int. 352,
Fax:0264-593.792
www.usamvcluj.ro

PROCEDURA
SISTEMULUI INTEGRAT
PENTRU
MANAGEMENTUL
CALITII
PROCEDUR DE
SISTEM
CONTROLUL
PRODUSULUI/SERVICIU
LUI NECONFORM

COD: PS-04
EDIIE: 2
REVIZIE: 1
Data:
14.02.2011
PAG. 8 din 8