Sunteți pe pagina 1din 3

Introducere in dreptul muncii

Munca= activ sistematica prestata in schimbul unei remuneratii/ fara remuneratie


- munca prestata in cadrul unor rap de dr muncii
- munca prestata in afara cadrului dr muncii
Ex: munca in gospodarie; practica desfasurata de studenti; voluntariatul- leg sp Leg
195/ 2001- prestarea unei activitati in interes pb,in beneficiul unei inst pb;
recompense ce nu pot fi cuantificate in bani; liber- profesionisti:PFA- doar o reglem
gen, referiri CAEN; experti criminalisti; av; contabili; arhitecti; executori judecatoresti
<- statut independent; nu lucreaza in rap de subordonare -> rap jur reglementate de
alte legi, nu de dr muncii
-voluntari- contr voluntari/ munca benevola
- munca prestata in temeiul unor reglem legale specifice: munca de catre elevi si
studenti in practica; munca in folosul comunitatii; pers pedepsite de lege care
presteaza o anumita activitate; fam care primesc ajutor soc- pers apte de munca in
acea fam presteaza munca in interes local la solicitarea primarului; conventii civ/
contr colaborare; contr prestari servicii; PFA, profesiile liberale
Munca se presteaza in temeiul altor temeiuri jur (alte ramuri de dr).

- munca prestata in cadrul unor rap jur de munca sau de dr muncii


functionarii pb- isi desfasoara activ in baza rap de jur; ei sunt numiti in functie, nu
incheie contr de munca=> devin aplicabile reglem Leg 188/ 1999- ac se
completeaza cu dispozitiile Codului Muncii.
Exista acord de vointe.
Rap de functie pb e mai in detaliu reglementat decat rap de munca in baza unui rap
individual de munca.
Reglem specifice: cariera functionar pb, dosarul personal, evaluarea, comisiile de
disciplina
jandarmi, politisti, personal adm penitenciarelor- contr reglem de legi speciale
magistratii- nu isi desfasoara activitatea in baza unui contr; e reglem prin lege
speciala; participa la concurs, isi depun dosarul=> acord de vointa
persoanele care ocupa functii de demnitate pb=/ functionari pb
Reglementarea functiei de demnitate pb apartine dr constitutional; functionarii pb- dr
adm. Demnitari- alegeri, altii numiti de cei alesi.
rap de munca ale membrilor cooperatori- isi desfasoara activ ce se naste in baza
unui contr de munca reglem sp: HG
clerului (preotii)- rap de munca sunt reglementate prin statutele diferitelor culte,
care la randul lor, fiecare e aprobat prin HG. Se completeaza cu disp dr

muncii. Remunerat din fonduri pb.


zilieri
In comun: relatie de subordonare.
Profesiile respective sunt independente dpdv al exercitarii activitatii. Dpdv adm, sunt
subordonate.
Relatia de subordonare e mai relaxata sau mai stransa, in functie de specificul
fiecareia dintre activitati.
Pt seminar- in ce masura o persoana poate sa lucreze pt un angajator in baza unei
conventii civile? Cand se poate incheia o conventie civila (contr civ)?
ITM- modifica incadrarea contr; recalifica respectivul contract
Cand un rap de munca e in baza unui contr de munca/ conv civ/ munca benevola.
Munca la negru= munca fara forme legale; nu contr de munca, nu inregistrare=>
angajatorul nu retine impozite si taxe
Autorit constata ca exista o astefel de forma de munca- rel reglem de dr muncii.
Art 1- ob relgem. Modul reglem dom contr
Art 10- CIM- manifestarea de vointa
Dr muncii ca ramura de dr= ansamblul normelor jur care reglementeaza rap jur ce se
nasc, se modifica si se sting in leg cu incheierea, executarea, modificarea,
suspendarea si incetarea CIM si CCM si rap jur conexe acestora.
Rap jur conexe= cele privind infiintarea, organizarea si functionarea sindicatelor si
patronatelor; infiintarea, organizarea si functionarea inspectiei muncii; normele
privind protectia si igiena muncii.
OB DR MUNCII= totalitatea rel soc de munca, ce fiind reglem de norma jur, devin rap
jur de munca.
Metoda de reglementare (modul in care se nasc normele jur)(TGD):
- metoda directa (impuse de stat si respectate de toata lumea)- dr pb
- metoda egalitatii partilor (partile au libertatea contractuala)- dr prv

Metoda de reglementare in dr muncii- combinata


- metoda directa: norme de protectia muncii, CO, dr salariale; norme jur imperative
de la care partile nu pot deroga
- metoda egalitatii partilor: CIM, CCM- instrument pe care il creaza partile; normele
CCM- caracter general

Autonomia ramurii dr muncii; discutii.


NCC- a adunat aproape tot, dar nu si reglem dr muncii.
Profa: nu s-a ajuns la o parere clara, insa, dr muncii e o ramura de dr cu caracter
autonom.
- metoda reglem directe e prezenta
- pp-ii specifice <= Cod Muncii + Cst (libertatea de asociere, libertatea muncii, dr la
formare profesionala, dr la odihna, dr la greva)
- izv de dr: izv jur specifice- acte normative specifice (Cod Muncii, Leg dialogului soc,
legi sp); in plus, cateva instrumente pe care nu le regasim in alta parte: CIM- izv de
dr; se aplica asemanator unui act normativ. Regulamentul intern + proceduri interne
pe care angajatorul le elaboreaza si le adopta in mod unilateral, in baza prerogativei
sale de directie si control (angajatorul elaboreaza si adopta norme cu caracter
general aplicabile tut pers)
- tehnici jur specifice ce nu se mai regasesc in alte ramuri de dr. Ex: CCM se
constituie intr-o exceptie de la pp relativiitatii efectelor contr.
La nov de sector de activ- asociatie patronala=> CCM aplicabil la >50%- Min Muncii
poate extinde aplicabiliatea normelor asupra tuturor celor din acel sector de activitate
- rap de subordonate specific rap de munca
-raspunderea disciplinara
- raspunderea contr a salariatului e limitata de riscul normal al serviciului.