Sunteți pe pagina 1din 1

SĂPTĂMÎNA MARE

Iată Mirele, glas T


   

I 
a 
tă,
Mi 
 re le 
vi 
 ne 
în 
mie
zul nop 
ţii 
şi 
fe 
ri cit 
 es te
ro

  vaa 
bul pe ca re-l fla 
a 
a a  
a pri i 
ve e 
e ghind;
  
dar ne

  vaa
vred nic es te ia răşi pe ca re-l fla a 
a a 
 a le e 
ne e 
e

  
vind. Ve ezi 
dar, 
su 
fle
te
al
meu, cu som 
nul
să nu u
te 
în gre


u iezi  
ca să ă 
nu 
 te 
dai!S
mo o or
ţii 
  
şi a a
fa 
ră ă de


Îm pă ră ţi 
 i e 
să te în cui; 
ci i 
 te deş 
tea a
a


a ap
 tă 
ă stri 
i 
gând;
 !S
Sfâ ânt,
Sfâ !S  
ânt, Sfânt eşti
Dum ne ze 
e u


ul no 
o 
ostru;   
cu 
fo 
lo sin 
ţe
le ce 
lor
fă
ră
de tru puri


mi i 
i lu u ieş 
tee 
ne. 
Slavă..., tot acesta, însă cu finalul:


pe 
en tru 
ru gă ciu 
ni
le tu 
tu
ror sfi 
in
ţi
lor
Tăi 
mi 
 i
i lu


u ieş 
tee 
ne. 
Şi acum... cu finalul:

 
pen 
tru 
Năs  
că toa rea  
de Dum ne zeu 
mi i 
i lu u ieş 
te e


ne. 