Sunteți pe pagina 1din 1

N

LEGEND
imobil studiat
parcela studiata
zon de ncadrare

Clasa de importanta a constructiei: II


Categoria de importanta: C

Verificator/
Expert
PROIECTANT:

Nume

Semnatura
SC SMARTBAU CONSTRUCT SRL-D
str. Putna, nr. 4, bl. K3, ap. 31
mun. Cluj Naoca, jud. Cluj
CUI: 31972246
Nr. Reg. Comert: J12/2165/2013
telefon: 0786 173 438
E-mail: smartbau.construct@gmail.com

ef proiect

ing. Andrei Popa

Proiectat

arh. Camelia Cristea

Desenat

arh. Camelia Cristea

Cerin

Beneficiar:
Titlu proiect:
Amplasament:
Scara
1:5000
Data
05.2016

Referat de verificare/ Raport de expertiz tehnic

titlu / nr. /data

Municipiul Alba Iulia - Domeniul public


Cresterea eficientei energetice a cladirilor de invatamant din municipiul
Alba Iulia - Gradinita nr. 1
str. Primaverii, nr. 15, loc. Alba Iulia, jud. Alba

Titlu plan:

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

Proiect nr.
34/2016
Specialitate
Arhitectura
Faza:
C.U.
Plan nr.
A01

Acest document este proprietate a S.C. SMARTBAU CONSTRUCT S.R.L.-D. Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodusa, stocata sau transmisa, indiferent de scop, in nici un fel de format (electronic, hartie, fotocopie, inregistrare) fara acordul
prealabil in scris al S.C. SMARTBAU CONSTRUCT S.R.L.-D. Orice modificare ulterioara adusa acestui document, fara acordul scris al S.C. SMARTBAU CONSTRUCT S.R.L.-D. va fi considerata nula si de nefolosit.

h/l= 297 / 210 (0.06m2)

Allplan 2014