Sunteți pe pagina 1din 37

Ministerul Dezvoltrii Regionale i Construciilor

AGENIA DE DEZVOLTARE REGIONAL NORD

RAPORT
privind implementarea SDR Nord i activitii operaionale a
ADR Nord n anul 2016

Bli, 2016

CUPRINS
ABREVIERI/ACRONIME

SUMAR EXECUTIV

OBIECTIV 1. ACCES ASIGURAT LA SERVICII I UTILITI PUBLICE CALITATIVE

MSURA 1.1 Dezvoltarea infrastructurii de importan regional i local

1.1.1 Implementarea proiectelor de dezvoltare regional de infrastructur

1.1.2 Implementarea Programului sectorial regional n domeniul DRL/MDS/AAC

MSURA 1.2 Optimizarea serviciilor publice n domeniul MDS i AAC

1.2.1 Sensibilizarea comunitilor asupra cooperrii intercomunitare n domeniul MDS i AAC

MSURA 1.3 Promovarea eficienei energetice

1.3.1 Implementarea Programului sectorial regional n domeniul EE a cldirilor publice

1.3.2 Sporirea nivelului de contientizare i de promovare a beneficiilor utilizrii surselor de


energie regenerabile

10

OBIECTIV 2. CRETERE ECONOMIC SUSTENABIL N REGIUNE

11

MSURA 2.1 Consolidarea reelei de centre urbane

11

2.1.1 Identificarea centrelor urbane cu potenial de cretere economic

11

MSURA 2.2 Facilitarea dezvoltrii mediului de afaceri

11

2.2.1 Iniierea planificrii strategice sectoriale (PRS) n domeniul dezvoltrii economiei

11

2.2.2 Implementarea proiectelor de dezvoltare regional pentru dezvoltarea mediului de afaceri

12

2.2.3 Promovarea potenialului economic i investiional regional

13

MSURA 2.3 Susinerea domeniului de cercetare, inovare i transfer tehnologic

15

2.3.1 Iniierea analizei situaiei n domeniul cercetare, inovare i transfer tehnologic din RDN

15

2.3.2 Facilitarea parteneriatelor ntre mediul academic, antreprenorial i APL pentru crearea
infrastructurii de cercetare i inovare

15

MSURA 2.4 Dezvoltarea potenialului i infrastructurii turistice

16

2.4.1 Iniierea planificrii strategice sectoriale (PRS) n domeniul dezvoltrii turismului

16

2.4.2 Implementarea proiectelor de dezvoltare regional pentru dezvoltarea turismului n RDN

17

2.4.3 Promovarea potenialului turistic regional

17

MSURA 2.5 Dezvoltarea performanelor i capacitilor competitive a forei de munc


din RDN

17

2.5.1 Iniierea analizei situaiei n domeniul capitalului uman din RDN

17

OBIECTIV 3. GUVERNAN MBUNTIT N DOMENIUL DEZVOLTRII


REGIONALE

18

MSURA 3.1 Crearea i dezvoltarea instrumentelor de suport pentru procesul de


dezvoltare regional

18

3.1.1 Participarea la perfectarea cadrului legislativ-normativ a politicii de dezvoltare regional

18

3.1.2 Participarea la crearea instrumentului de monitorizare a proiectelor i indicatorilor


regionali

18

3.1.3 Desfurarea Concursului propunerilor de proiecte

18

MSURA 3.2 Dezvoltarea capacitilor APL n planificare, managementul proiectelor i


atragerea investiiilor

20

3.2.1 Instruirea i informarea membrilor CRD Nord

20

3.2.2 Formarea continu a specialitilor ADR Nord

21

3.2.3 Acordarea suportului APL n revizuirea, actualizarea, elaborarea documentelor de


planificare strategic

21

3.2.4 Suport actorilor regionali n elaborarea proiectelor i atragerea surselor financiare pentru
proiectele regionale din fondurile internaionale

21

3.2.5 Transfer de bune practici pentru actorii regionali (CRD, ADR, APL, ONG, antreprenori )

22

MSURA 3.3 Facilitarea dialogului ntre actorii regionali, interregionali i internaionali

26

3.3.1 Consolidarea relaiilor de colaborare cu partenerii de dezvoltare regionali, naionali i

26

internaionali
3.3.2 Facilitarea ncheierii acordurilor de parteneriatelor ntre ADR Nord i alte instituii
regionale, naionale i internaionale

28

ACTIVITI OPERAIONALE A ADR NORD

30

MSURA 4.1Asigurarea secretariatului CRD

30

4.1.1 Organizarea i desfurarea edinelor CRD Nord

30

MSURA 4.2 Managementul instituional

30

4.2.1 Coordonarea activitii Ageniei

30

4.2.2 Planificarea anual, lunar

30

4.2.3 Monitorizarea i evaluarea politicii de dezvoltare regional

30

4.2.4 Desfurarea operaiunilor financiare

30

4.2.5 Desfurarea procedurilor de achiziii publice

31

4.2.6 Asigurarea transparenei activitii ADR Nord

34

CONCLUZII

36

ANEXE
1. Anexa1. Monitorizarea surselor de finanare privind implementarea proiectelor pentru anul
2016
2. Anexa 2. Raport privind dezvoltarea capacitilor colaboratorilor ADR Nord n perioada
anului 2016
3. Anexa3. Lista indicatorilor de progres n dezvoltarea regional pentru perioada anului 2016
4. Anexa 4. Nota informativ privind executarea bugetului ADR Nord n perioada anului 2016
5. Anexa 5. Executarea bugetului (cheltuieli i economii) pe surse de finanare ale ADR Nord n
perioada anului 2016

ABREVIERI I ACRONIME
AAC
ADR Nord
APL
APP III
AEE
AITT
APP
BD
CCI
CNCDR
CPP
CPV
CR
CRD Nord
DGDR
DRL
DR
DUP
EE
FNDR
GIS
GIZ
GL
M&E
MDS
MDRC
MO
ONG
ODIMM
PAI
POR Nord
PEBM
PSI
RDC
RDN
RDS
SDR Nord
SDSE
SNDR
UAT
VARAM
ZEL

Aprovizionarea cu Ap i Canalizare
Agenia de Dezvoltare Regional Nord
Administraia Public Local
Apel de propuneri de proiecte III
Agenia pentru Eficien Energetic
Agenia pentru Inovaii i Transfer Tehnologic
Agenia Proprietii Publice
Baza de Date
Camera de Comer i Industrie
Consiliul Naional de Coordonare a Dezvoltrii Regionale
Concepte de proiecte posibile
Concepte de proiecte viabile
Consiliul Raional
Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord
Direcia General Dezvoltare Regional
Drumurile Regionale i Locale
Dezvoltare Regional
Documentul Unic de Program
Eficiena Energetic
Fondul Naional pentru Dezvoltare Regional
Sisteme Geografice Informatice
Agenia de Cooperare Internaional a Germaniei
Grup de lucru
Monitorizarea i Evaluarea
Managementul deeurilor solide
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Construciilor
Manualul Operaional
Organizaie neguvernamental
Organizaia pentru Dezvoltarea ntreprinderilor Mici i Mijlocii
Planul Anual de Implementare al SDR
Planul Operaional al Regiunii Nord
Proiectul Energie i Biomas n Moldova
Planificare Sectorial Integrat
Regiunea de Dezvoltare Centru
Regiunea de Dezvoltare Nord
Regiunea de Dezvoltare Sud
Strategia de Dezvoltare Regional Nord
Strategii de Dezvoltare Socio-Economice
Strategia Naional de Dezvoltare Regional
Uniti Administrativ Teritoriale
Ministerul proteciei Mediului i Dezvoltrii Regionale din Letonia
Zona Economic Liber

SUMAR EXECUTIV
Prezentul raport privind implementarea SDR Nord 2016-2020 al ADR Nord vizeaz perioada
anului 2016 i reflect toate activitile instituionale ale Ageniei, activitile procesului de
dezvoltare regional, de suport n elaborarea i promovarea proiectelor regionale, de asigurare a
transparenei decizionale i financiare n conformitate cu Planul anual de implementare (PAI) al
ADR Nord pentru anul 2016, cadrul normativ al dezvoltrii regionale i reieind din obiectivele
principale pentru anul 2016:

Obiectivele principale pentru anul 2016

Asigurarea accesului la servicii i utiliti publice calitative prin implementarea proiectelor de


infrastructur fizic

Facilitarea creterii economice sustenabile n regiune prin promovarea potenialului socioeconomic al RDN i atragerea investiiilor n regiune;

mbuntirea Guvernanei n RDN


Rezultate obinute n urma implementrii activitilor planificate:

1 SDR Nord 2016-2020 aprobat

1 PRS n domeniul dezvoltrii atractivitii turistice pentru RDN, consultat public

9 proiecte implementate din sursele FNDR i din alte surse

1 Concurs al propunerilor de proiecte din sursle FNDR desfurat

1 POR Nord 2017-2020 elaborat

2 APL II asistate la elaborarea/actualizarea SDSE raionale conform politicilor regionale

Zilele RDN, ed.IV desfurate

14 vizite de studiu peste hotare

9 parteneriate naionale i internale stabilite.

OBIECTIV 1. ACCES ASIGURAT LA SERVICII I UTILITI PUBLICE CALITATIVE


MSURA 1.1 Dezvoltarea infrastructurii de importan regional i local
1.1.1 Implementarea proiectelor de dezvoltare regional
Implementarea proiectelor regionale de infrastructur fizic din sursele FNDR
n anul 2016 ADR Nord are n proces de implementare 6 proiecte finanate din mijloacele FNDR,
conform Deciziei CNCDR nr. 14/16 din 19.12.2016. Din ele, 3 proiecte se refer la Obiectivul 1
Dezvoltarea infrastructurii de importan regional i local.
Gradul de valorificare a proiectelor aprobate spre finanare din sursele FNDR pentru anul 2016 i
suma necesar pentru finalizarea activitilor de implementare a proiectelor n anul curent este
indicat n tabelul de mai jos:

Nr
d/o

Nr.
proiect
ului
implem
entat /
n
derular
e (2014)

1.

0846

2.

0760

3.

1491

Denumirea proiectului

Renovarea sectorului de
drum
L-20
BriceniGrimncui, frontiera cu
Ucraina
Aprovizionarea cu ap
potabil i canalizare a
locuitorilor
satelor
Risipeni i Boca i a
instituiilor de
menire
social-cultural (Fleti)
Crearea condiiilor de
aprovizionare
cu
ap
potabil i canalizare a
locuitorilor com. Parcani,
Ocolina
i
Rdi
Cerenov
din
r-nul
Soroca

Total proiecte la Obiectivul 1


finanate din sursele FNDR

Costul
total
al
proiectul
ui
din
sursele
FNDR
(mii lei)
41 105, 99

Suma
total
alocat n
2013 2014
(mii lei)

Alocat n
2016 prin
Decizia14
/16 din
19.12.16
(mii lei)

Valorificat
n anul
2016
(mii lei)

Perioada de
implementa
re/
finalizate

24 999.9

16 106.1

16 105,99

2014-2016

11 776,07

7 384.19

600,00

464,23

2014-2016

27 105,48

0,00

5 125.22

3 837,92

2015-2016

79 645.45

32 384.09

21 831.32

20 408,14

Pentru implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare regional, n perioada anului 2016, au


fost desfurate 9 vizite de monitorizare n teren n scopul monitorizrii lucrrilor de construcie/
montaj la obiecte i desfurate 6 edine de lucru i 1 edin de coordonare n cadrul proiectului
din com. Ocolina, unde a fost suprapus Documentaia tehnic de proiect cu situaia din teren i

semnat Ordinul de ncepere a lucrrilor. Totodat, sptmnal, sunt solicitate Note informative de
la responsabilii tehnici contractai cu privire la situaia n teren la zi n cadrul proiectelor.
Implementarea proiectelor de infrastructur cu surse externe de finanare
Proiectele finanate din sursele financiare ale Guvernului German prin intermediul Ageniei de
Cooperare Internaional a Germaniei (GIZ), implementate de ADR Nord:
Programul: Modernizarea serviciilor publice locale n Republica Moldova
n anul 2016, ADR Nord a continuat implementarea a 2 proiecte finanate din sursele Guvernului
German prin intermediul GIZ, n valoare de 20 167.76 mii lei conform Suplimentului nr.4 din
09.02.2016 la Acordul de finanare nr. 81155779 din 10.12.2012 dup cum urmeaz:
Nr
d/o
Denumirea proiectului
1.

mbuntirea serviciilor de
aprovizionare
cu
ap
i
canalizare n raionul Rcani

mbuntirea managementului
deeurilor solide n r-ul Floreti
Total proiecte finanate din sursele
GIZ
2.

Costul total
al proiectului
din sursele
GIZ (mii lei)
16 475.70

Suma total
alocat n
2011 2015
(mii lei)
7 820.02

Alocat n
2016
(mii lei)

Perioada de
implementare

8 655.69

2014-2016

2 446.410

2 446.41

2014-2016

18 922.11

7 820.02

11 102.10

2014-2016

Nota: Precizm ca din totalul de 20 167,76 mii lei alocate conform Acordului de finantare au fost contractate i
respectiv valorificate 18 922,11 mii lei.

Precizm c proiectul este constituit din 3 subproiecte din care un subproiect (Construcia reelelor
de canalizare n com. Costeti) a fost finalizat n anul 2015. Subproiectul Construcia reelelor de
canalizare n s. Duruitoarea Veche a fost iniiat n anul 2016 i n luna iunie a.c. au fost finalizate
lucrrile de construcie, respectiv s-a organizat i desfurat recepia la terminarea lucrrilor.
Subproiectul Construcia Staiei de epurare din Costeti a fost iniiat n luna iunie 2016, respectiv
n luna noiembrie operatorul economic a finalizat lucrrile de construcii conform documentaiei
tehnice i s-a organizat i desfurat recepia la terminarea lucrrilor. Precizm c recepia final a
fost desfurat n luna decembrie pentru toate cele 3 subproiecte.
Proiectul mbuntirea managementului deeurilor solide n r-ul Floreti a fost iniiat spre
implementare n anul 2012 prin intermediul ADR Centru, unde au fost achiziionate echipamente,
utilaj i construite platforme pentru colectarea deeurilor.
ncepnd cu anul 2014 acest proiect a fost preluat de ADR Nord, respectiv pentru perioada 20142015 nu au fost alocate mijloace financiare pentru investiia fizic, dar au fost efectuate activiti
de asisten tehnic. n anul 2016 conform Suplimentului nr.4 din 09.02.2016 la Acordul de

finanare nr. 81155779 din 10.12.2012 au fost alocate de ctre Guvernul German 110 mii euro
pentru achiziionarea a 2 autospeciale de colectare a deeurilor 7+1 m3 cu compactor. Respectiv n
perioada de raportare au fost organizate procedurile de achiziie public, la data de 10.06.2016 a
fost semnat contractul de achiziionare a bunurilor, iar n luna octombrie au fost livrate i
transmise ctre beneficiar bunurile achiziionate.
n perioada de raportare au fost actualizate planurile de implementare pentru proiectele aprobate
spre finanare. Procedurile de achiziii din cadrul proiectelor finanate din sursele FNDR i GIZ
au fost efectuate conform prevederilor legislaiei n vigoare i Manualului operaional al ADR.
Pentru monitorizarea implementrii proiectelor, n anul 2016 au fost utilizate urmtoarele
instrumente:
a.

Verificarea lunar a actelor de recepie a lucrrilor prezentate;

b.

38 vizite de lucru desfurate la locul de implementare a proiectelor;

c.

23 edine de lucru desfurate n cadrul proiectelor n implementare.

n perioada anului 2016, ADR Nord a monitorizat 6 proiecte finalizate (finanate din sursele
FNDR), ce se afl la etapa post implementar. n cadrul proiectelor au fost solicitate de la
beneficiari Note informative privind activitile realizate i problemele cu care se confrunt APL
n perioada post-implementar, de asemenea s-a solicitat prezentarea Planurilor de aciuni privind
asigurarea durabilitii aprobate de consiliul local, pentru cele 6 proiecte finanate din sursele
FNDR.
Asigurarea transparenei procesului de implementare a proiectelor de dezvoltare regional
n vederea asigurrii transparenei procesului de realizare a proiectelor de dezvoltare regional,
ADR Nord a elaborat materiale informative (comunicate i note de pres, avize), rapoarte, a
organizat vizite n teren, ntruniri informative, mese rotunde.
1.1.2 Implementarea Programului sectorial regional n domeniul DRL/MDS/AAC
n rezultatul implementrii Programului Regional Sectorial de Management al Deeurilor Solide
(PRS MDS) pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, n anul 2016, s-a identificat terenul predestinat
construciei depozitului regional pentru zona nr. 2. Ulterior s-a aprobat Decizia Consiliului
orenesc Dondueni, cu privire la selectarea terenului pentru amplasarea Centrului de
management integrat al deeurilor. De asemenea au fost colectate date de ctre experii GIZ pentru
elaborarea Studiului de fezabilitate.

Pentru zona nr. 1 s-a desfurat edina grupului de lucru, n cadrul creia s-a iniiat colectarea
datelor i informaiilor privind managementul deeurilor solide de a lansa procesul de selectare a
terenului pentru depozitul regional de deeuri.
De asemenea conform prevederilor PRS n AAC, cu suportul partenerilor GIZ s-a desfurat
edina grupului de lucru pentru examinarea rezultatelor obinute i planificarea activitilor
privind elaborarea studiului de fezabilitate n baza conceptului de proiect viabil (CPV) Bli. De
asemenea au fost organizate edine de lucru privind documentarea i clarificarea situaiei n teren
ce ine de proiectele de AAC pasibile spre finanare de ctre Comisia European prin proiectul
Modernizarea serviciilor publice locale n Republica Moldova 2.0 implementat de Agenia de
Cooperare Internaional a Germaniei (GIZ) n parteneriat cu Ministerul Dezvoltrii Regionale i
Construciilor i Agenia de Dezvoltare Regional Nord.

MSURA 1.2 Optimizarea serviciilor publice n domeniul MDS, AAC


1.2.1 Sensibilizarea comunitilor asupra cooperrii intercomunitare n domeniul MDS i AAC
n scopul realizrii PRS n domeniile MDS i AAC, precum i a msurii privind optimizarea
serviciilor publice n domeniul MDS, AAC n anul 2016 s-au desfurat edine regionale, vizite
de studii la proiectele i practicile pozitive de CIC cu participarea APL din RDN. Tot n aceast
perioad, cu suportul proiectului MSPL, implementat de GIZ, precum i altor parteneri de
dezvoltare n RDN, s-au desfurat sesiuni de instruire prestatorilor de servicii i APL n domeniul
gestionrii serviciilor publice n AAC i MDS.

MSURA 1.3 Promovarea eficienei energetice n RDN


1.3.1 Implementarea Programului sectorial regional n domeniul EE a cldirilor publice
Pe parcursul perioadei de raportare Agenia de Cooperare Internaional a Germaniei a negociat
finanarea din partea Delegaiei Uniunii Europene, a CPV dezvoltate n cadrul PRS-lor. Respectiv
urmeaz elaborarea criteriilor de selectare a CPV pentru care vor fi elaborate rapoartele de audit
energetic i documentaia tehnic. De asemenea pe parcursul anului au fost organizate 4 edine de
lucru privind documentarea i clarificarea situaiei n teren ce ine de proiectele de eficien
energetic a cldirilor publice pasibile spre finanare de ctre Comisia European prin proiectul
Modernizarea serviciilor publice locale n Republica Moldova 2.0 implementat de Agenia de
Cooperare Internaional a Germaniei (GIZ) n parteneriat cu Ministerul Dezvoltrii Regionale i
Construciilor i Agenia de Dezvoltare Regional Nord.

1.3.2 Sporirea nivelului de contientizare i de promovare a beneficiilor utilizrii surselor de


energie regenerabile
Pe parcursul anului 2016, la solicitarea Proiectului Energie i Biomas n Moldova, ADR Nord a
facilitat organizarea a dou seminare regionale, inclusiv:
1. Achiziii publice de biocombustibil solid. Evenimentul a avut ca scop dezvoltarea capacitilor
APL n domeniul achiziiilor publice.
2. Program de Instruire i Asisten Tehnic pentru Productorii de Biocombustibili solizi din
Moldova, care a avut drept scop dezvoltarea capacitilor participanilor n domeniul producerii
Peleilor i Brichetelor.
De asemenea, la solicitarea Oficiului Schimbarea Climei, ADR Nord a facilitat organizarea unui
seminar regional cu tematica Schimbrile climatice n context naional i internaional,
posibiliti i beneficii pentru Republica Moldova n cadrul proiectului Programul de Fortificare
al Capacitilor de dezvoltare cu Emisii Reduse implementat la nivel global i coordonat de
PNUD. Seminarul a avut ca scop familiarizarea factorilor de decizie locali, APL i a agenilor
economici semnificativi din regiune cu problematica de mediu i schimbri climatice, cu
posibilitile de participare la linii de finanare pe tematic de dezvoltare nepoluant, reducere de
emisii, eficientizare energetic i surse regenerabile de energie.
La seminarele desfurate au participat reprezentani ai Administraiilor publice locale, n special
cei care au tangen cu proiecte de dezvoltare, specialiti n domeniile energetic i de mediu,
reprezentani din sectorul agricol, din gestionarea deeurilor, managerii energetici.

10

OBIECTIV 2. CRETERE ECONOMIC SUSTENABIL N REGIUNE


MSURA 2.1 Consolidarea reelei de centre urbane
2.1.1 Identificarea centrelor urbane cu potenial de cretere economic
Pentru realizarea acestui obiectiv pentru anul 2016 a fost planificat elaborarea analizei ex-ante
privind identificarea centrelor urbane cu potenial de cretere economic din RDN. Din cauza
lipsei resurselor financiare, elaborarea studiului nu a avut loc i a fost transferat pentru anul 2017.

MSURA 2.2 Facilitarea dezvoltrii mediului de afaceri


2.2.1 Iniierea planificrii strategice sectoriale (PRS) n domeniul dezvoltrii economiei
n scopul realizrii obiectivului respectiv, n anul 2016 a fost iniiat procesul de elaborare a
Programului Regional Sectorial (PRS) n domeniul dezvoltrii infrastructurii de afaceri, care are
drept scop atragerea investiiilor i respectiv facilitarea creterii economice sustenabile n regiune.
n acest sens, pe parcursul anului au fost efectuate urmtoarele aciuni:
1. A fost constituit Grupul de Lucru Regional (GLR)
privind elaborarea PRS n domeniul dezvoltrii
infrastructurii de afaceri n RDN.
2. Au avut loc dou edine ale grupului de lucru regional
sectorial, inclusiv: I edin 13 aprilie 2016, n cadrul
creia au fost stabilite obiectivul general i obiectivele
specifice pentru dezvoltarea infrastructurii de afaceri n RDN; II edin 06 decembrie 2016,
care a avut ca scop stabilirea viziunii domeniului dezvoltrii infrastructurii de afaceri n RDN
i prezentarea metodologiei de elaborare a conceptelor de proiecte posibile n domeniul
respectiv.
Ca rezultat al aciunilor desfurate, au fost realizai urmtorii pai n elaborarea PRS: a fost
definitivat Analiza cadrului strategic, legislativ i instituional, Metodologia de elaborare a PRS.
S-a lucrat la capitolul Analiza situaiei curente a domeniului dezvoltrii infrastructurii de afaceri n
RDN.
La etapa actual se lucreaz asupra definitivrii componentei analitice a documentului
(identificarea sectoarelor specifice ale regiunii) i s-a iniiat lucrul asupra elaborrii prii
strategice a programului.

11

2.2.2 Implementarea proiectelor de dezvoltare regional pentru dezvoltarea mediului de afaceri


Implementarea proiectelor regionale n domeniul economic din sursele FNDR
n anul 2016 ADR Nord are n proces de implementare 6 proiecte finanate din mijloacele FNDR,
conform Deciziei CNCDR nr. 14/16 din 19.12.2016. Din ele, 3 proiecte se refer la Obiectivul 2
Creterea economic sustenabil n RDN.
Gradul de valorificare a proiectelor aprobate spre finanare din sursele FNDR pentru anul 2016 i
suma necesar pentru finalizarea activitilor de implementare a proiectelor n anul curent este
indicat n tabelul de mai jos:

Nr
d/o

Nr.
proiect
ului
implem
entat /
n
derular
e (2014)

Denumirea proiectului

Susinerea
dezvoltrii
sectorului industrial n
RDN prin reabilitarea i
modernizarea
i
infrastructura de ap i
canalizare pentru Parcul
Industrial pe teritoriul
S.A. "Rut" mun. Bli
2.
0745
Conectarea
parcului
Industrial
Edine
la
infrastructura de acces i
utilitile publice
3.
0748
Centru Creativ Inovativ
PRO Cariera (Otaci)
Total proiecte la Obiectivul 2 finanate
din sursele FNDR
1.

0739

Costul
total
al
proiectu
lui
din
sursele
FNDR
(mii lei)

Suma
Alocat n Valorificat
total
2016
n 2016
alocat
(mii lei)
(mii lei)
n 2013 2015
(mii lei)

Perioada
de
implemen
tare
/
finalizate

14 440,00

4 784, 30

9 655.69

9 655,69

2014-2016

12 362,92

2 500, 00

6 860,07

6 794,09

2014-2016

22 222,87

325,523

15824,99

15 824,99

2014-2016

48 985,79

7 609,83

32340,75

32 274,77

Pentru implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare regional, n perioada anului 2016, au


fost desfurate 26 vizite de monitorizare n teren n scopul monitorizrii lucrrilor de construcie/
montaj la obiecte i desfurate 14 edine de lucru. De asemenea s-a desfurat 1 edin de
coordonare n cadrul proiectului din or. Otaci, unde a fost suprapus Documentaia tehnic de
proiect cu situaia din teren i semnat Ordinul de ncepere a lucrrilor. Totodat, sptmnal sunt
solicitate Note informative de la responsabilii tehnici contractai cu privire la situaia n teren la zi
n cadrul proiectelor.

12

Proiect n domeniul economic finanat din sursele Guvernului Romn


Agenia de Dezvoltare Regional Nord n parteneriat cu Ministerul Dezvoltrii Regionale i
Construciilor a depus Cererea de finanare: Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabil a
sectorului apicol n Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova i a fost acceptat spre
finanare din sursele Guvernului Romn. Respectiv, n anul 2015 a fost iniiat implementarea
proiectului dat. n anul 2016 au fost realizate mai multe activiti conform planului de aciuni.
Nr.
Ord.

Denumirea proiectului

1.

Crearea sistemului integrat de


dezvoltare durabil a sectorului
apicol
n
Regiunea
de
Dezvoltare Nord a Republicii
Moldova

Costul total al
proiectului din
sursele Guvernului
Romn, mii lei

Valorificat
proiect, mii lei

Perioada de
implementare

3 3745,85

1394,81

2015-2016

Not:Calculat la cursul BNM din 16.11.2015 -21,45 lei

Pentru implementarea cu succes a proiectului de dezvoltare regional, n perioada anului 2016, au


fost desfurate 3 vizite de monitorizare n teren pentru planificarea activitilor la obiect. De
asemenea s-a desfurat 1 edin de coordonare n cadrul proiectului din or. Edine (apicultura),
unde a fost suprapus Documentaia tehnic de proiect cu situaia din teren i semnate 1 Ordin de
ncepere a lucrrilor. Menionm c n perioada specificat, n cadrul proiectului finanat prin
intermediul Guvernului Romniei, au fost realizate mai multe activiti precum organizarea
instruirilor pentru 100 de apicultori, executarea lucrrilor de reparaie a Centrului apicol,
procurarea mobilierului i echipamentului tehnic. De asemenea a fost contractat achiziia
utilajului apicol.
2.2.3 Promovarea potenialului economic i investiional regional
n vederea promovrii potenialului economic regional, ADR Nord a cooperat cu partenerii
regionali, naionali i internaionali pentru a identifica domeniile tangeniale de activitate a
ntreprinderilor din RDN ce ar provoca interes pentru investitori. n acest sens, au fost organizate
un ir de evenimente de anvergur regional i naional: Ziua Europei n RDN, Forumul regional
de business cu genericul Simplificarea procedurilor de lansare i desfurare a activitii de
ntreprinztor, atelierul de lucru cu genericul Implementarea politicilor de eficien energetic
i regenerabile n Regiunea de Dezvoltare Nord, dezbaterile publice "Potenialul turistic din
raionul Drochia provocri i oportuniti".

13

Totodat,

principalul

eveniment

de

promovare

potenialului economic i investiional al RDN a constituit


Zilele Regiunii, ediia a 4-a, organizat n perioada 26
septembrie - 22 octombrie 2016 i care a inclus n sine
organizarea mai multor activiti printre care cele mai
importante numim Forumului economic cu genericul
Promovarea

potenialului

economic

crearea

oportunitilor de atragere a investiiilor n Regiunea de Dezvoltare Nord (30 septembrie 2016),


precum i ntrunirea moldo-leton cu genericul Cooperare moldo-leton: seminar i misiune
economic pentru dezvoltarea antreprenoriatului n regiuni(19 octombrie 2016).
n ceea ce privete misiunea economic leton, aceast a cuprins sesiuni panelare unde
participanii au prezentat comunicri despre dezvoltarea economic n regiuni, n baza experienei
Letoniei i a Republicii Moldova, reprezentanii celor dou state discutnd despre posibilitile de
finanare pentru promovarea antreprenorialului n regiuni. Totodat, participanii au identificat noi
posibiliti de colaborare dintre Moldova i Letonia. Programul evenimentului a cuprins i sesiuni
business to business axate pe subiecte din domenii precum industria uoar, industria alimentar,
transport i logistic, produse cerealiere, turism i servicii hoteliere, autoriti publice locale i
regionale.
Scopul principal al organizrii evenimentelor descrise mai sus a constituit promovarea potenialul
economic i investiional regional. La fel, n cadrul evenimentelor organizate de ADR Nord au fost
organizate vizite la ntreprinderi i la agenii economici din regiune.
Un domeniu mai nou n activitatea ADR Nord a constituit atragerea investiiilor strine directe i
promovarea ZEL-urilor i PI din RDN ctre investitorii strini. n acest sens, n perioada 20-15
noiembrie 2016, ADR Nord a facilitat vizite la Universitatea de Stat Alecu Russo din Bli, PI
Rut, ZEL Bli pentru reprezentanii companiei germane Deutsche Grundriss Romania SRL, o
societate cu capital strin avnd un potenial de investiii i idei de a crea noi locuri de munc,
oferind i training-uri pentru tinerii specialiti. Compania se specializeaz n furnizarea de servicii
de creare a unor soluii grafice n industria de imobiliare pentru clienii din ntreaga lume. Ca
rezultat al acestei vizite, compania respectiv s-a hotrt s deschid n Bli o reprezentan a
acestei companii cu posibilitatea de a oferi 50 de locuri de munc. O alt vizit a investitorilor
strini organizat de ctre ADR Nord n data de 21 decembrie 2016, constituie vizita
reprezentantului companiei SovaMax Trading GmbH (Germania), care se specializeaz n
cumprarea i vnzarea consumabilelor pentru tipar. n contextul dezvoltrii direciei de reciclare,
SovaMax Trading GmbH este la etapa de analiz a oportunitii de deschidere a unei uzine de

14

reciclare a consumabilelor pentru tipar n Republica Moldova. n acest sens, SovaMax Trading
GmbH a manifestat interes pentru o vizit de afaceri la ZEL Bli.
Pe parcursul anului 2016, ADR Nord a continuat s promoveze potenialul economic, social i
cultural al RDN pe reeaua Internet: www.adrnord.md, www.comunicate.md, www.civic.md etc.
precum i n cadrul diferitor evenimente unde au fost diseminate seturi de promovare a RDN.

MSURA 2.3 Susinerea domeniului de cercetare, inovare i transfer tehnologic


2.3.1 Iniierea analizei situaiei n domeniul cercetare, inovare i transfer tehnologic din RDN
ntru realizarea obiectivului naional dezvoltarea economiei regionale bazate pe inovare, n anul
2016 a fost iniiat procesul de elaborare a unui studiu n domeniul inovaiilor i transferului
tehnologic n RDN, pentru diagnosticarea potenialului de specializare inteligent a economiei,
care ar crea produse noi i servicii ce vor genera noi locuri
de munc, cretere economic i implicit competitivitate.
Activitatea de cercetare a domeniului a fost iniiat n 2016
cu suportul Universitii de Stat A. Russo din Bli, unde
s-a elaborat un raport privind potenialul, capacitatea i
resursele

de cercetare din RDN, elaborarea studiului va

continua i n anul 2017, pentru diagnosticarea potenialului de specializare inteligent a


economiei regionale.
2.3.2 Facilitarea parteneriatelor ntre mediul academic, antreprenorial i APL pentru crearea
infrastructurii de cercetare i inovare
n scopul crerii parteneriatelor i reelei de cercetare n RDN, Agenia a facilitat dialogul dintre
Universitatea de Stat A. Russo din Bli i primria municipiului Bli n vederea elaborrii i
respectiv aplicrii la concursul din FNDR a unui proiect cu aspect regional n domeniul cercetrii
i inovrii. n rezultat, proiectul Crearea n municipiul Bli a centrului de inovare i transfer
tehnologic din Regiunea de Dezvoltare Nord, cu un buget estimativ de circa 17 milioane de lei, a
fost depus n cadrul Concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare regional pentru perioada
anilor 2017-2020, trecnd cu succes toate etapele concursului.
Totodat, ADR Nord n parteneriat cu Universitatea de Stat A. Russo din Bli a organizat n
data de 29 septembrie 2016 Simpozionul tiinifico-practic internaional la Bli, n contextul
Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord.

15

Simpozionul a reunit peste 120 de participani: oameni de tiin, autoriti, invitai de peste hotare
i studeni. n mesajul su de la inaugurarea lucrrilor
Simpozionului, directorul ADR Nord, Ion Bodrug, a
menionat c un rol important n creterea competitivitii
Regiunii de Dezvoltare Nord o are existena instituiilor
superioare i medii de nvmnt i a celor profesionaltehnice, care servesc n calitate de o excelent baz pentru
dezvoltarea resurselor umane, cu impact asupra dezvoltrii economice a ntregii regiuni, precum i
existena centrelor de cercetare specializate, care ofer o platform necesar pentru asigurarea
dezvoltrii i aplicrii noilor tehnologii n producere. n cadrul simpozionului au avut loc mai
multe evenimente concomitente i anume: Colloquia professorum Tradiie i inovare n
cercetarea tiinific", ediia VI, dedicat Anului Profesorul Nicolae Filip; Conferina naional cu
participare internaional tiina n Nordul Republicii Moldova: realizri, probleme,
perspective, dedicat aniversrii a 70 de ani de la constituirea instituiilor de cercetare tiinific
din Moldova, 55 de ani de la fondarea Academiei de tiine a Moldovei, 10 ani de la ntemeierea
Filialei Bli a Academiei de tiine a Moldovei; i Conferina regional Guvernana regional:
principii, modele i instrumente de suport. Materialele simpozionului vor fi publicate ntr-o ediie
special n anul 2017.

MSURA 2.4 Dezvoltarea potenialului i infrastructurii turistice


2.4.1 Iniierea planificrii strategice sectoriale (PRS) n domeniul dezvoltrii turismului
n scopul facilitrii dezvoltrii turismului n RDN, n anul 2016 a fost iniiat i finisat procesul de
elaborare a Programului Regional Sectorial (PRS) n domeniul dezvoltrii atractivitii turismului.
Din punct de vedere metodologic, la baza producerii documentului au stat instrumentele furnizate
precum: analiza diagnostic a domeniului, vizite de documentare i colectare a datelor n sectorul
turism, dezbaterile n cadrul ntrunirilor ale grupului de lucru
pentru

dezvoltarea

sectorului

turism,

dezvoltarea

CPP

identificate n concepte de proiecte viabile.


n data de 21 decembrie 2016 proiectul Programului regional
sectorial n domeniul dezvoltrii atractivitii turismului a fost
pus n discuie n cadrul edinei de Consultare public, la care
au participat reprezentani ai MDRC, membrii CRD, membrii GLRS, i n cadrul creia au fost
colectate idei i recomandri de mbuntire a documentului.

16

Proiectul documentului urmeaz s fie propus spre aprobare la edina CRD Nord, care va avea loc
n luna ianuarie 2017.
Totodat, menionm c, Agenia a primit suport n elaborarea PRS-ului n domeniului turismului
din partea partenerilor letoni, care au organizat n perioada 25-29 iulie o coal de var pentru
ADR-uri i APL-uri n domeniul turistic. Pe lng suportul din partea partenerilor letoni, Agenia a
mai beneficiat i de asisten tehnic din partea Oficiul Marealului voievodatului Wielkopolska n
colaborare cu proiectul Centrul de Informare pentru Autoritile Locale din Republica Moldova,
implementat de Fondul de Solidaritate, care au oferit expertiz n elaborarea strategiilor n
domeniul turistic precum i a traseelor turistice. n acest sens au fost organizate o sesiune de
instruire n perioada 19-21 iulie 2016 precum i o stagiere n domeniul turismului la Oficiul
Marealului Regiunii Wielkopolska n perioada 16-25 noiembrie 2016.
2.4.2 Implementarea proiectelor de dezvoltare regional pentru dezvoltarea turismului n RDN
La moment nu au fost finanri pentru acest domeniu de intervenie.
2.4.3 Promovarea potenialului turistic regional
n anul de referin, ADR Nord a promovat potenialul turistic i evenimentele culturale n cadrul
diferitor evenimente de anvergur: Festivalului Mierii (Bli/Edine), Festivalului Mrului
(Soroca), Festivalul Cartofului (Briceni), Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, ediia a IV,
Festivalul Plcintelor i Sarmalelor (Chicreni, Sngerei) etc. Toate acestea au fost promovate pe
msura desfurrii evenimentelor anului 2016.

MSURA 2.5 Dezvoltarea performanelor i capacitilor competitive a forei de munc din


RDN
2.5.1 Iniierea analizei situaiei n domeniul capitalului uman din RDN
Din perspectiva dezvoltrii performanelor i capacitilor competitive a forei de munc n RDN,
pentru a doua jumtate al anului 2016 s-a elaborat un studiu n domeniul capitalului uman din
RDN. Studiul a fost elaborat cu suportul partenerului ADR Nord, Universitatea de stat A. Russo
din Bli. Studiul s-a axat pe analiza gamei variate de specialiti n funcie de nevoile reale de pe
piaa forei de munc sigur, domeniul real de activitate dup terminarea studiilor universitare,
precum i analiza recuperrii investiiei prin acoperirea posturilor cu persoane deja pregtite
profesional. Studiul a fost lansat n cadrul unui eveniment comun, masa rotund cu genericul
Implicaiile culturii inovaionale n formarea universitilor sustenabile i competitive,
desfurat n incinrta Universitii

17

OBIECTIV

3.

GUVERNAN

MBUNTIT

DOMENIUL

DEZVOLTRII

REGIONALE
MSURA 3.1 Crearea i dezvoltarea instrumentelor de suport pentru procesul de dezvoltare
regional
3.1.1 Participarea la perfectarea cadrului legislativ-normativ a politicii de dezvoltare regional
n scopul realizrii obiectivelor SNDR, ADR Nord a naintat MDRC propuneri de modificare i
completare a actelor normative n vederea mbuntirii i eficientizrii activitii instituiilor de
dezvoltare regional i implementrii politicii de DR.
3.1.2 Participarea la crearea instrumentului de monitorizare a proiectelor i indicatorilor
regionali
n perioada de referin specialitii ADR Nord au contribuit la elaborarea i dezvoltarea
instrumentelor de monitorizare a politicilor i proiectelor regionale prin actualizarea bazei de date
regionale i Profilului socio-economic al RDN cu ultimile date publicate de BNS, prin elaborarea
hrilor tematice cu utilizarea sistemul GIS, precum i prin elaborarea propunerilor privind
perfecionarea mecanismului de monitorizare a politicii regionale.
De asemenea s-a participat la o serie de activiti n cadrul proiectilului STATREG mbuntirea
statisticii regionale n Republica Moldova finanat de Uniunea European.
3.1.3 Desfurarea Concursului propunerilor de proiecte
La data de 15 martie 2016, Ministerul Dezvoltrii Regionale i Construciilor a lansat concursul de
aplicare a proiectelor pentru finanare din Fondul Naional pentru Dezvoltare Regional (FNDR)
printr-un comunicat de pres.
n rezultatul lansrii Concursului Propunerilor de Proiecte pentru perioada 2017-2020, n Regiunea
de Dezvoltare Nord au fost desfurate 3 sesiuni de instruire pentru Administraiile Publice Locale
de nivelul I i II.
Prima sesiune de instruire s-a desfurat la data de 24
martie pentru subzona Bli, unde au participat APL-le
din componena r-lor Sngerei, Fleti, Glodeni, Rcani
i mun. Bli. Cea de-a doua sesiune de instruire s-a
desfurat n or. Edine, la data de 25 martie 2016, unde
au participat APL-le din componena r-lor Edine,
Dondueni, Ocnia, Briceni. La data de 30 martie 2016 sa desfurat cea de-a treia sesiune de informare cu participarea APL-lor din componena r-lor

18

Soroca, Floreti i Drochia. n urma sesiunilor de informare, au parvenit solicitri de consultare


individual, iar pn la data de 08.04.16 au fost oferite 66 consultri de ctre specialitii ADR
Nord.
Menionm c n cadrul celor trei sesiuni de informare au participat 226 de persoane, unde fost
adresate ntrebri cu privire la situaia CPV-lor i soarta pe viitor a proiectelor incluse n DUP
2013-2015, care nu au fost aprobate spre finanare pn n prezent. Cele mai puine ntrebri au
fost adresate n microregiunea Bli, iar n microregiunea Soroca au fost adresate cele mai multe
ntrebri cu privire la ncadrarea propunerilor de proiecte n abordrile complexe conform PRS-lor.
n rezultatul Concursului Propunerilor de Proiecte, la data de 03 mai 2016, termenul limit de
depunere a Notelor Conceptuale, la ADR Nord au fost depuse 54 Note Conceptuale. La data de 04
mai 2016, ora 10.00 s-a desfurat edina pentru evaluarea Notelor Conceptuale de ctre Comisia
administrativ format din reprezentanii MDRC, ADR Nord, preedintele i vicepreedintele
CRD Nord.
Drept rezultat al evalurii administrative, pentru etapa a II-a a Concursului au fost admise 50 Note
Conceptuale. Notele Conceptuale respinse nu au ntrunit condiiile stipulate n Instruciunea pentru
utilizatori i anume - criteriile eliminatorii stipulate n Grila de evaluare, propunerea de proiect nu
corespund cu principiile Programelor Regionale Sectoriale.
La edina CRD Nord, organizat la data de 19.05.2016, au fost aprobate 41 de Note Conceptuale
ce au trecut n etapa II a CPP 2016. Respectiv pentru aplicanii a cror note conceptuale au acces
n etapa II au fost desfurate 4 sesiuni de instruire n perioada 07-10 iunie 2016, pe domenii de
intervenie.
Prima sesiune de instruire s-a desfurat la data de 07 iunie pentru aplicanii notelor conceptuale
pe domeniile de intervenie Infrastructura drumurilor regionale i locale i Managementul
deeurilor solide. La sesiunea de informare au fost prezeni 14 participani, reprezentnd 8 APLuri.
Cea de-a doua sesiune de instruire s-a desfurat la data de 08 iunie pentru aplicanii notelor
conceptuale n domeniul Aprovizionare cu ap i sanitaie. La sesiunea de informare au fost
prezeni 18 participani, reprezentnd 10 APL- uri.
La data de 09 iunie 2016 s-a desfurat cea de-a treia sesiune de informare cu participarea APL-lor
aplicani ai notelor conceptuale pentru domeniul de intervenie dezvoltarea infrastructurii de
afaceri. La sesiunea de informare au fost prezeni 12 participani, reprezentnd 7 APL- uri.
Cea de-a patra sesiune de informare s-a desfurat la data de 10 iunie i au participat aplicanii
notelor conceptuale pentru domeniile de intervenie Eficiena energetic a cldirilor publice i

19

Sporirea atractivitii turistice. La sesiunea de informare au fost prezeni 7 participani,


reprezentnd 4 APL- uri.
n rezultatul Concursului Propunerilor de Proiecte, la data de 22 august 2016, termenul limit de
depunere a Cererilor de finanare, la ADR Nord au fost depuse 32 Cereri complete de finanare. La
data de 06 septembrie 2016, ora 09.00 s-a desfurat edina de deschidere a Cererilor complete de
finanare de ctre Comisia administrativ format din reprezentanii MDRC, ADR Nord,
preedintele i vicepreedintele CRD Nord. Ulterior la data de 11 octombrie 2016 s-a desfurat
edine de evaluare tehnic i financiar a Cererilor complete de finanare.
Drept rezultat al evalurii administrative, tehnice i financiare a fost elaborat lista Cererilor
complete de finanare pentru aprobare n cadrul edinei CRD Nord. La edina CRD Nord,
organizat la data de 13.10.2016, au fost naintate 23 de Cereri de finanare ce au acumulat punctaj
minim de 20 puncte ctre comisia interministerial spre examinare. Respectiv, la data de 02 i 05
decembrie 2016 s-a desfurat edina Comisiei Interministerial pentru aprobarea listei anex a
Documentului Unic de Program, pentru perioada anilor 2017-2020. Precizm c la data de
20.12.16, prin Decizia CNCDR a fost aprobat lista conceptelor de proiecte, anex a DUP 20172020.
n rezultatul CPP III a fost elaborat Planul investiional cu lista de concepte de proiecte ce vor fi
propuse pentru finanare la FNDR i alte fonduri naionale i internaionale.
Conform cadrului normativ al dezvoltrii regionale, i n urma celui de al III-lea Concurs de
propuneri de proiecte a fost elaborat POR Nord pentru perioada anilor 2016-2018, care dup
consultri publice va fi naintat spre aprobare la edina CRD Nord.
MSURA 3.2 Dezvoltarea capacitilor APL n planificare, managementul proiectelor i
atragerea investiiilor
3.2.1 Instruirea i informarea membrilor CRD Nord
Iniial a fost planificat realizarea unui program specializat pentru dezvoltarea capacitilor
membrilor CRD Nord, pentru care partenerul ADR Nord, GIZ, a planificat resurse i aciuni
speciale. Dar din cauza unor impedimiente operaionale, activitatea dat a fost transferat pentru
a.2017.
Totodat, Agenia, pentru consolidarea capacitilor membrilor CRD Nord, a implicat consilierii
regionali n diverse aciviti de instruire, precum i vizite de studii peste hotare.

20

3.2.2 Formarea continu a specialitilor ADR Nord


Cu suportul partenerilor externi pe parcursul anului 2016, colaboratorii ADR Nord au participat la
diverse seminare de instruire, ateliere de lucru, mese rotunde organizate de ctre partenerii
naionali i internaionali n scopul consolidrii capacitilor profesionale i dezvoltarea noilor
abiliti n diverse domenii complementare domeniului DR (Anexa 2).
Organizarea ct i participarea specialitilor ageniei la activitile destinate dezvoltrii
capacitilor, au venit n susinerea procesului de perfecionare continu a acestora i asigurarea
continuitii procesului de dezvoltare regional.
n scopul asigurrii formrii specialitilor ADR sunt folosite resursele financiare din:
a) mijloace alocate de partenerii de dezvoltare: proiecte de instruire finanate integral sau parial
de organisme internaionale; proiecte realizate de organizaii necomerciale/asociaii obteti;
b) mijloace suplimentare parvenite din memorandumuri/acorduri de colaborare ntre instituii, n
care sunt incluse activiti de instruire, schimb de experien, vizite de studii etc.
3.2.3 Acordarea suportului APL n revizuirea, actualizarea, elaborarea documentelor de
planificare strategic
Pe parcursul anului 2016 s-a facilitat procesul de planificare local n baza politicilor de dezvoltare
regionale. Astfel la solicitarea CR Rcani din RDN s-a acordat asisten tehnic n procesul de
elaborare a SDSE a raionului Rcani, care a fost aprobat n luna mai 2016.
De asemenea s-a analizat i avizat Strategia de dezvoltare a turismului a raionul Dondueni.
3.2.4 Suport actorilor regionali n elaborarea proiectelor i

atragerea surselor financiare

pentru proiectele regionale din fondurile internaionale


Activitile de instruire, iniiate n anul 2015, la solicitarea APL din RDN axate pe Consolidarea
capacitilor APL din RDN managementul proiectelor, au fost desfurate i n anul 2016.
n contextul desfurrii APP III, a fost oferit consultan beneficiarilor din regiune n elaborarea
proiectelor regionale. n acest sens au fost organizate edine de informare privind criteriile de
eligibilitate, au fost colectate CP, respectndu-se toate procedurile prevzute n MO al FNDR.
ADR Nord e elaborat un calendar al Apelurilor i concursurilor de propuneri de proiecte din
fonduri naionale i internaionale, unde Agenia i APL-urile sunt eligibile, pentru a putea
planifica din timp elaborarea eventual a proiectelor de dezvoltare. Astfel pe parcursul anului 2016
acest calendar a fost actualizat i plasat pe pagina web a Ageniei. Conceptele de proiecte noi
elaborate, precum i cele din POR Nord care nu au acoperire financiar au fost promovate i pe

21

site-ul www.adrnord.md, la rubrica trg de proiecte on-line, att n limba romn ct i n limba
englez, astfel informnd donatorii despre proiectele aflate lista n de ateptare pentru finanare.
De asemenea, specialitii ADR Nord au elaborat concepte de proiecte SOFT pentru a fi aplicate
la concursurile de proiecte anunate de ctre instituiile donatoare (Guvernul Romniei, Cehiei,
Poloniei, SUA etc.).
3.2.5 Transfer de bune practici pentru actorii regionali (CRD, ADR, APL, ONG, antreprenori )
Un factor oportun pentru dezvoltarea capacitilor membrilor CRD Nord, APL-urilor i ADR Nord
sunt vizitele de studiu att peste hotarele rii, ct i n interiorul ei. Preluarea experienei i bunelor
practici motiveaz i stimuleaz actorii regionali. Experiena partenerilor de dezvoltare ajut la
sporirea dezvoltrii regionale i la evitarea eecurilor, care pot aprea n proces.
n acest context, n anul 2016 au avut urmtoarele vizite de studiu:
1-5 februarie 2016, Romnia. Directorul ADR Nord, Ion Bodrug, efa Seciei planificare
strategic i programare dna. Inga Cojocaru, i decanul Facultii de Drept i tiine Sociale de la
Universitatea de Stat Alecu Russo din Bli, Igor Cojocaru, au efectuat o vizit de lucru n oraul
Braov, Romnia, unde s-au ntlnit, n incinta Consiliului Judeean Braov, cu vicepreedintele
Claudiu Coman i cu eful Direciei Generale de Administraie Public, Mihai Pascu.
reprezentanii Regiunii de Dezvoltare Nord s-au familiarizat cu practicile de succes ale judeului
Braov n domeniul planificrii durabile i atragerii investiiilor i au stabilit mpreun cu noii
parteneri romni domenii de colaborare pe viitor, planificnd activiti comune n anul 2016.
n perioada 04-08 aprilie 2016, specialistul ADR Nord, dna. Mariana Cebotari a efectuat o
vizit de studiu la DG REGIO, autoritate responsabil de politica regional, Bruxelles,
EUROSTAT, autoritate statistic a UE, Luxemburg i ESPON, promotorul reelei europene de
observatoare teritoriale, Luxemburg. Scopul vizitei de studiu a fost preluarea experienei UE n
domeniul politicilor regionale, utilizarea statisticilor n elaborarea de politici de dezvoltare
regional.
n perioada 7-9 aprilie 2016, directorul Ageniei de Dezvoltare Regional, Ion Bodrug, l-a
nsoit pe ministrul Dezvoltrii Regionale i Construciilor, Vasile Btca, n cadrul unei vizite de
lucru n Letonia, care a avut drept scop s consolideze cooperarea bilateral dintre Republica
Moldova i Republica Letonia pe segmentul dezvoltrii regionale, implementarea proiectelor,
schimbul de bune practici, dezvoltarea parteneriatelor dintre regiuni i iniierea realizrii unor
proiecte de dezvoltare comune.
n perioada 20-23 aprilie 2016, specialitii ADR Nord, dna. Stela Buzuleac i dna. Olga
Sicora, au efectuat o vizit de studiu n judeele Iai, Bacu si Braov cu tematica Experiena

22

Romniei privind implementarea proiectelor de dezvoltare rural prin intermediul iniiativei


LEADER i practica de formare i implementare a Grupurilor de Aciune Local (GAL).
Directorul Ageniei ADR Nord, Ion Bodrug, a efectuat n perioada 23-24 mai 2016 o vizit de
lucru la Bratislava, Slovacia. Delegaia din Republica Moldova a fost condus de ctre Anatol
Usati, viceministru al Dezvoltrii Regionale i Construciilor, coordonator al Strategiei UE pentru
Regiunea Dunrii (SUERD) pentru Republica Moldova. n cadrul ntrunirii au participat
reprezentani ai instituiilor i ageniilor finanatoare, promotori de proiecte din regiunea Dunrii,
actori publici implicai n Strategia UE pentru Regiunea Dunrii.
n perioada 1-2 iunie 2016, directorul Ageniei de
Dezvoltare Regional, Ion Bodrug, l-a nsoit pe ministrul
Dezvoltrii Regionale i Construciilor, Vasile Btca, i a
participat la Forumul German Habitat, organizat de ctre
Ministerul Federal pentru Cooperare Economic i
Dezvoltare (BMZ) i statul federal Berlin. Scopul
Forumului a constituit prezentarea i dezbaterea soluiilor durabile la provocrile urbane,
examinarea strategiilor eficiente de promovare a dezvoltrii urbane durabile, precum i discutarea
viziunilor i strategiilor pentru asigurarea durabilitii i siguranei.
26 iunie - 02 iulie 2016, Polonia. Specialistul ADR Nord, dna Stela Buzuleac a participat ntro vizit de studiu n Polonia n vederea abordrii aspectelor legate de dezvoltarea regional i
cooperarea transfrontalier, bazate pe experiena din cadrul Programului de cooperare
Transfrontalier Polonia- Slovacia.
O echip de 16 apicultori din nordul Republicii Moldova au participat n perioada 27 iunie - 1
iulie la o vizit de studiu n Romnia organizat n cadrul proiectului-pilot de dezvoltare regional
Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabil a sectorului apicol n Regiunea de Dezvoltare
Nord a Republicii Moldova implementat de ADR Nord i finanat de Guvernul Romniei prin
intermediul Asistenei oficiale pentru dezvoltare a Romniei. Apicultorii au fost nsoii de ctre
eful Seciei managementul proiectelor a ADR Nord, Constantin Bndiu.
n perioada 29 iunie-1 iulie 2016, dna. Maria Prisacari, ef Serviciu cooperare i atragerea
investiiilor, a participat la Conferina internaional SCORUS (Standing Committee on Regional
and Urban Statistics) n Lisabona, Portugalia. Conferina a abordat dezvoltarea i progresul
statisticilor regionale i urbane n domeniul de aplicare al aspectelor transversale prezentate n
agendele europene i mondiale.

23

Polonia a oferit sprijin specialitilor ADR Nord n procesul de elaborare a Programului

Regional Sectorial n domeniul turismului pentru Regiunea de Dezvoltare Nord. n acest sens, n
perioada 19-21 iulie 2016, o delegaie din componena creia au fcut parte specialiti din cadrul
ADR Nord, ADR Centru i Ageniei Turismului a Republicii Moldova au participat la o vizit de
studiu n Regiunea Wielkopolska, Polonia.
O delegaie din Republica Moldova din componena creia a fcut parte specialiti ADR Nord
i reprezentani ai autoritilor publice locale i ai organizaiilor neguvernamentale din Regiunea
de Dezvoltare Nord i din alte regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv din Gguzia, au studiat
experiena Letoniei n domeniul turismului i cel al infrastructurii de afaceri n perioada 25-31
iulie 2016.
n perioada 22 26 august 2016 un grup de
specialiti de la ADR Nord i Universitatea de Stat
Alecu Russo din Bli (USARB) mpreun cu
directorul Ageniei, Ion Bodrug, au studiat experiena
Cehiei n domeniul dezvoltrii planificrii strategice.
n perioada 2 7 octombrie 2016, dl. Constantin
Bndiu, eful SMP, ADR Nord a efectuat o vizit de studiu la proiectele de succes n domeniul
MDS n Romnia i Bulgaria. Scopul vizitei a fost schimbul de experien i preluarea bunelor
practici pentru managementul pe viitor n R. Moldova.
17-24 noiembrie 2016. Trei specialiti de la Agenia de Dezvoltare Regional (ADR) Nord au
studiat

experiena Regiunii Wielkopolska, Polonia, n domeniul turismului. Bunele practici

prezentate de ctre partenerii polonezi vor servi drept model pentru elaborarea Programului
regional sectorial (PRS) n domeniul dezvoltrii atractivitii turistice n Regiunea de Dezvoltare
Nord.
Totodat o serie de actori internaionali au vizitat Agenia de Dezvoltare Regional Nord n
perioada raportat:
Bli, 11 februarie 2016. Un seminar de informare despre rolul, misiunea i activitile
Grupurilor de aciune local n promovarea dezvoltrii economice n zonele rurale din Estonia a
avut loc n incinta ADR Nord. La eveniment au participat reprezentani ai autoritilor publice
locale, ai societii civile i ai mediului de afaceri din Regiunea de Dezvoltare Nord. Oficialii i
experii din cadrul Reelei Naionale Rurale din Estonia le-au vorbit participanilor la eveniment
despre principiile i procedurile de activitate ale Grupurilor de aciune local pentru dezvoltare
rural.

24

O delegaie din componena creia au fcut parte apte reprezentani din cadrul mai multor
instituii de nvmnt i organizaii obteti de tineret din Letonia a efectuat, n perioada 9-10
februarie 2016, o vizit n Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, dorind s se
informeze despre suportul oferit de Letonia rii noastre n domeniul dezvoltrii regionale.
Bli, 19 aprilie 2016. Altea Sa Regal Principele Radu al Romniei a efectuat o vizit la
Agenia de Dezvoltare Regional Nord, interesndu-se cu acest prilej de climatul de afaceri din
Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, precum i de proiectele de dezvoltare
regional realizate de ADR Nord n ultimii cinci ani. nsoit de o delegaie format din oficialiti
ale oraului Cluj-Napoca i comuna Svrin, judeul Arad, precum i de o delegaie de oameni de
afaceri din Transilvania, Altea Sa Regal Principele Radu a ncurajat n discursul su dezvoltarea
relaiilor economice ntre regiunile din Romnia i cele din Republica Moldova.
O delegaie din Letonia din componena creia au fcut parte 10 reprezentani ai autoritilor
centrale, locale i antreprenori au participat, n perioada 13-14 aprilie, la edinele Grupurilor de
lucru pentru elaborarea Programelor regionale sectoriale (PRS) n domeniile Infrastructura de
afaceri i Turism n Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) a Republicii Moldova.
La data de 30 mai 2016, o delegaie din cadrul ambasadei Cehe n RM i Ageniei Cehe
pentru Dezvoltare a vizitat Agenia de Dezvoltare Regional Nord, pentru monitorizarea
proiectului Dezvoltarea planificrii strategice n Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova",
finanat din sursele Guvernului Republicii Cehe.
Simpozionul tiinifico-practic internaional desfurat pe 29 septembrie 2016 a reunit peste
120 de participani: oameni de tiin, autoriti, invitai de peste hotare i studeni. n cadrul
evenimentul au participat oaspei sin Romnia, Cehia i Polonia. Scopul acestui eveniment a fost
promovarea instituiilor superioare, medii de nvmnt i cele profesional-tehnice, care servesc n
calitate de o excelent baz pentru dezvoltarea resurselor umane, cu impact asupra dezvoltrii
economice a ntregii regiuni, precum i existena centrelor de cercetare specializate, care ofer o
platform necesar pentru asigurarea dezvoltrii i aplicrii noilor tehnologii n producere.
La Forumul economic internaional din 30 septembrie 2016, Bli, au participat eful
Delegaiei Uniunii Europene n Republica Moldova, E.S. Pirkka Tapiola, ambasadori, consuli,
autoriti publice locale, oameni de afaceri i reprezentani ai organizaiilor neguvernamentale din
Republica Moldova, Romnia, Polonia i Cehia. Participanii i-au mprtit experiena privind
promovarea potenialului economic a statelor din cadrul UE i au evideniat oportunitile de
atragere a investiiilor n Regiunea de Dezvoltare Nord.

25

n perioada 11-14 octombrie 2016, o delegaie din Polonia au vizitat ADR Nord n contextul
oferirii suportului tehnic n elaborarea PRS-ului n domeniul atractivitii turistice n RDN. n
acest sens, pe parcursul ederii n RDN, delegaia a participat la edina GL n domeniul turismului
precum i au efectuat vizite de lucru n mai multe localiti din regiune, pentru a oferi consultan
n domeniul dezvoltrii atractivitii turistice.
n data de 19 octombrie 2016, o delegaie din componena creia au fcut parte 54 de
reprezentani ai autoritilor publice locale i antreprenori din mai multe regiuni ale Letoniei, au
participat la o ntrunire cu genericul Cooperare moldo-leton: seminar i misiune economic
pentru dezvoltarea antreprenoriatului n regiuni, reprezentanii celor dou state (Letonia i
Republica Moldova) au discutat despre posibilitile de finanare pentru promovarea
antreprenoriatului n regiuni, totodat, identificnd noi posibiliti de colaborare dintre Moldova i
Letonia.
n data de 3 noiembrie 2016 o delegaie din Estonia a organizat un atelier de lucru n RDN cu
genericul Dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii (CLLD) ca instrument de
dezvoltare rural n Estonia i Moldova". La eveniment au participat Victor Guzun, fost
ambasador al Republicii Moldova n Estonia; Siim Kiisler, membru al Parlamentului Estoniei;
Kadri Tillemann, director de proiect; Kristiina Tammets, preedintele Asociaiei Europene
LEADER pentru Dezvoltare Rural (ELARD); Triin Lne, manager de proiect.
n data de de noiembrie 2016, 5 nali Consilieri UE au efectuat o vizit de lucru la Agenia de
Dezvoltare Regional (ADR) Nord. Oficialii europeni, care activeaz n cadrul ministerelor de
ramur de la Chiinu, au fost nsoii la Bli de Valentina api, efa Direciei politic i
cooperare regional a Ministerului Dezvoltrii Regionale i Construciilor (MDRC). Vizita a avut
loc n contextul familiarizrii lor cu provocrile de dezvoltare specifice Regiunii de Dezvoltare
Nord.

MSURA 3.3 Facilitarea dialogului ntre actorii regionali, interregionali i internaionali


3.3.1 Consolidarea relaiilor de colaborare cu partenerii de dezvoltare regionali, naionali i
internaionali
Regionali
n vederea promovrii potenialului regional, ADR Nord a colaborat cu administraiile publice
locale din RDN precum i cu partenerii regionali cum ar fi: USB A. Russo, ZEL Bli, CCI din
RDN, Consulatul Romniei la Bli, ONG, etc.

26

Naionali
Reieind din faptul c ADR Nord are experien pozitiv de colaborare cu partenerii: AITT,
IEG, ODIMM, MIEPO, AEE i alii, n anul 2016 partenerii naionali au fost invitai s participe la
evenimentele importante organizate de ADR Nord.
La fel colaboratorii ADR Nord au participat la evenimentele ce provoac interes pentru regiune,
organizate de ctre partenerii naionali.
Internaionali
Cooperarea cu partenerii din Letonia a fost orientat spre realizarea activitilor comune cu
partenerii naionali, regionali i internaionali, n baza acordurilor de colaborare ncheiate dintre
APL, antreprenori, instituii de nvmnt, ONG i a planurilor comune pentru a. 2016. n acest
sens, partenerii letoni au oferit suport n elaborarea PRS-urilor n domeniul turismului i
infrastructurii de afaceri.
n anul 2014 a fost iniiat colaborarea cu Regiunea Wielkopolska din Polonia. Cooperarea
dintre regiuni a nceput prin implementarea unui proiect comun ntitulat Managementul
proiectului - instrument al dezvoltrii locale i regionale. Experiena Regiunii Wielkopolska
pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova. Datorit rezultatelor obinute, ADR Nord
mpreun cu voievodatul a iniiat elaborarea unui alt proiect intitulat Suport n dezvoltarea
turismului rural sustenabil n Regiunea de Dezvoltare Nord propus spre finanare n cadrul
programului Polish Aid. Chiar dac proiectul nu a obinut finanare, Oficiul Marealului Regiuniii
Wielkopolska i-a oferit suportul n implementarea acestui proiect cu resurse proprii.
ADR Nord a colaborat cu partenerii cehi n vederea implementrii proiectului Dezvoltarea
planificrii strategice n Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova. n acest sens, n perioada
raportat, au avut loc dou sesiuni de instruire n domeniul utilizrii GIS. Totodat, au fost
elaborate dou manuale Manual Strategiei de brand pentru Regiunea de Dezvoltare Nord i
Manualul utilizatorului QGIS i efectuat o vizit de studiu n Republica Ceh.
ADR Nord a colaborat cu ADR Vest, Romnia prin organizarea i participarea la Zilele RDN.
ADR Nord a nceput colaborarea cu Agenia de Dezvoltare Durabil din Judeul Braov prin
participarea la evenimente comune.
ADR Nord a iniiat colaborarea cu Grupul de Aciune Local estonian - LAG Prnu Bay
Partnership prin elaborarea unui proiect comun n domeniul turismului rural. Proiectul a fost
acceptat spre finanare i urmeaz s fie implementat ncepnd cu 2017.

27

ADR Nord colaboreaz cu International Institute for Energy Bionics, Slovenia, n vederea
elaborrii proiectului Danube RES pentru Programul Dunrean. Menionm, c proiectul a trecut
etapa1 i respectiv a fost aplicat pentru etapa 2 al acestui apel.
3.3.2 Facilitarea ncheierii acordurilor de parteneriatelor ntre ADR Nord i alte instituii
regionale, naionale i internaionale
n perioada raportat ADR Nord a pus bazele colaborrii cu o serie de instituii naionale i
internaionale. Astfel:
(ADR) Nord i Regiunea de Planificare Vidzeme din
Letonia au semnat un acord de intenie n contextul bunelor
relaii de colaborare dintre Republica Moldova i
Republica Letonia. Evenimentul a avut loc la data de 9
aprilie 2016, la Jrmala, n contextul vizitei de lucru n
Letonia

ministrului

Dezvoltrii

Regionale

Construciilor, Vasile Btca.


Bli, 19 mai 2016. La edina Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord, Agenia de
Dezvoltare Regional Nord a ncheiat, n contextul Zilelor Europei n Republica Moldova, un
acord de colaborare cu Agenia de Dezvoltare Durabil a Judeului Braov, Romnia.
ADR Nord i Institutul de Cercetri pentru Culturile de Cmp Selecia au ncheiat luni, 20
iunie, un acord de colaborare. Prin semnarea acestui acord, ADR Nord, reprezentat de directorul
Ion Bodrug, i Institutul Selecia, reprezentat de directorul Valeriu Vozian, i-au propus s
realizeze i s dezvolte programe comune, specifice domeniului dezvoltrii regionale i
capacitilor instituionale.
Bli, 1 august 2016. Autoriti publice locale i reprezentani ai proiectului Modernizarea
Serviciilor Publice Locale n Republica Moldova, implementat de Agenia de Cooperare
Internaional a Germaniei (GIZ), au ncheiat, n incinta ADR Nord, un Memorandum de
nelegere n contextul elaborrii studiului de fezabilitate i de evaluare a impactului asupra
mediului pentru crearea sistemului de management integrat al deeurilor n Zona nr. 8 de
management a deeurilor solide (raioanele Dondueni, Edine, Briceni, Ocnia).
ADR Nord i Asociaia Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM) au ncheiat pe 15 august
2016 un acord de colaborare. Prin semnarea acordului, ADR Nord, reprezentat de directorul Ion
Bodrug, i AOAM, reprezentat de directorul general Andrei Crigan, i-au propus s realizeze i s
dezvolte programe comune, specifice domeniului dezvoltrii regionale i capacitilor
instituionale.

28

Agenia de Dezvoltare Regional (ADR) Nord i Organizaia de Atragere a Investiiilor i


Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) au ncheiat pe 7 octombrie 2016, la Chiinu, un
acord de colaborare. Prin semnarea acordului, ADR Nord, reprezentat de directorul Ion Bodrug,
i MIEPO, reprezentat de directorul Vitalie Zaharia, i-au propus s realizeze mpreun activiti
de dezvoltare economic.
Totodat, ADR Nord a facilitat ncheierea acordurilor de colaborare dintre APL-urile din Letonia
i cele din RDN, Moldova. n acest sens, au fost facilitate ncheierea a 3 acorduri de colaborare
pentru raionul Soroca, raionul Ocnia i satul Sngureni, raionul Rcani. n anul 2017 se va
continua facilitarea ncheierii acordurilor de parteneriat ntre instituiile regionale i instituiile
similare la nivel naional i internaional.

29

ACTIVITATEA OPERAIONAL A ADR NORD


MSURA 4.1 Asigurarea secretariatului CRD Nord
4.1.1 Organizarea i desfurarea edinelor CRD Nord
Pe parcursul anului 2016 ADR Nord a asigurat secretariatul CRD
Nord organiznd 3 edine ale Consiliului, n cadrul crora s-au
luat 18 decizii, inclusiv cea de aprobare a SDR Nord 2016-2020
i a listei proiectelor ce vor fi incluse n Planul Operaional
Regional Nord pentru anii 2017-2020.

MSURA 4.2 Managementul instituional


4.2.1 Coordonarea activitii Ageniei
Pe parcursul anului 2016 a fost asigurat un management eficient al Ageniei cu gestionarea
optimal att a resurselor umane, ct i a mijloacelor financiare. S-a acordat importan maxim
activitilor de formare i dezvoltare a resurselor umane, evaluarea performanelor profesionale i
motivarea personalului.
4.2.2 Planificarea anual, lunar
La finele anului de referin a fost elaborat Planul anual de implementare a SDR Nord pentru anul
2017, care va trasa continuitatea activitilor Ageniei n anul urmtor. De asemenea, n baza
planului anual vor fi elaborate planuri lunare de activitate, care vor reflecta n detalii aciunile i
evenimentele curente organizate de Agenie.
4.2.3 Monitorizarea i evaluarea politicii de dezvoltare regional
Conform legislaiei n vigoare, cerinelor MO, trimestrial / semestrial / anual au fost elaborate i
remise ctre MDRC, spre evaluare, rapoarte privind monitorizarea procesului de implementare a
proiectelor, a PAI al SDR Nord i POR Nord, a PRS (AAC, MDS, EE a cldirilor publice, DRL),
inclusiv rapoarte privind monitorizarea trimestrial a mijloacelor de finanare (FNDR, ali
poteniali donatori).
4.2.4 Desfurarea operaiunilor financiare
Elaborarea planului anual de finanare al ADR Nord.
Procesul de planificare financiar al Ageniei a inclus o serie de activiti orientate spre atingerea
obiectivelor propuse n anul 2016:

30

- Analiza activitilor din Planul Operaional i identificarea cheltuielilor necesare (costurilor)


pentru finanare i structurarea necesitailor de finanare pe articole de cheltuieli i pe surse de
finanare;
- Definitivarea planului de finanare pe cheltuieli operaionale ale ADR, coordonarea cu
specialistul n achiziii publice;
- Elaborarea planului de finanare pe proiecte n baza graficului de ndeplinire a volumului de
lucrri si servicii, bunuri;
- Elaborarea planului general de finanare consolidat pe ADR i a notei explicative la planurile de
finanare;
- Coordonarea bugetelor ADR de ctre CRD, MDRC i aprobarea de ctre CNCDR.
Recepionarea, verificarea i prelucrarea documentelor primare se refer la:
-

Elaborarea avizului intern de debursare a mijloacelor bneti pe proiecte (cu includerea

documentelor obligatorii pentru prezentare i persoanele responsabile);


-

Procesarea documentelor primare prezentate i verificarea lor (operaional i proiecte).

Evidena contabil i valorificarea mijloacelor financiare se va efectua:


-

n baza informaiei actualizate au fost iniiate transferurile planificate, n corespundere cu

volumul de lucru, servicii ndeplinite, inclusiv necesitile operaionale contractate;


-

Actualizarea informaiei ce ine de finanarea proiectelor i coordonarea cu managerii de

proiecte.
Planificarea cheltuielilor operaionale ale ADR Nord.
Cheltuielile operaionale ale ADR Nord rezult din bugetul anual aprobat al Ageniei de ctre
CRD Nord i MDRC.
n baza bugetului, grupurile de lucru pentru achiziiile de bunuri, servicii i lucrri pentru
necesitile Ageniei vor programa n planurile unice de achiziie sumele acordate, procedurile
aplicate, tipurile de bunuri, servicii, lucrri ce vor fi contractate.
4.2.5 Desfurarea procedurilor de achiziii publice
Pe parcursul anului 2016, n domeniul achiziiilor publice, au fost realizate urmtoarele aciuni :

Au fost elaborate caietele de sarcini a proiectelor (la bunuri, servicii, lucrri) aprobate spre
finanare n 2016, inclusiv:

31

Caiete de sarcini la dou proceduri pentru achiziia Lucrrilor de reparaii a cldirii


Centrului Apicol or. Cupcini;
Caiet de sarcini Aprovizionarea cu ap potabil i canalizare din s. epilova, raionul
Soroca;
Caiet de sarcini Utilaje apicole;
Caiet de sarcini Autospeciale de colectare a deeurilor 7+1 m3 cu compactor.
Au fost executate procedurile de achiziii i ncheierea contractelor pentru proiectele finanate
n 2016:
16/01267 Utilaje apicole (linie procesare-ambalare, prese faguri, butoaie metal, cntare,
crucioare) din 18 iulie 2016 care a fost anulat n temeiul pct. 44.1 (lipsa unei concurene
efective) din documentaia standard pentru realizarea achiziiilor publice de bunuri i
servicii aprobat prin ordinul Ministerului Finanelor Nr. 71 din 24.05.2016, art. 67 alin. 1
lit. a, legea 131/2015 privind achiziiile publice;
16/02118 Utilaje apicole (linie procesare-ambalare, prese faguri, butoaie metal, cntare,
crucioare) din 1 septembrie 2016 care a fost anulat n temeiul pct. 44.1 (lipsa unei
concurene efective) din documentaia standard pentru realizarea achiziiilor publice de
bunuri i servicii aprobat prin ordinul Ministerului Finanelor Nr. 71 din 24.05.2016, art.
67 alin. 1 lit. a, legea 131/2015 privind achiziiile publice;
16/02362 linie procesare-ambalare a mierii din 4 octombrie 2016 care a fost anulat n
temeiul faptului c nu s-a prezentat nici o ofert;
Licitaia 16/02831 Utilaje apicole (linie procesare-ambalare, butoaie metal, cntare,
crucioare) din 17 noiembrie 2016 grupul de lucru a desemnat ctigtoare urmtoarele
oferte pentru poziiile: crucior pentru transportarea butoiului, cntar pentru maxim 600
kg, cntar pentru maxim 1000 kg, linie de procesare-ambalare a mierii oferta
APITECHNO S.R.L. n valoare total pentru poziiile menionate de 898485,00 lei cu TVA
la cota zero, termen de livrare 90 de zile. Pentru poziia: butoaie din metal oferta
EXIMOTOR S.A., n valoare total de 160538,16 lei cu TVA la cota zero, termen de livrare
60 de zile;
Licitaia 16/00732 lucrri de reparaii a cldirii Centrului Apicol or. Cupcini din 11 aprilie
2016 s-a anulat deoarece trei dintre patru oferte prezentate au fost descalificate;
Licitaia 16/01114 lucrri de reparaii a cldirii Centrului Apicol or. Cupcini contract
ncheiat n valoare de 750 891,68 lei cu TVA la cota zero. S-au executat lucrrile;

32

Concursul 16/02892 lucrri de Reparaii a cldirii Centrului Apicol or. Cupcini din 11
noiembrie 2016 a fost anulat deoarece s-au prezentat numai dou oferte;
Concursul 16/02944 lucrri de Reparaii a cldirii Centrului Apicol or. Cupcini din 1
decembrie 2016 s-a soldat cu ncheierea contractului n valoare de 713 006,55 lei cu TVA
la cota zero;
Licitaia 16/01516 Aprovizionarea cu ap potabil i canalizare din s. epilova, raionul
Soroca s-a anulat deoarece contractul a fost depus la Agenia Achiziii Publice nainte de
expirarea termenului de ateptare pentru semnarea acestuia;
Licitaia 16/02386 Aprovizionarea cu ap potabil i canalizare din s. epilova, raionul
Soroca s-a anulat deoarece toate ofertele au fost anormal de sczute;
Licitaia 16/02591 Aprovizionarea cu ap potabil i canalizare din s. epilova, raionul
Soroca a fost ncheiat contractul n valoare de 3 879 891,13 lei cu TVA. Construcia este
n faza de finalizare;
Licitaia 16/250516 Autospeciale de colectare a deeurilor 7+1 m3 cu compactor contract
ncheiat n valoare de 2 446 408,28 lei cu TVA la cota zero. A avut loc livrarea mainilor;
Licitaia 16/260416 Autospeciale de colectare a deeurilor 7+1 m3 cu compactor s-a
anulat deoarece au fost descalificate ofertele.
Au fost ntocmite dosarele procedurilor de achiziii publice: pentru procedurile menionate
anterior.
A fost elaborat planul de achiziii anul i cele trimestriale al ADR Nord. Au fost publicate 6
anunuri de intenie.
Aciunile planificate dar nerealizate:
Raportarea semestrial a procedurilor de valoare mic. Cauza: la 31 mai 2016 a intrat n
vigoare noul regulament cu privire la achiziiile publice de valoare mic, conform acestuia
Autoritatea contractant este obligat s ntocmeasc i s prezinte anual, pn la data de 1
februarie a anului urmtor, inclusiv n varianta electronic, Ageniei de Achiziii Publice o
dare de seam privind contractele de achiziii publice de valoare mic semnate i
nregistrate n perioada de referin.
Elaborarea rspunsurilor la demersuri i contestaii referitor de achiziii publice. Cauza:
demersuri i contestaii nu au fost.

33

4.2.6 Asigurarea transparenei activitii ADR Nord


Activitile de comunicare realizate n perioada lunilor ianuarie-decembrie 2016 au reieit din
planul anual al ADR Nord. Principalele obiective n acest sens au fost (1) promovarea RDN i a
activitilor ADR Nord; (2) asigurarea transparenei privind valorificarea FNDR.
Informare i transparen. ADR Nord a difuzat informaii de interes public privind activitile
sale. Pe site-ul oficial al ADR Nord (www.adrnord.md ) au fost publicate rapoartele de activitate
semestriale i anuale, decizii i procese-verbale din cadrul edinelor CRD Nord, precum i alte
informaii oficiale de interes public. ADR Nord a monitoriza periodic mass-media regional i
naional ce a relatat despre activitile din domeniul dezvoltrii regionale.
Relaiile cu mass-media au fost meninute prin intermediul comunicatelor de pres, invitaiilor
pentru jurnaliti, vizitelor informative, site-urilor oficiale gestionate de ADR Nord, prin
organizarea evenimentelor cu invitarea presei, precum i o conferin de pres la agenia IPN din
Chiinu, prilejuit de lansarea evenimentului Zilele RDN, ediia a IV-a.
Pe parcursul anului 2016, ADR Nord a organizat i a desfurat evenimente comune cu
reprezentanii APL, membrii CRD Nord, membri ONG: mese rotunde, conferine, ateliere de
lucru, traininguri, vizite de studiu etc. Reieind din importana acestor evenimente, am meninut n
permanen contactul cu reprezentanii mass-media prin invitaii la evenimente, comunicate / note
de pres. n acest sens, am elaborat i difuzat 150 de comunicate de pres i articole informative, 7
anunuri (de angajare, la concursuri), 4 invitaii la edinele CRD Nord. Astfel, pe site-ul
www.adrnord.md, instrument de comunicare de baz al ADR Nord, am nregistrat aproximativ
84.000 de vizitatori unici i aproximativ 430.000 de accesri repetate.
Menionm, n acest context, articolul de sintez despre activitatea ADR Nord n 2015, difuzat la
nceputul anului 2016 prin intermediul canalelor de comunicare ale ADR Nord i mass-media,
administrarea tehnic i editorial a site-urilor www.adrnord.md i www.inforegio.md;
actualizarea rubricii Proiecte de dezvoltare de pe site-ul ADR Nord.
O importan deosebit am acordat reflectrii n spaiul public a lansrii i desfurrii Concursului
de selectare a proiectelor de dezvoltare regional pentru perioada anilor 2017-2020 ce vor fi
finanate din sursele FNDR. n acest sens am elaborat i difuzat prin intermediul canalelor de
comunicare ale ADR Nord i mass-media aproximativ 25 articole i 8 materiale informative
radiofonice.
Ct despre activitata ADR Nord pe reelele de socializare, menionm, n mod special, pagina de
Facebook a ADR Nord (fb.com/adrnord), apreciat de peste 1440 de internaui interesai de
subiectul dezvoltrii regionale (55% femei; 45% brbai). Pe parcursul anului, persoanele care

34

urmresc activitatea ADR Nord prin intermediul paginii de Facebook au interacionat cu


informaia partajat prin intermediul aprecierilor, comentariilor, distribuirilor etc. de peste 200 de
mii de ori.
Pentru mbuntirea comunicrii dintre ADR-uri, MDRC i GIZ, dar i pentru edificarea
capacitilor de comunicare pentru angajaii MDRC i ADR-uri, n perioada 30 iunie 1 iulie a
fost organizat un atelier de lucru cu genericul Tehnici de scriere i editare a comunicatului de
pres. Fotografia de pres. Evenimentul a fost organizat n cadrul proiectului MSPL, implementat
de GIZ.
Ct privete elaborarea materialelor promoionale / informative, au fost elaborate 2 panouri
informative (unul din metal i altul din plastic) n cadrul proiectului Centrul Creativ-Inovativ
PRO Cariera (Otaci), precum i un panou informativ (plastic) n cadrul proiectului mbuntirea
managementului deeurilor solide n raionul Floreti. De asemenea, au fost elaborate i 2 panouri
informative (metal i plastic) n cadrul proiectului Crearea condiiilor de aprovizionare cu ap
potabil i canalizare a locuitorilor com. Parcani, Ocolina i Redi-Cerenov din raionul Soroca.
Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, ediia a IV-a. ADR Nord, sub egida MDRC, a organizat cea
de-a IV-a ediie a Zilelor RDN n colaborare cu Agenia pentru Dezvoltare a Austriei, Agenia
Ceh pentru Dezvoltare i ADR Vest (Romnia). Evenimentul s-a desfurat n perioada 26
septembrie 22 octombrie, n mai multe localiti din RDN. Evenimentul a fost lansat printr-o
conferin de pres la agenia de tiri IPN, unde au participat 15 jurnaliti din presa naional. Ca
rezultat, evenimentul a fost amplu reflectat n presa naional i regional (cca 30 de articole). n
acest context, ADR Nord a elaborat 11 tipuri de materiale promoionale, printre care menionm n
mod special pliantul RDN n cifre i albumul foto Regiunea de Dezvoltare Nord.

35

CONCLUZII
Anul 2016 a fost o perioad productiv pentru activitatea ADR Nord. Activitile desfurate n
vederea ndeplinirii obiectivelor dezvoltrii regionale au reieit din prevederile Planului anual de
implementare (PAI) al ADR Nord pentru anul 2016, Cadrului normativ al dezvoltrii regionale i
reieind din obiectivele principale pentru anul 2016.
n comparaie cu perioada similar a anului trecut, a crescut simitor numrul i nivelul de
profesionalism al colaboratorilor ADR Nord, calitatea activitilor organizate i a nivelului de
implementare a proiectelor.
n anul 2016 ADR Nord are n proces de implementare 9 proiecte, inclusiv: 6 proiecte finanate din
mijloacele FNDR, 2 proiecte finanate din sursele Guvernului German prin intermediul GIZ i 1
proiect finanat din sursele Guvernului Romn. n perioada nominalizat, din mijloacele FNDR,
Agenia a valorificat mijloace financiare n mrime de 52 682,91 mii lei, ceea ce reprezint 100 %
din suma planificat pentru anul 2016.
Totodat, din sursele Guvernului German prin intermediul Ageniei de Cooperare Internaional a
Germaniei (GIZ) au fost implementate proiecte n valoare de 11 102.10 mii lei.
ADR Nord a desfurat multiple activiti importante n contextul dezvoltrii regionale. Astfel, n
anul 2016 a fost elaborat Programul Regional Sectorial (PRS) n domeniul dezvoltrii atractivitii
turismului, care urmeaz a fi propus spre aprobare la edina CRD Nord din ianuarie 2017.
De asemenea s-a lucrat la elaborarea PRS n domeniul dezvoltrii infrastructurii de afaceri. n
acest sens, au fost organizate 2 edine ale grupului de lucru regional sectorial, n cadrul crora au
fost stabilite viziunea, obiectivul general i obiectivele specifice ale domeniului de interveie.
A fost asigurat secretariatul i buna organizare a 3 edine CRD Nord, n cadrul crora s-au luat 18
decizii, inclusiv cea de aprobare a SDR Nord 2016-2020 i a listei proiectelor ce vor fi incluse n
Planul Operaional Regional Nord pentru anii 2017-2020.
Pe parcursul anului 2016, la solicitarea CR, specialitii ADR Nord au acordat suport consultativ la
elaborarea SDSE CR Rcani, care a fost aprobat n luna mai 2016. De asemenea s-a analizat i
avizat Strategia de dezvoltare a turismului a raionul Dondueni.
n contextul desfurrii APP III, a fost oferit consultan beneficiarilor din regiune n elaborarea
proiectelor regionale. n acest sens au fost organizate edine de informare privind criteriile de
eligibilitate, au fost colectate CP, respectndu-se toate procedurile prevzute n MO al FNDR.

36

De asemenea, n scopul facilitrii atragerii investiiilor, specialitii ADR Nord au elaborat


concepte de proiecte SOFT pentru a fi aplicate la concursurile de proiecte anunate de ctre
instituiile donatoare (Guvernul Romniei, Cehiei, Poloniei, SUA etc.).
n vederea promovrii potenialului regional, au fost consolidate relaiile cu partenerii regionali,
naionali i internaionali deja existeni. Totodat, a fost iniiat colaborarea cu Agenia de
Dezvoltare Durabil din Judeul Braov prin elaborarea unui Plan de Activiti comun pentru anul
2016, cu Grupul de Aciune Local estonian - LAG Prnu Bay Partnership prin elaborarea unui
proiect comun n domeniul turismului rural, cu International Institute for Energy Bionics, Slovenia
n vederea elaborrii proiectului Danube RES pentru Programul Dunrean.
De asemenea, n contextul dezvoltrii i consolidrii capacitilor n anul 2016 au avut loc 14
vizite de studiu ale specialitilor ADR Nord peste hotarele Republicii Moldova n rile: Romnia,
Letonia, Polonia, Slovacia, Germania, Belgia, Luxemburg, Portugalia, Cehia, Bulgaria.
Totodat Regiunea a fost vizitat de o serie de actori internaionali din: Estonia, Letonia, Romnia,
Cehia, Polonia.
Director ADR Nord

Ion BODRUG

EXECUTORI:

Inga COJOCARU, ef Secie planificare strategic i programare_______________________


Constantin BNDIU, ef Secie management proiecte _______________________________
Svetlana BAZATIN, ef Secie finane i achiziii

_______________________________

Maria PRISACARI, ef Secie cooperare i atragerea investiiilor ______________________


Ion ILIEV, jurist / specialist cadre

_______________________________

COORDONAT:

ef adjunct al DGDR,

Igor MALAI

ef Direcie politic i cooperare regional,

Valentina API ______________

______________

ef Direcie relaii cu instituiile de dezvoltare regional, Eduard UNGUREANU__________


ef Secie statistic regional,

Violeta EVTODIENCO__________

37