Sunteți pe pagina 1din 8

Speta 1

I. Situatia de fapt
X a contestat in instanta decizia unitatii Y prin care i s-a desfacut disciplinar
contractul de munca pe motiv ca a fost surpins de cateva ori in stare de ebrietate
la serviciu, invocand in contestatia sa, printre altele, neefectuarea de catre
angajator a cercetarii prealabile. Unitatea s-a aparat aratand ca, potrivit
procesului verbal incheiat la sediul unitatii, X a lipsit nemotivat de la serviciu de
cand a aflat ca i se va desface contractul de munca si pana la emiterea deciziei,
cu motivarea ca asteapta sa i se desfaca contractul de munca pt a da in judecata
unitatea.
a. In ce conditii se poate dispune desfacerea disciplinara a contractului de
munca? Cum se determna daca o fapta constituie abatere grava?
b. Ce va decide instanta de judecata?

Speta 2
Situatia de fapt
X, salariata a societatii Y, a organizat fara acordul conducerii societatii, o
deplasare in strainatate pt un grup de persoane folosind numele firmei. Y a
constata ca faptele constituie abateri disciplinare in sensul prevederilor art. 247
C.mun.
Din continutul deciziei de concediere rezulta ca in data de 16.04.2007, angajata
noastra a facut demersuri in nume propriu..., iar decizia a fost emisa in data de
29 .05. 2007, adica la mai mult de 30 de zile de la data cand angajatorul a aflat
despre abaterea disciplinara.
X a considerat ca s-au incalcat dispozitiile art. 252 C.mun. si s-a adresat instantei
de judecata.
a. Indicati etapele cercetarii prealabile.
b. In functie de ce criterii se stabileste daca o abatere disciplinara
este grava?

Speta 3
Situatia de fapt
X este salariat al societatii S. La momentul angajarii sale, acesta a semnat de
luare la cunostinta a prevederilor regulamentului de ordine interioara.
Regulamentul de ordine interioara continea o norma referitoare la obligativitatea
respectarii procedurilor, politicilor si codului de conduita si conformitate al
grupului din care facea parte si societatea angajatoare. In cadrul codului de
conduita era prevazuta o dispozitie ce arata ca incalcarea procedurilor grupului
constituie abatere disciplinara. X a incalcat proceduril
e grupului si, prin
urmare, a fost sanctionat disciplinar. Acesta a contestat masura luata de catre
conducerea societatii S la instanta de judecata competenta, aratand ca nu a luat
la cunostinta de prevederile codului de conduita. De asemenea, a precizat ca nu
exista in regulamentul de ordine interioara nicio dispozitie cu privire la faptele ce
constituie abatere disciplinara.
a. Ce va decide instanta ?

Speta 4
Situatia de fapt
Salariatul a savarsit mai multe abateri disciplinare, in perioada 1 septembrie
2015 si 23 martie 2016. Drept urmare, unitatea U, la care salariatul era incadrat
a emis o decizie de sanctionare pe numele acestuia la data de 15 iulie 2016.
Salariatul a contestat in instanta sanctiunea, aratand ca au trecut mai mult de 6
luni de la data savarsirii primei abateri disciplinare. Astfel, potrivit art. 252 alin. 1
C mun., angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie
emisa in forma scrisa in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la
cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de
la data savarsirii faptei.
a. Ce va decide instanta ?

Speta 5
Situatia de fapt
X este salariat al societatii U. Aceasta societate are ca obiect de activitate
furnizarea de gaze. Printre atributiile prevazute in fisa postului lui X se numara si
informarea clientilor societatii asupra situatiei in care gazele se inchid temporar.
Datorita volumului ridicat de munca, X a omis la data de 12 octombrie 2016 sa
notifice unui numar de 20 de clienti inchiderea gazelor pentru 3 ore. U, prin
urmare, a desfacut contractul lui X pe motive disciplinare. Salariatul a contestat
in instanta , aratand ca nu a produs niciun prejudiciu material .
a. Ce va decide instanta

SPETA 6
SITUATIA DE FAPT
AB, salariata a unitatii U, este secretar general al sindicatului constituit la nivel
de unitate. Aceasta a afisat la avizierul conducerii societatii informatii de natura
sindicala, avand in vedere ca sindicatul nu avea spatiu propriu de afisaj.
Conducerea unitatii, observand acest lucru, a decis sanctionarea disciplinara a lui
AB, in temeiul art 247, alin (2) Codul Muncii. Salariata a contestat aceasta
masura la instanta de judecata competenta.
a) Ce va decide instanta de judecata?

SPETA 7
SITUATIA DE FAPT
X este incadrat pe post de sef de restaurant la restaurantul V. Cu ocazia
organizarii unei mese festive, au fost servite 100 de persoane, insa meniurile au
fost decontate numai pentru 65 de persoane.In fisa postului, in sarcina lui X au
fost stabilite, printre altele, si urmatoarele atributii: incheierea contractelor,
urmarirea pregatirii si derularii lor. Sarcina intocmirii decontului la sfarsitul
evenimentului revenea chelnerului, conform fisei postului. Cu toate acestea,
conducerea restaurantului a decis sanctionarea lui X, datorita lipsei sale de
atentie , care a condus la crearea unui prejudiciu material. V a invocat
raspunderea comitentului pentru fapta prepusului. X a contestat acesta masura,
aratand ca nu intra in atributiile sale verificarea decontului.
a) Ce va decide instanta de judecata?

Speta 8
I. Situatia de fapt
Salariatul TM este angajat al unitatii U. Acesta a proferat injurii ce au fost auzite
de mai multe persoane, in timp ce se afla in incaperea in care se gasea
departamentul de resurse umane. Unitatea U a considerat ca TM a savarsit doua
abateri disciplinare, prevazute de regulamentul intern: nerespectarea regulilor
bunei-cuviinte si de politete uzuala si implicarea societatii intr-o situatie care ar
putea afecta bunul renume fata de terte persoane si i-a aplicat acestuia doua
sanctiuni disciplinare: reducerea salariului de baza pe o durata de 1 luna si
retrogradarea din functie cu acordarea salariului corespunzator pe 30 de zile.
a. Este legala masura dispusa de angajator ?

S-ar putea să vă placă și