Sunteți pe pagina 1din 3
jor !.0 Parlamentul Romaniei CABINET SECRETAR GENERAL lanuarie 2017| 2 TATILOR MEMORANDUM INTERN De la: Cristian Adrian Panciu, secretar general al Camerei Deputatilor Catre: Biroul Permanent al Camerei Deputatilor Tema: Participarea domnului Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, la ceremonia de investitura a Presedintelui SUA, domnul Donald J. Trump, si la evenimentele conexe, 17-21 ianuarie 2017 in perioada 17-21 ianuarie 2017, domnul Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, a fost invitat s8 participe, la Washington DC, la ceremonia de investitur8 a celui de-al 45-lea Presedinte al Statelor Unite ale Americil, domnul Donald J. Trump, si la evenimentele conexe prilejuite de acest moment. Invitatia_a fost lansaté de catre domnul Elliot Broidy, vicepresedinte al Comitetului de investitur’ al Presedintelui Premergator ceremoniei de depunere a juréméntului, a paradel inaugurale si a receptiei de preluare a mandatului, prevzute pentru data de 20 ianuarie, in zilele de 18 si 19 lanuarie, au fost programate si o serie de alte momente. Dintre acestea, amintim: mic dejun privat oferit in onoarea demnitarilor str&ini de c&tre domnul Elliot Broidy, vicepresedinte al Comitetului de Investitura al Presedintelui, la care vor tine alocutiuni Locotenent General Michael T. Flynn, domnul Devin Nunes, presedintele Comisiei de Informatii a Camerei Reprezentantilor, si doamna Katie Walsh, sef adjunct al Staff-ului, Make America Great Again Concert si Candlelight Dinner, in compania Presedintelui ales, domnul Donald J. Trump, a Vicepresedintelui ales, domnul Mike Pence, precum si a doamnelor Melania Trump si Karen Pence. in ceea ce priveste cheltuielile aferente realiz&rii acestei actiuni, mentionam c& transportul international, cazarea, diurna, asigurarile contra accidentelor si de sdnatate, precum gi cadourile simbolice, vor fi suportate din bugetul Camerei Deputatilor. Aceasta actiune are caracter parlamentar, conform art. 3, lit. h) din Hot. BP nr.1/2003, cu modificarile si completarile din Hot. BP nr. 5/2007. 12 Avand in vedere interactiunea politic’ constant’ si de substant’ ce caracterizeaz’. cooperarea bilaterali roméno-american’, precum si conturarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii ca un pilon esential al politicii externe si de securitate a Roméniei, propunem: - si se aprobe participarea domnului Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, la ceremonia de investituré a Presedintelui SUA, domnul Donald J. Trump, si la evenimentele conexe, organizate la Washington DC, in perioada 17-21 lanuarie 2017; = s& se suporte din bugetul Camerei Deputatilor urmatoarele cheltuieli, devizul estimativ fiind elaborat ulterior: + transport international pe ruta Bucuresti - Washington - Bucuresti, cu plecare in data de 17 ianuarie, ora 13.00, cu zborul LH 1653, si intoarcere in data de 22 ianuarie, ora 13.25, cu zborul LH 1418; + cazare, plafon B, pentru 4 nopti; * diurn&, categoria a Il-a 100%, pentru 5 Ye zile, cu majorare 50%, conform art.27, alin. 2, lit. b) din Hot. BP nr.1/2003, cu modificarile si completarile din Hot. BP nr.5/2007; + asigurari contra accidentelor si asigurri de sanatate; + avans de 50% cu decontare ulterioar’; ‘* oferirea de cadouri simbolice; - decontarea cheltuielilor se va efectua la intoarcerea in tara, in baza documentelor justificative. Secretar general Cristiap Adi fanciu AVIZAT: SECRETAR GENERAL ADJUNCT Silvia ougia WIHALCEA c ae ca CO fJLUAL Ye DIRECTOR GENERAL AFACERI EXTERNE Andreea Mi 22 Janvary 13, 2017 Mr, Liviu Dragnea President of the Chamber of Deputies and Presidem of PSD. Dear Sit, ‘As Viee-Chainmon ofthe Presidential Inaugural Committe, it would be my pleasure toi » Inauguration of the 45th President ofthe United States, Donald J. Trump. Attached please find an off ns to the specific events throughout the week will follow under separate cover. Pl HSS ean, ta 1h a ty oth Saturday Janay 2} ‘breakfast atthe Trumip Intemational Hotel inviting General MicigelT Fyn, Chairman of the House Intelligence Connie De % ee