Sunteți pe pagina 1din 3

Contract de prestri servicii nr. ............................. din data de 04.01.

2017
Privind servicii de elaborare analiza cost-beneficiu
1. Preambul
In temeiul Legii nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, s-a incheiat prezentul contract de
furnizare de servicii,
ntre: PFA CUPRINSU LUCIAN , cu sediul in sat Cuneti, comuna Grditea, str. Iancu de Hunedoara, nr.16,
judeul Clrai, telefon 0744-508546, numar de inmatriculare F 51/348/2015, cod fiscal RO34636631 cont RO11
BRMA 0999 1000 6998 1228 deschis la Banca Romneasc reprezentat prin dl. Ing. CUPRINSU LUCIAN in
calitate de achizitor, pe de alta parte,
i
PFA DARASTEANU CATALIN-CRISTIAN adresa sediu: BUCURESTI, str. ALEEA MARIUS EMANOIL
BUTEICA nr. 4, BL. 63, SC. 1, ET. 5, AP.33, SECTOR 3, telefon/fax: 0724048357 , numr de nregistrare:
f40/540/2006, C.I.F. RO20435662, cont RO22 INGB 0000 9999 0480 4246 deschis la ING BANK N.V.
Amsterdam SUC. BUCURESTI, reprezentat prin DL. DARASTEANU CATALIN CRISTIAN, n calitate de
Prestator, pe de alt parte.
2. Definiii
n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
Contract reprezint prezentul contract i toate anexele sale;
Achizitor i Prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea denumite n prezentul contract;
Preul contractului - preul pltibil Prestatorului de ctre Achizitor, n baza contractului pentru ndeplinirea
integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor sale, asumate prin contract;
Servicii - activitile a cror prestare face obiectul contractului;
Fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil executarea i, respectiv,
ndeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice
alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv ci
enunciativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri. Durata de
prestare - durata de timp angajat prin contract
Obiectul contractului-executarea i finalizarea serviciilor definite n contract.
Zi - zi calendaristic;
An - 365 de zile.
Interpretare n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. Termenul zi sau zile sau orice
referire la zile reprezint zile calendaristice, dac nu se specific n mod diferit.

3. Obiectul contractului - Prestatorul se oblig s presteze servicii de analiz cost beneficiu pentru 8 obiective
de investitii, dupa cum urmeaza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

,,Infiintare drum de exploatatie agricola,, in comuna Minastirea, judetul Calarasi,,


,,Infiintare drum agricol DE nr. 1 in comuna Ulmeni, judetul Calarasi,,
,,Canalizare si apa in comuna Ulmeni, judetul Calarasi,,
,,Modernizarea retelei de drumuri de interes local, in comuna Ulmeni, judetul Calarasi,,
,,Infiintare drum agricol in comuna Gradistea, judetul Calarasi,,
,,Modernizare retea drumuri de interes local in comuna Gradistea judetul Clarasi,,
,,Sistem de alimentare cu apa potabila si canalizare menajera cu statie de epurare in satele Florica si
Podari, comuna Ileana, judetul Clarasi,,
h) "Infiintare retea de canalizare menajera cu statie de epurare si Extindere retea de alimentare cu apa si
modernizare gospodarie de apa in satul Chiselet, comuna Chiselet, judetul Calarasi"

4. Preul contractului.
4.1 Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil Prestatorului de ctre Achizitor, conform graficului
de pli, este de 1500 lei pentru fiecare obiectiv de investitie in parte, la care se adauga TVA conform legii.
5. Durata contractului
5.1 Durata contractului este de: 15 zile calendaristice de la data semnarii prezenului contractului.
6. Documentele anexe la contract
6.1 Documentele anexe la contract sunt:
a) formularul de ofert; - NU ESTE CAZUL
b) caietul de sarcini; - NU ESTE CAZUL
c) propunerea tehnic confirm respectarea prevederilor din caietul de sarcini; - NU ESTE CAZUL
d) propunerea financiar tarife; - NU ESTE CAZUL
e) graficul de prestare a serviciilor; - NU ESTE CAZUL
f) graficul de pli. - NU ESTE CAZUL
7. Obligaiile Prestatorului
7.1 Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standarde i performane de calitate.
7.2 (1) Prestatorul are obligaia de a presta serviciile prevzute n contract cu profesionalismul i promptitudinea
cuvenite angajamentului asumat.
(2) Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, s asigure resursele umane, materialele,
instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natur provizorie, fie definitiv, cerute de i pentru
contract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora este prevzut n contract sau se poate deduce n mod
rezonabil din contract.
7.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor n conformitate cu clauzele contractuale.
Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare utilizate, ct i de
calificarea personalului folosit pe toat durata contractului.
7.4 Prestatorul se oblig s despgubeasc Achizitorul mpotriva oricror reclamaii i aciuni n justiie, ce
rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual pentru sau n legtur cu prestarea serviciilor
achiziionate, respectiv daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur.
8. Obligaiile Achizitorului
8.1 Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe care acesta le
consider necesare ndeplinirii contractului.
8.2. Achizitorul se oblig s recepioneze serviciile prestate, sau s resping recepia, n termen de 8 zile
calendaristice de la predarea proiectului de ctre prestator pe baza unui proces verbal de constatare.
9. Recepie i verificri
9.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor;
10. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor
10.1 n cazul n care , din vina sa exclusiv , prestatorul nu reuete s-i execute obligaiile asumate prin
contract , atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu
0,1% /zi ntrziere din preul contractului, pn la ndeplinirea contractului.
11.2 n cazul n care Achizitorul nu pltete facturile emise de ctre Prestator n termen de 30 de zile de la data
nregistrrii facturii, Prestatorul are dreptul de a aplica penaliti n cuantum de 0,1%/ zi ntrziere din valoarea
facturii neonorate.
11.3 Achizitorul ii rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare scris, adresat
prestatorului, fr nicio compensaie, dac acesta din urma d faliment, cu condiia ca aceast anulare s nu
prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru prestator. n acest caz, prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii
unilaterale a contractului.
11. Finalizarea serviciilor
11.1 La finalizarea serviciilor, Prestatorul are obligaia de a notifica n scris Achizitorul c sunt ndeplinite
condiiile de recepie pentru serviciile prestate, sau pentru constatarea finalizrii prilor de servicii;
11.2 n funcie de constatrile fcute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepia.
12. Modaliti de plat
12.1 Achizitorul are obligaia de a efectua plata ctre Prestator n 15 zile de la data nregistrrii facturii. Plata se
efectueaz n contul prestatorului.

12.2 Plata facturilor pentru fiecare obiectiv de investitii in parte se va face in functie de contractele incheiate de
noi cu fiecare UAT in parte conform anexei 1.
13 Ajustarea preului contractului
131 Preul contractului nu se actualizeaz.
14 Amendamente
Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz interesele comerciale
legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului.
15 Fora major
15.1 Fora major este constatat de o autoritate competent.
15.2 Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe
toat perioada n care aceasta acioneaz.
15.3 ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
15.4 Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod
complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
16.5 Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s
poat pretinde celeilalte daune-interese.
17. Rezilierea contractului
17.1 Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil i
repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul de drept reziliat i de a pretinde plata de daune-interese.
17.2 Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare scris adresat
Prestatorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast renunare s nu
prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru Prestator. n acest caz, Prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru serviciile prestate pn la data denunrii unilaterale a
contractului. 17.3 Dac pe parcursul ndeplinirii contractului se constat de Achizitor faptul c anumite elemente
ale lucrrii sunt inferioare sau nu corespund cerinelor prevzute n caietul de sarcini, se va solicita rezilierea
contractului i angajarea rspunderii contractuale.
18. Soluionarea litigiilor
18.1 Achizitorul i Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe,
orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului.
18.2 Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative, Achizitorul i Prestatorul nu reuesc s rezolve n
mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze de ctre instanele
judectoreti din Romnia.
19. Limba care guverneaz contractul Limba care guverneaz contractul este limba romn.
20. Comunicri
20.1 (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n
scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii.
20.2 Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail, cu condiia confirmrii
n scris a primirii comunicrii.
21. Legea aplicabil contractului
21.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
Prile au neles s ncheie azi, 04.01.2017, prezentul contract, n 2 (doua) exemplare unul pentru Achizitor si
unul pentru Prestator.
Achizitor,
PFA CUPRINSU LUCIAN
Ing. Cuprinsu Lucian

Prestator,
PFA DARASTEANU CATALIN CRISTIAN
......................................

S-ar putea să vă placă și