Sunteți pe pagina 1din 1

.

LISTA
1. Procurare si turnare beton armat Bc 25
in pereti, stalpi si placa suprastructura
2. Cofraje din panouri refolosibile la pereti
si stalpi
3. Cofraje din panouri refolosibile
la placi si grinzi
4. Sprijiniri la placi si grinzi H>3,50 m
5. Conf . si montare armaturi in suprastr .
6. Innadirea prin sudare a armaturilor
7. Transportul betonului cu CIFA
8. Transportul armaturilor cu treiler
9. Transportul materialelor cu camionul

mc 634
mp 2720
mp 3935
mp 2293
to 82,1
buc 480
to 1521
to 175
to
42

. Hidroiz oriz la parcaje peste subsol mp 650


1. Sapa armata de protectie
mp 570
2. Beton armat carosabil 15cm
mc 86
3. Armatura
kg 2070
4. Terasa circulabila
mp 1000
- Glafuri
ml 132
- Hidroiz
mp 1125
- Sape armate x 3
mp 3000
- Termoiz .
mp 1000
- Strat de difuzie
mp 1000
- Dale prefabricate
mp 1000
- Accesorii terasa
- Transporturi
to 30
Tipurile exacte de materiale pentru terasa vor fi stabilite de beneficiar si
constructor , functie de ofertele de pe piata .
Valoarea lucrarilor de betonare si hidroiz ramase de
executat , se estimeaza la 900.000 lei+TVA