Sunteți pe pagina 1din 16

Fi

tehnic

Regulator de temperatur ECL Apex 10 i


Modulele de extensie ECM-XM
Avantajele regulatorului de temperatur" ECL
Apex 10 sunt:

Descriere

ECL Apex 10 este un regulator de temperatur"


configurabil pentru controlul temperaturii n
sistemele de termoficare. Regulatorul de
temperatur" este configurat prin intermediul
unui PC sau al unui PDA (Personal Digital
Assistant).

Func0ionalitatea regulatorului de
temperatur" poate fi extins" prin intermediul
modulelor pentru a corespunde oric"rei
aplica0ii de termoficare.
Acela1i ansamblu regulator de
temperatur" - module poate fi utilizat
pentru mai multe aplica0ii.
Pn" la 5 circuite, termoficare 1i / sau ap"
cald" menajer".
Program zilnic/s"pt"mnal 1i de vacan0"
Comunicare cu sistem SCADA
Nivele de utilizator diferite
Facilit"0i pentru stocare de date
Protec0ie anti-nghe0
Control al pompei de adaos
Ceas de timp real cu baterie de siguran0"
Func0ii de alarm"
Control secven0ial al pompelor

Aplica'ii

Aplica0iile regulatorului de temperatur" ECL


Apex 10 pot fi configurate direct sau desc"rcate
de la adresa www.heating.danfoss.com (selecta0i
link-ul Documentation pentru a accesa op0iunea
de desc"rcare a aplica0iilor pentru ECL Apex 10).
Aplica0iile disponibile via Internet sunt nso0ite de
documenta0ie care include grafice, conexiuni
electrice 1i tabele de conexiune.

DH-SMT

triac pentru controlul motoarelor tripozi0ionale


1i patru relee pentru controlul pompelor.

Unitatea de procesare este partea inteligent" a


sistemului de control 1i este prev"zut" cu
conexiuni pentru comunica0ii de date. Unitatea
de procesare este furnizat" mpreun" cu
unitatea de baz".

ECL Apex 10 reprezint" componenta de baz" a


sistemului de control, care, n varianta standard
este prev"zut" cu intr"ri 1i ie1iri pentru controlul
sistemelor cu 2 circuite.

Dac" este necesar, func0ionalitatea sistemului de


control poate fi extins" pentru controlul unor func0ii
suplimentare.

Este posibil" recep0ionarea de semnale


suplimentare 1i controlul de relee suplimentare prin
intermediul modulelor de extensie.

Unitatea de baz" -inclusiv bornele este aceea1i


pentru toate sistemele de control 1icon0ine 11
intr"ri analogice pentru senzori, 2 x 2 ie1iri

VD.BE.T1.46 Danfoss 08/2004

Fi

tehnic

Regulatorul de temperatur ECL Apex 10 i modulele de extensie ECA-XM

Exemplu de aplica0ie

Comenzi
Regulator de temperatur" 1i module de extensie
Tip

Intr ri
analogice

Ie iri digitale
PORNIT / OPRIT (DO)

Intr ri digitale PORNIT /


OPRIT (DI), opto

Ie iri analogice (AO)

Modul
cu
comutatoare

Pentru senzori
de presiune, debit energie etc.

Releu
(SPDT)

Joas"
tensiune
(max. 80 V)

0-10 V c.c

Pentru anularea
priorit"0ii ie1irilor
pentru relee

Triac

nalt"
tensiune
(max. 260 V)

Nr. cod

ECL Apex 10
11
4
4

087B52500
Module de extensie
ECA-XM 101A
8
087B52610
ECA-XM 102A
087B52620
8
ECA-XM 102B
8
087B52621
ECA-XM 204A
8
087B52740
ECA-XM 204B
8
x
087B52741
ECA-XM 205A
8
8
087B52750
ECA-XM 205B
8
8
x
087B52751
ECA-XM 210A
7
3
2
2
087B52760
Modulul de extensie de mai jos trebuie ata1at unit"0ii de baz" a regulatorului. Exist" spa0iu numai pentru un singur modul.
ECA-OB 003A
2
087B52530
*) ECA-XM 210A este prev!zut cu magistral! de comunica$ie M-Bus, conform EN1434-3 *i intr!ri de impulsuri pentru frecven$e de pn! la 200 Hz.

Regulator de temperatur"
Tip
ECL Apex 10
ECA-ST 101A
ECA-ST 101B

Denumire
Regulator de temperatur" pentru sisteme de termoficare
Software de service pentru operarea regulatorului de temperatur" ECL Apex 10 (CD-ROM)
Software de service pentru operarea regulatorului de temperatur" ECL Apex 10 (CD-ROM) inclusiv
programul runtime Jeode necesar pentru utilizarea prin intermediul PDA 1i un card SD de 64 MB

VD.BE.T1.46 Danfoss 08/2004

Nr. cod
087B2500
087B2510
087B2511

DH-SMT

Fi

tehnic

Regulatorul de temperatur ECL Apex 10 i modulele de extensie ECA-XM

Accesorii
Tip
-

ECA 99

Denumire
Cablu de conexiune ntre PC 1i regulatorul de temperatur" ECL Apex 10
Cablu de conexiune* ntre cablul PDA 1i regulatorul de temperatur" ECL Apex 10 sau
Cablu de conexiune* ntre cablul de conexiune serial" 1i regulatorul de temperatur" ECL Apex 10
*Vezi figura de la pagina 15
Transformator 24 v, Lbke (35 VA)

Nr. cod
080Z0262
080Z0261

078B1156

Senzori de temperatur" Pt 1000


Tip
ESMT
ESM-10
ESM-11
ESBM-12
ESMC
ESMU-100
ESMU-250
ESMU-100
ESMU-250

DH-SMT

Denumire
Senzor de temperatur" exterioar"
Senzor de temperatur" a camerei
Senzor de suprafa0" (aplicat)
Senzor universal
Senzor de suprafa0" inclusiv cablu de 2 m
Senzor de imersiune, 100 mm, cupru
Senzor de imersiune, 250 mm, cupru
Senzor de imersiune, 100 mm, o0el inoxidabil
Senzor de imersiune, 250 mm, o0el inoxidabil

VD.BE.T1.46 Danfoss 08/2004

Nr. cod
084N1012
087B1164
087B1165
087B1184
087N0011
087B1180
087B1181
087B1182
087B1183

Fi

tehnic

Principii

Regulatorul de temperatur ECL Apex 10 i modulele de extensie ECA-XM


Regulatorul de temperatur" ECL Apex 10 este
capabil de a ndeplini numeroase cerin0e de
sistem.
Unitatea de comand"
- partea inteligent" a sistemului de control
- definirea func0iilor de control
- conexiune pentru comunica0iile de date

Modulele de extensie
Sistemul poate fi extins prin intermediul
modulelor de extensie n cazul n care
complexitatea sistemului cre1te 1i sunt
necesare intr"ri sau ie1iri suplimentare.
Modulele de extensie sunt alimentate 1i
comunic" prin LINK (interfa0a de comunicare
intern" ntre module).

Ie1iri:
- Triace (pentru motoare tripozi0ionale)
- Relee (de ex. pompe)
- Analogice, 0 10 V (pentru unit"0i
controlate prin semnal de tensiune)

Programarea conexiunilor
Regulatorul de temperatur" trebuie s"
1tie unde este conectat fiecare semnal de
intrare 1i de ie1ire.
Fiecare conexiune este configurat" 1i
definit" conform urm"torului principiu:
- modul
- punct (borne)
- tip (de ex. senzor de temperatur" - Pt
1000)

Tipuri de conexiuni
Intr"ri analogice:
- Senzori (temperatur" sau presiune)
- Contacte
- 0 10 V
Intr"ri digitale:
- Joas" tensiune (standard 24 V c. a.)
- nalt" tensiune (standard 230 V c. a.)

VD.BE.T1.46 Danfoss 08/2004

DH-SMT

Fi

tehnic

Prezentarea general a
func'iilor

Regulatorul de temperatur ECL Apex 10 i modulele de extensie ECA-XM


Circuite
Regulatorul de temperatur" ECL Apex 10 poate
controla pn" la 5 circuite (nc"lzire 1i / sau ap"
cald" menajer" (ACM)).
Moduri de control
Temperatura agentului termic poate fi
controlat" individual n patru moduri distincte:
- Automat: n func0ie de programul stabilit, prin
comutare ntre modul confort 1i modul redus.
- Confort: n func0ie de temperatura de confort
dorit".
- Redus: n func0ie de temperatura redus"
dorit".
- Standby: pentru men0inerea temperaturii
minime de siguran0" a agentului termic de 10 C
(protec0ie anti-nghe0).
Comanda manual" va influen0a toate circuitele,
astfel nct nici un circuit nu va fi controlat.
Circuitul/-ele de nc lzire
pot fi controlate prin intermediul unuia dintre
cele patru moduri de control.
Temperatura necesar" pentru agentul termic
este controlat" n principal n func0ie de
temperatura exterioar" (compensare cu
temperatura exterioar"), dar 1i n func0ie de:
- Program (confort / redus)
- Controlul orar optimizat
- Func0ia de amplificare
- Limitele maxim" 1i minim" pentru
temperatura agentului termic
- Temperatura de retur (n func0ie de
temperatura exterioar" sau de o valoare fix")
- Debitul maxim admis
- Consumul de energie maxim admis
- Intensitatea vntului 1i a radia0iei solare
- Limitatorul universal

Prioritatea pentru ACM


poate fi utilizat" n cazul unei alimentari
insuficiente cu energie care are ca rezultat o
temperatur" inacceptabil" a ACM. Circuitele de
nc"lzire pot fi nchise treptat (continuu) sau
total (100%) pentru a asigura energie
suplimentar" pentru nc"lzirea ACM.
Protec'ia anti-nghe'
va porni pompa de circula0ie cnd temperatura
exterioar" se situeaz" sub o valoare definit"
de c"tre utilizator (standard, 2 C).
Func'iile de alarm
pot fi asociate sistemului, aplica0iei 1i
monitoriz"rii defec0iunilor. Este posibil" setarea
a patru nivele de avertizare.
Rampa de referin'
determin" o cre1tere progresiv" a temperaturii
de la temperatura redus" la temperatura de
confort.
Controlul accesului
permite 4 nivele distincte de utilizator:
Supervizor, Utilizator service, Utilizator zilnic 1i
Utilizator implicit.
Comunica'iile de date
cu sisteme SCADA (Supervisory Control and Data
Acquisition) pot fi u1or stabilite prin intermediul
driver-ului OPC.
Pompele de adaos
pot restabili presiunea static" pe circuitul
secundar dac" aceasta este prea sc"zut".

Circuitul/-ele de ap cald menajer (ACM)


pot fi controlate prin intermediul unuia dintre
cele patru moduri de control.
Temperatura necesar" pentru agentul termic
poate fi controlat" n func0ie de:
- Program (confort / redus)
- Temperatura de pe retur
- Debitul maxim admis
- Consumul de energie maxim admis
- Func0ia antibacterian"

DH-SMT

VD.BE.T1.46 Danfoss 08/2004

Fi

tehnic

Regulatorul de temperatur ECL Apex 10 i modulele de extensie ECA-XM

Tabel de planificare

Limitare

Ie ire analogic , 0 10 V (AO)

Ie ire digital , n 3 puncte (DO)

Ie ire digital , releu (DO)

Intrare digital de nalt


tensiune (DI)

Intrare digital de joas


tensiune (DI)

Completa0i num"rul de conexiuni necesare:

Intrare semnal analogic (AI)

Acest tabel este destinat s" v" ajute n a stabili dac" exist" suficiente intr"ri 1i ie1iri pentru regulatorul de temperatur" ECL Apex 10.
n cazul n care num"rul acestora este insuficient, regulatorul de temperatur" trebuie echipat cu unul sau mai multe dintre modulele
de extensie ECA-XM men0ionate.

Max. 4/modul

Intr ri analogice
Senzori termici, ST
Senzori de presiune, SP
Semnal de tensiune, SV
Contact
Intr ri digitale de tensiune
24 V
230 V
Ie iri digitale
Releu (SPDT), P
Ie1ire n trei puncte, M
Ie iri analogice de tensiune
0 10 V, AO
Num r total de conexiuni
Num"r de conexiuni, ECL Apex 10
Conexiuni suplimentare necesare
Conexiuni suplimentare furnizate de:
ECA-XM 101A (8 AI)
ECA-XM 102A (8 DI, joas" tensiune)
ECA-XM 102B (8 DI, nalt" tensiune)
ECA-XM 204A/B (8 DO, releu)
ECA-XM 205A/B (8 DO, releu + 8 AI)
ECA-XM 210A (7 AI + 2 x DI, joas" tensiune + 3 x
DO, releu + 2 AO + M-Bus, EN1434-3)
ECA-OB 003A (2 AO)

11

--- buc. la 2 VA = ----- buc. la 2 VA = ----- buc. la 2 VA = ----- buc. la 5 VA = ----- buc. la 5 VA = ----- buc. la 5 VA = ----- buc. la 1 VA = --ECL Apex 10 _1_buc. la 8 VA = _8_
Suma =
Suma max.: 24 VA

VD.BE.T1.46 Danfoss 08/2004

DH-SMT

Fi

tehnic

Date tehnice generale

Regulatorul de temperatur ECL Apex 10 i modulele de extensie ECA-XM


Temperatur" ambiant"

n timpul transportului
n timpul func0ion"rii

Carcas"

Material
Protec0ie
Montare

Masa inclusiv terminalele


pentru 1uruburi
Aprob"ri

Regulator de temperatur"
Module seriile 100 / 200 / 300
Sunt respectate Directiva UE
pentru aparatur" de joas"
tensiune 1i normele EMC
Num"r fi1ier UL

Date tehnice, ECL Apex 10

Tensiune de alimentare
Putere consumat"
Intr"ri analogice (11)

24 V c. a. 20%
8 VA
Pt 1000 (1000 ohm / 0 C)
Senzor de presiune tip AKS 32
R AKS 32 (1-5 V)
Semnal de tensiune 0 10 V

Func0ie de contact
(PORNIT/OPRIT)

Ie1iri de tensiune
Ie1iri relee (4) SPDT

12 V c. c. max. 20 mA
5 V c. c. max. 20 mA
AC-1 (rezistiv")
AC-15 (inductiv")
Tensiune
Siguran0" (pe modul)

Ie1iri triace ( 2 2)

-40 70 C
-20 55 C
0 95% umiditate relativ"
(f"r" condens)
F"r" influen0e mecanice / vibra0ii
PC / ABS (policarbonat /
acrilonitril butadien stiren)
IP 10, VBG 4
Pentru montare mural" sau pe
1in" DIN
600 g
200 g / 500 g / 600 g
Testat LVD conform EN 60730
Testat EMC
Imunitate conform EN 61000-6-2
Emisii conform EN 50081-1
E166834

Rezolu0ie: 0,1 K
Precizie: 0,5 K
Rezolu0ie: 1 mV
Precizie: 10 mV
Conectare a max. 4
multiplicatoare de presiune la un
modul
PORNIT la R < 20 ohm
OPRIT la R > 2 K ohm
(nu sunt necesare contacte
aurite)

5A
3A
min. 24 V
max. 230 V
5 A (T)

Ie1irile trebuie utilizate fie ca ie1iri pentru 24 V, fie ca ie1iri pentru 230 V.
Nu este permis" utilizarea mixt" 24 V cu 230 V!
Utilizate pentru solicitare cu
Sarcin":
Max. 240 V c. .a. ,min. 24 V c. .a
ntreruperi frecvente, de
exemplu ventile de comand"
Max. 250 mA, min. 35 mA
motorizate
Valoarea curentului n starea
OPRIT: 1 mA
Siguran0" (pe modul)
2 A (F)
Ie1irile trebuie utilizate fie ca ie1iri pentru 24 V, fie ca ie1iri pentru 230 V.
Nu este permis" utilizarea mixt" 24 V cu 230 V!

Baterie de siguran0" (ceas


de timp real)
Date / set"ri

DH-SMT

VD.BE.T1.46 Danfoss 08/2004

8 ani (baterie cu Li)


Memorie nevolatil" (EEPROM)

Fi

tehnic

Regulatorul de temperatur ECL Apex 10 i modulele de extensie ECA-XM

Conexiuni, ECL Apex 10

Date tehnice,
ECA-XM 101A

Tensiune de alimentare
Putere consumat"
Intr"ri analogice (11)

Ie1iri de tensiune

Prin intermediul interfe0ei LINK


2 VA
Pt 1000 (1000 ohm / 0 C)
Rezolu0ie: 0,1 K
Precizie: 0,5 K
Senzor de presiune tip
Rezolu0ie: 1 mV
AKS 32 R AKS 32 (1-5 V) Precizie: 10 mV
Conectare a max. 4
Semnal de tensiune 0
senzori de presiune la
10 V
un modul
Func0ie de contact
PORNIT la R < 20 ohm
(PORNIT/OPRIT)
OPRIT la R > 2 K ohm
(nu sunt necesare
contacte aurite)
12 V c. c. max. 20 mA
5 V c. c. max. 20 A

Conexiuni, ECA-XM 101A

VD.BE.T1.46 Danfoss 08/2004

DH-SMT

Fi

tehnic

Date tehnice,
ECA-XM 102A

Regulatorul de temperatur ECL Apex 10 i modulele de extensie ECA-XM


Tensiune de alimentare
Putere consumat"
Intr"ri digitale (8)

Prin intermediul interfe0ei LINK


2 VA
24 V c. a., max. 80 V c. a., PORNIT: < 2 V c. a.
Intr"rile sunt prev"zute cu optocuploare pentru separare galvanic".

Tensiune de alimentare
Putere consumat"
Intr"ri digitale (8)

Prin intermediul interfe0ei LINK


2 VA
24 V c. a., max. 80 V c. a., PORNIT: < 2 V c. a.
Intr"rile sunt prev"zute cu optocuploare pentru separare galvanic".

Conexiuni, ECA-XM 102A

Date tehnice,
ECA-XM 102B

Intr"rile nu trebuie utilizate ca intr"ri de 24 V sau combinate cu 24 V.

Conexiuni, ECA-XM 102B

DH-SMT

VD.BE.T1.46 Danfoss 08/2004

Fi

tehnic

Date tehnice,
ECA-XM 204A

Regulatorul de temperatur ECL Apex 10 i modulele de extensie ECA-XM


Tensiune de alimentare
Putere consumat"
Ie1iri relee (8) SPDT

Prin intermediul interfe0ei LINK


5 VA
AC-1 (rezistiv")
AC-15 (inductiv")
Tensiune
Siguran0" (n modul)

5A
3A
Min. 24 V
Max. 230 V
5 A (T)

Ie1irile trebuie utilizate fie ca ie1iri de 24 V fie ca ie1iri de 230V.


Utilizarea mixt" cu 24 V 1i 230 V nu este permis"!

Conexiuni, ECA-XM 204A

Date tehnice,
ECA-XM 204B

Tensiune de alimentare
Putere consumat"
Ie1iri relee (8) SPDT

Prin intermediul interfe0ei LINK


5 VA
AC-1 (rezistiv")
AC-15 (inductiv")
Tensiune
Siguran0" (n modul)
Manual automat

5A
3A
Min. 24 V
Max. 230 V
5 A (T)
8 comutatoare cu trei pozi0ii
permit fiec"rui releu s" fie
comandat n pozi0iile "OFF"
(OPRIT), "AUTO" (Automat) sau
"ON" (PORNIT).
Pozi0ia comutatorului este
nregistrat" de regulatorul de
temperatur" ECL Apex 10.

Ie1irile trebuie utilizate fie ca ie1iri de 24 V fie ca ie1iri de 230V.


Utilizarea mixt" cu 24 V 1i 230 V nu este permis"!

Conexiuni, ECA-XM 204B

10

VD.BE.T1.46 Danfoss 08/2004

DH-SMT

Fi

tehnic

Date tehnice,
ECA-XM 205A

Regulatorul de temperatur ECL Apex 10 i modulele de extensie ECA-XM


Tensiune de
alimentare
Putere consumat"
Intr"ri analogice (8)

Prin intermediul interfe0ei LINK


5 VA
Pt 1000 (1000 ohm / 0 C)
Senzor de presiune tip AKS 32 R
AKS 32 (1-5 V)
Semnal de tensiune 0 10 V
Func0ie de contact
(PORNIT/OPRIT)

Ie1iri de tensiune
Ie1iri relee (8) SPDT

12 V c. c. max. 20 mA
5 V c. c. max. 20 mA
AC-1 (rezistiv")
AC-15 (inductiv")
Tensiune
Siguran0" (n modul)

Rezolu0ie: 0,1 K
Precizie: 0,5 K
Rezolu0ie: 1 mV
Precizie: 10 mV
Conectare a max. 4 senzori de
presiune la un modul
PORNIT la R < 20 ohm
OPRIT la R > 2 K ohm
(nu sunt necesare contacte aurite)

5A
3A
Min. 24 V
Max. 230 V
5 A (T)

Ie1irile trebuie utilizate fie ca ie1iri de 24 V fie ca ie1iri de 230 V.


Utilizarea mixt" cu 24 V 1i 230 V nu este permis"!

Conexiuni, ECA-XM 205A

DH-SMT

VD.BE.T1.46 Danfoss 08/2004

11

Fi

tehnic

Date tehnice,
ECA-XM 205B

Regulatorul de temperatur ECL Apex 10 i modulele de extensie ECA-XM


Tensiune de alimentare
Putere consumat"
Intr"ri analogice (11)

Prin intermediul interfe0ei LINK


5 VA
Pt 1000 (1000 ohm / 0 C)
Senzor de presiune tip AKS 32 R
AKS 32 (1-5 V)
Semnal de tensiune 0 10 V
Func0ie de contact
(PORNIT/OPRIT)

Ie1iri de tensiune
Ie1iri relee (8) SPDT

12 V c. c. max. 20 mA
5 V c. c. max. 20 mA
AC-1 (rezistiv")
AC-15 (inductiv")
Tensiune
Siguran0" (n modul)
Manual automat

Rezolu0ie: 0,1 K
Precizie: 0,5 K
Rezolu0ie: 1 mV
Precizie: 10 mV
Conectare a max. 4 senzori de
presiune la un modul
PORNIT la R < 20 ohm
OPRIT la R > 2 K ohm
(nu sunt necesare contacte
aurite)

5A
3A
Min. 24 V
Max. 230 V
5 A (T)
8 comutatoare cu trei pozi0ii
permit fiec"rui releu s" fie
comandat n pozi0iile "OFF"
(OPRIT), "AUTO" (Automat) sau
"ON" (PORNIT).
Pozi0ia comutatorului este
nregistrat" de regulatorul de
temperatur" ECL Apex 10.

Ie1irile trebuie utilizate fie ca ie1iri de 24 V fie ca ie1iri de 230V.


Utilizarea mixt" cu 24 V 1i 230 V nu este permis"!

Conexiuni, ECA-XM 205B

12

VD.BE.T1.46 Danfoss 08/2004

DH-SMT

Fi

tehnic

Date tehnice,
ECA-XM 210A

Regulatorul de temperatur ECL Apex 10 i modulele de extensie ECA-XM


Tensiune de
alimentare
Putere consumat"
Magistrala M-Bus

Intr"ri digitale (2)

Intr"ri analogice (7)

Ie1iri analogice (2)


Ie1iri relee (3) SPDT

24 V c. a. 1i prin intermediul interfe0ei LINK


24 V c. a. max. 8 VA
Prin intermediul interfe0ei LINK max. 4 VA
Master M-Bus conform EN1434-3
Max. 10 unit"0i slave M-bus.
Rat" de transfer: 300 / 9600 baud Magistral" izolat" galvanic
Cmpuri de adresare: 1-250,
(tensiune de ncercare a izola0iei
adresare primar"
500 V c. c.)
Lungime cablu: max. 1000 m
R max.: 29 ohm
Diametru sec0iune transversal":
C max.: 180 nF
2
0,5 0,8 mm
2 intr"ri n impuls max. 24 V c. c.
nc"rcare 5 sau 24 V c. c.
Tensiune diferen0ial" imp. 3-5 V
Frecven0" max.:
Canal 1: 200 Hz
Durata impuls pauz" > 1 ms
Canal 2: 100 Hz
Lungime cablu: max. 50 m
Diametru sec0iune transversal":
Cabluri r"sucite ecranate (STP)
0,4 0,8 mm2
Pt 1000 (1000 ohm / 0 C)
Rezolu0ie: 0,1 K
Precizie: 0,5 K
Senzor de presiune tip AKS 32 R
Rezolu0ie: 1 mV
AKS 32 (1-5 V)
Precizie: 10 mV
Conectare a max. 4 senzori de
Semnal de tensiune 0 10 V
presiune la un modul
Func0ie de contact
PORNIT la R < 20 ohm
(PORNIT/OPRIT)
OPRIT la R > 2 K ohm
(nu sunt necesare contacte aurite)
0 10 V, max. 2 mA
Izolate galvanic
AC-1 (rezistiv")
5A
AC-15 (inductiv")
3A
Tensiune
Min. 24 V
Max. 230 V
Siguran0" (n modul)
5 A (T)
Manual automat
8 comutatoare cu trei pozi0ii permit
fiec"rui releu s" fie comandat n
pozi0iile "OFF" (OPRIT), "AUTO"
(Automat) sau "ON" (PORNIT).
Pozi0ia comutatorului este
nregistrat" de regulatorul de
temperatur" ECL Apex 10.
Ie1irile trebuie utilizate fie ca ie1iri de 24 V fie ca ie1iri de 230V.
Utilizarea mixt" cu 24 V 1i 230 V nu este permis"!

Conexiuni, ECA-XM 210A

DH-SMT

VD.BE.T1.46 Danfoss 08/2004

13

Fi

tehnic

Date tehnice,
ECA-OB 003A

Regulatorul de temperatur ECL Apex 10 i modulele de extensie ECA-XM


Tensiune de alimentare
Putere consumat"
Ie1iri analogice (2) (ie1iri de tensiune)

De la regulatorul de temperatur" ECL


Apex 10 cnd este introdus n soclu
1 VA
0 10 V, max. 2 mA
Precizie: 40 mV

Conexiuni, ECA-OB 003A

Dimensiuni

Lungimea fiec"rei unit"0i este de 72 mm.


Lungimea regulatorului de temperatur" ECL Apex 10
corespunde lungimii celor trei unit"0i.
Modulele din seria 100 constau dintr-o singur" unitate.
Modulele din seria 200 constau din dou" unit"0i.
Modulele din seria 300 constau din trei unit"0i.

14

VD.BE.T1.46 Danfoss 08/2004

DH-SMT

Fi

tehnic

Regulatorul de temperatur ECL Apex 10 i modulele de extensie ECA-XM

Cablul pentru
instrumentul de service

DH-SMT

VD.BE.T1.46 Danfoss 08/2004

15

Fi

tehnic

Regulatorul de temperatur ECL Apex 10 i modulele de extensie ECA-XM

Vizita'i site-ul nostru de Internet pentru documenta'ie suplimentar referitoare la regulatorul de temperatur ECL Apex 10 i modulele de
extensie ECA-XM:
http://heating.danfoss.com/
Utiliza0i func0ia product search (c"utare produs) sau selecta0i link-ul Documentation (Documenta0ie) pentru a accesa resursele dorite.
Firma Danfoss nu i asum nici o responsabilitate pentru posibilele erori din cataloage, brouri i alte materiale tiprite. Danfoss i rezerv dreptul de a modifica
produsele sale fr notificare. Aceasta se aplic de asemenea produselor care au fost deja comandate cu condiia ca modificrile s nu afecteze n mod substanial
specificaiile deja convenite. Toate mrcile comerciale sunt proprietatea companiilor respective. Danfoss i emblema Danfoss reprezint mrci comerciale ale Danfoss A/S.
Toate drepturile sunt rezervate.

Danfoss s.r.l.
Str. Cuitul de Argint nr. 74, Sector 4, Bucureti;
Tel.: +40 21 335.52.09/336.75.03, Fax: +40 21 335.55.59
E-mail: danfoss.ro@danfoss.com, www.danfoss.ro

16

VD.BE.T1.46 Danfoss 08/2004

DH-SMT

S-ar putea să vă placă și