Sunteți pe pagina 1din 6

______________________

Anexa Nr. 1

/f 1008601000617

la ordinul
privind politica de contabilitate

_______________

mun. Chiinu

Politica
de contabilitate pe anul 2014
I.Dispoziii generale
1.1.

Instituia ______________, numrul de nregistrare __________________ din __


_____________ , nregistrat de Camera de registrri a Ministerului Justiiei al
Republicii Moldova, pe adresa:Moldova __________________________________.
Genurile de activiti desfurate de Instituie ______________ sunt:

__________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________.
Contabilitatea Instituiei _______________ se ine de serviciul contabil, respectnd
legislaia n vigoare i anume:
Legii contabilitii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007;
Ordinului cu privire la aprobarea Indicaiilor metodice privind particularitile
contabilitii n organizaiile necomerciale nr. 158 din 06.12.2010
Standartelor naionale de contabilitate, aprobat prin ordinul Ministerului Finanelor al
Republicii Moldova, cu modificrile ulterioare;
Planului de conturi contabile al activitii economico-financiare a ntreprinderilor,
aprobat prin ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova , cu modificrile
aprobate prin Ordinul MF al RM Nr. 2 din 10 ianuarie 2006;

altor acte legislative i normative, inndu-se cont de modificrile i completrile


ulterioare.

1.2 Responsabilitatea pentru inerea contabilitii i ntocmirea rapoartelor financiare


revine directorului Instituiei i contabilului-ef.
1.3 Instituia aplic sistemul contabil complet n partid dubl.
1.4 Contabilitatea se ine cu utilizarea tehnicii computerizate i a programului 1C.
Contabilitatea patrimoniului, datoriilor i operaiunilor economice se ine n form
natural i n expresie bneasc prin reflectarea complet, continu, documentar i
interdependent a acestora.
1.5 Instituia nregistreaz elementele contabile n baza contabilitii de angajamente.
1.6 Faptele economice se perfectez prin formulare-tip de documente primare, aprobate de
MF a RM, precum i formulare elaborate de ntreprindre desine stttor la necesitate, care
sunt prevzute n anexa __ la prezenta Politic.
1.7 Documentele primare se ntocmesc i se pstreaz pe suport de hrtie.
1.8 Instituia aplic planul de conturi de lucru prevazute n anexa 2 la prezentul Ordin.
1.9 Instituia utilizeaz formularele registrelor contabile elaborate desine stttor prevazute n
anexa __ la prezenta Politic.
1.10 Registrele contabile se ntocmesc i se pstreaz n form electronic, inclusiv care sunt
obligatorii i servesc drept baza pentru ntocmirea raportelor financiare aa ca: Cartea mare,
bilana de verificare a soldulurilor i alte registre totalizatoare.
1.11 Rapoartele financiare se semneaz de ctre contabilul-ef i directorul Instituiei.
1.12Inventarierea activelor i pasivelor a societii se efectuiaz nu mai puin de o dat
pe an, conform prevederilor Regulamentului cu privire la inventariere aprobat de MF al RM.
1.13Controlul intern se efectiaz n conformitate cu Regulamentul intern aprobat de ctre
Consiliul, directorul Instituiei.
1.14 Perioada de gestiune a Instituiei coincide cu anul calendaristic.
1.15 Instituia aplic normele de consum a carburanilor i lubrifianilor, normele de parcurs i
de exploatare a anvelopelor pentru mijloacele de transport auto elaborate n baza normelor
tip, prevazute n anexele __ i __ la prezenta Politic.

II . Procedee contabile pentru care actele normative prevd diferite variante.


2.1.

Activele nemateriale

Activele nemateriale se reflect n contabilitatea financiar la valoarea de intrare, care


cuprinde :
a) valoarea de procurare a activelor nemateriale;
b) impozitele i taxele nerecuperate n conformitate cu legislaia n vigoare;
c) cheltuielile de aducere a activului nematerial n stare de lucru pentru utilizarea acestuia dup
destinaie.
Amortizarea activelor nematriale se calculeaz prin metoda liniar, iar pentru activele
nemateriale, la care nu poate fi stabilite cert durata de utilizare, amortizarea se calculeaz reeind
din vrsta efectiv de utiliare n curs de 10 ani.
2.2.

Mijloace fixe

Mijloacele fixe se reflect n bilanul contabil la valoarea reevaluat. Reevaluarea


mijloacelor fixe se efectuiaz la valoarea de intrare, care este egal pentru:
a) mijloacele fixe create de instituie cu valoarea efectiv,
nerecuperabile prevzute de legislaia n vigoare;

inclusiv impozitele

b) mijloacele fixe procurate contra plat de la alte ntreprinderi i persoane fizice:


maini i utilaje la valoarea de cumprare i cheltuielile privind procurarea acestora
(asigurarea, taxele vamale, impozitele i taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport),
cheltuielile de montare, instalare, experimentare etc;
d) mijloacele fixe procurate pe calea schimbului (barter) cu valoarea activelor primite pe calea
schimbului sau predare pentru schimb;
e) mijloacele fixe primite gratuit cu valoarea obiectelor stabilit n actele de primirepredare .
Uzura mijloacelor fixe se calculeaz prin metoda casrii liniare.
Consumurile aferente reparaiei mijloacelor fixe se includ n consumurile i/sau chelteuielile
perioadei de gestiune n care au fost efectuate lucrri de reparaie.

II.3.

Stocuri de mrfuri i materiale

Contabilitatea stocurilor se ine n expresie cantitativ i valoric.


Stocurile de materiale, cu excepia obiectelor de mic valoare i scurt durat, sunt
reflectate n rapoartele financiare la valoarea cea mai mic dintre cost i valoarea realizabil
net. n contabilitatea curent evaluarea acestora se efectuiaz dup metoda costului mediu
ponderat.
II.4.

Obiecte de mic valoare i scurt durat

Obiectele de mic valoare i scurt durat cuprind activele a cror valoare nu este mai mare
de 6000 lei sau a cror durat de exploatare nu este mai mare de un an, indiferent de valoarea
acestora. Valoarea de intrare a obiectelor de mic valoare i scurt durat se determin n
contabilitatea curent ca i pentru mijloacele fixe . Obiectele de mic valoare i scurt durat, a
cror valoare este nu mai mare de 3000 lei, se trec la consumuri sau cheltuieli, pe msur
predrii acestora n folosin, n mrime de 100 % din valoarea de intrare a acesrora. Obiectele de
mic valoare i scurt durat, a cror valoare unitar este mai mare de 3000 lei, se calculeaz
uzura, pe msur predrii acestora n folosin n mrime de 100 % din valoarea de intrare a
acestora.
II.5.

Creane

Creanele pe termen lung i scurt sunt reflectate n contabilitate la valoarea nominal.


Creanele compromise se decontez n mod direct la cheltuielile perioadei de gestiune curente
II.6.

Capital propriu

Capitalul propriu cuprinde capitalul statutar i suplimentar, rezervele, profitul (pierderea)


nerepartizat al perioadelor de gestiune i al celor precedente i capital secundar.Capitalul statutar
este stabilit prin statut i este egal cu __________lei. Nu se modific pn la primirea unor noi
fondatori i ntroducerea schimbrilor respective n statut.

II.7.

Datorii

Datoriile pe termen lung i scurt sunt reflectate n bilan, inndu-se cont de dobnzele
aferente plii la finele perioadei de gestiune.
Dobnzele aferente creditelor i mprumuturilor se contabilizeaz n componena altor cheltuieli
operaionale.

2.8.

Conversia valutei strine

Valoarea activelor i datoriilor n valut strin se convertete n valut naional la cursul


de schimb existent la finele perioadei de gestiune, cu excepia valorii mijloacelor circulante
materiale, cheltuielelor achitate n prealabil i a mijloacelor fixe, care se recalculeaz dup cursul
valutar la data indicat n documentele primare sau n declaraia vamal pentru marf.
2.9

Cheltuieli i venituri anticipate


Cheltuielile i veniturile anticipate se deconteaz uniform n cursul perioadei la care acestea
se atribuie.

2.10 Venituri i cheltuieli


Venitul se constat n baza principiului specializrii exerciiilor n perioada de gestiune n
care a fost acumulat, indiferent de momentul ncasrii mijloacelor bneti sau a altei forme de
compensare. n componena venitului nu sunt incluse sumele percepute n numele terilor.
Veniturile din prestarea serviciilor se recunosc dup finalizarea tranzaciei.
Cheltuielile sunt reflectate n contabilitate n baza metodei specializrii exerciiilor a
acelei perioade n care au aprut. indiferent de momentul achitrii efective a acestora, i cuprind
cheltuielile activitii operaionale, de investiii, financiare i pierderile excepionale .
Contabilitatea consumurilor aferente prestrii serviciilor se ine cu aplicarea conturilor
contabilitii de gestiune 711, 714.
2.11.
Veniturile, cheltuielile i rezultatele sunt reflectate n raportul privind rezultatele
financiare separat, pe tipuri de activiti ale ntreprinderii i pe evenimente excepionale .
2.12.

Profitul (pierderea) net se repartizeaza i se utilizeaz:


a) pentru plata _________;
b) conform deciziilor suplimentare a fondatorului.

2.13.

Impozitul pe venit

Impozitul pe venut se determin i se pltete n confirmitate cu legislaia n vigoare a


Republicii Moldova.
Pentru perioada anului 2014 impozitul pe venit nu se calculeaz .
Anexe la Ordinul cu privire la Politica de contabilitate:
Anexa 1 - Documentele primare elaborate de ntreprindere.
Anexa 2 Planul de conturi de lucru.

Anexa 3 Registre contabile elaborate de instituie.


Anexa 4 Normele de consum al carburanilor i lubrifianilor.
Anexa 5 Normele de parcurs i de exploatare a anvelopelor pentru mijloacele de transport
auto.

Executat:
_____________(contabil).