Sunteți pe pagina 1din 61
Mergen tees CUPRINS Freud st ocultismu... (Waiile em. Zamiicesc) Despre vis. Psihanalis i telepatie.. ‘Cavan inate Vissi telepatte FREUD $I OCULTISMUL [Ar putea oarecelecttea artcole dedicate de Freud oculimnala, dines care dou sea fn prezentl ‘Volum (sthanaliza gi tclepatie"giVisstelepatic"), 5 chimbe imagines acreditats de raionalist incurabil Intemeietoruui psihanalizel? Fapcul ea volumul este deschis de un sur eseu cu ttl promapitor pentru cei care agteape rabdatori ‘irajl in irafional al lui Freud (,0 presmfire oniricd Implinies*) nu confirm asteptavea indus de i Nu trebule si sperai e& autorl Interpret viseior sea denice deteza sa princeps conform cieiavisul ‘ste In esenfa, realizarea unei dorings (inconstiente), ‘derdnd la viziunea popular’ despre vis ea exprimarea Uunei profi. Presimfireaonirie a doamnel B. cd se ‘a intiln in iva urmitoarevisuul cu medical case, 4 K, tn fafa unul magazin din Viena, presimtire in parent confirmata, va spulberat de bisturul Dsthanalitic. De fap, dr. K. din vs, indiferent din punct de vedere afectv, este doar 0 mazcd, aga cam 6 cere logieaonires, pent un alt dona K. din viata ‘istoarel, faa de care aceasta mutrse cele mai calde q sentimente. Conclusia lui Freud este fir echivoc: ‘Aste, produsul onic ulterior, singurul cae face Dosbile vsele profetice, nil nu est altcera desst © formé de cenzurare, care talesnegtevisului si patrund® in constinis ‘Totui, oaresum surprinzitor, Freud acceptin {enomen pe care in 1920 mal considera ocul, $ num telepatia Isa dad, tmpreuni cuintemeictoral psihanalize,Infelegem ocultismul nu numai ca acceptare a existenfe reaeaaltor fore phic, decit psihicut, sea dezviluire in psihic a unor apactti ind atunci nerecunoscate", tune! surprinderea ‘oasri se micgoreaza. Cu aceasta ultima parte 3 ‘cultismuli, Freud pare mai dispus #5 se acomodeze: ‘elepatia,numla transfer de gindur",primeste drept ‘de existe din parteaintemeietorululpeihanalizel, ‘Acgiunea el explicdfenomenul aumit de profani crt pret” ‘Unul dntre pacienyilui Freud care a aplat service unel preaieitoare vestite a rimas uit de forja ide patrundere in initatea viet sale, Pebaza une singureinformayi, data de nastere a commatulul si, prezichioareaaafirmat: Aceasta persoans va muri {ule sau august itor in urma nel intoxicate rach sau strii"- Deg profefa nw a confirma, cu un an Inurma, cumnatl pacentulti a intoxicatin tnpul ‘veri cu mincarea sa preferati ja fost pe punctul dea ‘muri, Dupa Freud, acaru angumentaie este fr cust, unojtinfle prexicstoarei sar datora toemaitransfe ‘uli de gandun de aclienalsiu pe o cale necunos- ‘uti adic tocmal ca e numim telepatie In timp ce ‘aluleleasirologice foarte laboroase crore oracolul te atribuiarolulesenial nu reprezenta desit un moe dea abate atvitatea pihica conglena intro direcie ‘nofensva, permitind ateleeareareceptiiait Be entra ,tansferal de gindui" a nivelul ator zone ale psihicult ‘egiadmiteexistentaviselortelepatice, prin {intermedia eivoraluim cunosting3 de evenimente {importante din viagacelor apropiafi, char daca cesta se ala a distant de sute de kilometr, Fread considera cA mesajul telepatcjoacd un ro secundar in formarea vil. Aportul su nu este mal important decdt cell stimulllor exterior! sau interior, de tipul ‘unui 2gomot, al une lumini, al unui mires sau al uel senzail somatice (de foame, de exemplt).Rolul ‘sential fjoacdo doringa refulati care utlizeaz8 ‘imi interiorl sau exterior pentrua se putea ezenta ca ealizata, Din nou concluzia psikanalis fall este trangant:,tlepatia mu are nimie dea face ‘uesenta visu’ Rezeva lui Prev fat de ocultism ginsisenga de 2

S-ar putea să vă placă și