Sunteți pe pagina 1din 195

COLEC IA ALMA MATER

Colec ie i carte ap rut sub ngrijirea prof. dr. Iolanda Mitrofan

ADRIAN NU

PSIHOLOGIA CUPLULUI

Editura SPER
Colec ia ALMA MATER
Bucureti, 2006

Cartea a ap rut sub egida


Societ ii SPER CONS EDIT
Editura SPER SPER CONS EDIT
ISBN 973-8383-34-X
Toate drepturile sunt rezervate editurii.
Nici o parte a lucr rii nu poate fi copiat , tradus sau reprodus n orice fel f r acordul
scris al editurii.
Aceast lucrare a ap rut cu sprijin financiar par ial din partea C.N.C.S.I.S.
(Proiectul: Dezvoltarea personal competen
universitar complementar
transversal . Contribu ii la implementarea unei noi paradigme educa ionale experien iale
n nv mntul superior.)

Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a Romniei


NU
2006

, ADRIAN
Psihologia cuplului / Adrian Nu . - Bucureti : Editura S.P.E.R.,
Bibliogr.
ISBN (10) 973-8383-34-X ; ISBN (13) 978-973-8383-34-0

159.922.1

Difuzare Editura SPER SPER CONS EDIT


Bd. Chiin u nr. 12, sector 2, Bucureti
Tel/fax 021.314.89.72, 021.628.10.52
E-mail: sperpsi@gmail.com
Tehnoredactare i copert : M d lina Voicu

Dedic aceast carte Femeii Arhetipale pe care, n cele din urm ,


am nv at s o recunosc sub nesfritele ei chipuri.

Cuprins
PARTEA I
MECANISME PSIHOLOGICE. NATUR , DINAMIC , FUNC II ..............

11

CAPITOLUL I
EXPERIEN A NDR GOSTIRII ......................................................................
1.1. Experien a subiectiv a ndr gostirii ..............................................
1.2. Frontierele Eului ...............................................................................
1.3. Specificul experien ei ndr gostirii .................................................
1.4. Lancelot i regina Guinevere ..........................................................

11
11
12
13
14

CAPITOLUL II
MITURILE IUBIRII ........................................................................................................
2.1. MITUL NR. 1: Iubirea adev rat nvinge totul ................................
2.2. MITUL NR. 2: Iubirea este recunoscut imediat la prima ntlnire ....
2.3. MITUL NR. 3: Exist o singur persoan i numai una pentru tine ....
2.4. MITUL NR. 4: Partenerul perfect i va satisface toate nevoile .....
2.5. MITUL NR. 5: Dac exist o mare atrac ie sexual , atunci exist
i o mare iubire .................................................................
CAPITOLUL III
ERORI FATALE LA NCEPUTUL UNEI RELA II ..........................................
3.1. EROARE: Ignor m semnalele ce indic posibile probleme
importante .........................................................................
3.2. EROARE: Nu punem suficiente ntreb ri .......................................
3.3. EROARE: Facem prea repede compromisuri ................................
3.4. EROARE: Ne iau ochii realit ile materiale i sociale ...................
3.5. EROARE: Suntem coplei i de excita ia sexual ..........................
CAPITOLUL IV
RELA II CONDAMNATE LA MOARTE ..........................................................
4.1. Eti ntr-o misiune de salvare .........................................................
4.2. i pas mai mult de partenerul t u dect i pas lui de tine .........
4.3. Partenerului t u i pas mai mult de tine dect ie de el ...............
4.4. Partenerul t u este modelul t u ......................................................
4.5. Nu i iubeti partenerul pentru realitatea lui, ci pentru
poten ialul lui ....................................................................
4.6. ntre tine i partenerul t u exist o singur leg tur important ...
4.7. Partenerul t u nu este disponibil ....................................................

17
17
19
20
22
24
26
26
29
30
32
33
35
35
37
38
39
40
42
43
7

CAPITOLUL V
DISTRIBU II ALE TENSIUNII EMO IONALE ................................................
5.1. Natura i rolul emo iilor ...................................................................
5.2. Aspecte motiva ionale ale tensiunii emo ionale ...........................
5.3. Reprimarea emo iilor .......................................................................

44
44
48
49

CAPITOLUL VI
REGIMURI DE DETEN IE A IUBIRII ..............................................................
6.1. Eroarea judiciar ..............................................................................
6.2. Dispozitivele de alarmare ................................................................
6.3. Lec iile obligatorii ale temni ei emo ionale ....................................
6.4. Diferen a dintre nevoie i dependen ...........................................

53
53
55
56
57

CAPITOLUL VII
ISPITA I PRIMEJDIILE DEPENDEN EI .......................................................
7.1. Dulce otr vitor ...............................................................................
7.2. Cele patru caracteristici ale rela iei de dependen ......................
7.3. Examenul de capacitate ..................................................................
7.4. R d cinile ndep rtate ale dependen ei .........................................
7.5. Nu pot s tr iesc f r tine ...............................................................
7.6. Un intermezzo cu John Bowlby ......................................................
7.7. Despre nonexisten ........................................................................

60
60
61
62
63
66
67
68

CAPITOLUL VIII
TIPURI DE DEPENDEN EMO IONAL ....................................................
8.1. Dependen a de tip oglind ...........................................................
8.2. Dependen a de tip scutec ............................................................

70
70
76

CAPITOLUL IX
GELOZIA .........................................................................................................
9.1. Defini ie. R d cini vechi i noi ........................................................
9.2. Esen a geloziei este frica ................................................................
9.3. Cine este responsabil pentru gelozia mea? ..................................
9.4. Situa ii declanatoare ......................................................................
9.5. Textura geloziei idei i credin e ira ionale ..................................
9.6. Infidelitatea .......................................................................................

79
79
81
82
84
85
86

CAPITOLUL X
REZONAN E SUBTILE N RELA IA DE CUPLU ..........................................
10.1. Scurt incursiune n abisurile psihismului ..................................
10.2. Mecanismul incontient al proiec iei ............................................
10.3. Marele principiu al oglinzii ............................................................
10.4. Autonomie i intimitate n rela ia de cuplu ..................................

89
89
90
92
93

CAPITOLUL XI
IUBIREA ASUMAT .......................................................................................
11.1. O tipologie a iubirii ...................................................................................

11.2. Arta de a iubi ..................................................................................


11.3. Practica i iscusin ele iubirii .........................................................
11.4. Iscusin a voin ei .............................................................................
11.5. Iscusin a inteligen ei ......................................................................
11.6. Angajamentul de a iubi ..................................................................
11.7. Iubire i responsabilitate ...............................................................
11.8. Iubire i psihoterapie .....................................................................

98
98
102
104
105
111
117
121
134

PARTEA A II-A
COMUNICAREA .................................................................................................... 138
CAPITOLUL I
HOT RREA DE A COMUNICA ....................................................................
1.1. Onestitatea emo ional creeaz intimitate .....................................
1.2. Onestitatea stimuleaz onestitatea ................................................
1.3. Onestitatea este profilactic ...........................................................

138
139
139
140

CAPITOLUL II
TREI STILURI DE COMUNICARE ..................................................................
2.1. Stilul activ n exces ..........................................................................
2.2. Stilul pasiv n exces .........................................................................
2.3. Stilul asertiv ......................................................................................
2.4. Mesajele de tip Eu ........................................................................

142
143
145
148
150

CAPITOLUL III
UNDE GREESC FEMEILE ............................................................................
3.1. Femeile i trateaz partenerii ca i cum ar fi copii .......................
3.2. Femeile se ndr gostesc de ceea ce un b rbat promite s fie .....
3.3. Femeile se sacrific i se pun pe locul doi n rela ie ....................
3.4. Cnd doresc ceva de la partenerii lor, femeile se poart ca nite
feti e ...................................................................................
CAPITOLUL IV
PSIHOLOGIA COMUNIC RII LA B RBA I ..................................................
4.1. Secretele comunic rii cu un b rbat ................................................
4.2. Secretele ascult rii unui b rbat ......................................................
4.3. Strategii defensive ndr gite de b rba i .........................................
4.4. Vizuin : acces interzis .....................................................................

155
155
160
163
167
171
171
176
178
179
9

CAPITOLUL V
CRITICA I R SPUNSUL CEL BUN ..............................................................
5.1. Tehnica recunoaterii ......................................................................
5.2. Tehnica norului ................................................................................
5.3. Tehnica clarific rii ............................................................................

182
183
184
185

CAPITOLUL VI
SCRISOAREA DE DRAGOSTE ......................................................................
6.1. Formatul special ...............................................................................
6.2. Proceduri de expediere i primire ..................................................

187
189
192

BIBLIOGRAFIE ..........................................................................................

197

10