Sunteți pe pagina 1din 6

Denumirea msurii

Investiii n crearea i modernizarea infrastructurii de baz la


scar mica

Codul msurii

M7/6B
X Investiii
Tipul msurii
x Servicii
Sprijin forfetar
1.Descrierea general a msurii, inclusive a logicii de intervenie a acesteia i a
contribuiei la prioritile strategiei, la domeniile de intervenie, la obiectivele
transversal i a complementaritii

1.1 Justificare.
Corelare cu analiza
SWOT

1.2. Obiectiv(e) de
dezvoltare rural
1.3.Obiectiv(e)
specific(e) al(e)
msurii

Ca urmare a consultrilor publice, a rezultat necesitatea nfiinrii


unor servicii de gospodrire comunal sau dotarea celor deja
existente n vederea mbuntirii calitii condiiilor de via din
mediul rural, nlturarea urmrilor unor situaii aprute n urma
calamitilor naturale/eroziunea solului;
Identificarea nevoii de intervenie n susinerea educaiei din
mediul rural, asigurnd principiile egalitii de anse i
desegregrii;
S-au identificat la nivelul teritoriului grupuri vulnerabile i romi
care necesit servicii sociale dedicate precum ;
La nivelul teritoriului s-a identificat n localitatea Bascov o
comunitate de romi vulnerabili din punct de vedere social.
Obinerea unei dezvoltri teritoriale echilibrate a economiilor i
comunitilor rurale, inclusiv crearea i meninerea de locuri de
munc
Creterea calitii vieii pentru populaia local, n special a
grupurilor dezavantajate, vulnerabile;
Promovarea principiilor egalitii de anse i a desegregrii sociale
ncurajarea nfiinrii unor servicii de gospodrire comunal sau
dotarea celor existente la nivelul teritoriului GAL
Dealurile Cotmenei;
ncurajarea nfiinrii/modernizrii/dotrii infrastructurii sociale
la nivelul teritoriului GAL Dealurile Cotmenei;
Reducerea srciei i creterea incluziunii sociale;
nlturarea urmrilor situaiilor aprute n urma calamitilor

naturale;

1.4. Contribuie la
prioritatea/prioritil
e prevzute la art.5,
Reg.(UE) nr.1305/2013

P6- Promovarea incluziunii sociale, a reducerii srciei i a


dezvoltarii economice in zonele rurale
Articolul 20
Servicii de baz i rennoirea satelor n zonele rurale

1.5 Msura
corespunde
obiectivelor art. 20
din Reg.(UE)
nr.1305/2013

1.6 Contribuia la
domeniile de
intervenie

1.7 Contribuia la
obiectivele
transversale ale Reg.
(UE) 1305/2013

1.8
Complementaritate cu
alte msuri din SDL

(b) investiii n crearea, mbuntirea i extinderea tuturor


tipurilor de infrastructuri la scar mic, inclusiv investiii n
domeniul energiei din surse regenerabile i al economisirii
energiei;
1) (d) investiii n crearea, mbuntirea sau extinderea serviciilor
locale de baz destinate populaiei rurale, inclusiv a celor de
agrement i culturale, i a infrastructurii aferente;
3) Investiiile realizate n temeiul alineatului (1) sunt eligibile
pentru sprijin dac operaiunile relevante sunt implementate n
conformitate cu planurile de dezvoltare a municipalitilor i a
satelor n zonele rurale i a serviciilor de baz oferite de acestea,
acolo unde exist asemenea planuri, i sunt coerente cu orice
strategie de dezvoltare local relevant.
6B-ncurajarea dezvoltrii locale n zonele rurale

Msura contribuie la inovare i protecia mediului


Mediu i clim
n cadrul acestei msuri se vor ncuraja investiiile ce vizeaz
eficientizarea cldirilor, utilajelor care poate avea efecte pozitive
asupra mediului i climei prin reducerea consumului de energie.
Inovare
Msura este important la nivelul teritoriului pentru c se vor
finana investiii i servicii prin care se creaz sau se modernizeaz
prin introducerea de tehnologie nou.
Complementaritatea interveniei propuse n SDL prin M7/6B poate
fi realizata cu alte msuri prevzute n SDL, astfel beneficiarii
directi ai acestei msuri sunt inclusi in categoriile de beneficiari
directi/indirecti (grupurile tinta) ai masurilor M1/1B, M2/ 2A ,
M3/2B, M4/ M5/6A, M6/6A, M8/6B.

Prin SDL se propun 4 masuri distincte (M4/ 3A


Procesarea produselor agricole, M5/6A Sprijinirea nfiinrii de noi
activiti economice non-agricole, M6/6A Investiii pentru crearea
1.9 Sinergie cu alte
i dezvoltarea de activiti neagricole, M7/6B Investitii in crearea
msuri din SDL
si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica, M8/6B
Investiii n crearea i dezvoltarea infrastructurii culturale i de
agrement.) care impreuna contribuie la realizarea uneia dintre
prioritatile strategiei P6.
2. Valoarea adugat a msurii
Valoarea adugat rezult din:
- impactul generat de proiectele finanate prin aceast msur la nivelul teritoriului GAL
Dealurile Cotmenei care acoper cele mai importante nevoi identificate n procesul de
consultare a actorilor locali i anume mbuntirea infrastructurii, nfiinarea, dotarea
i/sau eficientizarea energetic a spaiilor pentru asigurarea de servicii sociale , dezvoltate
de furnizori privai de servicii sociale, autoritile locale, uniti de cult, parteneriate ntre
acetia, precum i Creterea gradului de incluziune social, att la nivelul populaiei de
etnie rom, ct i pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu;
- caracterul inovativ, ca element principal al abordrii LEADER, al proiectelor finanate
prin aceast msur care rspunde pentru prima dat nevoilor sociale existente n teritoriu
de ani de zile.
- prin mbuntirea infrastructurii i dotarea spaiilor pentru asigurarea de servicii
sociale la nivelul GAL pentru categoriile de persoane defavorizate: copii i/sau femei,
familii aflate n risc de excluziune social, etc.
- prin msur se vizeaz satisfacerea unor nevoi sociale ale grupurilor vulnerabile,
dezvoltarea socio-economic a teritoriului, precum i crearea unor noi locuri de munc.
- Asigurarea sustenabilitii msurii prin posibilitatea accesrii simultane a unei alte
finanri pentru susinerea costurilor de funcionare din programul POCU, conform
axei prioritare 5, obiectiv specific 5.2.
- Susinerea dezvoltrii infrastructurii locale prin dotarea serviciilor publice cu
utilaje.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislaie UE
Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificrile i completrile ulterioare;
Legislaie Naional
Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Legea asistenei sociale nr. 292 din 2011

4. Beneficiari direci/indireci (grup int)


4.1. Beneficiari direci

4.2. Beneficiarii
indireci

autoriti publice locale i asociaiile acestora (ADI-uri)


ONG-uri
Populaia local
Firmele i ntreprinderile din teritoriu care beneficiaz de
ONG-uri din teritoriu
Grupurile vulnerabile
Populaia rom

M7 este complementara cu M1, M2, M3, M4, M5, M6 si M8


deoacere se adreseaza in mod indirect populaiei poteniali
clieni/consumatori ai produselor agricole.
5. Tip de sprijin (conform Reg. (UE) nr.1305/2013)

Rambursarea costurilor eligibile suportate i pltite efectiv de solicitant pentru


proiectele de modernizare/dezvoltare a ntreprinderilor mici/micro-ntreprinderilor
existente

Pli n avans, cu condiia constituirii unei garanii echivalente corespunztoare


procentului de 100% din valoarea avansului, n conformitate cu art.45(4) i art.63 ale Reg.
(UE) nr. 1305/2013
6.Tipuri de aciuni eligibile i neeligibile
Aciuni eligibile
nfiinarea i modernizarea (inclusiv dotarea) creelor, precum i a centrelor de tip afterschool, numai a celor din afara incintelor unitilor colare n condiiile n care acestea se
adreseaz grupurilor vulnerabile i/sau romilor care vor fi integrai n grupuri mixte pentru
a se evita segregarea;
Achiziionarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale n cadrul
primriilor n condiiile n care acestea nu au mai primit finanare pentru o astfel de
investiie;
Nu sunt eligibile utilaje agricole si echipamente second-hand.
Nu sunt eligibile aezmintele de tip rezidenial.
Tipurile de aciuni eligibile/neeligibile, au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG
nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR cap. 8.1 i fia
tehnic a Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr.
295/2016.
7. Condiii de eligibilitate
Solicitantul s se ncadreze n categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul nu trebuie s fie n insolven sau n incapacitate de plat;
Solicitantul se angajeaz s asigure ntreinerea/mentenana investi iei pe o perioad de
minim 5 ani, de la ultima plat;
Investiia s se ncadreze n tipul de sprijin prevzut prin msur;
4

Investiia trebuie s fie n corelare cu strategia de dezvoltar local i/sau jude ean
aprobat;
Investiia s se realizeze n teritoriul GAL
Investitia trebuie s demonstreze necesitatea si oportunitatea.
Solicitantul trebuie s se ncadreze n categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul trebuie s aib sediul social/punct de lucru n teritoriul GAL;
Investiia trebuie s se realizeze n teritoriul GAL;
Terenul/cldirea pe care se construiete/reabiliteaz/modernizeaz trebuie s fie n
proprietatea solicitantului sau a unuia dintre parteneri n cazul parteneriatelor, sau
concesionat pe o perioad care sa acopere cel putin perioada de realizare si perioada de
monitorizare a investiiei;
Spaiul pentru care se solicit dotri trebuie s fie n proprietatea solicitantului sau a unuia
dintre parteneri sau nchiriat/contract de comodat/concesionat pe o perioad care s
acopere inclusiv perioada de monitorizare a proiectului;
Investiia trebuie s fie n corelare cu orice strategie de dezvoltare naional/regional/
judeean/local aprobat, corespunztoare domeniului de intervenie;
Investiia trebuie s respecte Planul Urbanistic General;
Beneficiarii indireci trebuie s fac parte din grupul int i s aib domiciliul ntr-unul din
UAT-urile din teritoriul GAL.
8. Criterii de selecie
Pentru investiiile n infrastructura social vor avea prioritate proiectele dedicate
persoanelor i grupurilor vulnerabile i minoritilor naionale i n special celor de etnie
rom;
Asigurarea principiului gradului de acoperire a persoanelor deservite;
Asigurarea principiului prioritizrii tipului de investiie n funcie de gradul de dezvoltare
socio-economic a zonei determinate n baza studiilor de specialitate asumate de MADR;
Principiul expertizei n desfurarea de activiti sociale;
Principiul deservirii beneficiarilor indireci din mai multe UAT-uri din teritoriu;
Principiul achiziiei de utilaje eficiente din punct de vedere al consumului de combustibili i
norme reduse de noxe;
Principiile de selecie vor fi detaliate suplimentar n Ghidul msurii.
Criteriile de selecie vor fi detaliate suplimentar n Ghidul Solicitantului i vor avea n
vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmrind s asigure tratamentul egal
al solicitanilor, o mai bun utilizare a resurselor financiare i direcionarea msurilor n
conformitate cu prioritile Uniunii n materie de dezvoltare rural.
9. Sume aplicabile i rata sprijinului
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de pn
la 100% astfel:
pentru operaiunile generatoare de venit pentru infrastructura educationala si sociala:
90%;
pentru operaiunile generatoare de venit cu utilitate public 90%;

pentru operaiunile negeneratoare de venit: 100%.


Valoarea eligibil aferent unui proiect poate fi cuprins ntre 5.000 i 150.000 de euro
(sum nerambursabil).
Contributie publica nerambursabila total ape masura 295 144 euro
Se aplic aplica regulile de ajutor de minimis n vigoare, conform prevederilor
Regulamentului UE nr. 1407/2013.
10. Indicatori de monitorizare
Populaia net care beneficiaz de servicii/infrastructure imbunatatite-20
Numr de locuri de munc create-1
Numr de beneficiari sprijinii-5

S-ar putea să vă placă și