Sunteți pe pagina 1din 8

Colegiul Tehnic ,,Alesandru Papiu Ilarian

Evaluarea activitatii resurselor umane


Grupa 5
Matioc Alina
Muresan Irina
Pop Georgiana
Boldizsar Paula
Oprea Florina
Tuns Alina

Caracteristicile evaluarii performantelor


Evaluarea performantelor individuale reprezinta aprecierea gradului in care salariatul isi
indeplineste responsabilitatile ce ii revin in raport cu postul ocupat. Procesul de evaluare a
performantelor este definit de Robert Bosquet ca fiind un ansamblu de proceduri standardizate
vizand obtinerea informatiilor, intr-un sistem de ierarhie manageriala, privind comportamentul
profesonal al personalului.
O alta definitie a procesului de evaluare e cea data de P. Lemaitre si anume aceea ca evaluarea e
operatiunea de elaborare periodica a bilantuui muncii depuse de colaboratori in scopul discutarii
cu acestia a progreselor inregistrate si a masurilor necesare a fi luate in viitor.
O astfel de definire completeaza conceptul de evaluare cu urmatoarele elemente suplimentare:
- Este o operatiune periodica scrisa: evaluarea se repeta la anumite intervale de timp.
Fiind sub forma scrisa, ea constituie o forma de angajament atat pentru evaluator cat si pentru
evaluat;
- Este un bilant al muncii depuse, evaluarea realizandu-se prin raportare la obiectivele
stabilite de seful ierarhic;
- Permite o evaluare a sanselor de evolutie viitoare;
- Presupune discutii cu personalul; evaluarea permite prilejul unui schimb de opinii intre
evaluator si evaluat, ambii avand posibilitatea de a se exprima liber asupra principalelor puncte
cuprinse in formularul de evaluare.
In practica, procesul de evaluare cunoaste o serie de particularitati determinate de
conditiile in care ea se efectueaza, de scopurile urmarite si de metodele utilizate.

Colegiul Tehnic ,,Alesandru Papiu Ilarian


Evaluarea performantelor poate avea un rol benefic, atat pentru organizatie cat si pentru
indivizi numai daca este efectuata in mod corect. Corectitudinea depinde in mare masura de
calitatea metodelor folosite, ceea ce presupune:
- Validitatea rezultatelor(capacitatea de a reflecta adevarul);
- Fidelitatea determintarilor( capacitatea de a furniza rezultate identice la o aplicare
repetata);
- Echivalenta rezultatelor( evaluatorii independenti ajung la acelasi rezultat);
- Omogenitatea interna( mai multe componente ale aceluiasi instrument, masurand acelasi
element, indica acelasi rezultat);
- Sensibilitatea intrumentelor folosite( capacitatea de a masura diferenta reala dintre
subiecti).
Evaluarea poate fi si o sursa de nemultumiri mai ales atunci cand se pune accent pe
vechime nu pe performante.
Exista doua tipuri de evaluari, diferentiate dupa gradul lor de formalizare:
a Informale(neoficiale)
- Realizate ad-hoc, fiind determinate intuitiv sau de evidenta factuala a rezultatelor;
- Reprezinta un element secundar al relatiei zilnice manager-subordonat;
b) Formale(oficiale):
- Activitati elaborate, realizate in mod planificat si sistematic (in conformitate cu
prevederile legii).
Factorii care influenteaza evaluarea performantelor
Analiza modului in care organizatiile evalueaza performantele personalului propriu, ne
conduc la ideea ca nu exista o procedura ideala, metodele si tehnicile utilizate fiind expresia
actiunii unor factori, acestia fiind:
a)Cultura organizationala. Un sistem de apreciere care se detaseaza de ceea ce membrii
asociatiei considera ca fiind normal risca sa genereze neintelegeri si o puternica adversitate din
partea personalului. In acelasi timp, valorile dominante ale culturii manageriale, diferite de la o
organizatie la alta, facand imposibila determinarea unei configuratii optime a structurii de
personalitate si a performantelor care sa defineasca salariul ideal. Un salariat excelent intr-o
firma inovativa, cu un manager competitiv, poate fi inaceptabil intr-o intreprindere traditionala,
in care adevarul si competenta se recunoaste in functie de pozitia ierarhica.
b) Felul in care este abordata evaluarea. E nevoie de o percepere corecta a scopului
evaluarii de catre toate partile implicate, de credibilitatea evaluatorilor in fata persoanelor
evaluate.

Colegiul Tehnic ,,Alesandru Papiu Ilarian


c Marimea firmei si domeniul de activitate. Exista o diferenta destul de mare intre
domeniul privat si cel public intrucat institutiile publice beneficiaza de un cadrul legislativ ce
reglementeaza problemele evaluarii performantelor profesionale si ale acordarii unei renumeratii
corespunatoare, impunand o metodologie standard cu criterii si metode de calcul specifice.
In ultimii ani, atat firmele mici, cat si cele mari, au inceput sa dezvolte sisteme proprii de
evaluare a performantelor personalului.
d)Orientarile strategice. Determina alegerea acelor criterii de performanta care sunt in
concordanta cu misiunea, obiectivele si strategiile organizationale.
Modul de angajare are un impact deosebit asupra procedurilor de evaluare. Sistemul de
salarizare reprezinta unul dintre cei mai importanti factori in alegerea procedurilor de evaluare a
performantelor. Daca nivelul de salarizare este detreminat de alti facotri decat performanta,
atunci evaluarea isi pierde ratiunea, transformandu-se intr-o activitate pur formala. La fel, intr-o
institutie, in care promovarea se efectueaza la intamplare, va exista tendinta de a nu utiliza
evaluarea performantelor ca variabila operationala in managementul resurselor umane.
Obiectivele evaluarii
Dintre obiectivele generale ale evaluarii cele mai evidente ar fi
- Sa identifice nivelul actual al performantei in munca a unui individ;
- Sa indentifice punctele tari si slabe ale unui angajat;
- Sa ajute angajatii sa-si imbunatateasca performantele;
- Sa asigure baza recompensarii angajatilor conform contributiei lor la atingerea
scopurilor organizatiei;
- Sa motiveze indivizii;
- Sa identifice nevoile de instruire si perfectionare profesionala;
- Sa identifice performantele potentiale;
- Sa asigure informatiile pentru planificarea succesiva.
Dupa cume bine stiut, sistemul de evaluare asigura legatura dintre recompensa pe care un
salariat spera sa o primeasca si productivitatea pe care o realizeaza, succesiunea normala fiind:
productivitate-evaluarea performantelor-recompensa (R.L. Mathis). Daca unul dintre aceste
elemente lipseste sau este incorect definit, atunci salariatii nu mai primesc recompensele pe care
le merita.
Evaluarea performantelor permite acordarea maririlor de salarii pe baza de merite si nu in
functie de alte criterii.

Colegiul Tehnic ,,Alesandru Papiu Ilarian


In acelasi timp, evaluarea performantelor permite depistarea slabiciunilor, potentialului si
a nevoilor de pregatire profesionala ale salariatilor. Pe de alta parte, salariatii pot fi informati
depsre progresele inregistrate si deprinderile pe care ei trebuie sa le posede pentru a beneficia de
marirea salariului sau de promovarea in functie.
Evaluarea performantelor mai este folosita si pentru mentinerea pe post, demitere sau
transfer. In astfel de situatii evaluarea se realizeaza prin compararea cu un anumit standard
acceptabil (R.L.Mathis, 1997).
Obiectivele evaluarii performantelor salariatilor se pot grupa in patru mari categorii
astfel:
a)Obiectivele organizationale
- Evaluarea concordantei performantelor si contributiilor individuale cu misiunea si
obiectivele organizationale;
-Descrierea posturilor si ajustarea continutului lor;
- Ameliorarea eficacitatii organizationale;
-Garantarea ca responsabilitatile sunt bine definite si planurile sunt echilibrate;
-Realizarea unei concordante intre oamenii si functiile existente in structura
organizationala.
b)Obiectivele psihologice
- Posibilitatea individului de a situa contributia sa in raport cu normele si de a atrage
atentia superiorilor;
- Sansa dialogului sef-subordonat;
- Cunoasterea de catre fiecare individ a contributiei sale la realizarea obiectivelor
organizatiei;
- Perceperea pozitiei si a relatiilor in ierarhia organizatiei.
c)Obiective de dezvoltare(individuale):
Posibilitatea fiecarui salariat de a cunoaste sansele de evolutie, in functie de
performantele proprii si obiectivele organizatiei.
d)Obiectivele proceduale:
- Realizarea unui diagnostic permanent al resurselor umane;
- Gestiunea carierei( promovarea, retrogradare, schimbare din functie);
- Indentificarea nevoilor de formare si perfectionare;
- Dimensionarea salariilor;
- Ameliorarea relatiilor inter-personale;
- Sesizarea deficientelor structurale si actualizarea grilelor de calificare.
Pornind de la aceste informatii generale, se poate concluziona ca in cadrul Inspectoratului
Teritorial de Munca Cluj, obiectivele de evaluare sunt mai mult de natura psihologica si de
dezvoltare si mai putin de natura proceduala si organizationala.

Colegiul Tehnic ,,Alesandru Papiu Ilarian


Indiferent de obiectivele evaluarii, intelegerea scopului final al evaluarii are un rol
esential. Rezultatele sunt bune atunci cand managerii inteleg menirea evaluarii si o aplica in mod
corect.
Metode de evaluare a performantelor
a.Metoda incidentelor critice. Managerul inregistreaza actiunile cele mai favorabile si
cele mai nefavorabile care apar in ceea ce priveste performanta fiecarui angajat. Cand se
intampla ceva, managerul isi noteaza acest lucru. O lista a incidentelor critice e tinuta de-a lungul
perioadei de evaluare pentru fiecare angajat si se are in vedere la evaluarea periodica. Poate fi
folosita impreuna cu alte metode, ca o documentatie pentru a justifica motivele pentru care un
angajat a fost evaluat intr-un anumit fel. Exista unele incoveniente: ceea ce constituie un incident
critic nu este definit si interpretat in acelasi mod de catre toti managerii: notarea zilnica sau
saptamanala a incidentelor critice ale fiecarui angajat necesita un consum important de timp:
angajatii devin preocupati de ceea ce scrie superiorul despre ei.
b.Metoda eseului. Cere managerului sa scrie un eseu scurt, care sa descrie performantele
fiecarui angajat de-a lungul perioadei de evaluare. Se urmareste evitarea restrictionarii
evaluatorului. Dificultatile metodei constau in: unii manageri comunica in scris mai bine decat
altii. Metoda poate fi consumatoare de timp si este dificil de a cuantifica sau exprima numeric
performantele pentru scopuri administrative.
c. Revizuirea domeniului. Un specialist al compartimentului de management
intervieveaza managerul despre performantele fiecarui angajat, revizuieste si aduna notele
fiecarui interviu intr-o evaluare pentru fiecare angajat. Apoi evaluarea este revazuta de catre
superiorul imediat. Un aspect dificil al metodei este faptul ca specialistii in domeniul
personalului au un anumit control asupra evaluarii performantelor, iar managerii pot vedea acest
lucru ca pe o provocare la autoritate manageriala.
Evaluarea personalului Inspectoratului Teritorial de Munca Cluj

Responsabilitatea privind evaluarea performantelor revine atat managerului cat si


compartimentului de personal, mergandu-se pe principiul coresponsabilitatii, astfel:
a) Compartimentul de personal:
- proiectarea, mentinerea si actualizarea sistemului formal de evaluare;
- stabilirea sistemului de raportare a rezultatelor;
- pregatirea si instruirea celor ce fac evaluarea performantelor.
b) Managerul:
-actualizeaza modelul de evaluare;
-intocmeste rapoartele formale privind evaluarea;
-analizeaza evaluarea cu angajatii.

Colegiul Tehnic ,,Alesandru Papiu Ilarian


Organizarea sistemului de evaluare pentru a obtine rezultate reale in organizatie se
realizeaza in mod treptat, atat pentru a diminua rezistenta personalului cat si pentru a constientiza
importanta lui.
Pentru a reusi, sistemul va fi astfel conceput incat:
-sa presupuna participarea celor supusi procesului de evaluare;
-sa permita colaborarea managerilor si a subordonatilor in elaborarea instrumentelor de
evaluare;
- sa inceapa de la functiile superioare spre cele inferioare;
- sa nu presupuna o schimbare brusca fata de practicile existente in cadrul organizatiei,
noile proceduri aplicandu-se in mod gradual.
E foarte important sa se aiba in vedere cine face evaluarea performantelor.
a. Managerii isi evalueaza subordonatii:
- este cea mai des intalnita metoda, favorizata de o puternica traditie organizatorica;
-completarea de catre manageri a unor jurnale in care inregistreaza evenimentele si
atitudinile relevante ale subordonatilor genereaza un important avantaj.
b.Autoevaluarea:
- aplicabila mai ales cand un salariat lucreaza izolat sau are o meserie unica;
-aplicata si ca etapa preliminara in cadrul primei evaluari;
- permite autoeducarea salariatilor in vederea perfectionarii profesionale si a dezvoltarii
carierei.
c. Evaluarea de catre evaluatorii externi:
- in general, foarte eficienta cand e realizata de catre specialisti;
- prezinta marele avantaj al obiectivitatii aprecierii datorita lipsei posibilelor consecinte
nefaste pe cale ierarhica;
- principalul dezavantaj e costul ridicat al realizarii evaluarii.
In cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Cluj, s-a recurs la combinarea a doua
metode de evaluare si anume managerii isi evalueaza angajatii, combinata cu metoda de
autoevaluare.
Astfel, pentru ca metoda de evaluare sa fie cat mai obiectiva, s-a decis ca aceasta sa se
realizeze cu doua persoane: managerul resursei umane si managerul compartimentului de
evaluat, avand in vedere faptul ca managerul compartimentului a participat si la completarea fisei
de post si cunoaste activitatea fiecarui salariat din subordine. Totodata se porneste si de la
premisa ca daca evaluarea este efectuata de un grup de sefi ierarhici creste sansa ca aprecierea sa
fie mai completa, cantitatea de informatie fiind mai mare.
Comisia constituita in vederea evaluarii are de parcurs mai multe etape, astfel:
- se stabileste obiectivul care este realizarea unei concordante mai reale intre oameni si
fisa postului, precum si recompensarea salariatilor;
- in ceea ce priveste propunerea criteriilor ce vor fi utilizate pentru evaluarea fiecarei
functii, s-au precizat criteriile cheie, operatiune realizata de managerul compartimentului;
- metoda de evaluare consta in chestionarul de evaluare;

Colegiul Tehnic ,,Alesandru Papiu Ilarian


- se trece in faza urmatoare la evaluarea propriu-zisa, care se bazeaza pe un real dialog
dintre superiorul ierarhic si salariat si avand ca rezultat corectarea si completarea efectiva a
chestionarului(autoevaluarea);
- urmeaza notarea facuta de superiorul ierarhic;
- o etapa importanta o constituie modelul analizei rezultatelor de catre comisia constituita
si comunicarea rezultatelor;
- etapa finala, cea de control a efectelor evaluarii, se desfasoara pe o perioada mai
indelungata, iar informatiile obtinute vor fi utilizate in vederea perfectionarii urmatorului sistem
de evaluare ce va fi utilizat.
Stabilirea rezultatului final al evaluarii aparitine in exclusivitate managerului
compartimentului evaluat.
In continuare voi prezenta un model de evaluare facut de un sef de servici pentru unul din
subordonatii sai.
Surse generatoare de erori in procesul de evaluare

Exista mai multe surse posibile de eroare in procesul de evaluare a performantelor.


1.Standarde variabile de la un salariat la altul.
- determina reactii negative din partea persoanelor ce ocupa posturi similare.
2. Evaluare de moment.
-de regula, evenimentele recente tind sa aiba o influenta mai mare si mai puternica in
enaluare decat evenimentele mai vechi; de aceea, angajatii incearca sa fie mai constiinciosi decat
de obicei in apropierea perioade de evaluare.
3. Subiectivismul evaluatorului.
- este generat de un sistem de valori gresite si de prejudecatile evaluatorului legate de
aspecte sau elemente arbitrare cum ar fi varsta, etnia, religia, sexul, vechimea;
- este dificil de eliminat daca evaluatorul nu-si da seama sau nu recuoaste ca este
subiectiv.
4. Severitatea evaluatorului.
- ca generatoare de erori in evaluarea performantelor, poate cauza supraevaluarea,
subevaluarea sau eroarea de mediocrizare sau evaluarea de mijloc/centru.
5. Efectul de halou.
- managerul isi evalueaza un subordonat luand in considerare doar unul din criteriile de
evaluare si ignorandu-le pe celelalte( exemplu, aprecierea generala a angajatului dupa
punctualitatea sosirii si plecarii de la serviciu).
6. Eroarea de contrast.
- Rezulta din compararea persoanelor intre ele si nu a fiecaruia in parte cu standardele de
performanta.

Colegiul Tehnic ,,Alesandru Papiu Ilarian


Un aspect important legat de incheierea cu succes a evaluarii performantelor individuale e
acela ca intotdeauna slabii performeri doresc ca rezultatele evaluarii sa ramane confidentiale pe
cand performerii de exceptie doresc ca acestea sa fie facute publice.
Importanta evaluarii performantelor
Evaluarea performantelor este o activitate de mare impact si importanta la nivel
organizational intrucat influenteaza si afecteaza prin rezultatele ei urmatoarele activitati de baza:
a) Recrutarea,selectarea si promovarea.
Evaluarea performantelor poate releva faptul ca au fost selectate si angajate tipuri
neadecvate de indivizi, ca interviurile nu ofera informatii utile sau ca criteriile acestor angajari
sunt deficiente.
b)Instruirea si perfectionarea profesionala
Evaluarea performantelor paote releva faptul ca angajatii sunt slabi pregatiti sau ca e
necesara intruire suplimentara.
c) Planificarea.
Analiza performantelor poate releva faptul ca anumite compartimente ale institutiei au un
deficit iar altele au un exces de personal. De asemenea, analizele pot ajuta la estimarea
viitoarelor nevoi de personal si la stabilirea concomitenta a aptitudinilor cerute pentru
satisfacerea acestui necesar. Totodata, analizele pot indica faptul ca vor fi necesare si solicitate
noi servicii iar altele vor fi eliminate sau modificate.
d) Realizarea, modificraea si evaluarea analizei.
Analizele performantei pot indica faptul ca sarcinile de serviciu s-au schimbat si ca
trebuie create noi standarde sau ca sistemul insasi este defectuos si necesita schimbari.
e) Sisteme de rertribuire si recompensarea meritelor.
Evaluarea performantelor este deseori strans legata de deciziile conform carora un individ
trebuie avansat sau retorgradat, sa-i creasca sau sa-i scada salariul.
f) Administrarea bugetului
Analiza performantei putand afecta toate domeniile vitale mentionate, acest lucru este in
strasa legatura cu modul in care institutia si aloca fondurile pentru resursele umane.
g) Factorii motivatonali.
Tipul de analiza si mainera in care este realizata aceasta au o influenta profunda supra
atitudinii angajatilor fata de organizatie.
Asadar, evaluarea performantelor unui angajat poate avea un impact deosebit cum putine
activitati dintr-o institutie o pot avea.

S-ar putea să vă placă și