Sunteți pe pagina 1din 3

Un amestec format din doua hidrocarburi saturate cu catena aciclica A si B cu volumul de 134,4 l este ars

in aer rezultand 1056 g CO2. 1:2 este raportul molar in care se afla hidrocarburile A si B in amestecul
considerat, dar si raportul dintre numarul de atomi de hidrogen din moleculele celor doua hidrocarburi.
O alta proba din acest amestec, identica cu prima, este tratata cu clor gazos in prezenta luminii. Se
considera ca se obtin numai compusi monoclorurati.
a. Sa se indentifice A si B stiind ca hidrocarbura A nu poate forma alchene.
b. Sa se calculeze volumul de aer (cu 20% O2 in volume) necesar combustiei amestecului daca oxigenul
este in exces de 10%.
c. Sa se calculeze masa solutiei de concentratie 30%, care se poate obtine prin dizolvarea in apa a
acidului clorhidric rezultat din reactia de clorurare.
a)
Se determina numarul de moli de CO2 rezultati
1 mol CO2 = 44g
nCO2 = 1056/44 = 24 moli CO2
Se noteaza formulele celor doi alcani:
CnH2n+2
CmH2m+2
a numarul de moli de CnH2n+2
b numarul de moli de CmH2m+2
22,4a + 22,4b = 134,4 |: 22,4
a+b=6
a/b = 1/2
b = 2a
3a = 6
a = 2 moli CnH2n+2
b = 4 moli CmH2m+2
(2n+2)/(2m+2) = 1/2
2m+2 = 4n + 4
2m 4n = 2 |: 2
m 2n = 1
Se determina numarul de moli de CO2 rezultat la arderea celor doi alcani
1moln mol
CnH2n+2 +(3n+1)/2O2 nCO2 + (n+1)H2O
2 moli.x
x = 2n moli CO2
1molm mol
CmH2m+2 +(3m+1)/2O2 mCO2 + (m+1)H2O
4 moli.x
x = 4m moli CO2
2n + 4m = 24

Se rezolva sistemul
m 2n = 1
4m + 2n = 24
5m = 25
m=5
n = (24-20)/2 = 2
A este neopentanul, CH3-C(CH3)2-CH3 (nu poate forma alchena)
B este etanul, CH3-CH3
b)
In amestec sunt:
4 moli neopentan
2 moli etan
Se determina volumul de oxygen consumat la ardere
Ecatiile reactiilor de ardere
1 mol.822,4 L
C5H12 + 8O2 5CO2 + 6H2O
4 molix
x = 716,8 L O2
1 mol.3,522,4 L
C2H6 + 7/2O2 2CO2 + 3H2O
2 molix
x = 156,8 L O2
VO2 consumat = 716,8 + 156,8 = 873,6 L O2 consumat
Se determina volumul de O2 introdus
100 L O2 consumat.110 L O2 introdus
873,6 L O2 consumatx
x = 960,96 L O2 introdus
Se determina volumul de aer
100 L aer.20 L O2
x L aer960,96 L O2
x = 4804,8 L aer
c)
Se determina numarul de moli de HCl rezultati la clorurare
1 mol..1 mol
C5H12 + Cl2 C5H11Cl + HCl
4 moli..x
x = 4 moli HCl

1 mol1 mol
C2H6 + Cl2 C2H5Cl + HCl
2 molix
x = 2 moli HCl
Numarul total de moli de HCl = 6 moli HCl
Se determina masa de HCl
1 mol HCl = 36,5 g
6 moli HCl = 6 36,5 = 219 g HCl
Se determina masa solutiei de HCl 30%
100 g solutie.30 g HCl
x g solutie..219 g HCl
x = 730 g solutie HCl
..

S-ar putea să vă placă și