Sunteți pe pagina 1din 21

CONTSRUCTORII DE MAINE AI ECONOMIEI SOCIALE

Domeniul major de interventie : 6.1


Clasificarea domeniilor : rural si urban
Tipul proiectului : local
Locatia : loc. Ibanesti-Padure, jud. Mures
Obiective orizontale ale POS DRU : Inovatie si TIC
Dezvoltare durabila
Egalitate de sanse
Durata : 24 luni
Propunator : Proiectul este propus de catre Primaria comunei Ibanesti in parteneriat cu o
organizatie non guvernamentala Asociatia Centrul Regional pentru Promovarea si Dezvoltarea
Economiei Sociale, infiintata in anul 2010 in cadrul proiectului Impreuna pentru o societate mai
buna implementat de Agentia Nationala de Romi in parteneriat cu Organizatia Nationala a
Persoanelor cu Handicap din Romania si Fundatia Giacomo Brodolini din Italia, cofinantat din Fondul
Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cu
scopul de a sprijini proiectele de dezvoltare sociala, de a facilita parteneriatele intre actorii
institutionali si non-institutionali si de a realiza un parteneriat regional deschis sa promoveze si sa
sustina activitatile de dezvoltare a economiei sociale. Partenerul implicat in implementarea proiectului
va sprijini desfasurarea activitatilor prevazute in cadrul acestuia astfel:
1. Contribuie prin intermediul unei persoane din cadrul institutiei, special desemnata in acest scop, la
stabilirea principalelor activitati care urmeaza a se desfasura in cadrul proiectului.
2. Pune la dispozitia cursantilor resurse umane si materiale, echipamente, experienta si know-how in
domeniile in care se realizeaza stagiile de formare.
3. Primaria va asigura cofinantarea proiectului.
Activitatatile parteneriatului vor fi coordonate prin intermediul unor intalniri periodice, in
cadrul carora se vor discuta detalii privind activitatile in desfasurare, distributia responsabilitatilor,
modul de derulare al proiectului, etc. Aceste sedinte vor fi coordonate de managerul de proiect si in
cadrul lor vor participa reprezentantii desemnati de catre parteneri in acest sens.

Descriere proiect (1)


Obiectivul proiectului
Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea participarii grupurilor vulnerabile
pe piata muncii si promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea structurilor si activitatilor
specifice economiei sociale.

Obiectivele specifice sunt:


-

Dezvoltarea de activitati de formare profesionala pentru grupul tinta, constituit din


persoane apartinand grupurilor vulnerabile din localitatea de resedinta.

Consiliere si orientare profesionala pentru persoanele din grupul tinta.

Infiintarea unei structuri a economiei sociale avand ca obiect de activitate producerea


si comercializarea de semifrabricate din beton;

Pregatirea persoanelor din grupul tinta pentru piata fortei de munca prin informare
specifica.

Prin intermediul proiectului, 120 de persoane vor beneficia de informare, consiliere si


orientare profesionala, dintre acestea, 100 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile vor
beneficia de servicii de formare profesionala, pentru a motiva aceste persoane sa participe la
piata muncii.
Prin activitati care vizeaza atat dezvoltarea profesionala cat si dezvoltarea personala, va
creste nivelul de calificare al acestor persoane, vor fi imbunatatite competentele, capacitatile
si aptitudinile personale, iar, ca rezultat, grupurile vulnerabile vor fi integrate pe piata muncii,
unul dintre obiectivele axei prioritare 6 din cadrul P.O.S.D.R.U.
In acelasi timp, consilierea acestor persoane va conduce la imbunatatirea increderii si a
stimei de sine, factori care promoveaza incluziunea sociala.
Proiectul va promova structurile si activitatile specifice economiei sociale si va integra
persoanele apartinand grupurile vulnerabile pe piata muncii, promovand egalitatea de sanse
intre barbati si femei si acordand o atentie speciala romilor, persoanelor cu dizabilitati si
persoanelor cu risc sporit de marginalizare sau excluziune sociala.
Prin infiintarea unei structuri a Economiei Sociale, proiectul va contribui la generarea de
locuri de munca.
Totodata, proiectul promoveaza parteneriatul, cooperarea intre organizatii si infiintarea
parteneriatelor public-private.
Prin efectele asupra grupurilor tinta generate de activitatile de formare, calificare
profesionala, consiliere, informare, proiectul va contribui la dezvoltarea capitalului uman, iar

prin dezvoltarea structurilor si activitatilor specifice economiei sociale va genera oportunitati


sporite de angajare, intr-un cadru de munca inclusiv, flexibil si modern.
Activitatile proiectului
1. Activitati de management al proiectului:
1.1 Formarea echipei de lucru a proiectului
1.2 Stabilirea responsabilitatilor fiecarui membru al echipei, realizarea fisei de post,
stabilirea modalitatilor de comunicare in cadrul echipei.
1.3 Monitorizarea si evaluarea continua a proiectului.
1.4 Raportari si audit
2. Activitati de informare si publicitate:
2.1 Organizarea a 2 conferinte de presa de lansare, respectiv finalizare a proiectului.
2.2 Realizarea si distribuirea a 2 bannere stradale, 100 afise, 500 de pliante informative
despre proiect.
2.3 Publicarea a 2 anunturi in presa privind proiectul, in vederea asigurarii informarii si
transparentei.
2.4 Realizarea si lansarea unui site web de promovare al proiectului.
3. Achizitii publice atat pentru dotarea SCOP cat si a dotarilor intreprinderii sociale cu
profile de producere si comercializare semifabricate de beton.
4. Infiintarea unui Serviciu de Consiliere si Orientare Profesionala - SCOP in cadrul
institutiei solicitante si organizarea activitatilor de consiliere si orientare profesionala.
4.1 Constituirea echipei de lucru in cadrul SCOP si distribuirea responsabilitatilor.
4.2 Stabilirea calendarului de activitati al SCOP.
4.3 Acordarea de consiliere si orientare profesionala in cadrul SCOP.
4.4 Realizarea si publicarea trimestriala in cadrul SCOP a unei brosuri informative pentru
grupul tinta.

4.5 Monitorizarea si evaluarea activitatilor realizate prin intermediul SCOP.


5. Selectarea grupului tinta
6. Program de formare profesionala a grupului tinta
6.1 Constituirea grupului de lucru responsabil cu organizarea si desfasurarea programului de
formare
6.2 Elaborarea programului de formare
6.3 Desfasurarea activitatilor din cadrul programului de formare profesionala a grupului tinta
in domeniile:

Calificari: conform activitatii economice;

managementului de proiect,

economie sociala

strategiilor de promovare si marketing

protectia mediului si dezvoltare durabila

6.4 Evaluare a calitatii programului de formare


6.5 Intocmirea unui raport de monitorizare privind desfasurarea programului de formare.
7. Infiintarea unei structuri a economiei sociale avand ca obiect de activitate
producerea si comercializarea de semifrabricate din beton;
7.1 Constituirea grupului de lucru responsabil cu organizarea si desfasurarea activitatii de
infiintare a intreprinderii sociale.
7.2 Procedura de infiintare juridica.
7.3 Stabilirea unui plan de activitati pentru intreprinderea nou infiintata.
7.4 Selectarea personalului din randul grupului tinta care a beneficiat de formare
profesionala.
7.5 Amenajarea unui spatiu pus la dispozitie de autoritatea locala, pentru a constitui un punct
de lucru pentru intreprinderea nou infiintata.
7.6 Desfasurarea activitatilor specifice in cadrul intreprinderii sociale.

7.7 Promovarea serviciilor oferite prin intermediul unei campanii de marketing si a site-ului
realizat in acest sens.
7.8 Intocmirea unui raport de monitorizare privind desfasurarea activitatilor in cadrul
intreprinderii.
Rezultate anticipate
1. Realizarea unui Serviciu de Consiliere si Orientare Profesionala SCOP
a) oferirea de consiliere si orientare profesionala pentru un numar de 120 de persoane pe
toata perioada de implementare a proiectului.
2. Informarea si constientizarea grupului tinta cu privire la importanta calificarilor, in
vederea insertiei pe piata muncii:
a) editarea si distribuirea a 500 pliante continand informatii despre proiect.
b) 2 conferinte de presa, de lansare, respectiv de promovare a rezultatelor proiectului.
c) 2 bannere de informare asupra continutului proiectului.
d) 100 de afise publicitare despre proiect.
e) 1 site web creat si actualizat in scopul informarii asupra desfasurarii proiectului.
f) 2 anunturi in presa privind proiectul publicate.
3. Program de formare profesionala a grupului tinta
100 de persoane beneficiari ai cursurilor de formare profesionala.
4. Infiintarea unei intreprinderi sociale avand ca obiect de activitate producerea si
comercializarea de semifrabricate din beton;
a) 1 intreprindere sociala nou infiintata.
b) minim 11 persoane implicate in cadrul intreprinderii sociale infiintate.
Contextul proiectului
Proiectul propus spre finantare este in conformitate cu politicile si strategiile europene
si nationale in domeniul ocuparii si incluziunii sociale, punand in practica masuri menite sa

imbunatateasca accesul pe piata muncii pentru grupurile dezavantajate, afectate de conditiile


de existenta precare.
Prin obiectivul sau de calificare si integrare pe piata muncii a unor persoane ce apartin
grupurilor dezavantajate, proiectul va contribui la cresterea ratei generale de ocupare in randul
categoriilor expuse la excluziune sociala de pe piata fortei de munca, incadrandu-se in liniile
strategice si obiectivele

Strategiei de la Lisabona Revizuita si, implicit, cu Strategia

Europeana de Ocupare. Acestea urmaresc cresterea ratei generale de ocupare la 70%,


cresterea ratei de ocupare in randul femeilor la 60% si cresterea ratei de ocupare in randul
varstnicilor la 50%. Proiectul pune accent pe egalitatea de sanse intre barbati si femei, 50%
dintre persoanele apartinand grupului tinta vor fi femei, iar 15% din procentul total al grupului
tinta vor fi persoane cu varsta cuprinsa intre 55-64 ani.
Proiectul, prin activitatile pe care le propune, se incadreaza in Liniile Directoare
integrate pentru Crestere Economica si Ocuparea Fortei de Munca 2005- 2008 si 2008-2010
care vizeza, printre altele si cresterea investitiilor in capitalul uman prin formare profesionala
mai buna. In cadrul proiectului activitatile sunt adaptate la nevoile grupului tinta, astfel incat
programul de formare profesionala si cel de consiliere vor contribui la dezvoltarea personala
si cresterea motivatiei de a deveni persoane active.
Din 2005, de cand Consiliul European, relansand Strategia de la Lisabona, a comutat
accentual strategiei de ocupare pe cresterea dezvoltarii economice, ideea de antreprenoriat
social a fost tot mai mult luata in considerare, deoarece aceasta promoveaza creearea de noi
locuri de munca concomitent cu dezvoltarea locala. Antreprenoriatul este unul dintre cei 4
piloni ai Strategiei Europene de ocupare. Proiectul se adreseaza comunitatii de etnie roma cat
si altor categorii de grupuri vulnerabile: persoane defavorizate, persoane in varsta, persoanelor
cu venit minim garantat.
Grupul tinta va fi constituit din 120 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile,
dintre acestea 70 persoane vor fi de etnie roma, 50 vor fi femei, 30 vor fi persoane care
traiesc din venitul minim garantat. Acesta va beneficia de servicii si activitati care sa
contribuie la cresterea capacitatii de a participa pe piata muncii si de a deveni persoane active,
la cresterea nivelului de trai.
Conform P.O.S.D.R.U., populatia roma traieste in conditii de saracie extrema. Riscul
de saracie in cadrul comunitatii roma este de trei ori mai mare comparativ cu media riscului la

nivel national. Cei mai multi romi ,peste 70%,se confrunta cu un nivel inalt al riscului
saraciei, excluziunii sociale si marginalizarii, ca rezultat al nivelului precar al scolarizarii,
decalaje cronice de dezvoltare si manifestarile sustinute a unei atitudini discriminatorii fata de
minoritatea roma.
In contextul provocarilor actuale cu care se confrunta piata muncii din Romania
integrarea socio profesionala a grupurilor vulnerabile este afectata de accesul limitat la
locurile de munca, neadaptarea pietei la nevoile lor,

dar si de capacitatea scazuta a

antreprenorilor de a beneficia de aceste resurse umane. Insa, avand in vedere faptul ca


problematica roma a reaparut in atentia Comisiei Europene, este important sa se dea curs
directivelor cu privire la urgentarea masurilor de incluziune sociala. Incluziunea sociala se
poate realiza actionand mai intai local pentru a putea spera la efecte globale.
Incluziunea romilor este, de asemenea, strans legata de prioritatea privind cresterea
inclusiva, din strategia UE 2020 si, cu precadere, de initiativa principala a acesteia referitoare
la o platforma europeana de lupta impotriva saraciei. Integrarea deplina a romilor va aduce
beneficii economice importante societatii in ceea ce priveste potentialul lor de forta de munca.
Prin structura sociala infiintata in cadrul proiectului se va realiza integrarea pe piata
muncii cat si in societate a grupurilor vulnerabile, promovand astfel incluziunea sociala, una
dintre prioritatile Planului National de Dezvoltare, si in acelasi timp la dezvoltarea si folosirea
mai eficienta a capitalului uman din Romania, care constituie o prioritate tematica a Cadrului
Strategic National de Referinta.
Justificarea necesitatii implementarii proiectului
Necesitatea implementarii acestui proiect este justificata de situatia grupului tinta la
nivel national. Astfel, conform Planului National de Dezvoltare, doar 122.573 de romi
declarati (adica doar 22,9% din total) se incadreaza in categoria persoanelor active, iar dintre
acestia doar 71,5% incadrandu-se in categoria de populatie ocupata, restul de 28,5% fiind
someri aflati in cautarea unui loc de munca.
Conform Barometrului de Incluziune Sociala a Populatiei si Grupurilor Vulnerabile
45% din romii de pe piata muncii nu au un loc de munca stabil si desfasoara lucru
temporar/sezonier sau cu ziua, realizand venituri sporadice, in timp ce pentru populatia
majoritara acest procent este de 5%, acest lucru constituind un semnal de alarma cu privire la

accesul lor pe piata muncii cu caracter stabil. 60% din gospodariile de romi traiesc din mai
putin de valoarea unui salariu minim pe economie.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, nu este surprinzatoare dependenta unui
numar mare dintre familiile de romi de ultima retea de siguranta la nivel social, sistemul de
asistenta sociala. Somajul a avut un efect puternic asupra participarii romilor pe piata muncii,
din cauza unor factori precum: restructurarea economiei, lipsa capitalului uman sau
discriminarea. Nivelul de trai al acestei populatii este scazut, veniturile sunt scazute si se
bazeaza pe surse fluctuante.
Prezenta foarte slaba pe piata muncii a romilor reprezinta o sursa majora de excluziune
sociala. Multi dintre romii care lucreaza o fac, adesea, ca muncitori necalificati, muncitori
agricoli, in slujbe prost platite si vulnerabile, fiind printre ultimii sositi si printre primii
concediati in cazul restructurarilor. Vechimea lor este, adesea, insuficienta pentru a beneficia
de asigurari sociale, iar vulnerabilitatea este cu atat mai ridicata.
Masurile intreprinse pana in prezent pentru imbunatatirea accesului romilor pe piata
muncii sunt mai degraba fragmentare si vin in special din partea societatii civile. Interventia
statului s-a limitat pana in prezent la masuri pasive , nefocalizate pe populatia de romi si care
ating doar tangential acest segment.
In mare parte un segment important al populatiei de romi este prins in capcana unui
deficit multiplu de resurse personale si familiale: lipsa severa de venituri, conditii de locuire
adesea mizere, lipsa de educatie, de calificare, angajare predominanta in activitati economice
din zona gri/subterana, lipsa actelor de identitate. Toate aceste conditii afecteaza advers
accesul la serviciile sociale publice: educatie, invatamant, ocupare, securitate personala si
chiar asistenta sociala.
O alta problema a acestei categorii de grup vulnerabil o reprezinta deficitul masiv de
calificare profesionala. Meseriile traditionale ale romilor sunt din ce in ce mai putin operative
in economia moderna, segmentul populatiei adulte cu calificare fiind redus. Marea majoritate
a romilor nu au nici o calificare, fapt care duce la marginalizarea de pe piata muncii. De
aceea, consilierea, orientarea profesionala, certificarea si, in final, calificarea persoanelor
aprtinand grupului tinta intampina nevoile acestora pentru a se putea integrara pe piata
muncii. De asemenea, prin crearea intreprinderilor sociale, se realizeaza adaptarea meseriilor
traditionale rome la cererea pietei si prin crearea si dezvoltarea unor retele de distributie;

Proiectul se adreseaza acestor nevoi ale grupurilor tinta, oferind informare, orientare
si consiliere profesionala, creand locuri de munca si sporind oportunitatile de angajare a
grupurilor vulnerabile si accelerand procesul de incluziune social.
Resursele alocate si achizitii de bunuri, servicii si lucrari necesare pentru implementarea
proiectului
Pentru o buna desfasurare a proiectului, solicitantul va pune la dispozitia
managementului proiectului un spatiu dotat cu birouri, linie telefonica, fax, computere,
internet, copiator, scanner. Activitatile de orientare si consiliere profesionala vor fi realizate in
cadrul unei sali puse la dispozitie de solicitant. Cursurile de formare vor fi efectuate in spatii
inchiriate de solicitant /partener. Monitorizarea si managementul proiectului vor fi asigurate
de echipa de implementare a proiectului care dispune de o bogata experienta in acest
domeniu. In ultimii ani, solicitantul a implementat mai multe proiecte realizate in colaborare
cu parteneri din tara. Pentru sustinerea financiara a proiectului, solicitantul dispune de fonduri
proprii, atat pentru acoperirea procentului din cheltuielile eligibile, cat si pentru cheltuielile
neeligibile aferente implementarii proiectului. Aceste fonduri provin de la bugetul alocat de
Consiliul Local, precum si din alte activitati prestate.
Managementul proiectului
Activitatile proiectului vor fi coordonate de o echipa de management formata din:
manager de proiect, responsabil financiar, consilier juridic, Coordonator implementare
activitati partener, asistent implementare tehnica. La acestia se va adauga un expert pe
termen lung, care va fi implicat in activitatie proiectului pe parcursul desfasurarii acestora.
1.Manager de proiect planifica, organizeaza, coordoneaza si verifica activitatile,
managementul

calitatii

si

resurselor;

elaboreaza

planul

de

desfasurare

al

activitatilor;ghideaza activitatile echipei de experti, realizeaza analiza riscurilor si a efectelor,


propune masuri corective; informeaza autoritatea finantatoare despre derularea proiectului,
coordoneaza intocmirea de rapoarte si le inainteaza autoritatii finantatoare, monitorizeaza si
evalueaza gradul de implementare al proiectului. Calificari: - absolvent studii superioare,
cursuri de manager de proiect.

2. Coordonator implementare activitati partener : Participa la organizarea activitatilor de


formare profesionala din cadrul proiectului desfasoara activitati de promovare si diseminare
a informatiilor privind proiectul supervizeaza implementarea corecta a proiectului cu
asigurarea transparentei, confidentialitatii, impartialitatii si evitarea conflictelor de interese
participa la sedintele periodice ale echipei de proiect privind studiul implementarii
proiectului, intocmeste raportul de monitorizare final si participa la intocmirea rapoartelor
tehnice intermediare si finale mentine legatura si indeplineste sarcinile trasate de managerul
de proiect Calificari: absolvent studii superioare.
3. Expert implementare tehnica:
Asigura cadrul organizatoric necesar pentru buna desfasurare a activitatilor proiectului;
coordoneaza activitatile de consiliere si orientare profesionala in cadrul SCOP. Calificare:
studii superioare.
4. Responsabilul financiar tine evidenta financiar contabila a modului de alocare a resurselor
in cadrul proiectului este responsabil de efectuarea doar a acelor cheltuieli care sunt descrise
ca eligibile in metodologia programului, sunt cuantificabile si pot fi dovedite cu documente
contabile originale (chitante, facturi, state de plata, extrase de cont) participa la elaborarea
bugetelor si planului de actiune pentru activitati viitoare efectueaza plati conform
cuantumurilor valorice acceptate in general pe piata Calificari: licentiat in economie.
5. Consilier juridic se ocupa de Intocmirea rapoartelor juridice de munca pentru expertii din
cadrul proiectului. Intocmirea contractelor individuale de munca pentru echipa de
management a proiectului. Urmareste respectarea OUG Nr.34/2006 legislatia privind
achizitiile publice din cadrul proiectului. Supervizeaza implementarea corecta a proiectului
cu asigurarea transparentei, confidentialitatii, impartialitatii si evitarea conflictelor de
interese. Mentine legatura si indeplineste sarcinile trasate de managerul de proiect. Calificari:
absolvent studii superioare in drept;
6. Expert pe termen lung (1)
Va fi responsabil cu activitatile de consiliere si orientare profesionala, activitatile de
informare si constientizare organizate in cadrul proiectului

si in cele de organizare a

intreprinderii sociale. Calificari: studii medii sau postliceale, curs agent ocupare.
Serviciile corespunzatoare pozitiilor 2, 3, 4, 5 si 6 se vor externaliza.

Metodologia de implementare (inclusiv calendarul monitorizarii)


Implementarea proiectului se va realiza dupa un cadru metodologic elaborat in functie
de scopurile, obiectivele, intentiile, principiile si actiunile si activitatilor prezentate in
sectiunile anterioare. Pasii-cheie in implementarea proiectului sunt urmatorii:
1. Activitati de management: constituirea echipei de lucru, distribuirea resonsabilitatilor,
definitivarea calendarului activitatilor, stabilirea modalitatile de comunicare. Stabilirea
sistemului de intalniri ale echipei, precizarea activitatilor de secretariat, realizarea
raportarilor si a auditului intern, modalitatile de monitorizare si evaluare a implementarii
activitatilor proiectului. Din perspectiva managementului proiectului, fiecare activitate va
include o subactivitate de pregatire, de asigurare a resurselor necesare, dar si modalitati de
monitorizare si evaluare, care se vor constitui in portofoliul proiectului.
2. Crearea si lansarea SCOP Desemnarea echipei de conducere a proiectului si a expertilor
participanti la activitatile SCOP; Intocmirea planului de actiune, evaluarea riscurilor,
stabilirea sistemele, procesele si procedurile de administrare, analiza punctelor slabe si a
punctelor forte si alegerea caii celei mai bune de urmat pentru a asigura succesul proiectului.
3. O alta categorie de activitati va avea in vedere initierea activitatilor de formare pentru
grupul tinta pe calificarile mentionate anterior.
4. In continuarea proiectului, vor fi infiintate intreprinderea sociala in cadrul institutiei
solicitante, in cadrul careia vor fi implicati minim 11 persoane din randul celor care au
beneficiat de consiliere si formare profesionala.

Descriere proiect (2)


Sustenabilitatea proiectului
Intrucat obiectivul general al proiectului vizeaza informarea, formarea si dezvoltarea
profesionala a grupurilor vulnerabile, activitatile proiectului nu se vor limita la perioada de
implementare pentru care se solicita finantare. Principiile si practicile care stau la baza
activitatilor desfasurate in cadrul proiectului vor fi promovate si in anii urmatori, asa incat
beneficiarii proiectului sa fie mai multi decat cei considerati grup-tinta in cadrul acestei cereri
de finantare. Rezultatele si beneficiile activitatilor vor fi promovate prin intermediul paginii
web existente, astfel incurajandu-se participarea altor institutii care doresc sa sprijine aceasta
initiativa. Structurile de tip parteneriat initiate in perioada de implementare a proiectului va fi

prelungit si dupa finalizarea acestuia, urmarindu-se extinderea si diversificarea formelor de


colaborare in ce priveste grupurile vulnerabile. In perioada de implementare a proiectului, vor
fi identificate noi modalitati de finantare a activitatilor initiate. Printre acestea se vor numara
autofinantarea, colaborarea cu intreprinderile partenere, initierea de noi parteneriate cu alte
intreprinderi, precum si accesarea altor programe de finantare nationale sau europene, care au
aceeasi destinatie. Experienta acumulata in timpul derularii proiectului, va constitui un avantaj
in eventualitatea accesarii unor alte fonduri prin intermediul programelor Ministerului Muncii,
Familiei si Egalitatii de Sanse sau ale Fondul Social European in scopul promovarii si
incurajarii consilierii profesionale in randul elevilor si a invatarii prin practica de catre acestia.
Egalitate de sanse
Recrutarea personalului implicat in echipa de implementare a proiectului, selectarea
tutorilor pentru participare la curs, realizarea evaluarilor, se vor realiza fara a lua in
considerare factorii privitori la sex, rasa, nationalitatea, identitatea etnica, orientarile
religioase, varsta, statutul civil, situatia familiala, orientarea sexuala, politica sau apartenenta
sindicala etc. Se vor lua in considerare doar calitatile si realizarile personale in raport cu
cerintele postului. Incalcarea politicii egalitatii de sanse a proiectului de catre oricare angajat
va fi tratata de managementul de proiect ca o potentiala chestiune disciplinara careia i se
aplica legislatia romaneasca si cea a Uniunii Europene. Toate materialele de promovare
menite sa informeze si sa atraga participantii la activitatile de formare profesionala ale
proiectului si toate actiunile proiectului vor afisa declaratia politicii de egalitate de sanse.
Toate rezultatele proiectului care contin elemente de vizibilitate, ex. suporturi de curs vor
afisa in mod evident declaratia politicii egalitatii de sanse si vor avea sectiuni pentru
promovarea acestei politici. Proiectul a fost realizat si va fi implementat asigurandu-se ca nici
un elev sau alt beneficiar al activitatilor proiectului nu va fi exclus de la acestea prin
incalcarea criteriilor de egalitate de sanse anterior amintite.
Alte obiective orizontale
Principalul obiectiv al proiectului urmareste dezvoltarea abilitatilor profesionale ale
grupurilor vulnerabile, in vederea facilitarii accesului acestora pe piata muncii. Indeplinirea
acestui obiectiv are drept finalitate dezvoltarea durabila a Regiunii Centru prin furnizarea pe
piata muncii a unei forte de munca motivata, calificata si bine pregatita profesional. In cadrul
programului de formare se va sustine un modul legat de asigurarea dezvoltarii durabile,
evidentiindu-se modalitatile concrete prin care initiativele din domeniul economiei sociale pot

contribui la dezvoltarea durabila a Regiunii Centru si la nivel national. Activitatile proiectului


vor contribui si la dezvoltarea informationala a institutiei solicitante. In cadrul programului de
formare se va sustine un modul care va aborda integrarea TIC in activitatea domeniilor
tehnice. Scopul acestui modul este de a constientiza cursantii cu privire la importanta noilor
TIC in formarea continua a cursantilor si de a-i familiariza cu utilizarea concreta a acestora.
De asemenea, dimensiunea TIC va fi monitorizata ca un indicator important in derularea
activitatilor proiectului. Consideram ca si prin crearea si reactualizarea site-ului proiectului se
va avea in vedere si integrarea TIC in procesul de formare profesionala initiala a cursantilor,
pregatindu-i pentru invatarea de-a lungul vietii si in domeniul integrarii noilor TIC in procesul
de productie modern. Prin intermediul acestor activitati, cursantii vor avea sansa de a-si
descoperi si cultiva capacitatea de cooperare, comunicare si coordonare a activitatilor, fapt
esential pentru cresterea ratei de insertie a acestora pe piata muncii. Toate aceste elemente vor
oferi sanse sporite pentru grupurile vulnerabile de a se integra inovativ si eficient in viata
activa dupa parcurgerea perioadei de formare.
Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte
Planul National de Actiune pentru Ocupare Fortei de Munca.

linia directoare 7 - Promovarea integrarii si combaterea discriminarii persoanelor


dezavantajate pe piata muncii.

linia directoare 1 Masuri active si preventive pentru someri si persoane inactive

Planul National de Dezvoltare 2007-2013

Prioritate nationala de dezvoltare - Dezvoltarea resurselor umane, promovarea


ocuparii si incluziunii sociale si intarirea capacitatii administrative

Obiectiv specific al P.N.D. - Perfectionarea si utilizarea mai eficienta a capitalului


uman autohton

Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei
de munca

sprijinirea ocuparii persoanelor apartinand unor categorii defavorizate ale populatiei;

asigurarea egalitatii sanselor pe piata muncii

ANEXE
GRAFICUL ACTIVITATILOR PROIECTULUI

Activitatea (*)

Durata

Organizatia
care
implementeaza
proiectul (*)

Anul - 1
1 Activitati

de

management
2 Activitati

1 2

5 6

9 10 11 12

de

informare

Solicitantul

si

partenerii
Solicitantul

si 1 2

5 6

9 10 11 12 partenerii

1 2

5 6

9 10 11 12

si

publicitate
3 Achizitii
4 Infiintarea

unui

Serviciu

de

Consiliere

si

Solicitantul
Solicitantul

si

partenerii

Orientare
Profesionala
SCOP

in

cadrul

institutiei

solicitante

10 11 12

si

organizarea
activitatilor

de

consiliere

si

orientare
profesionala.
5 Selectia

grupului

Solicitantul

si

tinta

partenerii

6 Activitati

de

formare

10

11

12

Formator
autorizat

Anul - 2
1 Activitati

de

management
2 Activitati
informare

1 2

5 6

9 10 11 12

de

Solicitantul

si

partenerii
Solicitantul

si 1 2

5 6

9 10 11 12 partenerii

1 2

5 6

9 10

si

publicitate
3 Achizitii
4 Infiintarea

unui

Serviciu

de

Consiliere

si

Solicitantul
Solicitantul

si

partenerii

Orientare
Profesionala
SCOP

in

cadrul
2

institutiei
solicitante

10 11 12

si

organizarea
activitatilor

de

consiliere

si

orientare
profesionala.
6 Activitati

de

formare
7 Infiintarea

unei

intreprinderi sociale
avand ca obiect de
activitate
producerea

si

3
3

Formator

4
4

autorizat
6

10

Solicitantul
partenerii
Firma
constructoare

si

comercializarea de

Firma

semifrabricate

livreaza

din

beton

care

echipamentul
tehnic
Instruirea
personalului
deservire

8.Raportare finala

11 12 Solicitantul

9.Audit financiar

11 12 Firma de audit

Date Financiare
PACHETUL DE FINANTARE A PROIECTULUI

Total
1

Resurse umane

653.600,00

de

Participanti

277.200,00

Alte tipuri de costuri

766.440,00

3.1 Din care FEDR (10% pentru AP 1-5 inclusiv, 15% pentru AP 6)

312.900,00

Rezerva de contingenta 5% max.

84.862,00

Total costuri directe (1+2+3+4)

1.782.102,00

Total cheltuieli generale de administratie

201.359,85

VALOAREA ELIGIBILA A PROIECTULUI (5+6)

1.983.461,85

Din care activitati transnationale

0.00

Din care activitati externalizate

642.600,00

10 Contributia solicitantului
11

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA (7 10)

39.669,23
2.023.131,08

12 Valoarea neeligibila a proiectului

73.768,00

13 Valoarea totala a proiectului (7 + 12)

2.057.229,70

Justificarea

Bugetul proiectului este realizat in conformitate cu principiile unui

bugetului

management financiar riguros si are in vedere utilizarea eficienta a

cererii
finantare

de

fondurilor si un raport optim cost-rezultate.


I. Resurse umane - total 653.600,00 LEI
1.1 cheltuieli cu personalul implicat in implementarea proiectului:
Manager proiect: 24 luni x 7000 = 168000
Responsabil financiar: 24 luni x 4000 = 96000
Coordonator implementare partener: 24 luni x 6900 = 165600,
Expert implementare tehnica 24x5000=120000

Experti(1): 1840 ore x 50 lei= 92000


Transport 12000
II Participanti: total: 277.200,00 LEI
2.1 cheltuieli cu transportul: 7200
2.2 subventii cursanti: 5x 300 x 100 = 150000.
Subventii pentru plata salariilor angajatilor structurii sociale 120000
III. Alte tipuri de costuri: total = 766.440,00 LEI
3.4 Intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice 24x 300 =
7200 3.6 licente = 6000 lei
3.7 Materiale consumabile = 14400
4.1 Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate: servicii
consiliere juridica: 16000
4.2 Cheltuieli aferente contractelor incheiate cu operatori economici in
vederea furnizarii unor servicii(externalizare ): audit 30000,expert
contabil 25000,programe de formare(grup tinta +formare economie
sociala)100000
3.4.1cheltuieli pentru leasing auto 2x 20x5136=205440
3.5 cheltuieli de informare si publicitate = 23500,
dezvoltare pagina web =4000
5. Taxe(taxe examen de certificare a competentelor+taxe participare
cursuri formare specializate ): 22000.

Cheltuieli de tip FEDR = 312900 (include cheltuieli pentru dotare


/amenajare sediu SCOP, dotare
generatore venit)

masini si utilaje necesare activitatii

In cadrul proiectului, vor fi externalizate urmatoarele activitati in valoare


de: 642.600,00:
Responsabil financiar
Coordonator implementare partener
Expert implementare tehnica
Expert
Transport
editarea si tiparirea de materiale publicitare
servicii consiliere juridica.
audit financiar extern.
servicii expertiza contabila.
Servicii formare pentru 100 de persoane.

Cheltuieli indirecte/ cheltuieli generale de administratie 201.359,85 LEI


in care se includ:Cheltuieli aferente personalului administrativ si
personalului auxiliare, Utilitati, Servicii de administrare a cladirilor,
Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport,
Arhivare

documente,Cheltuieli

financiare

si

juridice

(notariale),

Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate,


Conectare la retele informatice, Cheltuieli aferente procedurilor de
achizitie publica, Materiale consumabile.

Indicatori
Indicatori

ID Indicatori [1 output]
Numarul structurilor sociale infiintate.
Numarul participantilor la programele de formare dedicate specialistilor in
domeniul incluziunii sociale.

ID Indicatori [2 result]
Numarul locurilor de munca create de structurile economiei sociale
Ponderea participantilor la programele de formare pentru specialisti in
domeniul incluziunii sociale, care obtin certificare (%)

ID Indicatori aditionali [output]

Valoare
1
5

Valoare
11
100

Valoare

Numar de persoane care beneficiaza de orientare/consiliere economie 120


sociala
Numar de participanti la instruire - economie sociala

Numar de participanti FSE - femei

50

Numar de participanti FSE persoane de etnie roma

70

Numar de participanti FSE persoane cu dizabilitati

Numar de evenimente de comunicare si promovare economie sociala

ID Indicatori aditionali [result]

Grup tinta

Valoare

GRUP TINTA

ID Grup tinta

Valoare

Persoane de etnie roma

70

Persoane cu dizabilitati

Persoane care traiesc din VMG

30