Sunteți pe pagina 1din 7

S.C. ALPENSIDE S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA DE
EXECUTIE

PTEC- 36
Ed.: 2
Rev 0
Pag. 1/8
Data reviziei: 01.08.2013

BUCURESTI
EXECUTIA LUCRARILOR
DE ARHITECTURA DEMOLARI SI DESFACERI

LISTA DE CONTROL A PAGINILOR REVIZUITE


Nr.
ed/
rev

cap./
subcap
rev.

Pag.
rev.

Data rev.

1/0

Toate
documentele
Toate
documentele
Toate
documentele

Toate

20.06. 2007

Emitere initiala

Toate

07.02.2013

Toate

01.08.2013

Actualizare,
Introducere domenii
Reeditare

1/1
2/0

Data
01.08.2013

Elaborat
Funcia/Nume
Responsabil
SMC
Oan Angela

Exemplar controlat

nr.:1/1

Semntura

Obiectul reviziei

Verificat
Funcia/Nume
Reprezentantu
l conducerii cu
SIM
Dobre Elena

Semntura

Aprobat
Funcia/Nume
Director
Executie
Bogdan
Stancu

Semntura

S.C. ALPENSIDE S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA DE
EXECUTIE

PTEC- 36
Ed.: 2
Rev 0
Pag. 2/8
Data reviziei: 01.08.2013

BUCURESTI
EXECUTIA LUCRARILOR
DE ARHITECTURA DEMOLARI SI DESFACERI
1. SCOP

Prezenta procedura are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare pentru


realizarea lucrarilor de demolare si tratare a golurilor in pereti structurali, precum si demolarilor si/sau
desfacerilor de tencuieli (decopertari) pentru constructii civile si industriale.
2. DOMENIU DE APLICARE
Aceasta procedura se aplica la executia lucrarilor de demolare:demolarilor si/sau desfacerilor de
tencuieli (decopertari); demontarea izolatiei termice si hidrofuge existente;demolarea zidurilor de
caramida;demontarea usilor si ferestrelor de lemn si al glafurilor din tabla, a sapei existente etc.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA
Normativ C 56 85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente
Normativ C16 84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente.
Normativ indicativ NE 012 Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton, beton armat si
beton precomprimat.
Manualul Sistemului Integrat de Management al S.C. ALPENSIDE SRL editia in vigoare;
Procedurile sistemului calitatii al S.C. ALPENSIDE SRL
Proiectul tehnic cu detaliile de executie aferente;
Caietele de sarcini generale si specifice;
Standardele si normativele tehnice n vigoare n Romnia;
4. RESPONSABILITATI
1. Responsabilitatile privind aprobarea, verificarea, difuzarea, modificarea, retragerea si arhivarea
prezentei proceduri sunt stabilite prin procedura de proces PO-01 "Elaborare documente."
2. Responsabilitatile privind aplicarea prezentei proceduri revin urmatorilor factori si constau in:
4.1. Responsabilul tehnic cu executia atestat
1. Analizeaza si avizeaza fise / proiecte tehnologice stabilite ca necesare potrivit prevederilor
prezentei proceduri tehnice de executie si urmareste aplicarea acestora.
2. Verifica modul de pregatire a executiei lucrarilor si de realizare a lor in conformitate cu
prevederile proiectului si ale prezentei proceduri, intervenind, potrivit atributiilor si in limitele
competentelor, cu masuri corective.
3. Raspunde pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator proiectelor de executie.

4.2. Seful de santier


1. Raspunde de asigurarea la lucrare a documentatiei tehnice de executie, a procedurilor tehnice
de proces, a materialelor, sculelor, dispozitivelor si utilajelor necesare realizarii conforme a
lucrarilor, a masurilor si dotarilor de protectia muncii si PSI precum si a personalului de
supraveghere si operator calificat pentru realizarea operatiunilor descrise in prezenta procedura.
2. Exercita controlul ierarhic operativ asupra activitatii personalului din subordine legata de
aplicarea prevederilor proiectului de executie si ale prezentei proceduri tehnice de executie.
3. Asigura prin laboratorul propriu sau in coloaborare cu un laborator autorizat efectuarea tuturor
incercarilor si determinarilor la frecventele impuse de normativele in vigoare si de PCCVI
specific.
4. Stabileste / aplica, potrivit atributiilor si competentelor, masurile corective necesare inlaturarii
abaterilor constatate.
5. Asigura intocmirea, circulatia si pastrarea conforma a inregistrarilor privind calitatea impuse de
aplicarea prevederilor prezentei proceduri.

S.C. ALPENSIDE S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA DE
EXECUTIE

PTEC- 36
Ed.: 2
Rev 0
Pag. 3/8
Data reviziei: 01.08.2013

BUCURESTI
EXECUTIA LUCRARILOR
DE ARHITECTURA DEMOLARI SI DESFACERI

6. Asigura efectuarea, la cererea Inginerului, a verificrilor suplimentare, fa de prevederile


prezentei proceduri.
4.3. Responsabilul CQ
1. Efectueaza / supravegheaza efectuarea controalelor de calitate, verificarilor si incercarilor asupra
lucrarilor realizate conform prezentei proceduri, in conformitate cu prevederile PCCVI specific.
2. Raspunde pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator proiectelor de executie.
4.4. Seful punctului de lucru
1. Organizeaza activitatea la lucrare, asigura instruirea formatiei de lucru in legatura cu operatiile
pe care aceasta le are de executat potrivit prevederilor proiectului si prezentei proceduri,
urmareste si asigura folosirea rationala si corecta a resurselor alocate.
2. Asigura masurile de protectie a muncii si PSI generale si specifice lucrarilor, instruirea periodica
a personalului si urmareste respectarea de catre personalul operator a normelor in domeniu.
3. Supravegheaza activitatea formatiei de lucru urmarind ca executia lucrarilor incredintate acesteia
sa se desfasoare in conformitate cu proiectul de executie, cu prezenta procedura si cu fisele /
proiectele tehnologice aplicabile.
4. Efectueaza controale de calitate, verificari si incercari in conformitate cu prevederile PCCVI
specific. Aplica / urmareste aplicarea masurilor corective.
5. Asigura receptia materialelor la punctul de lucru, inainte de introducerea acestora in lucrare,
intocmeste inregistrari privind calitatea, participa si efectueaza receptia pe faze si finala a
lucrarilor executate.
6. Asigura efectuarea, la cererea Inginerului, verificrilor suplimentare, fa de prevederile prezentei
proceduri.
7. Sesizeaza neconformitati si, dupa caz, in limitele competentelor si raspunderilor aplica masuri
corective.
4.5. Personalul executant
1. Aplica prevederile proiectului de executie, ale prezentei proceduri, ale fiselor tehnologice si
regulile tehnologice ale meseriei pe care o practica; exercita autocontrolul asupra lucrarilor pe
care le executa.
2. Sesizeaza sefului punctului de lucru neconformitati si aplica masurile corective care i-au fost
dispuse.
3. Respecta si aplica normele de protectie a muncii si PSI.
5. PROCEDURA
5.1.

DEMOLAREA SI TRATAREA GOLURILOR IN PERETI STRUCTURALI


Punerea n oper a proiectului presupune demolarea parial a etajului 2, precum i demolarea unor
perei structurali sau realizarea unor goluri de ui la celelalte niveluri.
Pentru realizarea demolrilor se va aplica tehnica de tip bucat cu bucat.
Unitatea care execut demolarea este obligat s ia toate msurile de protecie a vecintilor
(transmisia de vibraii puternice sau ocuri, mprocri de materiale, degajare puternic de praf i
asigurarea accesele necesare pentru desfurarea demolrii propriu-zise ).
Execuia demolrii va fi condus , n mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experien ce vor raspunde
i controla direct instruirea personalului care execut demolarea, de respectarea ntocmai a prevederilor
fielor tehnologice cuprinse n prezenta documentaie.
Lucrrile de demolare vor putea ncepe numai dupa ce :
au fost intrerupte legturile la reelele
exterioare de alimentare cu ap, gaze,electricitate
telefonie,canalizare etc.
au fost golite toate instalaiile de ap , gaze, i n mod deosebit a depozitelor de combustibil.
au fost evacuate toate utilajele, instalaiile i echipamentele.
lucrrile de demolare se vor efectua numai la lumina zilei, respectndu-se orele de odihn a locatarilor
imobileleor invecinate.

S.C. ALPENSIDE S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA DE
EXECUTIE

PTEC- 36
Ed.: 2
Rev 0
Pag. 4/8
Data reviziei: 01.08.2013

BUCURESTI
EXECUTIA LUCRARILOR
DE ARHITECTURA DEMOLARI SI DESFACERI

Unitatea prestatoare va organiza mprejmuirea general, perimetral a intregului antier ( inclusiv


semnalizarea si avertizarea corespunzatoare normelor n vigoare) pentru ca nici o persoana strain s
nu aib acces n zona lucrrilor de demolare, pentru a fi ferit de accidente.Toate lucrrile de demolare
prevzute n prezentele instruciuni, se vor face in soluia bucat cu bucat, element cu element de sus
in jos, ncepnd cu acoperiul, fiind cu totul interzis demolarea concomitent pe doua niveluri de pe
aceiai vertical sau nceperea demolrii de la nivelul de baz al construciei.
aceste lucrri de demolare se vor realiza de regul n ordinea invers de realizare a construciei .
demolarea se va face in ordinea urmatoare:
desfacerea nvelitorii
desfacerea elementelor sarpantei
desfacerea planeului din etaj
desfacerea elementelor verticale etaj
Lucrrile de demolare vor trebui fcute numai de echipe specializate n lucrri de demolare, conduse
permanent de un cadru tehnic competent cu experien n acest gen de lucrri.
tot personalul muncitor va fi dotat obligatoriu cu ncaltaminte, casc, mbrcminte i centuri de siguran
, n conformitate cu cerinele normelor actuale de protecia muncii. Pe toata durata demolrilor
conductorul lucrrii va supraveghea , coordona i verifica permanent , rspunznd direct att de
respectarea tehnologiilor de lucru ct i de normele de protecia muncii existente n vigoare n prezent
referitoare la lucrri de demolare ca i normele republicane de protecia muncii muncii- reglementrile
privind protecia i igiena muncii 1995, referitoare la lucrri de demolare, reparaii, i consolidri.
Soluia de demolare va fi bucat cu bucat , element cu element, de sus n jos, fiind interzis demolarea
prin prabuire, ce poate atrage dupa sine accidente de munc sau periclitarea rezistenei i stabilitii
cdirilor invecinate.
Odata ncepute lucrrile de demolare se va interzice cu desrire oprirea lor far luarea de msuri de
protecie, ct i asigurarea stabilitii tuturor elementelor parial demolate, la orice oprire a operaiile
respective.
zona periculoas din imediata apropiere a imobilului care se demoleaz va fi marcat cu indicatoare de
avertizare vizibile , att ziua ct i pe timpul nopii i va fi supravegheat de personal instruit.
va urmri respectarea cu strictee de ctre personalul muncitor a ntregului echipament de protecia
muncii ( ncltminte, mbrcminte, mnusi , casc, i centur de siguran) n conformitate cu legislaia
in vigoare.
eful lucrrii rspunde de verificarea respectrii obligatorii a ordinii operaiilor descrise de fiele
tehnologice, fr omiterea sau inversarea vreunuia din ele.
conducatorul lucrrii rspunde de protejarea mediului nconjurtor prin prevederea de furtune cu ap, cu
care vor fi stropite toate materialele pulverulente, ct i cele pline de praf provenit din demolare, ct i din
timpul exploatrii ndelungate a construciei.
va controla de asemenea, ca toate materialele dezafectate s fie imediat coborate la sol, interzicandu-se
depozitarea acestora pe planeu.
eful lucrrii va organiza instructajul de protecia muncii a ntregului personal muncitor la nceputul
fiecrei lucrri prin nscrierea n fia individual de protecia muncii ce va fi semnat imediat dup
instruire.
eful lucrrii va urmari respectarea folosirii de frnghii ce vor realiza oprirea balansului fiecrui element
dezafectat si ghidonarea acestuia pentru dispunerea n utilajul de transport.
va instrui si verifica punctul de lucru, astfel ca nici un fel de ntrerupere a lucrrilor s nu se faca lsnduse elemente structurale n echilibru instabil ce pot nate accidente de munc indiferent de cauzele
invocate. lucrrilor de demolare indiferent de motivul sistrii lucrrilor prin responsabilitatea
conductorului lucrrii.
Se interzice cu desvrire circulaia la nivelul inferior ct i n zona de mprejmuire perimetral a
construciei Pe timpul execuiei lucrrilor de demolare la nivelul superior.
unitatea care execut demolarea este obligat s ia toate msurile de protejare a mediului nconjurator
inclusiv a construciilor nvecinate, in conformitate cu legislaia n vigoare ( far transmiterea de vibraii
puternice sau ocuri, mproscri de materiale, degajare puternic de praf, s asigure accesele
necesare , s mprejmuiasc zona.
Pe tot parcursul lucrrilor se vor stopi permanent cu ap toate materialele ce se demoleaz, pentru ca
praful rezultat s nu deranjeze zonele nvecinate locuite.
eful de antierului i conductorii tehnici ai punctelor de lucru vor lua toate msurile care s conduc la
buna desfaurare a lucrrilor de demolare.
ndatoririle conductorului tehnic al lucrrilor de demolare:

S.C. ALPENSIDE S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA DE
EXECUTIE

PTEC- 36
Ed.: 2
Rev 0
Pag. 5/8
Data reviziei: 01.08.2013

BUCURESTI
EXECUTIA LUCRARILOR
DE ARHITECTURA DEMOLARI SI DESFACERI

cadrul tehnic conductor al lucrrii desemnat de unitatea ce va executa lucrrile de demolare,


va trebui sa instruiasc sub semntur intreg personalul muncitor i personalul muncitor folosit ca
semnalizatori, referitor la cunoaterea fielor tehnologice cuprinse n prezenta documentaie si asupra
msurilor specifice de protectie i securitatea muncii, decurgnd din natura acestor operaii.
va ncepe lucrrile de demolare numai dup ce va verifica personal ca toate reelele de ap,
gaze, energie electric si canalizare au fost ntrerupte si golite n ntregime iar utilajele si echipamentele
tehnologice au fost evacuate.
- va urmri i dirija lucrrile pentru evitarea prabuirii necontrolate a elementelor structurale , ce
ar atrage dup sine producerea de accidente:
prin desfacerea elementelor nainte de desfacerea altor elemente ce reazem pe ele,
prin desfacerea prematur a unor legturi de asigurare a stabilitaii fiecarui panou dezafectat
prin desfacerea elementelor portante de la nivelul inferior.
eful lucrrii va efectua lucrri de demolare numai la lumina zilei,evitndu-se orele de odihn ale
locatarilor din imobilele nvecinate antierului.
va organiza mprejmuirea i semnalizarea construciei , astfel ncat n zona n care se efectueaz
dezafectarea s nu patrund nici o persoan neinstruit, sau alte persoane ce nu au legatur cuoperaiile
respective.
zona periculoas din imediata apropiere a imobilului care se demoleaz va fi marcat cu indicatoare de
avertizare vizibile , att ziua ct i pe timpul nopii i va fi supravegheat de personal instruit.
va urmri respectarea cu strictee de ctre personalul muncitor a ntregului echipament de protecia
muncii ( ncltminte, mbrcminte, mnusi , casc, i centur de siguran) n conformitate cu legislaia
in vigoare.
eful lucrrii rspunde de verificarea respectrii obligatorii a ordinii operaiilor descrise de fiele
tehnologice, fr omiterea sau inversarea vreunuia din ele.
conducatorul lucrrii rspunde de protejarea mediului nconjurtor prin prevederea de furtune cu ap, cu
care vor fi stropite toate materialele pulverulente, ct i cele pline de praf provenit din demolare, ct i din
timpul exploatrii ndelungate a construciei.
va controla de asemenea, ca toate materialele dezafectate s fie imediat coborate la sol, interzicandu-se
depozitarea acestora pe planeu.
eful lucrrii va organiza instructajul de protecia muncii a ntregului personal muncitor la nceputul
fiecrei lucrri prin nscrierea n fia individual de protecia muncii ce va fi semnat imediat dup
instruire.
eful lucrrii va urmari respectarea folosirii de frnghii ce vor realiza oprirea balansului fiecrui element
dezafectat si ghidonarea acestuia pentru dispunerea n utilajul de transport.
va instrui si verifica punctul de lucru, astfel ca nici un fel de ntrerupere a lucrrilor s nu se faca lsnduse elemente structurale n echilibru instabil ce pot nate accidente de munc indiferent de cauzele
invocate.
Pregatirea utilajelor:
1. Pentru aceasta activitate se vor utiliza rotopercutoare si echipamentul auxiliar orespunzator
(dalti, spituri etc);
2. Pregatirea echipamentului de lucru si de protectie;
3. Pregatirea frontului de lucru si conditiile de desfasurare;
ingradirea zonei de lucru pentru limitarea accesului (accesul este permis numai pentru cei
care executa aceasta categorie de lucruari si pe conducatorii acestora);
se va asigura iluminatul corespunzator;
5.2. DEMOLARI SI/SAU DESFACERI DE TENCUIELI (DECOPERTARI)
Lucrari pregatitoare
1. Inaintea inceperii lucrarilor se analizeaza proiectul de executie si se fac observatii referitoare la
neconcordantele , omisiunile sesizate;
2. Managerul de proiect si/sau seful de santier stabileste ordinea de atacare a lucrarilor pe
nivele/zone de activitate in concordanta cu graficul de executie elaborate si aprobat.
Neconcordantele dintre proiect si situatia din teren sau orice alta situatie neprevazuta aparuta pe
parcurs va fi adusa la cunostinta beneficiarului.
3. Se materializeaza suprafetele care urmeaza sa fie decopertate sau demolate, zonele de lucru
conform proiect, axe, cote pe verticala si pe orizontala;

S.C. ALPENSIDE S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA DE
EXECUTIE

PTEC- 36
Ed.: 2
Rev 0
Pag. 6/8
Data reviziei: 01.08.2013

BUCURESTI
EXECUTIA LUCRARILOR
DE ARHITECTURA DEMOLARI SI DESFACERI

4. Se analizeaza consecintele pentru structura locala care pot aparea prin indepartarea zonelor
avute in vedere in proiect si masurile de spijinire temporara a zonelor devenite nestabile.
5. Se pozitioneaza caprele si/sau schelele astfel incat sa nu fie afectate de materialul dislocate.
6. Se stabilesc zonele de depozitare temporara a molozului rezultat si caile de acces pentru
evacuarea acestuia.
7. Se dimensioneaza puterea sculelor de spart si tipul de spit pentru o lucrabilitate maxima, in
deplina siguranta, fara a afecta prin socuri sau vibratii structura de rezistenta.
Executarea lucrarilor
1. Zona ce urmeaza a fi demolata se va uda;
2. Spargerea se incepe pentru decopertari de la baza zidului iar pentru demolari din partea
superioara;
3. Atunci cand se doreste crearea unui gol, acesta se va executa obligatoriu pe verticala pana la
primul element de beton armat susceptibil de a sustine partea superioara a zidariei (centura sau
buiandrug existent);
4. In absenta unei centuri sau a altui element de beton armat, se desface zidaria pe toata inaltimea
si se reface zidaria demolata de la partea superioara a golului pe un suport ferm (buiandrug
prefabricat sau monolit) stabilit in prealabil de proiectant, inclusiv masurile de sprijinire pe timpul
executarii lucrarilor;
5. Se monteaza plasa antipraf pe schela in cazul demolarilor exterioare (fatade pentru protectia
mediului);
6. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARII
6.1. Prevederi generale
Controlul calitatii lucrarilor consta in:
1. Trasarea golurilor tehnologice in conformitate cu proiectul de executie;
2. Pozitionarea corecta a cadrelor de consolidare.
6.2. Receptia lucrarii
1. Lucrarile vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de executie).
2. In cadrul receptiei pe faze de executie (de lucrari ascunse) se va verifica de catre inginer si
executant daca partea de lucrari ce se receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta
conditiile impuse de documentatia de executie, caietul de sarcini si prezenta procedura.
3. In urma verificarilor se incheie proces-verbal de receptie pe faze (proces verbal de receptie
calitativa a lucrarilor ce devin ascunse), in care se confirma posibilitatea trecerii executiei la faza
imediat urmatoare.
4. Receptia pe faza determinanta, stabilita prin proiect, se efectueaza conform "Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora", aprobat prin HGR nr. 273/1994
si conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaborate de
MLPAT si publicata in Buletinul Constructiilior volum 4/1996, atunci cand toate lucrarile prevazute
in documentatii sunt complet terminate si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu
prevederile din aceasta procedura. Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica
indeplinirea conditiilor de executie si calitative impuse de proiect si caietul de sarcini precum si
constatarile consemnate pe parcursul executiei de catre organele de control. In urma acestei
receptii se incheie Proces Verbal.
5. In afara acestor receptii, lucrarile se receptioneaza, o data cu restul lucrarilor de drumuri pe
sectorul respectiv, de catre inginer in conformitate cu prevederile "Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora", aprobat prin HGR nr. 273/1994.
6. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelor de control si a
comisiei de receptie pe faza.

7. RAPOARTE SI INREGISTRARI

S.C. ALPENSIDE S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA DE
EXECUTIE

PTEC- 36
Ed.: 2
Rev 0
Pag. 7/8
Data reviziei: 01.08.2013

BUCURESTI
EXECUTIA LUCRARILOR
DE ARHITECTURA DEMOLARI SI DESFACERI

1. Constituie rapoarte si inregistrari, carora le sunt aplicabile prevederile procedurilor de sistem PS01 - "Controlul documentelor" si PS-02. - "Controlul inregistrarilor" , urmatoarele documente:
proces verbal de trasare;
proces verbal de receptie a lucrarilor ce devin ascunse;
registru de evidena lucrrii;
registrul proceselor verbale privind calitatea lucrarilor;
procese verbale de control, rapoarte de neconformitate, de actiuni corective si de masuri
preventive referitoare la lucrarile de remediere a defectiunilor / degradarilor;
8. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII
La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri se vor respecta masurile de
securitate a muncii si P.S.I. prevazute in:
1. Legea nr. 319/2006 legea Securitatii si Sanatatii in Munca.
2. HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006
3. HG nr. 300/2006 privind santierele temporare si mobile
4. HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
5. HG nr. 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime pentru semnalizarea la locul de munca
6. HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru
asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
7. HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de
catre lucratori a echipamentelor de munca
8. HG nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala
a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
9. HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de de munca
10. HG nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
11. HG nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot
12. HG nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
13. Legea 307/2006-privind apararea impotriva incendiilor
14. Legea nr. 481/2004-privind protectia civila
15. Ordinul 163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor
16. O.U.G. 21/2004-privind sistemul national de management al situatiilor de urgenta
17. Instructiuni proprii, in spiritul legii 319/2006, pentru completarea si/sau aplicarea
reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile
activitatilor si ale locurilor de munca.