Sunteți pe pagina 1din 2

Nume Participant:_________________________

Membru
Membru
Presedinte
Varianta nr. 2

Lucrare scrisa- Curs Perfectionare


Inspector (Referent) Resurse Umane
1. Contractul individual de munca se poate incheia pe perioada determinata:
a. in cazul in care se inlocuieste un salariat al carui contract individual de munca este
suspendat pentru ca participa la greva.
b. in situatia cresterii temporare a activitatii
c. in cazul angajarii studentilor.
2. Potrivit Legii nr. 53/2003 Codul muncii in cazul concedierii unui salariat pentru
necorespundere profesionala angajatorul este obligat :
a. sa-i acorde salariatului preaviz
b. sa-i plateasca compensatii materiale
c. sa emita decizia intr-un termen de 45 de zile de la data constatarii situatiei de
necorespundere
3. Forma scrisa a contractului individual de munca:
a. este obligatorie si reprezinta conditie de validitate a contractului individual de
munca
b. este obligatorie si constituie conditie de proba a contractului individual de munca
c. nu este obligatorie
4. Negocierea contractului colectiv de munca potrivit prevederilor Legii dialogului social
nr. 62/2011 :
a. este obligatorie la nivel national
b. este obligatorie in unitatile cu cel putin 21 de salariati
c. nu este obligatorie

5. Durata maxima a negocierii colective poate fi prelungita potrivit prevederilor Legii


dialogului social nr. 62/2011
a. unilateral de catre angajator
b. numai cu acordul partilor
c. numai de catre autoritatea competenta sa-l inregistreze
6. Contractul individual de munc inceteaz de drept:
a.
la data retragerii acordului parintilor sau reprezentantilor legali, in cazul
salariatilor cu varsta cuprins ntre 15 i 16 ani.
b. n cazul n care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de
30 de zile, n condiiile Codului de procedur penal;
c. in cazul demisiei
7. Potrivit Legii nr. 53/2003 Codul muncii decizia de sanctionare se comunica celui
sanctionat:
a. in 5 zile de la data emiterii
b. in 30 de zile de la constatarea savarsirii abaterii disciplinare
c. in 6 luni de la finalizarea cercetarii efectuate de comisia de disciplina
8. Repausul sptmnal se acord:
a. timp de 36 de ore pe sptmn
b. 2 zile pe sptmn, de obicei duminica i luni
c. timp de 48 de ore consecutive, de regul smbta i duminica.
9. Conform HG nr. 500/2011, completarea si transmiterea Registrului se face de catre:
a. administratorul societatii
b. inspectorul de resurse umane
c. prestatorul contractat de catre angajator
10. Conform HG nr. 500/2011, incetarea contractului individual se transmite:
a. la data incetarii contractului de munca
b. in termen de 20 de zile lucratoare
c. in termen de 90 de zile calendaristice

S-ar putea să vă placă și