Sunteți pe pagina 1din 14

Capitolul II

2.1 Strategia tematica privind poluarea atmosferei


Metode pentru retinerea,evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
- Ventilatoare de gaze de ardere cte dou pe fiecare cazan care aspir gazele arse din
focar spre coul de fum trecnd mai nti prin prenclzitorii de aer rotativ i electrofiltre;
- Dou electrofiltre pe fiecare cazan pentru reinerea pulberilor de cenu;
- Instalaii de dispersie a noxelor n aer: 2 couri de fum un co preia gazele de ardere de la 2
blocuri enegetice, cu caracteristicile : nlime 220 m, diametrul interior la vrf 8,8 m,
diametrul interior la baz 12 m;
- Instalaii de desprfuire pentru aerul impurificat cu praf de crbune evacuat prin instalaia
de ventilaie mecanic de la concasarea crbunelui;
- Instalaii de stropire n depozitul de zgur i cenu pentru evitarea spulberrilor de pulberi
de cenu uscat.

Faza de
proces
Ardere combustibili
fosili - evacuare gaze
de ardere (IMA1+
IMA 2)

Punctul

fosili - evacuare gaze fum nr. 2


de ardere (IMA1+ si nr.3
IMA 2)
Cos de

fosili - evacuare gaze fum nr. 2


de ardere (IMA1+
IMA 2)

Echipament de

Propus sau existent

de emisie
depoluare identificat
Cos de
Instalaie de
Pulberi de
-Existente
fum nr. 2
desprfuire:
cenu
si nr.3
electrofiltru
-Concentratia de pulberi in
gazele de ardere la iesirea
din electrofiltre este:C3-50
mg/Nmc;

Ardere combustibili Cos de

Ardere combustibili

Poluant

si nr.3

Oxizi de Masuri primare de


azot
NOx
Bioxid
de
sulf SOx

C4-100 mg/Nmc; C5-300


mg/Nmc;C6-300 mg/Nmc;
Modernizarea
Propuse conf. Planului de

reducere a oxizilor de actiuni


azot (reglare ardere,
arztoare cu formare de
NOx
redus)
Instalaii
de desulfurare Propuse conf. Planului de
- metoda umed cu
calcar

actiuni

Emisii
Surse de poluare :
- gazele de ardere : SO2, NOX, pulberi evacuate n atmosfer prin courile
de fum
- stocarea , transport i concasare crbune: praf de crbune, CO
(accidental datorita
autoaprinderii);
- stocarea pcurii : vapori de hidrocarburi ;
- stocarea HCl i NaOH : emisii (vapori) de HCl i NaOH ;
- traficul intern : NOx , CH4, CO, POP, metale grele (Pb, Cd, Hg) ;
Valori limit de emisie pentru instalaiile de ardere de la C.E. Rovinari
Polua Tip de
VLE (mg/Nmc)
nt
combusti
conf. HG nr. 541/2003
conf .
Msura BAT
BREF- BAT
IMA 1
IMA 2
bil
SO2

Solid
(lignit)

400
400
ncepnd cu ncepnd cu
31.12.2013 31.12.2011

20 - 200

Combustibil cu coninut
sczut de sulf ;
Desulfurarea gazelor
reziduale ;

NOx

Solid
(lignit)

500
500
200
200 ncepnd
ncepnd cu cu 31.12.2017
31.12.2015

50 - 200

Msuri primare
(+)
SCR ; SCNR ;

Pulberi

Solid
(lignit)

50
50
ncepnd cu ncepnd cu
01.01.2013 01.01.2011

5 - 20

ESP n combinaie cu
splarea gazelor
reziduale

n urma negocierilor privind Capitolul 22 MEDIU, referitoare la conformarea la prevederile


Directivei 2001/80/EC privind limitarea emisiilor anumitor poluani n aer provenii din instalaiile
mari de ardere s-au stabilit urmtoarele plafoane de emisie aferente perioadei 2007- 2017 :
Plafoanele de emisie pe care C.E. Rovinari trebuie s le respecte

Anul
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

SO2
62145
58233
42335
43535
35920
3370
3370
3370
3370
6740
6740

Plafoane de Emisie Complexul Energetic Rovinari (tone/an)


IMA 1
IMA 2
Unitate noua
NOx Pulberi SO2
NOx Pulberi
SO2
NOx
Pulberi
9921
1159
62953 10046 4282
9337
1140
37810 5024
2141
9337
1140
38965 5024
2141
9337
1140
3370 4313
426
1095
2324
349
9337
1140
3370 4313
426
1095
2324
349
4313
426
6740 8626
852
1095
2324
349
4313
426
6740 8626
852
1095
2324
349
4313
426
6740 8626
852
1095
2324
349
1645
426
6740 8626
852
1095
2324
349
3290
852
3370 1645
426
1095
2324
349
3290
852
3370 1645
426
1095
2324
349

n cazul nerespectrii angajamentelor asumate, autoritile competente vor aplica


sanciuni, inclusiv msuri de suspendarea activitii i nchiderea instalaiei mari de ardere.

Imisii
Valori limit admise- conform Ordinului nr. 592 / 2002 - privind stabilirea valorile limit,
a valorilor de prag i a criteriilor i metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de
azot,
pulberilor n suspensie ( PM 10 i PM 2,5 ), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon
i ozonului n aerul nconjurtor.pentru anumii poluani n mediul nconjurtor.

Poluant
Oxizi de sulf

Timp
de
mediere
1h
24 h

Oxizi de azot

an
1h
an

Pulberi
PM 10

Poluant
TSP

24 h

Valori limit de admise


Conform Ordinului nr. 592/2002
350

g/m
Protecie sntate
uman din
3
125 g/m
Protecie sntate
uman din
3
20 g/m Protecie ecosisteme din
3
200 g/m
Protecie sntate
uman din
3
40 g/m
Protecie sntate
uman din
3
30 g/m
Protecie vegetaie din 01.01.2007
3
50 g/m
Protecie sntate uman din 01.01.2007

Concentraie maxim admis ( mg/mc)


Medie de scurt durat 30 min Medie de lung durat 24 h
0,5
0,15

Imisiile sunt determinate de APM Gorj sau estimate prin calcul, utilizand modele matematice
de calcul. Modelul poate include atat surse punctuale cat i surse de suprafa. Modelele matematice
au rezultate mai bune cand sunt utilizate pentru estimari imediate pe intervale mari de timp
(anuale, lunare) si prezinta mari incertitudini cand sunt utilizate pentru estimari pe intervale mici de
timp (zilnice, orare).
Estimarea imisiilor se realizeaz numai la solicitarea autoritatilor de protectia mediului si la efctuarea
studiilor de impact sau bilanturilor de mediu.

2.2 Strategia tematica pentru protectia


solului
Metode pentru retinerea,evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
Platform placat antiacid i prevzut cu rigole dimensionate s poat prelua
orice deversare accidental de acid clorhidric i hidroxid de sodiu din cisternele i vasele de consum
- Pardoseal placat anticoroziv i prevzut cu cuve care s preia deversrile accidentale
de amoniac din vasele de amoniac amplasate n gospodria de reactivi .
- Instalaii de stropire n depozitul de zgur i cenu pentru evitarea spulberrilor de pulberi
de cenu uscat.
- Batal de pmint construit in jurul platformelor pe care sunt amplasate rezervoarele de
pcur i cele de combustibili lichizi (ulei, motorin)
Zona n care este amplasat CET ul este o zon industrial; solul din
incint este teren de folosin mai puin sensibil, n timp ce solul din
exteriorul centralei se ncadreaz n categoria de
teren de folosin sensibil.
Poluarea solului n incinta CTE Rovinari i n zonele nvecinate se
datoreaz n primul rnd
antrenrii de vnt a prafului de crbune i pulberilor de cenu, precum i
scurgerilor accidentale de pcur, uleiuri i reactivi chimici.
Valori de referin pentru indicatorii analizai n probele de sol
Conform OM nr.756/1997 privind evaluarea polurii mediului:

Indicator

Cd
Co
Cu
Mn
Ni
Pb
Zn
Sulfai
Total
hidrocarburi
din petrol

Valori normale
Prag de alert
(mg/kg subst.
(mg/kg subst. usc)
usc)
Folosin Folosin mai
sensibil puin sensibil
1
3
5
15
30
100
20
100
250
900
1500
2000
20
75
200
20
50
250
100
300
700
2000
5000
< 100
200
1000

Prag de intervenie
(mg/kg subst. usc)
Folosin
Folosin mai
sensibil
puin sensibil
5
10
50
250
200
500
2500
4000
150
500
100
1000
600
1500
10000
50000
500
2000

2.3 Strategia privind prevenirea si reciclarea deseurilor


Sursele generatoare de deeuri i tipurile de deeuri generate din
activitatea centralei termoelectrice sunt :
- procesul de ardere a combustibililor: zgur i cenu;
- nlocuirea lubrifianilor utilizai: uleiuri uzate;
- activitile de ntreinere i reparaii utilaje tehnologice i echipamente:
deeuri metalice feroase i neferoase;
- alte activiti de exploatare i mentenan: acumulatori uzai, anvelope
uzate, deeuri din lemn;
- activiti administrative: deeuri menajere.
Nr. crt. Sursele de deseuri

Codurile deseurilor
conform HG 856/2002

Deeuri generate

10.01.01

Zgur i cenu (nepericuloase)

Arderea
combustibilului
Reparaii

17.05.05

Fier vechi

Reparaii

12.01.01

pan fier

Reparaii

12.01.03

Alam, bronz, cupru

Reparaii

17.04.02

Aluminiu

Reparaii

12.01.03

pan bronz

Reparaii

12.01.03

pan aluminiu

Birotic, ambalaje

20.01.01

Hrtie

ntreinere

20.01.11

Textile

10

Reparaii, ambalaje

17.02.01

Plastic casare ambalaj

11

Ambalaje

17.02.02

Sticl

12

Reparaii

17.04.05

Deeuri combinate (motoare)

13

17.02.03

Deeu plastic

14

Reparatii,
Intretinere
Reparaii

17.04.01

Deeu cablu cu cupru i aluminiu

15

nlocuiri

16.06.01

Acumulatori auto

16

ntreinere

13.02.05*

Ulei uzat cod 13.02.05*

17

ntreinere

13.03.01*

Ulei uzat TR 30 cu coninut de PCB

18

ntreinere

13.01.10*

Ulei uzat H46,cod 13.01.10

19

ntreinere

20.01.35*

Becuri LFV

20

ntreinere

16.01.03

Cauciuc anvelope

21

ntreinere

20.01.36

22

Ambalaje

15.01.10*

23

ntreinere

15.02.02*

24

ntreinere

16.01.07*

Echipamente electrice i
electronice
Ambalaj cu coninut de
substane
periculoasecu produs
Material absorbant
petrolier
Filtre uzate ulei i motorin

Deeuri nepericuloase:
- Deeuri metalice feroase i neferoase colectate separat, n incint ( fier
vechi 940,2 t, oel 19,3 t, cupru, aluminiu,alam 1,6 t, aluminiu 1,7 t;
cantitatile colectate sunt la nivelul anului 2005)
- Deeuri menajere colectate n containere speciale n perimetrul
instalaiilor, eliminate de pe amplasament la depozitul de zgur si cenu
Cicani-Beterega;
- Deeuri din lemn 7,8 t
- Deeu crmid 5,4 t
- Deeu plastic - 0,114 t
Deeuri periculoase:
- Baterii uzate 1,232 t
- Uleiuri uzate 11,7 t colectate n butoaie metalice
DEEURI COMERCIALIZATE
- Deeuri metalice feroase i neferoase, uleiuri uzate, anvelope uzate,
baterii uzate, prin vnzare la teri : firme specializate n reciclarea i
valorificarea acestora.
DEPOZITARE DEFINITIV A DEEURILOR
Zgura i cenua 1.398.583.98 t/2005 este depozitat n depozitul de zgur
i cenu, ncadrndu-se n categoria depozitelor de deeuri industriale
nepericuloase.

2.4 Strategia tematica privind poluarea apei


mediu

Metode pentru retinerea,evacuare si dispersia poluantilor in

- Instalatie de neutralizare ape uzate de la staia de


tratare chimic: bazin colectare si
omogenizare ape uzate i rezervoare de neutralizate
- Decantoare Imhoff pentru epurarea mecanic a apelor uzate menajere,
avnd diametrul de
4 m, cu pereii i jgheaburile din beton armat, cu evacuarea nmolului
prin sifonare n cmin special i de aici prin vidanjare i transport ajunge la
depozitul de zgur i cenu;
Separator de pcur amplasat la gospodria de pcur, cu 2
compartimente avind dimensiunile: L=7,5 m, l= 2,3 m, H= 1,2 m;
- Turnuri de rcire pentru functionare in circuit nchis sau mixt a apei de
rcire;
- Reele de colectare separat a apelor uzate i pluviale;
Evacurea apelor uzate se face n sistem divizor prin instalaii
interioare de canalizare i prin reele exterioare de canalizare pentru
apele uzate industriale, ape industriale-pluviale i ape menajere, n
depozitul de zgur i cenu Cicani-Beterega prin intermediul staiei de
pompe Bagger i direct n Jiu.
Conform Autorizaiei de Gospodrire a Apelor nr 56/22.02.2012:
Evacuarea apelor uzate se face in sistem divizor prin instalaii
interioare de canalizare i prin reele exterioare de canalizare pentru
ape uzate industriale, ape industriale-pluviale i ape menajere, n
depozitul de zgur i cenu prin intermediul staiei de pompe Bagger
i direct n cursul de ap Jiu.
- circuit deschis
Nr. Categoria apelor uzate
crt.

Receptori
autorizai

1. Ape uzate menajere care Depozitul Grla


necesit epurare
2.
3.

Ape uzate tehnologice Depozitul Grla


care necesit epurare
Ape uzate tehnologice
care
nu necesit epurare (ape
de rcire)

Jiu

Volum total evacuat


zilnic
zilnic
anual
maxim
mediu
maxim (mii
107
95,5
39.1
16.464

14.832

6.009

3.717.360

3.348.973

1.356.834

4.

Ape pluviale incint i


depozit Grla

Jiu

Qpmaxim=3.993 l/s

Receptori
autorizai

Volum total evacuat


zilnic
zilnic mediu
anuai
maxim
maxim
(rnc;
(mc)
(mii mc)
107
95,5
39,1

- circuit mixt
Nr
.
crt
.
1.
2.
3.
4.

Categoria apelor uzate

Ape uzate menajere Depozitul Grla


care
necesit epurare
Ape uzate tehnologice Depozitul Grla
care
necesit epurare
Jiu
Ape uzate tehnologice
care nu necesit
epurare
(ape incint
de
Ape pluviale
i
Jiu
depozit

Categoria apei

16.464

14.832

6.009

967.176

871.330

353.019

Qpmaxim=3.993 l/s

Indicatori de calitate

Valori maxime
(mg/l)

Ape uzate menajere

pH
Suspensii
Azotii
Consum biochimic de oxigen
(CBO
5)
Consum
chimic de oxigen
(CCO-Cr )
Fosfai
Azot amoniacal
Detergeni
Substane extractibile
cu
solveni
pH
Temperatura*
CCO-Cr
Fier
Suspensii
Sulfai
Sulfuri i hidrogen sulfurat
Azot amoniacal
Substane extractibile
cu
solveni
Cloruri
Reziduu filtrat la 105

6,5 8,5
60
2
25
70
1
2
0.5
20
6,5 8,5
70
5
60
600
0,5
3
20
500
2000

Plumb
0,2
Aluminiu
5
Mangan total
1
Produse petroliere**
5
*prin primirea apelor uzate incarcate termic, temperatura
receptorului natural nu va depasi 35C. Determinarea valorilor
indicatorilor de calitate se face de ctre beneficiar prin analize de
un laborator acreditat. conform Anexa 3, art.14 din Ordinul 798/2005
modificat i completat cu Ordinul 1028/2009 i Ordinul 1725/2010.
Pentru ceilali indicatori specifici tipului de activitate conform
Ordinului nr 31/2006 anexa 1. nenominalizai, care au valori sub
limitele prevzute n H.G. nr. 1038/2010 sau sub limita de detecie,
frecvena de determinare se va realiza semestrial cu laborator
acreditat.

Ape tehnologice
care nu necesit
epurare

Punctele de prelevare a probelor de ap sunt:


- colectorul A - 5,0 m nainte de vrsarea n rul Jiu;
- colectorul B - 30,0 m nairne de vrsarea n rul Jiu;
- colectorul C + colectorul F - 2,0 m nainte de vrsarea n rul
Jiu.
Ceilali indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate n rul Jiu,
nenominaiizai, se vor ncadra n limitele prevzute prin H.G. 188/2002 cu
modificrile i n condiiile respectrii prevederilor H.G. 351/2005
cu modificrile i completrile ulterioare privind eliminarea treptat a
evacurilor, emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoase n
mediul acvatic. Controlul debitelor i ale nivelelor de ncrcare cu
indicatori de poluare se realizeaz conform prevederilor autorizaiei de
gospodrire a apelor.

2.5 Strategia pentru prevenirea situatiilor


de urgenta
- identificarea i contientizarea riscurilor induse de funcionarea
instalaiilor i echipamentelor unde sunt utilizate substane
periculoase prin investigarea posibilitilor apariiei erorilor
tehnologice i umane i apariiei emisiilor n caz de dezastre
naturale i acte deliberate (terorism, sabotaj, vandalism sau furt);
- promovarea unei culturi a securitii cunoscute i acceptate de toi
salariaii;
- proiectarea unui sistem de management al securitii eficient,
revizuirea sa periodic i monitorizarea continu a implementrii
schimbrii organizatorice. Utilizarea de tehnologii i procese
corespunztoare i stabilirea unei structuri organizatorice eficiente
cu urmtoarele componente:

proceduri i practici operaionale;


programe de instruire;
alocarea resurselor necesare;
niveluri de instruire ale personalului de securitate
corespunztoare cerinelor postului ocupat;

- utilizarea celor mai sigure procese tehnologice n fazele de


proiectare i de operare a instalaiilor i echipamentelor cu grad
ridicat de risc, pentru reducerea probabilitilor de apariie a
accidentelor majore i minimizarea consecinelor acestora;
- pregtirea optim a fiecrui loc de munc, unde sunt utilizate
substane periculoase pentru situaiile de producere a unui accident
major;
-mbuntirea continu a tehnologiilor, sistemului de management al
securitii i aptitudinilor forei de munc de la nivelul centralei
electrice pentru prevenirea accidentelor majore.
Planul de prevenire i combatere a polurilor accidentale,
ntocmit conform Ordinului Nr.278/1997 cu urmtoarele anexe:

- componena colectivului constituit pentru combaterea polurilor


accidentale;
- fia poluantului potenial;
- programul de msuri i lucrri n vederea prevenirii polurilor
accidentale;
- componena echipelor de intervenie;
- lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluri
accidentale ;
- programul anual de insruire a lucrtorilor de la punctele critice i a
echipelor de intervenie;
- responsabilitile conductorilor;
- lista unitilor care acord sprijin n cazul apariiei unei poluri
accidentale;
- lista folosinelor din aval care pot fi afectate.
- lista dotrilor i a materialelor necesare pentru sistarea polurii
accidentale; stabilete modul de aciune, punctele critice, echipele de
intervenie i mijloacele de intervenie.
Modul de aciune:

personalul de deservire operativ, care observ poluarea


anun imediat
eful ierarhic operativ (ef tur, dispecer ef tur pe centrala
electric). n acelai timp este anunat APM Gorj, Garda
Naional de Mediu i Sistemul de Gospodrire a Apelor Gorj.

Punctele cr it ice din incinta centralei electrice unde pot aprea


poluri accidentale sunt urmtoarele:
- gospodria de reactivi chimici: spargerea cisternelor stocaj de
acid clorhidric, hidroxid de sodiu, amoniac i a butoaielor de hidrat de
hidrozin, apariia unor scurgeri din neetaneitile circuitelor de
transport. Factor de mediu afectat: aerul, solul i apele evacuate prin
canalizare n rul Jiu;
- bazinele de neutralizare: nefuncionarea pompelor
de ape
uzate, care sunt trimise prin staiile de pompe Bagger la depozitul de
zgur i cenu. Factor de mediu afectat: apele evacuate prin canalizare
n rul Jiu;
- captator de vapori acid clorhidric: apariia de vapori datorit
unor neetaneiti. Factor de mediu afectat: aer;
- gospodria de combustibil lichid: separatorul de pcur,
apariia unor neetaneiti duc la scurgeri de pcur. Factor de
mediu afectat: sol i apa;
- gospodria de carburani i lubrefiani: apariia unor scurgeri
de ulei i motorin. Factor de mediu afectat: sol i ap.

Prin proiectele tehnice iniiale ale instalaiilor componente i prin


proiectele de reabilitare i
modernizare a lor din ultimii ani s-au luat msurile corespunztoare n
vederea evitrii apariiei unor scurgeri de pcur sau soluii chimice.
Principalele msuri constau n:
- nlocuirea parial a conductelor i armturilor de pcur;
- nlocuiri i reabilitri ale cisternelor stoc ale reactivilor chimici
utilizai n staia de tratare chimic;
- schimbarea pompelor de transvazare a soluiilor chimice i a unor
poriuni de conducte aferente;
- refacerea proteciei anticorozive exterioare la platforma cisternelor
stoc de reactivi chimici, n sala filtrelor aferente instalaiei de
demineralizare i n camera de regenerare;
- reabilitarea rezervoarelor de neutralizare, inclusiv a proteciei
anticorozive interioare;
- reabilitarea sistemului de omogenizare a apelor uzate, inclusiv
a proteciei anticorozive interioare.
Datorit aplicrii msurilor de prevenire i de instruire a personalului de
deservire din Planul de prevenire i combatere a polurii accidentale al
S.C. CE Rovinari S.A. precum i a msurilor de reabilitare i modernizare
din proiectele tehnice, n ultimii ani nu s-au nregistrat astfel de incidente,
care s conduc la poluarea mediului local, din incint sau a mediului
nconjurtor.
Planul de urgen pentru protecie civil conine planificarea
msurilor specifice pentru reducerea
riscurilor
asupra
sntii
personalului de deservire, factorilor de mediu i integritii bunurilor
materiale n cazul producerii unor evenimente periculoase (chimic,
incendiu, explozii i poluri).
Evenimentele produse pot avea impact redus, mediu sau major,
planul de urgen stabilind msurile specifice pentru fiecare posibilitate
de apariie.
n cazul producerii unui eveniment declarat ca situaie de urgen
n funcie de impactul pe care-l poate produce, inspectorul de protecie
civil i personalul desemnat vor informa CMOPSU Direcia Producia de
Aprare, Inspectoratul pentru situaii de urgen judeean Gorj, Garda de
Mediu, Inspectoratul Teritorial de Protecia Muncii i Primria Turceni.

Planul de aprare mpotriva inundaiilor i gheurilor,


20102014 conine urmtoarele:

componenta nominala a comandamentului de aparare;


date caracteristice pentru actiuni operative ale comandamentului local de
aparare;
masuri de aparare impotriva inundatiilor la nivelul SC CE Rovinari SA;
schema fluxului informational operativ decizional;
situatia formatiunilor de interventie din centrala electrica;
dotarea cu materiale si mijloace de aparare impotriva inundatiilor.

2.6 Strategia tematica privind mediul urban


ZGOMOTUL
n cadrul SE Rovinari sursele de zgomot i vibraii le reprezint
diversele echipamente:
pompe, concasoare, benzi transportoare, etc. Valoarea admis a
zgomotului la limita incintei, pentru zone industriale nu va depi nivelul
de zgomot de 65 dB; conform STAS 10 009/1988 - privind limite admise
ale nivelului de zgomot.
Se efectueaz de ctre central msurtori ale nivelului de zgomot
la limita incintei, n special
n zonele cele mai apropiate de zonele locuite. Aparatura utilizat
pentru determinarea nivelului de zgomot: sonometu SdB, fabricaie

Frana. Aparatura este n dotarea Biroului Protecia Mediului, iar la


realizarea determinrilor se respect prevederile din standardele n
domeniu.

Msuri BAT pentru diminuarea zgomotului:


- Asamblarea prilor rotative astfel nct s se amortizeze
vibraiile, introducerea
compensatorilor n conducte;
- Folosirea amortizoarelor de zgomot pentru ventilele de mare
presiune, aspirarea aerului
proaspt i canale pentru evacuarea gazelor rezultate;
- Izolarea prilor instalaiei cu zgomot intens.