Sunteți pe pagina 1din 7

Dou ri, un scop, succes comun!

PLAN DE AFACERI
Statie ITP

INCUBATOR I CENTRU DE SERVICII


PENTRU AFACERI TRANSFRONTALIERE

www.incubatorsacueni.ro

Cross-border Business Incubator and Service Centre


www.huro-cbc.eu

www.hungary-romania-cbc.eu

Coninutul acestui material nu reprezint n mod necesar poziia oficial a Uniunii Europene.

Cross-border Business Incubator and Service Centre

Procedura pentru obtinerea autorizarii unei Statii de inspectie tehnica auto conform RNTR-1
Serviciile de inspectie tehnica a vehiculelor rutiere se pot desfasura numai de catre agenti economici care
au capabilitatea tehnica adecvata si care, in urma unei evaluari, sunt autorizati de catre Registrul Auto
Roman (in continuare RAR), organismul tehnic desemnat in acest sens de Ministerul Transporturilor.
Evaluarea capabilitatii tehnice si autorizarea agentilor economici care presteaza servicii de inspectie tehnica a vehiculelor rutiere au fost elaborate in cadrul RAR pe baza Ordonantei 81/2000 si a Ordinul ministrului transporturilor 565/2000 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr.
353/1998 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea incadrarii vehicululor rutiere, inmatriculate, in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului sifolosintaconform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica (RNTR-1).
Unde ma prezint?
Agentul economic, se prezinta la Reprezentanta RAR din judetul in care isi desfasoara activitatea, exprimandu-si intentia de a solicita autorizarea/reautorizarea.
Ce acte imi trebuie?
Initierea autorizarii/reautorizarii se face la solicitarea agentului economic, de catre personalul din reprezentantele judetene ale RAR, desemnat sa efectueze aceastaactivitate.
La reprezentanta RAR solicitantul primeste informatiile necesare si mapa cu documente pentru autorizare/reautorizare de la reprezentantul RAR, care contine Cererea de autorizare/reautorizare si chestionarul
de Autoevaluare.
De la RAR, solicitantul va cumpara reglementarea RNTR-1, care stabileste modul de organizare a unei statii de inspectie tehnica, cerintele impuse vehiculelor rutiere prezentate pentru inspectia tehnica periodica
si procedurile ce se executa in statia de inspectie.
In cazul reautorizarii statiei de inspectie tehnica, agentul economic este instiintat de catre RAR despre
data expirarii autorizatiei, si in conditiile in care se doreste reautorizarea, va solicita mapa cu documente
informative.
Solicitantul depune dosarul de autorizare/reautorizare, infunctiede localitate, la sediul Reprezentantei
RAR, se inregistreaza cererea de autorizare/reautorizare in registrul de intrari/iesiri si se acorda un numar
de dosar.
La prezentarea de catre solicitant a dosarului de autorizare/reautorizare completat corespunzator, se vor
prezenta cerintele francizorului si alinierea la conditiile departamentului ITP-SPNV privind monitorizarea
inspectiilor tehnice dupa autorizare/reautorizare.Ulterior, se va efectua planificarea datei auditului, cu
acordul solicitantului si a Sefului Compartimentului Autorizari (pentru teritoriu, al ResponsabiluluiAuditordin Centrul Zonal).
Se recomanda ca auditul pentru reautorizarea statiei de inspectie tehnica sa se desfasoare la o data
anterioara cu minim 20 de zile de la data expirarii autorizatiei valabile dar nu mai mult de 30 de zile de la
aceastadata.
Daca la efectuarea auditului nu au fost constate neconformitati majore sau daca aceste neconformitati
majore s-au eliminat se trece la evaluarea finala in vederea autorizarii. Emiterea autorizatiei se efectueaza
in momentul in care se aproba autorizarea si sunt indeplinite cerintele francizorului.

Cross-border Business Incubator and Service Centre

Autorizatia emisa, impreuna cu un exemplar din Contractul de franciza, se inmaneaza reprezentantului


agentului economic.
Autorizatia, valabila pe o perioada de maxim 2 ani de la data inceperii activitatii in conditiile de mentinere a capabilitatii tehnice initiale, confirmate prin monitorizarea departamentului RAR-ITPSPNV, poate fi
extinsa/restransa/suspendata/anulata, in conformitate cu prevederile RNTR-1.
Documente necesare pentru autorizarea staiilor ITP le gasiti la urmatoarea adresa http://www.rarom.ro/
article--Autorizare_sta%C5%A3ii_ITP--281.html

Cum fac sa urmez cursul pentru obtinerea certificatului de atestare


ca inspector ITP ?
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2133 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice
privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei,
prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1, stabileste conditiile de obtinere a atestatului de inspector ITP.
Conditiile cerute sunt reglementate prin prevederile art.11 coroborate cu prevederile art. 25.
Astfel, art . 11 prevede urmatoarele:
Art. 11
(1)Persoanele care efectueaza inspectia tehnica periodica trebuie sa fie atestate de R.A.R. Ele trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:
a)sa fie:
a1)calificate ca inginer autovehicule rutiere (214512), subinginer mecanic automobile (214530) sau maistru mecanic auto (311509), conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR), ori calificari asimilate legal
acestora;
sau
a2)calificate intr-una din ocupatiile prevazute in anexa nr. 17 sau intr-o calificare asimilata legal acestora.
b)sa posede permis de conducere corespunzator clasei de inspectie tehnica periodica, cu respectarea
urmatoarelor cerinte minimale:
- pentru clasa I de inspectie tehnica periodica - permis de conducere categoria A1 sau A;
- pentru clasa a II-a de inspectie tehnica periodica - permis de conducere categoria B;
- pentru clasa a III-a de inspectie tehnica periodica - permis de conducere categoria C si/sau D;
c)sa aiba vechime de minimum 3 ani in activitatea de intretinere auto si/sau reparatii auto, pentru persoanele calificate conform prevederilor de la lit. a2);
d)sa fie angajat al persoanei juridice care solicita atestarea.
Art. 25 completeaza art.11 cu urmatoarele prevederi:
Art. 25
(1)In vederea atestarii ca inspector tehnic, persoana care solicita atestarea va prezenta la R.A.R. un dosar

Cross-border Business Incubator and Service Centre

care va contine urmatoarele documente:


a)cerere din partea persoanei juridice la care va urma sa isi desfasoare activitatea;
b)copie de pe diploma de studii sau de pe diploma de calificare profesionala, dupa caz;
c)copie de pe permisul de conducere;
d)in cazul persoanelor care conform art. 11 alin. (1) lit. c) trebuie sa aiba o vechime de minimum 3 ani in
activitatea de intretinere auto si/sau reparatii auto, copie de pe cartea de munca sau registrul de munca,
care sa dovedeasca indeplinirea acestei conditii.
(2)Atestarea ca inspector tehnic se poate face si contra cost la cererea in nume propriu a persoanei fizice
interesate, fara a fi indeplinita conditia de la art. 11 alin. (1) lit. d). In acest caz, cererea in vederea atestarii
va fi formulata in numele persoanei fizice.
(3)Persoanele calificate conform prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a2), care nu indeplinesc conditia de
vechime in munca ceruta la art. 11 alin. (1) lit. c), vor urma, contra cost, la R.A.R., un curs pregatitor despre
constructia si functionarea vehiculelor rutiere.
(4)Cursul se finalizeaza printr-un examen a carui absolvire permite continuarea procedurii de atestare
conform prezentelor reglementari. In acest caz, documentul prevazut la lit. d) a alin. (1) se va inlocui cu
dovada de absolvire a cursului pregatitor.
(5)Programarea pentru cursul de specialitate organizat de R.A.R. se va face acordand prioritate persoanelor deja angajate de persoane autorizate.
Prin urmare, persoanele interesate sa obtinaCertificatul de Atestare ca inspector ITPsi care INDEPLINESC toate cerintele RNTR-1, vor participa la un PROGRAM DE INSTRUIRE SI EVALUARE IN VEDEREA AUTORIZARII PERSONALULUI pentru desfasurarea activitatii de ITP.
Informatiile necesare despre curs sunt urmatoarele:

Cursulse organizeaza de RAR, la Sediul Central din Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391A, sector 1.
Duratacursului este de 4 zile.
Cursulse finalizeaza prin examen.
Inscrierile la cursse fac prin trimiterea documentatiei prevazute la Art. 25(1) la Departamentul Calitate, Compartimentul Evaluare Instruire Personal, prin fax: 021/318.17.59 sau prin posta la adresa Registrul Auto Roman RA - Departament Calitate (pentru curs atestare inspector ITP conf. RNTR-1), Calea
Grivitei 391 A, sector 1, Bucuresti, cod 010719.
Persoanele inscrise la curs vor fi anuntate personal, cu cel putin 3 zile inainte de inceperea cursului.
Pe durata cursului vor fi puse la dispozitie materiale informative astfel incat nu este necesara parcurgerea unei bibliografii initiale
Seriile de curs vor cuprinde intre 15-20 de persoane

Echipamente necesare unei linii ITP conform RNTR 1 - RAR


A.Clasa I-a si a II-a (motociclete si turisme pana la 3,5 tone)
1. Sistem analiza noxe:

AVL DIX 450 (echipament modular, analizor gaze + opacimetru + turometru electronic)varianta standard, sau
AVL DIX 450 EOBD (echipament modular,analizor gaze + opacimetru + turometru electronic + modul
EOBD) masurare turatie motor si temp. ulei prin mufa EOBD

Cross-border Business Incubator and Service Centre

2. Stand masurare sistem franare:

stand frane BRAK 3000 (echipament modular,stand cu role + cantar + kit 4x4 + PC + telecomandaIR)standard, sau
stand frane BRAK 3000 (echipament modular,stand cu role + cantar + kit 4x4 + PC + pedometru IR),
stand frane VTEQ 3000 (echipament modular,stand cu role + kit 4x4 + PC + tester suspensie EUSA
3030 + telecomanda IR), sau
stand frane VTEQ 3000 (echipament modular,stand cu role + kit 4x4 + PC +tester suspensie EUSA 3030
+ pedometru IR)

3. Verificare jocuri:

detector jocuri AXLE 3000/2 + canal vizitare, sau


elevator cu 2 coloane

4. Verificare faruri:

TEC 2000 aparat verificare faruri

5. Evacuare noxe:

TECNOLUX 5000 aparat pentru evecuare noxe

6. Masurare adancime profil pneu:

subler de adancime 200 mm

7. Masurare presiune aer in pneu:

manometru aer

B.Clasa a III-a si a IV-a (motociclete, turisme si vehicule pana la 18 tone sarcina pe axa)
1. Sistem analiza noxe:

AVL DIX 450 (echipament modular, analizor gaze + opacimetru + turometru electronic standard, sau
AVL DIX 450 EOBD (echipament modular, analizor gaze + opacimetru + turometru electronic + modul
EOBD) masurare turatie motor si temp. ulei prin mufa EOBD a vehiculului

2. Stand masurare sistem franare:

stand frane VTEQ 7000/2 (echipament modular, stand cu role + cantar + kit 4x4 + PC + telecomanda IR
+ kit masurare presiune in instalatia de farnare + pedometru)standard

3. Sistem incarcare cu sarcina a puntii:

BCN 2x6 tone

4. Verificare jocuri:

detector jocuri AXLE 7000/2 + canal vizitare

5. Verificare faruri:

TEC 2000 aparat verificare faruri

6. Evacuare noxe:

TECNOLUX 5500 aparat pentru evecuare noxe

Cross-border Business Incubator and Service Centre

7. Masurare adancime profil pneu:

subler de adancime 200 mm

8. Masurare presiune aer in pneu:

manometru aer

Cerere de oferta puteti cere de pe urmatorul site: http://www.ecoelectroservice.ro/produse.html


Oferta de pret:
STATIE ITP MOTO =5.500 EURO
STATIE ITP AUTO = 12.000 EURO CU ANALIZOR SI OPACIMETRU SH
STATIE ITP AUTO-MOTO 15000 EURO CU ANALIZOR SI OPACIMETRU SH
Vand si echipamente separat NOI:
STAND FRANA MOTO = 3.500 EURO
STAND FRANA AUTO = 6.000 EURO kit4x4 INCLUS.
APARAT REGLAT FARURI = 250 EURO
ALTE SDV-URI NECESARE = 500 EURO
Termen de livrare standuri 30 zile de la comanda. Standurile sunt noi, beneficiaza de garantie 2 ani;
montaj inclus si scolarizare personal. Se ofera factura la preturile afisate mai sus cu TVA INCLUS SI
DEDUCTIBIL(o parte).
Opacimetru + analizor sh intre 2500euro-4000euro. STOC limitat.

Cheltuieli:
Cheltuieli initiale: aproximativ 17.000 eur

Dotari statie : 10.000 15.000 Eur


Chirie locatie: 200 400 Eur/luna
Autorizari: 250 eur
Infiintare firma: 250 eur
Alte cheltuieli: 1.000 eur (promovare, instrumente de lucru, echipament de protectie, aparatura de calcul)

Cheltuieli lunare: 1.900 lei

Intretinere (apa, lumina, incalzire) 500 lei


Salariu: 800 lei
Cotizatii stat pentru salarii: 400 lei
Alte cheltuieli de cosnumabile: 200 lei

Tarife ITP
Tarife / Preturi - Inspectie Tehnica Perioadica (ITP) si revenire(in LEI cu TVA inclus)pentru:
In conformitate cu noile reglementari RNTR 1 ART .10 (alin. 1 si alin. 2) care se aplica incepand cu
01/06/2010, statia noastra nu mai intruneste noile conditii de a efectua ITP pentru motociclete, mopede si

Cross-border Business Incubator and Service Centre

ATV-uri. Ne cerem scuze, insa pana la echiparea corespunzatoare a statiei ITP potrivit noilor reglementari, va
anuntam ca puteti efectua ITP pentru motociclete, mopede si ATV-uri la statiile RAR (Voluntari si Grivita).
Tarif ITPMotociclete, mopede, ATV-uri =100 lei
*In cazul in care autovehiculul dumneavoastra este respins la verificare, aveti dreptul ca in termen de 30
de zile, dupa efectuarea reparatiilor necesare, sa va prezentati la o re-verificare doar a sistemelor reparate,
la aceeasi statie ITP. In acest caz nu se va plati inca odata tariful intreg ci doar o taxa de revenire ITP:
Tarif Revenire ITP pentruMotociclete, mopede, ATV-uri
Revenire ITP - SIGURANTA
Revenire ITP - POLUARE
30 lei
30 lei

Revenire ITP - ALTELE


10 lei

Tarif ITPAutoturisme benzina =120 lei


*In cazul in care autovehiculul dumneavoastra este respins la verificare, aveti dreptul ca in termen de 30
de zile, dupa efectuarea reparatiilor necesare, sa va prezentati la o re-verificare doar a sistemelor reparate,
la aceeasi statie ITP. In acest caz nu se va plati inca odata tariful intreg ci doar o taxa de revenire ITP:
Tarif Revenire ITP pentruAutoturisme benzina
Revenire ITP - SIGURANTA
Revenire ITP - POLUARE
30 lei
30 lei

Revenire ITP - ALTELE


10 lei

Tarif ITPAutoturisme diesel sau benzina + GPL =150 lei


*In cazul in care autovehiculul dumneavoastra este respins la verificare, aveti dreptul ca in termen de 30
de zile, dupa efectuarea reparatiilor necesare, sa va prezentati la o re-verificare doar a sistemelor reparate,
la aceeasi statie ITP. In acest caz nu se va plati inca odata tariful intreg ci doar o taxa de revenire ITP:
Tarif Revenire ITP pentruAutoturisme diesel sau benzina + GPL
Revenire ITP - SIGURANTA
Revenire ITP - POLUARE
30 lei
40 lei

Revenire ITP - ALTELE


20 lei

Tarif ITPMicrobuze,autorulote,utilitare,mixte,specializate =170 lei


*In cazul in care autovehiculul dumneavoastra este respins la verificare, aveti dreptul ca in termen de 30
de zile, dupa efectuarea reparatiilor necesare, sa va prezentati la o re-verificare doar a sistemelor reparate,
la aceeasi statie ITP. In acest caz nu se va plati inca odata tariful intreg ci doar o taxa de revenire ITP:
Tarif Revenire ITP pentruMicrobuze, autorulote, utilitare, mixte, specializate
Revenire ITP - SIGURANTA
Revenire ITP - POLUARE
Revenire ITP - ALTELE
30 lei
40 lei
20 lei
Tarif ITPAutovehicule cu tractiune integrala 4x4 =170 lei
*In cazul in care autovehiculul dumneavoastra este respins la verificare, aveti dreptul ca in termen de 30
de zile, dupa efectuarea reparatiilor necesare, sa va prezentati la o re-verificare doar a sistemelor reparate,
la aceeasi statie ITP. In acest caz nu se va plati inca odata tariful intreg ci doar o taxa de revenire ITP:
Tarif Revenire ITP pentruAutovehicule cu tractiune integrala 4x4
Revenire ITP SIGURANTA
Revenire ITP - POLUARE
60 lei
50 lei

Revenire ITP - ALTELE


30 lei

Pentru pensionari oferim o reducere de 20% la efectuarea ITP-ului


Pentru parcuri auto mai mari de 4 masini se pot negocia conditii si tarife speciale, in functie de marimea
parcului auto si a modalitatilor de plata.

S-ar putea să vă placă și