Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea tiine Economice
Catedra Finane i Bnci

Lucru individual
A studentei XXX
Anul II, grupa CIE1301

la disciplina Finane

Coordonator tiinific:Mihalachi Ruslan

Chiinu, 2014

Anexa nr. 1 la S.N.C. 5

BILANUL CONTABIL
La 31 decembrie 2015

ACTIV
Nr.
crt.
1
2
1. ACTIVE PE TERMEN LUNG
1.1 Active nemateriale
Active nemateriale (111, 112)
Amortizarea activelor nemateriale (113)
Valoarea de bilan a activelor nemateriale (rd.010-rd.020)
1.2 Active materiale pe termen lung
Active materiale n curs de execuie (121)
Terenuri (122)
Mijloace fixe (123)
Resurse naturale (125)
Uzura i epuizarea activelor materiale pe termen lung (124, 126)
Valoarea de bilan a activelor materiale pe termen lung
(rd.040+rd.050+rd.060+rd.070-rd.080)
1.3 Active financiare pe termen lung
Investiii pe termen lung n pri nelegate (131)
Investiii pe termen lung n pri legate (132)
Modificarea valorii investiiilor pe termen lung (133)
Creane pe termen lung (134)
Active amnate privind impozitul pe venit (135)
Avansuri acordate (136)
Total s.1.3 (rd.100+rd.110rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)
1.4 Alte active pe termen lung (141, 142)
Total capitolul 1 (rd.030+rd.090+rd.160+rd.170)
2. ACTIVE CURENTE
2.1 Stocuri de mrfuri i materiale
Materiale (211)
Animale la cretere i ngrat (212)
Obiecte de mic valoare i scurt durat (213-214)
Producie n curs de execuie (215)
Produse (216)
Mrfuri (217)
Total s. 2.1 (rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240)

La finele
perioadei de
gestiune curente
4

La finele anului
de gestiune
precedent
5

010

451.128

467.738

Cod
rd.

020
030

)
451.128
140.188.401

)
467.738
124.313.315

(
)
140.188.401

(
)
124.313.315

6.325.405

5.320.443

100
110
120
130
140
150
160

6.325.405

5.320.443

170
180

0
146.964.934

0
130.101.496

040
050
060
070
080
090

42.668.455
190
200
210
220
230
240
250

2.2 Creane pe termen scurt


Creane pe termen scurt aferente facturilor comerciale (221)
Corecii la creane dubioase (222)
Creane pe termen scurt ale prilor legate (223)
Avansuri pe termen scurt acordate (224)
Creane pe termen scurt privind decontrile cu bugetul (225)
Creane preliminate (226)
Creane pe termen scurt ale personalului (227)
Creane pe termen scurt privind veniturile calculate (228)
Alte creane pe termen scurt (229)

30.960.871

30.960.871

42.668.455
7.662.716

260
270
280
290
300
310
320
330
340

9.428.232

9.428.232

Total
s.2.2
(rd.260- 350 7.662.716
rd.270+rd.280+rd.290+rd.300+rd.310+rd.320+rd.330
+rd.340)
2.3 Investiii pe termen scurt
Investiii pe termen scurt n pri nelegate (231)
Investiii pe termen scurt n pri legate (232)
Diminuarea valorii investiiilor pe termen scurt (233)
Total s. 2.3 (rd.360+rd.370-rd.380)
2.4 Mijloace bneti
Casa (241)
Conturi curente n valut naional (242)
Conturi curente n valut strin (243)
Alte mijloace bneti (244, 245, 246)
Total s. 2.4 (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)
2.5 Alte active curente (251, 252)
Total capitolul 2 (rd.250+rd.350+rd.390+rd.440+rd.450)
TOTAL GENERAL-ACTIV (rd.180+rd.460)

Nr
.
PAS I V
crt
.
1
2
3. CAPITAL PROPRIU
3. Capital statutar i suplimentar
1 1)
Capital statutar (311)
Capital suplimentar (312)
Capital nevrsat (313)
Capital retras (314)
Total s. 3.1 (rd.480+rd.490-rd.500-rd.510)

37.523.325
360
370
380

)
37.523.325
7.812.972

390

)
0
5.681.680

400
410
420
430
440

7.812.972

450
460

321.063
321.063

470

242.953.465

176.633.741

Cod
rd.

La finele
perioadei de
gestiune curente

La finele anului
de gestiune
precedent

5.681.680
461.462
461.462

99.883.278

39.535.290

480
490
500
510
520

(
(

)
)

(
(

)
)

99.883.278

39.535.290

530

2.081.537

2.081.537

Rezerve prevzute de statut (322)

540

27.518.497

38.794.799

Alte rezerve (323)

550

56.892

56.892

Total s. 3.2 (rd.530+rd.540+rd.550)

560

29.656.926

40.933.228

570
580

-901.236
0

0
0

590

1.199.988

-11.276.302

600
610

0
298.752

0
-11.276.302

3. Rezerve
2
Rezerve stabilite de legislaie (321)

3. Profit nerepartizat (pierdere neacoperit)


3
Corectarea rezultatelor perioadelor precedente (331)
Profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) a anilor precedeni
(332)
Profitul net (pierderea net) a perioadei de gestiune (333)
Profit utilizat al anului de gestiune (334)
Total s. 3.3 (rd.570rd.580rd.590-rd.600)
3. Capital secundar
4 Diferene din reevaluarea activelor pe termen lung (341)

620 84.626.972

87.376.899
Subvenii (342)
Total s. 3.4 (rd.620+rd.630)

630
640

0
84.626.972

0
87.376.899

Total capitolul 3 (rd.520+rd.560rd.610rd.640)

650

214.465.928

156.569.115

11.736.743

11.434.403

11.736.743

11.434.403

4. DATORII PE TERMEN LUNG


4. Datorii financiare pe termen lung
1
Credite bancare pe termen lung (411, 412)
mprumuturi pe termen lung (413)
Alte datorii financiare pe termen lung (414)
Total s. 4.1 (rd.660+rd.670+rd.680)

660
670
680
690

4. Datorii pe termen lung calculate


2 Datorii de arend pe termen lung (421)
Venituri anticipate pe termen lung (422)
Finanri i ncasri cu destinaie special (423)
Avansuri pe termen lung primite (424)
Datorii amnate privind impozitul pe venit (425)
Alte datorii pe termen lung calculate (426)
Total s. 4.2 (rd.700+rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750)
TOTAL capitolul 4 (rd.690+rd.760)

700
710
720
730
740
750
760
770

5. DATORII PE TERMEN SCURT


5. Datorii financiare pe termen scurt
1
Credite bancare pe termen scurt (511, 512)
mprumuturi pe termen scurt (513)
Cota-parte curent a datoriilor pe termen lung (514)
Alte datorii financiare pe termen scurt (515)
Total s. 5.1 (rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)

0
11.736.743
6.738.494

0
11.434.403

1.999.556

780
790
800
810
820

6.738.494

1.999.556

5. Datorii comerciale pe termen scurt


2 Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale (521)
Datorii pe termen scurt fa de prile legate (522)
Avansuri pe termen scurt primite (523)
Total s. 5.2 (rd.830+rd.840+rd.850)

830

5.820.991

2.317.308

840
850
860

5.820.991

2.317.308

5. Datorii pe termen scurt calculate


3 Datorii fa de personal privind retribuirea muncii (531)
Datorii fa de personal privind alte operaii (532)
Datorii privind asigurrile (533)
Datorii privind decontrile cu bugetul (534)
Datorii preliminate (535)
Datorii privind plile extrabugetare (536)
Datorii fa de fondatori i ali participani (537)
Provizioane aferente cheltuielilor i plilor preliminare (538)
Alte datorii pe termen scurt (539)
Total s.5.3
(rd.870+rd.880+rd.890+rd.900+rd.910+rd.920+rd.930+
rd.940+rd.950)
Total capitolul 5 (rd.820+rd.860+rd.960)
TOTAL GENERAL-PASIV (rd.650+rd.770+rd.970)

870

4.191.309

4.313.359

880
890
900
910
920
930
940
950
960

4.191.309

4.313.359

970
980

16.750.794
242.953.465

8.630.223
176.633.741

RAPORTUL DE PROFIT I PIERDERI

de la 01 ianuatie pn la 31 decembrie 2014

Indicatori

Venituri din vnzri (611)

010

Costul vnzrilor (711)

020

Profitul brut (pierdere global) (rd.010-rd.020)

030

Alte venituri operaionale (612)

040

Cheltuieli comerciale (712)

050

Cheltuieli generale i administrative (713)

060

Alte cheltuieli operaionale (714)

070

Rezultatul din activitatea operaional: profit (pierdere)


(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)
Rezultatul din activitatea de investiii: profit (pierdere) (621-721)
Rezultatul din activitatea financiar: profit (pierdere) (622-722)
Rezultatul din activitatea economico-financiar: profit (pierdere)
( rd.080 rd.090 rd. 100)
Rezultatul excepional: profit (pierdere) (623-723)
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pn la impozitare (rd.110
rd.120)
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)
Profit net (pierdere) ( rd.130 rd.140)

Perioada
de gestiune

Cod rd.

Perioada corespunztoare
a anului precedent

72.971.513

75.541.685

48.863.418

53.585.417

24.108.095

21.956.268

3.017.878

2.658.643

5.611.602

13.313.867

16.382.983

15.165.725

8.097.021

7.733.630

-2.965.633

-11.598.311

4.380.820

457.325

-64.877

51.978

1.350.310

-11.089.008

0
1.350.310

0
-11.089.008

150.322

187.294

1.199.988

-11.276.302

080
090
100
110
120
130
140
150

Calcularea Indicatorilor
Indicatorii de rentabilitate
1.Rata rentabilitii economice=Profit brut/Active Totale *100
Re=24.108.095/242.953.465*100=9,92%
2. Rata rentabilitii veniturilor=Profit brut/Venituri din vnzri *100

Rv=24.108.095/72.971.513*100=33,03%
3. Rata rentabilitii financiare=Profit Net/Capital Propriu*100
Rf=1.199.988/214.465.928*100=0,56% - reflect bunstarea acionarilor.
4.Rata rentabilitii fa de resursele consumate=Profit brut/Costul vnzrilor*100
Rcons=24.108.095/48.863.418*100=49,33%
5.Rata rentabilitii activelor = (Profit Net / Valoarea medie a activelor)*100 = (1.199.988/
[(242.953.465+176.633.741)/2]*100 =( 1.199.988/209.793.603)*100=0,57% - reprezint
eficacitatea utilizrii capitalului de ctre ntreprindere.
Concluzie Datorit numrului mare de active la ntreprindere rata rentabilit ii economice este
mic-9,92% n schimb rata rentabilitii veniturilor este mai mare-33,03% . Rentabilitatea
financiar este mic-0,56% deoarece acionarilor nu li s-au distribuit dividendele. Deoarece sunt
multe active la ntreprindere prin urmare s-au folosit cantiti de resurse mari la producerea lor
astfel rata rentabilitii fa de resursele consumate este mare-49,33%. Capitalul ntreprinderii nu
este utilizat eficient acest lucru este indicat de rata rentabilitii activelor care este mic-0,57%.
Indicatorii Gestiunii Activelor
Arat ct de eficient ntreprinderea sau firma utilizeaz activele sale.
Numrul de rotaii a activelor curente=Vnzri Nete/Valoarea total a activelor curente
Nr.r1=72.971.513/42.668.455+7.662.716+37.523.325+7.812.972+321.063=72.971.513/
95.988.531=0,76
Nr.r0=75.541.685/ 30.960.871+ 9.428.232+ 5.681.680+ 461.462=75.541.685/46.532.245=1,62
d0=360/0,76=473,68zile
d1=360/1,62=222,22 zile
Efectul accelerrii sau ncetinirii =(d1-d0)*Vnzri Nete/360=(222,22-473,68)* 72.971.513/360=
-251,46*202698,64=-50.970.601,83

Numrul de rotaii a activului total=Vnzri Nete/Valoarea total a activelor =


72.971.513/242.953.465=0,3
Durata de conversie a stocurilor= Stocuri/Venit Vnzri*360
DSMM(curent)=(42.668.455/72.971.513)*360=210,501
DSMM(precedent)=( 30.960.871/75.541.685)*360=147,54
Durata de colectare a creanelor(curent)=Creane/Venit vnzri*360

Dcreane(curente)=7.662.716/72.971.513*360=37,80
Dcreane(precedente)= 9.428.232/75.541.685*360=44,93
Perioada de ntrziere a plilor(curente)=(Datorii Curente/Costul Vnzrilor)*360
P.=6.738.494+5.820.991+4.191.309/48.863.418*360=(16.750.794/48.863.418)*360=
123,411
P. prec= 1.999.556+ 2.317.308 + 4.313.359/ 53.585.417*360=8.630.223/53.585.417=57,97
Ciclul operaional(curent)=DSMM+Dcreane=210,501+37,80=248,301
Ciclul operaional(precedent)=DSMM+Dcreane=147,54+44,93=192,47
Ciclul de conversie numerar(curent) = Ciclul operaional - perioada de ndatorare = 248,301123,411=124,89
Ciclul de conversie numerar(precedent) = Ciclul operaional - perioada de ndatorare = 192,4757,97=134,5
Concluzie Durata de conversie a stocurilor n perioada curent este mai mare dect durata de
conversie a stocurilor n perioada precedent iar durata de colectare a creanelor n perioada
curent este mai mic dect cea n perioada precedent ceea ce denot o situa ie mai favorabil la
ntreprindere n perioada curent dect n cea precedent. Reducerea ciclului de conversie a
numerarului indic o cretere a gradului de lichiditate, astfel la ntreprindere s-a mbuntit
situaia lichiditii iar efectul de ncetinire sau accelerare este negativ ceea ce indica o accelerare
ntreprinderea obinnd un profit de 50.970.601,83.
Indicatorii de Lichiditate i solvabilitate
Lichiditatea de gradul 1=Mijloace bneti/Datorii pe termen scurt<=0,2
Acest indicator arat n ce msur ntreprinderea poate s-i achite datoriile pe termen scurt din
contul mijloacelor bneti.
L1=7.812.972/6.738.494+5.820.991+4.191.309=0,46>0,2
Lichiditate de gradul 2=(mij.bneti + investiii pe termen scurt + crean e TS)/datorii TS
<=0,7-0,8
n calculul acestui indicator sunt cointeresai creditorii. El ne arat ce parte din datoriile pe TS
pot fi achitate din contul mijloacelor bneti, hrtii de valoare, creanelor care vor fi pltite de
ctre ntreprindere.
L2= (7.812.972+37.523.325+7.662.716)/ 16.750.794=52999013/16.750.794=3,16>0,8
Lichiditate de gradul 3= Total Active Curente/Datorii pe TS<=1-2,5
Acest indicatori ne arat dac ntreprinderea dispune de suficiente mijloace pentru a-i achita
obligaiunile n perioada raportat. n calculul acestui indicator sunt cointeresai de obicei
acionari.

L3=95.988.531/16.750.794=5,73>2,5
Solvabilitatea reprezint capacitatea ntreprinderii de a-i achita datoriile sale pe TL i pe
TS.
Coeficientul Solvabilitii=Total Activ/Datorii totale=242.953.465/(16.750.794+11.736.743)=
242.953.465/28.487.537=8,52>1
Concluzie Coeficientul lichiditii de gradul I este 0,46 >0,2 deci ntreprinderea nu poate s-i
achite datoriile pe termen scurt din contul mijloacelor bneti. Coeficientul lichiditii de gradul
II=3,16 >0,8 deci datoriile pe TS nu pot fi achitate din contul mijloacelor bneti, hrtii de
valoare creditorilor. Coeficientul de lichiditatea 3 = 5,73>2,5 prin urmare ntreprinderea nu ii
poate onora obligaiile fa de acionari. Anaiznd indicatorii lichiditii putem concluziona c
ntreprinderea are probleme cu lichiditile la ntreprindere. Indicele de solvabilitate=8,52>1
ntreprinderea mai poate primi mprumuturi.
Indicatorii de gestionare a activelor
Rata imobilizrilor=Active pe termen lung/Total Active=((451.128+140.188.401+6.325.405)/
242.953.465)*100=(146.964.934/242.953.465)*100=60%
La aprecierea acestui indicator este necesar de inut cont de nivelul de nsuire al capacitii de
producie.
Rata activelor curente = Active curente/Total Active=(95.988.531/242.953.465)*100 = 40 %
Modificrile structurale ale patrimoniului n valoarea activelor curente se explic prin depirea
ritmului creterii activelor pe TL.
Rata patrimoniului cu destinaie de producie=mij.fixe+stoc/Total Active=(140.188.401/
242.953.465)*100=57,70%
Aceast rat reflect ponderea patrimoniului ntreprinderii care poate fi direct utilizat pentru
fabricarea produciei, prestarea serviciilor i executrii lucrrilor. Dac acest indicator < 0,5
atunci se consider o situaie patrimonial periculoas.
Coeficientul compoziiei tehnice a ntreprinderii=Mijloace fixe/Active curente=140.188.401/
95.988.531=1,46
Concluzie Rata patrimoniului cu destinaie de producie este aproape de 0,5 ceea ce indic o
situaie periculoas la ntreprindere.
Concluzie
n urma analizrii indicatorilor de mai sus pot meniona c situa ia la ntreprindere este
relativ bun, un punct slab este cantitatea mare de stocuri care scade din rentabilitatea
ntreprinderii. De asemenea sunt probleme cu lichidit ile la ntreprindere ns
solvabilitatea este de apreciat, de asemenea ciclul de conversie a numerarului s-a
mbuntit fa de perioada precedent, iar ntreprinderea nregistreaz un efect de
accelerare ceea ce genereaz un profit de 50.970.601,83.