Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE

Subsemnatul.................................................................................... , domiciliat
n oraul ............................................. , str. ................................................................. ,
nr. / bl. .................... ap. .................. , legitimat cu buletin / carte de identitate seria
.............. nr. ......................... i CNP ........................................................................... ,
declar pe proprie rspundere, sub sanciunile legii, c motoscuterul sau mopedul
pe care doresc s-l nmatriculez, avnd seria ........................................................... ,
tipul ..................................... , marca ............................................... , are o capacitate
cilindric de pn la 50 cm i o vitez de pn la 45 km/h.

Baia Mare

Semntura