Sunteți pe pagina 1din 26

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE CONSTRUCTII DE MASINI

Tehnologii de prelucrare prin deformare plastica


PROIECT-

Abrudean Claudiu Adrian


Grupa: 1143/2
Specializarea: TCM-engleza
An universitar: 2016-2017
1

Cuprins:
1.
2.
3.
4.

Desenul piesei.....3
Stabilirea formei si a dimensiunii...3
Analiza utilizarii eficiente a semifabricatului.5
Stabilirea numarului si a succesiunii operatiilor precum si a dimensiunilor
intermediare de baza7
5. Stabilirea variantelor posibile de prelucrare si alegerea variantelor optime
din punct de vedere economic.....9
6. Calculul parametrilor energetici ai procesului (forta, lucru mechanic,
puterea.)10
7. Analiza utilizarii eficiente a semifabricatului...11
8. Analiza deformabilitatii grosimii peretilor piesei si a tendintei de formare a
cutelor11
9. Determinarea variatiei fortei de ambutisare, determinarea fortei maxime de
ambutisare.17
10.Compararea rezultatelor analitice cu cele obtinute prin simulare.19
11.Intocmirea planului de operatii pentru variant optima..20
12.Stabilirea tipurilor de matrite utilizate in procesul tehnologic ales...21
13.Stabilirea timpului si a parametrilor geometrici si energetici ai utilajului
necesar pentru prelucrare...22
II. Proiectarea unei matrite representative pentru procesul tehnologic..23
1. Calcule de rezistenta pentru elementele puternic solicitate..23
1.1 Placa activa.23
1.2 Verificarea poansonului la compresiune.23
1.3 Verificarea poansonului la flambaj.24
2. Calculul dimensiunilor si tolerantelor elementelor active.24
3. Bibliografie25

Proiect TPDP
2

Tema de proiect: C14


1. Desenul piesei

r p=0.25g
2. Stabilirea formei si a dimensiunii.

A=

D 02
4

D 0=

A0

D 0=

4A p

A0 A p ;

V 0=

Vp

Pentru calculul ariei, impartim piesa in elemente simple ale caror arii pot fi calculate cu usurinta.

h =

H
d ext

H
90
=
=0.93
d ext d +2

h= 3.8
h1= H - (r+g) = 90 6 = 84 mm
A1 = * d medh 1=25069
A4 = * d medh 1 '

mm

= 1134 mm

g 1 => se considera DIN


r n=r+ 0.5
Dm = 95 mm
r n=5.5 mm
A2 =

( 2 d mr n +8r n2 )= 4 ( 3313.2 )=2602 mm2


4
4

A3 =

df
=5541 mm2 ;
4

df=dint (2r) = 94-10 = 84 mm

A tot = A 1+ A 2+ A 3+ A 4=34346 mm 2
D 0=

434346
=209 mm

3. Analiza utilizarii eficiente a semifabricatului.

Se merge pe semifabricat foaie L x l


C 30 mm= deseu
C 30 mm= redistribuire B .

B = Fasii
Se taie table in fasii
5

Calculul latimii fasiilor

a = puntita intermediara
b = puntita laterala
p = pas

p=

D0 +a

a,b => din Tab. 4.6, pag 127 Tapalaga ( bibliografia 1)


a=1
b = 1.5
B=

D 0 + 2b + T e

T e=0.3
B = 209 + 3 + 0.3 = 212.3 mm => 213 mm
P=

D0 +a=209+1=210

Numarul de fasii.
6

l 1000
nf = =
=4.69=4 fasii
B 213
Numarul de piese
L 2000
np= =
=9.52=9 piese /fasie
p 210
Coeficientul de utilizare a materialului

Apnp
343469
100 =
100=0.72100=72
LB
2000213

n pfoaie =n pnf =49=36 buc / foaie


n foi=

100000 100000
=
=2777 buc
n pfoaie
39

4. Stabilirea numarului si a succesiuni operatiilor precum si a dimensiunilor intermediare de


baza

Piese cilindrice fara flansa


Etapa 1.
Det. Gradului de ambutisare calculate
n coeficientul de ambutisare calculate.
d

n = D 0 => n > n0 => n = 1


n < n0 => n > 1
94

n = 209 =0.44
n < n0 => n > 1

Se calculeaza numarul de ambutisari

n=

1+logd logn 0D0


log n'

n=

1+

1.972.04
0.26

n0 = 0.53
n = 0.54

n = 1 + 0.37 => n = 1.26 => n = 2

Determinarea formelor intermediare de baza


Din tabelul 6.9 (Teodorescu) => n0=0.53
n1=0.76
n2=0.79

Determinarea diametrelor pentru operatiile intermediare


n0=

d1
= d 1=noD 0=0.53209=110.77
D0
8

Calculul inaltimilor intermediare

Ambutisarea 1
r 1 se impune a .i .r < r 1 ; r 1=7

d1 ' 2 96
A 1=
=
=7238mm 2
4
4
A 2=

(2 r 1d '1 +8r 12)=2235 mm2


4

A 3=d 1h 1 '
A p= A 1+ A 2+ A 3

A3 = Ap (A1 + A2)
'

=> h1=

A p ( A1 + A2 )
d 1

A3 = x d 1h 1 '
h'1=

34346(7238+2235)
=72
110

mm

h1=h'1+ r 1= h1=72+7=79

5. Stabilirea variantelor posibile de prelucrare si alegerea variantelor optime


din punct de vedere economic

Varianta 1 decupare
-ambutisare 1
-ambutisare 2
-tundere
-control tehnic
Varianta 2 decupare + ambutisare 1
-ambutisare 2
-tundere
-control tehnic

Varianta 3 decupare
-ambutisare 1 + ambutisare 2
-tundere
-control tehnic
6. Calculul parametrilor energetici ai procesului ( forta, lucru mechanic,
puterea, )
Tipul piesei ambutisate cilindrice fara flansa
F=d 1s 1k 1

daN

F=d 2s 2k 2

d1, d2 diametrele pieselor cilindrice la operatiile 1 si 2


s grosimea materialului in mm (g)
k1 coeficient in tabelul 6.18
10

d1 = 110 mm
s = 1 mm
s
1
100=
=0.47
D0
209
D 0 209
=
=90
s
1
n1=0.75= k 1 =0.37
2 AA 6016T 4=241 MPa
daN
F=11012410.37=3081.93 ]

7.

Analiza utilizarii eficiente a semifabricatului

11

Fig.7.1 Generarea si definirea materialului


8.

Analiza deformabilitatii. grosimii peretilor piesei si a tendintei de formare a


cutelor

12

Fig. 8.1 Pozitia inchisa a matritei.

Fig.8.2 Distributia grosimii.

13

Fig.8.3 Subtierea peretelui

14

Fig.8.4 Tendinta de deformare a cutelor

15

Fig.8.5 Determinarea coeficientului de utilizare a materialului si a latimii benzii.

16

Fig.8.6 Diagrama limita de deformare.

17

9. Determinarea variatiei fortei de ambutisare, determinarea fortei maxime de


ambutisare
Forta de ambutisare

Fig.9.1 Diagrama variatiei fortei de ambutisare

Fig.9.2 Determinare fortei de ambutisare in functie de timp

18

Determinarea fortei maxime de ambutisare

10.Compararea rezultatelor analitice cu cele obtinute prin simulare


Analitic
Simulare
AUTOFORM
Diferenta
Dif [%]

Do[mm]
209.42
211.21

B[mm]
213.3
216

[%]
69
75.65

Fmax [KN]
30.81
52.54

1.79

2.7

6.65

21.73

Obs.

-coeficientul de utilizare al materialului

11.Intocmirea planului de operatii pentru varianta optima


19

Nr.
operatie
i

Denumire
a
operatiei

Decupare
la fi= 209
mm si
ambutisar
e 1 la H=
79 mm

Ambutisar
e 2 la H=
90 mm

Schita operatiei

Denumire
a stantei
sau
matritei
Matrita
simultana
pentru
ambutisat
si decupat

Matrita
pentru
ambutisar
e2

20

Tunderea
adaosului
de
retezare
dHo= mm

Control
tehnic

Se verifica dimensiunile

Subler

Tab. 11.1 Itinerariul tehnologic.

12. Stabilirea tipurilor de matrite utilizate in procesul tehnologic ales:


Process tehnologic: -Decupare + ambutisare 1
-Ambutisare 2
-Tundere
-Control tehnic

21

Fig.12.1 Matrita de ambutisare.


13.Stabilirea tipului si a parametrilor geometrici si energetici ai utilajului
necesar pentru prelucrare.
F max. = 52543 [N]
Forta => Tf = 5.25
Se va alege o presa PEU 6 cu urmatoarele caracteristici
Forta nominal de presare (F) = 6 Tf
Numarul curselor duble ale culisorului (n) = 120
Numarul treptelor de reglare ale cursei culisorului = 7
Lungimea cursei culisorului (C) = 4, 12, 24, 37, 49, 56, 60
Reglarea lungimii bielei (M) = 40
Distanta minima dintre masa si culisor la cursa maxima si lungimea minima a
bielei (H2) = 90
Deplasare mesei = 140
Distanta dintre axa culisorului si batiu (R) = 160
Locasul pentru cep (d x l ) = 32 x 60
Dimensiunile mesei (A1 x B1) = 350 x 310
Dimensiunile orificiului din masa = 125
Puterea motorului = 1.1

22

II. proiectarea unei matrite representative pentru procesul tehnologic.


1. Calcule de rezistenta pentru elementele puternic solicitate
1.1 Placa activa

Fig. 1.1 Schema placii active simplu rezemate

H = 90
Do = 209
d = 94
Fc = 1.3 * 52543 = 68305.9 [ N ]
i=

1.5 Fc
2
H

*(1-

2d
3d o

)= 8.8564 N/

mm2

1.2 Verificarea poansonului la compresiune


23

A min
c

Fc
A min

=2**

dp

ac

=590.32

mm2

=115.71MPa

A min

- aria sectiunii transversale minime a poansonului

1.3

Verificarea poansonului la flambaj

lf

=160 mm

d=94 mm
l

min=

imin=

d 4
64
l min
A min

=433.5 x

=73.43

lf
imin

=100*0.54*

c=

f
c

102

=2.17

=111.78 daN/

mm2

=1.03

lf-lungimea de flambaj
lmin - momentul de inertie minim al sectiunii transversale
minime a poansonului

-coeficientul de zvetlete

c-coeficientul de siguranta la flambaj


24

2. Calculul dimensiunilor si tolerantelor elementelor


active
T pl

Tp

ja

s max

=T/4=0.08/4=0.02
+n*s=1.15+0.2*1=1.17 mm

n=0.2
D pl

( Dmin+ 0.2T )+Tp

D pl

96+0.016

Dp

(96+ 0.20.08)0.02

(96.01621.17)0.02

96.0160.02

+0.036

(Dpl2 ja)Tp

940.02

0.054

940.074

3. Bibliografie:
-Elemente de proiectare a stantelor si matritelor,
editura didactica si pedagogica Bucuresti, MIHAI
TEODORESCU
-Standard parts and components for press tools
www.rabourdin.fr
Anexe:
1. Desen de ansamblu al presei.
2. Desen de executie Poanson
3. Desen de executie Matrita

25

26

S-ar putea să vă placă și