Sunteți pe pagina 1din 18
CONCURSUL INTERREGIONAL DE MATEMATICA » REGALUL GENERATIEI XXI”, EDITIA a X- a , 29 OCTOMBRIE 2016 SCOALA GIMNAZIALA ,, SFANTA VINERL” PLOIESTI CLASA a Hl-a Timp de lucru - 2 ore Alege varianta corecti si hasureazai pe foaia de concurs! 1. Cel mai mie numa natural de patru cifre in care cifrele nu se repeta este A) 1032 B) 10230 ©) 1234 D) 1203, E) 1023 2. Care este mumarul maxim de numere naturale care se pot rotunji la 300? A) 100 B)101 o99 D)49 F)50 Dublul rezultatului exercifiului: 1x2+[3x(4+5)-6+7x8}-9 este A)70 B) 110 ©) 120 D)130 F) 140 4, Daca adun descazutul, scdzatorul gi diferenta objin 18, Triplul descautului este Ayo B)27 Cis. DIS Eyl Intr-o clasa sunt 30 de elevi. in vacanta de vari, 16 elevi au fost la mare, iar 20 la munte, Citi elevi au fost si la mare si la munte? A)l0ckvi BY 14 elevi ©) 4elevi D)I6 elevi E) 6 levi 6. Andrei este al treisprezecelea la catalog, daci se numa clevii de la inceputul catalogutui si tot al teisprezecelea, daca se numara de la sfarsitul catalogului. In clasa lui Andrei sunt A)26declevi —B) I elevi ©)Sdeelevi —D) 27 declevi_E) 24 deelevi 7. Fie sirul 2; 446; 8+10+12; .... Al cincilea termen al girului are valoarea A) 100 B) 110 ©) 120 D)130 E)140 8. Ce sum de bani are Cristian in pusculitd, dacd a mumarat 9 banenote de 10 lei, 10 bancnote de 5 lei, 12 banenote de | leu, 14 monede de 50 de bani gi 10 monede de 10 bani? A) 70 lei B) 10 lei ©) 120 lei D)160 lei E)140 lei 9. Catalin isi imparte ciovolata. El rupe o linie intreaga de 5 patrajele pentru fratele sau si apoi o coloand intreaga de 7 patrafele pentru sora sa. Cte patrifele continca initial ciocolata? A)35patrajele —B) 42 patrayele —C) 40 patrajele —-D) 57 patrifele _-E) 48 paitrafele 10, Daca la un numar necunoscut adun produsul numerelor 7 si &, objin cu 3 mai pujin decat cel ‘mai mare numar mai mic decd 199. Numirul necunoscut este A) 135 B) 142 ©) 140 D) 139 E) 143 11. Mihai trimite o scrisoare lui Radu cu rugdmintea si-i compund o poezie. Radu nu a putut sil ajute sia trimis gi el céte 0 scrisoare celor trei prieteni ai sii cu aceeasi rugiminte, Fiecare dintre cei tri prieteni a trimis, la rndul lui, cdte 0 scrisoare cu acelasi mesaj la alti tri pricteni Cite scrisori au fost trimise? A) 4 scrisori —B) 13 serisoriC) LL serisori DD) 12 serisori_—_E) 15 serisori 12. Un lift pleaca de la parter, coboara Ia subsol, apoi urea la etajul 6. Coboari din nou 2 etaje ured 3, coboarit 7 si ured 4 Lace etaj ar ajunge daca ar mai cobori dou’ nivele? A) primul B)aldoilea —_C)al treilea D)alpatrulea — E)al cincilea 13, Ma gandese la un numar care are 36 de zeci si suma ciffelor 18 Cite zeci are rasturnatul numéarului la care ma gindesc? A) 69 B) 86 O63 Dsl £)96 14, Din suma numerelor naturale pare mai mici decdt 20, luafi suma numerelor naturale impare ‘mai mici decét 10, Dublati rezultatul si apoi micsorati-I de 10 ori. Afi obtimut A) 65 B) 130 OB D)25 90 15, Privind pisdrile din ograda, bunicul observa cd unci giste ii corespund 3 rafe si 5 gaini, Dacd bunicul are 18 rafe, aflé céte pastir sunt in ograda buniculu ‘A) l4pisiri—B)54depasiri —C) 90 de pisiri_D) 48 de pisiriE) 2Ide pasari 16, Serialul preferat al Ini Bogdan dureaza 45 de minute, La ce ora se termina, dacd a inceput a ora 17:35 sia fost intrerupt de dou pauze de publicitate de cite 10 minute? A) 18:40 B) 18:30 ©) 18:20 D) 19:40 E) 1935, 17, ANS scdzatorul, sind cd descdutul este jumatatea raistumatului lui 48, iar diferenfa este treimea predecesorului numdrului 76. A)27 B)38 oi D) 59 B19 18, Petru este mai mare decdt Paul, care este mai mare decdt Monica. Elena este mai mare decat Paul. Sabina este mai mica decat Petru si mai mare decdt Elena. Care este cel de-al treilea copil in ordinea varstei? A) Monica B) Petru ©) Paul D) Elena E) Sabina 19, La Scoala Animalelor invafa 8 pui de gana, 3 ie7i, 9 cafe, citiva pisoi si nigte boboci de sca. Sunt tot atta pisoi cati boboci se gsc’. Impreund cu profesoara lor, bufhita, au 138 de Picioare Cte animale invafa la Scoala Animalelor? A) 32de animale B) 33 de animale C) 34.de animale D)44de animale E) 45 de animale 20. intr-o zi, Ana iese in parc. Dupa 2 ore vine si Mioara, iar dupa inca o ord gi jumatate soseste si Nicoleta. Ana a stat in pare 4 ore, Mioara 3 ore, iar Nicoleta 2 ore. Cat timp s-au jueat impreund Mioara gi Nicoleta? A)30deminute —B)o ora €)90de minute D)2 ore E) 75 de minute 21. Cei tri purcelusi din poveste au adunat 65 de crengufe. Primul purcelu a adunat un sfert din ct a adunat al doilea si cu 5 mai putine decat al treilea Cate crenguje a adunat al doilea purcelus in plus fafa de al treilea? A)Screngufe —_B) 30 de crenguje C) IOcrenguje D) 1S crengufe _E) 25 de crenguye SUCCES! Barem clasa a...i//.....-a CONCURSUL INTERREGIONAL DE MATEMATICA » REGALUL GENERATIEI XXL”, EDITIA aX - a, 29 OCTOMBRIE 2016 SCOALA GIMNAZIALA ,, SANTA VINERI” PLOIESTI CLASAalV-a ip de lucru - 2 ore Alege varianta corecti si hasureaza pe foaia de concurs! 1. Observa gi completeaza cu numarul care urmeaza 19 92 28 83 37 74 46 A) 66 B) 36 ©)63 D)56 5) 65 2. Reaultatl calculului 2016 +2 016-2016 +2016 -2 016 +2 016-2016 +2016 este A) 2016 B) 4032 ©) 6046 Do F)2160 3, Numarul natural pentru care suma vecinilor sai este 9998 este A) 999. B) 5.000 ©) 4.000 D) 4997 ) 4.999 4, Cate numere de patrucifre au cifra sutelor mai mare cu 8 decdt a unitifilor si cifra zecilor egald cu cifra miilor? A) 12numere ——-B) 10 numere ©)6 numere D)9numere —E) 18 numere 5, Cate cifre are numirul A” A=1223334444, 10101010101010101010 A)l0 cifre B)4Sdecifre C)6Sdecifre -D) SSdecifre —_E) 7S decitfre 6. Un vapor pleaca luni la ora 12 din port, Catatoria dureaz 100 de ore Care este ora si ziua sosirii sale? A) miereuri, ora 14 B) vineri, ora 4 ©) joi, ora 12 D) vineri, ora 16 E) simbata, ora 16 7. intr-o cutie sunt 10 bile rogii, 12 bile galbene si 14 bile albastre. Care este cel mai mic numar de bile pe care trebuie sa le extrag din cutie, pentru afi sigur et am extras 3 bile de culori diferite? : A) 3 bile B) 23 de bile ©)36de bile -D) 25deb E)27 de bile 8, Un drum este marginit de copaci plantafi din 10 in 10 metri, pe ambele parti. Pe o parte sunt ‘numerotaji copacii cu numere pare, pe cealalta cu numere impare, Care este distanta dintre copacul cu numarul 7 si cel cu numarul 143? A) 680m B) 650m ©) 690m D) 660m E) 1370m 9, Mihai are triplul varstei de anul trecut a Gabrielei si anume 24 de ani. Ce diferenfa de varsti este intre ei? A) Yani B)8 ani ©) 18 ani D) 15 ani E) 10 ani 10. Lao fermi sunt 42 de animale: un edine, o pisicd, gtini, curci si raye. Numarul rajelor este de 3 oi ‘mai mare decat numarul cureilor, iar pisica si gainile reprezinta jumatate din numdirul tuturor animalelor. Cte rate sunt la fermi? A) 5 rate B) 20 de raje ©) 15 rae D) 10 rate E) 25 deraje 11, Suma dintre un numar, triplul predecesorului si dublul suecesorului sau este 299. indoitul numarului este A) 50 B) 100 2s D)10 E) 150 12. intr-o curte sunt, in mod egal, gaini, raje si porci. Acestea au impreuna 144 de picioare. Cite animate sunt? A) 18 animale B)54 de animale C)36 de animale D) 42 deanimae —_£E) 72 de animale 13, lonut, Mircea, Nicusor gi Florin au impreund un cdine, o pisic, un peste gi un canar. Mircea are un animal cu bland. Florin are un animal cu patru picioare. Nicugor are o pasére, iar lonu si Mircea nu iubese pisicile. Nu e adevarat i A) Florin are un céine. B) lonut are un peste, ©) Mircea are un caine 1D) Nicugor are un eanar. E) Florin are o pisica 14. Radu are o cutie cu 75 de bomboane. El isi serveste prictenii astfel: primul ia 0 bomboand, al doilea 2 bomboane, al treilea 3 bomboane si asa mai departe. Ramndindu-i bomboane, baiatul isi serveste acum prietenii in ordine inversa: ultimul ia 0 bomboan’, penultimul ia 2 bomboane, antepenultimal trei si asa mai departe, Lui Radu ii ramén 3 bomboane Pricteni are? A)Spricteni —B) 20 prieteni_~—C) 12 pricteni_ —_D) 10 prieteni E) 8 prieteni 15, La balul spiridusilor sunt premiagi tofi spiridusii ale cdror varste, in ani, reprezinta numere de trei cifre cu produsul cifrelor 8. Stiind ca nu existi doi spiridusi care au acceasi varsta, aflaicAji spiridusi au fost premiagi A)3 spiridusi B) Gspiridusi——C) 12 spiridusi_-D) 10 spiridusi__E) 15 spiridusi 16, Dou bucati de sérma au acecasi lungime. Dacit iau 6 metri din prima si 22 de metri din a doua, in prima bucati rmane de 5 ori mai multa sarma decat in a doua, Ci metri aveau impreund bucsileinifiale? A) 52m B) 110m ©)30m D) 28m £) 26m 17. Doi frayi au impreund 24 de ani. $tiind c& peste 4 ani unul dintre fragi are triplul varsteiceluilalt, aflati varsta mezinului peste 10 ani A) 4 ani B) 27 ani ©) 17 anit D) 14 ani E) 20 ani 18. George si Tiberiu au adunat nuci, Cate nuci au adunat impreuna, daca George a adunat de 2 ori mai multe decd Tiberiu, iar diferenta dintre triplul numérului de nuci adunate de George si dublul numdrului de nuci adunate de Tiberiu este 40? : A) 10 muci B)20demuci —C)30demuci._ =D) AD demuci_——E) 50 de nuci 19. Suma a dou’ numere este 56, Adunind dublul primului numar cu triplul celui de al doilea se objine 151 Care este cel mai mare numér care se poate forma folosind cifrele celor doud numere? ‘A) 9989, B) 9793 ©) 9973 D) 7931 E9731 20. foana, Ana si Irina au 360 de alune. Dupa ce Irina primeste de la foana 20 de alune si de la Ana 30 de alune, ea va avea de 2 ori mai multe alune decat Ana si cu 40 de alune mai multe decat Ioana, Cte alune a avut loana? A) 110 alune B) 106 alune ©) 140 alune DD) 260 alune E) 78 alune 21, Suma a cinci numere naturale este 190, Daca pe al doilea il miesoram de 3 ori, pe al treilea il marim de 3 ori, pe al patrulea il micgorim cu 3, iar pe-al cincilea il marim cu 3, obfinem de fiecare data un rnumar egal cu primul. Care este dublul diferente dintre al doilea si al treilea numar? A)80 B) 10 ©)120 D)40 E) 160 SUCCES! Barem clasa a...)V......-a CONCURSUL INTERREGIONAL DE MATEMATICA * REGALUL GENERATIEI XXI”, EDITIA A X-A , 29 OCTOMBRIE 2016 SCOALA GIMNAZIALA ,, SFANTA VINERI” PLOIESTI CLASA a V-a Noti: Toate subiectele sunt obligatorii! Timp de lucru: 3 ore Alege varianta corecta si hasureazé pe foaia de concurs.( Numai o varianta este corecta)! 1) Valoarea lui X din egalitatea [(8X+24):5]:4+6=10 este: a) b) ° 4) e) 5 6 7 8 alt raspuns 2) Cel mai mare numar de trei cifre care impartit la un numér de doud cifre dé restul 98 este: a) b) ° d) e) 993 999 987 989 alt réspuns 3) Un numar a este de trei ori mai mare decat jumatatea lui b, iar suma lor este 120, atunci diferenta lor este: a) b) ° 4) e) 25 24 26 27 alt raspuns 4) Numarulab este impar, diferenta dintre el si rasturnatul sdu este 63. Suma cifrelor sale este: a) b) °) d) e) a. 10 9 12 alt raspuns 5) Rezultatul calculului: 20-19-19-18+18-17-17-16+16-15-15-14+14-13-13-12 este: a) b) °) 4) e) 126 256 136 128 alt réspuns 6) Numarul X din relatia: (X+1)+(X+2}+(X+3)+. ..#(X+100)=15050 a) b) ¢) 4) e) 112 102 100 110 alt raspuns 7) Numérul numerelor naturale mai mici ca 200 care impartite la 20 dau restul 7 este: a) b) ¢) 4) e) 8 10 a. 9 alt raspuns 8) Restul impartirii numarului: 2-3-4-5-6-7-8+232 la 63 este: a) b) °) d) e) 43 42 39 a1 alt réspuns 9) Dacd 3X+2Y+5Z=29 X+V+2Z=11, atunci X+Z este: a) b) °) 4) e) 1 10 12 13, alt réspuns 10) Suma numerelor care impartite la 7 dau catul 13 este: a) b) c) d) e) 568 658 772 843 alt raspuns. : 11) Dacd 2a+3b+6c=75; 3a+2b+9c=100 atunci 7a+21c este : i a) b) ) do e) i. 252 175 280 210 alt raspuns 12. Diferenta dintre suma primelor 50 numere naturale $i produsul primelor 50 numere naturale este: a) b) °) 4) e) 1275 1500 oO nu e numar natural alt raspuns 13) impartind un numér natural la 68 obtinem restul 39. Ce rest se obtine impartind acelasi numar la 17 a) b) <) d) e) 15 5 0 1 alt rspuns RR 14) Se di numarul a=1223334444. a) 7 15) 3=9+99+999+ rose 19 cifra de pe locul 200 este: 4) e) 8 1 alt réspuns Suma cifrelor numérului a+23 este a) °) 4) e) 24 23 100 alt raspuns 16) Un numar par impartit la 9 da ctul c si restul r iar impartit la 3 da cAtul r si restul c este egal cu: a) b) ©) a) e) 24 26 25 27 alt rspuns 17) Suma cifrelor numSrului A=7+774777+..004777. este: de 10!ori a) b) °) 4) e) 43 41 45 42 alt réspuns 18) Ce zia siptimédnii este stiind cd este adevarata afirmatia: Cdnd alaltaieri este maine, azi era tot atat de departe de simbata, la fel cum va fi azi departe de sambat8, atunci cand poimaine va fi a) b) °) 4) e) luni duminic’ sambata marti alt rspuns 19) a+3b=7 — 3b+2c=9 —_c#d=1, a,b,c,d sunt numere naturale atunci 2a+15b+10c+4d este: a) b) °) d) e) 45 44 43 46 alt rspuns 20) Dacd X=2a+1=3b+2=4c+3, a,b,c sunt numere naturale nenule, atunci cea mai mic valoare a lui X este: a) b) °) d) e) 13 15 19 FEY alt rspuns 21) lepurele se afid la 40 sarituri ale sale in fata unui cine. Cainele face 7 sSrituri in timp ce iepurele face 9 sSrituri, Daca 3 sérituri ale cdinelui sunt egale cu 5 sarituri ale iepurelui, céte sérituri va face céinele pana va prinde iepurele: a) b) ¢) d) e) 15 63 105 nu-l prinde alt rispuns Barem clasa a Vv CONCURSUL INTERREGIONAL DE MATEMATICA »REGALUL GENERATIEL XXI*, EDITIA a X-a, 29 OCTOMBRIE 2016 SCOALA GIMNAZIALA ,,SFANTA VINERI*, PLOIESTI CLASA a VI-a Toate subiectele sunt obligatoril. Timp de lucru 3 ore. Hasurati pe grila de rspunsuri varianta corect! | Dac numairul 11 se serie ca produsul a 21 de numere naturale, atunci suma acestor numere este egal cu A.3l B21 cu DSI E. alt raispuns 2. Media aritmetica a numerelor: a= bade 2+ 20 ste egal cu B. 1008 C. 1007 D. 10085 E. alt ispuns \d numarul natural x la numrul natural y, objinem cétul 2 si restul 21. Atunci numdrul Te— L4y—3 este triplul numarului A.42 BOO C48 D. 144 E. alt rispuns 4, Dact Oy + Xb = 37, iar Gt + Zd = 125, atunci suma abed + Xyzt este egala eu: A. 382: B. 1287 €. 12537 D. 4950 E. alt rispuns 5. Notiim eu # numdiraltriunghiurilor i cu ’ numiul patrutaterelor din figura de mai jos: Atunci numarul ¢+ p este egal cu: AR B14 ci D.I8 E. alt rispuns 6, Dintre numerele 36; 54: 75; 143 si 124, cele care au acelasi numar de divizori naturali sunt: A.36 5154 B,75 si 143 C. 36 gi 124 D. 545i 143 E. alt rispuns 7. impartind suma a 13 numere naturale consecutive la 17, objinem catul 26 si restul 13, Numarul din mijloc are valoarea egalat cu A33 B.29 3s D.34 E. alt rispuns 8, Micgordnd lungimea unui dreptunghi cu 21 em, se objine un patrat cu aria de 121 em? Atunci perimetrul dreptunghiului este de: A.352.em B.43cm C.86 em D.176 B. alt rispuns 9, Fie punetele A, B, C gi D astfel ineat C este mijlocul lui [AB] si B este mijlocul tui [CD]. Atunci intersectia dintre [AD si [BC este egala cu A [BD B.AB [AC] D.[BA] E, alt rispuns 10, Dack a,b EN*,a +5 =21, iar +3 . atunci produsul numerelor a gi b este egal cu A110 B, 105 C215 D.80 E. alt rispuns 11. In figura de mai jos, patratul si cele doua triunghiuri au perimetrele egale. E aj M A Dac latura patratului este de Sem, atunci perimetrul figurii MATE este egal cu: A.30em B. 40cm C. 50cm D.60em E. alt raspuns 12, Solutia ecuatici: = + 25 + SE BEE 74 Leste egal cu AO BI co D3 E. alt rispuns 13, Numaral a= (125% + 5#"— 255): (5%. $85! ; 25 +5! este patratul numarula: A25 BS cu Do E. alt rispuns 4. Suma numerelor naturale prime a,b. ¢ pentru care a + Sb +75c = 840 este egal cu: A144 sau 21 B.21 sau 18 C. 110 sau 18 D. 18sau 144 alt rdspuns 15. Cardinalul multimii A= { n € N | (Sn +7) {(2n+ 1)} este egal eu Ao B.2 C3 Di E. alt rispuns 16. Fie muljimea M = { (x,y) | x.y €N,x—y = 500, iar cétul imparpirii lui x la y este egal cu 6}. Atunci num de elemente al muljimii M este egal cu Al B2 C34 D7 E. alt rispuns 17, Se dau numerele: a=3+10417 +. +276 sib=3,1 +62 +93 +... 124, Atunci restul imparfri lui a la b este egal cu A596 B.496 C.494 D.584 E. alt rispuns 18, Dacd 1008 +3 + 1008 +5- 1008 +. +2015 - 1008= 2. 3°- 7-11 unde k,p.s,t € , atunci Ki + p* este exal cu: A.228 B.2I7 216 D729 E. alt rispuns 19, Punctele A, B, C, D, in aceasta ordine, sunt coliniare. Daci M este simetricul ui C fata de A. N este simetricul lui B fata de D, MN = 21- BC si AD=k’BC, atunci k este egal cu: A10 Bo C8 D7 E. alt rispuns 20, Restul impartirii numarului a= 2?"°+ 3+ 1-2-3 +... - 2016 la 10 este egal cu: AO B3 C7 Ds E. alt rispuns 21. Se dau numerele: a= 2", b = 28” sic = 33”, Numerele a, b,c, se seriu in ordine crescatoare, astfel: Aacb = AQ B3 ca Ds E. alt rispuns 8. Saise gaseascd cel mai mare numar n, 1 €Z, astfel inedt n +2|n? +3 Al B.S Cel DI E. alt rispuns 9. Se considera triunghiul ABC, in care M, N, P, Q sunt mijloacele segmentelor [BC],[.4M],[BN] sirespectiv [AP] . Aflati raportul ariilor patrulaterului MNOQP si triunghiului ABC. ab alt c2 = D. 16 3 16 E. alt rispuns 10. Suma a dowd numere naturale a sib este 90. Dac numerele sunt direct proportionale cu numerele a+b p+q A.me {23,4} B. me {2,3,5} C. me {2,3} D.me{3,4,5} E. alt rispuns prime p sig si daca este num natural prim, determinati raportul dintre asi p 11. in triunghiul isoseel ABC ([4B]=[AC] ), m(+A)= 20° , fie Be(AC astfel incat m( = 9.x" +15x+10 ? A3 B.2 C4 Ds E, alt rispuns 19, in triunghiul MNP avem m (< MNP) 05°, m ( — |=" +. 912 , unde [a] reprezints partea intreaga a numarului a, este in intervalul » [pe | fame) (tress pare in A[18,25} B.[3145] C9412] D. [87,93] E.AIt rispuns 20) Fie numerele realex si y care verified exalitatea W347 + YGF= By FAB = 5. Atunc y este gal eu AB B.2 eal D4 E.Alt raspuns 21) Fie xy € R astfel inca: EF 69? 6-9? +B p> HAF HO oH)” =20. Sa fle moll dite clr dova numer At Ba 3 Bd EAMeispuns SUCCES! Barem clasa alll...

S-ar putea să vă placă și