Sunteți pe pagina 1din 3

SYLLABUS

Introducere in metodologia cercetarii


Obiectivele cursului
Cursul este o initiere in aplicarea demersului cercetarii in stiintele sociale. Intrucit
exigentele fundamentale ale metodei stiintifice sint aceleasi in disciplinele sociale, acest curs
practic si sintetic va furniza un instrument si celor ce studiaza stiinta administrativa in
structurarea lucrarilor de cercetare.
Continutul cursului a fost conceput urmarind etapele procesului de cercetare. De la
conceptualizarea si formularea problematicii de cercetare pina la interpretarea concluziilor si
redactarea raportului final, cursul propune un demers clar si accesibil si o insusire practica a
fiecareia din etapele cercetarii.
Conceput in mod deliberat didactic, cursul este elaborat la un nivel apropriat primului
ciclu de studii superioare. Desi introduce in mod necesar termeni tehnici care sint
indispensabili unui text metodologic - scopul principal este de a furniza studentilor un
instrumentar de baza pentru descifrarea si realizarea unui discurs stiintific, de a-i incuraja sasi dezvolte inca din aceasta perioada a formarii academice o reflectie riguroasa si critica care
este esentiala muncii de cercetare.

Structura cursului
Cursul este structurat in doua parti. Partea intii, care are un caracter teoretic, cuprinde, pe
linga notiunile introductive specifice cunoasterii stiintice, o trecere in revista a tipurilor de
cercetare si a demersurilor teoretice proprii stiintelor sociale, si o prezentare a stiintelor
administrative ca tip particular de cunoastere stiintifica. Partea a doua este centrata pe
prezentarea etapelor unui proces de cercetare stiintifica. Avind un obiectiv pedagogic si tinid
cont de nivelul de studii, continutul cursului se rezuma la aspectele esentiale, fara sa insiste pe
tehnicile specializate de cercetare.
Cursul se desfasoara dupa formula magistrala. Cursul magistral va fi completat cu discutii
si prezentarea anumitor teme complementare in timpul seminariilor si care fac parte integranta
din materia de studiu.
Suportul de curs este obligatoriu pentru susinerea examenului, insa studentii sint
incurajati sa aprofundeze cunostintele prin studierea materialor bibliografice recomandate sau
a altor materiale complementare.
Cursul este structurat in doua module, fiecare constituit din mai multe unitati de invatare
corespunzind fiecare marilor teme si problematici ale cursului.

Cuprins
MODULUL 1. LIMBAJUL CERCETRAII STIINTIFICE
Unitatea de nvare 1.1. Curs introductiv. Despre cunoasterea stiintifica si limbajul ei
1.1.1. Cunoasterea stiintifica
1.1.2. Discursul stiintific un discurs construit
1.1.3. Obiectivele stiintei

1.1.4. Tipuri de cunoastere stiintifica : stiintele naturii vs stiintele sociale


1.1.5. Metoda stiintifica si metode de cercetare
1.1.6. Tehnici de cercetare
1.1.7. Etapele procesului de cercetare
1.1.8. Proiect de cercetare si raport de cercetare
Unitatea de nvare 1.2. Tipuri de cercetari (moduri de analiza)
1.2.1 Analiza idiografica
1.2.2. Analiza nomotetica
1.2.3. Analiza de teorii
1.2.4. Calitatile unei lucrari stiintifice
Unitatea de nvare 1.3. Demersuri teoretice
1.3.1. Perspectiva individualista
1.3.2. Perspectiva globalista (holista) : structuralism, functionalism, sistemism, analiza
istorica, analiza culturalista
1.3.3. Perspectiva institutionalista
Unitatea de nvare 1.4. Cercetarea in stiintele administrative
1.4.1. Studiul administratiei publice un tip particular de cunoastere
1.4.2. Clarificari conceptuale
1.4.3. Stiinta administrativa vs stiinte administrative
1.4.4. Particularitatile stiintelor administrative
1.4.5. Evolutia studiului administratiei publice occidentale
1.4.6. Tipuri de cercetari
1.4.7. Principalele metode utilizate in studiul administratiei publice
Unitatea de nvare 1.5. Analiza de politici publice
1.5.1. Analiza de politici publice directie de analiza in cadrul stiintelor administrative
1.5.2. Procesul de elaborare a politicilor publice (policy process)
1.5.3. Tipuri de analiza a politicilor publice
1.5.4. Evaluarea de programme
1.5.5. Metode empirice si analiza de politici

MODULUL 2. ETAPELE PROCESULUI DE CERCETARE


Unitatea de nvare 2.1. Problematica, ipoteza, cadru operatoriu
2.1.1. Alegerea subiectului
2.1.2. Formularea problematicii de studiu
2.1.3. Ipoteza
2.1.4. Cadrul operatoriu : variabile si indicatori
Unitatea de nvare 2.2. Strategii de cercetare

2.2.1. Studiul de caz


2.2.2. Comparatia. Tipologii.
2.2.3. Ideal-tipul
2.2.4. Alte tipuri de strategii : inductia, metoda experimentala, metoda aximatica-formala
Unitatea de nvare 2.3. Instrumente de colectare a datelor
2.3.1. In ce consta colectarea datelor si ce informatii prelevam
2.3.2. Tipuri de instrumente : observatia, interviu, sondaj si chestionar, experiment, analiza
statistica, analiza de continut
2.3.3. Construirea instrumentelor de colectare a datelor
Unitatea de nvare 2.4. Enuntarea concluziilor. Construirea si prezentarea surselor
bibliografice
2.4.1. Enuntarea concluziilor
2.4.2. Construirea si prezentarea surselor
Bibliografie