Sunteți pe pagina 1din 68

Capitolul I

Pluridisciplinaritate si interdisciplinaritate in cercetarea


administrativa
1.1 Stiinta Administratiei
Administratia publica se deosebeste, in primul rand, de administratia particular-privata
tocmai prin caracterul sau public, fiind prin aceasta, pusa in folosul si interesul general al
societatii sau al unei colectivitati anume. Administratia publica nu se confunda si nu se
identifica nici cu administratia de stat, intrucat ea are o sfera mai larga de cuprindere si se
realizeaza nu numai prin activitatea organelor statului ci si prin activitatea altor subiecti,
inclusiv a autoritatilor administratiei publice locale, a regiilor autonome si a institutiilor
publice. Administratia publica are ca obiect realizarea valorilor care exprima interesele
statului sau a unei colectivitati distincte, recunoscuta ca atare de stat, valori care sunt
exprimate in acte elaborate de puterea legiuitoare.
Administratia este una din institutiile publice care compun statul si este formata, la
randul ei, din alte institutii si organisme permanente, reprezentand de fapt totalitatea puterilor
de guvernamant asupra unui teritoriu, fara dreptul de a dispune de acesta. Astfel ca, notiunea
de administratie publica, facand conexiunea intre cele mentionate anterior cu adjectivul
publica va arata apartenenta unei colectivitati sau provenienta acesteia de la o colectivitate.
In opinia specialistilor, prin Administratie se intelege ,,continutul principal al
activitatii puterii executive a ststului; sistemul de autoritati publice care infaptuiesc puterea
executive; conducerea unui agent economic sau institutii social-culturale; un compartiment,
din entitati organizationale direct productive etc.1
Incercand sa definim administratia publica, ne oprim asupra urmatoarei ipoteze cu
valoare axiomatica: a existat si exista atata timp cat vorbim despre guvernare, societate, sector
public, sector privat. Administratia publica reprezinta ,,campul de aplicare a conceptelor
teoretice si practicilor guvernamentale, de promovare a intelegerii superioare a politicilor
publice si a relatiei societate-guvern, in vederea cresterii responsabilitatii sociale pentru
satisfacerea nevoilor sociale, prin practicarea metodelor moderne ale managementului public
in sensul realizarii eficacitatii, eficientei si dezvoltarii. Se evidentiaza astfel cele trei

Alexandru Ioan, Administratia Publica, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1999, pag. 64.

fundamente stiintifice ale definitiei: fundamentul stiintei administratiei, fundamentul stiintei


managementului si fundamentul stiintei politice.2
Dezvoltarea stiintei administrative a cunoscut o evolutie complexa de-a lungul
timpului, prezentind particularitati si abordari diferite de la o epoca la alta si de la o societate
la alta. Realizarea unui acord asupra unei incadrari si definiri clare a stiintelor administrative a
fost si este un efort deosebit de dificil in lipsa unui acord asupra:
-

obiectului, plasat intre studiul stiintei administratiei si studiul ansamblului organizatiilor

publice;
-

metodelor folosite, plasate intre drept, sociologie, stiinte politice, etc;

finalitatilor urmarite plasate intre obtinerea unui model pragmatic de functionare a

organizatiilor publice si o cunoastere dezinteresata a fenomenului administrativ;


-

conjugarii la plural sau singular; este vorba de stiinta administratiei sau stiinte

administrative?
Este evident faptul ca existenta acestor dezbateri conceptuale nu reprezinta un aspect
exclusiv negativ, deoarece putem considera ca datorita lor stiintele administrative au cunoscut
o efervescenta de idei care le-a marcat si imbogatit evolutia. Este important de retinut faptul
ca evolutia domeniului administrativ a fost esential conditionata de doua perspective
distincte :
- un aspect care vizualiza in mod esential administratia publica in postura de instrument de
actiune a statului. Acesta considera ca stiinta administrativa ca ramura a stiintelor umaniste nu
poate avea metode specifice, cel ce intreprinde studiul administratiei trebuie sa foloseasca
metodele si tehnicile de cercetare ale altor stiinte sociale; ne referim aici in primul rind la
evolutiile din Europa continentala, evolutii care trebuie intelese in contextul eforturilor de
formare a statului natiune
-

un al doilea aspect care percepea administratia publica din punctul de vedere al

organizarii ei pe baze de eficacitate si eficienta, iar datorita specificitatii obiectului sau trebuie
sa aiba metodologia sa proprie de cercetare si in consecinta, sa foloseasca tehnici originale de
investigatie. Este vorba aici de curentul american, care trebuie inteles in contextul dezvoltarii
societatii industriale si a unei traditii administrative mai putin stricte.
Fiecare dintre aceste doua conceptii cuprinde o parte de adevar intrucat tehnicile de
cercetare si analiza, utilizate de stiintele sociale pot fi folosite in diverse domenii
administrative insa, numai dupa adaptarea lor la obiectul studiat, avandu-se in vedere
caracteristicile acestuia. Asadar in studierea stiintei administrative, a constituit o problema,

Matei Lucica, Management Public, ed. Economica, Bucuresti, 2001, pag. 58

recurgerea la multidisciplinaritate, intrucat celelalte stiinte politice, dreptul, economia,


sociologia,si in special stiintele sociale pot contribui la cunosterea administratiei.
In ceea ce priveste posibilitatea de a se formula principii proprii stiintei administratiei,
se poate aprecia ca studiile efectuate pana in present permit descifrarea unor principii care
constituie in acelasi timp instrumente specifice de cercetare in acest domeniu si care, alaturi
de obiectul si metodele amintite, sunt in masura sa determine particularizarea, autonomia
stiintei administratiei in raport cu celelalte stiinte sociale. Astfel, doctrina de specialitate
desprinde doua mari categorii de principii: principii generale si principii speciale.3
Principiile generale sau fundamentale sunt:
-

principiul suveranitatii nationale;

separarea puterilor statului;

principiul suprematiei Constitutiei sau al legalitatii, publicitatea actelor normative;

principiul unitatii poporului roman;

buna organizare si functionare a autoritatilor administratiei publice pentru a servi cat mai
eficient nevoilor cetatenilor;

adaptarea permanenta a organizarii si functionarii administratiei publice in context cu


exigentele reale, actuale si de perspectiva ale societatii.
Principiile speciale
Stiinta administratiei cunoaste, alaturi de principiile generale, si o alta categorie de

principii, denumite speciale, intrucat sunt specifice administratiei publice.


-

principiul organizarii si conducerii unitare a administratiei publice;

principiul autonomiei de organizare;

principiul adaptabilitatii organizarii si functionarii administratiei publice;

principiul simplificarii structurii si activitatii, simplificare ce trebuie efectuata numai in


consonanta cu realitatiile constante in cadrul administratiei publice, in caz contrar
putandu-se transforma in dezorganizare;

principiul rationalizarii ce priveste atat structura cat si activitatea autoritatilor


administratiei pulice;

principiul imbunatatirii stilului, metodelor si tehnicilor din administratia publica;

principiul urmaririi finalitatii adica cautarea si implementarea celor mai bune solutii care
sa deserveasca scopul propus.4
Pe langa succintele observatii in legatura cu obiectul, metodele si principiile amintite

mai sus, consideram ca putem defini stiinta administratiei drept o stiinta social-politica, care
are drept obiect studierea globala a activitatii administrative a statului si a colectivitatilor
3

Ioan Alexandru, Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative, Vol. I, Ed. Sylvi, Bucuresti, 1996, pag. 70

locale, cu toate implicatiile, relatiile si corelatiile acesteia cu celelalte elemente ale sistemului
social, in vederea eficientizarii ei, cu scopul realizarii in conditii optime a functiilor ce le are
in cadrul sistemului social-global.5 Putem deduce de aici urmatoarele note dominante:
-

activitate realizata numai de autoritati executive si administrative pe care le intitulam


autoritatile administratiei publice;

activitatea de aducere la indeplinire a legii sau, dupa caz de organizare sau realizare
efectiva a serviciilor publice;

activitate ce se realizeaza in regim de putere publica, adica prin intermediul


prerogativelor, acordate de Constitutie si legi, ce fac sa prevaleze interesul public atunci
cand este in conflict cu interesul particular.
Avand in vedere exigentele logicii formale si varietatea terminologiei din doctrina de

drept public, apreciem ca pentru o mai buna intelegere a conceptiei asupra administratiei
publice sunt necesare explicatii mai ample. Se stie ca orice definitie trebuie sa arate genul
proxim si diferenta specifica. Chiar daca nu este exprimat expres prin definitie rezulta ca
administratia publica este o specie a activitatii publice, o forma a vietii politice.6

1.2 Interdisciplinaritate si pluridisciplinaritate


Inca de la inceputul existentei sale, stiinta administratiei a ridicat cateva probleme
conceptuale care priveau, in principal, autonomia, natura si metodele sale si, in acest context,
delimitarea acesteia fata de stiinta dreptului administrativ.7
Problema autonomiei stiintei administratiei a suscitat discutii incepand din secolul al
XIX-lea si pana la jumatatea celui de-al XX-lea. In present, insa, autonomia, denumirea si
importanta stiintei administratiei sunt pe deplin recunoscute. 8 Stiinta administratiei se
incadreaza in ramurile stiintei sociale iar in raporturile sale cu stiintele vecine, ea are
caracterul unei stiinte de sinteza. In acest context, trebuie sa subliniem ca stiinta administratiei
nu preia pur si simplu rezultatele dobandite de catre alte discipline stiintifice, ci le foloseste in
mod critic, raportandu-le la obiectul sau propriu, administratia publica, fapt ce-i confera
acesteia un caracter interdisciplinar. Astfel, trebuie sa subliniem ca stiinta administratiei,
cercetand structura si activitatea administratiei publice, se interfereaza, printre altele, cu
sociologia, cu stiintele juridice, stiintele economice, stiintele politice, managementul, istoria.9
5

Alexandru, Ioan Administratia Publica, Editia a III-a, ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2002, pag. 109

6
7

Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrative, vol. I, editia a III-a, Curs universitar, Ed. All Beck, Bucuresti,
2001, pag. 230
8
Mihai T. Oroveanu, Introducere in stiinta administratiei, Bucuresti, 1994, pag. 50
9
Manda Cornelia, Manda C. Cezar, Stiinta Administratiei, editia a III-a, Curs universitar, Ed. Universul Juridic,
Bucuresti, 2008, pag. 24

Autonomia unei stiinte si in consecinta aceea a stiintei administrative implica


specificitatea obiectului sau si a modelelor sale. Interdisciplinaritatea se opune
monodisciplinaritaii in ceea ce priveste recurgerea la mai multe discipline stiintifice pentru a
cunoaste acelasi obiect. In acelasi timp, ea se distinge pe de o parte de pluridisciplinaritate,
numindu-se in acest caz multidisciplinaritate, prin faptul ca in timp ce caracterul
multidisciplinar este asigurat de simplul fapt al varietatii eforturilor disciplinare, cerecetarea
este interdisciplinara in masura in care imprumuta de la mai multe discipline ,,instrumente si
tehnici si cu atat mai mult atunci cand ea foloseste scheme conceptuale si analize care se
regasesc in mai multe domenii ale stiintei cu scopul de a le face sa convearga dupa ce le a
comparat si judecat. Interdisciplinaritatea presupune, deci, existenta stiintelor autonome,
dispunand deja de propriile lor metode si de propriile lor concepte si ea constituie o depasire,
o integrare a acestor stiinte pentru explorarea regiunilor de granite. Cu alte cuvinte,
interdisciplinaritatea presupune o transgresare a frontierelor disciplinare, fundamentele sale
teoretice fiind in conceptia lui Basarab Nicolaescu urmatoarele:
-

se bazeaza analogic pe unitatea esentiala a diferitelor domenii de studio ale stiintei:


notiunile de ordin epistemologic (fapt stiintific, concept, judecata, rationament, lege,
metoda, teorie sunt comune tuturor disciplinelor);

conceptual de lucru al disciplinelor devine tot mai abstract si permite stabilirea


izomorfismelor si onomorfismelor epistemologice al unei stiinte in alta stiinta in vederea
dezvoltarii;

interdependenta relative a teoriilor in raport cu faptele.


Autonomia stiintei administratiei, a metodelor si a conceptelor sale este in mod

evident conditionata de interdisciplinaritate.10


Interdisciplinaritatea in cercetarea administrativa are doua obiective: in primul rand
explorarea zonelor de frontiera, a acelor zone in care o stiinta singura este neputinciaosa sa
faca lumina, iar in al doile rand trebuie sa permita sa se dezghete ceea ce Jean Piaget numeste
ohibernare a cunosterii in materie de administratie.

Zonele

de

frontiera

unde

cercetarea administratiei poate cel mai bine sa beneficieze de interdisciplinaritate sunt


numeroase. Prin traditie ele fac obiectul cercetarilor monodisciplinare autonome, dar zonele
de frontiera raman in mare masura neexplorate. Interdisciplinaritatea este cea care realizeaza
hibrizarea stiintei si are un rol determinant in cercetarea administrativa. Acest gen de fenomen
trebuie produs de cercetarea interdisciplinara. Trebuie sa antreneze multiplicarea noilor ramuri
ale stiintei nascute prin conjugarea disciplinelor stiintelor invecinate asumandu-si insa,
scopuri noi care mai apoi rasfrangandu-se asupra stiintelor mama va duce la imbogatirea
10

Ioan Alexandru, Interdisciplinaritatea. Noua paradigma in cercetarea si reformarea administratiei publice, Ed.
Academiei Romane, Bucuresti, 2010, pag. 39-40

acestora. Acest lucru ar fi posibil prin cercetarea sistematica a ceea ce s-ar putea numi
izoformismele existente intre diferitele stiinte ale administratiei. De la o stiinta la alta se
regasesc intr-adevar, instrumente si concepte asemanatoare sau transpozabile si, in orice caz,
toate aplicabile administratiei. Ele ar trebui sa faca obiectul unui recensamant sistematic. Ele
ar trebui sa fie fundamentul stiintei administratiei si sa constituie embrionul unui vocabular
specializat, care ar fi propriu stiintei administratiei insesi. Conceptele de model, de structura,
de sistem, importate in studiul administratiei incep sa dea nastere unei literaturi importante, de
unde apare progresiv o veritabila stiinta a administratiei autonoma. Interdisciplinaritatea este
esentiala in stiinta administratiei, deoarece, doar prin integrarea disciplinelor se produce
aceasta hibridare a stiintei. 11
Pe plan teoretic, cercetarea administrativa nu poate fi realizata decat prin integrarea
disciplinelor. Este necesar, deci sa intelegem care sunt impedimentele care stau in calea
cercetarii integrale a fenomenului administrativ si de ce este necesara interdisciplinaritatea,
care sunt obiectivele sale.
- impedimentele epsitologice - sunt acelea carora ,in mod obisnuit nu li se acorda importanta
dar sunt de natura sa explice incomprehensiunea fundamentala existenta dintre diferitele
stiiinte administrative si dificultatile integrarii lor in cercetarea administrativa.
- impedimentele institutionale tin mai intai de ceea ce Mackenzie numeste organizarea
universitara si pe care Jean Piaget o clarifica denumind tragica repartitie a invatamantului in
facultatile universitare din ce in ce mai separate sau chiar in sectiile interioare ale acestor
facultati totusi etanse.
In procesul de maturizare al unei stiinte asistam mai intai la juxtapunerea si apoi la
integrarea disciplinelor iar cerecetarea administrativa reflecta starea acestui proces. In prezent
cercetarea in acest domeniu este caracterizata prin juxtapunerea disciplinelor pe care le-a
mostenit stiinta administrativa si este doar in stadiul pluridisciplinaritati iar integrarea
disciplinelor deci interdisciplinaritatea va deveni posibila si se va generaliza pe masura ce
stiinta administrativa va ajunge la maturizare.12
Juxtapunerea disciplinelor este o etapa necesara in cresterea si dezvoltarea unei
stiinte. De aproximativ 50 de ani, Andre Molitor, intr-un raport privind stiintele sociale in
invatamantul superior, elaborat sub egida UNESCO, arata ca ,,in sistemul solar al stiintelor
administrative este important sa se determine care stiinta ocupa centrul sistemului solar.
Pentru noi este si mai important sa se constate ca in cazul cercetarilor asupra administratiei

11

Ioan Alexandru, Administratia Publica, pag. 141


Ioan Alexandru, Interdisciplinaritatea. Noua paradigma in cercetarea si reformarea administratiei publice, pag.
41
12

este vorba de un sistem solar, adica de un sistem pluriplanetar intrucat pluridisciplinaritatea


constituie o caracteristica esentiala a cercetarii administrative.
Factorii pluridisciplinaritatii trebuie analizati din doua puncte de vedere si anume: pe
de o parte ratiunile pentru care in cercetarea administrativa trebuie sa recurgem la
pluridisciplinaritate iar pe de alta parte motivatia faptului ca inca nu s-a apelat masiv la
pluridisciplinaritate. In prima categorie figureaza in principal un factor de constiinta si anume
acela ca studiul administratiei publice nu se poate reduce la acela al dreptului care trebuie sa-i
guverneze organizarea si functionarea. In acest sens, invocam din nou argumentarea lui
Charles Debbasch din Declinul contenciosului administrativ, cu referire la Franta, in care o
parte din argumentatia sa se sprijinea pe realitatea dezvoltarii rapide a administratiei
economice, mai ales pe constatarea potrivit careia ,,contenciosul administrativ presupune o
legalitate prestabilita suficient de stabila, pe cand ratiunea de a fi a administratiei economice
este, din contra, transformarea ordinii existente, programul inlocuind regula si, prin urmare, se
naste intrebarea daca mai este utila ,,analiza regulilor.
Referindu-se la o a doua categorie de factori ai pluridisciplinaritatii trebuie sa
observam ca un anumit numar de fapte explica nerecurgerea la pluridisciplinaritate. In primul
rand imprejurarea ca diferitele discipline preocupate de cercetarea fenomenului administratiei
publice nu au epuizat inca toate posibilitatile lor in descoperirea administratiei. Caracterul
recent al utilizarii si in Europa a unui numar de stiinte in cercetare administrativa explica
faptul ca pentru moment nu s-au explorat inaca toate caile deschise a unei mai bune intelegeri
a fenomenului administrativ. Juxtapunerea diferitelor discipline

necesare

cercetarii

administrative trebuie permanent promovata mai ales pentru ca si-a facut aparitia un anumit
snobism care tinde sa determine abandonarea sau neglijarea dreptului in special a dreptului
administrativ, singura dintre disciplinele esentiale cercetarii administrative care si a cucerit
deplina autonomie pana la punctul ca el sa poarte numele de administratie si sa faca obiectul
uni invatamant perfect individulalizat.
Limitele pluridisciplinaritatii
Prima limita tine de formele pluridisciplinaritatii. Pluridisciplinaritatea, asa cum inca
se mai practica astazi in Europa, in cercetarea administrativa, se analizeaza cel mai adesea in
ceea ce Roger Bastide numeste o coexistenta egalitara in sensul ca nu exista echipe
pluridisciplinare constituite si organizate in jurul temelor de studiu comune. Ceea ce exista
mai degraba, si prin care se realizeaza aceasta coexistenta egalitara, sunt locurile de intalnire
adica

institutiile in sanul carora coexista universitari si administratori sociologi, juristi,

istorici reuniti prin interesul lor comun in ceea ce priveste administratia. Se observa insa
fragilitatea acestui tip de pluridisciplinaritate. Explicatiile si analizele

fenomenului
7

administrativ se juxtapun sau se succed fara a se realiza o sinteza. In acest model de


colaborare a diferitelor discipline in cadrul cerecetarii administrative regasim gradul zero al
pluridisciplinaritatii. Acest tip de juxtapunere se realizeaza de regula in administratie in
institutii situate la frontiera Universitatii cu Administratia. Cand cercetarea administratiei se
face in interiorul acesteia, ne aflam in stadiul in care se realizeaza pluridisciplinaritatea,
juxtapunerea diciplinelor iar directorul de echipa prezinta numai o sinteza relevand relatia de
ansamblu a rezultatelor cercetarii. In

prezent, cam aici se situaza limita superioara a

pluridisciplinaritatii iar limita informationala consta in faplul ca practic nu exista


monodisciplinaritati absolute in cerecetarea administratiei.
O alta limita a pluridisciplinaritatii tine de domeniile acesteia deoarece cercetarea
administrativa nu permite pluridisciplinaritatii de cat o definire in domeniul cunoasterii
empirice ale administratiei cum ar fi in studiul administratiilor centrale, locale, ale
functionarii publice unde specialistii in diferite discipline au fost adusi sa lucreze impreuna in
paralel schimband informatii si chiar concepte de analiza. Avand in vedere insa ca fenomenele
sociale pot face obiectul unei duble lecturi, astfel cum remarca Jean Duvignaud o lectura
experimentala sau empirica care furnizeaza datele unei constructii empirice: o lectura
teoretica ce propune un decupaj al realului dupa anumite concepte operatorii - trebuie sa
constatam ca domeniul pluridisciplinaritatii se limiteaza de regula la aceasta prima lectura
empirica si ca rareori sunt abordate in mod real

pluridisciplinar

problemele cercetarii

fundamentale a fenomenului administrativ: definitii,metode, finalitate si mai ales construirea


unei taceri a administratiei si a sistemului administrativ public care sa fi fost intreprinsa de
juristi,sociologi s.a.

1.3 Metode de analiza folosite in cercetarea administratiei publice


Stiinta administratiei, ca oricare alta stiinta, presupune nu numai cunostinte, concepte,
notiuni, categorii, ci si metode, procedee si tehnici de analiza si cercetare stintifica. Stiinta
administratiei, fiind o stiinta sociala, foloseste intr-o proportie insemnata metode, mijloace si
procedee tehnice comune tuturor stiintelor sociale. Intrucat obiectul sau de cercetare stintifica
este constituit din studiul special ce se efectueaza asupra faptului si fenomenului
administrativ, aceasta stiinta sociala poseda principii si metode specifice. Metoda reprezinta
pentru stiinta, in general, mijlocul prin care se cauta si se alege o cale, ea este determinata de
insusi obiectul de cercetare stintifica si, in acelasi timp, trebuie sa fie in concordanta cu legile
obiective ale stiintei respective.

Metoda se caracterizeaza prin constructia unei ierarhi de concepte, in ascensiunea


componentelor la nivel de categorii si a categoriilor la nivel de ansambluri, ale caror functii
sunt precizate si ale caror structuri sunt definite.13
Metode de analiz
Principalele metode care pot fi aplicate in cercetarea interdisciplinara in vederea
organizarii si functionarii autoritatilor sau institutiilor din administratia publica sunt:
- analiza organizationala prin acest tip de abordare a studiului administratiei publice se
urmareste examinarea urmarilor asa-zisei ,,revolutii organizationalecare conduce la
observarea analizei politicilor publice, la descifrarea naturii tipului de analiza organizationala.
Se caracterizeaza prin observarea faptelor si folosirea datelor cu privire la structura autoritatii
sau institutiei atat in ceea ce priveste organizarea cat si regulamentul de organizare si
functionare. De asemenea prin analiza organizatiei se urmareste identificarea posturilor la
nivel de institutie, atributiilor ce le revin fiecaruia dintre functionari, competentelelor
manageriale, mijloacelor materiale, schema ierarhica, denumirile documentelor de lucru ,
frecventa intocmirilor lor, repartizarea serviciilor in sediile autoritatilor administratiei publice
cat si capitalul fix al acesteia. Metoda analitica organizationala examineaza in ultima instanta
circuitul administrativ ce consta in analiza drumului care se parcurge pentru a se realiza
sarcinile urmarite de institutie. Astfel se va urmari intregul proces functional al unei
organizatii pana in momentul luarii deciziei de catre conducere. Acest parcurs poate conduce
de foarte multe ori la constatarea unor disfunctionalitati sau chiar a unor circuite inutile si
ineficiente din cadrul organizatiei.
- metoda critica in urma analizei organizationale ce a oferit cunoasterea in ansamblu a
activitatii analizate se poate trece acum la propunerea de masuri reale pentru perfectionarea
functionalitatii acesteia. Aceasta metoda examineaza, pe baza mai multor criterii, anumite
elemente ce se impune a fi imbunatatite in activitatea unei autoritati sau institutii
administrative. In vederea examinarii critice si a propunerii de masuri constructive menite de
a perfectiona activitatea unei institutii, metoda critica utilizeaza mai multe criterii cum ar fi
criteriul utilitatii institutiei examinate cat si a activitatii pe care o desfasoara, criteriul
eficientei activitatii institutiei, analiza factorului timp la nivel de institutie si in ultimul rand
optimizarea factorilor ambientali si a relatiilor umane de la nivelul resurselor umane ale
autoritatii analizate.
- metoda interviului efectuarea studiului unei autoritati sau institutii nu poate fi completa
fara o privire atenta in directia personalului prin intervievarea atat a conducerii si a

13

Ioan Alexandru, Administratia Publica, Teorii, Realitati, Perspective, op. cit, pag. 236

functionarilor publici de executie cat si a intregului corp de functionari angajat in aparatul


autoritatii.
- metoda sintezei se face de regula la nivelul ierarhic superior si de catre functionari
specializati. In urma analizei metodelor expuse mai inainte si a rezultatelor obtinute dupa
efectuarea acestora, metoda sintezei vine sa ofere primele conluzii ale analizei de ansamblu a
institutiei studiate. In baza acestei metode pot fi creionat unele probleme ce privesc
coordonarea, legaturile pe orizontala si pe verticala, necesitatea imbunatatirilor si pana la ce
nivel pot fi facute. Astfel, se va analiza daca este necesar sa se propuna schimbarea
conducatorului autoritatii sau institutiei publice sau daca va fi pe mai departe mentinut in
functie. Tot in aceasta etapa se vor face propuneri catre forurile superioare de conducere cu
privire la mijloacele materiale si financiare necesare, daca este cazul, institutiei sau autoritatii
supuse analizei. Un alt punct important al fazei de sinteza este analiza relatiilor autoritatii
administratiei publice cu cetatenii prin serviciile speciale infiintate sau de persoanele abilitate
in mod special cu asemenea sarcini, a modalitatilor prin care acestea informeaza cetatenii,
transparenta sa decizionala si nu in ultimul rand, primirea lor in audienta de factorii de
conducere.
- metoda experimentala (a cazurilor) consta in analiza cazurilor concrete ce pot avea ca
obiect o problema de natura generala, ca de pilda elaborarea unui raport sau a unui proiect de
decizie, determinarea unui plan de urbanism, etc., fie o problema de natura subiectiva,
sanctionarea unui functionar public, etc.

Capitolul II
10

Decizia publica specie a deciziei


2.1. Decizia, instrument al activitii manageriale
Decizia, n general, este un element indispensabil al coeziunii i al duratei oricrei
activiti umane. Actiunea sociala eficienta trebuie sa tina seama de complexitatea sistemului
stiintelor si de caracterul exhaustiv al domeniilor de actiune. n consecinta, decizia - ca etapa
importanta n procesul actional - are o multitudine de definitii, cu denumiri specifice
domeniului particular la care aceasta se refera.14

Decizia, n general, din punct de vedere

filozofic, este definita ca act individual sau social premergator actiunii, constnd n luarea
unei hotarri determinate, ntemeiate pe cunoasterea conditiilor, prevederea efectelor si pe
optiune axiologica, n raport cu anumite scopuri sau idealuri. Altfel formulata, aceasta
reprezinta hotarre luata, solutie adoptata, (dintre mai multe posibile), materializata ntr-un act
obligatoriu, normativ prin care un organ conducator stabileste directia unei actiuni si modul ei
de realizare. Ca atribut principal al actului de conducere, decizia poate fi: politica,
administrativa, juridica, economica, sociala, tehnica, militara, etc.
Activitatea Administraiei Publice, indiferent de nivelul decizional i domeniile de
activitate, i realizeaz scopurile prin intermediul procesului decizional. Scopul primordial
funcional al decziei administrative este de a realiza intenia planificat iniial. Decizia este un
proces, aciuni prin care se alege o manier definit din mai multe soluii posibile. Decizia
poate fi definit n ultima instan ca un proces raional de a alege a unei direcii de active
reeind din posibilitile existente n vederea atingerii unui anumit scop. Putem spune c orice
decizie presupune:
-

1) o baz de informaie ampla si sigur;

2) un proces de gindire i nelegere;

3) existena uneia sau mai multor obiective care necesit realizare;

4) existena mai multor subieci decizionali (manifestarea vointei)

Din observatiile de mai sus, se pot desprinde urmatoarele:


- optiunea presupune ca autorul deciziei trebuie sa se gaseasca in fata mai multor
comportamente posibile. El trebuie sa renunte la toate posibilitatile in favoarea uneia pe care o
considera ca fiind cea mai buna;
- optiunea trebuie sa fie constienta deliberata (prin procesul de gandire);

14

Pavel Apostol si colectiv, Dictionar de filozofie, Ed. Politica, Bucuresti, 1978, pag. 179-180; Ion Coteanu si
colectiv, Dictionarul Explicativ al Limbii Romne, Ed. Univers Enciclopedic, Bucuresti, 1996, pag. 266;

11

- optiunea trebuie sa vizeze unul sau mai multe scopuri. In situatia existentei mai multor
obiective-scop, este necesara o ierarhizare a acestora. Din acest punct de vedere, pot fi
adoptate mai multe tipuri de decizii, si anume: decizii strategice, decizii tactice, decizii
operative.
- optiunea trebuie sa se reflecte asupra actiunii, deoarece decizia nu este doar o notiune
teoretica, ci si practica. Fara aceasta finalitate, intreaga munca de stabilire a problemei, de
pregatire, si luare a deciziei este lipsita de valoare. Decizia nascuta din actiune sau actiuni
concrete, se reintoarce la acestea, determinandu-le si verificandu-se totodata in cadrul lor.15

2.2 Decizia administrativa


Decizia administrativ reprezinta ,,o manifestare de vointa a administratiei,
premergatoare unei actiuni sau inactiuni, prin care se opteaza pentru o varianta in vederea
realizarii unui scop.16
Decizia administrativ o specie a deciziei manageriale - ntrunind toate elementele i
cerinele la care ne-am referit presupune unele elemente particulare care deriv din misiunea
acesteia n societatea contemporan. Decizia administrativa este componenta activitatii
oamenilor care lucreaza n organele administratiei publice. De aceea putem spune ca decizia
administrativa este o specie a deciziei umane, care constituie elementul central al activitatii
desfasurate de organele administratiei publice n realizarea sarcinilor de conducere si
organizare. Profesorul Antonie Iorgovan defineste decizia administrativa ca fiind categoria
deciziei speciale prin care se determina solutiile juridice si nejuridice ale organelor
administratiei publice pentru transpunerea n practica a valorilor exprimate n normele politice
si actele organelor puterii de stat. Decizia administrativ poate fi definit ca o manifestare de
voin a unui organ al administraiei publice, constnd ntr-o opiune ce vizeaz atingerea unui
obiectiv. Eficiena i valoarea social a unei decizii administrative depind de modul cum este
neleas problema ce trebuie rezolvat, de realismul soluiei adoptate, precum i de
oportunitatea aciunii, de ndeplinirea la timp a aciunii ce trebuie ntreprins pe baza soluiei
la care s-a ajuns. O decizie administrativ trebuie adoptat de cel sau cei care au abilitarea
legal n acest sens, excepia de la aceast regul fiind reprezentat de funcionarul de fapt.
Orice decizie administrativ trebuies ndeplineasc anumite cerine :
1- S fie fundamentat tiinific;
2- S fie fundamentat din punct de vedere legislativ,adic adoptat pe baza i nvederea
executrii legii;
15
16

Ioan Alexandru, Structuri, Mecanisme si Institutii Administrative, Vol. II, Ed. Sylvi, Bucuresti, 1996, pag. 52
Mihai T. Oroveanu, Introducere in stiinta administratiei, op.cit., pag. 137

12

3- Sa aib caracter realist;


4- Sa fie integrat n ansamblul deciziilor administrative adoptate anterior;
5- S fie oportun;
6- S intervin n timp util,n cazul deciziilor administrative, n cele mai multe cazuriexist
termene legale n care trebuie s intervin;
7- S fie finalizat. Odat adoptat, decizia trebuie executat i evaluate consecinele
executrii.
Elementele deciziei
Unii autori ai lucrrilor de specialitate snt de prerea c analiza noiunii de decizie, n
general, ne conduce la faptul c aceasta semnific un raport care se realizeaz ntre nelegere
i voin, ca elemente fundamentale.
1) nelegerea.
A nelege nseamn a-i face, a avea o ideie clar i exact despre un lucru, a
ptrunde, a cuprinde cu mintea; a pricepe; a constata, a vedea, a observa, ne spune Dicionarul
explicativ al limbii Romne. Intelegerea ca element al deciziei are ca obiect fenomenele
raionale, dar i pe cele de ordin emotional sau psihic. ntr-adevr a nelege nseamn a
concepe, a judeca, a rationa. Dar ntelegerea ca element al deciziei umane rezid uneori i n
emoii, sentimente .a.. De aceea, decizia uman nu trebuie conceput n exclusivitate ca un
fenomen pur raional, ci trebuie vzut n raport cu toate facultile umane, att cu cele
raionale, ct i cu cele nonraionale.
nelegerea , ca element al deciziei, trebuie conceput ca o totalitate de procedee care pot s
fie gupat n cadrul general al deliberrii. Noiunea de deliberare poate avea o accepiune
general i una mai restrns . n sens general, deliberarea cuprinde att discuia care
premerge lurii unei decitii, ct i decizia nsi. n sens restrns deliberarea privete numai
discutatrea unei probleme care constituie obiectul deciziei.
Deliberarea n sensul la care ne referim cuprinde urmtoarele trei etape:
a). Determinarea obiectului deciziei ce urmeaza a fi luata - determinarea obiectului deciziei
care urmeaz s fie luat se face printr-o ampl documentare asupra acestui obiect. Nimeni nu
poate s ia o decizie rezonabil dac nu plec de la faptele care prezint importan pentru
decizie. Aceste fapte, care trebuie s fie cunoscute n prealabil de cel care decide, sunt
denumite informaii sau date, dac se iau n consideraie calcului sau premisa, dac problema
se discut sub aspectul su logic.
b) Analiza pe care o face subiectul deliberrii - dup strngerea i ordonarea informaiilor
trebuie s se treac la analiza problemei respective. n acest scop trebuie s fie recunoscut
scopul deciziei i s se precizeze obiectivele care trebuie rezolvate. S se vad dac
13

obiectivele presupuse sunt exacte. Obiectivele nu trebuie formulate vag i confuz, ci n mod
clar i precis. n acelai timp, trebuie apreciate pericolele i eventualele piedici, la justa lor
valoare.
c) Formularea propunerilor i a msurilor care urmeaz s fie luate - sistematizarea datelor
culese, raportarea lor la scopul urmrit, duc la nelegerea cii de urmrit, duc la nelegerea
cii de urmat, a ceea ce trebuie fcut. Este o comparaie complex care cuprinde cunoaterea
mijlocelor ce trebuie folosite, precum i evaluarea anselor de reuit, a aciunii ce urmeaz a
fi nteprins. Cu ct anliza va fi mai minuioas i mai obiectiv, cu att se va putea spera c
viaa va confirma calculatorul nostru, iar riscurile eecului vor fi reduse. Oricare ar fi gradul
de aproximaie, totdeauna trebuie sa fie bine cntrite ansele de reuit ale aciunii pe care o
avem n vedere.
2) Voina
Oricare ar fi voina de ptrundere a unei analize i oricare ar fi claritatea opiniei ce se
formeaz la scopul urmrit i mijloacele ce trebuie folosite pentru atingerea acestora, oamnei
au nevoie de o hotrre care s determine aciunea ntr-un anumit sens. Aceast determinare
este expresia unei voine. Voina este impulsul care determin individul s acioneze ntr-un
anumit sens, care l face s treac de la dispoziia de a aciona la aciunea nsi. Voina are ca
efect eliberarea energiilor umane, psihice, morale i intelectuale, facndu-le disponibile ntrun scop determinat n sensul realizrii scopului su obiectivului propus. n acest sens voina
apare ca element esenial deciziei. Atunci cnd ne referim la decizia administartiv trebuie s
subliniem faptul c voina pe care o cuprinde aceast decizie se manifest n realizarea puterii
statului. La nceput, voina apare ca un influx, ca o infuzie, ca o energie mobilizatoare, nu ca
un fenomen de analiz. Desigur c voina se poate disciplina. n felul acesta poate deveni
metodic. Spre deosebire de nelegere, pe care o putem gsi i la persoane care nu iau parte la
emiterea deciziei, voina nu se afl dect la nivelul celor care o decid. De aici importana
acestui factor al deciziei. Fiecare comport riscul de a vedea c aciunea nteprins este sortit
eecului, c nu-i atinge scopul sau obiectivul propus. De aici responsabilitile care apas pe
umerii celor care iau decizii, care manifest voina cuprins n decizie.
Responsabilitatea poate s fie politic atunci este vorba de a asigura o linie de
conduit. Responsabilitatea poate s fie tehnic atunci cnd este vorba de utilizarea mjloacelor
n vederea realizrii unui scop sau a unui obiectiv.
n procesul deciziei se cere un spirit hotrt din partea celui care ia decizia. Fr acest
spirit, ceea ce pare voin nueste dect o simpl veleitate.
3. Modul de fuzionare a celor dou elemente ale deciziei.

14

nelegerea i voina, cele dou elemente ale deciziei nu se situeaz pe acelai plan.
nelegerea face apel la judecat, pe cnd voina ine de caracter. ntre cele dou elemente
trebuie s existe o succesiune logic. ntr-o decizi e bine construit deliberarea trebuie s
pecead voina. Voina, pentru a fi fondat trebuie s se sprijine pe nelegere, pe judecat.
nelegerea nsi, ca element al deciziei, se justific prin scopul urmit. Ea apare i este
cercetat n vederea unei finaliti, a unui scop, i pentru acest lucru trebuie s se fac apel la
voin.
Pot ns interveni mprejurri care s anihileze fuziunea fireasc a celor dou
elemente. Astfel, o aciune fireasc se poate izbi de impulsul celui care trebuie s decid i nu
o face, sau se poate lovi de obstacolul nelegerii. Dezacordul poate interveni i pe planul
deliberrii i poate s fie chiar imputabil acesteia. Astfel, se poate ntampla ca deliberarea s fi
fost superficial sau tendenioas. Se poate ca deliberarea s nu fi fost bine fcut, astfel nct
n-a reusit s conving pe cel care decide. Se mai poate ntampla ca din deliberare s rezulte
preri diferite, ceea ce poate deruta pe cel care decide.
De aceea, nu trebuie s se trag concluzia c n orice deliberare este neaprat necesar
unanimitatea de vederi. n cadrul deliberrii se pot ivi diferite opinii, trebuie ca ele s fie clar
expuse i argumentate astfel nct cel care decide s poat s-i dea seama i s aleag ntre
soluiile propuse. Prin acest labirint de comportamente al celor care particip ntr-un fel sau
altul la elaborarea deciziei, i va face loc decizia.
Dialectica nelegerii i voinei de unde ia natere decizia se rezum la dezbaterea
interioar a celui sau celor care au sarcina de a decide.
4. Factorul timp
Pentru decizie viitorul este esenial. Decizia este o previziune care se refer la actele
pe care omul le va efectua. Decizia, aadar este o proiectare a prezentului n viitor sau o
interpretare a trecutului i o concepie a prezentului plasat n viitor. Decizia domin
evenimentele, n sensul c sta corespunztoare acestora numai n msura n care ea se supune
acestor evenimente. Importana timpului relativ la decizie se vede i n concepiile, n
mentalitatea celui care ia decizia . n acest fel se poate spune despre cineva c a luat o decizie
care denot o mentalitate nvechit, o concepie napoiat.
Privit sub aspectul punerii deciziei n aciune, factorul timp are de asemenea mare
importan, deoarece decalajul de timp ntre luarea i punerea sa n aciunea poate s atrag
dup sine consecine nefaste.
Dac pentru fiecare decizie trebuie s existe un timp potrivit, adic un moment propice
n care trebuie luat decizia, deci un timp al deciziei, exist totodat, pentru fiecare decizie, o
anumit decizie a timpului. ntr-adevr, fiecare decizie va fi verificat de timp n ceea ce
15

privete justeea acesteia. Timpul este cel care verific justeea deciziilor. O decizie bine
chibzuit i luat la timp devine un element al deciziei de a fi un act uman care se inserez n
nlanuirea fenomenelor asupra crora omul acioneaz la timp, le poate stapni, le poate
determina o anumit evoluie.
Etapele de elaborare a deciziei
1) Iniiativa, care revine organelor administraiei publice, care, fie din informaiile
proprii, fie pe baza sesizrii diferitelor organe de stat, de autonomie local sau ale cetenilor,
gsesc oportun intervenia lor pentru rezolvarea anumitor probleme, ateptndu-se
ncuviinarea declanrii aciunii lor de ctre organele puterii legiuitoare i organele
administraiei publice trebuie s existe un flux informaional, care s permit determinarea
aciunilor att la nivelul politic, ct i la nivelul administraiei publice.
2) Culegerea i prelucrarea informaiilor reprezint activitatea care are cea mai mare
pondere n desfurarea etapei de pregtire a deciziei, etap n care este necesar s se
manifeste discernmntul pentru ca din materialul faptic s se deosebeasc elementele
eseniale, fundamentale.
3) Selecionarea (filtrarea i sistematizarea) datelor. n acest sens, se stabilete:
- Care probleme se selecteaz;
- Dac snt posibiliti de tratare distinct;
- Care sunt circumstanele problemei;
- Ordinele de executare;
- Dac exist elemente restrictive (disponibiliti fixe, acte normative n vigoare).
4) Analiza datelor i informaiilor. La aceast etap, subiectul precedent trebuie s
dea rspuns la argumentarea selectiv de tip interogativ (s rspund la ntrebrile: Pentru ce?
Care? Cnd? Unde? Cine? Ce?). n acest mod, snt studiate toate influenele posibile asupra
deciziei. La aceast etap snt elaborate diferite variante ale deciziei.
5) Luarea deciziei este momentul-cheie privind analiza variantelor de decizie, a
manifestrilor voinei celui care ia decizia.
Decizia depinde de 3 fore:
- Lider (manager);
- Subordonai;
- Situaie.
6) Etap important n procesul decisional este executarea deciziei administrative.
Decizia administrativ nu devine realitate dect atunci cnd este executat. Orice act al
organelor administraiei publice este prin definiie o excutare. Cea mai mare parte a activitii
16

a aproape tuturor funcionarilor administraiei publice nu apare dect sub forma unei activiti
materiale, pentru care aportul intelectual, chiar dac este redus la simpla interpretare a
regulilor juridice care se aplic, este destul de mic. Totdeauna ns orice act al unui funcionar
al administraei publice este n ultima analiz executarea unei decizii administrative.
Clasificarea deciziilor.
Dup stabilirea acestor criterii, deciziile snt clasificate n modul urmtor:
-

Deciziile strategice - care se refera la probleme de complexitate marita, a carei rezolvare


necesita un volum mare de resursei si programe de lunga durata si care se adopta, de
regula, de organele de conducere situate pe treptele ierarhice superioare ale structurilor
organizatorice;

Deciziile tactice care se refera la probleme de o complexitate redusa, nu vizeaza


activitatea de ansamblu a unor situatii obiective pe domenii si a caror realizare se asigura
prin programe de scurta durata. Analizeaz orietrile stabilite la condiiile concrete;

Deciziile operaionale soluioneaz problemele n raport cu coninutul i domeniul lor de


aplicare. n acest context, deosebim decizii politice, economice, cu caracter militar,
administrative etc.

n funcie de metodele i tehnicile utilizate, deosebim decizii:


-

Decizii programabile snt formulate astfel, nct pentru ele se poate elabora un algoritm,
care indic ce trebuie de fcut;

Decizii neprogramabile se refer la problemele care necesit elaborarea cilor noi de


rezolvare.
Obiectul deciziei administrative
Profesorul Alexandru Negoita precizeaza ca n decizia administrativa scopul urmarit

este realizarea politicii statului prin organizarea executarii si prin executarea legii. Vointa pe
care o exprima decizia administrativa se ntemeiaza pe lege si este dedusa din lege. Legea
exprimnd interesele generale ale cetatenilor din tara noastra, decizia administrativa nu
urmareste altceva dect nfaptuirea intereselor generale pe care le prevede legea. Asadar,
scopurile urmarite prin decizia administrativa nu apartin administratiei. Acestea sunt valori
politice pe care le exprima legea, organele administratiei publice revenindu-le sarcina de a
gasi cele mai bune mijloace de organizare a executarii si de executare a legii.
n cazurile n care vointa organelor administratiei se manifesta numai n acte de executare,
fara a avea posibilitatea de a alege ntre mijloacele de executare, nu suntem n fata unui act
decizional, ci pur si simplu n fata unui act administrativ de executare.
Profesorul Mihai Oroveanu considera ca determinarea obiectului deciziei constituie primul
moment al procesului decizional, esential, deoarece precizeaza continutul deciziei care
17

influenteaza strategia ce urmeaza a se desfasura n etapele destinate sa ajunga la un scop sau


obiectiv.
Alegerea scopului sau obiectivului este determinata de diverse cauze, sociale, politice,
economice s.a. Aceste operatiuni nu sunt statice, ci cuprind n ele nsele o schimbare n starea
lucrurilor. Fata de aceasta schimbare administratia trebuie sa ia atitudine: sa se poata adapta la
noua situatie, sau sa stea n expectativa sau sa tagaduiasca orice nsemnatate faptelor noi.17
Adoptarea deciziei administrative
Etapa adoptarii sau emiterii actelor administrative de catre organele colegiale,
respectiv unipersonale, reprezinta momentul n care vointa se manifesta n scopul producerii
efectelor juridice. Ea se realizeaza n diverse modalitati, astfel, n cazul organelor
unipersonale momentul emiterii este marcat de semnarea nscrisului constatator al actului
juridic, iar n cazul organelor colegiale, adoptarea are loc n cadrul sedintei prin mecanismul
votului.
Dupa unii autori, etapa adoptarii se poate diviza, n cazul organelor, colegiale, n cel
putin 3 faze: dezbaterea, deliberarea si votarea. Etapa adoptarii este guvernata de importante
formalitati procedurale concomitente adoptarii deciziei si ulterioare adoptarii acesteia,
necesare asigurarii valabilitatii ei sau punerii n executare.
- Dezbaterea - activitate de evaluare a propunerilor cuprinse ntr-un proiect de act n baza unei
confruntari de idei n cadrul careia se evidentiaza avantajele si dezavantajele solutiilor
preconizate. Forma organizatorica a dezbaterii n cadrul organelor colegiale este sedinta
(adunare generala, sesiune) care reprezinta o reuniune de doua sau mai multe persoane ce
alcatuiesc mpreuna un organ si a caror reunire are un anumit scop.
- Deliberarea - n cazul organelor colegiale fiecare participant la dezbatere opteaza din
considerente specifice, asupra unui proiect sau variante si asupra unor amendamente.
Procedura de deliberare a fiecarui participant difera n ceea ce priveste structura demonstratiei
sale, alegerea si ordonarea argumentelor, modul si momentul de prezentare. Alegerea unei
variante din mai multe, are loc n baza unei aprecieri comparative a variantelor propuse sub
aspectul diferitilor factori, indicatori de eficienta, prin aprecierea unor efecte posibile ca
aparitie etc., dar cu respectarea cadrului legal care delimiteaza posibilitatile de optiune.
- Votarea - reprezinta operatiunea prin care se manifesta cu efecte juridice vointa organului
colegial prin adoptarea actului juridic. Vointa pe care o cuprinde decizia se manifesta n

17

Alexandru Negoita, Drept administrativ, Ed. Sylvi, Bucuresti, 1998, pag. 117-118

18

realizarea puterii de stat si se afla numai la nivelul persoanelor care au un drept de vot
deliberativ si nu un drept de vor consultativ sau care sunt lipsite de acest drept.18
Factorul uman n procesul decizional
n condiiile economiei de pia se schimb radical locul individului n societate,
deoarece personalitatea uman trateaz insistent procesul decisional conform rezultatelor
obinute. Cunoscnd unele caracteristici ale personalitii, putem anticipa cum va fi individual
n anumite situaii. Deci tipul de personalitate este un element important n procesul
decizional.
n legtur cu aceasta, la unii oameni s-a observat o puternic orientare receptiv.
Omul receptiv consider c sursa a tot ce este bun se afl n exterior. El nu are iniiativ
proprie i nu acioneaz dect n comun cu alii, ateapt propuneri i variante de decizie.
Receptivul i vine greu s spun nu i se pomenesc repede ntre loialitate i promisiuni
contradictorii.
Spre deosebire de omul receptiv, persoana cu orientare exploatatoare nu ateapt s
primeasc nimic de la alii, ci va lua de la ei totul prin for i vicleug. Lipsa originalitii
domin orientarea unor personaliti mai mult dect lipsa aptitudinilor. Asemenea oameni nu
vor s produc idei, ci s le ia de la alii. Ei consider pe cei din jur drept obiecte de
exploatare i-i judec potrivit unor criterii de utilizare personal. Aceast orientare de nsuire
a muncii i ideilor altora este instructiv pentru cei care nu tiu s-i vnd marfa, s-i
valorifice ideile. Asemenea oameni nu ateapt dect s afle o variant mai avantajoas. Cea
mai bun variant, cel mai bun lucru pentru ei este cel obinut prin eforturi strine.
n consecin, tipul receptiv i cel exploatator se aseamn, ntru ct ambii caut s
primeasc tot ce doresc din lumea nconjurtoare. Orientarea acestora se bazeaz pe
acumulare i economisire. Ei consider c a cheltui este un lucru periculos. Zgrcenia este
zidul lor protector. n felul acesta, se abin de la oricare decizie care implic un mic risc de
ntreprinztor. Astfel, din prea mult precauie, din lips de angajare n procesul decizional,
vor pierde anumite posibiliti. Capacitatea de risc este o calitate a conductorului de orice tip.
Orientarea persoanei cumpnite ne spune mereu: mai bine mai puin, dar mai sigur. Este lent,
ns constant i sigur.
Omul de orientare marcantil identific totul cu o marf, inclusiv omul. Apreciaz
doar partea de cost a omului, adic valoarea sa de schimb pe piaa personalitii. Asemenea
oameni iau decizii care satisfac politici contradictorii i execut deciziile fr a se gndi la
consecinele lor morale, ideologice. Ei opteaz doar pentru varianta care aduce venit. Anume

18

Mihai T. Oroveanu, Tratat de stiinta administratiei, Ed. Cerma, Bucuresti, 1996, pag. 395-398

19

venitul o face atrgtoare i deci valoroas. Aici totul depinde de aprecierea altora. De
aceea, eu snt ceea ce doresc alii s fiu.
Tipul ideal este omul productiv, care este nclinat s foloseasc pe deplin capacitile
sale. Deci, un conductor bun este un realizator bun. Omul productiv are simul aprecierii
experienelor sale. Sentimental de sine se poate exprima astfel:Eu snt ceea ce fac. Omul
productiv corespunde tipului de caracter, pentru care dezvoltarea potenialului uman este
scopul ce subordoneaz toate celelalte activiti.
Modelul administratiei publice si economia
In stransa legatura cu teoria organizationala, modelul weberian sau al lui Woodrow Wilson al
administratiei publice se potriveste unui mediu stabil si unei situatii de decizie care implica
finalitati clare si mijloace sigure. Aceasta se aplica in primul rand acelei componente din
sectorul public care aloca asa-numitele bunuri publice. Atunci cand se furnizeaza servicii,
aceste afirmatii ale modelului nu se aplica. Lanturile mijloace-finalitate in statul prosper nu
satisfac cerintele weberiene, iar cu sectorul cu dimensiune mare nu se refera numai la alocarea
bunurilor publice, ci si la alocarea bunurilor si serviciilor semipublice sau private. Asa cum
disciplina administratiei publice ofera o solutie unica pentru managementul public, modelul
weberian, de tip ideal, de birocratie, disciplina de economie a completat teoria clasica a
administratiei publice, oferind o solutie indiferent de dimensiunea sectorului public: modelul
finantelor publice.19

2.3.1. Modele de luare a dispoziiilor n sectorul public.


Luarea deciziilor
Dup ce autoritile publice au luat la cunotin despre existena unei probleme
publice i contientizeaz nevoia de a face ceva pentru soluionarea acesteia, factorii de
decizie trebuie s se hotrasc asupra unui curs de aciune. Acetia exploreaz opiunile
disponibile, lansnd astfel procesul de formulare a unei politici publice. Caracteristica acestui
proces este c propunerile de soluionare a problemei identificate pot aprea fie n procesul de
stabilire a agendei, fie se pot elabora propuneri dup ce s-au hotrt s ia msuri referitoare la
acea problem. Aadar, se trece la aciune.
Atunci cnd se dorete nelegerea procesului care conduce la elaborarea i punerea
n practic a unei politici publice, este esenial s avem n minte faptul c o politic nu
reprezint un proces de decizie abstract al crui sens l-am putea sesiza din exterior, limitndune, spre exemplu, la identificarea determinanilor structurali sau a restriciilor (economice sau
istorice) care o afecteaz. Este deci indispensabil s se deschid cutia neagr, ceea ce semni19

Lucica Matei, Management Public, Ed. Economica, Bucuresti, 2001, pag. 118-119

20

fic identificarea actorilor care particip la elaborarea politicilor (policy making) pentru a
analiza strategiile lor i a nelege resorturile comportamentelor lor. Ca urmare, este evident c
nu putem trata de o manier general problema actorilor participani la politicile publice, care
fac loc unor controverse tiinifice de mare amploare, ci de a pune accentul pe urmtoarele
puncte absolut necesare n nelegerea politicii:

cunoaterea i explicarea principalelor modele de luare a deciziilor;

nelegerea adecvat a rolului decidentului i a momentului decizional;

identificarea principalelor disfuncionaliti care pot afecta procesul


deciziilor colective;

descrierea principalelor etape ale procesului decizional.

Literatura de specialitate este foarte bogat cu privire la subiectul procesului


decizional. tiinele sociale au favorizat, i nu este o ntmplare, studiul lucrurilor mari":
decizii excepionale, decideni majori. De exemplu, momentul dramatic al crizei rachetelor
din Cuba care, n octombrie 1962, opunea Statele Unite Uniunii Sovietice i le conducea n
pragul rzboiului nuclear (Allison, 1971); sau funcia de preedinte al Statelor Unite
(Neustadt, 1960, Johnson, 1974). tiinele sociale au contribuit astfel la alimentarea
fenomenului de punere n valoare a procesului decizional. Implicit, se nelege c o decizie
care este mare", important, este un moment de alegere unic, care marcheaz o
discontinuitate n timp i spaiu i care vine de sus. Aceast decizie are deci o istorie, fapt prin
care se deosebete de decizia mrunt", care este de fapt un mecanism de rutin, de tip
repetitiv, care are o contribuie marginal i este adoptat la nivel mediu sau la nivelul cel mai
de jos. Deciziile mrunte sunt automate i nu au istorie, deci nu prezint interes.
Totui, anumite rezultate reuesc s surprind i s creeze confuzii, ajungnd chiar s
repun problema acestor prejudeci. Astfel, preedintele Statelor Unite, stpn suprem al
pcii i rzboiului, prezideaz, dar nu el este cel care decide cu adevrat. El nu controleaz
jocul, el ratific soluii al cror prizonier este i care rezult din compromisuri, rutine ieite
din administraia sa. Drumul care duce la marile decizii, dei mbrac aparena raionalitii,
este presrat cu evenimente neprevzute, de ci ntortocheate, de lupte, de intervenii multiple,
de considerente extravagante. Deciziile mrunte nu sunt ntotdeauna automate, simple i fr
istorie.
Formularea politicilor de ctre autoritile publice i modul n care alegerile fcute
sunt legitimizate de decideni au strnit curiozitatea sociologilor i a politologilor, care au
realizat o multitudine de studii de caz concrete. Unul dintre aceste studii a devenit deja clasic
i pune n eviden caracterul activ al anumitor actori politici, care acioneaz ca promotori i
creatori ai deciziilor (Bardach, 1972). O sintez a situaiei cunotinelor a fost realizat n ceea
21

ce privete procesele decizionale la nivel federal n Statele Unite (Ripley, Franklin, 1984). i
n Frana exist cteva studii. Acestea acoper politicile publice naionale, nivelul local fiind
lsat deoparte. Rezultatele lor sugereaz o observaie de ordin general: exist o mare varietate
de situaii concrete de ndat ce decizii importante sunt n joc (Suleiman, 1976; Zysman,
1977; Gremion, 1979; Padioleau, 1981; Jobert, Muller, 1987, Thoening, 1987).

2.3.2. Modele de luare a deciziilor


De regul, prin decizie se nelege rezultatul procesului prin care se realizeaz o
alegere ntre dou sau mai multe posibiliti de aciune alternative care pot conduce la
ndeplinirea aceluiai obiectiv. ntregul proces prin care se ajunge la aceast concluzie este
cunoscut sub numele de proces de luare a deciziei".
Herbert A. Simon20 consider c elaborarea deciziei este sinonim cu ntregul
proces managerial. De fapt, funciile managementului reprezint serii de decizii nlnuite.
Abordarea principal, care a fost luat n considerare n studierea proceselor de luare a
deciziilor, a folosit analogia dintre luarea deciziei i procesul general de rezolvare a
problemelor. Etapele generale ale acestui proces sunt urmtoarele:
- definirea problemei;
- gsirea alternativelor posibile de aciune;
- evaluarea alternativelor;
- selectarea alternativei.
Totui, unii cercettori susin ca de fapt exist o difereniere ntre cele dou procese,
ntruct cele patru etape mai sus menionate se constituie n procesul de elaborare a deciziei,
iar rezolvarea problemei ar include i aplicarea alternativei alese. Totui, o parte a literaturii
de specialitate consider cele dou concepte ca fiind interschimbabile.
Decizia genereaz anumite comportamente, activiti ale unuia sau ale mai multor
actori care, confruntai cu probleme, sunt pui n situaia de a alege. Acest proces duce la un
rezultat pe care l numim soluie. Aceast definiie general se aplic unui numr foarte mare
de situaii zilnice: acte de cumprare, relaia de comand dintr-o organizaie, conducerea unui
automobil etc. Ea este util i pentru calificarea deciziilor din domeniul politicilor publice, cel
puin ntr-o prim faz. Prin urmare nu ne rmne dect s ne narmm cu o teorie aplicabil,
instrumente conceptuale i analitice care explic diferitele motive i modul de manifestare a
comportamentelor decizionale.
A. Modelul raionalitii absolute i abordarea raional-comprehensiv
20

Herbert A. Simon, The New Science of Management Decision, englewood Cliffs, Pretince Hall, NJ, 1977, p.
23.

22

Un model explicativ se impune aproape spontan: cel al decidentului raional. 21 Este


vorba despre abordarea de luare a deciziei dezvoltat de economia clasic n cadrul creia
omul efectueaz alegeri raionale. Decizia este asimilat unui raionament cu un singur actor,
care caut s-i maximizeze scopurile n funcie de mijloacele de care dispune. El are
preferine, i stabilete nite obiective, i fixeaz nite valori, i selecioneaz utilitile.
Apoi caut alternativele disponibile pentru a soluiona problema, alternative pe care le
inventariaz n mod exhaustiv i ale cror efecte i merite specifice ncearc s le identifice.
Dup aceea, adopt un criteriu de alegere ct de obiectiv posibil, care s-i permit s
identifice cel mai bun raport ntre avantajele i inconvenientele fiecrei alternative. Stocul
alternativelor disponibile va fi n fine triat cu ajutorul criteriului respectiv i se va obine
soluia considerat cea mai potrivit.
De exemplu, trebuie s cumpr un frigider. Decid s cumpr la preul cel mai mic pe
o raz de patru kilometri. Reperez toate magazinele care vnd acest produs, preul afiat i
distana geografic dintre magazine. Iau criteriul preului i pe cel al distanei ca baz dc
comparaie. Aleg n fine magazinul cel mai ieftin i cel mai apropiat.
Acelai lucru ar trebui s fie valabil i pentru un ministru sau un primar n alegerea
politicilor publice: problema i analiza sa ar trebui s precead selectarea unei decizii pe baza
unor criterii raionale i obiective.
Acest model de comportament are multe caliti, deoarece decidentul trebuie s se
concentreze n esen asupra problemei, asupra coninutului alternativelor i preferinelor,
precum i asupra alegerii unui criteriu bun, adecvat coninutului. Ulterior, mai muli analiti
au aderat la acest model i au ncercat s-1 mbunteasc prin analizarea tuturor variantelor
posibile i a costurilor implicate de acestea. Acest model mbuntit poart numele de
modelul raional-comprehensiv. Actul de decizie presupune maximizarea sau optimizarea
rezultatelor n raport cu costurile i a avantajelor n raport cu inconvenientele. Consecina
acestui fapt este c soluia care va fi reinut va fi neaprat cea mai bun dintre alternativele
analizate. Decidentul raional adopt aadar un comportament n care numai adevrul,
cunotinele, inteligena conteaz ca for motrice a procesului de activiti.
Teoria decidentului raional se bazeaz pe urmtoarele postulate:

exist n orice circumstane un criteriu a crui valoare este mprtit de toat lumea
dac este rezonabil;

preferinele sunt stabile, explicite, far echivoc;

toate alternativele posibile sunt cunoscute decidentului.

21

Acest model a fost dezvoltate de cercettorii colii de la Harvard. ntreprinderile americane au utilizat timp
ndeplungat acest model n ceea ce privete deciziile de investiii.

23

decidentul se comport ca un intelect pur, ca o main inteligent.

Nimic altceva nu l mobilizeaz n afara coninutului problemei pe care o gestioneaz.


Modelul raional-comprehensiv prescrie proceduri care vor duce la obinerea celei
mai eficiente soluii. Teoriile raionaliste i au originea n raionalismul iluminist i n
pozitivism, curente care promovau modaliti de cunoatere obiectiv, neutr, a societii
umane. Aplicarea timpurie a teoriilor raionaliste la procesele de luare a deciziilor a stat la
baza construirii tiinei administrative i a comportamentului organizaional. Studiile
fondatorilor tiinei managementului (att a celui public, ct i a celui privat) au dus la
elaborarea nucleului modelului raional de luare a deciziilor. Studiul lui Luther Gulick i
Lyndal Urwick a dus la elaborarea modelului PODSCORB, ce reprezint ansamblul etapelor
de planificare, organizare, decizie, selectare, coordonare, recrutare i bugetare.2 Aici etapa de
decizie" se limita la cntrirea beneficiilor unui curs de aciune n raport cu costurile sale.
Modelul raional-comprchensiv de luare a deciziei, componenta esenial a perspectivei
manageriale tradiionale n administraia public, a adus contribuii importante la funcionarea
structurilor administrative. El a impus un model de rezolvare a problemelor cu care se
confrunt managerii din sectorul public prin care acetia dezvolt o perspectiv cuprinztoare
asupra problemei cu care se confrunt. Totui, s-a dovedit c acest model nu poate fi
ntotdeauna pus n practic.
B. Modelul raionalitii limitate al lui Simon
Simon , economist, expert n psihologie cognitiv i unul dintre fondatorii
inteligenei artificiale, a demonstrat c aceast teorie a raionalitii absolute este nerealist
(Simon, 1957). El a ncercat s aplice teoria la procesul de luare a deciziilor din marile
ntreprinderi, dar i-a dat seama c postulatele sale sunt greite. Herber Simon a pus sub
semnul ntrebrii ideea de optim n luarea deciziei i a demonstrat, prin intermediul
cercetrilor empirice, c cele ce declaneaz frecvent decizia sunt problemele organizationale.
n acest sens, dac se pune o problem cunoscut, decidentul va aplica acesteia un proces pe
care l cunoate pentru a ncerca s o rezolve. Dac problema este necunoscut, atunci
decidentul va ncerca s vad dac aceasta nu seamn cu o alt problem astfel nct s-i
aplice o soluie de rutin prin proximitate. Numai n cazul n care aceasta nu o va gsi,
decidentul va ncerca s gseasc o soluie nou, ceea este relativ puin frecvent n practic. In
final, el a demonstrat faptul c procesul de rezolvare a problemelor conduce la obinerea unor
soluii satisfctoare, i n niciun caz la soluii optimale.
El a artat faptul c comportamentul real nu corespunde raionalitii absolute sau
obiective, din cel puin trei motive:
24

insuficiena cunoaterii: raionalitatea cere cunoaterea i anticiparea

complet a consecinelor care vor urma fiecare alegere, ns de fapt cunoaterea consecinelor
este ntotdeauna fragmentar;

dificultile anticiprii: de vreme ce aceste consecine se afl n viitor,

imaginaia trebuie s suplineasc insuficiena simului experimentat, atribuindu-le valori. ns


valorile se pot anticipa doar parial;

limitele variaiilor de comportament: raionalitatea cere o alegere dintre toate

alternativele posibile, ns n comportamentul real doar foarte puine dintre aceste alternative
posibile ne trec prin minte .
Decidentul raional se comport ca acionnd ntr-o lume a raionalitii absolute sau
triumftoare. Nicio constrngere cognitiv sau politic nu apas asupra sa sau asupra situaiei
sale. Constrngerile exercit o puternic influen asupra procesului, asupra situaiei. Exist o
oarecare raionalitate, dar aceasta este limitat. Printre altele, lucrrile lui Simon au
demonstrat c decidentul este puternic influenat de mediul su organizaional, de regulile de
management proprii organizaiei, de jocurile de influen din cadrul ierarhiei organiza-ionalc.
Lui Herbert Simon i s-a alturat, n 1958, James March 22, mpreun demonstrnd c actorii
organizaiilor acioneaz conform unei logici de raionalitate limitat, alegerile realizate i
deciziile luate sunt supuse unor constrngeri care provin din nsi natura uman.
n realitatea aciunii, decidentul se lovete de constrngeri majore, care in de mai
muli factori:

n primul rnd, eficiena, eficacitatea i economia nu sunt valori predominante

n sectorul public. Sectorul public raioneaz, n primul rnd, n termeni de cheltuieli, de


mijloace, de buget (ceea ce este conform cu natura misiunilor i funcionrii lui), i nu de
venituri, de rezultate, de cont de exploatare, aa cum o fac ntreprinderile ce acioneaz pe
pia. In mod normal, primul indicator al gestiunii financiare a unui serviciu public este deci
consumarea creditelor bugetare, i nu cifra de afaceri sau profitul.
Sectorul public raioneaz n termeni de maximum", i nu de optimum", aa cum
face ntreprinderea. Pentru aceasta din urm, opiunile fundamentale constau, prin stabilirea
volumului de producie innd cont de preul pieei, pentru optimizarea utilizrii acestor
mijloace. Finalitatea serviciului public, ns este de a fi util". Nu exist deci optimizare n
acest domeniu, ci grija permanent de a face mai mult, mai bine, maximum. Se raioneaz n
absolut, nu n relativ;

informaiile lipsesc i cost. Accesul la informaii nu este gratuit iar informaiile

antreneaz un cost de cercetare pentru decident. Pe de alt parte, asimilarea informaiilor nu


22

J. March, H. Simon, Organizations, 1958.

25

este uoar. De exemplu, o informaie poate da peste cap viziunea pe care decidentul o are
asupra lumii (valorile sale), pe care a dobndit-o n cursul experienei sale trecute sau prin
prejudecile date dc educaie. In acest caz, pentru a reduce decalajul dintre valorile subiective
i informaiile obiective, decidentul va prefera s dea la o parte informaiile i sai salveze
propria viziune asupra lumii;

sunt puine situaii n care managerul public acioneaz n avans (aa-numita aciune

proactiv), ncercnd s identifice dinainte problemele i mijloacele lor de rezolvare. Modul


obinuit de aciune este mai curnd reactiv, ntruct managerii trebuie s fac fa unei
avalane de probleme, solicitri sau termene-limit;

criteriile de alegere sunt rare. Metodele disponibile pentru a defini situaia optim sau

orice aproximare a unui arbitraj ntre avantaje i inconveniente sunt foarte puine. De aceea
sunt evocate mereu aceleai exemple n ceea ce privete alegerile publice care se pot baza pe
un set dc criterii cu caracter tiinific, cc permit compararea diferitelor alternative ntre ele:
decizii n domeniul marilor infrastructuri de transporturi (localizarea lucrrilor rutiere,
extinderea reelelor feroviare etc). Ins domeniile pentru care exist metode sunt limitate.
Cele pentru care exist un consens social i politic cu privire la utilizarea acestor criterii sunt
i mai puin numeroase;

capacitatea de a genera o stare exhaustiv a alternativelor variaz -Decidentul raional

inventariaz toate alternativele i toate meritele aferente. Dar i aici exist limite care in de
natura comportamentului n situaie cognitiv. In realitate, de multe ori este dificil
identificarea unei singure soluii, nicidecum a tuturor soluiilor posibile pentru rezolvarea unei
probleme. Astfel, capacitatea indivizilor de a gestiona complexitatea variaz. Anumii indivizi
pot s nu adopte actul dect dac dispun de un volum considerabil de informaii. Alii, din
contr, nu pot decide dect dac alternativele au fost reduse la un numr mic;

situaia de alegere declaneaz o tensiune psihologic. Un proces de decizie se traduce

adesea prin momente de incertitudine, de presiune i tensiune. Viitorul i interesele sunt n


joc, cetenii sunt afectai. Capacitatea decidentului de a susine psihologic situaia de alegere
variaz considerabil de la o persoan la alta. De exemplu, un oarecare om politic nu suport
ca situaia de indecizie s se prelungeasc i nu se va odihni pn nu va pune capt
incertitudinii. La limit, orice decizie este bun, cu condiia ca incertitudinea s ia sfrit.
ntr-un comportament de decizie, actorul gestioneaz n acelai timp un coninut, o
problem i un proces, o situaie.
Raionalitatea absolut nu are sens, dect dac admitem c acoper situaii n care
decidentul se comport ca o main programat pentru sarcina care trebuie realizat. Dar nu
aa stau lucrurile. Analizele demonstreaz din plin utopia unei abordri raionale a deciziei
26

publice, chiar i atunci cnd la inteligena uman se adaug recurgerea la metode moderne sau
tiinifice precum PERT (tehnica de evaluare i revizuire a programelor), analiza de sistem
reieit din cercetarea operaional, teoria escaladrii i recurgerea la crcierele universitare"
sau PPBS (sistemul de bugetare bazat pe programare i planificare) sau versiunea sa francez
de raionalizare a alegerilor bugetare.
Paradigma elaborat de Simon ofer cheia pentru a nelege de ce un decident public
se comport aa cum se comport. Rmne s clarificm procesul deciziei nsui: cum
progreseaz iteraia pentru a conduce la alegerea unei soluii.
C. Teoria comportamental a organizaiei a lui Cyert i March
Modelul raionalitii limitate are n vedere comportamentul unui decident care
gestioneaz un compromis ntre o problem i constrngerile situaiei. El d tot ce are mai bun
acolo unde se afl.
Un aport fundamental la teoria lurii deciziilor n cadrul organizaiilor l-au avut i
Cyert i March23 , care au demonstrat faptul c organizaiile acioneaz ca o coaliie de
indivizi, avnd scopuri i obiective diferite. Ei admit c exist un oarecare consens n ceea ce
privete scopurile generale, dar nu i n ceea ce privete obiectivele precise care trebuie atinse.
Urmnd aceast logic organizaional, deciziile luate au n vedere n primul rnd rezolvarea
conflictelor. Rezolvarea conflictelor se realizeaz adesea ntr-o situaie de raionalitate local
i trateaz secvenial problemele, n loc s ncerce s le depeasc ntr-o soluie global. Cu
toate acestea, autorii demonstreaz c logica de tratare a anumitor secvene poate fi n
contradicie cu logica general a problemei. n plus, actorii caut s-i impun propriile lor
obiective i negociaz ntre ei o remunerare n termeni monetari sau nemonetari.
De asemenea, teoria comportamental a organizaiei demonstreaz c deciziile luate
nu caut o soluie, urmnd o logic a raionalitii perfecte, ci din contr, vor fi ntotdeauna
privilegiate soluiile care limiteaz starea de incertitudine. Obiectivul este de a controla
mediul, ncercnd s-1 fac din ce n ce mai predictiv.
O alt concluzie a acestei teorii se refer la faptul c, n absena unor probleme
concrete i tangibile, organizaiile nu ncearc s ia decizii de schimbare.
Ele funcioneaz n termeni de satisfacie, de acceptabilitate, i nu de optimizare.
Dac apare o dificultate, actorii vor cuta s gseasc o soluie la o problem dat. Aceast
cutare se va face, n mod natural, prin proximitate la problem. Foarte adesea, se pune n
aplicare o soluie deja cunoscut. In final, Cyert i March demonstreaz faptul c actorii n
organizaii nu inoveaz dect foarte rar. Activitatea decidentului const n evocarea i
23

R.M. Cyert, J.G. March, A Behavior of the Firm, Prentice Hall, New Jersey, 1963.

27

analizarea unui mic numr de alternative, cele de care dispune, pe care le cunoate sau care i
se par acceptabile pentru el i pentru teri. El minimizeaz cutarea i analizarea alternativelor.
Apoi el adopt un criteriu de judecat rezonabil, amestec de raionalitate i intuiie. In fine, el
se oprete la o prim soluie care, din stocul de alternative analizate, i se pare satisfctoare
pentru el i pentru teri. El nu caut soluia optim, ci se mulumete s evite situaia cea mai
rea sau ncrezonabil. Decidcntul conciliaz astfel dou ordini de factori diferii (Cyert, March,
1976). Acest model se traduce prin strategii de decizie cum ar fi:

decidentul se doteaz cu o alternativ privilegiat, preferat, pe care o

valorific opunndu-i alternative contrastante (strategia alternativei pivot");

recurge la precedente, la experiene, la date profesionale, la alternative deja

utilizate de el sau de alii, care formeaz jurisprudena. Astzi se procedeaz aa cum se


proceda n trecut, acesta este principiul;

referirea la criterii care au aspectul unor reguli, cu baz pseudo-tiinifc, la

adevruri parial raionale i admise n mediu (rules of thumb -reguli de baz).


Combinaia raionalitate de substan/raionalitate de proces trebuie, n cazul
decidentului public, s fie completat de o alt combinaie, aceea a raionalitii de
substan24 i a raionalitii politice25. Actorul public se situeaz pe o scen politic unde
succesul (sau eecul) judecat de teri este evaluat cu un decalaj n timp. (Y. Meny, J-C.
Thoening 1989).
D. Modelul incremental al lui Lindblom
Acest model, introdus de politologul Charles Lindblom n 1959, este cunoscut n
literatura de specialitate drept metoda strecurrii printre rnduri, metoda pailor mruni, i se
bazeaz, n principal, pe interesele proprii ale diferiilor actori ai organizaiilor i pe
experiena cotidian. Concepia lui Lindblom (1959) presupune c deciziile sunt luate de
actori relativ independeni, care pot avea interese divergente.26 Actorii negociaz deci ntre ei
soluii pe care le analizeaz din punctul de vedere al avantajelor i dezavantajelor. Aceasta
nseamn c actorii se pun de acord asupra micilor decizii negociate, far a face acest lucru i
n cazul marilor obiective. El pleac de la premisa conform creia limitele de informaie,
24

Raionalitatea de substan se caracterizeaz prin faptul c actorii i angajeaz poziia, responsabilitatea, numele ex ante, cu privire la
una dintre opiuni, la coninutul sau la nlnuirea scopuri-soluii-cfecte avut n vedere. In faa terilor, pc moment i pe termen mai lung,
actorii apar i vor aprea ca partizani ai opiunii respective. Cnd efectele ncep s se manifeste dup un anumit timp, terii le vor atribui
beneficiul, dac efectele merg n sensul afiat de opiune, sau vina, dac efectele sunt contrare. Actorii se comport ideologic": adevrul lor
este mai important dect sigurana lor sau imaginea lor public i politic. (Y. Meny, J-C. Thoening 1989, op. cit).
25
Raionalitatea politic este altceva. Actorii nu se ataeaz n mod univoc de o opiune mai mult dect de o alta. Ei evit s ia partea unei
opiuni n mod deschis, nu se angajeaz ireversibil. Din contr, ei pstreaz mai multe opiuni deschise pentru a putea recupera efectele care
vor aprea, oricare ar fi aceste efecte i opiunea aleas. Strategia lor de reuit se joac la un alt nivel dect cel al coninutului deciziei. Ei
trebuie s se poat menine n rolul lor astzi i n viitor i, dac este posibil, s capitalizeze beneficiile ex post, orice s-ar ntmpla cu fondul
problemei. Deciziile trec, aciunile rmn: pragmatismul i machiavelismul permit decidentului responsabil s cad din nou n picioare. (Y.
Meny, J-C. Thoening 1989, op. cit.).
26
Ch. Lindblom, The Science of Muddling Through", in Public Administration Review, vol.19, 1959, pp. 79-88.

28

cunotine, timp i resurse nu permit o aproximare raional exact a celei mai bune soluii, de
aceea propune un procedeu de comparaii marginale succesive. Aceast abordare decizional
este mai curnd pesimist, chiar mediocr, iar abordarea marilor probleme se poate face doar
prin tatonare. Deciziile puse n practic corespund deci unor mici decizii foarte operaionale,
i nu sunt dect foarte rar decizii de ruptur, care s implice schimbri majore.
De asemenea, nu exist nici metode de msurare care s permit compararea facil a
bunurilor publice, cum ar fi cele rezultate din programele educaionale sau cele de protecie a
mediului. Ca urmare, n loc s ia n considerare toate opiunile, decidentul reine doar una sau
dou soluii. In loc s urmreasc realizarea unei schimbri substaniale, decidentul urmrete
doar ajustri modeste, innd cont de obiectivele contradictorii ale actorilor organizaiei i de
jocurile de putere i influen.
Acest model poate fi rezumat drept un set de strategii care se susin reciproc i care
urmresc simplificarea i concentrarea problemelor27, el putnd fi organizat n urmtoarele
etape:
1. limitarea analizei la cteva alternative oarecum similare i care difer doar
marginal de situaia iniial;
2. o mpletire a analizei obiectivelor urmrite i a altor valori cu aspecte empirice ale
problemei (adic nu exist cerina stabilirii n prealabil a valorilor, urmnd ca apoi s fie
gsite mijloacele necesare pentru promovarea acestor valori);
3. o preocupare analitic orientat spre remedierea problemelor existente dect
pentru cutarea ndeplinirii unor obiective pozitive;
4. o secven de ncercri, erori i ncercri revizuite;
5. o analiz care nu exploreaz toate consecinele posibile ale unei alternative luate
n considerare, ci doar pe cele importante;
6. fragmentarea muncii de analiz ntre mai muli participani (fiecare cu interese
partizane) n procesul de elaborare a politicilor publice (fiecare ocupndu-se de partea sa din
cadrul ansamblului)28.
Dei acest model politic de luare a deciziilor pare realist, el prezint o serie de
limite:

chiar dac aportul acestei abordri este de a atrage atenia asupra relaiilor de

putere, ea tinde s mascheze faptul c regulile i structurile, n cadrul crora se exercit jocul
actorilor, sunt i ele instrumente ale puterii;
27

Ch. Lindblom, The Science of Muddling Through", in R. Stillman, Public Administration, Compts and Cases, Prentice Hall, N.J., 1995.

28

M. Howlett, M. Ramesh, Studying Public Policy: Cycles and Policy Decisions, Oxford University Press, 1995, p. 142.

29

acest model politic neglijeaz, n egal msur, existena elementelor care

depesc jocurile i strategiile actorilor, precum: cultura organizaional, valorile comune,


proiectul i identitatea organizaional.
n definitiv, interesul diferitelor abordri de luare a deciziilor rezid n ideea
conform creia evoluia acestor modele indic faptul c se trece de la o concepie pur
raionalist la modele cu caracter mai mult social, care reflect importana actorilor i
raporturile de putere, ct i rolul adesea capital al structurilor organizaionale.
Att teoreticienii, ct i practicienii au discutat aceste modele de luare a deciziilor
de-a lungul timpului, iar lucrurile nu s-au clarificat pe ct ar fi trebuit deoarece:

n primul rnd, nu a fost ntotdeauna clar dac aceste modele au fost discutate

din punct de vedere normativ sau empiric. Uneori, ei discut aceste modele diferite ca despre
moduri n care ar trebui fcute lucrurile, recomandnd o cale sau alta, iar alteori discut n
mod descriptiv sau normativ - despre modul n care s-a derulat o anumit politic.

n al doilea rnd, incrementalismul are mai multe sensuri i nu este

ntotdeauna clar ce are analistul n minte. El poate semnifica decizii luate n pai mruni, prin
ajustri doar marginale, poate nsemna decizii luate pe baza unui numr limitat de opiuni,
poate reprezenta o decizie disparat care ignor legturile cu alte politici etc, important este s
se tie sensul folosit de analist.
Toate abordrile ns ncearc s conduc la rezultate mai bune.
Incrementalismul descris de Lindblom rezult n mare parte din caracteristicile
instituionale ale organizaiilor publice care limiteaz ce se poate face sau ce este de fcut. De
aceea, este recomandabil s se fac eforturi pentru a integra noile cereri n tiparele de aciune
existente, ntruct orice instituie este obinuit s acioneze ntr-un anumit fel i nu inoveaz
foarte des. Clientela i relaiile sale cu publicul susintor sunt stabilite i protejate. Toate
organizaiile au nevoie de sprijin i de gsirea unor mijloace pentru ctigarea acestei
susineri.
Abordarea incrementalist este mai puin solicitant din punct de vedere analitic.
Analistul nu trebuie s ia multe lucruri n considerare. Ea pare s genereze mai puin opoziie
politic. Pe de alt parte ns, abordarea incrementalist sau disjuns poate fi inadecvat
pentru a te ocupa de o problem. Ea poate produce schimbri att de mici care au un impact
nesemnificativ. Deciziile disjunse pot ignora legturile dintre probleme i pot da natere unor
efecte adverse.
Un bun exemplu n ceea ce privete aceast tensiune care se poate nate poate fi
observat n SUA n politica de ngrijire a sntii sau n dezbaterile privind reforma sanitar
din anii '90. Administraia Clinton a venit la putere n perioada unor mari dezbateri privind
30

reforma sistemului sanitar i credea c are mandatul naional de a face aceast reform. Ca
urmare, ea a trasat un plan de reform comprehensiv care a ncercat s rezolve probleme
legate de acces, calitate i costuri. Iniiatorii acestui plan argumentau faptul ca abordarea
comprehensiv a fost criticabil, deoarece, dac s-ar fi pus doar problema accesului, aceasta
ar fi putut avea impact advers n ceea ce privete calitatea i costurile. Ocupndu-se de
costuri, aceast politic ar fi putut induce probleme n ceea ce privete oferta. Administraia
Clinton poate a avut dreptate, ns planul ei a afectat att de multe alte interese, nct a fost
abandonat pentru a se apra n faa opoziiei politice. Probabil abordarea incremental ar fi
fost mai productiv. n fapt, o serie de alte programe mai mici de ajustare din aceeai
perioad, cum ar fi programul de asigurri pentru sntatea copilului, au avut un impact mai
mare asupra unor probleme pe care Clinton a vrut s le rezolve. Aciunea public disjuns de
asemenea poate determina obinerea de progrese n alte domenii. n acelai timp, aciunile
disjuncte pot avea impacturi adverse n anumite domenii ale sntii.
E. Modele mixte
Discuia referitoare la avantajele i dezavantajele modelului raional asupra celui
incremental (i invers) a reinut atenia teoreticienilor o lung perioad de timp. Meritul de a fi
exportat blocajul existent n anii '70 n aceast discuie i revine lui Amitai Etzioni, care a
propus modelul scanrii mixte. Acesta combin elemente ale celor dou abordri. Modelul
propus de Etzioni sugereaz ntr-o prim faz cutarea alternativelor, urmnd ca apoi, n etapa
a doua, s aib loc explorarea n detaliu a celei care pare a fi cea mai interesant. Aceast
abordare nu doar c ar ngloba inovaia (limitat de modelul incremental), dar nici nu ar
impune condiionrile att de stricte presupuse de modelul raional-comprehensiv. Etzioni 29
susine, n plus, c modelul propus de el este cel mai reprezentativ pentru felul n care se iau
deciziile n realitate.30 Nu rareori se ntmpl ca, dup o serie de decizii care sunt puin diferite
de situaia iniial, atunci cnd apare o problem deosebit, s se ia o decizie, ce este diferit
n mod radical de cele precedente. Amitai Etzoni a susinut insistent c analiza politicilor
publice nu ar trebui restrns la analiza economic. El a oferit drept exemplu cunotinele
medicale ce includ n mod eclectic factori politici, sociali, culturali, psihici i de mediu.31
Totui acest model rmnea tributar prezumiei de raionalitate a procesului de luare
a deciziilor, nglobat n modelele raional i incremental.

29

30

Amitai Etzioni, Modern Organisation, Prentice Hall, 1964.


J.C. March, J.P. Olsen, Rediscovering Institutions: the Organizational Basis of Politics, The Free Press, MacMillan, New York, 1989.

31

Vezi Amitai Etzioni, Making Policy for Complex Systems", n Journal of Policy Analysis and Management, vol. 4, nr. 3, 1985, pp. 383395.

31

Tot n anii '70 ns, a aprut i o alt abordare a lurii deciziilor, ce consider c
acest proces nu este unul raional, iar gradul de nelegere a problemelor i de predictibilitate a
relaiilor dintre actorii implicai n procesul de luare a deciziilor presupus n modelele clasice
nu poate fi obinut n realitate. Acest model este cunoscut sub numele de ,,modelul coului de
gunoi" (garbage can model) i pornete de la premisa conform creia deciziile luate n cadrul
organizaiilor sunt adesea considerate drept anarhii organizaionale. Acest context este
caracterizat printr-o puternic ambiguitate a preferinelor decidenilor, prin importana
raionamentelor euristice i de tatonare i printr-un grad destul de fluctuant al angajamentelor
actorilor. Acest model denot sfritul unei iluzii, cea a posibilitii raionalitii n
organizaiile complexe i sugereaz apariia unui nou realism, ce presupune acceptarea
incoerenei sau a iraionalitii relative a organizaiilor raionale.
Iniiatorii acestui model, Cohen, March i Olsen32, afirmau c sistemul decizional
seamn cu un co de gunoi, n care se afl, far o ordine aparent, activiti, proceduri, reguli
formale i informale, strategii, probleme i soluii. In aceast nclceal, actorii tind, cu mai
mult sau mai puin reuit, s produc un minimum de ordine i coeren. Susintorii
acestui model l-au argumentai artnd faptul c obiectivele de ndeplinit sunt adeseori neclar
definite, iar relaiile cauzale nu pot fi cunoscute cu certitudine. Ei consider c procesul de
luare a deciziei este el nsui iraional, iar factorii de decizie, pur i simplu, definesc obiective
i ci de realizare a acestora ntr-un mod imprevizibil.
Meritul acestui model este c a ncercat s neleag cum, n cadrul unei configuraii
de actori dai, diferiii intervenieni ncearc s articuleze elemente de diagnostic cu formulri
de soluii, nicio persoan nencercnd s controleze cu adevrat acest proces care n final
ajunge la o decizie. Cohen, March i Olsen demonstreaz, printre altele, c nu este nevoie ca o
problem s fie pus pentru ca actorii s furnizeze o soluie, cea mai mare parte a actorilor
fiind portorii unei soluii a priori, pe care ncearc s o plaseze cu ocazia emergenei unei
probleme. Hazardul i necesitatea explic adesea deciziile luate. n plus, interesul principal al
acestui model este de a integra dimensiunile politice i psihologice inerente deciziei. Metafora
coului de gunoi" ilustreaz foarte bine caracterul puin cam forat al procesului decizional
tributar circumstanelor neprevzute, sau chiar participanilor neprevzui (sau chiar alianelor
neateptate). ntr-o astfel de perspectiv, decizia este analizat ca rezultat al amestecului de
probleme, alegeri, soluii i participani.

32

March i Olsen susineau faptul c oportunitile de decizie pot fi asemnate cu o cutie de gunoi n care participanii la procesul lurii
deciziilor arunc diversele probleme i soluii. Amestecarea resturilor dintr-un co depinde parial de etichetele ataate celorlalte cutii; totui,
depinde i de gunoiul care este produs n momentul respectiv, de diferitele cutii disponibile i de viteza cu care gunoiul este colectat i
ndeprtat din scen." (James G. March, Decision and Organization, Basil Blackwell, Oxford, 1988).

32

Cu toate acestea, nici modelul prezentat nu descrie perfect dect o parte a deciziilor
care se iau n sectorul public. Evident, exist decizii care se pot lua ntr-un mod improvizat,
aleatoriu, iar variantele alese pentru rezolvare pot fi uneori iraionale sau pot s depind de
relaiile existe ntre managerii diferitelor instituii publice. n 1976, March i Olsen 33 au
completat acest model, conceptele de baz ale acestei noi abordri teoretice de luare a
deciziilor sunt cele privind alegerile, dar i ambiguitatea care devine omniprezent n cadrul
organizaiilor. Totui, majoritatea situaiilor presupun un nivel ridicat de ordine i rigurozitate
n alegerea i analiza variantelor de rezolvare.
Acestea sunt deci principalele modele propuse de teoreticienii care s-au ocupat de
studiul lurii deciziilor. Mai exist ns i alte abordri, venite din partea altor domenii:
juridic, al psihologiei, medical, al relaiilor internaionale. Aceast multitudine de perspective
este explicabil prin faptul c, n fiecare domeniu de activitate, luarea deciziilor reprezint un
aspect esenial, iar cu att mai mult n sectorul public, unde trebuie s existe o responsabilitate
imens fa de cetean n ceea ce privete dfeciziile publice.34
2.3.3. Raionalismul
O politic public raional este aceea care maximizeaz ctigul social. Aa fiind,
guvernul trebuie s aleag acele politici care aduc ctiguri pentru societate mai mari dect
suma resurselor investite n implementarea acestor politici. Pentru definirsa ctigului social
maxim, exist dou reguli importante: (1) pentru ca o politic s devin o prioritate i s fie
adoptat trebuie ca beneficiile s excead costurile i (2) dintre alternativele de politic
public, cei ce iau decizii trebuie s o aleag pe aceea care aduce cele mai mari beneficii
raportate la costuri.
Cu alte cuvinte, o politic public este raional atunci cnd ecMihniLjiinlre valorile
sacrificate i valorile ctigate este qvasi - perfect. Menionm, ns, c este o eroare grav
Interpretai ea simplista a raionalismului, reducerea acestuia doar la o dimensiune economic
(ct cost implementarea unei anumite alternative).
Raionalismul implic luarea n calcul a tuturor valorilor sociale, politice i
economice la care se face apel n etapa de implementare a unei politici publice, departe de
ceea ce nseamn costul n uniti monetare.
Pentru a seleciona o politic public raional, este nevoie de un volum substanial
de informaii referitoare la:
33

J.G. March, J.P. Olsen, Organizational Choise under Ambiguity" n Ambiguity and Choice in Organization,
Vezi V. Junjan, Modele cantitative de luare a deciziilor", n Revista transilvan de tiine administrative, nr.
2(8) /'2002, p. 70.
34

33

valorile societii i ierarhizarea acestora;

diferitele alternative ale politicii publice;

consecinele fiecrei alternative n parte;

raportul ntre beneficii i cost pentru fiecare alternativ. Acest model este

utilizat, n mod frecvent, n stabilirea dimensiunii bugetare a programelor guvernamentale.


Creterea bugetelor guvernamentale trebuie formulat n funcie de obinerea unui anume
ctig social. Analiza cost-beneficiu este specific pentru acest mod de abordare a politicilor
publice i reprezint principalul cadru analitic utilizat pentru evaluarea deciziilor de cheltuire
a banului public.
Modelul raional este foarte important pentru scopuri analitice datorit faptului c, n
practic, ntmpin o multitudine de bariere, derivate, n principal, din dificultatea asumrii
unei decizii pur raionale.
Enumerm, n continuare, cteva dintre aceste bariere:

beneficiile pentru ntreaga societate nu pot fi determinate, ci doar pentru

anumite grupuri sociale sau indivizi; chiar i n acest ultim caz, apar numeroase conflicte i
contradicii;

beneficiile i costuri conflictuale nu se pot msura cu exactitate (ex.: nu poi

cumpra demnitatea individului cu o cretere a taxelor);

cei ce iau decizii sunt motivai nu doar de maximizarea ctigului social, dar

i de elemente precum putere, status, realegere, recompense financiare etc;

cutarea alternativei raionale perfecte e foarte dificil; n general, cutarea

se oprete la alternativa care funcioneaz;

investiiile n programe guvernamentale de amploare i luarea deciziilor

necesare sunt temporizate de cei responsabili n preajma alegerilor;

colectarea informaiei necesare pentru a alege cea mai bun alternativ

ntmpin numeroase greuti: costul informaiei, disponibilitatea informaiei, timpul implicat


n culegerea informaiei necesare;

incertitudinile cu privire la consecinele adoptrii unei noi politici publice

sunt deosebit de complexe, motiv pentru care responsabilii decizionali prefere s aleag
drumul deja cunoscut, respectiv s mbunteasc variantele vechi ale politicii publice, n
locul adoptrii unei politici publice noi;

natura segmentat a procesului de realizare a politicilor publice n marile

birocraii face dificil contabilizarea i coordonarea tuturor input-urilor furnizate de diferite


categorii de specialiti, precum i nglobarea lor ntr-o decizie ideal.
34

Incrementalismul
Incrementalismul consider politicile publice ca pe o continuare a activitilor
guvernamentale trecute, asupra crora se intervine cu o serie de mbuntiri incrementale.
Charles E. Lindblom35 a prezentat, pentru prima oar, modelul incremental, ca o critic a
modelului raional de luare a deciziilor. Aa cum arta Lindblom, cei ce iau decizii nu
realizeaz o revedere sistematic a politicilor n curs i a propunerilor pentru viitoare politici
publice, nu reevalueaz valori societale, nu recalculeaz raportul cost-beneficii.
Constrni de timp, informaii i costuri, acetia nu reiau periodic procesul de
selectare a alternativelor. La acestea trebuie luat n calcul i elementul politic, care nu permite
ntotdeauna stabilirea unor scopuri societale clare i un calcul exact al raportului costbeneficiu.
Modelul raional recunoate natura raional-comprehen-siv a procesului de formare
a politicilor publice i descrie un mod mai conservativ de funcionare a procesului politicilor
publice.
Pentru incrementalism, programele i politicile publice existente sunt considerate
baza pentru noile programe. Responsabilii decizionali accept legitimitatea vechilor programe
i adesea, consider c trebuie continuat pe linia lor.
n primul rnd, exist constrngeri n termeni de timp, informaie i bani pentru a
investiga noi alternative de politici publice. Cei ce iau decizii accept legitimitatea vechilor
politici publice, deoarece acetia nu au capacitate predictiv suficient pentru a cunoate
consecinele fiecrei alternative nou formulate, pe de-o parte, iar, pe de alt parte,
incertitudinile cu privire la consecinele vechilor politici sunt reduse.
Adesea, pot fi remarcate situaii reale n care, din acest motiv, sunt meninute politici
publice care nu sunt eficiente, dar sunt predictibile n termeni de consecine.
n plus, trebuie avut n vedere i faptul c lansarea unei noi politici publice, a unui
nou program presupune costuri mari de lansare (sunk costs). Investiii pot fi n bani, cldiri,
dispoziii psihologice, practici administrative, structuri organizaionale.
Incrementalismul are avantajul de a fi rapid (expedient) din punct de vedere politic,
acordurile asupra unor modificri de buget sau alt natur pe programe preexistente fiind
relativ facil de obinut. Conflictele mari apar n cazurile n care trebuie luate decizii de tipul
totul sau nimic, sau decizii de tipul da sau nu.
Incrementalismul

permite

reducerea

conflictelor,

meninerea

stabilitii

prezervarea sistemului politic. n final, subliniem faptul c, n absena unei concertri de


opinii asupra ierarhiei valorilor ntr-o societate, e mult mai simplu i chiar practic pentru un
35

Lindblom, Charles E., The Science of Muddling Through, n Public Administration Review, 1959.

35

guvern s continue programe preexistente, mai degrab dect s se angajeze ntr-o cruciad
pentru lansarea unei scheme de politici publice noi.
Alegerea public (Public choice)
Public choice reprezint o aplicare a analizei economice la nivelul analizei de
politici publice. Dac economitii studiaz comportamentul indivizilor pe pia, afirmnd c
acetia i urmresc propriul interes, tiina politic studiaz comportamentul cetenilor n
spaiul public i reia afirmaia conform creia cetenii i urmresc propriul interes.
Teoria alegerii publice consider c toi actorii politici: electorat, pltitori de taxe,
candidai, legislatori, birocrai etc. ncearc s-i maximizeze propriul beneficiu n politic,
aa cum se ntmpl i pe pia.
James Buchanan36, economist laureat al premiului Nobel i autor de referin pentru
public choice theory, consider c indivizii se asociaz n politic pentru a-i satisface
propriul interes.
Guvernul este o form de contract ntre indivizi, care cad de acord, pentru un
beneficiu mutual, s respecte legile i s suporte restriciile impuse de guvern n schimbul
proteciei propriilor viei, libertilor i proprietilor.
Guvernului revin o serie de funcii pe care piaa nu le ndeplinete i, chiar mai mult,
are rolul de a ndrepta lucrurile acolo unde mecanismele pieei eueaz (market failure).
In primul rnd, guvernul trebuie s ofere tuturor, iar excepie, bunuri i servicii
(bunuri de utilitate public). Serviciile de aprare naional sunt un bun exemplu pentru acest
caz. Pe de alt parte, externalitile sunt un alt domeniu n care guvernul intervine, iar
mecanismele pieei se dovedesc insuficiente. O extemalitate intervine atunci cnd activitatea
unui individ, firm sau guvern local impune costuri necompensate asupra celorlali; un
exemplu n acest sens l reprezint poluarea aerului i a apei. La astfel de situaii, guvernul
rspunde fie reglementnd activitile care pot conduce la extemaliti, fie impunnd
penaliti pentru aceste activiti, n scopul compensrii costurilor pentru societate.
Teoria alegerii publice contribuie, de asemenea, la explicarea faptului c, n general,
partidele politice i candidaii eueaz n a oferi alternative de politici publice clare n
campaniile electorale.
Partidele i candidaii sunt interesai, n principal, n ctigarea alegerilor i mai
puin n avansarea de principii. Am putea chiar afirma c acetia formuleaz propuneri de

36

Buchanan, James M., Rent Seeking and Profit Seeking", n Toward a Theory of the Rent-seeking Society,
editat de James M. Buchanan, Robert D. Tollison i Gordon Tullock. Texax A&M University Press, 1980.

36

politici publice pentru a ctiga alegerile i nu ctig alegerile pentru a formula politicile
publice.
Fiecare partid i candidat caut s prezinte alternativa de politici publice cea mai
atractiv pentru electorat, deplasndu-se spre centru, spre variantele cel mai puin
conflictuale, pentru a crete numrul de votani.
Exist i o serie de probleme pe care aceast teorie le ridic. Oficialii
guvernamentali nu au ntotdeauna informaiile necesare pentru a analiza schijmbrile n
preferinele alegtorilor.
Diferit de situaia consumatorilor pe pia, votanii consumatori nu se angajeaz
permanent n activiti de votare. Cnd candidaii afl preferinele reale ale electoratului, se
poate s fie prea trziu, succesul n alegeri fiind deja compromis.
Chiar i dup ctigarea alegerilor, fotii candidai pot doar presupune c au intuit
corect electoratul, deoarece rezultatele din alegeri ale votului nu reprezint un sumum de
informaii reale din punct de vedere al politicilor publice dorite de electorat.
n absena unei informri solide referitoare la preferinele electoratului, tendina
politicienilor i a birocrailor este de a considera c puterea lor n societate nu este limitat. Au
tendina de a exagera beneficiile programelor guvernamentale, utilizeaz diverse iluzii fiscale,
precum taxe mascate, finanare de deficit etc, toate acestea avnd ca rezultat subestimarea
costurilor guvernamentale, n mod evident, aceste eecuri politice duc la o supraofert de
bunuri i servicii i la o suprataxare a cetenilor.
Teoria alegerii publice contribuie, de asemenea, la o mai bun nelegere a activitii
grupurilor de interese i a modului n care acestea afecteaz politicile publice.
Majoritatea guvernelor ofer quasi-bunuri publice de care beneficiaz doar anumite
grupuri.
Este raional pentru indivizii care-i urmresc interesele proprii s se organizeze,
pentru a face presiuni mai eficient asupra guvernului, n scopul satisfacerii acestor interese.
Costul acestor beneficii specifice este ns distribuit ctre toi pltitorii de taxe (muli dintre ei
neavnd nici un beneficiu din partea guvernului n schimbul taxelor pltite). Pentru a-i atrage
suporteri, membri i contribuii, grupurile de interese trebuie s-i dramatizeze cauza pentru a
convinge de faptul c ignorarea cererilor lor reprezint un pericol pentru societate. Chiar
atunci cnd cererile le sunt satisfcute, grupurile de interese vor formula alte cereri pentru a
rmne n curs.
2.3.4. ABORDAREA MANAGERIAL A DECIZIEI

37

Abordarea managerial caut s permit managerilor publici s ia decizii raionale n


maniera cea mai eficient, economic i efectiv. Un mod de a introduce raionalitatea n
procesul de luare a deciziei este acela de a proiecta un sistem care s ajute managerul public
s "aleag ntre alternativele competente prin:

reducerea numrului de alternative ce trebuie luate n considerare;

reducerea numrului valorilor ce trebuie analizate n alegerea dintre

alternative;

asigurarea c administratorul tie s fac o alegere raional ;

furnizarea de informaii necesare managerului s selecteze dintre alternative.

Intr-o parte foarte extins, un asemenea proiect organizational va fi birocratic, el fiind des
ntlnit n administraia public american (Rosenbloom, 1998). Concepte cum sunt
specializarea, ierarhia, oficializarea, meritul nsoesc practicile manageriale ale sectorului
public n luarea deciziei.
Specializarea reprezint mijlocul dominant n reducerea numrului de alternative, pe
care un administrator public le poate lua n considerare atunci cnd ia o decizie. Specializarea
jurisdicional ntre instituiile publice limiteaz autoritatea administratorilor publici la zone
aproximativ bine determinate ale politicii publice. De exemplu, administratorii publici din
instituii diferite nu trebuie s stabileasc valoarea social a diferitelor programe pe care ei le
administreaz n comparaie cu acelea implementate de alte instituii. Specializarea din
interiorul institutului are un efect asemntor. Unii administratori publici vor formula strategii
i reguli, n vreme ce alii le vor pune n aplicare. Cele dou acte sunt n mod evident corelate
(sau cel puin aa ar trebui s fie), individul angajat n executare se poate afla n postura de a
face unele alegeri n privina mijloacelor, dar, n general, nu este ntr-o poziie ce i permite s
determine obiectivul regulii sau politicii n sine.
Specializarea mparte funciile instituiilor publice n uniti ce pot fi uor de condus.
Specializarea limiteaz principiile pe care un administrator public trebuie s le aib
n vedere la alegerea dintre mai multe alternative competente. Administratorii publici trebuie
s fie preocupai cu promovarea interesului public n msura n care acesta are legtur cu
autoritatea lor. Ei nu sunt liberi s aleag ntre alternative politice n mod deliberat.
Rspunsul la aceast ntrebare este cu mult mai limitat de natura ierarhic a
organizaiilor birocratice. Ierarhia definete, de asemenea, autoritatea administratorilor
publici. Tipic, aceia cu autoritate mai puin au posibiliti mult mai limitate cu care s se
confrunte. ntr-adevr, unii administratori publici nu iau decizii importante, ci mai degrab se
ocup de un numr mare de cazuri de rutin, care se repet. Ei, pur i simplu, stabilesc cnd
cazul de fa face parte dintr-o categorie sau alta i ei fac acest lucru, iar a exercita vre-un
38

discernmnt semnificativ. Cu toate acestea, chiar dac cineva anume promoveaz (n grad) n
cadrul organizaiei n poziii cu autoritate mai mare pe programe specifice, ierarhia continu
s limiteze responsabilitatea oficialilor i aceasta ajut la definirea valorilor n care ei trebuie
s fie implicai. Aceasta nu nseamn c administratorii publici de nivel mediu nu au alegeri
dificile de fcut. Dar aceasta este numai cnd cineva ajunge la un nivel foarte nalt, ntr-o
structur organizaional, ceea ce este tipic necesar a lua n considerare opiunile dintr-o larg
varietate de valori concurente i contradictorii.
Specializarea i ierarhizarea tind s se ntreptrund una cu cealalt n sensul de
limitare a autoritii; specializarea limiteaz autoritatea jurisdicional, n timp ce ierarhia
limiteaz autoritatea managerial. Diferena este oarecum stabil, dar ea poate fi transmis n
distincia dintre urmtoarele dou afirmaii: 9tEu nu sunt responsabil pentru ceea ce fac ei n
acea operaiune''' (specializarea) i ,flu eu fac regulile" (ierarhizarea). Deci ierarhizarea
permite acelora cu autoritate superioar s defineasc i s limiteze alegerile de valoare
valabile pentru subalterni.
Oficializarea este important n procesul de luare a deciziei, pentru reducerea
alternativelor valabile, prin specificarea exact a factorilor i informaiilor de care s se in
seama n exercitarea alegerii. Aa cum sugereaz termenul oficializare, formele standard pot fi
folosite pentru solicitarea informaiilor care sunt considerate de instituii publice relevante n
luarea deciziilor lor. Sunt incluse informaii certe; alte informaii sunt excluse. Excluderea
tinde s simplifice luarea deciziei, pentru c aceasta limiteaz ceea ce trebuie luat n
considerare. Cu toate acestea, excluderile pot, de asemenea, s constituie afirmaii de valoare.
Oficializarea poate, de asemenea, s includ mai multe afirmaii valorice. Ea poate
indica celui care ia decizia importana relativ atribuit diferiilor factori atunci cnd exist un
potenial conflict ntre ei.
Abordarea managerial afecteaz procesul de luare a deciziei, cutnd s asigure c
administratorii publici au abilitatea tehnic s fac alegerile cele mai raionale. Angajaii
competeni sunt definii drept cei care sunt capabili s neleag ndeletnicirea (munca) pentru
care au fost angajai, care pot prelucra informaiile mai nainte i care pot nelege concepte
precum specializarea i ierarhizarea. Aciunile lor sunt guvernate de ierarhia instituiei, de
reguli i valori i, de asemenea, de lege. Ei nu trebuie s in seama de convingerile lor
politice sau de asocierile personale, atunci cnd aplic voina legii sau a superiorilor lor.
Limitele abordrii manageriale n luarea deciziei sunt subliniate n mod frecvent prin
dezvoltarea culturilor organizaiei. Acestea se dezvolt ca organizaie, ncep s exprime un set
consistent de valori, pe msur ce recruteaz indivizi pentru poziiile lor cele mai nalte, de
carier, ce reflect aceste valori, i pe msur ce valorile sunt exprimate prin mecanisme
39

procedurale i oficializate. Conform lui Harold Seidman: Fiecare organizaie are cultura sa
proprie i un set intern de loialiti i valori care sunt n msur s conduc aciunile sale,
s-i influeneze strategiile. n consecin, reaciile instituionale sunt mult mai
previzibile....
n sensurile descrise mai sus, abordarea managerial promoveaz un proiect
organizaional care are un mare impact n luarea deciziei n administraia public. Cu toate
acestea, abordarea managerial merge chiar mai departe, prin specificarea unui model de luare
a deciziei care ar trebui urmat dac raionalitatea trebuie adus la maximum. Acest model este
cunoscut sub numele de modelul de nelegere raional
Conform modelului, procesul de luare a deciziei este fundamentat de urmtoarele
etape:
1. Determinarea obiectivelor: n luarea deciziilor, administratorii publici trebuie
mai nti s determine care sunt obiectivele politicii publice. Aceste obiective trebuie
identificate n termeni operaionali, n moduri n care pot fi observate i msurate. nc o dat,
posibilitatea de angajare n mod egal aplicat sectorului public constituie exemplul cel mai
bun. Dac obiectivul este definit ca fiind posibilitatea egal pentru toi, n deinerea de locuri
de munc, n sectorul public, atunci obiectivul n mod necesar rmne vag i dificil de aplicat.
Oportunitatea egal poate fi de nedefinit. Dac, pe de o parte, oportunitatea egal este definit
ca reprezentarea social a grupurilor n sectorul public al forei de munc, va exista un
obiectiv care nu poate fi observat i msurat. Reprezentarea social este de departe mult mai
evident dect oportunitatea. Este important s accentum c administratorul public nu are
libertatea de a stabili obiectivele. Este constrns de autoritate, specializare, ierarhie i aa mai
departe. Daca sistemul legislativ este foarte clar, cu privire la ceea ce vrea, acest fapt va
reduce n mod drastic alternativele valabile pentru administratorul public n ncercarea de a-i
interpreta voina.
2. Stabilirea mijloacelor. O dat ce obiectivele politicii publice sunt stabilite,
mijloacele diferite pentru ndeplinirea lor trebuie luate n considerare. Dac nelegerea
necesar trebuie realizat, aproape toate mijloacele posibile ce pot fi identificate trebuie
examinate. Aceasta poate presupune o mare dependen de teorie, dar este puin probabil ca
toate mijloacele posibile au fost la un moment dat testate i evaluate n practic, n
concordan cu modelul de nelegere raional, n stabilirea mijloacelor poteniale ale
obiectivelor, administratorul public trebuie s ncerce s estimeze toate consecinele fiecrui
mijloc, n toate domeniile de interes guvernamental.
3. Alegerea celei mai bune alternative. O dat ce toate mijloacele poteniale pentru
a ajunge la o finalitate sunt identificate, este necesar s alegem dintre ele. Conform abordrii
40

manageriale, aceast alegere trebuie s fie fcut astfel nct s duc la maximum de eficien,
economie i eficacitate. Acolo unde aceste trei valori nu sunt ntr-o deplin armonie, trebuie
creat un echilibru adecvat ntre ele. Dei ultima se poate dovedi dificil, nu exist nici o
ndoial c aceste trei valori pot servi ca nite indicatori auxiliari.
Critici ale modelului de nelegere raional
Modelul de nelegere raional, derivat din perspectivele manageriale pentru
administraia public, prezint unele beneficii importante. El este cuprinztor i furnizeaz
foarte mult din ndrumrile pentru alegerea mijloacelor poteniale, pentru a identifica
obiectivele strategiei. El ncurajeaz administratorul public s rezolve o problem n mod
direct i s apeleze la experiena tehnic a lui n identificarea celei mai bune soluii. Dac
privim asupra lurii deciziei n administraia public ca o strdanie de rezolvare a problemei,
atunci modelul de nelegere raional este adesea foarte folositor.
1. n practic, acest model nu se potrivete ntotdeauna cu procesul real'al lurii
deciziei guvernamentale.
2. A doua problem a modelului de nelegere raional este aceea c el presupune c
administratorii publici au timp s abordeze problemele ntr-un mod raional, s identifice n
mod detaliat i cuprinztor toate mijloacele poteniale ale realizrii obiectivelor stabilite i s
evalueze toate aceste mijloace n termenii eficienei, economiei i eficacitii. n timp cc
circumstanele potrivit crora administratorul public este cu adevrat activ pot exista, muli
practicani din administraia public pot gsi c acest scenariu este foarte straniu pentru
mediul lor de lucru. De exemplu, administraia public din Statele Unite nu este activ, ci mai
degrab reactiv. Ea presupune ca administratorii publici s reacioneze foarte repede la
probleme sau crize. Muli cu greu au timp suficient s identifice chiar i un mijloc potenial
pn la o finalitate i mult mai puini ncearc s identifice toate mijloacele poteniale i apoi
s determine care este cel mai bun n termenii eficienei, economici i eficacitii.
3. O alt dificultate n abordarea nelegerii raionale este aceea c specializarea de
care se folosete att de puternic poate, de asemenea, s devin o povar. Suntem toi
familiarizai cu imaginea minii drepte a Guvernului, far s tim ce face cu stnga". Aceasta,
din cauz c minile opereaz n sfere diferite, sub limitrile a diferite timpuri i cu diferite
obiective avute n vedere. Dar Guvernul modern, bineneles, are mai mult de dou mini; el
are mai degrab nenumrate tentacule. Administratorul public ce-i desfoar activitatea ntruna dintre acestea este determinat, din cnd n cnd, s nu fie de acord cu aciunile altuia.
ntr-o oarecare msur, specializarea fiice dificil analiza costurilor oricrui curs
particular al aciunii guvernamentale. O instituie ce ia decizii ntr-o arie politic complex
41

este posibil s creeze noi probleme pentru alte instituii. n termenii modelului de nelegere
raional, problema o, constituie aceea c aceste costuri sunt dificil de evaluat i analizat,
pentru c ele tind s se piard n sistemul jurisdiciilor specializate. Problema este nrutit
de faptul ca, pe msur ce statutul administrativ crete, costurile ce sunt transmise de la
Guvern ctre societate tind s devin o preocupare a politicii publice.
4. O critic final a modelului de nelegere raional este aceea c, din cauz c se
sprijin pe teorie i profesionalism abstract, poate s ia decizii care sunt inadecvate n
practic, nu se potrivesc cu natura operaiunilor administrative contemporane, solicitnd
administratorilor s exercite un grad de raionalitate i competen (profesionalism) cuprinztoare, ceea ce depete abilitatea lor.

CAPITOLUL III
ELEMENTE DE LOGIC CU APLICABILITATE
N TIINELE ADMINISTRATIVE
1. Logica, tiina gndirii corecte.
..
2. Fundamentarea logicii deciziionale
3. 2.1. Elemente de logic formal propoziional.
n aceast prim parte a lucrrii am folosit n mod intuitiv i neformal o serie de legi
i reguli ale logicii, care vor fi prezentate n detaliu n partea a doua. Totui am socotit util o
abordare succint n volumul de fa a problematicii de baz a logicii formale, n special cu
privire la logica propoziional (teoria funciilor de adevr), silogistic i logica predicatelor
(teoria cuantificrii), precum i evidenierea unor caliti i limite ale modelelor logice oferite
de teoriile menionate n privina analizei i evalurii argumentelor deductive.
I. LOGICA PROPOZIIONAL
Logica propoziional ofer un model pentru analiza relaiilor formale dintre
propoziii compuse din alte propoziii, precum i pentru evaluarea argumentelor deductive cu
astfel de propoziii. n plus, logica propoziional reprezint cadrul logic fundamental pentru
dezvoltarea altor teorii logice.
42

1. Propoziie simpl i propoziie compus. Propoziiile n alctuirea crora nu


intr alte propoziii vor fi numite "simple" sau "elementare", iar propoziiile n alctuirea
crora figureaz drept componente alte propoziii vor fi numite "compuse". Fie urmtoarele
exemple de propoziie:
(i). Autonomia universitar este garantat.
(ii). Nu este garantat dreptul la proprietate.
(iii). Stema rii i sigiliul statului sunt stabilite prin legi organice.
(iv). Camera Deputailor i Senatul sunt convocate n edin comun.
Evident, propoziia (i) este simpl, dar propoziia (ii) nu este simpl n sensul
definiiei de mai sus, fiind alctuit din propoziia "Este garantat dreptul la proprietate" i
particula "Nu". n exemplul (iii) este vorba despre o modalitate "economic" de a spune
Stema rii este stabilit prin lege organic i sigiliul statului este stabilit prin
lege organic, astfel c (iii) este o propoziie compus din dou propoziii simple cu ajutorul
lui "i". Nu acelai lucru se poate spune despre propoziia (iv). Dei pare a avea
aceeai form cu (iii), propoziia (iv) nu poate fi redat drept.
Camera Deputailor este convocat n edin comun i Senatul este convocat
n edin comun, acest enun neavnd sens. Ca atare, propoziia (iv) este simpl i la fel stau
lucrurile, de exemplu, cu propoziia

Lucia i Marcela sunt colege de barou.


n exprimarea obinuit, compunerea propoziiilor se realizeaz folosind, n
principal, cuvinte cum sunt: "nu", "i", "dac..., atunci...", "dac i numai dac".
2. Variabile propoziionale i operatori propoziionali. n logica propoziional,
literelep. q.r. eventual urmate de indici, se numesc "variabile propoziionale". O variabil
propoziional ia valoarea adevrat sau valoarea fals, pe care le vom nota, respectiv, cu 1 i 0,
iar n anumite condiii o variabil propoziional poate fi pus n coresponden cu o
propoziie simpl.
Structura

logicii

propoziionale

este

determinat

de

urmtorii

operatori

propoziionali:
~, numit "negaie", se citete "nu", "este fals c", "nu este
adevrat c", "nu este cazul c", sau, tehnic, "non"
&, numit "conjuncie", se citete "i"
V, numit "disjuncic", se citete "sau"

, numit "condiional", se citete "dac

atunci ..."

,numit "biconditional", se citete "dac i numai dac"


43

n logica propoziional sc utilizeaz, de asemenea, diferite tipuri de paranteze


(rotunde, drepte, acolade), drept semne auxiliare, care au rolul de a indica neambiguu
gruparea variabilelor propoziionale i a operatorilor propoziionali n formule1. Nu vom
scrie, de pild
p & q V r,
deoarece aceast expresie poate fi luat drept conjuncie a variabilei p cu formula q Vr, fie
drept disjuncie a formulei p & q cu variabila r. Pentru a dezambiguiza expresia, vom scrie
p & (q V r)
dac avem n vedere prima accepiune i
(p & q) V r,
dac avem- n vedere a doua accepiune. n logica prepoziional, variabilele prepoziionale
pot fi considerate formule elementare ("atomice"), adic formule de maxim simplitate.
Operatorii prepoziionali sunt constante logice, avnd urmtoarele definiii, n care A
i B sunt formule oarecare (elementare sau nu):
(1). O formul ~A ia valoarea 1 dac i numai dac A ia valoarea 0
i ia valoarea 0 dac i numai dac A ia valoarea 1.
(2). O formul A & B ia valoarea 1 dac i numai dac att A, ct i B iau valoarea 1;
de aici reiese c A & B ia valoarea 0 dac i numai dac cel puin una din componentele sale
ia valoarea 0.
(3). O formul A V B ia valoarea 1 dac i numai dac cel puin una din componentele
sale ia valoarea 7; reiese c A V B ia valoarea 0 dac i numai dac att A, ct i B iau
valoarea 0.
(4). O formul A

B ia valoarea

1 dac i numai dac A ia valoarea 0 (oricare ar fi

valoarea luat de B) sau B ia valoarea 1 (oricare ar fi valoarea luat de A); de aici reiese c A

B ia valoarea 0 dac i numai dac A ia valoarea 1 i B ia valoarea 0.

B ia valoarea 1 dac i numai dac A i B iau aceeai valoare


logic; de aici reiese c A B ia valoarea 0 dac i numai dac A i B iau valori diferite.
(5). O formul A

Se spune c definiiile (1) - (5) redau condiiile semantice ale celor cinci, operatori.
Aceste condiii semantice pol fi redate i cu ajutorul urmtoarelor tabele (matrici) de adevr:

~A
1 1
0 1

A&B
1 1 1
1 0 0
0 0 1
0 0 0

AVB
1 1 1
1 1 0
0 1 1
0 0 0

A B
1 1 1
1 0 0
0 1 1
0 1 0

A
1
1
0
0

B
1
0
0
1

1
0
1
0

44

Exemplificm modul de citire al liniilor (rndurilor) din tabelul de adevr al


condiionalului:

B ia valoarea 1
2. Dac A ia valoarea i 1B ia valoarea 0, atunci A B ia valoarea 0
3. Dac A ia valoarea 0 i B ia valoarea 1, atunci A B ia valoarea 1
4. Dac A ia valoarea 0 i B ia valoarea 0, atunci A B ia valoarea 1.
De notat c ntr-o formul A B, A se numete "antecedent", iar B "consecvent".
1. Dac A ia valoarea 1i B ia valoarea 7, atunci A

Dup cum reiese din condiiile semantice ale celor cinci operatori, valoarea logic a
unui compus de tipul ~A, A & B, A V B, A

B sau A

B este fixat, odat ce valoarea

logic a componentelor este fixat. Cu alte cuvinte, valoarea logic a unui astfel'de compus nu
depinde dect de valorile logice ale componentelor i de operatorul prepoziional din
alctuirea sa. De aceea, se spune c fiecare din aceti operatori este verifuncional, sau c
orice astfel de compus exprim o funcie de adevr.
Dup cum am artat n capitolul introductiv, despre dou propoziii care, dup
formele lor, nu pot fi nici mpreun adevrate i nici mpreun false se spune c sunt reciproc
contradictorii sau c se afl n raport de contradicie. Astfel, contradictoria unei propoziii este
adevrat dac i numai dac propoziia respectiv este fals i este fals dac i numai dac
propoziia respectiv este adevrat. Aceste condiii semantice ale contradictoriei unei
propoziii sunt analoge structural condiiilor semantice ale negaiei unei formule, redate de
definiia (1). Pe baza acestei analogii structurale vom spune c n logica prepoziional,
negaia este un operator care fonneaz contradictoria unei formule, pe scurt, ca un operator al
contradiciei sau, cu alte cuvinte, ca o negaie contradictorie.
S notm c disjuncia i conjuncia sunt operatori duali, ceea ce nseamn c
pornind de la definiia sau tabelul (matricea) unuia dintre aceti operatori i schimbnd
reciproc 1 cu 0 obinem definiia respectiv tabelul (matricea) celuilalt operator.37
3. Legi logice, formule inconsistente i formule contingente n logica
propoziional. Conform condiiilor semantice redate de definiiile (1) - (5) i de tabelele
corespunztoare acestora, anumite formule ale logicii prepoziionale iau valoarea 7, oricare ar
fi valorile logice atribuite variabilelor componente. Fie, de pild, formula
PV~p
Dac p ia valoarea 1, atunci, conform definiiei disjunciei, formula ia valoarea 1, iar
dac p ia valoarea 0, atunci, conform definiiei negaiei, ~p ia valoarea 1 i, conform definiiei
disjunciei, formula ia valoarea 1. Astfel de formule se numesc "legi logice". Raionnd
asemntor, pe baza definiiilor negaiei i conjunciei se poate arta c. formula
37

A se vedea Petre Bieltz, Principiul Dualitii n Logica Formal, Bucureti, 1974.

45

p&~p
ia valoarea 0 oricare ar fi valoarea pe care o ia p. Formulele de acest fel se numesc "formule
inconsistente". Fie acum formula
p=q
Conform definiiei bicondiionalului, aceast formul ia valoarea I atunci cnd
variabilelor p i q li se atribuie aceeai valoare logic, 1 sau 0 i ia valoarea 0 atunci cnd
celor dou variabile li se atribuie valori logice diferite (/ pentru una i 0 pentru cealalt
variabil prepoziional). Astfel de formule se numesc "formule contingente".
S generalizm. Fie A o formul oarecare, n care apar, odat sau de mai multe ori,
variabilele prepoziionale distincte dou cte dou p1,...,pn (cu n 1). O interpretare a
formulei A este o atribuire de valori logice variabilelor p 1 ... pn, astfel nct fiecrei variabile i
se atribuie fie valoarea 1, fie valoarea 0, dar nu ambele. Dun cum reiese i din exemplele de
mai sus, o formul n care apare o singur variabil arc dou interpretri distincte, iar o
formul in care apar dou variabile are patru interpretri distincte. n general, o formul cu n
variabile distincte are n logica prepoziional (bivalent) 2" interpretri posibile distincte.
Astfel, n logica prepoziional, o lege logic este o formul care ia valoarea / n orice
interpretare a sa, o formul inconsistent este o formul care ia valoarea 0 n orice interpretare
a sa, iar o formul contingen este o formul care are cel puin o interpretare n care ia
valoarea 1i cel puin o interpretare n care ia valoarea 0. Despre legile logice se mai spune c
sunt formule logic-adevraie, adic formule care iau numai valoarea / n virtutea structurii lor
logice, iar despre formulele inconsistente se mai spune c sunt formule logie-false, adic
formule care iau doar valoarea 0 n virtutea structurii lor logice. De asemenea, legile logice se
mai numesc i "formule valide" sau "tautologii", iar formulele inconsistente se mai numesc i
"formule autocontradictorii".,
Se obine astfel o clasificare a formulelor logicii prepoziionale n legi
logice (formule valide), formule inconsistente i formule contingente i este evident c orice
formul a logicii prepoziionale face parte dintr-o clas i numai din una. De notat c legile
logice i formulele contingente au n comun proprietatea de a lua valoarea 1 n cel puin o
interpretare, motiv pentru care se numesc mpreun "formule consistente" (prin contrast cu
cele inconsistente), precum i c formulele inconsistente i cele contingente au n comun
proprietatea de a lua valoarea 0 n cel puin o interpretare, motiv pentru care se numesc
mpreun "formule nevalide" (prin contrast cu cele valide). Ca atare, aceast clasificare a
formulelor logicii prepoziionale poate fi reprezentat prin urmtoarea diagram:

46

Formule consistente
Legi logice

Formule

Formule

(formule valide)

contingente

inconsistente
Formule nevalide

3.2.2. Formalizarea deciziilor publice


Fie c lum n considerare producerea legilor (activitatea legislativ), fie c avem n
vedere dezbaterile i aciunile prin care un anumit jurist valorific legile (normele juridice) n
vigoare pentru a rezolva diferite cauze (pentru a evalua din punct de vedere legal diferite
fapte, conduite etc.) aduse n faa sa, respectiv, care se finalizeaz cu o soluie legal specific
fiecrui caz de acest fel, procesul decizional, de alegere, de adoptare a unei variante din mai
multe posibile, se impune, uneori n mod repetat, ca o etap indispensabil n activitatea
juritilor.
Astfel, dac ne raportm la momentele elaborrii i aprobrii legilor, este evident c
autoritatea normativ este obligat s hotrasc, adic s decid, de regul prin vot. n mai
multe situaii, cum ar fi: dac o anumit lege trebuie sau nu s intre n vigoare, dac unul sau
altul din articolele acelei legi este sau nu admisibil, dac aprob sau nu diferitele
amendamente propuse n timpul dezbaterilor asupra acelei legi etc. Pe de alt parte; orice
judector investit cu competena de a stabili soluii (hotrri, sentine etc.) pentru diverse
fapte, conduite etc. aflate n dezbaterea unui tribunal, recurge inevitabil la decizie n cel puin
dou momente ale activitii sale, care. dei diferite, se presupun reciproc, sunt strict
dependente unul fa de cellalt. Mai nti, judectorul n cauz trebuie s decid n legtur
cu importana i valoarea probelor administrate n raport cu problema aflat n dezbatere. In al
doilea rnd, bazndu-se pe evaluarea dat acestor probe, pe o adecvat interpretare a faptelor
supuse dezbaterii i pe o corect interpretare a legilor, judectorul va decide, cu alte cuvinte,
va stabili, va alege soluia final (hotrrea, sentina legal) n cazul dat. cu precizarea c i de
aceast dat, daca competena evalurii probelor administrate i a faptelor aflate n dezbatere
i/sau cea a stabilirii soluiei finale nu revin unui singur judector, ci unui complet format din
mai muli judectori, decizia n discuie va lua tot forma votului. Totodat, s reinem c, n
mod firesc, nainte de a ajunge la concluzia final prin care se ncheie dezbaterea unui caz n
tribunal, judectorul sau completul de judecat se confrunt cu diferite ipoteze legate de acel
caz. prima dintre acestea fiind chiar aceea care se refer la vinovia sau nevinovia

47

persoanei incriminate i n raport cu care, n-final, judectorul sau completul de judecat


trebuie s aleag, adic s decid.
De aici reiese c analiza structurii, a modalitilor de realizare, a particularitilor
deciziei etc. gndit ca activitate de alegere al crei rezultat este preferarea unei variante din
mai multe posibile, au-o importan aparte n profesiunea de jurist i n justiie n general,
unde procesul decizional este. sub multiple aspecte, esenial. Tocmai de aceea este important
de reinut c n cele ce urmeaz vom da termenului "decizie" chiar acest sens. diferit de cel cu
care acest termen este de regul folosit. n justiie, adic n limbajul de specialitate al
juritilor. ntr-adevr, injustiie prin "decizie" se nelege, deseori, hotrre a unei instane
judectoreti, adic a unui tribunal38. Ceea ce nseamn de fapt c prin "decizie" se nelege
doar rezultatul procesului de deliberare i de alegere. Se va nota deci c, n conformitate cu
cele deja precizate, n contextul de fa folosim acest termen pentru a desemna demersul
teoretic , i practic prin care, cntrind se opreasc la una din aceste variante', s o prefere in
raport cu toate celelalte pe care le-a avut la dispoziie i nu doar rezultatul final al alegerii
sale. Acest neles al termenului "decizie" este apropiat, pe de o parte, de cel cu care el este
folosit n cercetarea inductiv, unde a decide asupra unei ipoteze nseamn n fond a verifica,
ntr-o manier specific, dac o anume ipotez, din mai multe avansate, are sau nu anumite
caliti (putere explicativ, grad de probabilitate etc), astfel nct, s poat li acceptat ca
explicaie eficient a unui fenomen nc necunoscut. Pe de alt parte, sensul de aici al
termenul "decizie" se apropie destul de mult i de nelesul pe care l are acest termen n
cercetrile sociale i n activitatea social i politic n genere, unde a decide nseamn a alege
din dou sau mai multe variante i a prefera pe aceea considerat capabil s ne apropie de
atingerea unui anumit deziderat, respectiv de a alege din mai muli candidai pe acela care este
considerat cel mai bun sub un anumit aspect. n consecin, pentru a exclude orice alte
accepiuni posibile pentru acest termen, facem precizarea c n loc de "decizie", n cele ce
urmeaz vom folosi frecvent termenul "decizie social", prin care vom nelege, dup cum am
menionat, nu doar efectul alegerii ntre dou sau mai multe variante, ci inclusiv procesul
alegerii, modalitatea prin care se ajunge la a prefera una din variante n raport cu celelalte
disponibile.
Pentru a nelege ct mai exact coninutul i rolul deciziei sociale, cu scopul de a
face din ea un act riguros tiinific i util dreptului, cu alte cuvinte, capabil s serveasc ct
mai bine dezideratelor activitii juridice, nu trebuie neglijat faptul esenial c decizia social
este un fenomen complex, ce nu poate fi lmurit pe deplin dect prin corelarea mai multor
puncte de vedere, unde fiecare din acestea este important i chiar necesar, dar nici unul din ele
38

G. Antoniu, C. Buli, Gh.'Chivulescu, Dicionar Juridic Penaj, Bucureti, 1976.

48

luat separat nu este i suficient. n aceast ordine de idei, analiza logic a decizie sociale, de
care ne vom ocupa n exclusivitate n cele ce urmeaz, trebuie gndit ca necesar activitii
juritilor, dar ca va trebui corelat cu coninutul activitii juridice. n primul rnd. pentru o
corect valorificare a modelelor logice construite n acest scop 39. De pild, luat separat, orice
decizie social presupune invariabil mai multe componente, cum ar fi de exemplu, dou sau
mai multe variante din care cineva trebuie s aleag (s prefere) una. Identificarea acestor
componente, descoperirea relaiilor dintre ele, a proprietilor caracteristice acestor relaii .a.
sunt de competena logicii.

3.2.2. Elemente de logic a normelor


1. Definiie
Exist propoziii care se deosebesc radical de cele analizate de logica clasica. Aici se
ncadreaz i propoziiile normative, nc Aristotel sugera c unele raionamente pornesc de la
alte premise i de la alte reguli dect cele cognitive. Alte sugestii care ndemnau spre
dezvoltarea acestui domeniu provin de la Leibnilz (care sugera aplicarea modalitilor
necesar-posibil-imposibil la sfera limbajului juridic), Husserl (care contura mai multe teze, n
parte invalidate ulterior, ale logicii normelor), E. Mally, A. Ros etc.
Expresia de logic deontic'^ a fost deseori contestat datorita polisemantismului
termenului. Bentham numea tiina moralitii deontologie". n mod curent prin cod
deontologic" sunt desemnate regulile de comportare^moral, de corectitudine, n cadrul unei
profesiuni. Din acest motiv unii autori prefer termenul de logica normelor"sau logica
sistemelor normative" pentru a desemna acest domeniu.
Ernest Mally a folosit pentru prima dat expresia Deontik pentru a se referi la studiul
logic al normelor. Cel care a elaborat insa un sistem complet i coerent de logic a normelor
este logicianul finlandez Henrik von Wright care a impus termenul ntr- o serie de lucrri
dintre care cele mai importante sunt Deontic logic" (1951) i Norm and action" (1963).
Toate contribuiile urmtoare au plecat de la lucrrile lui Wright i au trebuit s accepte n
mare parte afirmaiile lui. n domeniul logicii deontice juridice sunt demne de amintit lucrrile
lui J. Kalinowski (care a abordat logica deontic din perspectiva unei logici polivalente),
Tammelo, R. Klinger (logica-sistemelor juridice). Z. Ziemba (silogistica depntic), J.
Horowitz, Z. Ziembinski (teoria raionamentului juridic) etc.
39

Precizm, cu acest prilej, c analiza logic a deciziei pe care doar o vom schia n acest paratrraf. pleac de la
lucrarea lui Y. Murakami, Logic and Social Choice, Londra, 1968 i c pentru alte aspecte logice semnificative
pentru discutarea deciziei sociale se vor consulta studiile: ( 1 ) P. Bieltz, Logical Fotoidations of Social Decision
din "Revue Roumaine des Sciences Sociales". 3/1977 i (2) P. Bieltz, Logica Alegerii i Decizia Sociala.
Probleme de Logic, VIII, Bucureti. 1981.

49

In cele ce urmeaz vom ncerca sa piezentm cteva dintre ideile fundamentale ale
logicii deontice. idei necesare legiuitorului n activitatea sa de elaborare a sistemului
dreptului.
1.2 . Clasificare norme
Termenul

de

norm"

este

folosit

alternativ

cu

ali

termeni

ca

cei de ,.lege"sau de reglementare.


Unii autori considera ca termenul de norm are o sfer mai larga dect cel de lege (i
din aceasta perspectiva normele morale de exemplu nu sunt considerate legi) iar alii folosesc
ambii termeni alternativ considernd ca ei sunt sinonimi..
Analiznd raportul dintre norme i legi H.T. Klami observa ca exista trei perspective
din care poate fi vzuta legea:
a)

legea este considerat norma din perspectiva normatismului.

b)

legea este un fapt privit prin optica realismului.

c)

legea este un fenomen complex privita dinlr-o perspectiva care mbin cele

doua optici.
Klami arata ca nu toate normele sunt norme legale. Exista-norme sociale para-legale
sau chiar ilegale (omerta - legea mafiot a tcerii).
G.H. von Wright despiinde trei sensuri n care se folosete cuvntul lege", cuvnt a
crui semnificaie nu se suprapune peste cea a termenului normu:
- legi ale statului:
- legi ale naturii;
- legi ale logicii i matematicii.
Legile naturii sunt descriptive. Ele sunt de fapt propoziii care .descriu regulariti pe
care le-a descoperit omul n cadrul naturii. Din aceasta perspectiva ele pol fi .adevrate sau
false.
Legile statului sunt prescriptive. Ele sunt propoziii care conin indicaii pentru
comportamentul oamenilor i 'vizeaz reglementarea relaiilor sociale. De aceea ele nu pot fi
adevrate sau false.
Wright consider ca principala caracteristica a normelor, a legilor statului deci, este
faptul ca ele sunt prescripii.
Spre deosebire de legile statului, legile logicii i matematicii au att un caracter
prescriptiv (prescriu modul corect in care oamenii trebuie s gndeasc pentru a formula
raionamente valide) ct i un caracter descriptiv (enuna adevruri despre entitile logice i
matematice, despre structura ontologica a realitii). Datorita caracterului lor ambivalent

50

Wright considera ca mai corect ar fi sa spunem ca legile logicii nici nu descriu i nici nu
prescriu ci determina ceva.
Wright distinge ase specii de norme:
Regulile de joc - i include aici regulile gramaticale (morfologice i sintactice) i
regulile de calcul logic i matematic.
Prescripiile sau reglementrile. Un subtip al acestora sunt legile statului.
Prescripiile au urmtoarele trasaturi fundamentale: ele sunt emise de o autoritate
normativa, se adreseaz unor ageni numii subiectele normei, exprim voina autoritii ca
subiectele sa se comporte ntr-un anumit fel i au ataat o sanciune care va fi aplicata n
cazul n care prescripia nu este respectata.
Prescripia denota o relaie de comanda - supunere presupunnd doi poli aezai, pe
diferite trepte ierarhice: o autoritate care comand i subieci care se supun.
c)

Obiceiurile

sunt

norme

care

se

aseamn

unele

privine

cu prescripiile, iar in altele cu regulile. Ele sunt normative in sensul ca influeneaz subiecii
sa se comporte ntr-un anume fel. Obiceiurile sunt emise de comunitate i se adreseaz membrilor ei. pe care i oblig sa se conformeze sancionrjdu-i moral n cazul n care nu sunt
respectate.
d)

Instruciunile sau normele tehnice.

Ele se refera la mijloacele folosite pentru atingerea unui scop. Ele nu sunt nici
descriptive i nici prescriptive, ci enuna condiii necesare pentru atingerea scopului i mai
sunt numite enunuri anankastice.
e)

Normele morale.

Ele.au relaii cu toate celelalte tipuri de norme, dar n plus se raporteaz la noiunile
axiologice de bine i ru. 0 Regulile ideale,
Ele se refer la ceea ce trebuie sau nu trebuie fcut. Ele se leag de conceptul de bine
i se deosebesc de normele morale prin faptul c sunt norme privind modul de atingere a unor
idealuri, i propun modele" ale perfeciunii umane opernd cu concepte ca generozitate,
curaj, dreptate"etc.
Wright distinge ntre grupul normelor majore: prescripiile, regulile i instruciunile i
cel al normelor minore: obiceiuri, principii morale i reguli ideale.
Legile statului sunt prescripii care cuprind ordine, permisiuni i interdicii adresate
unor ageni i privesc condiia lor.
Un alt autor, Ruwen Ogien, desprinde trei sensuri ale termenului norm"i derivate
din aceste trei tipuri de norme:

51

Norme prescriptive. Sunt enunuri care cuprind expresii de obligaie, interdicie sau
permisiune i de cele mai multe ori sunt formulate imperativ. Caracterul imperativ este dat de
prezena operatorilor deontici: trebuie, este permis, interzis, obligatoriu.
Norme apreciative. Sunt enunuri care conin aprecieri de evaluare normativ,
predicate axiologice (bine, ru, insuficient), ierarhii (superior, inferior), aprecieri morale, etc.
c)

Norme cantitative sau descriptive. Ele conin enunuri normative -care oblig

subiecii s realizeze realitatea cuprins n descripie sau impun limite cantitative unor
activiti desfurate de acetia.
1.3. Structura i analiza normelor
n logica deontic se subliniaz deseori c norma legal este de fapt o relaie ntre
dou componente: descrierea'unei stri de fapt care este urmat de o sanciune legala. Cele
doua componente sunt legate printr-un operator deontic (A. Aamio), ntre lumea deontici
lumea empirica"nu exist o relaie, de tipul aceleia dintre raionamentele cognitive i
realitate.
Conform acestei opinii norma legala nu este totdeauna exprimat explicit de textul
legii. Textul are o funcie dubl: El poate exprima direct" norma legal sau'poate s dea
informaii despre ea. n cazul unui text clar norma poate fi desprins direct, dar n cazul unui
text obscur sau lacunar norma se obine prin interpretare. Uneori mai multe texte legale
exprim o singura norm, pe cnd n alte cazuri un singur text trimite la mai multe norme.
G.H. von Wright distinge ase componente ale normelor legale: caracterul,
coninutul, condiia de aplicare, autoritatea, subiectul (subiectele) i ocazia.
Caracterul, coninutul i condiia de aplicare constituie nucleul noimei, ele pot fi
ntlnite Ia toate tipurile de norme. Celelalte trei componente (autoritatea, subiectul i ocazia)
sunt caracteristice numai normelor legale, adic prescripiilor. Wright menioneaz nc dou
elemente eseniale ale prescripiilor: promulgarea i sancionarea fr s le considere
componente intrinseci ale acestora. Logica deontic'general este o logic a nucleului
normelor, pe cnd logica deontic juridic abordeaz toate aceste componente.
a)

Caracterul unei norme se refer la faptul c o norma ordon, interzice sau

permite svrirea unei aciuni. Normele care ordon, deci au caracterul trebuie" se numesc
norme - obligaii, iar cele cu caracterul de permisiune, norme-perm/s/uni.
Norme-obligaii sunt i cele care ordon svrirea unei aciuni i cele care interzic
aceast aciune datorit faptului c trebuie"i este interzis"sunt caractere interdefinibile
putnd fi simbolizate prin 0 i non-0. Permisiunea este simbolizat prin P. Sfatul, cererea,
recomandarea sau avertizarea sunt caractere nrudite cu comanda, permisiunea i interdicia.
52

b)

Coninutul normei exprim ceea ce trebuie, este interzis sau se poate face.

Din punct de vedere al coninutului normele pot fi norme de aciune (acte i obineri)
i norme de activitate (n general pennisiuni). Dup cum coninutul ordon sau interzice
efectuarea unui act normele pot fi pozitive sau negative. O norm complex poate fi compus
din mai multe norme pozitive sau negative, din expresii O sau P.
c)

Condiia de aplicare este condiia care trebuie s fie ndeplinit-pentru ca s

existe posibilitatea realizrii coninutului


normei. Condiia de aplicare este o funcie de adevr a normei, ea leag elementul
descriptiv din corpul noimei de realitatea fac luai a.
Din punct de vedere al condiiilor de aplicare normele pot fi categorice i ipotetice.
Normele sunt categorice cnd condiia lor de aplicare este suficient .i cnd nu se mai pune o
alta condiie. Normele sunt ipotetice atunci cnd pentru ndeplinirea lor se cere i ndeplinirea
altei condiii. De exemplu, ordinul de a nchide o. fereastr se aplica daca aceasta este
deschis i formeaz o norma categoric. In schimb ordinul de a nchide o fereastra n caz c
va ncepe ploaia, formeaz o norm ipotetica.
d)

Autoritatea este agentul care a emis prescripia. Normele morale pot avea un

agent supraempiric, ele sunt teonome. Dar normele legale sunt prescripii pozitive.
Prescripiile pozitive pot avea ageni personali sau impersonali (o adunare legislativ,
statul).Autoritile impersonale sunt construcii logice" pentru ca de fapt orice lege este
opera unor fiine umane specifice.
In cazul in care noima este emisa pentru a fi respectata de altcineva ea este
eteronom. Daca ea este emisa de ctre o autoritate pentru ea nsi se numete autonoma (de
exemplu regulamentele de'funcionare.ale camerelor parlamentului).
e)

Subiectul unei prescripii este agentul cruia i se adreseaz prescripia, cel care

trebuie sa efectueze sau sa nu efectueze aciunea ordonata, interzis sau permis.


O prescripie este particulara atunci cnd se adreseaz unui singur individ i generala
cnd se adreseaz tuturor oamenilor sau unei categorii de oameni.
f)

Ocazia

este

locaia

temporala,

intervalul

care

trebuie

sa

se realizeze noima. O prescripie emisa exclusiv - pentru o anumita ocazie sau peniru un
numr finii de ocazii este particular, pe cnd o prescripie emisa pentru uri numr
nelimitat de ocazii este generala. O prescripie este conjunctiv generala dac ordon, interzice
sau permite realizarea coninutului noimei in toate ocaziile menionate .i disjunctiv
generala, daca menioneaz necesitatea realizrii normei n cel puin una din ocazii, dar nu
neaprat n toate.

53

Wright considera ca logica normelor care a fost elaborata mai ales ca o logica a
imperativelor trebuie sa fie completata cu o logica a aciunii, pentru ca normele duc la
efectuarea unor acte, a unor aciuni i cu o logic a schimbrii, pentru ca rezultatul acestor
acte este o schimbare intenionata a realitii.
n privina normelor permisive Wright ridica o ntrebare: sunt acestea o categorie
independenta de prescripii? Pot fi ele definite n termeni de comand i interdicie? El
rezolv aceasta problema, mprind actele umane n doua categorii: acte supuse unor norme
i acte care nu sunt supuse unor norme. Dintre actele supuse unor norme unele sunt permise,
iar altele sunt interzise sau comandate. Actele care nu sunt supuse unei norme nu pot fi
sancionate. De aceea se consider c ele sunt permise. Dac un act nu este supus unei norme,
avem de-a face cu o permisiune slaba in sensul c pn la reglementarea lor sunt permise.
Daca permisiunea este prevzut de lege atunci avem de-a fiice cu o permisiune tare, pentru
ca autoritatea a decis s permit acest comportament. O permisiune slab este oricnd supusa
revocrii atunci cnd legiuitorul constat ca actul respectiv este antisocial i deci trebuie
interzis. O permisiune

tare nseamn ca autoritatea s-a decis s tolereze un comportament,

pe cnd o permisiune slab poate nsemna c. autoritatea nu a prevzut posibilitatea


existenei

actului respectiv. Alunei

cnd permisiunea de a ndeplini un act se mbin cu

interdicia de a-1 stnjeni pe subiectul normei, acesta deine un drept.


Wright este de prere, ca doar permisiunile tar: sunt reciproc interdefinibile i deci
reductibile la ordine i interdicii. Permisiunile slabe sunt ireductibile . Ele coninnd un
element de tolerare, care mpiedica reducia permisiunii la celelalte categorii.

CAPITOLUL IV
LOGIGA COOPERRII N LUAREA DECIZIILOR PRIN VOT
STUDIU DE CAZ - CONSILIUL LOCAL PRUNDENI
11.5. Puterea de vot

54

n seciunile anterioare au fost fcute o serie de supoziii cu privire la jocurile studiate.


De pild, a fost supoziia c doar doi juctori interacioneaz (supoziie pstrat, aa cum am
vzut, n turnirurile lui Axelrod); a fost supozia c fiecare actor cunoate regulile jocului,
precum i ctigurile fiecruia dintre juctori (la care se adaug supoziia pe care o vom
analiza n capitolul urmtor, a cunoaterii comune ntre juctori). Sau, a fost supoziia c
fiecare juctor raioneaz considernd fiecare joc independent de celelalte. Aceste supoziii au
fost la un moment dar puse sub semnul ntrebrii. De exemplu, am discutat chiar dac n
acest capitol foarte pe scurt cazurile n care la dilem particp n juctori; sau cele n care
dilema se repet etc.
O supoziie care a rmas nici mcar menionat pn acum este urmtoarea: fiecare
juctor are o putere egal de a influena rezultatul jocului, n sensul c n mod esenial
juctorii sunt egali ntre ei. Dac ne uitm la o dilem a prizonierului, observm c cei doi
juctori sunt simetrici: chiar dac beneficiile lor pot diferi, nici unul nu are la dispoziie, s
zicem, dou voturi pentru a influena rezultatul jocului. Or, n foarte multe cazuri lucrurile nu
stau astfel: juctorii care interacioneaz ntr-un joc au capaciti diferite de a vota. Partidele
politice, reprezentate n Parlament sau n Consiliile locale, statele membre ale U.E.
reprezentate n Consiliu, acionarii unei firme au de regul un numr diferit de voturi pe care
s le utilizeze. Iat de exemplu cum au fost reprezentate partidele politice romneti n
Camera Deputailor i n Senat n urma alegerilor din anul 2004:
Partide/aliane

Senat (nr. locuri)

Camera Deputailor (nr.


locuri)
PSD
46
113
PUR
11
19
PNL + PD
49
112
PRM
21
48
UDMR
10
22
Minoriti
18
Cota (50% + 1)
69
166
Pentru fiecare camer, am menionat aici cota, adic numrul de parlamentari care asigur
majoritatea absolut necesar votrii unei legi organice (sau care asigur o majoritate simpl
dac toi reprezentanii opoziiei voteaz mpotriv).
Intuitiv, puterea de vot a partidelor, statelor, acionarilor etc. sunt diferite, dup cum
numrul de voturi pe care le au ele sunt diferite. De aceea, nu putem ncheia acest capitol fr
a discuta pe scurt ce se ntmpl dac renunm la supoziia c puterea de vot a juctorilor este
aceeai40.
S ncepem cu dou exemple foarte cunoscute. La nfiinarea Organizaiei Naiunilor
Unite, Consiliul de Securitate avea 11 membri, dintre care 5 erau membri permaneni, iar 6
40

Atenie: aici nu e vorba de puterea lor de negociere, pe care am analizat-o n seciunea anterioar

55

membri nepermaneni; membrii permaneni aveau fiecare drept de veto. Pentru ca o rezoluie
s fie adoptat era nevoie de votul a apte membri i s nu existe nici un veto. n 1965, dup
apariia unui numr mare de noi state independente, Consiliul de Securitate a fost extins,
avnd acum 15 membri, dintre care 5 permaneni i 9 nepermaneni; pentru ca o rezoluie s
fie adoptat este nevoie de votul a nou membri i s nu existe nici un veto. Ideea extinderii a
fost aceea de a asigura un mai mare acces al statelor care nu erau membre permanente ale
Consiliului de Securitate la luarea deciziilor. ntrebarea este: s-a realizat acest lucru odat cu
mrirea numrului de membri n Consiliul de Securitate al O.N.U.?
Al doilea exemplu este cel al Consiliului de Minitri al U.E. Iat care a fost n timp
distribuia voturilor i care era n fiecare moment cota necesar pentru a adopta o decizie prin
majoritate (calificat):
Statul
membru
Germania
Marea
Britanie
Frana
Italia
Spania
Polonia
Romnia
Olanda
Grecia
Republica
Ceh
Belgia
Ungaria
Portugalia
Suedia
Bulgaria
Austria
Slovacia
Danemarca
Filanda
Irlanda
Lituania
Letonia
Slovenia
Estonia
Cipru
Luxemburg
Malta
Total

1958

1973

1981

1986

1995

2007

4
-

10
10

10
10

10
10

10
10

29
29

4
4
2
-

10
10
5
-

10
10
5
5
-

10
10
8
5
5
-

10
10
8
5
5
-

29
29
27
27
14
13
12
12

2
1
17

5
3
3
2
58

5
3
3
2
63

5
5
3
3
2
76

5
5
4
4
3
3
3
2
87

12
12
12
10
10
10
7
7
7
7
7
4
4
4
3
4
3
345

56

Cota
12
41
45
54
6]2
255
Cota (%
70,6%
70,7%
71,4%
71,1%
71,3%
73,9%
din nr. total
al
voturilor)
A crescut n timp sau a sczut puterea de vot a statelor mari? Dar a statelor mici? Dup cum se
tie, pentru ca o decizie s fie luat n Consiliu n Europa celor 27 e necesar s fie ndeplinite
trei condiii: 1) cota s fie realizat, deci s fie cel puin 255 voturi pentru acea decizie; 2)
decizia s fie votat de majoritatea simpl a statelor (deci de 14 din cele 27); 3) ponderea
populaiei statelor care voteaz pentru acea decizie s fie cel puin 62% din populaia U.E..
Celelalte dou condiii pentru majoritatea calificat clauza majoritii simple i cea
demografic au propriele lor consecine (de exemplu, minoritatea de blocaj de 38% din
populaie poate fi atins doar de coaliiile de trei state care cuprind Germania, care deci are o
alt putere nluarea deciziilor dect Frana, Marea Britanie sau Italia Brbulescu: 2005, p.
359). Dar dac ne raportm doar la prima clauz cea care vizeaz numrul de voturi n
Consiliu atunci care e de fapt puterea de vot a fiecrui stat? ntrebarea este ambigu, fiindc
nu e definit ce nseamn puterea de vot; n particular, nu e definit felul n care o msurm.
Pentru a reui s dm un rspuns, primul lucru care trebuie fcut este acela de a
redefini regulile de luare a deciziilor n grupurile considerate, astfel nct s putem apoi aplica
proceduri cunoscute. n particular, s putem aplica diferite reguli ale majoritii (simple sau
ponderate). S exemplificm raportndu-ne la Consiliul de Securitate al O.N.U. Regula de
luare a deciziei este mai complicat, fiindc avem dou criterii: 1) exist un numr minim al
membrilor unei coaliii (de 7 membri, pn n 1965; de 9 membri dup 1965) al cror vot
pentru e necesar pentru a trece o decizie; 2) exist 5 state (membrii permaneni ai Consiliului
de Securitate) care au drept de veto. Din fericire, este posibil ca aceast regul s fie
reprezentat ca o regul de tipul majoritii ponderate41.
Vom aplica o procedur analoag celei folosite n capitolul 10 pentru a reprezenta
diferite reguli precum a majoritii ponderate, a departajrii de ctre preedinte, a majoritii
absolute etc. prin regula majoritii simple 42. Ideea era aceea de a constui un alt grup dect
cel iniial, astfel nct aplicarea regulii iniiale la primul grup s produc, n fiecare situaie
posibil de formare a preferinelor individuale, exact acelai rezultat ca aplicarea noii reguli la
al doilea grup. S ncepem cu situaie de pn n 1965. Aveam un Consiliu de Securitate
La rndul ei, tim din capitolul 10 (n primul volum al acestei lucrri) c regula majoritii ponderate
poate fi reprezentat ca o regul a majoritii simple.
42
Promisesem n primul volum al acestei lucrri c n al doilea voi trata problema lui Buchanan i
Tullock (1962): n ce condiii este eficient s se fac apel la regula majoritii simple, i n ce condiii
costurile apelului la ea nu justific utilizarea ei ca regul de alegere colectiv? Din nefericire,
construcia volumului de fa nu a permis o discuie a acestor chestiuni. mi cer scuze cititorului pentru
situaia creat.
41

57

format din 11 membri, fiecare cu un singur vot, cruia i se aplic regula descris. Acestui grup
i corelm ns un alt grup, format tot din 11 membri, dar care:
1) au un numr diferit de voturi: anume, membrii permaneni ai Consiliului de Securitate
au fiecare cte 5 voturi, iar ceilali membri au fiecare cte 1 singur vot;
2) grupul alege prin regula majoritii;
3) cu o cot de 27 voturi necesare pentru a trece o decizie.
La aceste rezultate se ajunge relativ uor. Mai nti, s presupunem c membrilor nepermaneni ai
Consiliului de Securitate li se acord un vot; c fiecruia dintre membrii permaneni li se acord un
numr w de voturi, iar cota pentru luarea deciziei o notm cu c. Plecnd de la regula de luare a
deciziei n Consiliul de Securitate (de pn n 1965), tim c cei cinci membri permaneni, mpreun
cu doi membri nepermaneni, au mpreun un numr de voturi egal cu cota; pe de alt parte, cei ase
membri nepermaneni, mpreun cu doar patru membri permaneni, nu ating cota, deci putem
presupune c au un numr de c 1 voturi. Obinem aadar un sistem simplu de ecuaii:
5w + 2 = c
4w + 6 = c 1
de unde rezult imediat c w = 5 i deci c = 5 . 5 + 2 = 27.

(Presupunem c n toate cazurile cota este cel puin egal cu jumtate plus unu din numrul
total al voturilor; altminteri regula de decizie nu garanteaz un singur rezultat.) Se poate
verifica uor c aceast regul de tip majoritar calificat produce exact aceleai decizii ca i
regula iniial a Consiliului, oricare ar fi modul n care voteaz membrii acestuia. Similar,
dac avem n vedere structura Consiliului de Securitate de dup 1965, deciziile acestuia pot fi
modelate cu ajutorul unui grup de state (cu 15 membri) cu urmtoarele caracteristici: membrii
grupului
1) au un numr diferit de voturi: anume, membrii permaneni ai Consiliului de Securitate
au fiecare cte 7 voturi, iar ceilali membri au fiecare cte 1 singur vot;
2) grupul alege prin regula majoritii;
3) cu o cot de 39 voturi.
Acum urmeaz al doilea pas: el se poate aplica acestor noi grupuri, dar i n chip
direct Consiliului de Minitri al U.E. sau celor dou Camere ale Parlamentului Romniei 43.
Anume, pasul e acela de a determina anumii indicatori care s msoare puterea fiecrui
membru al grupului n luarea deciziilor mai pe scurt: puterea sa de vot. S lum din nou
exemplu Consiliului de Minitri al U.E. Pentru simplitate, s privim la ponderea pe care o
aveau rile membre n prima perioad, cea de pn n 1973. Trei ri Germania, Frana i
Italia aveau cte 4 voturi, Belgia i Olanda cte 2 iar Luxemburg 1 vot. Cota a fost stabilit
la 12 voturi din totalul de 17. Care era puterea de vot a fiecreai dintre cele ase ri? Am
putea pur i simplu s susinem c aceast putere e determinat de numrul de voturi pe care l
Exist multe alte exemple; unele au fost formulate chiar de autorii care au iniiat aceste genuri de
cercetri: Shapley, Shubik (1954), Banzhaf (1965).
43

58

are fiecare ar. De aici se poate conchide imediat c Germania, Frana i Italia aveau fiecare
o putere de vot de dou ori mai mare dect Belgia i dect Olanda, care la rndul lor aveau
fiecare o putere de vot de dou ori mai mare dect Luxemburg. Concluzia ntmpin ns
unele dificulti. Cci s ne gndim cum putea s treac o decizie. Ea avea nevoie de 12 voturi
din cele 17 posibile. Dac cele trei ri mari se aliau, decizia putea trece; dac dou ri mari,
mpreun cu cele dou mijlocii votau pentru, iari decizia se lua. S ne uitm ns la
Luxemburg. Votul su aproape c nu conta: o coaliie n care s conteze votul acestui stat pur
i simplu nu se putea forma: dac Luxemburg fcea parte dintr-o coaliie nvingtoare deci
una care s asigure cel puin 12 voturi atunci era de asemenea o coaliie nvingtoare i cea
care rezulta eliminnd din cadrul acesteia Luxemburgul. Ca urmare, am putea conchide c de
fapt puterea de vot a Luxemburgului nu era de dou ori mai mic dect a Belgiei, ci de-a
dreptul egal cu zero!
Argumentul formulat aici presupune c un element determinant al stabilirii puterii de
vot al unui actor este nu numrul de voturi, ci ceea ce poate face acesta cu acele voturi; n
particular cum le poate folosi acel actor pentru a intra ntr-o coaliie nvingtoare (pentru
conceptul de coaliie nvingtoare, a se vedea i seciunea 7.3 din primul volum al acestei
lucrri). Ca urmare, puterea de vot a unui actor va depinde de numrul sau de ponderea
coaliiilor nvingtoare din care acesta face parte (dac fiecare actor are acelai numr de
voturi deci, la modul general, regula de agregare a preferinelor individuale la care se face
apel are proprietatea anonimitii atunci acest numr i ponderea respectiv sunt identice
pentru toi actorii).
Dar dac privim cu atenie i mai mare exemplul nostru, observm c nu e relevant
doar faptul c actorul face parte sau nu dintr-o coaliie nvingtoare (n fond, mulimea tuturor
actorilor e o coaliie nvingtoare iar de aici va decurge c fiecare actor va avea o oarecare
putere de vot!). Altceva e semnificativ: anume dac prezena actorului n cadrul coaliiei este
esenial sau nu; dac deci coaliia rmne sau nu decisiv chiar dac actorul respectiv este
eliminat din cadrul ei. Va fi mai potrivit s considerm c puterea de vot este capacitatrea
unui legislator ca, prin votul su, s afecteze faptul c o msur trece sau nu. Aceast
capacitate, la rndul ei, depinde de un numr de factori compleci, precum totalul de voturi
alocate fiecreui reprezentant individual, distribuia voturilor celorlali legislatori, numrul
total al membrilor unui anumit organism (Banzhaf: 1965, p. 318).
Puin mai formal exprimat, dac S e o coaliie nvingtoare (deci una care impune o
anumit decizie prin regula de agregare considerat iar aici vom presupune c aceast regul
este cea a majoritii) atunci vom spune c actorul j este esenial n S dac S {j} nu este o

59

coaliie ctigtoare; invers, dac S este o coaliie ctigtoare, iar S {j} este de asemenea
ctigtoare, vom spune c j este figurant n S.
Indicele Penrose (indicele Banzhaf absolut) (*)
S vedem n ce fel distincia aceasta este semnificativ. S pornim de la cee ce se
numete indicele Penrose (sau: indicele Banzhaf absolut). Cel mai simplu putem gndi
puterea unui votant ca fiind dat de capacitatea acestuia de a influena decizia; cu alte cuvinte,
putem s ncercm s lum ca indicator al puterii de vot faptul c decizia este n direcia n
care voteaz votantul respectiv. S presupunem c G e mulimea tuturor votanilor. O
partiionm n S1 i S2. Una dintre cele dou coaliii este victorioas, altfel zis decizia grupului
G va fi totuna cu felul n care voteaz membrii acelei coaliii. Acum, un votant poate fi n
coaliia nvingtoare sau n coaliia pierztoare. Ideea lui Penrose a fost aceea de a considera
c un votant mai puternic este unul care se gsete mai des ca membru al unei coaliii
nvingtoare.
De exemplu, fie G = {x, y, z}. Exist 23 = 8 combinaii i deci diviziuni ale votanilor.
S mai presupunem c x are 10 voturi, y are 9 voturi, iar z are 1 vot; cota este de 11 voturi.
Pentru fiecare din cei trei votani vom avea urmtorul lor statut (dac sunt de partea coaliiei
nvingtoare sau nu):
Combinaia
/ xyz

x/yz
y/xz
z/xy
xy/z
xz/y
yz/x
xyz/

Numrul de

Statutul lui

voturi

x
nvingtoare
Pierztoare
nvingtoare
nvingtoare
nvingtoare
nvingtoare
Pierztoare
nvingtoare

0/20
10/10
9/11
1/19
19/1
11/9
10/10
20/0

Statutul lui y
nvingtoare
Pierztoare
Pierztoare
nvingtoare
nvingtoare
Pierztoare
Pierztoare
nvingtoare

Statutul lui z
nvingtoare
Pierztoare
nvingtoare
Pierztoare
Pierztoare
nvingtoare
Pierztoare
nvingtoare

Acum s notm cu ri proporia diviziunilor n care votantul i este nvingtor. Avem: rx


= 6/8 = 3/4; ry = 4/8 = 1/2 i de asemenea ry = 4/8 = 1/2. Puterea de vot a unui votant i depinde
de numrul ri; dar nu n ntregime, fiindc acest numr exprim n acelai timp influen i
noroc. De aceea Penrose (1946) a propus o alt msur a puterii de vot a unui membru al
grupului, pe care s o notm cu , i care se definete simplu prin: i = df. 2ri 1. Numrul
definete ceea ce azi se cheam indicele Penrose (sau indicele Banzhaf absolut). Definiia este
menit s elimine norocul unui juctor de a se afla n diviziunea corect. Pentru un dictator
(n exemplul nostru x ar deveni astfel dac ar avea 11 voturi) e ntotdeauna 1, n timp ce un

60

juctor fr nici un fel de putere de vot va avea ataat numrul 0. n cazul nostru, observm c
avem: x = , y = z = 0.
S mai lum un exemplu, discutat mai devreme, cel al Consiliului de Minitri al U.E.
n prima perioad, cea de pn n 1973, cnd trei ri Germania, Frana i Italia aveau cte
4 voturi, Belgia i Olanda cte 2 iar Luxemburg 1 vot (iar cota era de 12 voturi din totalul de
17). Cum exist ase juctori, avem un total de 26 = 64 posibile diviziuni al acestora. Cum se
poate verifica, fiecare din cele trei ri mari este ctigtoare n 42 de astfel de diviziuni,
Belgia i Olanda n 38 dintre acestea, iar Luxemburg n 32. Aceste numere nu indic ns
puterea de vot a fiecrei ri ca i, la rndul lor, numere ri pe care li le putem ataa: rGermania =
rFrana = rItalia = 42/64 = 21/32, rBelgia = rOlanda = 38/64 = 19/32 i rLuxemburg = 32/64 = . Am vzut
c n acea perioad Luxemburg era de fapt figurant, el nuputnd s influeneze de fapt
deciziile. C aa stau lucrurile se vede ns imediat ce facum apel la indicele al lui Penrose.
Avem: Germania = Frana = Italia = 3/16, Belgia = Olanda = 3/16 dar Luxemburg = 044 (a se vedea i
Felsenthal, Machover: 2004).
E interesant s observm ce s-a ntmplat dup extinderea din 1973: Luxemburg avea
atunci 2 locuri, de data aceasta de cinci ori mai puin dect Germania (care avea 10 voturi);
dar puterea sa de vot a crescut, dup cum arat tabelul care urmeaz:
ara
Germania
Italia
Frana
Olanda
Belgia
Luxemburg
Marea Britanie
Danemarca
Irlanda
Total

1958
0,3125
0,3125
0,3125
0,1875
0,1875
0,0000
1,3125

1973
0,2070
0,2070
0,2070
0,1133
0,1133
0,0195
0,2070
0,0820
0,0820
1,2383

Indicele Banzhaf (indicele puterii relative de vot) (*)


Puterea de vot a unui juctor poate fi ns definit relativ la ceilali juctori. n cazul
nostru, putem pur i simplul s procedm astfel: adunm puterile de vot i ale tuturor
juctorilor i mprim la acest numr puterea de vot i a juctorului i pentru a-i determina
puterea relativ de vot. n cazul Germaniei, pn n 1973 puterea ei relativ de vot era:

44

Aa cum a observat chiar Penrose, numrul poate fi interpretat ca probabilitatea ca un anumit


votant s fie esenial, n sensul c dac acesta i inverseaz votul rezultatul va fi opus. De aceea
uneori se definete indicele Penrose al unui votant n raport cu numrul de coaliii n care acesta are un
rol esenial.

61

Germania = 0,3125/1,3125 = 0,238; dup 1973 aceasta a sczut la: Germania = 0,2070/1,2383 =
0,167. (Aici numrul 1,3125 reprezint suma puterilor de vot ale celor ase ri n 1958, iar
1,2383 e suma puterilor de vot ale celor nou ri n 1973.) Pentru Luxemburg, puterea sa
relativ de vot a crescut de la 0 pn n 1973 la Luxemburg = 0,0195/1,2383 = 0,016.
Cei doi indici ai puterii de vot definii pn acum au o justificare statistic 45. Dar
putem reconstui situaia n perspectiva teoriei jocurilor i s definim indici care s fie
justificai prin consideraii din cadrul teoriei jocurilor. Ideea este simpl: s considerm c n
cazul votului fiecare juctor obine un anumit ctig sau utilitate. Aceast utilitate depinde de
felul n care joac respectivul votant, dar i de felul n care joac toi ceilali votani. De aceea,
naine de a juca un joc, votanii pot s se asocieze i pot negocia s i coordoneze strategiile
de joc pentru a obine un ctig. n general, putem presupune c, a priori, orice coaliie este
posibil sau, cel puin, c regulile jocului nu determin un anumit rezultat cu certitudine; de
aceea, putem admite c juctorii nu cunosc a priori ce ctig vor avea. De aceea, juctorii
ncearc s determine a priori probabilitatea obinerii unui anumit ctig mediu. n general,
aceast estimare probabilist se numete valoarea Shapley a jocului pentru un anumit juctor.
Indicele ShapleyShubik (*)
Acesta este particularizarea valorii Shapley la jocurile de un gen special: ceea ce
Shapley numea jocuri simple (Shapley: 1962). Anume, e vorba de jocurile n care deciziile se
iau conform anumitor reguli. n aceste jocuri, n fiecare rund un juctor se gsete ntr-una
din cele dou coaliii posibile: cea nvingtoare i cea pierztoare. Dac se afl n coaliia
nvingtoare, juctorul primete un ctig, iar dac se afl n cealalt coaliie (nectigtoare)
el va primi un alt ctig. n termenii teoriei jocurilor, ctigul este o utilitate pe care juctorii
membri ai coaliiei n mpart ntre ei potrivit unor acord anterior rundei. (Acest ctig total de
regul se normalizeaz la 1, aa nct ctigul fiecrui juctor este o parte a untilitii 1 totale.)
Ca urmare, ca i n cazul general, indicele Shapley-Shubik exprim o estimare probabilistic
a priori a ctigului fiecrui juctor. De aici urmeaz ideea fundamental: ctigul estimat i
al fiecrui juctor i poate fi considerat ca o msur a puterii sale de vot.
Ca urmare, indicele Shapley-Shubik se refer la mrimea prii din ctigul coaliiei
care revine unui juctor; indicii de tip Penrose i Banzhaf vizau cu totul altceva: care este
influena unui votant asupra rezultatului unui vot, dac de exemplu o lege trece sau nu trece n
Parlament n funcie de cum voteaz acel votant (partid politic, de regul). De aceea,
conceptual cele dou tipuri de indici sunt foarte diferite, chiar dac n unele cazuri ele dau
rezultate asemntoare (Felsenthal, Machover: 1998; Leech: 2002).
Nu vom discuta n acest loc i ali indici ai puterii de vot care sunt folosii de multe ori, precum cei
introdui de Coleman: puterea Coleman de a preveni aciunea i puterea Coleman de a iniia aciunea.
45

62

S formulm puin mai tehnic aceste lucruri i apoi s lum cteva exemple, fictive i
reale. Se definete mai nti funcia caracteristic V a unui joc n felul urmtor: oricare ar fi
coaliia S de membri ai grupului N, avem:
V(S) = 1 dac S este o coaliie nvingtoare;
V(S) = 0 dac S este o coaliie pierztoare.
De asemenea, s notm cu n numrul total al votanilor (partide ntr-un parlament, state embre
ale unei organizaii etc.) i cu s numrul membrilor coaliiei S. Indicele Shapley-Shubik
pentru jocul respectiv al unui votant i se definete ca:
i = S N |V(S) V(S {i})| (s - 1)! (n - s)!/n!
S observm c valoarea lui |V(S) V(S {i})| este 1 atunci cnd votantul i are un rol critic n
coaliie, cu alte cuvinte fr el coaliia este pierztoare. Indicele pondereaz aceast valoare cu
(s - 1)! (n - s)!/n!. Mai nti, avem un numr n! al tuturor permutrilor posibile ale votanilor;
produsul (s - 1)! (n - s)! indic numrul total al poziiilor sau situaiilor (cu o anumit
mrime46) n care un votant este decisiv. Ponderarea vizeaz aadar numrul poziiilor critice
pe care le are un votant din totalul ordonrilor posibile ale votanilor. n exemplul pe care l-am
mai studiat, avem un grup N = {x, y, z} n care x are 10 voturi, y are 9 voturi, z are 1 vot, iar
cota este de 11 voturi. Avem 3! = 6 posibile ordonri ale celor trei votani. Pentru fiecare
ordonare, s vedem care este votantul care are un rol critic, deci votantul care adugat unei
coaliii (din 1 sau din doi votani!) face ca noua coaliie s devin nvingtoare.

Ordonarea
Xyz
Xzy
Yxz
Yzx
Zxy
Zyx

Votantul critic
y
z
x
x
x
x

n fiecare caz (aici: n fiecare ordonare posibil) votantul critic e determinat n felul
urmtor: se pleac n fiecare ordonare de la votantul care e cel mai la stnga i micndu-ne
spre dreapta determinm cnd prin adugarea unui votant obinem o coaliie nvingtoare.
Indicele Shapley-Shubik se obine acum simplu: cci x este critic n patru din cele ase
ordonri, iar y i z n cte una. Avem deci: x = 4/6 = 2/3, y = 1/6, z = 1/6. (Dac n grupul
nostru sunt trei partide, avnd n Parlament respectiv o pondere de 45%, 40% i 15% din

46

Mrimea unei coaliii nu era avut n vedere de indicii de tip Banzhaf.

63

locuri, iar regula de vot e cea a majoritii simple, se poate observa cu uurin c toate au
acelai indice Shapley-Shubik, anume 1/3.)
Acum s lum trei exemple reale. Primul privete puterea de vot a membrilor Uniunii
Europene a celor cincisprezece. Cum se vede, calculele arat c indicii sunt foarte apropiai
(Aleskerov et. al.: 2002).
Statul

Indicele Shapley-Shubik

Indicele Banzhaf (1995)

Frana, Germania, Italia,

(1995)
0,119

0,112

Marea Britanie
Spania
Belgia, Grecia, Olanda,

0,093
0,056

0,092
0,059

Portugalia
Austria, Suedia
0,044
0,049
Danemarca, Finlanda, Irlanda 0,033
0,036
Luxemburg
0,021
0,023
(Dac vom compara acest tabel cu cele de mai devreme, observm c indicele Banzhaf
sugereaz c puterea de vot a rilor mari a sczut treptat, n timp ce puterea de vot a celor
mai mici a avut o tendin de cretere.)
Exemplul Consiliului de Securitate al O.N.U. este de alt tip. Pentru prima etap, cnd
avea 11 membri, putem calcula indicii menioni i obinem urmtorul tabel:

Indicele
Banzhaf
Numrul
IndiceleBanzhaf
absolut
de voturi
normalizat
(Indicele
Penrose)

Indicele
ShapleyShubik

0,05566

0,18095

0,197403

0,05566

0,18095

0,197403

0,05566

0,18095

0,197403

0,05566

0,18095

0,197403

0,05566

0,18095

0,197403

0,00488

0,01587

0,002165

0,00488

0,01587

0,002165

0,00488

0,01587

0,002165

0,00488

0,01587

0,002165

0,00488

0,01587

0,002165

0,00488

0,01587

0,002165

64

Apelnd la indicele Shapley-Shubik observm c cei cinci membri permaneni au mpreun


98,7%; individual, fiecare dintre cei cinci mari are un avantaj de peste 91 ori mai mare dect
al celorlali membri ai Consiliului de Securitate (Shapley, Shubik: 1954). Dar s vedem care
este situaia astzi, cnd Consiliul are 15 membri.

Indicele
Banzhaf
Numrul
IndiceleBanzhaf
absolut
de voturi
normalizat
(Indicele
Penrose)

Indicele
ShapleyShubik

0,05176

0,16693

0,196270

0,05176

0,16693

0,196270

0,05176

0,16693

0,196270

0,05176

0,16693

0,196270

0,05176

0,16693

0,196270

0,00513

0,01654

0,001865

0,00513

0,01654

0,001865

0,00513

0,01654

0,001865

0,00513

0,01654

0,001865

0,00513

0,01654

0,001865

0,00513

0,01654

0,001865

0,00513

0,01654

0,001865

0,00513

0,01654

0,001865

0,00513

0,01654

0,001865

0,00513

0,01654

0,001865

Dac ne uitm din nou la indicele Shapley-Shubik vedem c cei cinci membri
permaneni au acum mpreun 98,1%; individual, fiecare dintre cei cinci mari are un avantaj
de peste 105 ori mai mare dect al celorlali membri ai Consiliului de Securitate. Ca urmare,
indicele sugereaz c reforma Consiliului de Securitate nu a dus la creterea puterii de vot a
statelor care nu sunt membre permanente ale Consiliului. Dar indicii Penrose i Banzhaf
indic o cretere a puterii de vot a acetor state i, dimpotriv, o scdere a puterii de vot a
membrilor permaneni ai Consiliului de Securitate al ONU47.
n sfrit, s aplicm aceti indicatori la cazul romnesc. Voi avea n vedere alegerile
din 200448. Pentru cele dou Camere ale Parlamentului, indicii calculai ai puterii de vot a
fiecrui partid sau alian sunt:
O analiza mai n detaliu a puterii de vot n Consiliul de Securitate al O.N.U. se afl n Brams (2004).
Calculele au fost fcute cu ajutorul algoritmilor propui de D. Leech. A se vedea n acest sens
http://www.warwick.ac.uk/~ecaae/#Progam_List, accesat pe 19 aprilie 2006.
47

48

65

Senatul:
Partidul/
Aliana

Numrul
de locuri

Indicele
Banzhaf
absolut
(Indicele
Penrose)

Indicele
Banzhaf
normalizat

PSD

46

0,37500

0,23077

0,233333

PUR

11

0,12500

0,07692

0,066667

PNL + PD

49

0,62500

0,38462

0,400000

PRM

21

0,37500

0,23077

0,233333

UDMR

10

0,12500

0,07692

0,066667

Camera Deputailor:
Partidul/
Indicele
Aliana
Banzhaf
Numrul
IndiceleBanzhaf
absolut
de locuri
normalizat
(Indicele
Penrose)

Indicele
ShapleyShubik

Indicele
ShapleyShubik

PSD

113

0,50000

0,28571

0,300000

PUR

19

0,12500

0,07143

0,066667

PNL + PD

112

0,50000

0,28571

0,300000

PRM

48

0,37500

0,21429

0,200000

UDMR

22

0,12500

0,07143

0,066667

Minoriti

18

0,12500

0,07143

0,066667

Este interesant de notat c pentru Camera Deputailor Aliana D.A. i PSD au aceiai
indici; ns pentru Senat doar trei membri n plus determin o putere de vot mult mai mare a
Alianei D.A. fa de PSD. Situaia din Camera Deputailor pare s indice c formarea
guvernului Triceanu a fost determinat de factori care nu au inut att de mult de puterea de
vot a Alianei D.A. Factori politici, precum influena preedintelui Bsescu, par s fie
responsabili de formarea unei anumite majoriti i deci a guvernului Triceanu.
(S-ar putea argumenta c analizele referitoare la cazul romnesc, dup alegerile din
2004, pot fi viciate de un aspect important: anume c ele nu au n vedere faptul c PRM are o
poziie privilegiat, n sensul c el nu este dorit de nici un alt partid pentru a realiza o alian
de guvernare. Ca urmare, va continua argumentul, numrarea alianelor posibile nu trebuie s
ia le n seam i pe care care ar include PRM. Sigur, n ceea ce privete formarea guvernului
acest lucru putea fi considerat ntr-o anumit msur ca fiind corect; dar lucrurile cred c stau
altfel dac vom considera nu formarea guvernului, ci practica efectiv din Parlament de a vota
legi anume, aici am n vedere legi organice. n 2005 i 2006 s-au format multe coaliii ntre

66

partidele parlamentare, care au cuprins PRM. Ca urmare, cred c analiza n aceste situaii este
corect dac se calculeaz ca aici indicii respectivi, deci incluznd PRM.)
Ca s conchidem, indicatorii de tip Shapley-Shubik i de tip Banzhaf ncearc s
surprind aspecte diferite ale puterii unui juctorde a influena prin votul su deciziile luate
(i, de aceea, n diferite cotexte un tip de indicatori poate fi mai relevant dect altul). n primul
caz avem n vedere proporia diferitelor ordonri sau aranjamente posibile n care respectivul
votant are un rol critic; n cel de-al doilea puterea de vot a unui juctor e definit n raport cu
capacitatea sa de a face ca o coaliie nvingtoare s devin pierztoare dac el ar defecta. n
acest sens, primul indice privete mai degrab formarea coaliiilor, n timp ce al doilea mai
degrab se refer la modul n care se petrece destrmarea lor49.

Bibliografie

Banzhaf, J., F.;Weighted Voting Doesn' t Work: A Mathematical Analysis, Rutgers


Law Review, 19 (2), 1965;

Leech,

D.; An Empirical Comparaison of the Performance of Classical Power,

Indices, Political Studies, 50, 2002 a;

Leech, D.; Designing the Voting System for the Council of the European Union
Public Choice, 113, 2002 b;

Penrose, L., S., The Elementary Statistics of Majority Voting, Journal of the Royal
Statistycal Society, 109 (1), 1946;

Shapley, L., S.; Shubik, M., A Method for Evaluating the Distribution of Power in a
Comitee System, The American Political Science Review, 48 (3), 1954;

Fiecare din cei doi indici are avantajele sale, dar i defectele sale. De exemplu, se poate demonstra
c indicele Shapley-Shubik poate fi caracterizat prin cteva proprieti ale funciei caracteristice a
jocului, cu alte cuvinte se arat c el este o msur care satisface n mod unic acele proprieti (Brams:
2004, p. 162).
49

67

Shapley, L., S. Simple Games: An Outline of the Descriptive Theory, Behavioral


Sciences, 7, 1962;

Luminia Gabriela Popescu, Administraie i politici publice, Ed. Economic, Ediia


2006;

Ioan Alexandru, Structuri, mecanisme i instituii administrative, vol. I, Ed. Sylvi, 1996 ;

Ioan Alexandru, Structuri, mecanisme i instituii administrative, vol. II, Ed. Sylvi,
1996 ;

Lucica Matei, Management public , Ed. Economic, 2001 ;

Cezar Manda i Corneliu Manda, tiina administraiei, Ed. Universul juridic, 2008.

Armenia Androniceanu, Nouti n managemetnul public, Ed. Universitar, 2005;

Ioan alexandru, Administraie public, ediia a III-a revzut i adugat, Ed. Luminaex,
2002;

Marius Profiroiu, Politici publice , teoria, analiz practic, Bucureti, Ed. Economic,
2006;

Ioan Alexandru, Interdisciplinalitatea , noua paradicm n cercetarea i reformarea


administraiei publice, Ed. Academieie Romne, Bucureti, 2010;

Petre Biltz i Dumitru Gheorghiu, Logic juridic, Ed. Protransilvania, 1998, Bucureti;

Dr. Gheorghia Mateu i Dr. Arthur Mihil, Logic juridic , Ed. Luminalex, 1998.

68

S-ar putea să vă placă și