Sunteți pe pagina 1din 1

CTRE,

MUNICIPIUL BAIA MARE


SERVICIUL COMERCIAL

Subsemnatul

___________________________

domiciliat

______________ , str. _____________________ , nr. _________ , n


calitate

de

administrator

(asociat)

al

societii

comerciale

__________________________ , cu B.I. (C.I.) seria ___ , nr.


__________ , eliberat de Poliia Baia Mare la data de ___________ ,
CNP _______________________ , prin prezenta v rog s-mi retragei
autorizaia de funcionare nr. ________ din data de ____________ ,
eliberat de Primria Baia Mare n baza H.C.L. 532/2001 i H.C.L.
6/2002,

pentru

punctul

de

lucru

(sediu)

situat

pe

__________________ , nr. ____________.

Baia Mare
Data __________

Semntura i tampila
agentului economic

str.