Sunteți pe pagina 1din 45

FUNDAIA ROMNIA DE MINE

\::lI " ....

= 111""' UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Prof.univ. Liviu 1. BRUMARIU

I:URSi SE F8bl:bElR
MUZII:Ab
Partea 1

Bucureti

1996

Liviu 1. BRUMARIU .:. CURS DE FOLCLOR M UZICAL

ISBN 973582-006-4

Folk-Iore (Folk = popor; lore = ti i n )


Cuv nt de origine englez care se traduce priu:
Inelepciuoea poporului.

A fost creat pe la mij locul sec.Xlx- de arheologul englez I.W.Thoms,


i a fost adoptat de aproape toate popoarele europene i extracuropcne,
Prin folclor (n aion al) se nelege tolalilatea operelor artistice create
sau existente n snul unui popor - pe un teritoriu dat, avnd mijloace
stilistice, proprii, o larg rspndire n spaiu i care se transmit pe cale
oral . El este un bun al ntregului popor, fiecare individ aducndu-i
transform ri variate dup loc, timp, mprejurri i gust, n limitele trad iie i .

':'Obiectul folclorului
Obiectulfolclorului ii constitue creaia artistic : muzicaliteratura,
dansul. plastica popular.

.:. Folclor istica

Fo/c/oristica este tiina desp re folclor, despre materialul fo lcloric


i problemele pc care le pune acest material.

':'IL;voarelc crea iei, p opulare


1. Operele artistice create de popor
de origine cult, eare au fost asimilate de popor i
2. Operele artistice

transformate dup gustul i nelegerea acestuia, att ea form ct i coninut,


':'Trst u ri

caracteristice ale'folclorului
1. C ar acte r ul d e mas
a, creaia maselor largi populare
b. o glindirea psihologiei, a mental iti i . ji vieii poporului.
2~ Oralitatea
- mod de manifestare specific folclorului

- m odul de circulaie (de la om la om, de la o generaie la alta). Se


aduc modificri n funcie de gustul i puterea de redare a indivizilor. Iau
natere variantele modelului.
- Cunoa terea informatorilor (interpreilor), a posibilitilor Iar de
interpretare i de creaie, a peregrinrilor acestora.
3. Caracter ul aaonlm
- Cu toate c la origine are un autor individual, cntecul este preluat
de popor, devine un bun al acestuia, autorul intrnd in anonimat.
4. Realismul creaiei populare
- Legatde via, cntecul nsoete pe om la bucurie ca i la durere.
- Este legal de momentele cele mai importante din via: cstorie,
inmomtntare, srbtori speciale elco
5. Sincr onism ul
'
.
- imbinarea mai multor arte intr-un tol organic: poezia, muzica,
dansul, portul.
.:. M etoda d e cerceta re

1. Prin chestio na re
2, Ind irec t
interogarea cntrcilor - reconstitui rea dife ritelor obiceiuri
4

3. Direct
- prin participarea nemijlocit la manifestrile folclorice.

':' Culegerea folclorului


1. Prin notare dup ureche (ascultare i notare)
2. Cu aparatul (fonograful), mai nou cu magnetofonu l. Primul
care a folosit fonograful a fost I1mary Krohn (Finlanda), mai apoi i
fo lc lori ti i romni: Tiberiu Brediceanu, Const.Briloiu, George
Breazul, Bela Bartok, Sabin V.Drgoi, .a.

ISTORICUL CULEGERII DE FOLCLOR


ROMANESC .

Secolul al XIX-lea (prima jumtate)


- Alecu Russo :
- C.Negruzzi (1840) Dacia literar
- M.Koglniceanu (1837)
- Hellade Rdulescu- C. Bolliac ( 1836)
Ga zete i reviste
.
- Eftimie Murgu (1830) - 5 dansuri romneti
- Anton Pann

Co l eci i '

- V.Alecsandrl (1852) Poezii pop ulare ale romnilor. Balade i

cantece.
- Atanasie Marienescu (1839) Colinde, Balade
- Simion FIorea Ma.rian - Poezii p opulare din Bucovina
- G.Dem.Teodotescu - 1885 Poezii populare romne.
Dup culegerile i publicai i l e de poezii populare, mult mai
numeroase det cele amintite aei, se nscriu culegerile def olclor muzical , .
care cuprind att versurile poetice ct i muzica. De altfel aproape ntreag!L .
creaie poetic popular este destinat cn trii n folclorul romnesc.
Printre cei mai de seam folcloriti romni care auculesc, analizat
i pub lica t material folcloric se nscriu, - n ordinea vrstei: D.G.Kiriac,

Tiberiu Brediceanu, Gh.Cucu, Bela Bartok, Const .Br iloiu , George


Breazul, Sabin V.Drgoi , Iicolae Ursu, . a.
In anul 1927 ia fiin Arhiva Fonogramic condus de George
Breazul, Tiberiu Brediceanu, iar la scurt timp ia fiin i Ar hiv a
Fo nogr a ml c a S oci etii Compozitorilor condus de C n nst. Br i lo i u .
Dintre publ icaiile de folclor mai importante citm: T ib.Bredicean u
Folclor muzical romnesc din Ardeal i Banat; B.Bartok - Cntece
p oporale romneti din comittul Biho r, Muzica popular romneasc
din Maramure , Melodiile colindelor romneti; G h.C ucu 200 colinde
publicate de C.B rilo iu ; G .Breuul - Colinde; Sabin V.D rgo i - 303
Colinde; Cons t.B r itoi u - Cntece b tr neti, etc .etc,
In anul 1949 s-a nfiinatInstitutul d e folclor care a unit cele dou
Arhive de folclor, nsumnd aproximativ 80.000 melod ii de toate genurile,
nregistrate pe cilindri de fonograf, devenind cel mai mare Institut de
fo lclor din Europa i chiar mai departe. Const. Br iloiu a fost invitat la
Geneva n 1946 pentru nfiinarea unei Arhive de folclor mondial, fiindu- \
i recunoscute calitile sale de cercettor dar i de organizator n materie.

Versul popular romnesc este alctuit din 6 i din 8 silabe, grupate


do u c te dou. Prima silab este accentua t cea de a doua neaccentuat.

Versul popular romnesc nu cunoate silabe lungi i silabe scurte. Se


cunoate ca atare versul octosilabic i hexasilabic. Cea din urm silab
neaccentuat a versurilor poate lipsi i apare versul de apte i respectiv
de cinci si/abe. Versul ntreg l numi~ ,:catalectic iar cel cu silaba lip~
catalecric - adic chiop.
_
.
.

Vers de 8 silabe:
1 2

345

plea -c

De un-de cu-nu-na
R-m- ne a-ri-na

'n -

trea-g

Ver s de 6 silabe:
123
Ia-f

456

vin n ca - le

Se-co-bor - la - va - le

Yer v de 7 silabe:
1 2 3 4

5 6 7

Ci-ne m-a-u-de c n-t nd


7

Vers de 5 sila be:


l

Pe-un pi-cior de - p lai


n momentul ngem nrii textului cu muzica interpreii ntregesc
versurile catalectice (de 7 i de 5 silabe) ca s corespund liniei metodice,
care este ntotdeauna construit pentru versul ntreg (acatalectic). ntregirea
este caracteristic pentru diferitele zone folclorice.
1. Cnd hepta saupenlasilabul sfrete cu s ilab nchis, ntregirea
se face cu u sau ul, uneori cu sau .
~
Intorcu se-ntorcu
Ce stai Domnul bunu

Colo sus mai susu


Colo-n jos i mai de jos
Uurel la deal uor
La versul catalectic cani termin prin di fln ng descrescnd, (vocal
... i) sernivocala se preface n vocal plin i devine silab de completare.
Vai inim vai .(va-i)
.
, Pe d mbu m la iului (lu-i)
Pleac - i pleac P tru-n raiu (ra-iu)
.
. La term inaia p rin diflong crescnd, coml!Ie~area se face prin
adugarea unor silabe specifice zonei folclorice. ll(/
Leu la ar-i coborare 1\
I

.
Prad mare c jcei!J!!:

A a zice i dorule
Trecut-o doru codrule
Completarea cu m i mi_ este mai nou i este departe de
frumuseea formelor vechi. .Parc Se rstet e la tine" spunea un iubitor
al cntecelor populare.
.
.
Versurile populare romneti nu se organizeaz n strole ci se
in lnuiesc prin rim sau asonanii (asemnare). Gruprile v ersurilo r sunt
foarte variate, de la 2 la 20 versuri legate de o ide ~etic.
I-imbaj spcciIc pe reg iuni. Se p streaz prin tradiie cuvinte diii
epocile trecute al cror sens nu se mai cunoate.
,
Se ntlnesc versuri rzlee care nu rimeaz CU nici un altul i versu ri
tipice de ncee-ut, de ~ i de f~1.

- -

- -

---

Pot fiadrni se pseudostrofe formate din 2 + 2, 3 "!: 3, 2+ 3 versuri, ,


bazate pe aceiai ideie.
O form arhaic este i d eufonic ntlnit mai ales n colinde.

- Colo sus la d -a lbe cur i


Noi d-umb/ &m de corindm
Hemislih (jumtate de vers (stih)
Uneori versul este scindat n dou sau trei pri egale sau
neegale prin rim interio ar

Colo-n susu
mai de susu
Kir

Kiralin

Ala
bala,
portocala.

.:.Metrica .:.

n limba romn nu se cunosc silabe lungi i silabe scurle ci numai


, silabe accentuate, i neaccentuatc, care s e grupeaz dou cte dou .
Totdeauna prima silab este accentuat iar a doua neaccentuat.

vcrs oct osilabic

.L-.I~_I.L-.I.L-.I

n> n> n> n>


vers hexasilabic ~I.L-.I~_I n n n
. > > >

muzical ar corespunde

. Yersurile ncep cu silab accentuat i cuprind picioare metrice


numi de 2 silabe care corespund muzical cu urmtoarele grupri

JJ>
ia~b J> J

troheu

piric

spondeu

JJ

J> J>
9

,
,

In re frene se n tlnesc i picioare metrice de 3 silabe..


r

trib rah ,)) )

amfibrah ,))
a napest )
dactil
molos

J)

J),))

JJJ

In ~candarc dar i n timp ul cntatului, accentul metric (accentul


versul ui) nu coincidecu cel al vorbirii, al cuvnrului , Doar n perechea
fmal cele dou accente se acoper
> -

>

~- ..!

Pe-lin beau. p elin m n ncu


Seara pe pelin m culc
Bra-du-le, bra-du-le
> - > - > -

_1~ - .1~ -

Uneo ri prima sil ab a versului este elimi nat pentru apropierea celor
dou tipuri de accent.

Acestor case, acestor

curi

r;:,

devine

Cestor case. cestor

curi

,
~ 1It-U. .
I

e;::

Anacruza l i pse te dar auzi m la nceputul


c nt rii o vo l sau o silab

"cale pregtete atacarea timpului tare ce co respunde cu prima sil~b a


versului: o,i,e,ei ,h i.: S3U o inteIjecie: .hei ,of,ete .
E lil iu ne~ sa u apoc0J!!!L apare de obicei la sfritul versu lu i:

Rmne arina-ntreag
Rmne arina -n'.....

Ieri de diminea
Ieri de diminea ... '

R efren ul
O form u l poet i ce -muzical c are se re pe t i n d es f u ra r ea
interpretri i unui c ntec. Se deosebesc trei tipuri de refren .
10
.-

'
.
seudor efr enu l
, "
- are aceea i structur i dimensiune cu a versului .
Singur textul care se repet identic impune caracterul de refren
'
7 .8
bu - nu
>

I 2 3. 4 5 6
Ju-ne lui, ju-ne lui

>

>

>

- -

n
n
n
>
>
>

n>

-zis r e
t

- are aceeai dimensiune cu a versului dar


J
metric e ternare

conin i

grupe

Ju-ne-lui, junelui bunu


>--

>--

~ - -~

>-

m
mn
>
>
>

Refre n propri u-zis ner egulat


,
,
- se deosebete i ca dimensiune i ca grupare metric. Grup temar
i grup binar

Ju -ne-lui, bu-nu

>- -

> -

--

mn
>
>
Refrenele pot fi de sine stttoare sau co~plementare , adic se
altur versului propiu-zis, li ncepu t, la mijloc sau la sfrit. Analiza lor
se face dup datele din cele trei tipuri de refren.

11.

:Sisteme ritmice n folclorul rornnescc-

1v.v-tM
Cfft~ ri

silabe

rit rnice siml!!e ce corespund picioarelor metrice de dou

111 f.tOA,}

J> J> = piljC


= troheu
JJ>
iamb
J>J
= spondeu
JJ

J..n r efreoe.. alturi de grupele de 2 valori se ntlnesc i grupuri de


3 valori, ce corespund picioarelor metrice de 3 silabetlk ~

m =tribrah
J> J J> = amfibrah
J n = daclil
n J-= j anapesl

Co m bi n a ii

ntre

dou plri m i i ~Iim e.

J>J J = bahic
J J> J= c..elic
JJJ> = antibahic

precum

trei plrim i

JJJ= molds
.

12

G ru p ri

ritmice corespunznd unui hemislih

JJTI ; dipiric

nJ J ,
=
tonic major
JJn
:=:

romc mmor

Jn J; coriamb
J> JJ J> ; antispast

Co mbina rea

p trirn ei

,-

cu trei optimi

) ITI TfOH/

nJ>Q) = peon4
n

Q)J> = peon 3

J> Q) n ; peon 2
Q) J> .JJ ; peon 1
Cifra oi, 3, 2, I se stabilete dup locul pe care il ocup nota ~m~'
Combina rea optimei cu Irei ptrimi
~
I

p 1l

JJ J ; epitril 4
; epitrit 3
J J J
; epitrit 2
JJ J
;
epitrit
1
Q) JJJ

n JJ =safic

13

- Dup locul pe care il ocup oplimea se stabilete ordinea epitri tului.


Diversit a tea ritmic,
- Coexist melodii care i au originea n epoci di ferit e
.
- Caracterul conservator al tradiiei ,
Ritm ul nu est e sta tie.
- EI a suferit transfo rm ri i in fluente. Siste mul vec hi a fost
contaminat de un alt sistem ritmic, dnd nastere
la melodii cu un ritm

intermediar, O impletire continu a vechiului cu noul.


- Infu ena muzicii instrumentale asupra celei vocale.
- Influenta muzicii popoarelor vecine.

':' Sistemul parlando


cum ulative-

ffJ(}u;v

C u cele dou as pecte: .


.
_'f. 1..:
1. Parlando giusto ~ Ilraft ' /!/
2. Parlando rubato
I~ . .t ;
Sistemul parlando este frcl:vent n muzica vocal n genuri
diferi te. Este mai rar ntlnit n muzica inslIUmentifa.

Tr s Muri

de baz ale s'stem ului parlando


1. b egi tura strns a melodiei cu textul
2. U nitatea de timl' ~sle valoarea cea mai mic. apropiindu-se
de d ur ata si4lbe i din vorbirea obinu il. lJmlatea
timp reprezentat

Plin.r.

sau ..~ este indivizibil. Ea nu poate fi divizat dect melisma~ic

astfel nct

-ac

s corespund acelueai numr


~

de

silab .

14

3.

Uti:i:z~rea:.!'nui

'c .' I

num5.r mic de valori

J,)l (in rapor t de

doi la unu .
4. Combinarea liber i variat a grupelor ritmice binare i
ternare simple.
5. Marea mobilitate a acestor grupe ritmice deja o strof la a!I.il.

6. Conturul melodic simplu se apropie mai mult tie recitativ.


j

1. Parlando
-

g~st o __

Co ns t. B r il o i u

l nume

utilizarea numai a dou durat


ntlnete

de

in colinde, unele cn

.Il ce corespund silabei din text. Se


1

in unele rituale.

to - execuie precis, viteZa metronomic a


baz) variaz

.formate din

ntre 120-300

indic

Giusto-silabic-bicron.

bti

)l (unitate

e minut. Grupurile ritmice . unt

)l i J ce corespund
cu silaba din text.
,----' . ..... ,, ~,
2.

-P-

~
.

- a.

:f?-

Po;1 \ rs. :
c-,

~ ~

e=-

Ji~

/ - '"

~...;

Ul-'

~.:.... -

- ec :

"-

..,.,.~ S&

lu"_

::;

.1Ju-

~ /

...c..e:. - '"- e..

~~ =1:::.$

<r

nf"_

La perechile de silabe:
)l )l Piric, )l J

Iamb

in msura 4: )l )l Piric, J)l troheu


Textul refre nului se

subliniaz,

ca

s atrag

atentia

15

Colind

IJ

;'

Colind
V

.1

'4
@

i'

s Q/

Ce.

(~:: J ; .
~~~~
jg
Eliu. D ;

-"1"

_ 10'\.. _

----

- _.
,

.,.

= o~

;;

16

_o'

,... L.u..

...., -

:0\

--- ... - ~t 7Jd 2- . .. s:i ::-- %dBtfr


4~1:;t J!
s
f
--

SP -;

2. Parlando rubato
- In stilul recitatis; balade. doine
- In stilul oPamental : doine, c ntece, rituale

a. Ex ecui e liber. tr g nat


b . mbinarea liber i variat a grupurilor ritmice simple din
parlando ius .
- - c . Silab ~ di n text poate fi reprezentat i prin nota de)f
( aisp rezecime) .

d . Liesa a ccentelor periodice


e. Mobilitatea ~Ior ri tmice
.
f. Pentru delimitarea grupelor ritmice se folosete ~ara punctat sau
jumtate de bar . Numai la s
itul rndului melodic se
e bara lin.
/,- .
e precipi ~ - execuie se nseamn u '.t i cele puin
,alungite u "
'-~
....
<:Ons!. Briloiu , recomand s nu se foreze inscrierea textului
muzical n msur. Cntarea este illerii, ' provi7..atoric i trebuie urmrit
n cursivitatea ei i nu frmiat prin bar de msur.

Avnd un ambitus restrns, ~ezul pentru nota fa se inscrie j ~


spaiul nti al portativului

.s.

vI -

,.., =
f

'

17

Doin

Nordul Moldovei

......

~,

::f,;

;t;
e,

!:=i

I-

~ - "h1.I~ojI". -rr.. '

c:

~
~-

I';\ ~

:;G ~
"' ~

4; r' 9 . B

Doin

Hunedoara
-

18

... ... ..-.. .-

,--.....,
~

Ritmul Aksak

Brtol(l~a numiUitm bulgresc pentruc la descoperitn cercetrile

sale de muzic popular bulgreasc.


lIarion ~oci~ i-a zis ritm de alungire subdivizionar pentru c
una din valori se alungete prin divizare:

m.Ritmul de geampara

ur1JU alungi~a prin divizarea valorii a treia din grupul de baz.


Const. Briloiu n colaborare cu un muzicolog turc au gsit i
adoptat termenul de Akrak care nseamnfchiop . De altfel unele jocuri
romneti de acest fel se numesc: chioapa. Hodoroaga. In muzica
popular romneasc se ntl nete n .lgi;w;L- Geamparaua , Br ul
b nean , Rustemul oltenesc, Purtata ardeleneasc; n colinde i unele '
rilua ie, Capra (;urca), Leli Ioan , unele cntece de nUI\!, elCo
.......
Caracteristici.
- Tempoul rapid () =300-600~
,1

- Unitatea de timp minim es

tronom)

),

- Inegalitatea timpilor. Unul sau mai


j umtate ae valoare
-

muli

timpi sunt

alungsi

cu

rn
7

16

etc.

19

Colind
Bartok - Hunedoar a

r...-

.~ .

- c -e.

'<41. _ _

- ........ -

' .
,",-: ~ .. .

&. - -a

3'

brn-_

re< -

.--.....

Bartok nscrie n
BriJoi u

msur lund ca unitate de li~) - deci 10/16.

cere inscrierea la nceput deasupra portativului gruparea ce

conine elementele ritmului. n cazul de fa

JJn urmnd ca interpretul

s realizeze formula ID..


Lelit Ioan

"

------20

"e

Rustemul

.. . .- _.

. .-

@ Et~~@
:

'

"fi
EJ:>~~~

EI @f@t

=i.

>

>

~
.. ..
-..- . ...

s:

>

;t;;l

"

Dr gaica

.- - .

--

... .

_-

.. .......

Hodoroaga
S.Drgoi
.-

.. ....- ..
'

.' ). J

-_

...

" - '- '

~.

w: r f .: ffiJ ,'1 TI i ~+--fcl


! f ~
>

._- _.-,,- - - .-._ .. ._._- --

- _ ._ -

-~--_ .. ..

21

Ritmul di vizionar
Unitatea de tim este o valoare divizionar e rincipjul binar

o=J J=J J J Jetc


sau ternaTcnd unitatea este temar
O
, - J J J J=J J J
Acest sistem este frecvent '!i.ocuri CiU!; au n general un ritm binar
dar se pot ntlni (mai rar) i j ocuri in ritm tcrnar.

:Sc ri i

moduri n folclorul rom nesc

M e lodia es t e e le men tu l d e b a z n mu zi c a po p u lar

ro m neasc . C ntarea monod i c (pe o si ngur voce) este caracteristic


folclorului romnesc.
- Sunt melodii care se situ uintJm.:lIQJobire.;~:rlUl"'"
- antece de copii {fo lclorul co piilor)

- Recitative din balade, doine, unele rituale cum ar fi


bocctul, . a . .
'- .

- Unele melodii folosesc un sin Ur

- Altele dou sunete: ~


..

.'

..

.-

. ;' r

Ni - JU-

22

_ Unele cntece rituale se desfoar de un material sonor redu s:


tricord, tetracord pentacord. ,

.. .

. Tricord

.. . . . . -' .
a

Tetracord
o

/'/ - --

El

Tricordul
Tricordul cu lrgire pentatonic (pentatonie) se ntlnete n cntece
de copii,cor
, .3.
Terra mic"( - sol-mi) nlocuiete secunda mic d intre notele mi-f~

rc.lll4,._

'oI.l.

23

Scara

Eentatoni c

- ConStil1ie prima apariie organizat a materialului sonor ntr-o form


a rtistic, ce apare la un anumit nivel al contiinei i activitii umane.
Se desprind dou lpuri de ~en la ton ~
1. Anh~mit? ~ fr ~emit~nuri)
2. Henulowca cu semllonun
.
- Dup locu mtervalului de terJ. (pentatonism) se pol deslui cinci
tipuri de scri pentalCllicc

l.

'

: '.

......

"Q
Q

;::;

-"

...

JJ

J ~' n

1,

c' .

-,
~

- d;

24

.1

.,
zr......

"S

Q
lJ

Cntecul miresei

So me

..

"h-u

E e?,

"\"CA. _1....

j -o

r
c
.,..,. "

-v-e,

C~

t{ _

1:-

t
r u:Jd

1"\.-l _ 'nY -

. ....,

",.,.1

j
J
J?
;14- Y><_ ",-,,J-

...,

$ .. .
>

..

J!

Cntec
Bihor

! .z-.'

m
~ r Au...

1",),,- _

~"'--

J.

k...

J. p
.... - ......
J

""--

1.
n:.

"<t

'"""
)S

>

II

,~. -

"'- -

r<

c:l

,~
,-

tll ~

25

Cntec
Bih or

..

. In Bihor saltul de cvart mrit se atac direct, dnd pentatonicei o


culoare arhaic deosebit, mult apreciat de Dartok.

Cntec

Bihor

_l.e. _

rPentatonic umplut (pieni).

Pe lng notele reale ale scrii pentatonice se introduc i note de


pasaj care co mpleteaz scara m uzical .
Para lelism ul maj or-minor, trdeaz originea penta tonic a melodiei,

in care pi cn iiJ~au impus ca trepte stabile.

26

Scrile

(modurile)
populare heptatoriice
Nu to ate au aceeai frecven , U nele sunt mai des ntlnite ntr-o
regiune folcl oric, altele n alta.
.
Sunt cazuri cnd este foarte greu s se determine m odul ; din
cauza ambitusului care nu depete sexta i deci nu conine toate treptele
modale ~Ie gamei (tera, sex ta, septima); Sunt m~lodii care se preteaz
la dubl interpretare.
Scara (gama) n cepe deseori cu treapta VII (su btonul), treapta cea
mai impo rtant dup' final .
- Scri defeclve (lipsa uneia sau mai multor sunete n cadrul octavei.
.
'- Mobilitatea treptelor n cadrul scri i. Treptele mobile se vor indica

deasupra notelor naturale

,( ]

il

,
- Bartok noteaz scara unei melodii n aa fel nct sunetul tinal s
fie ~o so ,"Jl(ntru a putea constata mai uor deosebirile ntre ~iferitele
'l-v""anan1 e 10 care este modificat una sau mai multe trepte ale scrii muzicale.

.- - ",

V"

.,

r:

II

Finala se numeroteaz cu cifre arabe iar treptele d e sub final cu


ci fre romane. Deci subtonu l este un VII (roman).
Sunetele netemperate (n execuia unor informatori) se vor indica

prin sau ~
Armura i ndic une tele iliwte constant ale melodiei (uneori
aceast armur difer de cea obinui t n muzica nv at la Conservator).
27

'

- Unii cercettori din domeniul folclorului determin modul dup


o concepie armonic ali i melodic .
.
- Unii determin modul dup prima parte a melodiei (n cntecele
cu s tructur binodal) , a li i dup ultimul rnd melodic.

~M o d u l de re (dorian ul medieva l)
Modul de, re (dorianul medieval) este un mod de tip minor, avnd
iera mic de pe, fu ndamental dar se deosebete de minorul natural
avnd sexta mare.

1.

P3' ; ,

1=p'
f'.. J' . J.
-'.
-.-

. ..

Cntec

=ts
,. .

f t ?' r

Q o- _

Vl"\" -

f:...:

28

. Brul

Banat (Bartok)

~ i~ ,'.'. ) ~ ; }$!J

ff?# .QJ J JJfS


WE
jl'IDl.j
f
)~J)
l
b
... ~.

li

fi..; J lJi~ 14'f! ~ tm


Cntec

.' -'

Yb...- A....

-E

f " j
K

bj,
Q%
-

.....

..... /

J
r~_

g J o
""d.
- .

-~-

,.
,SI

fd

ro
~"r _

J
e.,- _ A. n-o...

KModul de mi (frigianui medieval)


Modul de mi (frigianul medieval) es te un mod de lip minor cu
telJ:i. sex t i sep t i m mic de pe fundamental, da r arc n plus treapta a
doua cobOrt care formeaz o secund mic nlre lrcgtele unu i doi.
Cum acest lucru se ntmpl mai ales la sfr itul strofei melodice i se
spune c~den frigian. Bartok a denumit stilul rmizical din Ardealul de
Sud, drept <Dialectul cadenei frigiene>.Cntece de acest fel se ntlnesc
i n nordul Moldovei i rzle n toate zonele folclorice.

29

. .- . .

C ntec
:\loldova

[ 1

;,

---- .r'",
,.,. _ . -

.... -

Itt_

""'- -

. .

r
~.

"""-'..

F'

;f-

' .e...-

- C-,L-

Cntec
Ns u d

Colind

1-

- -- ,

30

Cntec

./

,S~_ ,SA.Jtu

,
'"'
W el.~~

~.

04-'"

,",, -

f~

.~

I e.. _ ~

tii 1

j'

(2

k_

t !

=; ; !$l

1 G

j'

t
Ei
ce , e

t<

-'

......

~<...

6'

ro;;

.,... J -'
T

."..,.

r,
,
eL

..)

J'

.J'

Modul de la (eolianul medieval)


Modul de la (eolianul medieva l) este modul minor natural din
muzica cu l t. Es te rspndit n toat tara. Se nt lne te ca mod de la (eolian)
sau avnd cadc!Jt<\ final fri ian.

Cntec

~-

~~
c-e,

r~

-
_

,..,,;:t

S-A.. _

::z

"' .- k _

<'1-f""" _

'lE
t

J.,..u.. ,

31

Cntec

Moldova

-': -;..d..fi'

.t'- -

~_

"'-'C. -

Modul de sol [mlxolidianul medieval)


,
Modul de sol (mixoltdianul medieval) este un mod.de tip major
. avnd ns s<:lttima mic. Are circul aie ntins i este cel mai rspndit
dintre modurile.ce au carcter maj or. Treapta a....V II eSle mo6i1, oscl lanl~
f inre subton i sensibil tinznd astfel n spre modul maior clasic.

---

Cntec

.,

...,....
: 5

--'-"'

32

Cntec

Modul de do (ionianul medieval)

Modul de. do [ionianul medieval) se ntlnete mai rar n folclorul


tradiional. Este prezent n melodi ile de tip mai nou i jocuri.

,
Cntec
Nsud

- -

33
,

Modul de fa (lldianul medieval)

ntlnete

pur,

Modul de f a (Iidianul medieval) nu se


n stare
dar
n melodiile din zona Bihor apare intervalul de cvart mrit, ca un element
specific locului.

Cn tec

Bihor (Bartok)

-'

....

-<:- -

ro.;:

'* -

,..

---..

<-..

1.-
_ii

-r

--; .,\

:;I

-- ~'- i
.

...

';'

.....
-

\(~ _"O'\A._

Mod urile populare cromatice


- Modurile cu una sau mai multe secunde mrite .
Pot avea caracter major sau minor.
Sunetele alterare (cromatice) sunt de o bicei mobile.
In balade se gsesc cele mai variate scri cromatice.
- Siimde ongne oriental.
- In funcie de locul secundei mri te, pot s apar d iferite tipuri de
moduri cl'1Imafice.
- and cro matis mul este constant, se va no ta la a rm u r, el
1
deterrninnd un anumit tip de scar (mod).
o

34

,,------~---

Cntec de nuntii

""-Ce t

rt;,,;

11- ~ -

f)
,

'

J'::

Ci: <

.:?ffi

H;;:;. _

'.
\

Colind

G.Breazul

i'...
rE- -.' P

;'8 g=t ( '@@

l' j .f' -p

J Ff.1 . N3d ~
~

35

.:. Forma arhitectonic n


muzica popular romneascc-

- M uzica po pul ar romneas c nu cunoate const rucii de


d imensiuni mari.
- Interpretul popular are libertatea de a menine ori schimba forma.
- ntreptrunderea .diferitelor genuri muzicale, poate duce la
modificarea formei iniiale a unei melodii.
.
- Se constat existena formelor reduse (restrnse) Ia melodiile vechi
i forme mai evoluate la cntecele mai noi. .
\
Elementele care Se iau in cons ideraie la determinarea formei unei

'
melodl populare ro mne ti.
,
1. versul, cruia ii corespunde o fraz melodic (rnd melodic).
.
2. namru l, coninutul i succesiunea rndurilor melodice.
Rndurile meloll,ce.pot fi organizate liniar, pe toatlung imea versu liii
sau pot fi realizate pe motive melodice.
3. Opririle cu caracter de suspensie, (semi -caden) n interiorul
.melodiei, la fJ}itul fiecrui rnd melodic i cadena fmaradeflll.tiv) .
4. Cu toale c versurile populare au aceeai lungime {6 i 8
silabe),fazele muzicale {rndu .
.
pot fi egale sau neegale

Cntec

36

D up al doilea rnd melodic apare cadenta interioar , pe treapta


a treia fat de fundamental care este nota snl (adic pe 3).
- DUp al treilea rnd melodic se stabilete cadena final (defi nitiv )
pe tonic (fundamental) care este nota so l.
'

N.B.

Folcloritii romni noteaz melodiile ce au caracter major

cu finala sol iar cele cu caracter minor cu finala mi:

- n muzica ins tru mental, pentru determinarea fqrmei, se line


seam de fra z , care este construit (concep ut) din unul sau mai multe
motive melodice.

Forma

stro fi c

I fo

- aparinnd melodiiior de til? vechi, este


cea format dintr-o singur fraz (rnd melodiC), core;punztoare unui
vers i care s r
neori fraza melodic este formal din
dou motive identice sau difcriU:.(deosebitc).
l.A =a +a
2. A = a + b
Ce

1 +

..

T"oDI ... _

A.A. _

1__

El, t'
T'C. ,

''''''

IT

37

- In melo iile cele mai vechi (cntece de copii, cntece de leagn,


unele cntecc rituale fraza (rn ul melodic) se bazeaz pe dezvoltarea
unei celule (motIv ri~are
r

Cn tec de

, rA

I\ j'
;
b l.<.

, "' -

leagn

J ~\ r
A.. _

1",.. ,

1
.b ""- ,
i<

;,
j
"'-

t-

- Dou rnduri melodicc n care partea nti este identic, iar partea

a Wllli\ este varial ,


..
,

!-=:

h ~

""-l.

J
~

O( -

tJ.JI,.-

x _Sunt i c az u ri in care mel odia ( .trolA melodic) este

;;;'Il;Iificat plintr-un ~ aezat la nceputul, la mij locul sau la


s f r i t u l

strofei melodice.

Colind

38

Cntec de

nunt

tBD
><JQA _

$
~

_f

r.-.

c- ~~ ....J !f. .'


)

~..:

1... _."..;:.

lrj6

Melodii de tip binar


.. Strofa m elodic const din dou fraze diferite n conti.!!!'t: A i B,
cu cezur dUe!Prhna fraz. Nota de~den de la cezur se poate opri pe
diferite trepte: VII subton) pe 3 sau 5 cu rol de sqJ}icaden\!;
- Tn ce inde fraze le (rndurile melodice) se cnt pe un singur vers
repetat sau pe dou versuri,

""Prin repetarea frazelor meJodice se obine o mare varietate de forme.

Prin adugarea unuia sau mai multor refrene, strofa me todic se


. lrgete i mai mult.
Ex. A il - Refr. II Refr. A - B II Refr, - A . A - B.
Cntec de

nunt

Agnila
I

...

, oi'

!J,

39

1. A VII (caden principal i cezur pc subton)


2.A V (Repetare variat la cadenta interioar)
(Cu cadenta final pe I (petonic)
3.B

Melodii de tip Terg.ar


, - Sunt ~onstituite din trei fraze .(rnduri melodice) diferite n
coninut:

A - B - C, cu cezur dup primul s'au al doilea rnd melodic:


A .. B - C sau A ':"lr";"Cu
fr refren,'
(Semnul " indic cezura)

sau

.'

Cntec
Fundul

~!oldovei

'J. r H
4> "iL !
....... - ....
;.
il
l'
@l

f
~
--$~~~2~~
e.... _ .w..
...... l'''' "-V"s

-,~

, ),
~.:..a..'

E i f
tIMf t:

,- -

t l'
""",' -

""rs
.

Melodie din trei fraze (r nd uri melodice)

1.<"",-

~Jel.- _

J"-.-

A - avnd cadena principal pe VU (subton) i cezur. (Oprire i


respiraie) dup primul rnd melodic.
B - avnd caden interioar pc treapta 4 - fa de fundamental.
C - avnd ca d en final pe tonic, prin mers cobortor de secund
. mic. ncheiere frigian .

~~

Cntec

(Bartok)

,...._

40

...

........ , t:..... _ _

~_

....(~....

_,e.

Cntecul din Bihor are trei faze melodice.


Caden a interioar dup primul rnd melodic este pe VII (subton)
prin
, alunecare de cvart mrit caracteristic zonei folclorice.
Caden a principal i cezura este dup al doilea
tot
, rnd melodic,
.
pe sub ton (VII) adus prin salt direct de cvart mrit .
- Caden a final eSte pe ionic, prin salt direct d e pe treapta a treia.
Rndul al treilea este pe text de refren.
Rezult :
.

A VII cadent interioar t,

B - VII caden principal i cezur

C refr.:- caden final pe ton ic ( 1)

Cntec de seceri

~. Mo:IWi-fat

~t

)
.bt'a._

F 3

~-t - IL

=Ai L- b<?o,
;~

i'

''''''''''

r...

q.
.

--

f U. -

,f

g WIt r

ro
t=E: -...

b~~t;:

1 @ ;)
I
[ ~D_ _

Fgra

Cntecul Dealu Mohului este alctuit din trei rnduri melodice:


A.2. - cu caden princ ipal petreap ta a doua peste fundam ental
care este sol . Tot acum se face i oprirea cu respiraie adic cezura , Altfel
spus, cadena principal i cezura sunt dup primul rnd melodic"
B.4. - are cadenta interioar pe treapta a patra.
C.1. - cadena final (d e ncheiere) pe treapta ntia.

41

Melodiil e de tip

ptrat

Melodiile de tip ptrat au aprut mai trziu n muzica popular


romneasc i sunt mai rare. Apar n melodiile de provenien mai nou
i ~t av
}lUiri.dif~ 'te:

?Jl

A -B - II-C-D
cezura

A lB - C - C ~. dic A .cezur pe tr, 1, B - C - C - variat caden

.-

Cntec

l~

]'
!?

1
9

'1)

1-=

J?-!

;.

Patru rnduri melodice.


A.5. - cu caden interioar pe treapta a cincea
13 .3. - caden principal i cezur pe treapta a treia
C.VII - caden i nterioar pe subion cu anumit alungi re.

D-I - caden final pe treapta l-a (tonica).

-r...

r-

Cntec
l"..a..\. -

'lI\..L-/

;i

- .....- -""'/ Jf:m

3:

Patru rnd uri melodice


A.I. - caden interioar pe treapta ntia
A v.1. - Un A variat n partea a doua i cu caden principal pe
treapta nti, precum i cezur.
B.1. - caden interioar pe tr, J.
.
Bvc - Un B variat i caden pe tr.1 - ionic

Forma liber

Melodiile defarm liber sunt improvizaii bazate pe formule locale


dup regulile trad iiei, ce se mbin dup anumite procedee.
Att numrul ct i repetarea i succesiunea rndurilor melodice
sunt arbitrare i se alctuiesc dup gustul i priceperea interpretului popular.
Aceast form se ntlnete n_doine, balade, unele cntece rituale).
In ultima vreme se observ din ce n ce mai mult, ten<lmla de
strofizare a melodiilor de form liber motenite din trecut.
,

.-

Doin

y~;'
~

.Q
'!:"

':1

t#.

r-... , .... - ri

.J-

-,

i asemnrile
Deosebirile i asemnrile se pot observa urmrind desfurarea

Deosebirile

melodi c

cu indicaiile puse la nceputul fiecrui rnd melodic.

43

Doin

Nordul Moldovei

- Melodia pare c se ncheag strofic, dar la reluarea cntecului


interpretul
modific mersul melodic aa nct el pare o continuare, o -'
improvizaie continu.
.

- Pe lng aceste tipuri de form arhitectonicdin muzica popular


romneasc, care constituie tiparul clasic se pot ntlni i melodii care se
vor putea incadra n-alte variante de form arhitectonic,pentruc muzica
popular romneasc este foarte variat prin toate elementele care o
compun: melodie, ritm, sisteme modal~, ct i alctuiri de fo ,
.
unoaterea elementelor de analiz morfo o ic aJe folclorului
romuesc sunt obligatorii pentru toi muzicienii romni: compozitori,
muzicologi, profesori, interprei vocali i. instrumentali, pentru c muzica
noastr att popular ct i cult,
ca surs, ca punct de plecare,totalitatea
melodiilor aparinnd genurilor fo lorice mneti .

arc

. { (!,1 :

, ~)

CUPRINS
CURS DE FOLCLOR MUZICAL ROMNESC
Introducere
Istoria culegerii de folclor romnesc
,

VERSUL POPULAR ROMANES C CANTAT


Introducere
Metrica
Sisteme ritmice
:
Sistemul parlando cumulativ
Sistemul parlando ajusto
Sistemul rubato :
0

'

0 .0

3
5

"Ritmul AKSAK.....
Ritmul divizionar,

Scri i moduri n folclorul popular romnesc


Scara p entaton i c
Scrile (modurile) heptatonice

Forma arhitectonic
.
,
n muzica popular romneasc

0.0

_,

o-o "

0 .

0. 0.7
9
12
14
15
17
19
22
22
24
27

"
36

.-

45

S-ar putea să vă placă și