Sunteți pe pagina 1din 21

292. Dispuneti de urmatoarele date: profit net inainte de impozitare 1.350.

000 lei; cheltuieli cu amortizarea


270.000 lei, diminuarea creantei clienti 90.000 lei; crestere cheltuieli in avans 36.000 lei; crestere datorii
furnizori 120.000 lei; plati impozit pe profit 540.000 lei; plati privind: achizitia de terenuri 300.000
lei, achizitia unei cladiri 450.000 lei, achizitia de masini, utilaje, instalatii 120.000 lei; imprumuturi
incasate din emisiunea de obligatiuni 120.000 lei; dividende platite aferente activitatii de finantare
312.000 lei.
Sa se calculeze fluxurile nete de numerar pentru activitatile de exploatare, investitii si finantare, in
conformitate cu IAS 7.
Rezolvare:
Profit net inainte de impozitare

1.350 lei

+ Cheltuieli cu amortizarea

270 lei

+ Diminuarea creantei clienti

90 lei

- Cresterea cheltuielilor in avans


+ Cresterea datoriilor la furnizori

36 lei
120 lei

- Plati de impozit pe profit


= FNT din activitatile de exploatare

540 lei
1.254 lei

- Plati pentru achizitia de terenuri

300 lei

- Plati pentru achizitia de cladiri

450 lei

- Plati pentru achizitia de masini


= FNT din activitatile de investitii

120 lei
-870 lei

+ imprumuturi incasate prin emisiunea de obligatiuni

120 lei

- Dividende platite aferente activitatii de finantare

312 lei

= FNT din activitatile de finantare_____________________-192 lei


Flux net de trezorerie = 1.254-192-870

192 lei

296. Dispuneti de urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate de o intreprindere comerciala in


cursul perioadei: s-au achizitionat titluri de participare eliberate in proportie de 90%; pretul de
cumparare a fost de 40.000 u.m., partea eliberata fiind platita imediat la achizitie; s-au emis la valoarea
nominala obligatiuni in valoare de 20.000 u.m. in schimbul unui teren de aceeasi valoare; s-au
incasat 32.000 u.m. din vanzarea unei imobilizari corporale; s-a efectuat o plata de 9.000 u.m. reprezentand
o rata dintr-un contract de leasing financiar; s-a acordat unei filiale un imprumut pe termen lung in
valoare de 6.000 u.m.
Indicati care este, conform IAS 7 Situatiile fluxurilor de trezorerie', fluxul de numerar din activitatea
de investitii.

Rezolvare:
Fluxul net din activitatea de investitii =
+ incasari din vanzarea unei imobilizari

32.000

- Plati aferente titlurilor de participare = 40.000 x 90%


- imprumut acordat unei filiale
=

- 10.000 u.m.

36.000
6.000

299. Dispuneti de urmatoarele informatii referitoare la tranzactiile efectuate de o intreprindere comerciala in


cursul perioadei: s-a acordat unei intreprinderi asociate din cadrul grupului un imprumut pe termen
lung in valoare de 10.000 u.m.; s-au emis si incasat la valoarea nominala obligatiuni in valoare de
15.000 u.m.; s-a efectuat o plata de 6.000 u.m. reprezentand o rata dintr-un contract de leasing
financiar; s-a incasat suma de 3.000 u.m. reprezentand dobanda aferenta unui imprumut pe termen lung
acordat unei filiale.
Indicati care este, conform IAS 7 Situatiile fluxurilor de trezorerie', fluxul de numerar din activitatea
de finantare.
Rezolvare:
Fluxul de numerar din activitatea de finantare =
+ incasari din emisiunea de obligatiuni

15.000 u.m.

- Plata ratei de leasing

6.000 u.m.

9.000 u.m.

301. Dispuneti de datele: profit net 3.000 lei; cheltuieli cu amortizarea 900 lei; venituri din investitii
financiare 2.700 lei; stocuri: sold initial 10.000 lei si final 8.000 lei; clienti: sold initial 6.000 lei si final
4.000 lei; furnizori: sold initial 1.500 lei si final 500 lei; impozit pe profit datorat: sold initial 1.300 lei si
final 200 lei; dividende platite legate de exploatare aferente anului curent 1.000 lei.
Conform IAS 7 Situatiile fluxurilor de trezorerie', calculati fluxul de trezorerie provenit din exploatare.
Rezolvare:
Rezultat net
+ Cheltuieli cu amortizarea

3.000 lei
900 lei

- Venituri din investitii financiare


+ Diminuarea stocurilor
+ Diminuarea creantelor

2.700 lei
2.000 lei
2.000 lei

- Diminuarea furnizorilor

l .000 lei

- Diminuarea datoriei cu impozitul


- Dividende platite legate de exploatare
= FNT din activitatile de exploatare

1.100 lei
1.000 lei
2.100 lei

360. Se cunosc urmatoarele informatii (in lei):


Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor

320.000

Stocuri la 01. 01. N

500.000

Furnizori de stocuri la 31.12.N

900.000

Venituri din subventii pentru investitii

60.000

Cheltuieli cu dobanzile
Rezultat inainte de impozitare
Venituri in avans la 31.12.N

Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor


circulante

120.000
1.700.000
400.000 (din care 240.000
subventii pentru investitii)

75.000

incasari din noi emisiuni de actiuni

100.000

Clienti la 01. 01. N

300.000

Venituri din cesiunea imobilizarilor corporale (incasate)

20.000

Venituri (castiguri) din cedarea investitiilor financiare pe


termen scurt

175.000

Furnizori de stocuri la 01. 01. N

580.000

Aporturi de capital in natura

500.000

Stocuri la 3 1.1 2.N

450.000

Venituri in avans la 01. 01. N

600.000 (din care 180.000


subventii pentru investitii)

Cheltuieli din cedarea imobilizarilor corporale

100.000

Clienti la 3 1.1 2.N

600.000

Cheltuiala cu impozitul pe profit

500.000

Rambursari de credite primite de la banci

300.000

Datoria privind impozitul pe profit la inceputul anului

450.000

Datoria privind impozitul pe profit la sfarsitul anului

250.000

Plati de dobanzi

50.000

incasari din cedarea investitiilor financiare pe termen scurt

400.000

Plati catre furnizorii de imobilizari

150.000

Lichiditati si echivalente de lichiditati la inceputul anului

460.000

Sa se intocmeasca tabloul fluxurilor de trezorerie conform IAS 7, stiind ca pentru determinarea fluxului
net de trezorerie din exploatare se utilizeaza metoda indirecta. Care este valoarea lichiditatilor si
echivalentelor de lichiditati la sfarsitul anului?
Rezolvare:
Determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare prin metoda indirecta:

Rezultat inainte de impozit

l .700.000

Eliminarea cheltuielilor si a veniturilor care nu au incidenta asupra trezoreriei:


(+) Cheltuieli cu amortizarea
(-) Venituri din provizioane

+320.000
-75.000

Eliminarea cheltuielilor si a veniturilor care nu au legatura cu exploatarea:


(-) Venituri din cesiunea de imobilizari corporale
(+) Cheltuieli din cedarea imobilizarilor corporale
(-) Venituri din subventii pentru investitii

-20.000
+100.000
-60.000

(+) Cheltuieli cu dobanzile

+120.000

(-) Venituri (castiguri) din cedarea investitiilor


financiare pe termen scurt
(=) Rezultat din exploatare inaintea deducerii variatiei
necesarului de fond de rulment din exploatare
(-) Variatia stocurilor

-175.000
+1.910.000

450.000 - 500.000 = -50.000


(-) Variatia creantelor din exploatare

+50.000

600.000 - 300.000 = 300.000


(+) Variatia datoriilor din exploatare

-300.000

900.000 - 580.000 = 320.000


(+) Variatia veniturilor in avans din exploatare

+320.000

(400.000 - 240.000) - (600.000 - 180.000) =

-260.000

(-) Impozit pe profit____________________________ -700.000*


(=) Flux net de trezorerie din exploatare

+1.020.000

Sold initial441 + Rulaj creditor441 - Rulaj debitor441 = Sold final441


*Rulaj debitor441 = Sold initial441 - Sold final441 + Rulaj creditor441= 450.000 - 250.000 + 500.000 =
700.000
Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de investitii:

incasari din vanzarea imobilizarilor corporale

+20.000

incasari din vanzarea investitiilor financiare pe termen scurt

+400.000

Plati catre furnizorii de imobilizari___________________

-150.000

(=) Flux net de trezorerie din activitatea de investitii

+270.000

Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de finantare:

incasari din noi emisiuni de actiuni

+100.000

Rambursari de credite

-300.000

Plati de dobanzi__________________________________ -50.000


(=) Flux net de trezorerie din activitatea de finantare

-250.000

Variatia lichiditatilor si a echivalentelor de lichiditati = +1.020.000 + 270.000 - 250.000 = +1.040.000


Lichiditati si echivalente de lichiditati la inceputul anului = 460.000
Lichiditati si echivalente de lichiditati la sfarsitul anului = +1.040.000 + 460.000=1.500.000

361. Se cunosc urmatoarele informatii (in lei):


Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor

100.000

Stocuri la 01.01.N

180.000

Furnizori de stocuri la 31.12.N

360.000

Venituri din dobanzi

10.000

Cheltuieli cu dobanzile

50.000

Rezultat inainte de impozitare

500.000

Cheltuieli in avans la 31.12.N

200.000

Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

20.000

incasari din credite primite de la banci

300.000

Clienti la 01.01.N

850.000

Venituri din cesiunea imobilizarilor corporale (incasate)

70.000

Furnizori de stocuri la 01. 01. N

480.000

Cladire primita in leasing financiar

500.000

Impozit pe profit platit

400.000

Stocuri la 3 1.12.N

300.000

Cheltuieli in avans la 01.01.N

230.000

Cheltuieli din cedarea imobilizarilor corporale

200.000

Clienti la 31. 12.N

700.000

Cheltuiala cu impozitul pe profit

300.000

Rambursari de credite primite de la banci

150.000

Dividende platite

200.000

Variatia lichiditatilor si a echivalentelor de lichiditati

100.000

incasari din dobanzi

10.000

Plati catre furnizorii de imobilizari

Lichiditati si echivalente de lichiditati la sfarsitul anului

500.000

Sa se intocmeasca tabloul fluxurilor de trezorerie, conform IAS 7, stiind ca pentru determinarea


fluxului net de trezorerie din exploatare se utilizeaza metoda indirecta. Care este valoarea platilor
catre furnizorii de imobilizari si a lichiditatilor si echivalentelor de lichiditati la sfarsitul anului?
Rezolvare:
Determinarea fluxului net de trezorerie din exploatare prin metoda indirecta:
Rezultat inainte de impozit
500.000
Eliminarea cheltuielilor si a veniturilor care nu au incidenta asupra trezoreriei:
(+) Cheltuieli cu amortizarea

+100.000

(-) Venituri din provizioane

-20.000

Eliminarea cheltuielilor si a veniturilor care nu au legatura cu exploatarea:


(-) Venituri din cesiunea de imobilizari corporale

-70.000

(+) Cheltuieli din cedarea imobilizarilor corporale


(-) Venituri din dobanzi

+200.000
-10.000

(+) Cheltuieli cu dobanzile______________________________

+50.000

(=) Rezultat din exploatare inaintea deducerii variatiei necesarului de fond de rulment
din exploatare +750.000

(-) Variatia stocurilor

300.000 - 180.000 = 120.000

-120.000

(-) Variatia creantelor din exploatare


700.000 - 850.000 = -150.000

+150.000

(-) Variatia cheltuielilor in avans de exploatare


200.000 - 230.000 = -30.000
(+) Variatia datoriilor din exploatare
360.000 - 480.000 = -120.000

+30.000
-120.000

(-) Impozit pe profit_____________________________-400.000


(=) Flux net de trezorerie din exploatare

+290.000

Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de investitii:


incasari din vanzarea imobilizarilor corporale
+70.000

incasari din dobanzi

+10.000

Plati catre furnizorii de imobilizari

X=?

(=) Flux net de trezorerie din activitatea de investitii

Y=?

Determinarea fluxului net de trezorerie din activitatea de finantare:


incasari din credite primite de la banci
+300.000

Rambursari de credite

-150.000

Dividende platite________________________________-200.000
(=) Flux net de trezorerie din activitatea de finantare

-50.000

Variatia lichiditatilor si a echivalentelor de lichiditati = +290.000 + Y - 50.000 = +100.000


Y = -140.000
X = -220.000

Lichiditati si echivalente de lichiditati la sfarsitul anului = 500.000


Lichiditati si echivalente de lichiditati la inceputul anului = Z +100.000 = 500.000
Z = 400.000

376. Se cunosc urmatoarele informatii (m lei):


- incasari de la clienti 5.000;
- incasari din vanzarea de titluri de plasament 200;
- cheltuieli cu salariile 500;
- plati catre furnizorii de stocuri 400;
- incasari din emisiunea de obligatiuni 700;
- incasari din vanzarea de imobilizari corporale 900;
- utilaje detinute in leasing financiar 2.000;
- incasari din credite primite de la banci 300;
- plati de dobanzi 100;
- incasari de dividende 200;
- plati catre furnizorii de imobilizari 1.800;
- impozit pe profit platit 250;
- salarii platite 300;
- lichiditati la inceputul anului 1.500.
Sa se intocmeasca tabloul fluxurilor de trezorerie conform IAS 7.
Rezolvare:
Rezolvare:
Tabloul fluxurilor de trezorerie
Fluxuri din activitatea de exploatare:
incasari de la clienti

5.000

Plati catre furnizorii de stocuri

-400

Salarii platite

-300

Impozit pe profit platit

-250

A. Flux net de trezorerie din exploatare


Fluxuri din activitatea de investitii:

4.050

incasari din vanzarea de imobilizari corporale

900

incasari din vanzarea de titluri de plasament

200

incasari de dividende

200

Plati catre furnizorii de imobilizari


B. Flux net din activitatea de investitii

-1.800
-500

Fluxuri din activitatea de finantare:


incasari din emisiunea de obligatiuni

700

incasari din credite primite de la banci

300

Plati de dobanzi
C. Flux net de trezorerie din activitatea de finantare

-100
900

D. Variatia lichiditatilor (A + B + C)

4.450

E. Lichiditati la inceputul anului

1.500

F. Lichiditati la sfarsitul anului (D + E)

5.950

338. in cursul anului N, o intreprindere efectueaza urmatoarele operatii: incaseaza o rata scadenta de
700 u.m. si dobanda aferenta de 300 u.m. ale unui imprumut acordat in anul precedent unei filiale
aflate in dificultate financiara; achizitioneaza o filiala de 1.600 u.m., din care numerar dobandit
400 u.m.; achizitioneaza 5 autoturisme in valoare totala de 2.000 u.m., din care 600 u.m.
preluate in leasing financiar, restul achitate pe loc, primind un scont de 5%; plateste dobanda
anuala aferenta unui imprumut obligatar emis in exercitiul anterior cu caracteristicile: numar de
obligatiuni 1.000, valoare nominala l u.m., pret de rambursare 1,2 u.m., pret de emisiune 1,1
u.m.; rata dobanzii 30%; ramburseaza o transa de 200 de obligatiuni; plateste rata anuala de
leasing financiar de 50 u.m. si contracteaza un credit bancar pe termen lung de 1.400 u.m.
in conditiile in care nu se tine cont de TVA, calculati fluxurile de numerar provenite din
activitatea de investitii si finantare, conform IAS7.
Rezolvare:
Fluxurile de numerar sunt:
Flux de investitii

Flux de finantare

+ incasarea imprumutului acordat


filialei

- Plati de dobanzi aferente


+700 u.m. imprumutului obligatar

-300 u.m.

+ incasarea dobanzii aferente


imprumutului acordat filialei

- Rambursari de imprumuturi
+300 u.m. obligatare

-240 u.m.

- Plati privind achizitia filialei


(exclusiv numerar)

-1.200 - Plata anuala a ratei de leasing


u.m. financiar

- Plati privind achizitia


autoturismelor

-1.330 + Contractarea unui credit


u.m. bancar pe termen lung

= Flux de investitii

-1.530
u.m.

= Flux de finantare

-50 u.m.
+1.400u.m
.

+810 u.m.

337. in cursul anului N, o intreprindere efectueaza urmatoarele operatii: acorda un imprumut unei filiale
aflate in dificultate financiara de 850 u.m.; incaseaza contravaloarea unui imprumut obligatar cu
caracteristicile: numar de obligatiuni 1.000 titluri, valoare nominala 1,1 u.m./titlu, pret de rambursare 1,2
u.m., pret de emisiune 0,9 u.m.; vinde titlurile de participare inainte de achitarea totala, pret de cesiune 900
u.m., partea neeliberata 400 u.m., si le incaseaza; majoreaza capitalul social prin noi aporturi in numerar
incasate in contul curent in conditiile: numar de actiuni 1.000 titluri, valoare nominala 0,6 u.m./titlu, pret de
emisiune 0,8 u.m./titlu, valoare matematica contabila 0,9 u.m./titlu; vinde cu incasare directa 5
calculatoare in valoare de 2.000 u.m. acordand un scont de 10% (exclusiv TVA); plateste dobanzi si
dividende in valoare de 1.200 u.m., din care 100 u.m. legate de activitatea de exploatare.
in conditiile in care nu se tine cont de TVA, calculati fluxurile de numerar provenite din activitatea
de investitii si de finantare, conform IAS7.
Rezolvare:
Fluxurile de numerar sunt:
Flux de investitii

Flux de finantare

- Acordarea unui imprumut filialei


u.m.

-850 + incasarea imprumutului obligatar


u.m.

+900

+ incasari din vanzarea titlurilor de participare


+500 u.m.

+ incasari din majorarea capitalului social


+800 u.m.

+ incasari din vanzarea calculatoarelor


1.800 u.m.

- Plati de dobanzi si dividende


u.m.

= Flux de investitii

+1.450 u.m. = Flux de finantare

- 1.100

+600 u.m.

Problema. Calcul fluxuri de trezorerie.


Dispunei de urmtoarele informaii: profit nainte de impozitare 33.500 lei; cheltuieli
cu amortizarea 750 lei; clieni: sold iniial 2.000 lei - sold final 600 lei; stocuri: sold iniial 3.000 lei sold final 3.900 lei; furnizori: sold iniial 6.000 lei - sold final 8.400 lei; impozit pe profit pltit 300 lei.
Cheltuielile cu dobnda au fost de 1.000 lei, din care 425 lei au fost pltii n timpul perioadei. Ali
250 lei legai de cheltuielile cu dobnda ale perioadei precedente au fost de asemenea pltii n
timpul perioadei. 350 lei au fost ridicai din emisiunea de capital i ali 325 lei din mprumuturi pe
termen lung. Au fost efectuate pli pentru achiziia unui teren n valoare de 2.550 lei i s-au
ncasat 2.300 lei din vnzarea unei instalaii.
Conform IAS 7 determinai fluxul de numerar provenit din activitile de
exploatare, investiii i finanare. (10p)
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare
- metoda indirect +/- Rezultat naintea impozitrii i elementelor extraordinare
Eliminarea veniturilor i cheltuielilor care nu infl. trezoreria
+ Cheltuieli privind amortizrile i provizioanele
- Venituri din amortizri i provizioane
Eliminarea tuturor veniturilor i cheltuielilor nelegate de exploatare
+/- Rezultat din cesiunea imobilizrilor
+/- Rezultat din cesiunea titlurilor de plasament
+ Cheltuieli privind dobnzile
- Venituri din dobnzi i dividende
- Subvenii pentru investiii virate la venituri
= +/- Rezultat din exploatare naintea variaiei NFR
+/- Variaia stocurilor
+/- Variaia conturilor clieni i alte creane de exploatare
+/- Variaia cheltuielilor n avans
+/- Variaia furnizorilor i a altor datorii de exploatare
+/- Variaia veniturilor n avans
Alte prelucrri care presupun informaii de tip ncasri pli
- Dobnzi i dividende pltite
- Pli privind impozitele asupra beneficiilor
+/- Elemente extraordinare
= Flux de trezorerie din activitile de exploatare
Reguli de calcul :
1.
1.
2.
3.

Cheltuielile eliminate se iau cu semnul plus, iar veniturile cu semnul minus


Rezultatul din cesiune este un venit net sau o cheltuial net
Variaia NFR urmrete logica :
-

pentru elemente de activ, creterea influeneaz negativ trezoreria, iar reducerea pozitiv

pentru elementele de pasiv, logica este invers

Flux exploatare = + 335000 + 750 + 1400 - 900 + 2400 - 300 + 1000 (chelt. dobnzi dac nu
sunt ale exploatrii)
Flux investire = -2550 +2300
Flux finanare = - 675 +350 +325

1 (84). S se calculeze fluxul de numerar generat de ntreprinderea B n exerciiul n+1 i s se


interpreteze fluxurile de numerar aferente activitilor operaionale, financiare i de investiii,
cunoscndu-se urmtoarele informaii din situaiile financiare:
Indicator

N+1

Imobilizri

2000

2100

Stocuri

300

350

Creane

400

430

Disponibiliti

100

80

TOTAL ACTIV

2800

2960

Capitaluri proprii

1000

1100

Datorii financiare

600

650

Furnizori

700

800

Datorii salariale i fiscale

450

400

Credite de trezorerie

50

10

Indicator

u.m.

Cifra de afaceri

1000

Cheltuieli materiale

300

Cheltuieli salariale

400

Cheltuieli fiscale i sociale

50

Cheltuieli cu amortizarea

100

Cheltuieli cu dobnda

50

Impozit pe profit

25

Raspuns:
Standardul Internaional de Contabilitate IAS 7 definete fluxurile de trezorerie (denumite i fluxuri de numerar
sau cash-flow n unele lucrri) drept intrri sau ieiri de numerar i echivalente de numerar.
n cadrul situaiei fluxurilor de trezorerie, potrivit abordrii funcionale a activitilor ntreprinderii, fluxurile sunt
grupate n trei categorii:

fluxuri provenite din activitile de exploatare (operaionale);

fluxuri provenite din activiti de investiii;

fluxuri provenite din activiti de finanare.

Analiza fluxurilor de trezorerie pe toate cele trei tipuri de activiti este util pentru: corelarea profitului
(pierderii) cu numerarul; separarea activitilor care implic numerar de cele care nu implic numerar.

Metoda indirecta
1.

Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare

Rezultatul nainte de impozit i elemente extraordinare

100

+ Cheltuieli cu amortizarea

100

+ Cheltuiala cu dobanda

50

- Variatia stocurilor

(50)

-Variatia creantelor

(30)

+Variatia datoriilor din exploatare

100

-Variatia datoriilor salariale

(50)

-Impozit pe profit

(25)

Flux Net de trezorerie din Exploatare

195

Profit brut = Venituri Cheltuieli


Profit brut =1000-300-400-50-100-50=100
Fluxurile de numerar generate de activitatile de exploatare sunt consecinta principalelor activitati generatoare
de venituri ale intreprinderii. Marimea acestora reprezinta un indicator cheie de apreciere a capacitatii
intreprinderii de a genera, prin exploatarea sa, suficiente lichiditati pt alte activitati.
1.

Fluxuri de numerar din activitatea de investitii

+Vnzrile de imobilizri(necorporale, corporale, financiare)


Achiziii de imobilizri(necorporale, corporale, financiare) (100)
+ Alte ncasri extraordinare
Alte pli extraordinare
Fluxurile de numerar generate de activitatile de investitii

(100)

Fluxurile de numerar generate de activitatile de investitii ofera informatii privind modul in care intreprinderea
isi asigura cresterea reflectand masura in care platile au fost effectuate pt achizitia de active destinate sa
genereze venituri si fluxuri de trezorerie in viitor.
1.

Fluxurile de numerar din activitati de finantare

+ Creterea creditelor pe termen lung i scurt


Rambursarea creditelor pe termen lung i scurt

50
(40)

+ Creterea capitalului social


Retragerea capitalului social
Pli pentru dividende
+ Venituri financiare ncasate(dobnzi, dividende)
Cheltuieli financiare pltite(dobnzi, dividende)
+Subvenii pentru investiii primite
+Alte ncasri financiare
-Alte pli financiare

Fluxurile de numerar generate de activitatile de finantare

10

Fluxurile de numerar din activitati de finantare sunt generate de acele activitati care antreneaza schimbari in
marimea si structura capitalurilor proprii si imprumutate ale intreprinderii si permit estimarea cererii viitoare de
fluxuri de numerar din partea finantatorilor intreprinderii.
Fluxurile de numerar
Flux act exploatare
+ Flux act investitii
+ Flux act financiara
+ Numerar i echivalente de numerar la finele perioadei
Numerar i echivalente de numerar la nceputul perioadei

195
(100)
10
80
( 100)

Rezultat = 85
Aspecte particulare privind prezentarea unui tablou al fluxurilor de trezorerie

Dobnzi i dividende

Fluxurile de trezorerie, care provin din dobnzi i dividende ncasate, trebuie s fie prezentate separat de cele
care sunt generate de dobnzile i dividendele pltite. Totodat, ele trebuie s fie determinate pe cele trei
categorii de activiti, iar apartenena lor la una sau alta dintre categorii trebuie s fie pstrat de la un
exerciiu la altul.

Pentru instituiile financiare, dobnzile i dividendele ncasate i vrsate constituie fluxuri de exploatare.
Pentru ceilali ageni economici, soluia delimitrii este mai puin evident.
n cazul dobnzilor i dividendelor pltite(vrsate) exist dou interpretri posibile. Unii le consider o
consecin a politicii de finanare alese i le clasific, deci, n categoria fluxurilor de finanare. Alii estimeaz
c, de fapt, cel mai important lucru este s se pun n eviden capacitatea ntreprinderii de a degaja, prin
activitatea sa, activele necesare finanrii sale. Ca atare, aceste pli sunt catalogate n categoria fluxurilor de
exploatare.
Aceeai problem apare i n cazul dobnzilor i dividendelor ncasate. Gazndu-se pe faptul c este vorba
despre remunerarea plasamentelor efectuate, unii le consider fluxuri de investiii. Alii, n schimb, le
catalogheaz n categoria fluxurilor de exploatare. IASC nu s-a pronunat n favoarea unei soluii sau alta.

Impozitul asupra rezultatului

Cum impozitul se calculeaz asupra rezultatului ntreprinderii, rezultat care provine att din operaii de
exploatare ct i din activitile de investiii i finanare, n mod ideal ar fi ca acest impozit s fie delimitat pe
cele trei componente. Deoarece este dificil s se identifice fluxurile de trezorerie generate de impozitare pe
cele trei categorii de activiti, fluxurile de trezorerie generate de plata impozitului pe profit sunt incluse n
categoria activitilor de exploatare, exceptnd situaia cnd ele ar putea s fie clar identificabile n activitile
de investiii sau de finanare.
A >0 Fluxul de numerar din activitati de exploatare trebuie sa fie pozitiv cu o valoare cat mai mare. Marimea
indica performantele operationale ale intreprinderii.
B<0 Fluxul de numerar din activitati de investitii este negative aceasta semnifica realizarea de investitii
caror poate fi partial compensate de incasarile din vanzarea de imibilizari.
C>0 Fluxul de numerar din activitati de finantare este pozitiv aceasta indica apelul la surse de finantare
externe pentru completarea celor generate de activitatea de exploatare.

http://documents.tips/documents/analiza-fluxurilor-de-trezorerie-55b086ed359bf.html