Sunteți pe pagina 1din 44

DREPTUL SOCIETATILOR TEST GRILA

MULTIPLE CHOICE
1) Cine sunt comercianti conform art. 7 C.com.?
A. cei care fac fapte de comert, avand comertul ca profesiune obisnuita ;
B. cei care au savarsit acte juridice de vanzare cumparare pentru imobile;
C. cei care desfoara; activitai comerciale intamplator
ANS:A
2) Care dintre urmatoarele fapte sunt prevazute de art. 3 pct. 1 C.com. ca fapte de comert.
A. orice cumparaturi de producte sau marfuri, spre a se revinde, fie in natura, fie dupa
ce se vor fi lucrat sau pus in lucru, ori numai spre a se inchiria ;
B. cumpararea de producte sau marfuri pentru uzul sau consumul cumparatorului ori a familiei sale
;
C. revanzarea de producte sau marfuri pentru uzul sau consumul cumparatorului ori a familiei sale
si vanzarea productelor pe care proprietarul sau cultivatorul le are dupa pamantul sau sau cel
cultivat de dansul.
ANS:A
3) Conform art. 8 C. com., cine poate avea calitate de comerciant ?
A. statul
B. judetul
C. societatea comerciala
ANS:C
4) Care dintre cei enumerati nu sunt comercianti, conform Codului comercial? :
A. societatile comerciale ; 727j93h
B. activitatea bibliotecilor de a imprumuta carti gratuit
C. cei care savarsesc operatiuni de banca si schimb ;
ANS:B
5) Care sunt categoriile de norme care determina obiectul dreptului comercial ?
A. cele ce reglementeaza activitatile comerciale a caror sfera nu este insa rezervata
exclusiv comerciantilor ;
B. cele ce definesc raporturile sociale patrimoniale ;
C. cele ce definesc raporturi personale nepatrimoniale.

ANS:A
6) Care dintre prevederi sunt cuprinse in Codul comercial?
a. conditiile dobandirii calitatii de comerciant;
b. dispozitiile legale privind societatile comerciale;
c. procedura insolventei.
ANS:A
7) In prezent care versiune a Codului comercial, cu o serie de modificari, este in vigoare?
A. 1990
B. 1938
C. 1887
ANS:C
8) Ce fel de dispozitii cuprinde Codul comercial?
A. dispozitii generale privind comertul, principal izvor de drept in aceasta materie;
B. principiile de baza ale functionarii societatilor comerciale;
C. dispozitii particulare privind Registrul Comertului.
ANS:A
9) Care dintre izvoarele de drept ale dreptului comercial sunt normative?
a. Codul comercial;
b. Doctrina si uzantele;
c. Principiul general de drept conform caruia autonomia de vointa este mult mai restransa in
dreptul comercial;
ANS:A
10) In cazul unui raport juridic la care participa si un necomerciant cine se afla sub incidenta legii
comerciale?
A. raportul juridic
B. statutul necomerciantului
C. tertii
ANS:A
11) Care sunt trasaturile specifice prin ce se caracterizeaza activitatea comerciala?
A. rapiditate

B. insecuritate si incurajarea creditului


C. formalism
ANS:A
12) Numarul de asociati ai unei SRL poate fi cuprins intre ce valori?
A. 2 si 15;
B. 1 si 50;
C. 2 si 50.
ANS:B
13) Ce aspecte a generat necesitatea creditului in materie comerciala?
A. principiul conform caruia codebitorii nu sunt tinuti solidari;
B. lipsa mijloacelor de garantare a tranzactiilor comerciale;
C. nasterea titlurilor de credit si a institutiilor financiare.
ANS:C
14) Ce forma de societate poate fi constituita si prin subscriptie publica?
A. SRL;
B. SNC;
C. SA.
ANS:C
15) Ce fel de prevederi cuprinde Codul comercial?
A. referitoare la definirea actelor si faptelor de comert si statutul comerciantilor
B. referitoare la cambie si bilet la ordin
C. referitoare la procedura insolventei
ANS:A
16) Care sunt caracteristicile societatilor comerciale cu asociat unic?
A. o societate cu raspundere limitata poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere
limitata, alcatuita dintr-o singura persoana;
B. o persoana poate fi asociat unic in oricate societati cu raspundere limitata;
C. nu pot emite obligatiuni.
ANS:C

17) Care sunt caracteristicile societatii comerciale in nume colectiv?


A. Este o societate de capital;
B. Se aseamana cu societatea civila dar are personalitate juridica;
C. Poate emite obligatiuni.
ANS:B
18) In ce forma de societate asociatii raspund cu intregul patrimoniu social?
A. SNC;
B. SRL;
C. SA.
ANS:A
19) Care sunt raporturile dintre dreptul comercial si dreptul financiar-fiscal?
A. actele administrative individuale;
B. obligatiile fiscale ale comerciantilor;
C. comiterea in activitatea de comerta unor infractiuni.
ANS:B
20) Care dintre urmatoarele norme juridice reglementeaza institutii de drept comercial?
A. norme de drept international public din tratate, conventii si acorduri;
B. norme de drept legate de solutionarea unor cauze penale sau civile;
C. norme de drept privind fondul de comert, operatiuni de banca si schimb.
ANS:C
21) Cu care dintre urmatoarele izvoare de drept se confunda obiceiul ?
A. doctrina
B. cutuma
C. jurisprudenta
ANS:B
22) Prin ce anume se deosebeste dreptul comercial de dreptul civil ?
A. reglementeaza numai relatii sociale patrimoniale;
B. se bazeaza pe egalitatea juridica a partilor;
C. se bazeaza pe comercialitatea relatiilor sociale reglementate.

23) Care dintre urmatoarele izvoare ale dreptului comercial nu sunt normative?
A. Codul civil;
B. Codul comercial;
C. Jurisprudenta.
24) Ce institutii se inmatriculeaza la Registrul Comertului?
A. Asociatiile si fundatiile;
B. Avocatii si notarii;
C. Societatile comerciale.
25) Ce forma de societate comerciala imbraca societatile bancare si de asigurari ?
A. Asociatii sau fundatii;
B. Societati pe actiuni;
C. Societati cu raspundere limitata.
26) In ce este impartit capitalul social al societatilor cu raspundere limitata ?
A. Parti sociale;
B. Actiuni;
C. Obligatiuni.
27) In ce conditii este obligatorie forma autentica a actului constitutiv al unei societati comerciale ?
A. Daca se constituie o societate pe actiuni;
B. Daca se aduce ca aport la capitalul social un teren;
C. Daca se constituie o societate comerciala cu asociat unic.
28) Care dintre urmatoarele sunt obligatii profesionale ale comerciantilor si deci si ale societatilor
comerciale?
A. exercitarea comertului in limitele concurentei ilicite si neloiale;
B. tinerea anumitor registre necomerciale speciale de consemnare a operatiunilor necomerciale;
C. indeplinirea formalitatilor de publicitate in Registrul Comertului.
29) Care dintre urmatoarele sunt obligatii profesionale ale comerciantilor si deci si ale societatilor
comerciale?
A. tinerea unei evidente contabile cu privire la activitatea comerciala desfasurata;;
B. tinerea anumitor registre necomerciale speciale de consemnare a operatiunilor necomerciale;
C. indeplinirea formalitatilor de inregistrare la evidenta populatiei.

30) Care dintre urmatoarele teorii sta la baza naturii juridice a fondului de comert?
A. teoria personificarii fondului de comert;
B. a universalitatii de fapt;
C. teoria universalitatii de drept;
31) Care dintre urmatoarele teorii sta la baza naturii juridice a fondului de comert?
A. teoria patrimoniului de afectatiune;
B. teoria universalitatii de fapt si a proprietatii incorporale;
C. teoria universalitatii de drept.
32) Care dintre urmatoarele nu fac parte din fondul de comert?
A. actul constituiv al societatii;
B. firma;
C. sediul social;
33) Care dintre urmatoarele nu fac parte din fondul de comert?
A. actul constituiv al societatii;
B. clientela;
C. vadul comercial.
34) Care dintre urmatoarele acte juridice privind fondul de comert sunt valabile?
A. actele referitoare la bunurile exceptate la transfer;
B. gajul asupra bunurilor imobile;
C. vanzarea-cumpararea fondului de comert;
35) Care dintre urmatoarele acte juridice privind fondul de comert sunt valabile?
A. actele referitoare la bunurile exceptate la transfer;
B. transmiterea fondului de comert ca aport la capitalul social;
C. vanzarea distincta a firmei din fondul de comert;
36) In ce caz este obligatorie forma autentica a actului constitutiv al unei societati comerciale?
A. Se constituie o societate in comandita pe actiuni;
B. Se aduce ca aport la capitalul social un bun mobil;
C. Se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla.
37) Care dintre urmatoarele acte si operatiuni sunt comerciale, adica fapte de comert?

A. activitatea de educatie si invatamant;


B. activitatile liberale (independente) ;
C. intreprinderile de constructii.
38) Care dintre urmatoarele acte si operatiuni sunt comerciale, adica fapte de comert?
A. activitatea de educatie si invatamant;
B. intreprinderile de furnituri.
C. adoptia.
39) Care dintre urmatoarele acte si operatiuni sunt comerciale, adica fapte de comert?
A. casatoria;
B. operatiunile de prestari servicii;
C. constituirea
comerciantului.

unei

ipoteci

pentru

garantarea

unui

imprumut

pentru

uzul

personal

al

40) Care dintre urmatoarele acte si operatiuni sunt comerciale, adica fapte de comert?
A. operatiunile cu bunuri imobile;
B. operatiunile de mijlocire (samsarie) in afaceri comerciale;
C. jocurile de intrajutorare;
41) Care dintre urmatoarele sunt caracteristici ale societatii comerciale in dreptul roman?
A. constituirea unei noi persoane juridice de drept privat;
B. constituirea prin manifestarea de vointa a mai multor persoane, faraconstituirea unui capital
social propriu;
C. afectarea unor bunuri proprii ale asociatilor, dar fara ca acestea sa faca parte din patrimoniul
societatii comerciale astfel constituite.
42) Care dintre urmatoarele sunt caracteristici ale societatii comerciale in dreptul roman?
A. afectarea bunurilor asociatilor cu un scop nelucrativ;
B. constituirea prin manifestarea de vointa a mai multor persoane, fara constituirea unui capital
social propriu;
C. raspunderea fata de terti pentru obligatiile societatii de catre persoanele care o
reprezinta legal.
43) Care dintre urmatoarele sunt caracteristici ale societatii comerciale in dreptul roman?
A. Societatea sta in justitie in nume propriu;
B. Societatea nu e titulara de drepturi si obligatii;

C. Societatea nu participa in nume propriu la raporturile juridice cu tertii.


44) Prin ce se deosebeste societatea comerciala de societatea civila?
A. obiectul sau de activitate;
B. numarul mai mare de asociati;
C. punerea in comun a unor bunuri mobile in scopul impartirii foloaselor.
45) Care sunt deosebirile dintre societatea civila si cea comerciala?
A. Nici una dintre cele doua tipuri de societati nu are personalitate juridica;
B. Scopul constituirii societatii comerciale difera;
C. Activitatile desfasurate sunt similare.
46 ) Care sunt deosebirile dintre societatea civila si cea comerciala?
A. formalitatile suplimentare, mai complexe la constituirea societatii comerciale;
B. scopul constituirii societatii comerciale este similar;
C. obiectul de activitate la societatea civila este comercial.
47) Care sunt asemanarile dintre societatea civila si cea comerciala?
A. Ambele tipuri de societati au personalitate juridica;
B. Se pun in comun bunuri pentru a se imparti foloasele;
C. Formalitatile la constituire.
48) Care este momentul dobandirii personalitatii juridice depline la societatile comerciale?
A. la semnarea actului constitutiv;
B. la varsarea capitalului social;
C. la inmatricularea in Registrul Comertului.
49) Care este momentul dobandirii personalitatii juridice depline la societatile comerciale?
A. la numirea cenzorilor;
B. la inmatricularea in Registrul Comertului;
C. la constituirea patrimoniului.
50) Pentru efectuarea unor acte juridice premergatoare si necesare inmatricularii societatii, ce fel
de personalitate juridical are aceasta?
A. o personalitate juridical restransa, limitata la incheierea actelor juridece necesare
dobandirii personalitatii juridice;
B. o personalitate juridica restransa pentru efectuarea unor operatiuni de comert;

C. o pesonalitate juridica restransa pentru incheierea unor contracte de munca.


51) Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma societatii comerciale ?
A. sa fie ilicita si scrisa numai in limba romana;
B. sa contina si emblema acesteia;
C. sa fie disponibila si distinctiva.
52) Care sunt asemanarile dintre societatea comerciala si asociatia in participatiune ?
A. ambele au personalitate juridica;
B. ambele sunt asocieri de persoane in vederea realizarii de activitati comerciale;
C. ambele se incheie prin parcurgerea unor formalitai speciale de inregistrare la Registrul
Comertului.
53) Ce anume se are in vedere in primul rand in cazul societatilor de persoane?
A. calitatea asociatilor si relatiile dintre acestia;
B. capitalul aportat de asociati si prestatiile ce pot constitui aport social;
C. numarul partilor sociale ce formeaza capitalul social.
54) Care dintre urmatoarele forme ale societatilor comerciale o poate imbraca societatea cu
asociat unic?
A. societatea pe actiuni;
B. societatea in nume colectiv;
C. societatea cu raspundere limitata;
55) Care dintre urmatoarele forme ale societatilor comerciale o poate imbraca societatea cu
asociat unic?
A. societatea in comandita pe actiuni;
B. societatea cu raspundere limitata;
C. societatea in nume colectiv;
56) Societatile comerciale cu asociat unic ce caracteristici au?
A. o societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu
raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana;
B. este necesara si semnarea unui contract de societate pe langa actul constitutiv al unei societati
cu raspundere limitata;
C. o societate cu raspundere limitata este o societate de capital.
57) Diferenta intre asociatii comanditati si cei comanditari in ce anume consta?

A. asociatii comanditari raspund nelimitat;


B. asociatii comanditati raspund nelimitat;
C. asociatii comanditati raspund numai in limita capitalului social subscris.
58) Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii in comandita simpla?
A. toti asociatii raspund numai in limita capitalului social subscris;
B. numarul minim de asociati este de 5;
C. asociatii comanditati raspund cu intregul lor patrimoniu.
59) Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii in comandita simpla?
A. asociatii comanditari raspund in limita capitalului social subscris;
B. numarul minim de asociati este de 2;
C. firma va fi insotita; de mentiunea "SRL'.
60) Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii cu raspundere limitata?
A. posibilitatea constituirii sub aceasta forma a unei societati cu asociat unic;
B. asociatii raspund cu intregul lor patrimoniu;
C. actionarii sunt obligatoriu in numar de minim 5;
61) Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii cu raspundere limitata?
A. asociatii raspund in limita capitalului social subscris;
B. asociatii raspund cu intregul lor patrimoniu;
C. exista asociatii sunt comanditari si comanditati.
62) Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii cu raspundere limitata?
A. numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50;
B. asociatii comanditari raspund nelimitat;
C. capitalul social este de minim 90.000 RON.
63) Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii cu raspundere limitata?
A. Capitalul social poate fi mai mic de 200 RON;
B. O parte sociala nu poate fi mai mica de 10 RON;
C. Capitalul social este de minim 90.000 RON.
64) Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii cu raspundere limitata?
A. Capitalul social este impartit in actiuni;

B. O parte sociala poate fi mai mica de 10 RON;


C. Capitalul social este impartit in parti sociale.
65) Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii pe actiuni?
A. posibilitatea de emitere de titluri de valoare;
B. posibilitatea constituirii sub aceasta forma a unei societati cu asociat unic;
C. asociatii raspund nelimitat;
66) Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii pe actiuni?
A. Capitalul social poate fi mai mic de 2500 RON;
B. Capitalul social se imparte in parti sociale;
C. Capitalul social se imparte in actiuni.
67) Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii pe actiuni?
A. Actionarii raspund in limita capitalului subscris;
B. Asociatii raspund nelimitat;
C. Asociatii comanditari raspund nelimitat.
68) Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii pe actiuni?
A. capitalul social se imparte in parti sociale;
B. exista posibilitatea constituirii sub aceasta forma a unei societati cu asociat unic;
C. Se pot emite titluri comerciale de valoare.
69) Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii in nume colectiv?
A. capitalul social este de minim 200 RON;
B. impartirea capitalului social in actiuni;
C. asociatii raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale.
70) Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale enumerarii legale a formelor de societate in
lege ?
A. enumerarea este enuntiativa;
B. enumerarea este exemplificativa;
C. enumerarea este limitative si imperativa;
71) Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale enumerarii legale a formelor de societate in
lege ?
A. enumerarea este enuntiativa;

B. nu se permite constituirea unei societati hibrid;


C. enumerarea nu este limitativa si imperativa;
72) Se permite aplicarea dreptului de optiune intre formele societatilor comerciale ?
A. nu se permite drept de optiune decat la constituirea societatii;
B. se permite drept de optiune, cu unele exceptii legale;
C. pe parcursul existentei societatii comerciale nu se permite schimbarea formei;
73) In ceea ce priveste dreptul de optiune intre formele societatilor comerciale, care sunt
trasaturile acestuia?
A. societatea cu asociat unic poate imbraca orice forma;
B. se permite drept de optiune, cu unele exceptii prevazute de lege;
C. pe parcursul existentei societatii comerciale nu se permite schimbarea formei;
74) Care este teoria ce sta la baza determinarii nationalitatii societatii comerciale in dreptul roman?
A. teoria autonomiei de vointa;
B. teoria locului de inregistrare;
C. teoria sediului social principal.
75) Care este teoria ce sta la baza determinarii nationalitatii societatii comerciale in dreptul roman?
A. teoria sediului secundar;
B. teoria sediului social principal;
C. teoria nationalitatii actionarilor.
76) Infiintarea de sedii secundare ale societatii comerciale pot fi hotarate de catre cine?
A. Adunarea generala a sociatilor sau actionarilor;
B. Administratorii si directorii societatii;
C. Cenzori sau auditul societatii.
77) Cand poate fi hotarata infiintarea de sedii secundare ale societatii comerciale ?
A. numai la constituirea societatii;
B. numai ulterior semnarii actului constitutiv al societatii;
C. atat la constituire, cat si pe parcursul existentei societatii.
78) Prin ce modificari poate fi hotarata infiintarea de sedii secundare ale societatii comerciale?
A. prin modificarea formei societatii;

B. prin modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii;


C. prin modificarea capitalului social al societatii.
79) Ce caracteristici are sucursala unei societati comerciale?
A. obiectul de activitate al sucursalei este diferit de cel al societatii mame;
B. sucursala are un sediu propriu;
C. sucursala nu se inregistreaza; separat la Registrul comertului;
80) Ce caracteristici are filiala unei societati comerciale?
A. obiectul de activitate al sucursalei este diferit de cel al societatii mame;
B. filiala este o societate de sine statatoare;
C. filiala nu se inregistreaza separat la Registrul Comertului.
81) Ce caracteristici are filiala unei societati comerciale?
A. Filiala are personalitate juridica proprie;
B. Filiala nu se inregistreaza separat la Registrul Comertului;
C. Filiala trebuie sa imbrace aceeasi forma de societate ca societatea-mama.
82) Ce caracteristici are filiala unei societati comerciale?
A. Filiala nu are personalitate juridica proprie;
B. Filiala este o societate complet independenta se societatea- mama;
C. Filiala nu trebuie sa imbrace aceeasi forma de societate ca societatea-mama.
83) Ce caracteristici are sucursala unei societati comerciale?
A. sucursala este o societate comerciala independenta;
B. sucursala are propriile atribute de identificare;
C. sucursala nu se inregistreaza separat la Registrul comertului;
84) Ce caracteristici are sucursala unei societati comerciale?
A. sucursala are personalitate juridica;
B. sucursala nu are sediu propriu;
C. obiectul de activitate al sucursalei este identic cu cel al societatii-mama.
85) La constituirea unei societati comerciale care este operatiunea care se efectueaza inainte de
intocmirea actului constitutiv?
A. verificarea disponibilitatii firmei si/sau a emblemei;

B. semnarea unor contracte cu parteneri contractuali;


C. inregistrarea fiscala a societatii.
86) La constituirea unei societati comerciale care este operatiunea care se efectueaza inainte de
intocmirea actului constitutiv?
A. emiterea facturilor catre debitori;
B. semnarea contractelor de munca;
C. verificarea disponibilitatii firmei si/sau a emblemei.
87) Dintre operatiunile necesare constituirii societatii comerciale se regasesc urmatoarele:
A. prezentarea de acte referitoare la sediul asociatilor/actionarilor;
B. identificarea conturilor bancare ale administratorilor si cenzorilor;
C. varsarea aporturilor.
88) De catre cine poate fi formulata cererea de inmatriculare a societatii comerciale in Registrul
Comertului?
A. fondatori sau administratorii societatii;
B. oricare dintre asociati/actionari oricand;
C. cenzorii societatii.
89) De catre cine poate fi formulata cererea de inmatriculare a societatii comerciale in Registrul
Comertului?
A. Auditorii externi ai societatii;
B. fondatori sau administratorii societatii;
C. orice persoana interesata.
90) Cand poate respinge judecatorul delegat cererea de inmatriculare a unei societati?
A. Cand actul constitutiv nu cuprinde toate mentiunile legale sau cuprinde clauze prin
care se incalca o dispozitie imperativa a legii;
B. Cand actul constitutiv nu cuprinde clauze referitoare la sucursalele societatii;
C. Cand actul constitutiv nu cuprinde numele cenzorilor la SRL.
91) Daca judecatorul delegat la constituire constata unele neregularitati cum anume procedeaza?
A. judecatorul delegat va admite cererea si va dispune remedierea ulterioara;
B. judecatorul delegat va respinge cererea pentru neregularitati si aceasta are autoritate de lucru
judecat;
C. judecatorul delegat fixeaza un nou termen si recomanda partilor remedierea
neregularitatilor pana la acest termen.

92) Cum este evidentiat capitalul social din punct de vedere contabil ?
A. Prin pasivul bilantului contabil, care cuprinde expresia valorica acestuia;
B. Prin activul bilantului contabil, cuprinzand valoarea aporturilor;
C. Prin patrimoniul societatii.
93) La ce forma de societate capitalul social subscris poate fi diferit de capitalul varsat?
A. la societatile de persoane;
B. la SRL-uri;
C. la societati pe actiuni.
94) La ce forma de societate capitalul social subscris poate fi diferit de capitalul varsat?
A. la societatile in nume colectiv;
B. la societatile pe actiuni;
C. la societati cu asociat unic.
95) Care este situatia aportului in numerar la societatile comerciale?
A. este obligatoriu la constituirea societatii comerciale, legea stabilind pentru anumite
forme limite minime ale acestei valori;
B. este obligatoriu numai la societatile pe actiuni;
C. este obligatoriu numai la SRL.
96) Care este relatia dintre patrimoniul societatii si capitalul social ?
A. patrimoniul societatii este intotdeauna egal cu capitalul social;
B. capitalul social este egal cu patrimoniul societatii numai in momentul constituirii
acestuia;
C. capitalul social trebuie sa fie intotdeauna mai mare decat patrimoniul societatii.
97) Care dintre urmatoarele sunt considerate fapte de comert subiective?
A. toate contractele unui comerciant, daca nu sunt de natura civila sau nu rezulta
contrariul din insusi actul respectiv;
B. toate actele savarsite de comerciant, indiferent daca sunt in nume propriu sau nu;
C. si obligatiile derivand din fapte licite sau din savarsirea unor fapte ilicite in legatura cu
activitatea comerciala a comerciantului.
98) Care este solutia corecta conform Codului comercial in ceea ce priveste faptele de comert
unilaterale sau mixte ?
A. Este supus legii comerciale raportul juridic chiar daca pentru una din parti actul
juridic respectiv are caracter necomercial;

B. In actele juridice mixte se supun legii comerciale si prevederile referitoare la statutul juridic al
necomerciantului;
C. Codul comercial nu prevede nici o exceptie de la aplicarea acestei reglementari referitoare la
aplicarea legii comerciale fata de necomercianti si nu exista cazuri in care legea sa dispuna altfel.
99) Care dintre urmatoarele forme de organizare ale societatii comerciale are personalitate
juridica?
A. Punctul de lucru;
B. Reprezentanta comerciala;
C. Filiala.
100) In ce moment societatea comerciala inceteaza a mai exista ca entitate juridica?
A. Societatea comerciala se afla in una din situatiile de fapt prevazute de lege ca fiind cauze de
dizolvare;
B. Societatea comerciala se afla in curs de lichidare judiciara;
C. Judecatorul delegat dispune radierea societatii comerciale din Registrul Comertului.
101) In care dintre urmatoarele situatii societatea comerciala pe actiuni intra in lichidare?
A. In cazul declararii nulitatii societatii;
B. Cand adunarea generala hotaraste majorarea capitalului social;
C. La decesul unuia dintre membrii fondatori.
102) In care dintre urmatoarele situatii societatea comerciala pe actiuni intra in lichidare?
A. La decesul cenzorilor societatii;
B. La decesul administratorului unic;
C. La declararea nulitatii societatii.
103) In ce cazuri creditorii societatii pot face opozitie ?
A. In cazul schimbarii denumirii societatii;
B. In cazul majorarii capitalului social;
C. In cazul reducerii capitalului social, al fuziunii, divizarii si dizolvarii anticipate a
societatii.
104) Cati asociati poate avea cel mult o societate cu raspundere limitata ?
A. 50 asociati;
B. 5 asociati;
C. 10 asociati.

105) Prin ce act juridic se constituie societatea cu raspundere limitata cu asociat unic?
A. Contract de societate;
B. Contract de societate si statut;
C. Statut (act constitutiv) .
106) La ce forma de societate comerciala capitalul social poate fi subscris sau varsat ?
A. Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic;
B. Societatea pe actiuni;
C. Societatea in nume colectiv.
107) La ce forma de societate nu este obligatoriu a fi varsat integral capitalul social subscris la
data constituirii?
A. Societatea in nume colectiv;
B. Societatea in comandita simpla;
C. Societatea pe actiuni.
108) Capitalul social al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de o
anumita suma in ce valoare?
A. 200 Ron;
B. 90.000 Ron;
C. 2500 Ron.
109) Care sunt efectele dizolvarii societatii comerciale?
A. Intrarea societatii in lichidare;
B. Pierderea personalitatii juridice;
C. Numirea unui cenzor/auditor.
110) De catre cine sunt revocati membrii consiliului de administratie si presedintele acestuia?
A. Numai de catre adunarea generala;
B. De ceilalti administratori;
C. De cenzori/auditori.
111) O parte sociala la o societate cu raspundere limitata nu poate fi mai mica de ce valoare?
A. 100 Ron;
B. 10 Ron;
C. 0,1 Ron.

112) Actiunile unei societati comerciale pe actiuni cum pot fi?


A. Pot fi numai nominative;
B. Pot fi numai la purtator;
C. Pot fi nominative sau la purtator.
113) Care sunt caracteristicile partilor sociale ale unei societati comerciale?
A. Pot fi reprezentate prin titluri negociabile;
B. Pot fi mai mici de 10 Ron;
C. Sunt subdiviziuni ale capitalului social.
114) De catre cine sunt exercitate atributiile depline de decizie ale unei societati comerciale?
A. Consiliul de Administratie;
B. Adunarea Generala a asociatilor/ actionarilor;
C. Cenzori/Auditori.
115) In sarcina cui sunt atributiile de control ale societatii?
A. Administratorilor;
B. Asociatilor/ actionarilor;
C. Cenzorilor.
116) Prin ce modalitate se creaza o noua persoana juridica ?
A. Prin infiintarea unei filiale a societatii;
B. Prin prelungirea duratei societatii;
C. Prin schimbarea formei societatii.
117) Ce sistem/principiu are la baza determinarea obiectului dreptului comercial ?
A. Deplina libertate a partilor de a stabili comercialitatea raportului juridic;
B. Sistemul obiectiv;
C. Sistemul subiectiv.
118) Ce fel de persoane pot fi administratorii societatilor comerciale?
A. Numai persoane fizice;
B. Persoane fizice sau juridice;
C. Numai persoane juridice prin reprezentantul permanent persoana fizica.
119) Care sunt efectele declararii nulitatii societatii comerciale ?

A. Societatea intra in dizolvare si lichidare;


B. Personalitatea societatii inceteaza;
C. Efectele hotararii de declarare a nulitatii retroactiveaza.
120) Declararea nulitatii societatii comerciale ce efecte are?
A. Nu are efect retroactiv asupra actelor incheiate in numele sau;
B. Aduce atingere actelor incheiate in numele sau;
C. Conduce la incetarea cu efect retroactiv.
121) Care sunt caracteristicile incheierilor judecatorului delegat de la Registrul Comertului?
A. Sunt supuse apelului;
B. Nu sunt executorii de drept;
C. Sunt supuse numai recursului.
122) Care este termenul de recurs la incheierile judecatorului delegat de la Registrul Comertului ?
A. Este de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
B. Este de 30 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
C. Este de 60 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.
123) Din ce moment bunurile constituite ca aport in societate pot deveni proprietatea societatii?
A. Din momentul inmatricularii societatii in Registrul Comertului;
B. Din momentul depunerii aporturilor la societate;
C. Din momentul agrearii asupra acestora de catre asociati/actionari.
124) Aportul asociatilor la capitalul social ce carcateristici indeplineste?
A. nu este o parte a capitalului social;
B. nu este purtator de dobanzi;
C. nu este obligatoriu in numerar la constituirea oricarei forme de societate.
125) Administratorii ce reprezinta societatea legal pot transmite dreptul lor de reprezentare?
A. nu pot transmite dreptul de reprezentare in orice situatie;
B. pot transmite dreptul de reprezentare in orice situatie;
C. pot transmite dreptul de reprezentare numai daca acesta facultate li s-a acordat
expres.
126) Care dintre urmatoarea caracteristici ale actiunilor este corecta?

A. Actiunile pot fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala;
B. Actiunile au numai o valoare egala, acordand tuturor posesorilor drepturi egale;
C. Valoarea unei actiuni nu va putea fi mai mica de 0,1 Ron.
127) Care dintre urmatoarea caracteristici ale actiunilor este corecta?
A. Actiunile nominative nu pot fi convertite in actiuni la purtator;
B. Actiunile pot fi nominative sau la purtator;
C. Actiunile neplatite in intregime sunt intotdeauna la purtator.
128) Ce modificare a societatii comerciale poate fi delegata Consiliului de Administratie/
Directoratului de catre adunarea generala extraordinara?
A. Schimbarea formei juridice a societatii;
B. Prelungirea duratei societatii;
C. Mutarea sediului societatii;
129) Ce modificare a societatii comerciale poate fi delegata Consiliului de Administratie/
Directoratului de catre adunarea generala extraordinara?
A. Emisiunea de obligatiuni;
B. Orice modificare a actului constitutiv;
C. Schimbarea obiectului secundar de activitate a societatii.
130) In ce proportie din numarul total de drepturi de vot este necesara prezenta actionarilor la
prima convocare pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare ?
A. Cel putin din numarul total de drepturi de vot;
B. Cel putin din numarul total de drepturi de vot;
C. Cel mult 1/5 din numarul total de drepturi de vot.
131) De catre cine este administrata societatea pe actiuni conform sistemului dualist ?
A. Directorat si Consiliu de supraveghere;
B. Consiliu de Administratie si Directori;
C. Consiliu de Administratie si auditori.
132) Cum poate fi modificat actul constitutiv al unei societati comerciale ?
A. Actul constitutiv al unei societati comerciale nu poate fi modificat;
B. Actul constitutiv al unei societati comerciale poate fi modificat prin hotararea
adunarii generale;

C. Actul constitutiv al unei societati comerciale nu poate fi modificat prin hotararea instantei
judecatoresti in cazuri speciale prevazute de lege (excludere, retragere).
133) Conform sistemului dualist Directoratul isi exercita atributiile sub controlul carui organ?
A. Adunarii Generale;
B. Consiliului de Supraveghere;
C. Consiliului de Administratie.
134) Cum se realizeaza lichidarea activului social?
a. Prin transformarea bunurilor societatii in bani si distribuirea sumelor catre asociati;
b. Prin transformarea bunurilor societatii in bani si incasarea creantelor pe care
societatea le are fata de terti;
c. Prin achitarea datoriilor societatii.
135) Ce pot solicita lichidatorii daca fondurile obtinute din lichidarea activului societatii nu sunt
suficiente pentru ca sa acopere pasivul social?
a. Sa ceara sumele necesare asociatilor care raspund nelimitat si a celor ce nu au
efectuat varsamintele;
b. Sa ceara administratorilor societatii sa procure fondurile necesare pentru plata daotriilor;
c. Sa ceara cenzorilor societatii sa procure fondurile necesare pentru achitarea datoriilor.
136) Ce poate decide lichidatorul in situatia in care in procedura de lichidare voluntara nu exista
nici un fel de sume in vederea achitarii datoriilor societatii din nicio sursa (bunuri, asociati cu
raspundere nelimitat?
a. Inchiderea procedurii de lichidare;
b. Renuntarea la pozitia de lichidator.
c. Declansarea procedurii insoventei;
137) Cine numeste lichidatorii unei societati comerciale ?
a. Consiliul de administratie al societatii;
b. Adunarea generala care hotaraste lichidarea;
c. Directorul Oficiului Registrului Comertului unde societatea isi are sediul.
138) Care este consecinta mentinerii personalitatii juridice a societatii in perioada lichidarii ?
a. Adunarea generala nu mai decide decat asupra problemelor direct legate de lichidare
iar administratorii societatii sunt inlocuiti de lichidatori;
b. Societatea nu mai are atribute de identificare;
c. asociatii nu mai pot dispune de patrimoniul societatii, acesta fiind in mod automat transferat
creditorilor.

139) In ce cazuri dizolvarea are loc fara lichidare ?


a. in cazul societatii pe actiuni ale carei actiuni sunt listate pe o piata reglementata;
b. in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii;
c. in cazul societatii in nume colectiv.
140) Dupa momentul declararii dizolvarii societatii ce obligatii au administratorii societatii?
a. sa nu intreprinda acte de comert in afara de cele necesare pentru lichidare, in caz
contrar, ei sunt personal si solidar raspunzatori pentru operatiunile pe care le-au
intreprins;
b. sa-si depuna demisia la registrul comertului;
c. sa solicite publicarea in Monitorul Oficial a situatiilor financiare ale societatii.
141) Ce posibilitate are asociatul care a provocat el insusi neintelegerile pentru care se solicita
dizolvarea?
a. poate cere doar o parte mai mica din contravaloarea contributiei sale la patrimoniul societatii;
b. poate sa solicite plata imediata a contravalorii partilor sociale platite;
c. nu va putea formula actiunea in dizolvare, deoarece invoca propria sa turpitudine.
142) Cine poate introduce cererea de dizolvare in societatile de persoane si in societatea cu
raspundere limitata?
a. numai asociatii majoritari;
b. oricare dintre asociati;
c. numai asociatii minoritari.
143) In ce conditii pot asociatii sa revina asupra hotararii de dizolvare a societatii luate?
a. pana la publicarea efectiva a deciziei in Monitorul Oficial ;
b. pana la expirarea termenului de 30 de zile de la depunerea la registrul comertului.
c. cat timp nu s-a facut nici o repartitie de activ.
144) In care din urmatoarele cazuri se dizolva de drept o societate comerciala?
a. In cazul schimbarii formei juridice a societatii;
b. La expirarea duratei societatii stabilita in actele constitutive;
c. La schimbarea asociatului majoritar al societatii.
145) In ce conditii se dizolva societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni si cu raspundere
limitata?
a. Cand cenzorii sau auditorii financiari constata existenta de pierderi;

b. Cand capitalul social al societatii nu a fost varsat in termenul prevazut in actele constitutive.
c. Cand administratorii constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca
diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate
din valoarea capitalului social;
146) In ce conditii se dizolva societatea pe actiuni ?
a. Cand numarul cenzorilor numiti scade sub minumul legal daca in termen de 9 luni de la data
constatarii reducerii numarului de actionari sub minimul legal nu se completeaza comisia de
cenzori;
b. Cand numarul de actionari scade sub minimul legal si daca in termen de 9 luni de la
data constatarii reducerii numarului de actionari sub minimul legal nu se completeaza
actionariatul;
c. Cand numarul administratorilor scade sub minumul legal daca in termen de 9 luni de la data
constatarii reducerii numarului de actionari sub minimul legal nu se completeaza administratorii.
147) In ce conditii se dizova societatea in nume colectiv sau cu raspundere limitata?
a. prin falimentul, incapacitatea sau decesul unuia dintre asociati, cand, datorita
acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur si nu exista cauze de
continuare cu mostenitorii;
b. cand asociatii nu hotarasc distribuirea de dividende pentru trei ani consecutiv;
c. cand asociatii hotarasc schimbarea sediului societatii in alta localitate.
148) In ce caz se dizolva societatea comerciala cu raspundere limitata cu unic asociat ?
a. In cazul in care asociatul unic este si administratorul societatii;
b. In cazul in care asociatul unic mai este asociat unic si in alta societate cu raspundere
limitata cu asociat unic;
c. In cazul in care asociatul unic este angajat al societatii.
149) Cand trebuie asociatii sa decida asupra eventualei prelungiri a duratei societatii?
a. cu cel putin 3 luni inainte de expirarea duratei pentru care aceasta fusese
constituita;
b. cu cel putin 6 luni inainte de expirarea duratei pentru care aceasta fusese constituita;
c. cu cel putin 24 de luni inainte de expirarea duratei pentru care aceasta fusese constituita.
150) Care este rezultatul juridic al unei operatiuni de fuziune?
a. o dublare a patrimoniului societatii;
b. o concentrare a societatilor comerciale
c. Schimbarea formei juridice a societatii.
151) Cum se realizeaza fuziunea prin absorbtie?
a. mai multe parti ale mai multor societatii se unesc pentru cresterea profiturilor;

b. trei societati sunt inglobate intr-o noua persoana juridica.


c. o societate existenta sau nou creata inglobeazauna sau mai multe societati, care isi
inceteaza astfel existenta.
152) Cum se realizeaza fuziunea prin contopire?
a. trei societati sunt inglobate intr-o singura persoana juridica existenta.
b. doua sau mai multe societati se dizolva fara lichidare si transfera integral
patrimoniul lor catre o alta persoana;
c. o societate din grupul de societati devine actionar majoritar al uneie alte societati.
153) Care este rezultatul divizarii ?
a. Patrimoniul unei societati comerciale se imparte intre doua sau mai multe societati.
b. Denumirea societatii este impartita in mai multe cuvinte separate;

c. Sediul social este impartit intre mai multe societati.

154) Cum se realizeaza divizarea totala?


a. dintr-o societate existenta un asociat ramane cu atributele de identificare iar altul cu capitalul
social;
b. dintr-o societate existenta asociatii isi impart in mod egal capitalul social.
c. Societatea isi inceteaza existenta, patrimoniul sau impartindu-se intre doua sau mai
multe societati nou constituite;
155) Cum se realizeaza desprinderea sau divizarea partiala?
a. o parte din capitalul social este transferat catre o alta societate comerciala existenta;
b. o parte din patrimoniu societatii, care isi continua existenta, se desprinde si se
transmite catre una sau mai multe societati care iau astfel fiinta;
c. Sediul social este impartit si cu alte persoane juridice.
156) Pana cand suspenda de regula opozitia la divizare sau fuziune executarea fuziunii sau a
divizarii ?
a. Pana la data la care hotararea judecatoreasca; a devenit irevocabila;
b. Pana la data publicarii hotararii judecatoresti in Monitorul Oficial;
c. Panala data la care care societatea debitoare face dovada platii datoriilor.
157) Care este efectul principal al fuziunii prin absorbtie?

a. Societatea absorbita isi continua existenta;


b. Societatea absorbita vinde bunurile din patrimoniul sau catre alte persoane juridice
c. Societatea nou infiintata preia drepturile si obligatiile societatii care isi inceteaza
existenta, operand o transmisiune universala;
158) Cum raspund fata de creditori in cazul divizarii totale, societatile care dobandesc bunuri prin
efectul divizarii ?
a. pentru creditele obtinute de la institutiile de credit in limita a doua treimi din capitalul social;
b. pentru obligatiile societatii care si-a incetat existenta prin divizare, proportional cu
valoarea activelor transferate;
c. pentru creditorii chirografari pana la concurenta capitalul social.
159) Cum raspund societatile care au dobandit bunuri prin divizare in cazul in care urmare a
divizarii nu se poate stabili societatea raspunzatoare pentru o obligatie?
a. solidar;
b. divizibil;
c. pro rata.
160) Care este cazul de excludere a asociatilor din societatile in nume colectiv, in comandita
simpla sau cu raspundere limitata, precum si a asociatilor comanditati in societatea in comandita
pe actiuni?
a. Asociatul cu raspundere nelimitata care nu se prezinta la adunarile generale;
b. Asociatul care nu contribuie la realizarea obiectului de activitate al societatii
c. Asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat.
161) Ce i se poate cere asociatului cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in
administratie ?
a. Excluderea din societate;
b. sa faca cerere de retragere voluntara din societate;
c. sa depuna o garantie suplimentara.
162) Care este sanctiunea pentru asociatii care iau parte ca asociati cu raspundere nelimitata, in
alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, sau fac operatiuni in contul lor sau
al altora in acelasi fel de comert sau in unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti asociati?
a. Sunt mentionati in registrul comertului ca atare;
b. Sunt exclusi din societate;
c. Sunt reclamati la Camera de Comert si declarati incapabili de a detine calitatea de asociat.
163) Care este efectul admiterii opozitiei tertilor creditori ai unui asociat intr-o societate in nume
colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata cu privire la hotararea adunarii generale
de prelungire a duratei societatii peste termenul fixat initial ?

a. asociatul respectiv poate fi exclus din Societate;


b. asociatul respectiv trebuie sa dea garantii suplimentare creditorilor;
c. asociatul respectiv poate fi cercetat pentru frauda.
164) In ce cazuri pot fi exclusi din societate actionarii din societatea pe actiuni sau asociatii
comanditari din societatea in comandita pe actiuni ?
a. daca realizeaza acte de concurenta neloiala impotriva societatii;
b. daca este declansata urmarirea penala impotiva acestora
c. nu pot fi exclusi, indiferent de motivele pe care le-ar invoca ceilalti actionari;
165) La ce are dreptul asociatul exclus din societate ?
a. La o suma de bani care sa reprezinte valoarea cotei sale parti din patrimoniul
societatii
b. La o parte proportionala din capitalul social;
c. La o despagubire in natura prin preluarea unor bunuri ale societatii.
166) In cazul societatii pe actiuni, care este obiectul hotararii luate de adunarea generala care da
dreptul actionarului de a se retrage din societate ?
a. Schimbarea obiectului principal de activitate;
b. Schimbarea sediului societatii in alt judet in Romania;
c. transferul actiunilor detinute de catre actionarul majoritar.
167) In ce cazuri asociatii societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere
limitata se pot retrage ?
a. in cazurile prevazute de legea contabilitatii
b. in baza hotararii luate de catre asociatii reprezentand majoritatea capitalului social
c. cu acordul tuturor celorlalti asociati.
168) In ce conditii are dreptul sa primeasca actionarul retras din societatea pe actiuni sau din
societatea in comandita pe actiuni ?
a. Conform unei expertize contabile proprotional cu activitatea sa in cadrul societatii
b. Proportional cu activul social net ce ar rezulta dupa ultimul bilant contabil aprobat;
c. Conform celor stabilite printr-o hotarare judecatoresca.
169) Cum se transmite dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative dematerializate ?
a. Prin hotarare a actionarilor societatii luata cu unanimitatea acestora.
b. Prin inregistrarea mentiuniii in registrul comertului

c. Prin declaratia comuna a cedentului si cesionarului facuta in registrul actionarilor;


170) Cum se transfera dreptul de proprietate asupra actiunilor la purtator?
a. Prin hotarare a actionarilor societatii luata cu unanimitatea acestora
b. Prin simpla transmisiune a acestora, fara a mai fi necesara nici o alta formalitate
c. Prin declaratia comuna a cedentului si cesionarului facuta in registrul actionarilor
171) Cum se realizeaza infiintarea unei garantii reale mobiliare asupra actiunilor, indiferent de
forma acestora?
a. Printr-o declaratie emanand de la titularul actiunilor sau contract specific in care se
vor arata cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor gajate;
b. Prin hotarare judecatoreasca de constatare a existentei garantiei;
c. Prin inregistrarea mentiunii in registrul comertului.
172) In ce termen va fi obligata societatea comerciala care dobandeste actiuni cu incalcarea
conditiilor legale va fi obligata sa le instraineze ?
a. In cel mult sase de la data subscrierii lor;
b. In cel mult doi ani de la data subscrierii lor
c. In cel mult un an de la data subscrierii lor;
173) In ce conditii asociatii societatilor de persoane si societatile cu raspundere limitata au dreptul
de a se opune in cadrul adunarii generale cesiunii de parti sociale ?
a. Daca partile de interes sau cele sociale se cesioneaza unor terte persoane, ne
asociati;
b. Daca se schimba asociatul majoritar;
c. Daca partile sociale se cesioneaza intre asociatii existenti.
174) Care este cvorumul cerut de lege pentru aprobarea in cazul societatii cu raspundere limitata a
transmiterii partilor sociale catre persoane din afara societatii ?
a. cel putin 90% din capitalul social;
b. cel putin trei patrimi din capitalul social
c. cel putin jumatate plus unul din capitalul social.
175) In ce consta efectul principal al cesiunii ?
a. Schimbarea numarului sau a numelui asociatilor;
b. Transferul obligatiilor societatii
c. Transferul drepturilor conferite de calitatea de asociat catre cesionar;
176) Pentru ce ramane raspunzator fata de terti cedentul in afara de varsarea integrala a
capitalului social?

a. Pentru operatiunile anterioare cesiunii sau in curs de derulare la momentul cesiunii;


b. Pentru toate operatiunile scietatii pe intreaga durata a acesteia;
c. Pentru creditorii societatii pe care ii cunoaste personal.
177) Cui apartin dividendele care se cuvin dupa data transmiterii actiunilor?
a. Cedentului, in afara de cazul in care partile au convenit altfel
b. Cesionarului, in afara de cazul in care partile au convenit altfel;
c. Societatii, in afara de cazul in care partile au convenit altfel.
178) Care este consecinta schimbarii formei societatii ?
a. duce la dizolvarea de drept a societatii anterioare;
b. Presupune crearea unei pesoane juridice actualizate
c. nu conduce la incetarea existentei societatii ori crearea unei persoane juridice noi.
179) Dupa trecerea carui termen poate fi realizata reducerea capitalului social ?
a. doua luni de la publicarea Monitorului Oficial a hotararii adunarii generale a
asociatilor.
b. o luna de la publicarea Monitorului Oficial a hotararii adunarii generale a asociatilor;
c. doua luni de la data hotararii adunarii generale a asociatilor.
180) In ce conditii va putea o societate pe actiuni care a emis obligatiuni, sa reduca capitalului
social prin restituiri facute actionarilor din sumele rambursate in contul actionarilor?
a. cu acordul tuturor actionarilor;
b. proportional cu valoarea obligatiunilor rambursate;
c. cu acordul instantei judecatoresti competente.
181) Care din cele de mai jos reprezinta o modalitate de reducere a capitalului social?
a. Micsorarea numarului de asociati;
b. Reducerea patrimoniului social prin vanzari de bunuri
c. Micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale.
182) Care din cele de mai jos reprezinta o modalitate de reducere a capitalului social?
a. Reducerea valorii nominale a actiunilor sau partilor sociale
b. Reducerea patrimoniului social prin vanzari de bunuri;.
c. Reducerea obligatiilor societatii.
183) Ce presupune dreptul de preferinta in cazul majorarii de capital pentru societatile pe actiuni ?

a. actiunile nou emise vor fi distribuite numai actionarilor existenti;


b. Actiunilor nou emise vor fi purtatoare de dividente in mod piroritar.
c. actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere intr-un anumit termen celorlalti
actionari, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda si numai apoi catre terti;
184) Care este termenul acordat pentru exercitarea dreptului de preferinta in cazul hotararii
adunarii generale extraordinare pentru majorarea capitalului social dupa publicarea in Monitorul
Oficial, partea a IV-a?
a. cel putin 45 de zile cu incepere de la ziua publicarii;
b. cel putin o luna cu incepere de la ziua publicarii
c. cel putin 15 zile cu incepere de la ziua publicarii.
185) In ce termen trebuie adusa la indeplinire hotararea adunarii generale privind majorarea
capitalului social
a. sase luni de la data luarii acesteia
b. 30 de zile de la data luarii acesteia
c. de un an de la data luarii acesteia;
186) In ce procent trebuie platite actiunile emise in schimbul aporturilor noi la data subscrierii?
a. 50% din valoarea lor nominala;
b. 30% din valoarea lor nominala
c. 100% din valoarea lor nominala.
187) In ce termen trebuie platite intergal actiunile emise in schimbul aporturilor noi la majorarile de
capital ?
a. 5 ani de la data efectuarii primei subscrieri;
b. 1 an de la data luarii hotararii.
c. 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial, a hotararii adunarii generale;
188) Care sunt modalitatile de majorare a capitalului social?
a. Incorporarea rezervelor societatii din anii fiscali precedenti;
b. Cresterea valorii patrimoniului societatii prin achizitii de bunuri;
c. Plata datoriilor scadente.
189) Care din cele de mai jos reprezinta o modalitate de majorare a capitalului social la societatea
pe actiuni?
a. Compensarea crentelor societatii intre debitorii si creditorii acesteia;
b. Compensarea creantelor detinute de actionari impotriva societatii;

c. Iertarea de datorie.
190) Care este cuantumul rezervelor legale obligatorii in cazul societatii pe actiuni si a societatii cu
raspundere limitata?
a. 5 % pe an pana la nivelul a minimum o jumatate din capitalul social
b. 3 % pe an pana la nivelul a minimum o cincime din capitalul social
c. 5 % pe an pana la nivelul a minimum o cincime din capitalul social;
191) Cand este obligatorie forma autentica a actului constitutiv ?
a. la reducerea capitalului social prin reducerea valorii partii sociale;
b. la subscrierea ca aport in natura a dreptului de proprietate asupra unui teren;
c. la schimbarea formei juridice a societatii din SA in SRL.
192) Cand este obligatorie forma autentica a actului constitutiv ?
a. La modificarea formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau in
comandita simpla;
b. La schimbarea sediului societatii in alt judet;
c. La schimbarea denumirii societatii.
193) In ce caz nu poate fi declarata nulitatea Societatii?
a. Daca asociatii se inteleg sa continue activitatea societatii fara remedierea situatiei;
b. In cazul in care cauza nulitatii invocata in cererea de anulare a fost inlaturata inainte
de a se pune concluzii pe fond la tribunal;
c. Daca asociatii au informat prin publicarea intr-un ziar de circulatie situatia societatii si a cauzei
de nulitate.
194) Cand va produce hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii societatii comerciale efecte
erga omnes?
a. dupa mentionarea acesteia in registrul comertului si publicarea in Monitorul Oficial;
b. dupa ramanerea ei irevocabila,
c. dupa ramanerea ei definitiva.

195) Cum se produc efectele hotararii de declarare a nulitatii societatii comerciale ?


a. Retroactiv;
b. numai pentru viitor;
c. de la data depunerii cererii de constatare a nulitatii.

196) Care este situatia personalitatii juridice a societatii comerciale in urma declararii nulitatii?
a. Inceteaza in mod automat fiind radiata din registrul comertului;
b. exista in continuare fara nici un fel de limite pana la radierea din registrul comertului;
c. Societatea intra in dizolvare si lichidare deci continua sa existe, cu atribute limitate.
197) In ce caz societatea si tertii nu pot opune pentru a se sustrage de la obligatiile asumate o
neregularitate in numirea reprezentantilor, administratorilor sau a altor persoane care fac parte din
organele societatii ?
a. Cand aceasta numire a fost publicata in conformitate cu legea;
b. Cand aceasta numire a fost mentioanta in Registrul Comertului;
c. Cand au trecut mai mult de 10 luni de la data acelei neregularitati.
198) Cum se produc efectele unei clauze arbitrale introduse in actele constitutive ale societatii ?
a. numai fata de asociatii initiali ai societatii;
b. nu produce nici un fel de efecte;
c. fata de asociatii initiali si dobanditorii ulteriori de parti sociale sau actiuni.
199) Cui apartine competenta pentru actiunea in regularizarea viciilor actului constitutiv sau a
urmare a neindeplinirii unei cerinte legale pentru constituirea societatii constatate dupa
inmatriculare ?
a. exlcusiv tribunalului arbitral daca partile convin in acest fel;
b. exclusiv instantei judecatoresti;
c. Registrului comertului si judecatorului delegat.
200) Cui apartine competenta pentru opozitia creditorilor sociali si a altor persoane interesate fata
de hotararile asociatilor cu privire la modificarea actului constitutiv ?
a. exclusiv instantei judecatoresti;
b. exlcusiv tribunalului arbitral daca partile convin in acest fel;
c. partilor.
201) Cui apartine competenta pentru cererile de anulare si suspendare a unei hotarari a adunarii
generale a actionarilor formulate de catre actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au
votat contra ?
a. exlcusiv tribunalului arbitral;
b. Partilor;
c. exclusiv instantei judecatoresti.
202) Ce are ca obiect auditul intern ?
a. numai evaluarea activelor interne ale societatii;

b. Activitatea de examinare obiectivaa ansamblului activitatilor entitatii in scopul


furnizarii unei evaluari
independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a
acesteia;
c. numai verificarea dividendelor platite actionarilor .
203) Ce principii se aplica in privinta raspunderii cenzorilor?
a. Cele pentru raspunderea actionarilor;
b. Cele pentru raspunderea administratorilor;
c. Cele pentru raspunderea din dreptul muncii.
204) Cum delibereaza cenzorii pentru verificarea situatiilor financiare?
a. Impreuna sau in caz de de neintelegere separat cu informarea Adunarii Generale;
b. Intotdeauna separat;
c. dupa cum au stabilit admisnitratorii societatii.
205) Ce drept prevede legea pentru cenzori?
a. de a primi lunar sume de bani egale cu garantia depusa de administratori;
b. de a vota in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie
c. de a obtine in fiecare luna de la administratori o situatie despre mersul operatiunilor
Societatii.
206) Care este situatia unei cereri de opozitie impotriva deciziilor administratorilor prin care, prin
delegarea unor atributii ale adunarii generale extraordinare a actionarilor, acestia pot decide
modificarea actelor constitutive?
a. Este admisibila in principiu in fata instantelor judecatoresti;
b. Este inadmisibila;
c. Este de competenta registrului comertului.
207) Cine poate formula o actiune in nulitatea deciziilor administratorilor?
a. Creditorii societatii care au crente mai mari de 10% din capitalul social;
b. Debitorii societatii;
c. Actionarii si cenzorii, pe calea actiunii oblice.
208) Ce fel de cereri pot fi formulate impotriva deciziilor administratorilor ca organe statutare ale
societatii comerciale?
a. numai cereri de opozitie;
b. numai actiuni de constatarea nulitatii

c. numai cereri de constatarea nulitatii relative.


209) Cine are dreptul la actiune pentru antrenarea raspunderii
administratorul societatii prin fapte proprii prejudiciaza direct actionarii?

administratorului

daca

a. numai societatea;
b. Actionarii fie ei minoritari sau majoritari;
c. ceilalti administratori sau cenzorii.
210) Cum este raspunderea administratorilor pentru fapta proprie in cazul societatii pe actiuni si in
comandita pe actiuni ?
a. Divizibila;
b. Imprescriptibila;
c. Solidara.
211) Ce bunuri fac obiectul aportului in natura?
a. Numai bunuri imobile;
b. Orice fel de bunuri;
c. Numai bunuri corporale.
212) Este necesar aportul in numerar la constituirea societatii comerciale?
a. da, fara a exista limite minime sau maxime;
b. nu este necesar;
c. este obligatoriu in anumite limite minime prevazute de lege.
213) Ce reprezinta aporturile asociatilor ?
a. Intentiile de dezvoltare a societatii in urmatorii 3 ani;
b. Drepturile decurgand din actul constitutiv
c. Obligatiile asumate de catre asociati pentru a aduce in societate anumite valori
patrimoniale;
214) Cu ce sunt garantate obligatiile unei societati comerciale ?
a. Cu patrimoniul tuturor asociatilor
b. Cu patrimoniul social;
c. Cu capitalul social.
215) Cand este patrimoniul social egal cu capitalul social?
a. la constituirea societatii,

b. dupa trecerea unui termen de 1 an de la constituire;


c. dupa incheierea varsamintelor din capitalul social.
216) Ce reprezinta patrimoniul societatii ?
a. Toatalitatea activelor societatii;
b. Totalitatea drepturilor societatii.
c. Totalitatea drepturilor si obligatiilor societatii
217) Cum poate fi definit capitalul social ?
a. Capitalul social reprezinta evaluarea bunurilor imobile si mobile aduse ca aport;
b. Capitalul social reprezinta suma totala, exprimata in bani, a valorii aporturilor
asociatilor;
c. Capitalul social reprezinta suma creantelor asociatilor/ actionarilor.
218) Ce reprezinta capitalul social subscris ?
a. Valoarea totala a aporturilor subscrise de asociati;
b. sumele de bani achitate pentru constituirea societatii;
c. Valoarea tuturor aporturilor aduse la constitutirea societatii, inclusiv aporturile in munca.
219) Ce reprezinta capitalul social varsat ?
a. sumele de bani achitate pentru constituirea societatii;
b. sumele de bani platite de catre asociati in contul societatii;
c. Valoarea totala a aporturilor aduse efectiv de asociati.
220) Ce reprezinta din punct de vedere juridic capitalul social al societatii ?
a. Garantia indeplinirii la timp a obligatiilor asumate;
b. o garantie pentru creditorii sociali a existentei unui minim de bunuri si sume de bani
in patrimoniul social;
c. Garantia asociatilor de recuperare a sumelor varsate ca aport.
221) Cum poate fi modificat capitalul social?
a. Prin modificarea actelor constitutive cu respectarea tuturor formalitatilor legale;
b. Prin acordul exprimat al asociatilor fara alte formalitati;
c. Prin declaratie pe proprie raspundere la registrul comertului.
222) Pentru ce poate fi folsit capitalul social?
a. Pentru efectuarea primelor cheltuieli ale societatii;

b. Pentru garantarea obligatiilor personale ale asociatilor;


c. Pentru plata de dividende asociatilor.
223) Care act normativ stabileste continutul actului constitutiv ?
a. Legea 26/1990 privind Registrul Comertului;
b. Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale;
c. Codul Comercial.
224) Ce caracteristici are obiectul de activitate al societatii?
a. Licit si sa nu fie contrar ordinii publice si bunelor moravuri;
b. Mentionat pe scurt in actul constitutiv;
c. Mentionat doar in registrul comertului.
225) Cu ce intentie trebuie exprimat consimtamantul asociatilor la incheierea actului constitutiv ?
a. De a organiza activitati de binefacere;
b. De a sprijini cresterea economica a localitatii;
c. De a desfasura in comun cu ceilalti asociati o activitate comerciala in scopul obtinerii
de profit.
226) Care dintre urmatoarele actiuni este de competenta adunarii generale ordinare?
a. mutarea sediului societatii;
b. alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie, respectiv ai consiliului
de supraveghere, si cenzorii;
c. Schimbarea formei juridice a societatii.
227) Care dintre urmatoarele hotarari sunt de competenta adunarii generale ordinare?
a. De prelungire a duratei societatii;
b. De majorare a capitalului social;
c. De pronuntare
directoratului.

asupra

gestiunii

consiliului

de

administratie,

respectiv

228) Care dintre urmatoarele hotarari este de competenta adunarii generale ordinare?
a. Hotararea prin care se stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz,
programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
b. Hotararea prin care se converteste actiunile dintr-o categorie in cealalta;
c. Hotararea prin care se converteste o categorie de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni.
229) Care dintre urmatoarele modificari este de competenta adunarii generale extraordinare?

a. Schimbarea formei juridice a societatii;


b. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor
prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat si de consiliul de supraveghere de
cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;
c. alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de
supraveghere, si cenzorii.
230) Care dintre urmatoarele actiuni este de competenta adunarii generale extraordinare?
a. fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
b. Pronuntarea asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului;
c. stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si, dupa caz, a programului de activitate, pe exercitiul
financiar urmator.
231) Care dintre urmatoarele actiuni este de competenta adunarii generale extraordinare?
a. reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
b. Pronuntarea asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului;
c. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si, dupa caz, a programului de activitate, pe exercitiul
financiar urmator.
232) Pentru ce termen adunarea generala extraordinara poate delega majorarea capitalului social
al societatii Consiliului de Administratie/ Directoratului?
a. 2 ani
b. 3 ani
c. 5 ani
233) Pentru ce valoare poate fi delegata de catre adunarea generala extraordinara majorarea
capitalului social Consiliului de Administratie/ Directoratului?
a. Pentru jumatate din valoarea activelor nete ale societatii la data delegarii;
b. Pentru valoarea capitalului social la data delegarii;
c. Fara limita.
234) Cum este raspunderea administratorilor pentru fapta proprie si deciziile proprii in cazul
societatii in nume colectiv, in comandita simpla si societatii cu raspundere limitata?
a. solidara;
b. Imprescripibila;
c. Divizibila.
235) Care sunt reglementarile legale in materia societatilor comerciale care guverneaza raporturile
dintre
administratori si societate ?

a. codului comercial;
b. Mandatului comercial si Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale;
c. Legislatia dreptul muncii.
236) Ce fel de raspundere se aplica incalcarii normelor legale de concurenta neloiala, obligatiei de
fidelitate, si infractiunilor contra societatii ?
a. Delictuala;
b. Contractuala;
c. mixta.
237) Cand are loc incetarea mandatului administratorilor?
a. La schimbarea asociatilor societatii;
b. La schimbarea formei juridice a societatii ;
c. La implinirea termenului pentru care a fost acordat;.
238) In ce conditii are loc incetarea mandatului administratorilor ?
a. La schimbarea starii civile a administratorului ;
b. La revocarea mandatului de catre adunarea generala;
c. La iesirea la pensie a administratorului.
239) Cum trebuie sa fie valoarea actelor juridice incheiate de aministratori prin care sa
dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in
patrimoniul societatii ?
a. Sa nu depaseasca jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data
incheierii actului juridic;
b. Sa nu depaseasca 10% din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului
juridic;
c. Sa nu depaseasca jumatate din valoarea capitalului social al societatii.
240) Dreptul administratorilor de a reprezenta societatea poate fi transmis in ce conditii ?
a. daca actul constitutiv nu prevede ceva special;
b. daca societatea este administrata de mai multi administratori ;
c. daca aceasta facultate li s-a acordat in mod expres de catre asociati.
241) Ce cvorum este necesar pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administratie ?
a. cel putin jumatate din numarul administratorilor, daca prin actul constitutiv nu se
prevede un numar mai mare;
b. cel putin din numarul administratorilor;

c. toti administratorii.
242) Care este termenul in care se face convocarea Adunarii generale ?
a. cu cel putin 15 zile libere inainte de data adunarii ;
b. cu cel putin 20 zile libere inainte de data adunarii;
c. cu cel putin 30 zile libere inainte de data adunarii.
243) Pentru ce actionari exercitiul dreptului de vot este suspendat ?
a. Actionarii care nu au efectuat varsamintele ajunse la scadenta;
b. Actionarii care nu au fost prezenti la sedinta adunarii Generale;
c. Actionarii care nu au indicat domicliul in actele constitutive.
244) Conform prevederilor Legii nr. 31/1990 termenul mandatului administratorilor nu poate fi mai
mare de cati ani ?
a. 5 ani
b. 3 ani
c. 4 ani.
245) In ce conditii numirea administratorilor, atunci cand nu se realizeaza prin actele constitutive,
devine opozabila tertilor ?
a. prin adoptarea hotararii de catre asociati
b. prin indeplinirea formalitatilor de publicitate cerute de lege
c. prin publicarea unui anunt in presa de circulatie locala.
246) Ce fel de actiune pot formula tertii pentru a se opune efectelor hotararii adunarii generale ?
a. opozitie fata de hotararile adunarii generale prin care sunt prejudiciati, daca aceste
hotarari privesc modificarea actelor constitutive;
b. actiune in anulare a hotararilor adunarii generale;
c. cerere de restituire a sumelor datorate de catre societate.
247) Pana cand opozitia suspenda fata de oponenti executarea hotararii asociatilor ?
a. pana la publicarea hotararii in Monitorul Oficial
b. pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti
c. pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti
248) Care este efectul hotararii judecatoresti de admitere a opozitiei ?
a. Anularea hotararii asociatilor;

b. Inopozabilitatea acesteia fata de tertii care au atacat-o ;


c. plata a unor despagubiri de catre societate.
249) Care este termenul in care poate fi introdusa opozitia ?
a. 30 de zile de la data publicarii hotararii sau a actului constitutiv actualizat in
Monitorul Oficial;
b. 30 de zile de la data adunarii generale;
c. Nelimitat.
250) Care sunt singurii asociati care pot ataca hotararile adunarii generale ?
a. Asociatii reprezentati in cadrul adunarii generale;
b. Asociatii care s-au abtinut de la vot.
c. Asociatii care au luat parte la adunarea generala, au votat impotriva si au cerut sa se
insereze aceasta in procesul verbal al adunarii, sau asociatii care nu au fost prezenti in
adunarea generala
251) Care este cvorumul necesar al adunarii generale in societatile cu raspundere
limitata?
a. majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale
b. unanimitatea tuturor asociatilor
c. majoritatea absoluta a asociatilor si administratorilor.
ANS:A
252) In ce conditii de cvorum decide adunarea generala la societatile cu raspundere
limitata, cu privire la modificarea actului constitutiv ?
a. Prin votul majoritatii absolute a asociatilor si administratorilor
b. Prin votul unanim al asociatilor, afara numai daca in actul constitutiv nu se prevede
altfel;;
c. Prin votul majoritatii absolute a asociatilor si a partilor sociale.
ANS:B
253) Cum este orice conventie privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului de vot ?
a. anulabila;
b. valabila;
c. nula.
ANS:C
254) In ce conditii se va trimite convocarea in cazul societatii cu raspundere limitata?

a. Prin scrisoare recomandata, cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea
acesteia, cu aratarea ordinii de zi;
b. Prin scrisoare simpla, cu cel putin 5 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea
acesteia, cu aratarea ordinii de zi;
c. Prin fax, cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea acesteia, cu aratarea
locului si a datei fixate pentru adunare.
ANS:A
255) Ce drepturi specifice confera actiunile preferentiale titularilor acestora in cazul
societatilor pe actiuni?
a. dreptul la mai multe voturi pentru o actiune
b. dreptul la dividend prioritar si fara drept de vot;
c. dreptul de a fi membru in Consilul de Administratie al Societatii.
ANS:B
256) Ce fel de atributii are adunarea generala a unei societati comerciale ?
a. de conducere zilnica a societatii;
b. de reprezentare a societatii
c. de decizie depline in ceea ce priveste societatea;
ANS:C
257) Ce are ca obiect aportul in industrie ?
a. munca asociatilor;
b. munca familiei asociatilor;
c. servicii prestate de catre societate.
ANS:A
258) Ce are ca obiect aportul in creante ?
a. creante ale societatii fata de terti;
b. creante pe care le are un asociat impotriva Societatii;
c. creante ale tertilor impotriva societatii .
ANS:B
259) La ce forme de societate aportul in creante nu este admis ?
a. Societatile in nume colectiv;
b. Societatile in comandita simpla.

c. Societatile raspundere limitata.


ANS:C
260) In cazul in care plata creantei constituita ca aport la capitalul social nu s-a putut
obtine prin urmarirea debitorului cedat, asociatul raspunde pentru ce anume?
a. pentru daune si suma datorata, cu dobanda legala din ziua scadentei creantelor;
b. pentru dobanzile la capitalul nevarsat;
c. pentru prejudiciile de imagine aduse societatii.
ANS:A
261) In cazul in care in actul constitutiv nu se prevede cu ce titlu sunt aduse bunurile ca
aport la capitalul social atunci cum se vor considera casunt aduse ?
a. se va considera ca bunurile sunt aduse cu titlu de uz;
b. se va considera ca bunurile sunt aduse cu titlu de uzufruct.
c. se va considera ca bunurile sunt aduse cu titlu de proprietate.
ANS:C
262) Ce are ca obiect aportul in natura?
a. numai bunuri imobile;
b. orice fel de bunuri
c. numai bunuri corporale.
ANS:B
263) Cum pot fi cazurile de dizolvare a societatilor comerciale ?
a. Dizolvare de drept, dizolvare voluntara;
b. Dizolvare de drept, divolvare voluntara, dizolvare judiciara;
c. Dizolvare voluntara, dizolvare judiciara.
ANS:B
264) Care dintre urmatoarele reprezinta cauza general valabila ce determina dizolvarea
unei societati comerciale?
a. trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
b. Posibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
c. Nedeclararea nulitatii societatii.
ANS:A

265) Care dintre urmatoarele reprezinta cauza general valabila ce determina dizolvarea
unei societati comerciale?
a. cand nu a trecut durata pentru care a fost infiintata societatea;
b. Imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
c. Nedeclararea nulitatii societatii.
ANS:B
266) Ce operatiuni pot efectua lichidatorii ?
a. Sa stea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii sa execute si sa termine
operatiunile de comert referitoare la lichidare sa vanda, prin licitatie publica, imobilele
si orice avere mobiliara a societatii vanzarea bunurilor nu se va putea face in bloc; sa
faca tranzactii; sa lichideze si sa
incaseze creantele societatii, chiar in caz de faliment al debitorilor, dand chitanta; sa
contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca
orice alte acte necesare;
b. Sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare; sa vanda,
prin licitatie publica, imobilele si orice avere mobiliara a societatii; vanzarea bunurilor
nu se va putea face in bloc; sa faca tranzactii; sa lichideze si sa incaseze creantele
societatii, chiar in caz de faliment al debitorilor, dand chitanta; sa contracteze obligatii
cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alte acte necesare;
c. Sa stea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii; sa vanda, prin licitatie
publica, imobilele si orice avere mobiliara a societatii; vanzarea bunurilor nu se va
putea face in bloc; sa faca tranzactii; sa lichideze si sa incaseze creantele societatii,
chiar in caz de faliment al debitorilor, dand chitanta;
sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca;
orice alte acte necesare.
ANS:A
267) Care dintre urmatoarele este cauza speciala care determina dizolvarea?
a. Activul net al societatii s-a diminuat la mai putin de jumatate de valoarea capitalului
social subscris;
b. Cazul in care capitalul social nu se reduce sub minimul legal;
c. Cazul in care numarul actionarilor nu scade sub minimul legal;
ANS:A
268) Care dintre urmatoarele este cauza speciala care determina dizolvarea?
a. cazul in care numarul actionarilor scade sub minimul legal;
b. cazul in care capitalul social se reduce sub minimul legal;
c. Toate.
ANS:C

269) Care dintre urmatoarele sunt consecinte ale lichidarii unei societati comerciale ?
a. Activitatea va fi subordonata exigentelor lichidarii - se modifica scopul (nu mai este
realizarea de beneficii ci realizarea lichidarii) si obiectul (limitarea acestuia la realizarea
operatiunilor aflate in desfasurare la momentul dizolvarii), administratorii sunt inlocuiti
cu lichidatori;
b. Activitatea va fi subordonata exigentelor lichidarii - se modifica scopul (nu mai este
realizarea de beneficii ci realizarea lichidarii) si obiectul (limitarea acestuia la realizarea
operatiunilor aflate in desfasurare la momentul dizolvarii), administratorii sunt inlocuiti
cu lichidatori, adunarea generala a
asociatilor isi inceteaza existenta.
c. Administratorii sunt inlocuiti cu lichidatori si adunarea generala a asociatilor isi
inceteaza existenta.
ANS:B
270) Cum se clasifica cazurile de dizolvare a societatilor comerciale ?
a. dizolvare de drept (ex: art.227 alin. (1) lit.a);
b. dizolvare involuntara (ex: art.227 alin. (1) lit.d);
c. dizolvare simpla (ex: art.227 alin. (1) lit.e).
ANS:A
271) Care dintre urmatoarele reprezinta caz de dizolvare a societatii comerciale ?
a. Societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
b. Societatea si-a completat capitalul social, in conditiile legii;
c. Societatea nu si-a incetat activitatea, are sediul social cunoscut ori indeplines te
conditiile referitoare la sediul social sau asociatii nu au disparut ori nu au domiciliul
cunoscut sau resedinta cunoscuta;
ANS:A
272) Care dintre urmatoarele reprezinta caz de dizolvare a societatii comerciale ?
a. Societatea mai are organe statutare sau acestea se mai pot intruni;
b. Societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile
financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului
comertului;
c. Societatea si-a completat capitalul social, in conditiile legii.
ANS:B
273) Cand produce efect dizolvarea intervenita pentru o alta cauza decat expirarea
duratei societatii, conform art. 232 din Legea nr. 31/1990?
a. dupa trecerea unui termen de 10 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial;

b. dupa trecerea unui termen de 3 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial;


c. dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.
ANS:C
274) Care dintre cele de mai jos reprezinta definitia corecta a fuziunii?
a. Fuziunea se realizeaza prin impartirea intregului patrimoniu al unei societati care isi
inceteaza existenta intre doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel
fiinta;
b. Fuziunea este procedeul prin care doua sau mai multe societati comerciale se
reunesc pentru a forma o singura societate, realizandu-se o concentrare a societatilor;
c. Fuziunea este procedeul prin care doua sau mai multe societati comerciale se impart
pentru a forma o singura societate.
ANS:B
275) Care sunt cele doua modalitati pe care le poate cunoaste fuziunea?
a. Absorbtia si contopirea;
b. de drept si judiciara;
c. Voluntara si de drept.
ANS:A
276) Cum se poate defini fuziunea prin absorbtie ?
a. Presupune crearea unei societati comerciale noi, prin reunirea patrimoniilor a doua
sau mai multe societati existente, care astfel isi vor inceta existenta;
b. Presupune ca o societate comerciala sa absoarba una sau mai multe societati care,
prin transferul patrimoniului catre societatea absorbanta, isi inceteaza existenta;
c. Presupune ca o societate comerciala sa absoarba una sau mai multe societati care,
prin transferul patrimoniului catre societatea absorbanta, nu isi inceteaza existenta.
ANS:B
277) Cum se defineste fuziunea prin contopire ?
a. presupune crearea unei societati comerciale noi, prin reunirea patrimoniilor a doua
sau mai multe societati existente, care astfel nu isi vor inceta existenta;
b. presupune ca o societate comerciala sa absoarba una sau mai multe societati care,
prin transferul patrimoniului catre societatea absorbanta, isi inceteaza existenta;
c. presupune crearea unei societati comerciale noi, prin reunirea patrimoniilor a doua
sau mai multe societati existente, care astfel isi vor inceta existenta.
ANS:C

S-ar putea să vă placă și