Sunteți pe pagina 1din 2

Atribuiile compartimentului audit intern

Este organizat i i desfoar activitatea n subordinea directa a primarului, potrivit normelor


metodologice proprii avizate de UCAAPI Suceava, prevederilor Legii nr.672/2002 privind auditul public
intern cu completrile i modificrile ulterioare, Normelor generale privind Exercitarea activitii de audit
public intern, aprobate prin O.M.F. nr.38/2003, cu completrile i modificrile ulterioare i O.M.F. nr.
1702/2005 pentru aprobarea normelor privind organizarea i exercitarea activitii de consiliere desfurate
de ctre auditorul intern din cadrul entitilor publice.
Atribuiile Compartimentului audit public intern sunt:
1.
Elaboreaz norme metodologice specifice Primriei oraului Siret, cu avizul UCAAPI
Suceava;
2.
Elaboreaz proiectul planului anual de audit public intern. Selectarea misiunilor de audit
public intern cuprinse n proiectul planului de audit public intern se face n funcie de urmtoarele elemente
de fundamentare:
a)
evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activiti, programe/proiecte sau operaiuni;
b)
criterii semnal/sugestiile ordonatorului principal de credite;
c)
temele defalcate din planul anual al UCAAPI;
d)
numrul entitilor publice subordonate;
e)
respectarea periodicitii n auditare, cel puin o data la 3 ani;
f)
tipurile de audit convenabile pentru fiecare entitate subordonata;
g)
recomandrile Curii de Conturi.
3.
Efectueaz activiti de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de
management financiar i control ale Primriei oraului Siret sunt transparente i sunt conforme cu normele
de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta i eficacitate.
Auditul public intern se Exercit asupra tuturor activitilor desfurate n cadrul Primrie oraului
Siret, inclusiv din entitile subordonate, cu privire la formarea i utilizarea fonduri publice, precum i la
administrarea patrimoniului public.
Sfera auditului public intern cuprinde:
a) activitile financiare sau cu implicaii financiare desfurate de entitatea publica din
momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de ctre beneficiarii finali;
b) constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea i stabilirea titlurilor de crean, precum
i a facilitilor acordate la ncasarea acestora;
c) administrarea patrimoniului public, precum i vnzarea, gajarea, concesionarea sau
nchirierea de bunuri din domeniul privat /public al statului sau al Primriei oraului Siret;
d) sistemele de management financiar i control, inclusiv contabilitatea i sistemele informatice
aferente.
Compartimentul de audit public intern auditeaz, cel puin o data la 3 ani, fr a se limita la
acestea, urmtoarele: angajamentele bugetare i legale din care deriva direct sau indirect obligaii de plata,
inclusiv din fondurile comunitare; plile asumate prin angajamente bugetare i legale, inclusiv din fondurile
comunitare; vnzarea, gajarea, concesionarea sau nchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau
al Primriei oraului Siret; concesionarea sau nchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al
Primriei oraului Siret; constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare i stabilire a titlurilor
de crean, precum i a facilitilor acordate la ncasarea acestora; alocarea creditelor bugetare; sistemul
contabil i fiabilitatea acestuia; sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere i control precum i
riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice.
4. Informeaz UCAAPI Suceava despre recomandrile nensuite de ctre conductorul entitii
publice auditate, precum i despre consecinele acestora;
5. Raporteaz periodic asupra constatrilor, concluziilor i recomandrilor rezultate din
activitile sale de audit;
6. Elaboreaz raportul anual al activitii de audit public intern;
7. n cazul identificrii unor iregulariti sau posibile prejudicii, raporteaz imediat conductorului

entitii publice i structurii de control intern abilitate;


8. Verific respectarea normelor, instruciunilor, precum i a Codului privind conduita etic n
cadrul compartimentelor de audit intern din entitile publice subordonate, aflate n coordonare sau sub
autoritate i poate iniia msurile corective necesare, n cooperare cu conductorul entitii publice.
9. Auditorul intern desfoar i auditri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu
caracter excepional, necuprinse n planul anual de audit public intern.
10. Conform O.M.F. nr. 1702/2005 pentru aprobarea normelor privind organizarea i exercitrea
activitii de consiliere desfurate de ctre auditorul intern din cadrul entitilor publice, consilierea
reprezint activitatea desfurat de auditorul intern, menita sa aduc plusvaloare i s mbunteasc
administrarea entitii publice, gestiunea riscului i controlul intern. Activitile de consiliere se efectueaz
potrivit programului anual, alturi de activitile de asigurare, precum i la cererea expres a conducerii
entitii publice.
Compartimentul audit public intern colaboreaz cu toate compartimentele i serviciile publice
locale din cadrul Primriei oraului Siret i cu entitile publice subordonate.
Auditorii publici interni au acces la toate datele i informaiile, inclusiv la cele existente n format
electronic, personalul de conducere i de execuie din structura auditat avnd obligaia sa ofere
documentele i informaiile solicitate, n termenele stabilite.