Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 1

Aprobat,
DIRECTOR REGIONAL
.......................................................
Avizat,
DIRECIA / DEPARTAMENTUL / COMPARTIMENTUL
Director adjunct /Director Direcie (economic / financiar)
.......................................................

REFERAT DE NECESITATE
Pentru iniierea procedurii de achiziie avnd ca obiect
........................................................................................................................................
I. Obiect contract
II. Justificarea necesitii i oportunitii achiziiei
II.1. Achiziie necesar pentru buna
desfurare a activitii
II.2. Beneficii anticipate a fi obinute
II.3. Obiectivul din strategia local/
regional /naional de dezvoltare la a
crui realizare contribuie contractul/
acordul-cadru respectiv
II. 4 Obiectivul/proiectul este aferent
infrastructurii de transport transeuropean
(CORE/COMPREHENSIVE, drumuri de
legtur/variante de ocolire)
III.1. Valoarea estimat a contractului
III.1.1. Justificare (cercetare de pia/
baz istoric)
III.2. Preuri unitare (anexate)
III.3. Verificare preuri unitare/totale
IV.1. Achiziionare ulterioar de servicii/
lucrri similare cf. art. 104 alin. (8) din
Legea nr. 98/2016
IV.1.1. Suplimentare valoare estimat a
achiziiei (procent)
V. Formul de ajustare a preului
VI. Clauze de revizuire cf. art. 221 alin.
(1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, care
anticipeaz eventualele modificri ce pot
interveni n derularea contractelor/
acordurilor-cadru
VI.1. Obiectul modificrilor
VI.2. Cauza modificrilor
VI.3. Limitele modificrilor
VI.4. Natura modificrilor
VI.5. Motivele modificrilor
VI.6. Oportunitatea modificrilor

DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

VI.7. Mecanismul propus pentru


realizarea eventualelor modificri
VI.8. Eventualele prelungiri ale duratei
contractului
VI.8.1. Justificri
VI.8.2. Interval anticipat de prelungire
(nr. zile/luni/ani)
VII. Fonduri alocate
VII.1. Surs finanare

DA

NU

VII.2. Poziie bugetar

VIII. Poziie PAAP


VIII.1. Iniial (prima form a PAAP)
VIII.2. Modificat (propunere anexat)
IX.C. Managementul procesului de achiziie
Etapa a-III-a Post atribuire contract/acord-cadru, executarea i monitorizarea
implementrii contractului/acordului-cadru
IX.C.1. Direcie derulatoare contract
IX.C.2. Complexitate (nivel)
S
M
R
IX.C.3. Resurse disponibile (nr. personal
implicat n derularea contractului)
IX.C.4. Modalitatea de implementare a
contractului
X. Divizare pe loturi
DA
X.1. Numr

NU
X.2. Justificare

XI. Mecanisme de plat contractuale


(inclusiv plata subcontractanilor, dac
este cazul)
XII. Stabilire penaliti
XIII. Management riscuri (anex)
Prezentul Referat de necesitate va fi transmis compartimentului intern specializat n
achiziii nsoit, dup caz, de:
- Caiet de sarcini (specificaii tehnice);
- Documentaie tehnic;
- Alte informaii/elemente relevante, la solicitarea compartimentului intern
specializat n achiziii, n msura n care informa iile furnizate prin prezentul
Referat de necesitate nu sunt suficiente elaborrii Strategiei de contractare.
Verificat, Sef Departament/ Sef Serviciu/Birou/Compartiment..........................
.......................................................
ntocmit,
.......................................................