Sunteți pe pagina 1din 41

III.

FORMULARE

Aceast seciune conine formularele care sunt destinate pe de o parte, s faciliteze elaborarea i
prezentarea ofertelor i a documentelor care o nsoesc i pe de alt parte, s permit comisiei de evaluare
examinarea i evaluarea, rapid i corect a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care particip, n mod individual sau ca asociat/subcontractant la procedura pentru
atribuirea contractului de achiziie public are obligaia de a completa, nregistra, semna i tampila
FORMULARELE prevzute n cadrul acestei seciuni conform cerintelor din fisa de date a achizitiei

LISTA FORMULARELOR

Formularul 1 - Declaraia privind neincadrarea n prevederile art. 180 din OUG nr.34/2006
Formularul 2 - Declaraia privind neincadrarea n prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006
Formularul 3 cu anexa - Declaratia pe propria raspundere conform art 11
Formularul 4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Formularul 5 - Declaraia privind neincadrarea n prevederile art. 691 din OUG nr.34/2006
Formularul 6 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Formularul 7- Informaii generale
Formulraul 8 - Declaraie privind lista principalelor livrri n ultimii 3 ani
Formularul 9 - Fia privind experienta similara
Formularul 10 - Declaratie cu personalul angajat in ultimii 3 ani
Formularul 11 - Lista cu personalul cu rol important in realizarea contractului
Formularul 12 Declaratie de disponibilitate
Formularul 13 - Lista cu personalul muncitor
Formularul 1 4 - Declaratie cu utilajele
Formularul 15 - Declaraie privind partea/prile din contract care sunt ndeplinite de subcontractani i
specializarea acestora
Formularul 16 - Acord de asociere
Formularul 17 - Declaratie asociati
Formularul 18, 19 - angajament tert sustinator
Formular 20 - Declaratie privind protectia mediului
Formular 21 Declaratie privind protectia muncii
Formular 22 Declaratie privind insusirea clauzelor contractuale
Formularul 23 - Formularul de ofert
Formularul 24 Scrisoare de inaintare
Formularul 25 - Scrisoare de garanie de participare
Formularul 26 - Scrisoare de garanie de bun execuie
Formular 27 - Imputernicire
Formularul 28 - Declaratie pentru incadrarea in categoria IMM urilor

Formular nr. 1- Declaraie privind eligibilitatea


Operator economic
................................
(denumirea/numele)
Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........................ (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului
economic), declar pe propria rspundere, sub sanctiunea excluderii din procedur si sub sanctiunile aplicate
faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situatia prevzut la art. 180 din Ordonanta de urgent a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de
lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri si completri prin Legea
nr.337/2006, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instante
judectoresti pentru participarea la activitti ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, fraud si/sau
splare de bani.
Subsemnatul declar c informatiile furnizate sunt complete si corecte n fiecare detaliu si nteleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii si confirmrii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
nteleg c n cazul n care aceast declaratie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul n declaratii
Prezenta declaraie este valabil pn la data de _________________________
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data

...............................

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului (semnatura autorizat)


Numele i prenumele semnatarului.................................................................................................

Formular nr.2 - Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 34/2006
Operator economic
................................
(denumirea/numele)
Subsemnatul, ................................. reprezentant mputernicit al ............. (denumirea operatorului
economic), n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului, la
procedura de ................. (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd
ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii), organizat de ............ (denumirea
autoritii contractante), declar pe propria rspundere sub sanciunea excluderii din procedura de achiziie
public i sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situaia prevzut la art.
181 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i
completrile ulterioare, aprobat prin Legea nr. 337/2006 respectiv:
a nu am intrat n faliment ca urmare a hotrrii pronunate de judectorul-sindic;
b mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n
vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pana la data solicitat;
c
n ultimii 2 ani am ndeplinit integral obligaiile contractuale i nu am produs grave prejudicii
beneficiarilor;
d nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru
o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie
profesional.
e nu prezint informaii false si ma angajez sa prezint informaiile solicitate de ctre autoritatea
contractant, n scopul demonstrrii ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie
Subsemnatul declar c informatiile furnizate sunt complete si corecte n fiecare detaliu si nteleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii si confirmrii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
nteleg c n cazul n care aceast declaratie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul n declaratii.
Data

...............................

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului (semnatura autorizat)


Numele i prenumele semnatarului.................................................................................................

Formular nr.3 Model declaraie iniial privind ndeplinirea cerinelor de calificare

Operator economic
................................
(denumirea/numele)
Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea operatorului
economic), n calitate de:
- ofertant unic (cu ofert individual)
- ofertant asociat (cu ofert comun)
la procedura de ................. (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public
avnd ca obiect ....................... (denumirea

serviciului), organizat de ............ (denumirea autoritii

contractante),
declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i sub sanciunile aplicabile
faptei de fals n acte publice, c ndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate n
documentaia de atribuire, dup cum urmeaz :
Situaia personal
Capacitatea de exercitare a activitii profesionale
Situaia economico-financiar
Capacitatea tehnic i/sau profesional
Standarde de asigurare a calitii
Standarde de protecie a mediului.
(se bifeaz dup caz)
Subsemnatul declar c informaiile furnizate n prezenta declaraie precum i Anexa acesteia sunt
complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul
verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.
nteleg c n cazul n care aceast declaratie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul n declaratii
Data

...............................

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului (semnatura autorizat)


Numele i prenumele semnatarului.................................................................................................

ANEXA la declaraia iniial privind ndeplinirea cerinelor de calificare


Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea operatorului
economic), n susinerea DECLARAIEI menionez succinct modul concret de ndeplinire a documentelor
aa cum au fost solicitate n documentaia de atribuire de ctre autoritatea contractant:
A Situaia personal:-se va face referire la fiecare document solicitat
....................................

B Capacitatea de exercitare a activitii profesionale: se va face referire la fiecare document


solicitat
....................................

C Situaia economico-financiar:- se va specifica cifra de afaceri realizata pe fiecare an solicitat


....................................

D Capacitatea tehnic i/sau profesional:- se va specifica pt fiecare contract:


nr,obiectul,valoarea,contractantii, denumirea beneficiarului, recomandarile, calificativul acordat, pr. vb. de
recepti,etc.
....................................

E Standarde de asigurare a calitii:


....................................

F Standarde de protecie a mediului:


....................................

*NOT: dac au fost solicitate, se completeaz inclusiv cu diverse valori, cantiti sau alte asemenea.
neleg c n cazul n care primesc din partea autoritii contractante o solicitare de a prezenta/completa
certificatele/documentele edificatoare care probeaz/confirm ndeplinirea cerinelor de calificare prezentate
mai sus, m oblig s le prezint n termenul stabilit.
nteleg c n cazul n care aceast declaratie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul n declaratii
Data

...............................

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului (semnatura autorizat)


Numele i prenumele semnatarului.................................................................................................

Formular nr.4- CERTIFICAT de participare la licitaie cu ofert independent

Operator economic
................................
(denumirea/numele)
I. Subsemnatul/Subsemnaii, ........................., reprezentant/reprezentani legali al/ai .............................,
ntreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziie public organizat de ............................., n
calitate de autoritate contractant, cu nr. .......................... din data de ........................,
certific/certificm prin prezenta c informaiile coninute sunt adevrate i complete din toate punctele de
vedere.
II. Certific/Certificm prin prezenta, n numele ................................., urmtoarele:
1. am citit i am neles coninutul prezentului certificat;
2. consimt/consimim descalificarea noastr de la procedura de achiziie public n condiiile n care cele
declarate se dovedesc a fi neadevrate i/sau incomplete n orice privin;
3. fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s nainteze oferta de
participare, inclusiv n privina termenilor coninui de ofert;
4. n sensul prezentului certificat, prin concurent se nelege oricare persoan fizic sau juridic, alta dect
ofertantul n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz n cadrul aceleiai proceduri de
achiziie public sau ar putea oferta, ntrunind condiiile de participare;
5. oferta prezentat a fost conceput i formulat n mod independent fa de oricare concurent, fr a
exista consultri, comunicri, nelegeri sau aranjamente cu acetia;
6. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete
preurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenia de a oferta sau nu la respectiva procedur
sau intenia de a include n respectiva ofert elemente care, prin natura lor, nu au legtur cu obiectul
respectivei proceduri;
7. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete
calitatea, cantitatea, specificaii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent nainte de
momentul oficial al deschiderii publice, anunat de contractor.
III. Sub rezerva sanciunilor prevzute de legislaia n vigoare, declar/declarm c cele consemnate n
prezentul certificat sunt adevrate i ntrutotul conforme cu realitatea.
Data

...............................

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului (semnatura autorizat)


Numele i prenumele semnatarului.................................................................................................

Formular nr. 5 - Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 69 din O.U.G. 34/2006

Operator economic
................................
(denumirea/numele)
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-persoana
juridic], n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de..
la data de .................................. [se insereaz data], organizat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
Giurgiu , declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 691 din
O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare:
- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare
si/sau nu am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea
inclusiv sau nu ma aflu in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit.a) din O.U.G.
nr.34/2006, cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, despre care am luat la
cunostinta din documentatia de atribuire atasata anuntului de participare nr................................din SEAP.
nteleg c n cazul n care aceast declaratie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul n declaratii.
Data

...............................

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului (semnatura autorizat)


Numele i prenumele semnatarului.................................................................................................

Formular nr.6- DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA


Operator economic
_______________
(denumirea/numele)
1 Subsemnatul, reprezentant ..............................................................................
(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals
in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica .................................
(se mentioneaza procedura), avand ca obiect......................(denumirea autoritatii contractante), particip si
depun oferta:
[ ] in nume propriu;
[ ] ca asociat in cadrul asociatiei .....................................................;
[ ] ca subcontractant al ....................................................................;
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
2 Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a cerei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3 Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni mofificari in
prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a acontractului de
achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului
in achizitie publica.
4 De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii
datelor din prezenta declaratie.
5 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentatntilor autorizati ai .......................................................
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura
cu activitatea noastra.

Data

...............................

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului (semnatura autorizat)


Numele i prenumele semnatarului................................................................................................

Formular nr. 7- Informatii generale si declaratie privind cifra de afaceri globala

Operator economic
_______________
(denumirea/numele)
1. Denumirea/numele:...........................
2. Codul fiscal:........................................
3. Adresa sediului central:...........................
4. Telefon:.................................................
Fax:..............................................
E-mail:...........................................
5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare ...................................
(numrul nmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(n conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6.1. Activiti CAEN pentru care exist autorizare..................................(se va atasa , certificatul constatator
conform cruia operatorul economic ndeplinete condiiile de funcionare specifice pentru activitatea
CAEN n care se nscrie obiectul contractului de achiziie)
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
7. Identificare financiara:
Cont bancar___________________________________ deschis la___________________
Cont trezorerie_________________________________ deschis la___________________
8.Principala pia a afacerilor :
9. Cifra de afaceri globala pentru ultimii 3 ani :
Cifra de afaceri global pentru ultimii 3 ani
Anul

Valoare
Moneda

Media anual a cifrei de afaceri

Curs de schimb

Echivalent LEI

Informaiile furnizate trebuie s fac referire la cifra de afaceri anual a ofertantului sau a fiecrui membru al
asocierii pentru fiecare an financiar ncheiat sau n curs. Valorile vor fi prezentate n lei la cursul mediu de
referinta pentru fiecare an aferent perioadei solicitate, publicat de comunicat de BNR pentru anul respectiv
2010 1 euro = 4,2099 lei
2011 - 1 euro = 4,2379 lei
2012 1 euro = 4.4560 lei
Subsemnatul declar c informatiile furnizate sunt complete si corecte n fiecare detaliu si nteleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii si confirmrii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
nteleg c n cazul n care aceast declaratie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul n declaratii.

Data

...............................

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului (semnatura autorizat)


Numele i prenumele semnatarului.................................................................................................

Formular nr. 8- Declaraie privind lista principalelor prestari de servicii similare n ultimii 3 ani

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .......................................................... (denumirea/numele
i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de
fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i
documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta
declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai .................................................................
(denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu
activitatea noastr.
nteleg c n cazul n care aceast declaratie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul n declaratii.

Data

...............................

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului (semnatura autorizat)


Numele i prenumele semnatarului.................................................................................................

Nr.
crt.

Obiect
contract

CPV

Denumirea/
numele
beneficiarului/
clientului
Adresa
3

Calitatea
prestator
ului*)

Preul total
al
contractului

Procent
ndeplinit
de
prestator
(%)
6

Perioada de
derulare a
contractului
**)
8

Data ...............................
Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului (semnatura autorizat)
Numele i prenumele semnatarului.................................................................................................

*) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic
sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a contractului.


Nota: Toate rubricile sunt obligatorii!

Formular nr. 9 Fisa privind experienta similara

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele

1. Denumirea si obiectul contractului:


Numarul si data contractului:
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:
Adresa beneficiarului/clientului:
Tara:
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
[] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
[] contractant asociat
[] subcontractant
4.
Valoarea contractului (fara tva) exprimata Valoarea contractului (fara tva) exprimata
in echivalent euro*1)
in moneda in care s-a incheiat contractul
a) initiala (la data semnarii contractului):
a) initiala (la data semnarii contractului):
b) finala (la data finalizarii contractului)

b) finala (la data finalizarii contractului)

Pentru o evaluare unitara, echivalenta leu/euro, se va realiza la cursul mediu anual de referinta comunicat de
BNR pentru anul respectiv
2010 1 euro = 4,2099 lei

2011 - 1 euro = 4,2379 lei


2012 1 euro = 4.4560 lei
5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
6. Durata de prestare a serviciului (luni)
a) contractata-termen PIF:
b) efectiv realizata-PIF:
c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul:
7. Numarul si data procesului-verbal de receptie:
8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie:
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul isi sustine experienta similara
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i
documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta
declaraie
nteleg c n cazul n care aceast declaratie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul n declaratii.

Data

...............................

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului (semnatura autorizat)


Numele i prenumele semnatarului.................................................................................................
*) Se completeaza fise distincte ,pentru fiecare contract(mentionat ca experienta similara) .

Formular nr.10- Declaraie privind efectivul mediu anual al personalului angajat i al cadrelor de
conducere din ultimii trei ani
Operator
economic
(denumirea / numele i sediul / adresa operatorului
economic)

_________________
____

Subsemnatul, reprezentant al ___________________________


______________________________________________________________________,
declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedura de achiziie privind

organizat de .. i innd cont de prevederile legislaiei penale aplicate faptei de fals n declaraii,
c datele prezentate n tabelul de mai jos sunt reale.
Categorii de personal
2010
Personal de conducere
Personal executiv de specialitate cu rol

2011

2012

important n derularea viitorului contract


Alte categorii de personal
Total
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice
documente doveditoare.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, alte perosoane juridice s
furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai autoritatii contractante cu privire la orice aspect n
msur s dovedeasc veridicitatea datelor de mai sus.
nteleg c n cazul n care aceast declaratie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul n declaratii.

Data

...............................

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului (semnatura autorizat)


Numele i prenumele semnatarului.................................................................................................
Formular nr.11- Informaii referitoare la personalul cu rol important in realizarea contractului
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele
Subsemnatul ................................in calitate de................... declar pe propria rspundere, sub sanciunea
excluderii din procedura de achiziie privind
c voi folosi urmtorul personal cu rol important pentru ndeplinirea contractului:

PERSOANE CU ROL IMPORTANT PENTRU NDEPLINIREA


Nationalitate
Nume/Pozitia

CONTRACTULUI
Varsta Studii/Pregatirea
Ani de
profesionala

experienta

Contracte similare la
care a participat

Ne angajam c, n cazul indisponibilitii unor persoane dintre cele nominalizate, acestea vor fi nlocuite
numai cu persoane avnd cel puin calificrile celor nominalizate iniial i luate n calcul la evaluarea ofertei.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, alte perosoane juridice s
furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai autoritatii contractante cu privire la orice aspect n
msur s dovedeasc veridicitatea datelor de mai sus.
nteleg c n cazul n care aceast declaratie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul n declaratii.
Data

...............................

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului (semnatura autorizat)


Numele i prenumele semnatarului...............................................................................................
Formular nr. 12 -DECLARAIE DE DISPONIBILITATE

Subsemnatul __________________________ declar c sunt de acord s particip din


partea ........................................., in pozitia de......................la procedura de achizitie publica organizat
de ......................... pentru ........................................
De asemenea, n cazul n care oferta companiei va fi desemnata ctigtoare, declar c sunt capabil i
disponibil s lucrez pe poziia pentru care am fost nominalizat n ofert n perioada:
De la
Data semnarii
contractului

Pn la
Data finalizarii contractului si restituirea garantiei de buna
executie

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte n fiecare detaliu si nteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, n scopul verificrii si confirmrii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
nteleg ca n cazul n care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de ncalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul n declaratii.
Nume persoana care ofera

angajamentul de participare
Semntur
Dat

Formular nr. 13- Lista cu personalul muncitor alocat pentru fiecare tip de activitate
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele
Subsemnatul ________________________, reprezentant legal al ________________
(denumire operator economic)
declar
pe
propria
rspundere
c
pentru
lucrarea

_______________________________________________________ voi folosi urmtorul


(se trece numele procedurii)
personal:
Nr.
Angajat
Activitatea pe
crt.
Permanent/
care o va
temporar/
desfasura
(conform
Numele i
Specialitate
caietului de
prenumele
sarcini si a
anexelor
pentru fiecare
lot)
0
1
2
3
2
4
A

Personal calificat
..

A1.
A2..
A3..

Personal muncitor alocat pentru


fiecareactivitate

B1..
B2..
B3..

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, alte perosoane juridice s
furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai autoritatii contractante cu privire la orice aspect n
msur s dovedeasc veridicitatea datelor de mai sus.
nteleg c n cazul n care aceast declaratie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul n declaratii.
Data

...............................

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului (semnatura autorizat)


Numele i prenumele semnatarului.................................................................................................
Formular nr. 14- Declaratie cu dotarile, vehiculele i echipamentele

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele
Subsemnatul ________________________, reprezentant legal al ________________
(denumire operator economic)
declar pe propria rspundere c pentru lucrarea
_______________________________________________________ voi folosi urmatoarele utilaje:
Nr crt.

Denumire

Autogunoiera
Tipul de vehicul (compactor/
necompactor, cu ncrcare frontala sau
prin spate, etc)
Greutatea util total i capacitatea
de ncrcare
Capacitatea benei n metri cubi
Documentaia de conformare cu
standardele relevante in domeniu

Nr. buc.

Forma de detinere
Proprietate/inchiriere/lesing/et
c

2.
3.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, alte perosoane juridice s
furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai autoritatii contractante cu privire la orice aspect n
msur s dovedeasc veridicitatea datelor de mai sus.

nteleg c n cazul n care aceast declaratie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul n declaratii

Data

...............................

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului (semnatura autorizat)


Numele i prenumele semnatarului.................................................................................................
Formular nr.15 - Declaraie privind informaii despre subcontractani
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele
Subsemnatul,

reprezentant

al

______________________________________________

______________________________________________________________________,
(denumirea / numele i sediul / adresa operatorului
economic)

declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedura de achiziie privind Delegarea de
gestiune prin concesiune a Serviciului public de salubrizare
organizat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Giurgiu i innd cont de prevederile legislaiei
penale aplicate faptei de fals n declaraii, c datele prezentate n tabelul de mai jos sunt reale.
Nr

Denumire /nume Datele de recunoatere ale Specializare

Partea/prile

crt

subcontractant

contract ce urmeaz a fi

subcontractanilor

subcontractate/tipul
valoarea

din
si

operatiunilor

subcontractate

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice
documente doveditoare.
nteleg c n cazul n care aceast declaratie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul n declaratii.
Data

...............................

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului (semnatura autorizat)


Numele i prenumele semnatarului...............................................................................................
Formular nr. 16 - ACORD DE ASOCIERE
n vederea participrii la procedura de atribuire a contractului de achiziie public

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile
i completrile ulterioare, aprobat prin legea nr.337/2006.
1

Prile acordului :

_______________________, reprezentat prin................................, n calitate de..............


(denumire operator economic, sediu, telefon)
i
________________________ reprezentat prin..............................., n calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaii au convenit s desfoare n comun urmtoarele activiti:
a) participarea la procedura de achiziie public organizat de ................................... ................................
(denumire

autoritate

contractant)

pentru

atribuirea

contractului

/acordului

cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)


b) derularea n comun a contractului de achiziie public n cazul desemnrii ofertei comune ca fiind
ctigtoare.
2.2 Alte activitai ce se vor realiza n comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
2.3 Contribuia financiar/tehnic/profesional a fiecarei pri la ndeplinirea contractului de achiziie
public este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitile comune desfurate de asociai se va
efectua proporional cu cota de participare a fiecrui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite n baza prezentului acord este egal cu perioada derulrii procedurii de
atribuire i se prelungete corespunztor cu perioada de ndeplinire a contractului ( n cazul desemnrii
asocierii ca fiind ctigtoare a procedurii de achiziie).
4. Condiiile de administrare i conducere a asociaiei:

4.1 Se mputernicete SC..............................., avnd calitatea de lider al asociaiei pentru ntocmirea ofertei
comune, semnarea i depunerea acesteia n numele i pentru asocierea constituit prin prezentul acord.
4.2 Se mputernicete SC..............................., avnd calitatea de lider al asociaiei pentru semnarea
contractului de achiziie public n numele i pentru asocierea constituit prin prezentul acord, n cazul
desemnrii asocierii ca fiind ctigtoare a procedurii de achiziie).
5. ncetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea i nceteaz activitatea ca urmare a urmtoarelor cauze:
a expirarea duratei pentru care s-a ncheiat acordul;
b nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a activitilor prevzute la art. 2 din acord;
c alte cauze prevzute de lege.
d
6 Comunicri
6.1 Orice comunicare ntre pri este valabil ndeplinit dac se va face n scris i va fi transmis la
adresa/adresele ......................................................., prevzute la art..........
6.2 De comun acord, asociaii pot stabili i alte modaliti de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite ntre pri se vor soluiona pe cale amiabil, iar n caz de nerezolvare vor fi
soluionate de ctre instana de judecat competent.

8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost ncheiat ntr-un numr de.....exemplare, cte unul pentru fiecare parte,
astzi............................(data semnrii lui)
Liderul asociatiei_______________
ASOCIAT 1____________________
ASOCIAT 2_____________________
Not!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ i se va completa n funcie de cerinele
specifice ale obiectului contractului/contractelor.

Formularul nr.17- Declaratie pe propia raspundere asociere


Noi, .....(denumirea completa a ofertantului/liderului ) ........cu ......... (sediul) ................, cu Certificat
de nregistrare.., in calitate de lider in asocierea cu.,
(denumirea completa si datele de identificare ale asociatilor), asiguram, garantm i declaram pe propria
rspundere, ca in cazul in care asocierea va fi declarata castigatoare, pana la data semnarii contractului
privind achizitia______________________________________, vom prezenta la solicitarea achizitorului,
acordul de asociere in forma legalizata .
Liderul asociatiei______________
ASOCIAT 1,
___________________
ASOCIAT 2,
_________________
Formular nr. 18 ANGAJAMENT privind susinerea tehnica si profesional a ofertantului/grupului
de operatori economici
Ter susintor
..........................
(denumirea)
Ctre, ..............................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de


achiziie public), noi ............. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), avnd sediul nregistrat
la .......... .............(adresa terului susintor tehnic i profesional), ne obligm, n mod ferm, necondiionat i
irevocabil, s punem la dispoziia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate
resursele tehnice i profesionale necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor
asumate de acesta/acetia, conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi
ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant.

Acordarea susinerii tehnice i profesionale nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia
celor care au fost incluse n propunerea financiar.
n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia ..........
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice i/sau profesionale
de ................................................ ..................................................................necesar pentru ndeplinirea
integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public.
Noi, ....................... (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem
s rspundem, n mod necondiionat, fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii
asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici), n baza
contractului de achiziie public, i pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de
operatori economici) a primit susinerea tehnic i profesional conform prezentului angajament, renunnd
n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune.
Noi, .................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm ca nelegem s
renunm definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea
contractant, ct i fa de ................. (denumire ofertant/grupul de ofertani), care ar putea conduce la
neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor
asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c
nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii
obligaiilor prevzute n angajament.
Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.190 alin.(2)
din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante de a
solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea tehnic i
profesional acordat .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului
de operatori economici).
Data completrii,
...........................

Ter susintor,
.....................
(semntur autorizat)

Formular nr. 19ANGAJAMENT privind sustinerea financiara

Ter susintor
..........................
(denumirea)
Ctre, ................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea
contractului de achiziie public), noi .......................(denumirea terului susintor financiar), avnd sediul
nregistrat la .................. (adresa terului susintor financiar), ne obligm, n mod ferm, necondiionat i
irevocabil, s punem la dispoziia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori
economici) toate resursele financiare necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor
asumate de acesta/acetia conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi
ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant.
Acordarea susinerii financiare nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care au
fost incluse n propunerea financiar.
n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia ..........
(denumirea

ofertantului/candidatului/grupului

de

operatori

economici)

suma

de .................................................................. (valoarea total/parial din propunerea financiar), necesar


pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public.
Noi, ............................................ (denumirea terului susintor financiar), declarm c
nelegem s rspundem fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate de .....
(denumire ofertant/grupul de operatori economici), n baza contractului de achiziie public i pentru
care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susinerea
financiar conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea
beneficiului de diviziune sau discuiune.
Noi, ..................... (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s renunam
definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea
contractant, ct i fa de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertani), care ar putea conduce la

neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor
asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s
rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute
n angajament.
Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.186 alin.(2)
din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante de a
solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea financiar
acordat .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori
economici).
Data completrii...................................

Ter susintor,
(semntur autorizat)

Formular nr. 20- Declaratie privind respectarea reglementarilor nationale


de mediu
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele

Subsemnat(ul)/a .. reprezentant legal al , participant la


licitatia pentru .

DECLAR PE PROPRIA RSPUNDERE, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals n declaratii,
c, pe parcursul indeplinirii contractului, vom respecta reglementrile nationale de mediu si standardele UE
n domeniu.

Data

...............................

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului (semnatura autorizat)


Numele i prenumele semnatarului................................................................................................

Formular nr. 21- Declaratie pe propria raspundereprivind respectarea condiiilor de munc i de


protecie a muncii

Ofertant
................................
(denumirea/numele)

Subsemnatul ............................... (nume i prenume n clar a persoanei autorizate),


reprezentant al ............................................ (denumirea ofertantului) DECLAR PE
PROPRIA RSPUNDERE , sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals n declaratii, c, ma angajez
s ndeplinesc contractul, n conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiiile de munc i de
protecie a muncii, care sunt n vigoare n Romnia.

De asemenea, declar pe propria raspundere c la elaborarea ofertei am inut cont de obligaiile referitoare la
condiiile de munc i de protecie a muncii i am inclus costul pentru ndeplinirea acestor obligaii.
Data

...............................

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului (semnatura autorizat)


Numele i prenumele semnatarului................................................................................................

Formularul nr 22 Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale

Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)

Subsemnatul .. (nume i prenume n clar a persoanei autorizate), reprezentant


mputernicit al ................... (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), n nume propriu i
n numele asocierii, declar c sunt de acord cu toate prevederile contractului publicat n cadrul prezentei
proceduri de atribuire i ne obligm s respectm toate obligaiile menionate n coninutul acestuia.

Data

...............................

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului (semnatura autorizat)


Numele i prenumele semnatarului................................................................................................

Formular nr. 23 Formular de ofert


se completeaza, dupa caz, astfel:
Ofertant
..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERT pentru lotul______________________
Ctre ....................................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului ...... (denumirea/numele
ofertantului) ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus mentionat, s
prestm .................................. (denumirea serviciului) pentru suma totala de..lei (suma n litere i n
cifre, precum i moneda ofertei) , la care se adaug TVA n valoare de .............................................. (suma n litere i
n cifre, precum i moneda ofertei),
- la un tarif de ________________ pt. Colectarea si transportul deseurilor menajere pentru persoane fizice in mediul
urban zona de case,
exprimat in lei/persoana/luna,
la care se adaug TVA n valoare
de .............................................. (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei) in conformitate cu Fisa de
fundamentare anexata si intocmita conform model Anexa 1 la Norma metodologica de stabilire, ajustare si modificare
a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare aprobata prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007.
- la un tarif de ________________ pt. Colectarea si transportul deseurilor menajere pentru persoane fizice in mediul
urban zona platforme colectare, exprimat in lei/persoana/luna, la care se adaug TVA n valoare
de .............................................. (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei) in conformitate cu Fisa de
fundamentare anexata si intocmita conform model Anexa 1 la Norma metodologica de stabilire, ajustare si modificare
a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare aprobata prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007.
-la un tarif de ___________________pt. Colectarea si transportul deseurilor menajere pentru persoane fizice in
mediul rural exprimat in lei/persoana/luna , la care se adaug TVA n valoare de .............................................. (suma
n litere i n cifre, precum i moneda ofertei). in conformitate cu Fisa de fundamentare anexata si intocmita conform
model Anexa 1 la Norma metodologica de stabilire, ajustare si modificare a tarifelor pentru activitatile specifice
serviciului public de salubrizare aprobata prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007.
-la un tarif de __________________pt.Colectarea si transportul deseurilor menajere pentru agenti economici si
institutii publice exprimat in lei/tona la care se adaug TVA n valoare de .............................................. (suma n

litere i n cifre, precum i moneda ofertei). in conformitate cu Fisa de fundamentare anexata si intocmita conform
model Anexa 1 la Norma metodologica de stabilire, ajustare si modificare a tarifelor pentru activitatile specifice
serviciului public de salubrizare aprobata prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007.
Ne anjajam sa efectuam plata redeventei, in cuantum de

....lei /an, pe care o vom plati

trimestrial concedentului.
Fundamentarea tarifelor, este prezentata in anexa la prezentul formular de oferta.
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s prestm serviciile din anex, n graficul
de timp solicitat de autoritatea contractant. (se va indica anexa la formular)
3.

Ne

angajm

meninem

aceast

ofert

valabil

pentru

durat

de ................................................................................... zile (durata n litere i cifre)


respectiv pn la data de ....................... (ziua/luna/anul) i ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat
oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s constituim garania
de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire.
5. Precizm c: (se bifeaz opiunea corespunztoare)
|_| depunem ofert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat, marcat n mod clar
alternativ/alt ofert.
|_| nu depunem ofert alternativ.
6. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu comunicarea transmis
de dumneavoastr, prin care oferta noastr este acceptat ca fiind ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre
noi.
7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice ofert primit.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume i semntur),
L.S.
n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele .......................................
(denumirea/numele operatorului economic)

FIA DE FUNDAMENTARE
pentru stabilirea tarifelor la activitile specifice serviciului de salubrizare
Se va completa in vederea fundamentarii tarifului de colectare transport pentru fiecare din cele 4 tarife
ofertate

Specificaie

U/M

Programat
anual
lei

Tarif propu
lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

Combustibil i lubrifiani

Energie electric tehnologic

Piese de schimb, utilaje

Materii prime i materiale consumabile

Echipament de lucru i protecia muncii

Reparaii

Amortizarea utilajelor i mijloacelor de transport

Redeventa

Cheltuieli cu protecia mediului

Alte servicii executate de teri

Alte cheltuieli materiale

2. Cheltuieli cu munca vie:

-salarii

-CAS

- fond omaj

-CASS

- fond accidente i boli profesionale

- cot de contribuii pentru concedii i indemnizaii

- fond garantare creane salariale

- alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de mas)

3. Taxe licene

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor

5. Cheltuieli cu depunerea in ramp

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deeuri i urmrirea acestuia


postinchidere

7. Alte cheltuieli

A. Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5)

B. Cheltuieli financiare

I. Cheltuieli totale (A+B)

II. Profit

III. Cot de dezvoltare

IV. Venituri obinute din activitatea de salubrizare (I+II+III)

V Cantitate programat

VI. Tarif, exclusiv TVA (IV:V)

T= V

VII. TVA

VIII. Tarif, inclusiv TVA

Not: Structura pe elemente de cheltuieli din fia de fundamentare este orientativ i va fi adaptat
corespunztor, pentru fiecare activitate specific serviciului de salubrizare, luandu-se in calcul numai acele cheltuieli
aferente activitii respective.
Odat cu Fia de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activitile specifice serviciului de salubrizare,
operatorul va prezenta Memoriu tehnico-economic" justificativ.
In cazul in care operatorul desfoar i alte activiti, cota de cheltuieli indirecte, precum i cota din
cheltuielile generale ale societii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, proporional cu ponderea acestui
element in total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evideniate in anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizeaz
cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.
Pentru cheltuielile cu reparaiile care depesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fia de
fundamentare a acestora.
Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fi de fundamentare a nivelurilor cuprinse in tarifele
propuse, care s cuprind totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc, pe categorii de
personal, in concordan cu organigrama aprobat.

Formular nr. 24- Scrisoare de inaintare


Inregistrat la sediul autoritatii contractante sub
Ofertant

nr. .../..

____________________
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre ............................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa a acesteia)

Ca urmare a anuntului de participare nr. ..........., privind procedura pentru atribuirea


contractului ....................................................(denumirea contractului), noi ................ (ofertant) va
transmitem alaturat urmatoarele :
1. Documentul privind garantia de participare la licitatie in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra
prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei (se va trece seria/numarul/emitentul, tipul
garantiei mod de constituire);
2. Coletul sigilat si marcat vizibil conform prevederilor din documentatie, continand in original si intr-o copie:
a. Oferta;
b. documentele care insotesc oferta, conform documentatiei de atribuire.
3.

Informatii in legatura cu procedura de licitatie deschisa a contractului mai sus mentionat:

numele persoanei/persoanelor Imputernicite sa semneze documentele pentru prezenta


procedura de licitatie deschisa: ..

numele persoanei Imputernicite sa reprezinte Ofertantul la sedinta de deschidere:

adresa pentru corespondenta valabila pentru comunicare la prezenta procedura: .

telefon valabil pentru comunicarea la prezenta procedura: ..

fax valabil pentru comunicarea la prezenta procedura: .

e-mail:

site Internet (daca e cazul): ..

adresa necesara pentru restituirea garantiei de participare.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.


Data

...............................

Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului (semnatura autorizat)


Numele i prenumele semnatarului................................................................................................

Formular nr. 25 -SCRISOARE DE GARANTIE pentru participare cu oferta la procedura de


atribuire a contractului de achizitie publica
BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI
..................................................................
(denumirea)
Garanie de participare
la procedura de atribuire a contractului de achiziie publica
(se va completa cu denumirea obiectivului).
Ctre:
(se va completa adresa)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului: ......................................(se va completa cu denumirea
obiectivului) noi, _____________________________________________________, avnd sediul nregistrat
la
(denumirea bncii/societii de asigurri)
____________________________,
(adresa bncii/societii de asigurri)
ne obligam n mod irevocabil i condiionat, fata de .. sa pltim suma
de__________________________, la prima sa cerere
(n litere i n cifre)
scrisa i dup constatarea culpei ofertantului n conformitate cu contractul garantat. n cererea sa autoritatea
contractanta va preciza ca suma ceruta de ea i datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora
dintre situaiile urmtoare:
a) ofertantul __________________________ i-a retras oferta n perioada de valabilitate a acesteia;
(numele complet al Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea asocierii)
b) oferta sa fiind stabilita ctigtoare, ofertantul ____________________________nu a constituit

(numele complet al Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea asocierii)


garania de buna execuie n perioada de valabilitate a ofertei i, oricum, nu mai trziu de 15 zile de la
semnarea contractului;
c) oferta sa fiind stabilita ctigtoare, ofertantul _____________________________ a refuzat
(numele complet al Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea asocierii)
sa semneze contractul de achiziie publica n perioada de valabilitate a ofertei;
De asemenea, noi ______(denumirea bncii/societii de asigurri) ne obligam n mod necondiionat i
irevocabil sa pltim n favoarea Autoritii Contractante, la prima sa cerere de plata, suma de________
solicitat de ctre aceasta n baza art 278 1 din Ordonana de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind
atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor
de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare. Plata se va face n termenul menionat n
cererea de plata i fr nici o alta formalitate suplimentara din partea Autoritii Contractante.
Prezenta garanie este valabila pana la data de ______________________.
n cazul n care prile contractante sunt de acord sa prelungeasc perioada de valabilitate a garaniei sau sa
modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bncii/societii de asigurri, se
va obine acordul nostru prealabil; n caz contrar prezenta garanie de participare i pierde valabilitatea.
Legea aplicabila prezentei garanii de participare este legea romana.
Competente sa soluioneze orice disputa izvorta n legtura cu prezenta garanie de participare sunt
instantele judectoreti romane.
Parafata de Banca/Societate de Asigurri __________ n ziua _______ luna _______ anul __________
(semntura i stampila organismului care elibereaz aceasta garanie de participare)

Formular nr. 26- SCRISOARE DE GARANIE DE BUN EXECUIE


Ctre:

(se va completa adresa)


Denumirea Contractului:

................................... (se va completa cu denumirea obiectivului)

Am fost informai c (numele i adresa prestatorului) (numit n continuare Principal) este prestatorul
dumneavoastr pentru acest Contract, pentru care este prevzut s obin o garanie de bun execuie.
La cererea Principalului, noi (numele i adresa bncii)_________________________ ne angajm prin
prezenta n mod condiionat i irevocabil s v pltim dumneavoastr, Autoritatea Contractanta/Beneficiarul,
orice sum sau sume care nu depesc n total valoarea de _______________(Valoarea garantat,
adic:_____________________) la primirea de ctre noi a cererii dumneavoastr scrise i a declaraiei
dumneavoastr scrise dup constatarea culpei Principalului care s menioneze urmtoarele:
(a) Principalul a nclcat obligaia (obligaiile) sa (sale) cu privire la Contract , i
(b) felul n care Principalul este n culp.
Orice cerere de plat i declaraie trebuie s conin semntura directorului dumneavoastr general, care
trebuie s fie autentificat de ctre banca dumneavoastr sau de ctre un notar public. Cererea i declaraia
autentificate trebuie s fie primite de ctre noi, la adresa noastr i anume__________(adresa bncii emitente
a garaniei), la data sau naintea datei de (____ de zile dup data estimat de expirare a Perioadei de
Notificare a Defectelor pentru Lucrri)________________________ (data de expirare), moment n care
aceast garanie va expira.
Am fost informai c Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate cere Principalului s prelungeasc
valabilitatea acestei garanii dac Certificatul de Recepie Final nu a fost emis, potrivit prevederilor
Contractului, cu 28 de zile naintea acestei date de expirare. Ne angajm s v pltim valoarea garantat la
primirea de ctre noi, n termenul de 28 de zile, a cererii i a declaraiei dumneavoastr scrise menionnd
faptul c Certificatul de Recepie Final nu a fost emis din motive imputabile Principalului, i c
valabilitatea acestei garanii nu a fost prelungit.
Competenta sa soluioneze orice disputa izvorta n legtura cu prezenta scrisoare de garanie de buna
execuie revine instantelor judectoreti din Romnia.
Data ______________________

Semntura (semnturi) _________________________


[stampila organismului care furnizeaz
Formular nr.27 - Imputernicire de reprezentare

Operator economic
......................................
(denumirea/numele)
Subscrisa
,
cu
sediul
n
, nmatriculat la
Registrul Comerului sub nr. , cod unic de inregistrare , reprezentat
legal
prin
,
n
calitate
de
,
mputernicim
prin
prezenta
pe
, specimen de semnatura............................... domiciliat n
, identificat cu B.I./C.I. seria , nr.
, CNP , eliberat de , la data de ,
avnd funcia de , s ne reprezinte la procedura de achizitii

, organizat de ............................................, in data de ............,ora......n scopul atribuirii


contractului
.....................................................................
n ndeplinirea mandatului su, mputernicitul va avea urmtoarele drepturi i obligaii:
1. S semneze toate actele i documentele care rezulta de la subscrisa n legtur cu participarea la prezenta
procedur;
2. S participe n numele subscrisei la procedur i s semneze toate documentele rezultate pe parcursul
i/sau n urma desfurrii procedurii.
3. S semneze rspunsurile la solicitrile de clarificare formulate de ctre comisia de evaluare n timpul
desfurrii procedurii.
4. S depun n numele subscrisei contestaiile cu privire la procedur.
5.Sa semneze contractul de achizitie publica
6.Sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor
Prin prezenta, mputernicitul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea subscrisei cu privire la
toate actele i faptele ce decurg din participarea la procedur.
Not: mputernicirea va fi nsoit de o copie dup un act de identitate al persoanei/persoanelor
mputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, paaport).
Data_____________

Denumirea mandantului
S.C.
reprezentat legal prin
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcie)
___________________________
(Semntura autorizat i tampila

Formular nr.28 - DECLARATIE


privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii
I. Date de identificare a intreprinderii
Denumirea intreprinderii ............................................................
Adresa sediului social ............................................................
Cod unic de inregistrare ............................................................
Numele si functia ............................................................
(presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent)
II. Tipul intreprinderii
Indicati, dupa caz, tipul intreprinderii:
[ ] Intreprindere autonoma. In acest caz, datele din tabelul de mai jos
sunt preluate doar din situatia economico-financiara a intreprinderii solicitante. Se va completa doar
declaratia, fara anexa nr. 2.
[ ] Intreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform anexei nr. 2, precum si a fiselor
aditionale care se vor atasa la declaratie.
[ ] Intreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii*1)
Exercitiul financiar de referinta*2)

Numarul mediu anual de Cifra de afaceri anuala


salariati
(mii lei/mii euro)

Active totale
(mii lei/mii euro)

Important:
Precizati daca, fata de exercitiul
[ ] Nu
financiar anterior, datele financiare [ ] Da (in acest caz se va completa
au inregistrat modificari care
si se va atasa o declaratie
determina incadrarea intreprinderii
referitoare la exercitiul
intr-o alta categorie (respectiv
financiar anterior)
micro-intreprindere, intreprindere
mica, mijlocie sau mare).
Semnatura ........................................
(numele si functia semnatarului autorizat sa reprezinte intreprinderea)
Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu realitatea.
Data intocmirii ...........................
Semnatura .................................
*1) Datele sunt calculate in conformitate cu art. 6 din prezenta lege.
*2) Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt
cele realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau
asociati. In cazul intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifia de
afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere.

Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din


anexe sunt conforme cu realitatea.
Data ntocmirii ...........................
Semntura .................................