Sunteți pe pagina 1din 2

Formule geometrice

1. Distanta dintre punctele A(XA,YA) si B(XB,YB) (lungimea segmentului AB)


|AB|=√(XA-XB)2+(YA-YB) 2

2. Panta dreptei AB=tangenta unghiului dormat de AB cu axa Ox


(masurat de la Ox la d)
Se noteaza cu mAB= YA-YB
XA-XB
3. Ecuatia unei drepte d cand stim md panta ei si un punct A(XA,YA) de pe dreaptă

.
3a.Y-yA=md (X-xA) Obs:Se foloseste in exercitiile in care se cere ecuatia
unei drepte d paralelă sau perpendiculară cu o
dreapta g
Ecuatia unei drepte d cand stim 2 puncte A(XA,YA) si B(XB,YB) de pe aceasta

.
3b. Y-yA= YA-YB (X-xA) sau sub forma XA YA 1
XA-XB de determinant XB YB 1 = 0
X Y 1
4. Conditia ca 3 puncte A,B,C sa fie coliniare este ca C Є dr AB adica XC,YC
.
verifica 3b => YC-YA= YA-YB (XC-xA) sau XA YA 1
XA-XB XB YB 1 =0
XC YC 1

XA YA 1
5. .
Aria ∆ABC= 1 |∆| unde ∆= XB YB 1 =0
2 XC YC 1

Alte formule ptr arie:


AABC = b . c . sinA = a . c . sinB = a . b . sinC
2 2 2

AABC = √p(p-a)(p-b)(p-c) (Heronn) unde p=a+b+c simperimetru


2
(se foloseste cand se dau lungimile laturilor)

A∆echilateral =L2 . √3 ; h = L√3 inaltimea


4 2

A∆dreptunghic= AB . AC ; inaltimea corespunzatoare ipotezei = AB . AC


2 BC
6. Ecuatii generale ale dreptei →y=m . x + n Obs ca panta lui m este coef. lui x
Sau
→ax+by+c=o

Ex: Fie dreapta d . 2x-3y+5=0 Aflati md `


Sol: Aflam y: 2x+5=3y=>y=2x+5 =>y=2x+5; md=2
3 3 3 3
7. Conditii de parallelism,perpendicularitate…a 2 drepte
d1: a1 x+b1 y+c1=0
Fie
d2: a2 x+b2 y+c2=0

d1//d2↔ md1= md2↔ a1= b1


a2 b2
d1=d2↔ m1= m2, n1= n2 ↔ a1= b1=c1
a2 b2 c2
d1┴d2↔ m1 m2=-1↔ a1 a2+ b1 . b2 =0
. .

d1∩d2=P Ptr a afla punctul de intersectie dintre 2 drepte se rezolva sistemul


format din ecuatiile lor
8. Aflarea punctului M(XM,YM) care imparte segmental AB in raportul K
XM= XA+K. XB
MA=K=> 1+K
MB YM= YA+K. YB
1+K
XM= XA+ XB
2
M mijlocul lui AB=>
(k=1) YM= YA+ YB
2
XG= XA+ XB +XC
2
G centrul de greutate al ∆ABC=>
YG= YA+ YB +YC
2
9. Teorema sinusurilor a = b = c = 2R R=raza cercului circumscris
sinA sinB sinC

Teorema cosinusului cosA=b2+c2-a2 ; cosB=a2+c2-b2 ; cosC=a2+b2-c2


2bc 2ac 2ab
(se fol ptr a afla un unghi cand se stiu laturile)

R=a . b . c R=raza cercului circumscris in ∆ABC, S aria ∆ABC


10. 4S
r=S r=raza cercului inscris; S=aria; p=semiperimetru
p