Sunteți pe pagina 1din 2

SERVICIUCLIENTI:

0740.195.951
contact@protectiamunciievaluarerisc.ro

Pagini

scrieaicicecauti

(/Contact.html)

(/)
Amenzisisanctiuni

Organedecontrol

Servicii

Stiri(/stiri.html)

Legislatii(/legislatie.html)

Video(/video.html)

COR(/COR/grupa_majora.html)

Contact(/Contact.html)

RSGE(/) Servicii Evaluareariscurilor(/Servicii/Evaluarea_riscurilor.html) Valcea

(/Servicii/Protectia_muncii.html) (/Servicii/Prevenire_si_stingere_incendii.html) (/Servicii/Evaluarea_riscurilor.html) (/Servicii/Protectie_Civila.html) (/Servicii/Medicina_muncii.html)


Protectiamuncii
(/Servicii/Protectia_muncii.html)

(/solicita_oferta.html)

Serviciicompletedeprotectia
munciiinBucuresti
(/Servicii/Protectia_muncii.html)

Preveniresistingere
incendii
(/Servicii/Prevenire_si_stingere_incendii.html)
DocumentatiePSIcompleta
(/Servicii/Prevenire_si_stingere_incendii.html)

Evaluareariscurilor
(/Servicii/Evaluarea_riscurilor.html)

Protectiecivila
(/Servicii/Protectie_Civila.html)

Medicinamuncii
(/Servicii/Medicina_muncii.html)

Crearedosarcomplet
in7zile
(/Servicii/Evaluarea_riscurilor.html)

Ofertaprotectiecivila
despecialitate
(/Servicii/Protectie_Civila.html)

Totuldespremedicina
muncii
(/Servicii/Medicina_muncii.html)

Evaluarea riscurilor Valcea


RSG va ofera servicii de
Evaluare riscuri Valcea,
documentatie completa si
reprezentarelacontrol.
Pentru mai multe informatii

Solicita oferta
0740.195.951

Dorescofertapentru:

apelati: 0740195951.

A.IntocmireadosaruluiSSM

Din punct de vedere legal,


anagajatorul are obligatia
legala de a proteja
securitatea si sanatatea
lucratorilor la locul de
munca. Efectuarea unei
evaluari de risc la locul de

B.IntocmireadosaruluiPSI
C.Evaluareariscurilor
D.Instructajperiodic+fise

Societatea

citestemaideparte
muncaintradeasemeneainobligatiileacestuia.
Domeniuldeactivitate

EfectuamevaluareariscurilorinurmatoarelelocalitatidinValcea:
RamnicuValcea(/Servicii/Evaluarea_riscurilor/Valcea/Ramnicu_Valcea.html),

Numardeangajati

Selectatiposturile
Adauga
Persoanadecontact

Oras

Adresadeemail

Site

Telefon

Plata
Platacompusa
Mesaj

Trimite

Ultimele noutati
Importantpentrubeneficiariilucra...
(/stiri/Securitate_si_Sanatate_in_Munca/Important_pentru_beneficiarii_lucrarilor_de_constructii
2784.html)

DacasuntetibeneficiaruluneilucrarideconstructiitrebuiesastiticainconformitatecuHG
300/2006actualizata,beneficiarulsaumanageruldeproiectaluneilucrarideconstructiieste
obligat

Organizareaaparariiimpotrivaincendiilor
(/stiri/Prevenire_si_Stingere_Incendii/Organizarea_apararii_impotriva_incendiilor
2772.html)

Organizareaapaprariiimpotrivaincendiilorlaloculdemuncaserealizeazacu
scopuldeaasiguraangajatilortoateconditiilenecesare,caresalepermitasa
actionezepentruprevenireasistingerea

Ghidprivindtehnicasitacticastingeriiincendiilor
(/stiri/Prevenire_si_Stingere_Incendii/Ghid_privind_tehnica_si_tactica_stingerii_incendiilor
2771.html)

InspectoratulGeneralpentruSituatiideUrgentaarealizatunghidcomplexincarecei
interesatipotsastudiezetehnicilesitacticilestingeriiincendiilor.Nevomocupainacest
articoldeomica

Citestemaideparte

Citestemaideparte

Citestemaideparte

(/stiri/Securitate_si_Sanatate_in_Munca/Important_pentru_beneficiarii_lucrarilor_de_constructii
2784.html)

(/stiri/Prevenire_si_Stingere_Incendii/Organizarea_apararii_impotriva_incendiilor
2772.html)

(/stiri/Prevenire_si_Stingere_Incendii/Ghid_privind_tehnica_si_tactica_stingerii_incendiilor
2771.html)

(/solicita_oferta.html)
(/Preturi_mici.html)

Protectiam
(/Calitate_garantata.html)

(/Securitatea_informatiilor.html)

(/Transparenta.html)

351likes

LikePage

(/Profesionalism.html)
Bethefirstofyourfriendstolike
this

ProtectiaMuncii
EvaluareRisc.ro:

Suntempe:
(http://www.facebook.com/profile.php?id=520200438071885)Facebook
(http://www.facebook.com/profile.php?id=520200438071885)

Abilitare(/Abilitare.html)
Cariere(/Cariere.html)

(https://www.youtube.com/channel/UCPSJGbEMY1D9Nka4ptNsFrg/videos)

Desprenoi(/Despre_noi.html)

Youtube(https://www.youtube.com/channel/UCPSJGbEMY1D9Nka4ptNsFrg/videos)
Google+

Ghidalegerestingatoare

(/Ghid_alegere_stingatoare.html) (https://plus.google.com/u/0/b/112945084167125067685/112945084167125067685/posts) (https://plus.google.com/u/0/b/112945084167125067685/112945084167125067685/posts)


Intrebarifrecvente
(/Intrebari_frecvente.html)
Legislatie(/Legislatie.html)
Parteneri(/Parteneri.html)
Utile(/Utile.html)

Abonarenewsletter:adresaemail

Tel:0740.195.951
contact@protectiamunciievaluarerisc.ro

Contact(/Contact.html)

FirmeBucuresti(http://www.firmebucuresti.com) EchipamenteSSMsiPSI(http://www.echipament.eu) ANPC(http://www.anpc.gov.ro/)