Sunteți pe pagina 1din 60

HOTRRE nr.

301 din 11 aprilie 2012(*actualizat*)


pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor i protecia persoanelor
(actualizat pn la data de 29 ianuarie 2016*)
ART. 1
Se aprob Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor i protecia persoanelor, cu modificrile i completrile
ulterioare, denumite n continuare norme metodologice, prevzute n anexa care face parte
integrant din prezenta hotrre.
ART. 2
(1) Adoptarea msurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor i valorilor prevzute de
lege se realizeaz pe baza unei analize de risc la securitate fizic.
(2) Elaborarea analizei de risc la securitate fizic se face potrivit instruciunilor emise de
ministrul administraiei i internelor, care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I.
ART. 3
Constituie contravenie nclcarea prevederilor din normele metodologice, dup cum
urmeaz:
1. nerespectarea msurilor minimale de securitate prevzute la art. 2 alin. (2) din anex;
1^1. neimplementarea msurilor stabilite prin analiza de risc;
---------Pct. 1^1 al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTRREA nr. 1.002 din 23
decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
2. nclcarea prevederilor art. 2 alin. (3) din anex referitoare la efectuarea analizei de risc
la securitate fizic;
3. nendeplinirea de ctre conductorii unitilor a obligaiei prevzute la art. 4 alin. (2) din
anex;
4. nedepunerea planului de paz la organele de poliie competente, conform art. 5 alin. (3)
din anex;
5. nerespectarea dispoziiilor art. 10 alin. (2) din anex;
6. nclcarea dispoziiilor art. 20 alin. (5) din anex privind adoptarea nsemnelor,

uniformelor, legitimaiilor sau accesoriilor de echipament;


7. nerespectarea de ctre conductorii societilor specializate de paz i protecie a
dispoziiilor art. 31 din anex;
8. nerespectarea obligaiei de nfiinare a registrului special de eviden a contractelor de
prestri de servicii, conform art. 32 din anex;
9. neconsemnarea n registrul special de eviden a contractelor de prestri de servicii,
conform art. 32 din anex;
9^1. nerespectarea obligaiilor prevzute de art. 33 din anex;
---------Pct. 9^1 al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTRREA nr. 1.002 din 23
decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
9^2. nerespectarea prevederilor art. 34 din anex;
---------Pct. 9^2 al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTRREA nr. 1.002 din 23
decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
10. nendeplinirea obligaiei de asigurare a pregtirii continue prevzute la art. 44 alin. (4)
din anex;
11. nerespectarea de ctre personalul de paz i gard de corp a dispoziiilor art. 50 alin.
(3) din anex;
12. nerespectarea de ctre personalul de paz i gard de corp a obligaiilor prevzute la
art. 52 alin. (3) din anex;
13. nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (4) i art. 53 alin. (2) din anex;
14. nerespectarea dispoziiilor art. 57 alin. (1) lit. a) din anex;
15. nerespectarea dispoziiilor art. 57 alin. (1) lit. b) din anex;
16. nerespectarea dispoziiilor art. 57 alin. (1) lit. c), art. 57 alin. (3) i art. 58 alin. (2) din
anex;
---------Pct. 16 al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTRREA nr. 1.002 din 23
decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
17. neluarea msurilor prevzute la art. 66 alin. (3) din anex;
18. nerespectarea obligaiei prevzute la art. 67 alin. (3) i art. 85 alin. (1) din anex;
19. nerespectarea obligaiei prevzute la art. 67 alin. (2) din anex;
20. nerespectarea obligaiei prevzute la art. 67 alin. (4) din anex;
21. nerespectarea dispoziiilor referitoare la proiectarea i modificarea sistemelor de
alarmare mpotriva efraciei prevzute la art. 70 din anex;
21^1. nerespectarea obligaiei prevzute de art. 78 din anex;
---------Pct. 21^1 al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTRREA nr. 1.002 din 23
decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
21^2. nendeplinirea de ctre conductorul societii specializate n sisteme de alarmare a

obligaiilor prevzute la art. 81-84 din anex;


---------Pct. 21^2 al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTRREA nr. 1.002 din 23
decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
22. nerespectarea de ctre persoana care a ncetat raporturile de munc cu o societate
specializat n domeniul sistemelor de alarmare mpotriva efraciei a dispoziiilor art. 85 alin.
(2) din anex;
23. nerespectarea de ctre societile specializate n sisteme de alarmare a obligaiilor
prevzute la art. 86 din anex;
24. nerespectarea dispoziiilor art. 90 alin. (1) i (2) din anex;
25. nerespectarea dispoziiilor art. 92 din anex referitoare la preluarea semnalelor de la
sistemele conectate;
25^1. nerespectarea de ctre conductor sau de ctre personalul societii a obligaiilor i
procedurilor prevzute de regulamentul de organizare i funcionare al dispeceratului de
monitorizare a sistemelor de alarmare mpotriva efraciei, prevzut la art. 93 alin. (1) lit. h)
din anex;
---------Pct. 25^1 al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTRREA nr. 1.002 din 23
decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
26. neluarea msurilor prevzute la art. 94 din anex;
26^1. nerespectarea obligaiei prevzute la art. 96 din anex privind depunerea rapoartelor
de activitate;
---------Pct. 26^1 al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTRREA nr. 1.002 din 23
decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
27. nerespectarea obligaiei privind asigurarea timpilor de intervenie, conform art. 97 din
anex;
28. nerespectarea prevederilor art. 99 alin. (4) din anex.
ART. 4
(1) Contraveniile prevzute la art. 3 se sancioneaz dup cum urmeaz:
a) cu amend de la 100 lei la 300 lei, cele prevzute la pct. 11, 12 i 19;
b) cu amend de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevzute la pct. 1, 1^1, 5, 7, 8, 9, 9^1, 10,
18, 21, 21^1, 21^2, 22, 23, 25^1, 26, 26^1, 27 i 28;
---------Lit. b) a alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTRREA nr. 1.002
din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
c) cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevzute la pct. 3, 4, 6, 9^2, 13, 16, 17, 20,
24 i 25;
----------

Lit. c) a alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTRREA nr. 1.002
din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
d) cu amend de la 10.000 lei la 20.000 lei, cele prevzute la pct. 2 i 15;
---------Lit. d) a alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTRREA nr. 1.002
din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
e) cu amend de la 20.000 lei la 50.000 lei, cele prevzute la pct. 14.
(2) Sanciunile prevzute la alin. (1) pot fi aplicate i persoanei juridice, dup caz.
ART. 5
Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor contravenionale se fac de ctre
poliiti, jandarmi, precum i de ctre primari sau mputernicii ai acestora, conform
competenelor care le revin potrivit legii.
ART. 6
(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau n termen de cel mult 48 de ore de la data
ncheierii procesului-verbal ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia, jumtate din
minimul amenzii prevzute la art. 4, agentul constatator fcnd meniune despre aceast
posibilitate n procesul-verbal de constatare i sancionare a contraveniei.
(2) Contraveniilor prevzute la art. 3 le sunt aplicabile dispoziiile Ordonanei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 7
(1) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2015*), modul de funcionare a unitilor prevzute la
art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003, republicat, a societilor specializate de paz i
protecie i a celor care desfoar activiti de proiectare, producere, instalare i ntreinere a
sistemelor de alarmare mpotriva efraciei, liceniate pn la data intrrii n vigoare a
prezentei hotrri, precum i a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare,
nfiinate pn la aceeai dat, trebuie s fie potrivit cerinelor stabilite n normele
metodologice aprobate prin prezenta hotrre.
----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTRREA nr. 361 din 30
aprilie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 9 mai 2014.

*) Not:
Potrivit art. unic din HOTRREA nr. 877 din 15 octombrie 2014, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014, termenul prevzut la art. 7 alin. (1)
din Hotrrea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i protecia persoanelor,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificrile
ulterioare, privind obligaia elaborrii analizei de risc la securitate fizic de ctre unitile

prevzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor i protecia persoanelor, republicat, nfiinate pn la data de 16 iunie 2012, se
prorog pn la data de 1 ianuarie 2016.

*) Not:
Conform art. II din HOTRREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015, "Termenul prevzut la art. 7 alin.
(1) din Hotrrea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i protecia
persoanelor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu
modificrile ulterioare, precum i cu modificrile i completrile aduse prin prezenta
hotrre, privind obligaia elaborrii analizei de risc la securitate fizic de ctre unitile
prevzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor i protecia persoanelor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
nfiinate pn la data de 16 iunie 2012, se prorog pn la data de 1 iulie 2017".

(2) Licenele de funcionare, avizul inspectoratului de poliie judeean sau al Direciei


Generale de Poliie a Municipiului Bucureti pentru conductorul societii specializate de
paz i protecie/societii specializate n sisteme de alarmare mpotriva efraciei, atestatele
profesionale prevzute la art. 41 din Legea nr. 333/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i avizele pentru proiectele sistemelor de alarmare, acordate pn la data
intrrii n vigoare a prezentei hotrri, rmn valabile dac ndeplinesc condiiile prevzute
de normele metodologice aprobate prin prezenta hotrre.
ART. 8
(1) Prezenta hotrre intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, cu excepia prevederilor art. 2 alin. (2), care intr n vigoare la data
publicrii.
(2) Instruciunile privind elaborarea analizei de risc la securitate fizic se emit n termen
de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a art. 2 alin. (2).
(3) La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, Hotrrea Guvernului nr. 1.010/2004
pentru aprobarea normelor metodologice i a documentelor prevzute la art. 69 din Legea nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i protecia persoanelor, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 722 din 10 august 2004, cu modificrile
ulterioare, se abrog.
PRIM-MINISTRU
MIHAI-RZVAN UNGUREANU
Contrasemneaz:
--------------Ministrul administraiei i internelor,

Gabriel Berca
p. Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale,
Nicolae Ivchescu,
secretar de stat
Ministrul finanelor publice,
Bogdan Alexandru Drgoi
Bucureti, 11 aprilie 2012.
Nr. 301.
ANEX
NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor i protecia persoanelor
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 1
(1) Paza obiectivelor, bunurilor, i valorilor i protecia persoanelor prin fore i mijloace
civile se realizeaz cu sprijinul i sub coordonarea, ndrumarea i controlul Inspectoratului
General al Poliiei Romne i al unitilor subordonate, care urmresc respectarea
prevederilor legale n acest domeniu de activitate.
(2) Paza obiectivelor, bunurilor i valorilor i protecia persoanelor prin fore i mijloace
militare se realizeaz cu sprijinul i sub coordonarea, ndrumarea i controlul Inspectoratului
General al Jandarmeriei Romne i al unitilor subordonate, care urmresc respectarea
prevederilor legale n acest domeniu de activitate.
(3) Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplic activitilor privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor i persoanelor, precum i a transporturilor cu caracter
special aparinnd structurilor i instituiilor din cadrul sistemului de aprare, ordine public
i siguran naional, care se asigur n conformitate cu reglementrile stabilite n cadrul
acestora.
ART. 2
(1) n vederea ndeplinirii obligaiilor prevzute de Legea nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor i protecia persoanelor, cu modificrile i completrile
ulterioare, denumit n continuare Lege, unitile prevzute la art. 2 alin. (1) din Lege,
denumite n continuare uniti indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori
asociere, modul de deinere a bunurilor ori valorilor, trebuie s adopte msuri de securitate n
formele prevzute de Lege, completate cu msuri procedurale.
(2) Cerinele minimale de securitate, pe zone funcionale i categorii de uniti, sunt
prevzute n anexa nr. 1.
(3) Adoptarea msurilor de securitate prevzute la alin. (1) se realizeaz n conformitate cu
analiza de risc efectuat de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experi abilitai, care
dein competene profesionale dobndite pentru ocupaia de evaluator de risc la securitatea

fizic.
(4) Pn la mplinirea termenului prevzut la art. 7 alin. (1) din prezenta hotrre,
analizele de risc pot fi elaborate de specialiti cu o vechime n domeniul evalurii riscului la
securitatea fizic mai mare de 5 ani.
----------Alin. (4) al art. 2 din anex a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTRREA nr.
361 din 30 aprilie 2014, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 9 mai 2014.
(5) Abrogat.
---------Alin. (5) al art. 2 din anex a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTRREA nr. 1.002
din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
ART. 3
(1) Pentru unitile care i desfoar activitatea printr-o reea format din subuniti sau
puncte de lucru distribuite teritorial, responsabilitatea asigurrii msurilor de securitate n
ntreaga reea revine conducerii unitii centrale.
(2) Organizarea n comun a pazei se poate efectua, cu avizul poliiei, n situaiile n care
unitile funcioneaz n acelai imobil, perimetru sau spaiu alturat, caz n care obligaia
asigurrii msurilor de securitate revine conductorilor unitilor care dein cota de
proprietate ori folosin majoritar sau administratorului obiectivului, cu consultarea
celorlali deintori.
(3) Pentru asigurarea pazei, ordinii i siguranei localurilor publice, hotelurilor,
motelurilor, campingurilor, cluburilor, pensiunilor, discotecilor i altor locuri de distracie
sau de agrement, administratorii acestora au obligaia de a folosi personal de paz calificat i
atestat, potrivit legii.
(4) Unitile care i desfoar activitatea n aceeai incint, imobil sau perimetru, pot
adopta n comun msurile de securitate prevzute de lege, astfel:
a) dac toate se ncadreaz n aceeai categorie de cerine minimale, se vor conforma
mpreun acestora; adoptarea msurilor i reprezentarea n faa autoritilor se asigur de
ctre conductorul stabilit de comun acord;
b) dac se ncadreaz n categorii cu cerine minimale de securitate diferite sau una dintre
ele nu are cerine minimale de securitate, se vor adopta n comun cerinele corespunztoare
celei mai stricte categorii; adoptarea msurilor i reprezentarea n faa autoritilor se asigur
de ctre conductorul unitii care are cele mai stricte cerine de securitate.
---------Alin. (4) al art. 3 din anex a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTRREA nr. 1.002
din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
(5) Pentru unitile care i desfoar activitatea n conformitate cu prevederile alin. (4),
analiza de risc i proiectul sistemului de alarmare pot fi realizate pentru ntreaga incint,
imobil sau perimetru.

---------Alin. (5) al art. 3 din anex a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTRREA nr. 1.002
din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
ART. 4
(1) Conductorii unitilor care dein sau opereaz cu bunuri, valori sau numerar au
obligaia implementrii unor msuri eficiente n scopul asigurrii proteciei personalului i a
valorilor pe timpul manipulrii, procesrii, depozitrii sau transportului i descurajrii
svririi infraciunilor contra patrimoniului, precum i n scopul acordrii sprijinului necesar
organelor judiciare n vederea identificrii fptuitorilor.
---------Alin. (1) al art. 4 din anex a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTRREA nr. 1.002
din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
(2) La obiectivele cu program permanent n care pe timpul nopii i desfoar activitatea
un singur angajat, conductorii unitilor au obligaia de amenajare i folosire a ghieelor
care s asigure protecia la atacuri manuale asupra casierului sau s instituie post de paz
fizic.
---------Alin. (2) al art. 4 din anex a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTRREA nr. 1.002
din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
(3) n situaia unitilor la care activitatea de procesare, depozitare i transport de valori
este externalizat, obligaia pentru adoptarea acestor msuri de securitate revine prestatorului
liceniat al acestor servicii.
ART. 5
(1) Planul de paz este documentul n baza cruia se organizeaz paza i se ntocmete cu
respectarea prevederilor art. 5 din Lege.
(2) n situaii excepionale, pentru asigurarea provizorie a proteciei unitii, pe o perioad
de maximum 7 zile pot fi instituite msuri de paz care nu necesit ntocmirea planului de
paz i avizarea acestuia.
(3) Planul de paz se depune la structura de poliie organizat la nivelul unitii
administrativ-teritoriale pe raza creia se afl obiectivul, denumit n continuare unitate de
poliie competent teritorial, cu cel puin 24 de ore nainte de instituirea pazei potrivit
contractului de prestri de servicii ori deciziei conducerii, n cazul pazei proprii.
(4) Actualizarea planului de paz se face numai n situaia modificrii suprafeei,
topografiei obiectivului, a dispozitivului de paz, a regulilor de acces ori la schimbarea
prestatorului, prin intermediul unor acte adiionale.
ART. 6
n situaia n care msurile de securitate a obiectivului, adoptate de conducerea unitii ca
rezultat al analizei de risc la securitatea fizic, prevd utilizarea numai a mijloacelor
mecanofizice i a sistemelor tehnice de alarmare, monitorizare i intervenie, fr a se institui

paz cu personal uman, nu se ntocmete plan de paz.


ART. 7
(1) n cazul n care are loc schimbarea furnizorului serviciilor de paz sau al serviciilor de
monitorizare i intervenie, fostul furnizor este obligat, la solicitarea scris a beneficiarului,
s asigure prestarea serviciilor, contra cost, conform prevederilor contractuale, pn ce noul
furnizor va realiza instituirea serviciului de paz sau conectarea n ntregime a sistemelor
tehnice de alarmare ale unitii, dar nu mai mult de 30 de zile de la data comunicrii deciziei
de reziliere a contractului.
(2) n cazul n care furnizorul serviciilor de paz sau al serviciilor de monitorizare i
intervenie nu mai poate derula contractele ncheiate cu un beneficiar ca urmare a deciziei
autoritii competente de anulare a licenei de funcionare sau de respingere a solicitrii de
rennoire a licenei de funcionare, precum i n cazul ncetrii activitii ca urmare a
desfiinrii acestuia, beneficiarul poate contracta, pe o perioad de maximum 30 de zile,
serviciile unei alte societi specializate care va respecta n mod corespunztor prevederile
planului de paz iniial.
---------Alin. (2) al art. 7 din anex a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTRREA nr. 1.002
din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
ART. 8
(1) Unitatea de poliie competent teritorial analizeaz planul de paz i acord avizul de
specialitate n cel mult 30 de zile de la data nregistrrii solicitrii.
(2) Avizul de specialitate se acord dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:
a) planul de paz conine toate datele i informaiile prevzute la art. 5 alin. (3) din Lege;
b) beneficiarul face dovada dreptului de proprietate sau de folosin asupra obiectivului ce
urmeaz a fi asigurat cu paz;
c) exist un contract de prestri de servicii ncheiat cu respectarea prevederilor legale i n
termen de valabilitate cu o societate specializat de paz i protecie ce deine licen de
funcionare valabil, n cazul n care paza se efectueaz prin astfel de societi;
d) analiza de risc la securitatea fizic a fost efectuat potrivit prezentelor norme
metodologice.
(3) n situaia existenei unui litigiu privind dreptul de proprietate sau de folosin asupra
obiectivului, se acord aviz de specialitate pentru planul de paz depus de beneficiarul care
face dovada nscrierii acestor drepturi n registrul de carte funciar i prezint documente
care atest dreptul de proprietate sau de folosin.
---------Alin. (3) al art. 8 din anex a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTRREA nr. 1.002
din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
(3^1) n situaia existenei unui litigiu privind reprezentarea legal a persoanei juridice, se
acord aviz de specialitate pentru planul de paz depus de beneficiarul nscris n registrul
comerului.

---------Alin. (3^1) al art. 8 din anex a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
(3^2) n situaiile de la alin. (3) i (3^1), regulile privind accesul n obiectiv sunt cele
prevzute n planul de paz avizat anterior apariiei litigiului sau se stabilesc n comun de
pri.
---------Alin. (3^2) al art. 8 din anex a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
(4) Avizul poliiei pentru planul de paz se retrage cnd nu mai sunt ndeplinite cumulativ
condiiile care au stat la baza acordrii, caz n care beneficiarul i prestatorul aplic msurile
de restabilire a situaiei legale.
ART. 9
(1) Planurile de paz a cilor ferate, pdurilor, terenurilor forestiere, fondurilor de
vntoare i de pescuit, parcurilor de extracie sau depozitare i a echipamentelor,
instalaiilor i construciilor aferente, conductelor pentru transportul hidrocarburilor i al
produselor petroliere, sistemelor de irigaii, a reelelor telefonice i de transport al energiei
electrice, infrastructurilor rutiere i a altor obiective specifice se adapteaz caracteristicilor
funcionale ale acestora.
(2) Planurile de paz destinate unor obiective care depesc limitele unei uniti
administrativ-teritoriale se avizeaz de unitatea de poliie competent teritorial pe raza creia
se afl sediul punctului de lucru, dup ce aceast unitate de poliie va consulta celelalte
uniti de poliie, urmnd ca avizul s fie notificat i unitilor respective.
---------Art. 9 din anex a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTRREA nr. 1.002 din 23
decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
ART. 10
(1) Documentele specifice executrii i evidenierii serviciului de paz prin fore i
mijloace civile i modelele acestora sunt cuprinse n anexa nr. 2.
(2) Documentele prevzute la alin. (1) se nregistreaz la prestator i se vizeaz spre
neschimbare de beneficiar, iar dup completare prestatorul asigur pstrarea acestora pe o
durat de minimum 2 ani. n cazul instituirii pazei proprii, documentele se nregistreaz i se
pstreaz de ctre unitate.
(3) Controlul modului n care sunt consemnate activitile desfurate n documentele
specifice executrii i evidenierii serviciului de paz revine efului de obiectiv, n cazul
efecturii pazei prin societi specializate de paz i protecie, sau efului formaiunii, pentru
paza proprie.
CAP. II

Formele de paz
SECIUNEA 1
Paza cu efective de jandarmi
ART. 11
(1) Achiziia i instalarea sistemelor electronice de securitate a obiectivelor, bunurilor i
valorilor a cror paz i protecie se execut cu efective de jandarmi se realizeaz de ctre
beneficiar, potrivit legii.
(2) Sistemele electronice de securitate ale obiectivelor pzite cu efective de jandarmi se
conecteaz la dispeceratele de monitorizare ale Jandarmeriei Romne.
ART. 12
(1) Paza, protecia i intervenia cu efective de jandarmi se organizeaz i se efectueaz
potrivit planului de paz i protecie, ntocmit de ctre conductorii unitilor beneficiare
mpreun cu unitatea de jandarmi care asigur efectivele pentru paz i protecie, dup
efectuarea analizei de risc de ctre o comisie numit de comandantul/eful unitii de
jandarmi.
(2) Comisia prevzut la alin. (1) este format din ofieri specialiti, cu atribuii n
domeniu, din cadrul unitii care are n administrare obiectivele, bunurile i valorile sau
asigur efectivele destinate pazei i proteciei, i comandanii/efii structurilor de paz i
protecie; la lucrrile comisiei particip i reprezentanii beneficiarului, cu respectarea
prevederilor legale pe linia proteciei informaiilor clasificate.
ART. 13
(1) Formele, modalitile i procedeele de paz i protecie se stabilesc de ctre
comandantul/eful unitii, de comun acord cu conductorul unitii beneficiare, n funcie de
executarea recunoaterii i a analizei de risc executate la obiectiv.
(2) Intervenia cu efective de jandarmi se execut la obiectivele din competen, conform
planului de intervenie i cooperare ntocmit de ctre unitatea de jandarmi competent
teritorial.
(3) Dispozitivele de protecie fizic la obiectivele cu activiti nucleare se stabilesc n
conformitate cu normele metodologice prevzute de Comisia Naional pentru Controlul
Activitilor Nucleare.
(4) n cazul unitilor n care paza, protecia i intervenia cu efective de jandarmi se
asigur n comun cu societi specializate de paz i protecie sau servicii publice
specializate, ntocmirea planului de paz i protecie se face de ctre conductorii unitilor
beneficiare mpreun cu unitatea de jandarmi i efii acestor efective.
(5) n situaia n care o instituie funcioneaz n mai multe imobile, paza i protecia cu
efective de jandarmi se asigur la sediul social al acesteia, iar la celelalte sedii, numai dac
sunt nominalizate ntr-un act normativ similar celui care a determinat instituirea pazei.
ART. 14
(1) Controlul efectivelor care asigur paza, protecia i intervenia la obiectivele a cror
paz este asigurat cu jandarmi revine Jandarmeriei Romne.

(2) Controlul efectivelor care asigur paza i protecia obiectivelor cu activiti nucleare,
n sistem integrat de paz i protecie unic condus de forele de jandarmi, se execut
trimestrial de ctre Jandarmeria Romn i personalul desemnat de beneficiar, conform unui
plan comun de control.
ART. 15
La ncheierea contractelor de prestri de servicii cu unitile Jandarmeriei Romne pentru
paza i protecia obiectivelor, bunurilor i valorilor, precum i a transporturilor cu caracter
special, beneficiarii serviciilor de paz i protecie prevzui la art. 6 alin. (1) din Lege au
obligaia de a prezenta documentele solicitate de ctre unitatea de jandarmi necesare
instituirii pazei.
ART. 16
(1) Personalul beneficiarului care nsoete transportul de bunuri i valori asigurat prin
efective de jandarmi, inclusiv conductorul auto, se include n compunerea echipajului i se
subordoneaz efului echipajului.
(2) Transporturile de materii explozive, radioactive sau nucleare pot staiona numai n
afara localitilor, n parcri ori n alte locuri special amenajate, cu ntiinarea prealabil a
unitii de jandarmi i a unitii competente teritorial a Inspectoratului General pentru
Situaii de Urgen.
SECIUNEA a 2-a
Paza cu personal din poliia local sau din serviciile publice destinate asigurrii pazei
obiectivelor de interes judeean
ART. 17
(1) Paza bunurilor i a valorilor deinute de autoritile sau instituiile publice locale ori
judeene se poate asigura i cu personal contractual angajat al poliiei locale sau al direciilor
i serviciilor judeene de paz, cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea,
calificarea i atestarea acestor categorii de personal, precum i la ndeplinirea atribuiilor de
serviciu ori la instituirea documentelor specifice.
(2) Controlul respectrii prevederilor legale n acest domeniu de activitate se realizeaz de
ctre primar, reprezentanii acestuia sau de conducerea poliiei locale ori, dup caz, de ctre
conducerea serviciilor publice destinate asigurrii pazei obiectivelor de interes judeean.
(3) Poliia local sau serviciile publice destinate asigurrii pazei obiectivelor de interes
judeean asigur servicii de paz a obiectivelor, bunurilor i valorilor ori a transporturilor de
valori la obiectivele, bunurile i valorile stabilite prin hotrre a consiliului local/Consiliului
General al Municipiului Bucureti, respectiv a consiliului judeean.
ART. 18
Conducerea unitii beneficiare a serviciilor de paz prin intermediul poliiei locale sau
serviciilor publice destinate asigurrii pazei obiectivelor de interes judeean are obligaia de a
notifica unitatea de poliie competent teritorial cu privire la instituirea sau renunarea la
aceast form de paz.
SECIUNEA a 3-a

Paza proprie
ART. 19
Paza proprie a obiectivelor, bunurilor sau valorilor aflate n patrimoniul unitilor se
organizeaz i se execut cu personal de paz calificat i atestat potrivit legii, aflat n
raporturi de munc sau de serviciu cu respectiva unitate.
ART. 20
(1) Angajatorul are obligaia de a echipa personalul de paz cu uniform, echipament de
protecie, nsemne distinctive i ecuson de identificare, precum i de a asigura portul acestora
n timpul executrii serviciului.
(2) Personalul de paz are obligaia ca pe timpul executrii serviciului s poarte uniforma
de serviciu, echipamentul de protecie, nsemnele distinctive i ecusonul de identificare.
(3) Descrierea uniformei de serviciu, echipamentului de protecie, nsemnelor distinctive i
a ecusonului de identificare constituie anex la planul de paz.
(4) Uniforma de serviciu, echipamentul de protecie i nsemnele distinctive se stabilesc de
fiecare conductor de unitate, cu respectarea prevederilor prevzute n anexa nr. 3.
(5) Nu se pot adopta nsemne, uniforme, legitimaii, accesorii de echipament sau denumiri
similare ori asemntoare cu cele ale autoritilor publice ale organismelor internaionale la
care Romnia este parte.
SECIUNEA a 4-a
Paza n mediul rural
ART. 21
(1) Prin paza n mediul rural se asigur paza bunurilor aflate n domeniul public sau privat
al unitii administrative, precum i a celor aparinnd cetenilor acesteia.
(2) Serviciul de paz se realizeaz prin instituirea unor posturi fixe i/sau patrule mobile
pe raza administrativ-teritorial a comunei, cu personal de paz propriu al primriei, calificat
i atestat, cu personal al poliiei locale sau ageni din cadrul societilor specializate de paz
i protecie.
ART. 22
(1) Planul de paz al comunei cuprinde urmtoarele capitole: teritoriul, populaia, cile de
acces, obiectivele de interes local, instalaiile i mijloacele tehnice de paz i de alarmare ale
acestora, echipamentele de supraveghere video a cilor de acces, dispozitivul de paz
prevzut, echipamente de supraveghere video, consemnul general i particular, dotarea cu
uniform, nsemne distinctive, mijloace de comunicaii i autoaprare. Acesta se ntocmete
anterior instituirii formei de paz i se actualizeaz n funcie de modificrile survenite.
(2) Prin dispozitivul de paz se stabilete numrul de posturi fixe i itinerarele de
patrulare, perioada n care acestea funcioneaz i efectivele necesare.
(3) n situaia n care paza se asigur cu personal al poliiei locale, planul de paz se
ntocmete de ctre eful acestei structuri, cu sprijinul de specialitate al unitii de poliie
competente teritorial, i se aprob de primar.
(4) Pentru executarea i evidenierea serviciului de paz n mediul rural se instituie i se

utilizeaz documentele specifice prevzute n anexa nr. 2.


SECIUNEA a 5-a
Paza i protecia prin societi specializate de paz i protecie
ART. 23
Societile specializate de paz i protecie sunt societi comerciale care au nscris ca
obiect principal de activitate codul CAEN 8010, un sediu nregistrat i autorizat pentru
organizarea administrativ i coordonarea operativ a personalului angajat i care au
dobndit dreptul de a presta serviciile prevzute de Lege, conform licenei acordate de
Inspectoratul General al Poliiei Romne, cu avizul prealabil al Serviciului Romn de
Informaii.
ART. 24
n nelesul prezentelor norme metodologice, prin conductor al unei societi specializate
de paz i protecie se nelege administratorul societii comerciale, preedintele consiliului
de administraie sau directorul general ori executiv cu atribuii n coordonarea operativ a
personalului de paz.
ART. 25
(1) n vederea obinerii licenei de funcionare pentru a desfura activiti de paz i
protecie, reprezentantul legal al societii trebuie s depun la inspectoratul de poliie
judeean competent sau la Direcia General de Poliie a Municipiului Bucureti, pe baz de
opis, urmtoarele documente:
a) cererea de acordare a licenei de funcionare, datat i nregistrat la societate;
b) regulamentul de organizare i funcionare, ntocmit cu respectarea modelului pus la
dispoziie de Inspectoratul General al Poliiei Romne, adaptat specificului societii;
c) lista prevzut la art. 20 alin. (3) lit. b) din Lege;
d) copie certificat de pe dovada eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenii i Mrci,
referitoare la nregistrarea denumirii societii i a nsemnelor distinctive;
e) copie certificat de pe notificarea prin care se ncunotineaz consiliul judeean sau,
dup caz, Consiliul General al Municipiului Bucureti despre faptul c societatea are sediul
social n zona de responsabilitate a acestora;
f) certificatul de nregistrare i certificatul constatator, eliberate de oficiul registrului
comerului cu toate meniunile nscrise i/referitoare la situaia societii comerciale;
g) documente privind dovada existenei sediului nregistrat i autorizat pentru organizarea
administrativ i coordonarea operativ a personalului angajat;
h) copii certificate de pe atestatele profesionale pentru persoanele care urmeaz s execute
activiti de paz i protecie, n situaia n care societatea are angajate astfel de persoane;
i) documente privind dovada ndeplinirii condiiilor prevzute la art. 20 alin. (10) din Lege
de ctre conductorul societii;
j) dovada achitrii taxei pentru obinerea licenei de funcionare prevzute la art. 20 alin.
(3) lit. e) din Lege.
(2) Documentele prevzute la alin. (1) lit. i), necesare acordrii avizului prevzut la art. 20

alin. (9) din Lege, sunt urmtoarele:


a) copii certificate de pe actul de identitate sau alte documente ce fac dovada ceteniei i a
vrstei;
b) abrogat;
---------Lit. b) a alin. (2) al art. 25 din anex a fost abrogat de pct. 15 al art. I din HOTRREA
nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30
decembrie 2015.
c) curriculum vitae elaborat potrivit prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 1.021/2004
pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
d) copie a diplomei de licen - profilul tiine juridice sau a actului de calificare cu
recunoatere naional necesar pentru practicarea ocupaiilor manager de securitate sau
manager servicii private de securitate.
---------Lit. d) a alin. (2) al art. 25 din anex a fost modificat de pct. 16 al art. I din
HOTRREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
984 din 30 decembrie 2015.
(3) Documentele prevzute la alin. (1) i (2), depuse n copie certificat, se prezint
nsoite de documentele originale, care dup confruntare se restituie reprezentantului legal.
(4) Persoanele juridice strine care solicit obinerea licenei de funcionare pentru a
desfura activiti de paz i protecie trebuie s depun documente similare celor prevzute
la alin. (1)-(3), traduse i legalizate.
ART. 26
(1) Dup depunerea tuturor documentelor prevzute la art. 25, unitatea de poliie
competent verific existena avizului prealabil al Serviciului Romn de Informaii,
ndeplinirea condiiilor referitoare la buna conduit ceteneasc a conductorului societii,
existena sediului nregistrat i autorizat pentru organizarea administrativ i coordonarea
operativ a personalului angajat i ntocmete un raport cu propuneri corespunztoare, pe
care l nainteaz, mpreun cu ntreaga documentaie, Inspectoratului General al Poliiei
Romne. Raportul unitii de poliie se transmite Inspectoratului General al Poliiei Romne
n format letric, iar restul documentaiei se transmite n format electronic.
---------Alin. (1) al art. 26 din anex a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
(2) Avizul prealabil al Serviciului Romn de Informaii se elibereaz la cererea
inspectoratelor de poliie judeene, respectiv a Direciei Generale de Poliie a Municipiului
Bucureti, n cursul procedurii de verificare a ndeplinirii condiiilor de acordare a licenei.
Neacordarea avizului de ctre Serviciul Romn de Informaii nu se motiveaz n situaia n
care este fundamentat pe date i informaii ce privesc sigurana naional a Romniei.

(3) n vederea verificrii ndeplinirii condiiei referitoare la buna conduit ceteneasc,


organele de poliie competente efectueaz investigaii i verificri la domiciliu sau reedin,
locurile de munc anterioare, precum i n evidenele poliiei sau ale altor instituii. Prin buna
conduit ceteneasc se nelege comportamentul conform normelor de convieuire social,
care nu aduce atingere valorilor sociale ocrotite de lege i care nu lezeaz drepturile i
interesele celorlali membri ai comunitii cu care un anumit individ interacioneaz la un
moment dat.
ART. 27
(1) Avizul prevzut la art. 20 alin. (9) din Lege se acord n situaia n care sunt ndeplinite
cumulativ toate condiiile prevzute de Lege, numai mpreun cu licena de funcionare
prevzut la art. 20 alin. (2) din Lege sau ulterior obinerii acesteia. Avizul i nceteaz
valabilitatea n momentul pierderii calitii de conductor al societii specializate de paz i
protecie sau nendeplinirii oricreia dintre condiiile care au stat la baza acordrii acestuia.
(2) Licena prevzut la art. 20 alin. (2) din Lege se acord n situaia n care sunt
ndeplinite cumulativ toate condiiile prevzute de Lege, are valabilitate de 3 ani de la data
emiterii i poate fi rennoit la fiecare 3 ani, numai n intervalul de valabilitate.
(3) Societile comerciale care au deinut licen i nu au obinut rennoirea acesteia pot
solicita eliberarea unei noi licene urmnd procedura de liceniere iniial, fcnd dovada c
nu mai activeaz n domeniu i c ndeplinesc condiiile de liceniere.
(4) Dup eliberarea licenei de funcionare, Inspectoratul General al Poliiei Romne
nscrie datele de identificare i contact ale societii comerciale n evidena informatizat
constituit potrivit art. 62 alin. (7) din Lege, denumit n continuare Registrul naional al
societilor liceniate, accesibil publicului pe pagina web a Poliiei Romne.
ART. 28
(1) Rennoirea licenelor de funcionare a societilor specializate de paz i protecie se
solicit cu cel puin 90 de zile nainte de expirarea termenului de valabilitate.
(2) n vederea rennoirii licenei de funcionare, reprezentantul legal al societii
specializate de paz i protecie are obligaia depunerii n termenul prevzut de alin. (1) la
inspectoratul de poliie judeean sau, dup caz, la Direcia General de Poliie a Municipiului
Bucureti pe raza cruia/creia i are sediul social a urmtoarelor documente:
a) cererea de rennoire;
b) licena n original;
c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerului cu situaia la zi a
societii comerciale, n form extins;
d) abrogat;
---------Lit. d) a alin. (2) al art. 28 din anex a fost abrogat de pct. 18 al art. I din HOTRREA
nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30
decembrie 2015.
e) certificatul de nregistrare a mrcii la Oficiul de Stat pentru Invenii i Mrci eliberat

societii pentru clasele corespondente activitilor liceniate, aflat n perioada de valabilitate;


f) declaraie pe propria rspundere cu privire la contractele n derulare, personalul angajat
i atestat i dotarea tehnico-material a societii, conform modelului postat pe site-ul
poliiei.
ART. 29
Inspectoratul General al Poliiei Romne acord rennoirea licenei dac societatea
ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii:
a) are ca obiect principal de activitate paz i protecie i se afl n funciune;
b) funcioneaz la sediile declarate i nregistrate;
c) conductorul societii specializate de paz i protecie este avizat i ndeplinete n
continuare condiiile prevzute n art. 20 alin. (10) din Lege;
d) deine mijloacele tehnico-materiale n vederea desfurrii activitii pentru care a fost
liceniat;
e) personalul de paz angajat este calificat i atestat profesional, cu excepia celui angajat
n condiiile art. 41 alin. (2);
f) este respectat termenul de depunere a documentaiei complete pentru solicitarea
rennoirii licenei;
g) se menine avizul Serviciului Romn de Informaii;
h) conductorul societii a pus la dispoziia organelor de poliie competente documentele,
datele i informaiile solicitate de acestea n exercitarea atribuiilor prevzute de Lege sau de
prezentele norme metodologice;
i) abrogat.
---------Lit. i) a art. 29 din anex a fost abrogat de pct. 19 al art. I din HOTRREA nr. 1.002
din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
ART. 29^1
(1) Nendeplinirea cumulativ a condiiilor prevzute la art. 29 determin emiterea de
ctre Inspectoratul General al Poliiei Romne a deciziei privind respingerea solicitrii de
rennoire a licenei de funcionare a societii specializate de paz.
(2) Decizia se comunic societii specializate de paz i protecie n cauz,
inspectoratului de poliie judeean sau, dup caz, Direciei Generale de Poliie a Municipiului
Bucureti, precum i Serviciului Romn de Informaii i oficiului registrului comerului pe
raza cruia funcioneaz societatea i se public pe pagina web a Poliiei Romne.
(3) Decizia poate fi contestat n condiiile Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
(4) n termen de trei zile lucrtoare de la primirea deciziei de respingere a solicitrii de
rennoire a licenei de funcionare, conductorul societii specializate de paz este obligat s
notifice beneficiarii cu privire la aceasta.
---------Art. 29^1 din anex a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTRREA nr. 1.002 din 23

decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
ART. 30
Societile specializate de paz i protecie pot presta serviciile liceniate dac
conductorul societii deine avizul poliiei, iar personalul folosit este calificat i atestat
profesional pentru activitile respective.
ART. 31
(1) Conductorii societilor specializate de paz i protecie au obligaia de a asigura
desfurarea activitii societilor specializate de paz i protecie n sediile principale sau
secundare, nregistrate la oficiul registrului comerului i notificate organelor de poliie
competente teritorial.
(2) Conductorul societii specializate de paz i protecie are obligaia de a comunica n
termen de 15 zile inspectoratului de poliie judeean sau Direciei Generale de Poliie a
Municipiului Bucureti, dup caz, pe raza cruia/creia aceasta i are sediul social, orice
modificare privind schimbarea adresei sediilor principale sau secundare, a datelor de contact
sau a altor date legate de organizarea i funcionarea societii.
(3) Semestrial, pn la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea societii are
obligaia s informeze, n scris, inspectoratul de poliie judeean sau Direcia General de
Poliie a Municipiului Bucureti despre activitile desfurate, conform modelului publicat
pe pagina web a Inspectoratului General al Poliiei Romne. Pentru punctele de lucru,
informarea se depune la inspectoratul de poliie judeean sau Direcia General de Poliie a
Municipiului Bucureti pe raza cruia/creia s-au desfurat activitile respective.
ART. 32
Conductorii societilor specializate de paz i protecie au obligaia de a nfiina un
registru special, dup modelul prevzut n anexa nr. 2j), n care consemneaz n ordine
cronologic contractele de prestri de servicii, n termen de 5 zile de la data ncheierii
acestora.
ART. 33
(1) Pentru verificarea modului de efectuare a serviciului de ctre personalul de paz,
conductorul societii trebuie s asigure controlul acestora prin personal anume desemnat.
(2) Paza obiectivului asigurat cu un dispozitiv format din mai mult de 5 posturi de paz
este coordonat de ctre un ef de tur pe schimb, care efectueaz instruirea i repartizarea n
posturi a personalului de paz, prelund atribuiile unui post de paz n caz de nevoie.
(3) Pentru fiecare obiectiv asigurat cu paz i protecie printr-o societate specializat,
conductorul societii specializate trebuie s desemneze un ef de obiectiv care s asigure
relaionarea permanent cu beneficiarul serviciilor de paz i s dispun msuri de
eficientizare a serviciului prestat, precum i controlul personalului din subordine.
(4) Verificarea modului de efectuare a serviciului de paz se realizeaz zilnic, cel puin o
dat pe schimb, de ctre personalul cu atribuii de control anume desemnat, consemnndu-se
despre aceasta n registrul de control.
(5) eful de tur sau de obiectiv, dup caz, execut instruirea agenilor de paz cu

prevederile consemnelor generale i particulare i rspunde de modul de executare a


serviciului de ctre acetia.
ART. 34
(1) n vederea evidenierii executrii serviciului de paz, conductorul societii
specializate de paz i protecie are obligaia de a asigura documentele necesare specifice
prevzute n anexa nr. 2, iar eful de obiectiv, de a verifica completarea corespunztoare a
acestora.
(2) Toate evenimentele produse n obiectivele asigurate de societatea specializat de paz
i protecie se nregistreaz i se analizeaz lunar de conducerea societii.
ART. 35
(1) Planul de protecie reprezint documentul operativ, avizat de poliie, n baza cruia se
desfoar activitile specifice de gard de corp.
(2) Planul de protecie se ntocmete de conducerea societii specializate de paz i
protecie cu consultarea beneficiarului i se depune, spre avizare, la inspectoratul de poliie
judeean sau la Direcia General de Poliie a Municipiului Bucureti pe raza cruia/creia
are domiciliul sau reedina persoana creia i se asigur protecie, cu 5 zile nainte de
nceperea activitii contractate.
(3) Prin planul de protecie se stabilesc n principal datele de identificare ale persoanei
creia i se asigur protecia, date privind ameninrile posibile i necesitatea proteciei,
dispozitivul de protecie, limitele traseelor de deplasare, mijloacele de transport folosite,
personalul abilitat care execut activitile de protecie, consemnul general i particular al
personalului gard de corp, modul de aciune n diferite situaii, legtura i cooperarea cu
autoritile cu atribuii n domeniu.
ART. 36
(1) Copia procesului-verbal prin care se constat i se sancioneaz nerespectarea
prevederilor art. 24, 40, art. 41^1 alin. (2) i art. 42 din Lege se nainteaz de ctre organul
din care face parte agentul constatator, n termen de 5 zile, inspectoratului de poliie judeean
sau, dup caz, Direciei Generale de Poliie a Municipiului Bucureti n a crui/crei raz
teritorial se afl sediul social al societii specializate de paz i protecie.
(2) Unitile de poliie prevzute la alin. (1) in evidena proceselor-verbale de constatare a
contraveniilor i de aplicare a sanciunilor devenite titlu executoriu i a hotrrilor
judectoreti prin care au fost soluionate plngerile contravenionale, n vederea aplicrii
msurilor prevzute la art. 60-62 din Lege, i au obligaia de a se sesiza din oficiu cu privire
la incidena acestor norme legale.
---------Alin. (2) al art. 36 din anex a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
(3) Suspendarea dreptului de a ncheia noi contracte i de a angaja personal pentru
executarea acestora se dispune prin dispoziie a efului inspectoratului de poliie judeean

sau, dup caz, a directorului general al Direciei Generale de Poliie a Municipiului


Bucureti, pe raza cruia/creia persoana juridic i are sediul social, pe baza unui referat
motivat n care sunt menionate faptele constatate i prevederile legale nclcate, precum i
durata de suspendare propus, n funcie de gravitatea faptelor comise.
(4) Dup dispunerea msurii, aceasta se comunic societii n cauz, Inspectoratului
General al Poliiei Romne, Serviciului Romn de Informaii i Inspectoratului Teritorial de
Munc, precizndu-se n mod clar durata suspendrii, data de la care intervine msura,
precum i obligaiile ce revin conductorului societii n aceast perioad.
(5) Msura suspendrii se public pe pagina web a Inspectoratului General al Poliiei
Romne.
ART. 37
(1) Anularea licenei de funcionare a societii specializate de paz i protecie, n cazurile
prevzute la art. 62 alin. (1) din Lege sau ca urmare a retragerii avizului prealabil al
Serviciului Romn de Informaii, se dispune de ctre Inspectoratul General al Poliiei
Romne sau, dup caz, de ctre instana de judecat.
(2) Inspectoratul de poliie judeean sau Direcia General de Poliie a Municipiului
Bucureti, dup caz, sesizat/sesizat de svrirea uneia dintre faptele care atrag anularea
licenei, n termen de 15 zile de la sesizare, efectueaz cercetri i stabilete mprejurrile
comiterii faptei.
(3) Actul de constatare a situaiei care atrage anularea licenei, documentele care au stat la
baza constatrii, originalul licenei de funcionare i raportul unitii de poliie privind
propunerea de anulare a licenei se nainteaz Inspectoratului General al Poliiei Romne,
care se pronun n termen de 10 zile de la data sesizrii.
(4) n cazurile prevzute la art. 62 alin. (1) lit. c) i d) din Lege, anularea licenei se
dispune dup rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti de condamnare a fptuitorului.
(5) Msura anulrii licenei se comunic societii specializate de paz i protecie n
cauz, inspectoratului de poliie judeean sau Direciei Generale de Poliie a Municipiului
Bucureti care a fcut propunerea, Serviciului Romn de Informaii, precum i oficiului
registrului comerului pe raza cruia funcioneaz societatea, pentru nscrierea meniunii.
(6) Msura anulrii licenei de funcionare poate fi atacat n justiie, potrivit legii, de ctre
societatea sancionat, iar pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti societatea
specializat de paz i protecie beneficiaz de toate drepturile privind ncheierea de
contracte de servicii i angajarea de personal.
(7) Msura anulrii licenei de funcionare a societii specializate de paz i protecie se
public pe pagina web a Inspectoratului General al Poliiei Romne.
ART. 38
(1) La cererea conductorului societii specializate, precum i n situaia n care licena nu
este rennoit, Inspectoratul General al Poliiei Romne actualizeaz n mod corespunztor
informaiile din Registrul naional al societilor liceniate.
(2) Cererea prevzut la alin. (1) se depune la inspectoratul de poliie judeean, respectiv la

Direcia General de Poliie a Municipiului Bucureti pe raza cruia/creia societatea


specializat de paz i protecie i are sediul social sau la Inspectoratul General al Poliiei
Romne, mpreun cu originalul licenei.
ART. 39
n situaia pierderii, distrugerii sau furtului licenei de funcionare, organele de poliie
elibereaz, la cerere, un duplicat al acesteia.
ART. 40
Modelul licenei de funcionare este prevzut n anexa nr. 4.
CAP. III
Selecia, atestarea, angajarea, pregtirea i dotarea personalului de paz i gard de corp
SECIUNEA 1
Selecia, atestarea i angajarea personalului de paz i gard de corp
ART. 41
(1) Conductorii unitilor i conductorii societilor specializate de paz i protecie au
obligaia ncadrrii personalului cu atribuii de paz sau gard de corp doar din rndul
persoanelor care ndeplinesc condiiile privind pregtirea profesional i atestarea, prevzute
la art. 41 alin. (1) din Lege, cu excepia situaiei prevzute la art. 40 alin. (3) din Lege.
(2) n vederea angajrii n condiiile prevzute la art. 40 alin. (3) din Lege, persoanele care
ndeplinesc condiiile legale dau o declaraie pe propria rspundere cu privire la faptul c nu
au mai fost angajate ca personal de paz sau gard de corp.
(3) Pentru obinerea avizului Serviciului Romn de Informaii, unitile prevzute la art.
40 alin. (2) din Lege nainteaz acestei instituii adresa de solicitare a avizului nsoit de
copia certificat a documentelor de identitate pentru fiecare persoan angajat n vederea
executrii serviciului de paz. Neacordarea avizului de ctre Serviciul Romn de Informaii
nu se motiveaz n situaia n care este fundamentat pe date i informaii ce privesc
sigurana naional a Romniei.
ART. 42
Verificarea cunoaterii limbii romne de ctre cetenii statelor membre ale Uniunii
Europene sau ale Spaiului Economic European se face de ctre angajator pe baza unui
interviu i a unei probe scrise.
ART. 43
Certificatul de competene profesionale prevzut la art. 38 alin. (5) din Lege se obine la
cerere i este eliberat de centrele de evaluare a competenelor profesionale autorizate
conform legii.
---------Art. 43 din anex a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTRREA nr. 1.002 din 23
decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
ART. 44
(1) Ocupaia de baz n domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor i gard de corp
este "agent de securitate" i se dobndete prin absolvirea cursului de calificare de baz

"agent de securitate" i promovarea examenului n acest sens.


(2) Criteriile i procedura privind desemnarea poliitilor n comisiile de examinare
constituite potrivit art. 39 din Lege se stabilesc prin dispoziie a inspectorului general al
Inspectoratului General al Poliiei Romne. Participarea poliitilor n comisiile de examinare
constituie o atribuie de serviciu i nu se remunereaz suplimentar salarizrii acestora,
potrivit legii.
---------Alin. (2) al art. 44 din anex a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
(3) Tematica programelor de formare profesional de baz i perfecionare este prevzut
n anexa nr. 5.
(4) Pentru a mbunti cunotinele acumulate anterior, angajatorii sunt obligai s asigure
pregtirea continu a personalului de execuie pn la eful de tur inclusiv, n limita a cel
puin 20 de ore anual, prin furnizori de formare profesional autorizai, n baza programei de
pregtire stabilite anual de Inspectoratul General al Poliiei Romne i postate pe pagina web
a acestei instituii. Rspunderea pentru desfurarea pregtirii continue revine conductorului
societii sau, dup caz, responsabilului cu pregtirea din cadrul societii.
---------Alin. (4) al art. 44 din anex a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
(5) Personalul de paz care a absolvit pn la data intrrii n vigoare a prezentelor norme
metodologice cursul de calificare pentru ocupaia de agent paz i ordine - cod nomenclator
5169.1.1 este asimilat absolvenilor cursului de calificare profesional de baz.
ART. 45
Pentru ocupaiile agent control acces, agent de securitate incinte, agent gard de corp,
agent de intervenie paz i ordine i agent transport valori se organizeaz cursuri de
specializare, la care pot participa doar absolvenii cursului de calificare de baz.
ART. 46
(1) Copia procesului-verbal prin care se constat contravenia prevzut la art. 60 lit. e)
din Lege, pentru nclcarea de ctre personalul de paz ori gard de corp a obligaiilor i
atribuiilor prevzute la art. 48-50 din Lege, se nainteaz de ctre organul din care face parte
agentul constatator, n termen de 5 zile, inspectoratului de poliie judeean sau, dup caz,
Direciei Generale de Poliie a Municipiului Bucureti n a crui/crei raz teritorial i are
domiciliul sau reedina persoana sancionat.
(2) Unitile de poliie prevzute la alin. (1) in evidena proceselor-verbale de constatare a
contraveniilor i de aplicare a sanciunilor devenite titlu executoriu i a hotrrilor
judectoreti prin care au fost soluionate plngerile contravenionale, n vederea aplicrii
msurilor care impun retragerea atestatului personalului de paz sau gard de corp, i au

obligaia de a se sesiza din oficiu cu privire la ndeplinirea condiiilor de retragere a


atestatului prevzute de lege.
---------Alin. (2) al art. 46 din anex a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
(3) Retragerea atestatului personalului de paz sau gard de corp se dispune de ctre
conducerea inspectoratului de poliie judeean sau, dup caz, a Direciei Generale de Poliie a
Municipiului Bucureti n a crui/crei raz teritorial i are domiciliul sau reedina
persoana sancionat, dup caz, pe baza:
a) actului prin care s-a dispus nceperea urmririi penale pentru o infraciune n legtur cu
serviciul sau o infraciune cu intenie;
b) procesului-verbal de constatare a contraveniei i aplicare a sanciunii contravenionale
neatacat cu plngere n termenul legal sau, dup caz, a hotrrii judectoreti irevocabile prin
care s-a soluionat plngerea mpotriva procesului-verbal;
c) documentelor ce atest pierderea aptitudinilor fizice sau de declarare a iresponsabilitii.
(4) Msura retragerii atestatului se nscrie n baza de date informatizat i este comunicat
n termen de 10 zile unitii angajatoare, persoanei n cauz i emitentului atestatului.
ART. 47
Certificatul de absolvire pentru ocupaia "manager de securitate" se elibereaz de ctre
furnizorii de formare profesional autorizai potrivit legii, dup absolvirea cursurilor de
specializare organizate pe baza unei tematici-cadru stabilite de Inspectoratul General al
Poliiei Romne i aprobate de Autoritatea Naional pentru Calificri.
ART. 48
n situaia pierderii, distrugerii sau furtului atestatului, organele de poliie elibereaz, la
cerere, un duplicat al acestuia.
ART. 49
Modelul atestatului profesional este prevzut n anexa nr. 6A.
SECIUNEA a 2-a
Dotarea i folosirea nsemnelor i a mijloacelor de aprare
ART. 50
(1) Angajatorii au obligaia dotrii personalului de paz i gard de corp cu ecusoane de
identificare, potrivit art. 43 din Lege.
(2) Cu excepia situaiei n care personalul de paz i gard de corp nu deine atestat
profesional, fiind angajat n condiiile art. 41 alin. (2), n ecusonul de identificare se
menioneaz seria i numrul atestatului profesional.
(3) Ecusonul se poart n partea superioar a uniformei, la vedere, asigurnd vizibilitatea
datelor de identificare i fotografia titularului.
---------Alin. (3) al art. 50 din anex a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTRREA nr.

1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
(4) Modelul ecusonului de identificare este prevzut n anexa nr. 6B.
ART. 51
Mijloacele din dotare pot fi folosite, n condiiile legii, n caz de legitim aprare sau stare
de necesitate, precum i pentru aprarea drepturilor i libertilor fundamentale ale
persoanelor, a avutului public i privat i oprirea aciunilor violente ale elementelor
turbulente.
ART. 52
(1) Personalul de paz i gard de corp, n exercitarea atribuiilor de serviciu, poate fi dotat
cu arme de foc, n condiiile legii, bastoane din cauciuc sau tip tomfe, spray iritantlacrimogen, dispozitive cu electroocuri omologate i certificate de instituii abilitate,
precum i mijloace de comunicaii.
(2) Pentru asigurarea pazei i securitii obiectivelor pzite, personalul de paz poate fi
dotat cu animale de serviciu, respectiv cai i cini, special dresai i antrenai, conform
prevederilor planului de paz i/sau regulamentului de organizare i funcionare al societii
specializate de paz i protecie.
(3) Este interzis dotarea personalului de paz sau gard de corp ori folosirea de ctre
acesta a cagulelor, mtilor pentru acoperirea feei sau a ctuelor metalice.
(4) Sunt interzise montarea sau folosirea de mijloace de semnalizare luminoas ori
acustic, precum i inscripionarea, contrar prevederilor legale, a autovehiculelor utilizate de
personalul societilor specializate de paz i protecie.
ART. 53
(1) Bastoanele din cauciuc sau tip tomfe pot fi folosite atunci cnd procedeele de lupt
corp la corp nu au dat rezultatele scontate ori mijloacele de atac ale agresorilor nu pot fi
anihilate n alt mod.
(2) Sunt interzise dotarea personalului de paz i gard de corp, precum i folosirea de
ctre acesta a bastoanelor confecionate din alte materiale dect cauciucul.
ART. 54
Pentru mpiedicarea i oprirea aciunii persoanelor agresive care atac personalul de paz
i gard de corp sau alte persoane pot fi folosite spray-urile lacrimogene de mic capacitate,
de maximum 100 ml.
CAP. IV
Paza transporturilor bunurilor i valorilor, precum i a transporturilor cu caracter special
ART. 55
(1) Transportul bunurilor i valorilor, constnd n sume de bani, titluri de credite, cecuri sau
alte nscrisuri de valoare, bijuterii, metale i pietre pre
ase, se efectueaz cu mijloace de transport anume destinate.

(2) Prin mijloace de transport anume destinate se nelege:


a) autovehicule blindate i semiblindate care, prin construcie, dotare i exploatare, au

rolul de a asigura rezistena la aciunea armelor de foc pentru protecia personalului nsoitor

i rezistena la efracie a compartimentului de valori;

b) autovehicule special amenajate avnd compartimentul de valori rezistent la efracie,


fixat de caroserie i prevzut cu ncuietori acionate din panoul de control al conductorului
auto.
ART. 56
(1) Autovehiculele blindate sunt autovehicule care au protecie prin blindaj pentru
compartimentele destinate personalului i valorilor. Aceste autospeciale trebuie atestate de un
certificat emis de un organism abilitat i acreditat n acest sens, n care se menioneaz
clasele de rezisten la aciunea armelor de foc, avnd cel puin FB 3 pentru blindaj,
respectiv BR3 pentru geamuri, iar clasa de rezisten la efracie a compartimentului de valori
de cel puin clas de rezisten RC 3, conform standardelor europene aplicabile.
---------Alin. (1) al art. 56 din anex a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
(2) Autovehiculele semiblindate au protecie prin blindaj pentru compartimentele destinate
personalului, avnd clasele de rezisten sub clasele prevzute la alin. (1), atestate de un
certificat emis de un organism abilitat i acreditat n acest sens.
---------Alin. (2) al art. 56 din anex a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
(3) Compartimentul de valori al autovehiculelor blindate i semiblindate este prevzut cu
o singur u, care este asigurat cu nchidere centralizat a mainii i cu dou ncuietori
mecanice sigure.
(4) Abrogat.
---------Alin. (4) al art. 56 din anex a fost abrogat de pct. 27 al art. I din HOTRREA nr. 1.002
din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
ART. 57
(1) Derularea transporturilor bunurilor i valorilor se realizeaz cu respectarea
urmtoarelor cerine minime:
a) transporturile bunurilor i valorilor n cuantum sau cu o valoare de peste 500.000 euro
ori echivalentul n lei se asigur cu mijloace de transport blindate i se realizeaz, dup caz,
cu jandarmi sau ageni ai unei societi specializate de paz i protecie, narmai cu arme de
foc letale, n condiiile legii;
b) transporturile bunurilor i valorilor n cuantum sau cu o valoare cuprins ntre 150.000
i 500.000 euro ori echivalentul n lei se asigur cu mijloace de transport blindate sau
semiblindate i se realizeaz, dup caz, cu jandarmi ori ageni ai unei societi specializate de
paz i protecie, narmai cu arme de foc letale, n condiiile legii;
---------Lit. b) a alin. (1) al art. 57 din anex a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTRREA
nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30
decembrie 2015.

c) transporturile bunurilor i valorilor n cuantum sau cu o valoare cuprins ntre 10.000 i


150.000 euro ori echivalentul n lei se asigur cu mijloace de transport blindate, semiblindate
sau special amenajate, nsoite cu personal de paz propriu calificat i atestat ori ageni ai
unei societi specializate de paz i protecie, narmai cu arme de foc, n condiiile legii.
---------Lit. c) a alin. (1) al art. 57 din anex a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTRREA
nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30
decembrie 2015.
(2) Pentru bunurile i valorile n cuantum de sub 10.000 euro sau echivalentul n lei nu
este obligatorie organizarea transportului de valori, n condiiile legii.
(3) Pentru acoperirea riscurilor la pierdere, furt sau distrugere a valorilor transportate,
transportatorul ori beneficiarul contractului de transport, potrivit nelegerii dintre pri,
trebuie s dein poli de asigurare valabil n raport cu bunurile sau valorile transportate.
ART. 58
(1) Planul de paz a transporturilor bunurilor i valorilor, precum i a transporturilor cu
caracter special cuprinde n anex varianta de transport: n localitate, jude ori interjudeean
i durata acestuia.
(2) Adresele sediilor la/de la care se predau/preiau bunurile sau valorile monetare i
itinerarele se stabilesc i se consemneaz n documente de ctre responsabilul transportului i
se comunic echipajului la instructajul efectuat nainte de plecarea n curs.
---------Art. 58 din anex a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTRREA nr. 1.002 din 23
decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
ART. 59
(1) Planul de paz al transportului cuprinde elementele prevzute la art. 26 alin (2) din
Lege i se depune la unitatea teritorial de poliie, cu cel puin 15 zile nainte de data
nceperii activitii de transport.
(2) Actualizarea planului de paz al transportului se face numai n situaia modificrii
dispozitivului de paz sau a regulilor de efectuare a pazei, precum i n cazul schimbrii
prestatorului ori a autovehiculelor prevzute n planul de paz.
(3) n cazul indisponibilitii temporare a unui prestator, beneficiarul poate contracta
serviciile de transport de valori de la o alt societate liceniat care va respecta n mod
corespunztor prevederile planului de paz iniial. Dac prelungirea indisponibilitii dureaz
mai mult de 24 de ore se va proceda la actualizarea planului de paz conform alin. (2).
---------Alin. (3) al art. 59 din anex a fost introdus de pct. 30 al art. I din HOTRREA nr. 1.002
din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
ART. 60
(1) Unitatea de poliie competent teritorial analizeaz planul de paz al transporturilor i
acord avizul de specialitate n cel mult 15 zile de la data nregistrrii solicitrii.
(2) Avizul poliiei pentru planul de paz se retrage cnd nu mai sunt ndeplinite condiiile
care au stat la baza acordrii.
ART. 61
(1) n vederea asigurrii securitii personalului i a valorilor transportate, autovehiculele
blindate i semiblindate se echipeaz cu dispozitive tehnice de paz, localizare i
supraveghere, precum i sisteme de alarmare i de comunicaii care s asigure legtura cu

dispeceratul de monitorizare i alertare a poliiei sau jandarmeriei, dup caz.


(2) Autovehiculele special amenajate se doteaz cu dispozitive tehnice de paz i alarmare
pe compartimentul de valori, precum i cu mijloace de comunicaii, iar sistemul de alarm se
conecteaz la un centru de monitorizare i intervenie avizat de poliie.
(3) Prin monitorizare se nelege posibilitatea tehnic de stabilire, n orice moment, a
poziiei autospecialei i a direciei de deplasare i de semnalare a strii de pericol n caz de
necesitate, precum i de nregistrare a parametrilor vectorilor de deplasare.
(4) Monitorizarea i localizarea autovehiculelor de transport blindate i semiblindate se fac
prin dispecerat cu operator care deservete o platform tehnic special destinat.
ART. 62
Pentru protecia bancnotelor transportate pot fi folosite soluii alternative care asigur
posibilitatea de neutralizare a acestora n caz de efracie sau la deschidere neautorizat i
descurajarea agresrii personalului nsoitor.
ART. 63
(1) Personalul care asigur paza transportului de valori se doteaz cu arme de foc i, dup
caz, cu bastoane din cauciuc sau tip tomfe, spray-uri iritant-lacrimogene, precum i mijloace
de protecie individual.
(2) Mijloacele din dotarea efectiv se stabilesc n funcie de bunurile i valorile
transportate, prin planul de paz.
(3) Membrii echipajului unui vehicul care nu este blindat, dar care este amenajat i utilizat
pentru transportul bancnotelor, bijuteriilor sau metalelor preioase se doteaz cu mijloace de
protecie individual, de autoaprare i intervenie.
ART. 64
n cazul transporturilor produselor cu caracter special efectuate cu 3 sau mai multe
autovehicule de transport, precum i n cazul transporturilor de materii nucleare ori
radioactive, unitile de jandarmi pun la dispoziie, contra cost, autovehicule inscripionate i
dotate cu mijloace de semnalizare acustic i luminoas.
ART. 65
(1) Vagoanele care transport produse cu caracter special se doteaz cu dispozitive tehnice
de paz i alarmare conectate la vagonul corp de gard.
(2) Vagonul corp de gard trebuie s asigure condiii de siguran i dotare pentru odihn,
igien, nclzire, iluminare, servirea mesei, depozitarea armamentului, muniiei i
mijloacelor de protecie i intervenie.
(3) Navele de transport al produselor cu caracter special i cele destinate transportului
efectivelor de jandarmi se prevd cu sisteme de localizare, echipamente de navigaie pe timp
de noapte cu radar, sond cu ultrasunete, dispozitive optice n infrarou, dispozitive acustice
de semnalizare.
(4) Navele destinate transportului efectivelor de jandarmi trebuie s asigure viteze de
deplasare mai mari dect cele ale ealonului de transport.
ART. 66
(1) Transportul valorilor monetare aparinnd unitilor se poate efectua fr utilizarea
mijloacelor de transport, n mod excepional, numai pentru valorile prevzute la art. 57 alin.
(1) lit. c), atunci cnd nu este posibil realizarea acestuia cu mijloacele de transport
prevzute de lege, n urmtoarele cazuri:
a) valorile monetare sunt transferate n acelai imobil sau complex comercial;
b) locurile de depozitare sau distribuire sunt situate la o distan de pn la 300 metri.

(2) Pentru efectuarea transportului valorilor n condiiile prevzute la alin. (1) se asigur
protecia persoanei cu personal de paz dotat cu mijloace de protecie i autoaprare sau
folosirea genilor securizate de transport certificate, prevzute cu sisteme de neutralizare a
bancnotelor.
(3) Pentru protecia factorilor potali aflai n serviciul de distribuire a unor sume de bani,
conducerea companiei are obligaia s asigure dotarea necesar care s previn sustragerea
bancnotelor deinute, prin sistemele prevzute la alin. (2) sau alte msuri similare pentru
descurajarea agresiunilor asupra personalului de serviciu.
CAP. V
Sisteme tehnice de protecie i de alarmare mpotriva efraciei
SECIUNEA 1
Mijloace de protecie i de alarmare mpotriva efraciei
ART. 67
(1) Asocierea msurilor i a mijloacelor de siguran prin introducerea mijloacelor
mecanofizice de protecie i a sistemelor de detecie, supraveghere i alarmare se face n
baza analizei de risc la efracie, elaborat n condiiile art. 2.
(2) Deintorul sistemelor de supraveghere are obligaia afirii n unitate a unor semne de
avertizare cu privire la existena acestora.
(3) Conductorii unitilor au obligaia folosirii mijloacelor de protecie mecanofizic i a
echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate conform
standardelor europene sau naionale n vigoare de ctre organisme acreditate din ar ori din
statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaiului Economic European.
(4) Beneficiarul subsistemului de televiziune cu circuit nchis are obligaia punerii la
dispoziia organelor judiciare, la solicitarea scris a acestora, a nregistrrilor video i/sau
audio n care este surprins svrirea unor fapte de natur penal.
ART. 68
(1) Sunt supuse avizrii poliiei proiectele sistemelor de alarmare destinate urmtoarelor
categorii de obiective:
a) uniti de interes strategic i obiective aparinnd infrastructurilor critice;
b) uniti sau instituii de interes public;
c) instituii de creditare, uniti potale, puncte de schimb valutar, case de amanet, uniti
profilate pe activiti cu bijuterii din metale sau pietre preioase;
d) magazine de arme i muniii;
e) staii de comercializare a carburanilor/combustibililor;
f) sli de exploatare a jocurilor de noroc;
g) centre de procesare;
h) casierii furnizori i servicii de utiliti, puncte de colectare ori de depozitare numerar cu
plafon de peste 10.000 euro sau echivalent;
---------Lit. h) a alin. (1) al art. 68 din anex a fost modificat de pct. 31 al art. I din
HOTRREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
984 din 30 decembrie 2015.
i) abrogat;
---------Lit. i) a alin. (1) al art. 68 din anex a fost abrogat de pct. 32 al art. I din HOTRREA

nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30
decembrie 2015.
j) depozite n care se afl bunuri cu o valoare mai mare de 10.000 euro sau echivalent.
---------Lit. j) a alin. (1) al art. 68 din anex a fost modificat de pct. 31 al art. I din
HOTRREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
984 din 30 decembrie 2015.
k) abrogat.
---------Lit. k) a alin. (1) al art. 68 din anex a fost abrogat de pct. 32 al art. I din HOTRREA
nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30
decembrie 2015.
(2) Proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea, ntreinerea i utilizarea sistemelor
de alarmare mpotriva efraciei se fac cu respectarea normelor tehnice prevzute n anexa nr.
7.
ART. 69
(1) Proiectul sistemului de alarmare se depune de ctre beneficiar spre avizare la
inspectoratele judeene de poliie ori la Direcia General de Poliie a Municipiului Bucureti
pe raza crora/creia se afl obiectivul, nainte de nceperea lucrrilor de execuie.
(1^1) Unitile aflate n una dintre situaiile prevzute de art. 3 alin. (4) pot depune spre
avizare un proiect comun al sistemului de alarmare pe care l exploateaz mpreun.
---------Alin. (1^1) al art. 69 din anex a fost introdus de pct. 33 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
(2) Avizul proiectului se acord de personalul de specialitate al poliiei, n termen de 15
zile de la depunere, n urmtoarele situaii:
a) sunt ndeplinite cerinele minime prevzute n anexa nr. 1;
b) componena, calitatea i funcionalitatea sistemelor asigur detecia ptrunderii
neautorizate, supravegherea i nregistrarea video, precum i transmiterea la distan a
semnalelor tehnice i de alarmare;
c) proiectul sistemului de alarmare a fost elaborat cu respectarea condiiilor prevzute n
anexa nr. 7.
ART. 70
(1) Proiectele sistemelor de alarmare se elaboreaz de personalul tehnic al societilor
specializate n domeniul sistemelor de alarmare mpotriva efraciei, cu competene
profesionale specifice, cu respectarea cerinelor din prezentele norme metodologice i a
normativelor tehnice specifice.
(2) La ntocmirea proiectului, personalul tehnic de specialitate este obligat s prevad doar
componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate n conformitate cu standardele
naionale sau europene de profil i n concordan cu gradul de siguran impus de
caracteristicile obiectivului protejat.
(3) Proiectantul sistemului de securitate rspunde pentru respectarea prezentelor norme
metodologice n faza de proiect, iar societatea care instaleaz sistemul de securitate este

rspunztoare de implementarea i respectarea proiectului de execuie.


(4) Orice modificare n faza de instalare a sistemului de securitate se face dup consultarea
proiectantului sistemului de securitate, iar ulterior punerii n funciune a sistemului, dup
consultarea unui proiectant autorizat.
ART. 71
(1) Modificarea sistemului prin suplimentarea de echipamente ori nlocuirea de
componente, care nu afecteaz cerinele iniiale, se materializeaz prin actualizarea
proiectului cu fie modificatoare ori prin completarea manual pe proiectul existent, n cazul
unor modificri minore, certificate de proiectant.
(2) Modificrile prevzute la alin. (1) nu sunt supuse avizului poliiei.
(3) Modificarea configuraiei sistemului n sensul eliminrii sau nlocuirii unor
componente cu funcii diferite fa de cele prevzute n proiectul avizat de ctre poliie atrage
pierderea valabilitii avizului.
---------Alin. (3) al art. 71 din anex a fost modificat de pct. 34 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
ART. 72
Participarea specialistului poliiei la punerea n funciune a sistemelor de alarmare se face
la cererea beneficiarului, pentru aplicaiile avizate.
ART. 73
(1) Elementele de protecie mecanofizic destinate asigurrii securitii la efracie a
valorilor pot fi folosite dac acestea dein documente de certificare a conformitii cu
standardele europene sau naionale de profil, care s ateste clasa de rezisten la efracie la
atac manual ori de rezisten la aciunea armelor de foc.
(2) Nivelul de rezisten al acestor produse se aliniaz n funcie de valorile protejate,
conform anexei nr. 1.
SECIUNEA a 2-a
Licenierea i funcionarea societilor specializate n sisteme de alarmare mpotriva
efraciei. Rennoirea licenei
ART. 74
Societile specializate n sisteme de alarmare mpotriva efraciei sunt societi comerciale
care au nscris ca obiect de activitate unul sau mai multe dintre urmtoarele coduri CAEN:
4321, 7112 sau 8020, au un sediu nregistrat i autorizat pentru organizarea administrativ i
coordonarea operativ a personalului angajat i au dobndit dreptul de a presta serviciile
prevzute de Lege, conform licenei acordate de Inspectoratul General al Poliiei Romne.
ART. 75
n nelesul prezentelor norme metodologice, prin conductor al unei societi specializate
n sisteme de alarmare mpotriva efraciei se nelege administratorul societii, preedintele
consiliului de administraie sau directorul general ori executiv cu atribuii n coordonarea
operativ a personalului.
---------Art. 75 din anex a fost modificat de pct. 35 al art. I din HOTRREA nr. 1.002 din 23
decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
ART. 76
(1) n vederea obinerii licenei de funcionare pentru a desfura activiti de proiectare,

instalare, modificare sau ntreinere a sistemelor de alarmare mpotriva efraciei i/sau


servicii privind sistemele de securizare, reprezentantul legal al societii depune la
inspectoratul de poliie judeean competent sau la Direcia General de Poliie a Municipiului
Bucureti, pe baz de opis, urmtoarele documente:
a) documentele prevzute la art. 25 alin. (1) lit. a), f) i g);
---------Lit. a) a alin. (1) al art. 76 din anex a fost modificat de pct. 36 al art. I din
HOTRREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
984 din 30 decembrie 2015.
b) regulamentul de organizare i funcionare, care cuprinde: organigrama societii
comerciale, din care s rezulte organizarea activitii n domeniul pentru care se cere
licenierea, mijloacele tehnice din dotare i procedurile de lucru specifice activitii pentru
care se solicit licenierea sau, atunci cnd exist implementat un sistem de management al
calitii, procedurile de lucru pentru domeniul n care se solicit licenierea;
c) documente privind dovada ndeplinirii condiiilor prevzute la art. 20 alin. (10) din
Lege de ctre conductorul societii.
(2) Documentele prevzute la alin. (1) lit. c), necesare acordrii avizului prevzut de art.
20 alin. (9) din Lege, sunt:
a) documentele prevzute la art. 25 alin. (2) lit. a) i c);
---------Lit. a) a alin. (2) al art. 76 din anex a fost modificat de pct. 37 al art. I din
HOTRREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
984 din 30 decembrie 2015.
b) copie certificat de pe certificatul de competene pentru ocupaia "proiectant sisteme de
securitate", "inginer sisteme de securitate" ori "tehnician sisteme de securitate";
c) declaraie pe propria rspundere cu privire la cunoaterea obligaiei pstrrii
confidenialitii datelor i informaiilor obinute n procesul muncii, potrivit art. 32 din
Lege.
(3) Unitatea de poliie competent acord avizul personalului tehnic la solicitarea societii
angajatoare, dac se face dovada ndeplinirii condiiilor prevzute la art. 36 din Lege.
---------Alin. (3) al art. 76 din anex a fost introdus de pct. 38 al art. I din HOTRREA nr. 1.002
din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
ART. 77
Prevederile art. 25 alin. (3) i (4), art. 26 i 27 se aplic n mod corespunztor.
ART. 78
(1) Societile comerciale liceniate sau autorizate s desfoare activiti n domeniul
sistemelor electronice de securitate ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului
Economic European au obligaia notificrii Inspectoratului General al Poliiei Romne la
semnarea contractului cu derulare n totalitate sau n parte pe teritoriul Romniei, iar
nceperea execuiei se face dup obinerea acordului autoritii.
(2) n cazul n care societatea comercial prevzut la alin. (1) nu deine licena sau
autorizaia prevzut la alin. (1), aceasta trebuie s urmeze procedurile de liceniere
prevzute de legislaia din Romnia.
(3) Documentaia de notificare cuprinde: datele de identificare ale persoanei juridice i ale
conductorului societii comerciale prevzute la alin. (1), autorizaia sau licena deinut,

autoritatea emitent care s fac dovada abilitrii.


ART. 79
Licenierea persoanelor fizice autorizate n baza actelor normative care stabilesc
organizarea i desfurarea unor activiti economice de ctre persoane fizice se realizeaz n
aceleai condiii precum cele prevzute pentru societile comerciale.
ART. 80
Societile specializate n sisteme de alarmare mpotriva efraciei pot presta serviciile
liceniate dac conductorul acestora deine avizele poliiei i Serviciului Romn de
Informaii, iar personalul tehnic de specialitate este calificat i avizat pentru activitile
respective. Avizul negativ al Serviciului Romn de Informaii nu se motiveaz n situaia n
care este fundamentat pe date i informaii ce privesc sigurana naional a Romniei.
ART. 81
Conductorii societilor specializate n sisteme de alarmare au obligaia de a consemna n
registrul special contractele ncheiate, n termen de 5 zile de la ncheierea acestora, n ordine
cronologic.
ART. 82
Conductorul societii specializate n sisteme de alarmare are obligaia s asigure:
a) respectarea regulamentului de organizare i funcionare aprobat;
b) controlul execuiei lucrrilor i respectrii proiectelor de instalare sau a normativelor
tehnice aplicabile;
c) primirea i remedierea cu celeritate a defeciunilor semnalate.
---------Art. 82 din anex a fost modificat de pct. 39 al art. I din HOTRREA nr. 1.002 din 23
decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
ART. 83
n vederea evidenierii lucrrilor executate, conductorul societii specializate n sisteme
de alarmare are obligaia s nfiineze i s asigure documentele specifice prevzute n anexa
nr. 2.
ART. 84
Semestrial, pn la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea societii
specializate n sisteme de alarmare are obligaia s informeze, n scris, inspectoratul de
poliie judeean pe raza cruia i are sediul societatea sau, dup caz, Direcia General de
Poliie a Municipiului Bucureti despre activitile desfurate, conform modelului publicat
pe pagina de web a Inspectoratului General al Poliiei Romne.
ART. 85
(1) Conductorii i personalul tehnic al societilor specializate n domeniul sistemelor de
alarmare i al mijloacelor de protecie mecanofizice sunt obligai s pstreze
confidenialitatea informaiilor referitoare la sistemele instalate sau avute n ntreinere.
(2) Personalul de conducere i cel tehnic din cadrul societilor specializate care a ncetat
raporturile de serviciu nu are dreptul s intervin n sistemele executate de societate ori s
divulge informaiile referitoare la sistemele instalate sau avute n ntreinere.
ART. 86
La solicitarea beneficiarului, dup ndeplinirea clauzelor contractuale, conducerea
societii instalatoare a sistemului de alarmare mpotriva efraciei sau care a asigurat
mentenana acestuia are obligaia predrii n termen de 15 zile a tuturor codurilor valabile, a
software-ului i a documentaiei aferente, pe baz de proces-verbal.

ART. 87
(1) Rennoirea licenelor de funcionare a societilor specializate n sisteme de alarmare
mpotriva efraciei se solicit cu cel puin 90 de zile nainte de expirarea termenului de
valabilitate.
(2) n vederea rennoirii licenei de funcionare, conductorul societii specializate n
sisteme de alarmare mpotriva efraciei are obligaia depunerii, n termenul prevzut la alin.
(1), la inspectoratul judeean de poliie sau, dup caz, Direcia General de Poliie a
Municipiului Bucureti pe raza cruia/creia i are sediul social a urmtoarelor documente:
a) documentele prevzute la art. 28 alin. (2), cu excepia certificatului de nregistrare a
mrcii la Oficiul de Stat pentru Invenii i Mrci;
b) abrogat;
---------Lit. b) a alin. (2) al art. 87 din anex a fost abrogat de pct. 40 al art. I din HOTRREA
nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30
decembrie 2015.
c) declaraie pe propria rspundere cu privire la contractele executate i n derulare,
ncadrarea organigramei i existena personalului de specialitate, precum i dotarea tehnicomaterial a societii.
ART. 88
(1) Inspectoratul General al Poliiei Romne acord rennoirea licenei numai dac:
a) societatea are unul dintre obiectele de activitate prevzute la art. 74 i se afl n
funciune;
b) personalul tehnic este avizat i are competene specifice n domeniul sistemelor de
alarmare mpotriva efraciei;
c) societatea funcioneaz la sediile declarate i nregistrate;
d) conductorul societii specializate de paz i protecie este avizat i ndeplinete n
continuare condiiile stabilite la art. 20 alin. (10) din Lege;
e) societatea deine mijloacele tehnico-materiale n vederea desfurrii activitii pentru
care a fost liceniat;
f) este respectat termenul de depunere a documentaiei complete pentru solicitarea
rennoirii licenei;
g) se menine avizul Serviciului Romn de Informaii;
h) conductorul societii a pus la dispoziia organelor de poliie competente documentele,
datele i informaiile solicitate de acestea n exercitarea atribuiilor prevzute de Lege sau de
prezentele norme metodologice.
(2) Unitatea de poliie competent verific corectitudinea datelor din documentele depuse
pentru rennoire i ntocmete un raport cu propuneri, pe care l nainteaz Inspectoratului
General al Poliiei Romne. Documentaia de rennoire se poate transmite n format
electronic.
---------Alin. (2) al art. 88 din anex a fost introdus de pct. 41 al art. I din HOTRREA nr. 1.002
din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
ART. 89
(1) Copia procesului-verbal prin care se constat i se sancioneaz nerespectarea
prevederilor art. 28 alin. (6) i (7), art. 30 i art. 34 alin. (2) din Lege se nainteaz de ctre
organul din care face parte agentul constatator, n termen de 5 zile, inspectoratului de poliie

judeean sau, dup caz, Direciei Generale de Poliie a Municipiului Bucureti n a crui/crei
raz teritorial se afl sediul social al societii specializate n sisteme de alarmare mpotriva
efraciei.
(2) Prevederile art. 36-40 se aplic n mod corespunztor.
CAP. VI
Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare mpotriva efraciei
ART. 90
(1) Societile specializate de paz i protecie, precum i cele din domeniul sistemelor de
alarmare mpotriva efraciei pot nfiina dispecerate de zon pentru prestarea serviciilor de
monitorizare i intervenie, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) din Lege.
(2) Unitile pot organiza dispecerate pentru monitorizarea unitilor proprii, cu asigurarea
programrii sistemelor locale i a interveniilor prin societile specializate n sisteme de
alarmare, respectiv paz i protecie, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) din Lege.
(3) Unitile de jandarmi i poliia local pot organiza dispecerate de monitorizare la care
se conecteaz numai sistemele de alarmare din obiectivele asigurate cu paz de structura
respectiv.
(4) Conectarea i programarea centralelor abonailor la staia de dispecerizare a
structurilor prevzute la alin. (3), precum i inspecia tehnic periodic a echipamentelor
monitorizate se fac de personalul tehnic al societilor specializate n sisteme de alarmare
mpotriva efraciei.
(5) Intervenia la evenimente se realizeaz numai prin personal calificat al societilor
specializate de paz i protecie, al Jandarmeriei Romne sau al poliiei locale, potrivit
competenelor.
ART. 91
Prin asigurarea serviciilor de monitorizare a sistemelor de alarmare mpotriva efraciei se
nelege:
a) realizarea conexiunii sistemului de alarmare aflat n obiectiv cu o staie de dispecerizare
care asigur recepionarea semnalelor furnizate de centrala de alarm a sistemului local i
interogarea strii sistemului local;
b) verificarea periodic a conexiunii cu obiectivul;
c) preluarea cu operativitate a semnalelor recepionate de ctre operatorii staiei de
dispecerizare i verificarea veridicitii alarmei prin dirijarea la faa locului a echipajelor de
intervenie sau prin verificare tehnic de la distan;
d) sesizarea autoritilor competente n funcie de situaie, cnd s-a stabilit c autorii au
svrit fapte penale ori contravenionale;
e) asigurarea mentenanei periodice a sistemului de alarm, a sistemului de transmitere a
alarmei i a centrului de monitorizare;
f) asigurarea interveniilor tehnice pentru eliminarea disfuncionalitilor echipamentelor
tehnice.
ART. 92
n funcionare, dispeceratele de monitorizare asigur preluarea direct i verificarea
semnalelor de la sistemele conectate i iau msurile necesare n vederea alertrii echipajelor
de intervenie astfel nct s fie respectai timpii maximali stabilii prin prezentele norme
metodologice.
---------Art. 92 din anex a fost modificat de pct. 42 al art. I din HOTRREA nr. 1.002 din 23

decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
ART. 93
(1) Pentru a dobndi dreptul de a presta servicii de monitorizare i intervenie, operatorii
economici trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
a) s dein staia de dispecerizare necesar recepionrii semnalelor de la sistemele
abonailor, n conformitate cu standardele europene sau naionale n vigoare;
b) s aib personal angajat i avizat pentru asigurarea serviciului permanent al
dispeceratului;
c) s dispun de un sediu nregistrat i autorizat pentru organizarea administrativ i
coordonarea operativ a personalului angajat care s corespund standardelor europene sau
naionale n vigoare n privina organizrii i funcionrii unui centru de monitorizare i
recepie a alarmelor;
d) s dein echipamentele de comunicaii i canal de date tip voce n conexiune on-line cu
echipajele mobile de intervenie;
e) s dein autoturismele i s aib ageni de intervenie paz i ordine pentru verificarea
alarmelor i intervenia la evenimente sau s aib contractate aceste mijloace i servicii de la
o societate liceniat;
---------Lit. e) a alin. (1) al art. 93 din anex a fost modificat de pct. 43 al art. I din
HOTRREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
984 din 30 decembrie 2015.
f) s dein tehnica necesar pentru nregistrarea convorbirilor operatorului-dispecer cu
echipajele, beneficiarul i autoritile, precum i pentru stocarea acestora pe o perioad de 30
de zile;
g) s dein poli de asigurare valabil pentru acoperirea riscului privind activitatea de
monitorizare i intervenie;
h) s aib proceduri de lucru asumate prin regulamentul de organizare i funcionare al
dispeceratului.
(2) Pentru avizarea regulamentului de organizare i funcionare, solicitantul trebuie s
depun la inspectoratul judeean de poliie competent teritorial documentaia prin care s
fac dovada ndeplinirii condiiilor prevzute la alin. (1), iar, cu ocazia verificrilor efectuate
de poliiti la locul de funcionare, s fac dovada existenei lor.
ART. 94
Societatea care asigur serviciile de monitorizare i beneficiarul au obligaia de a lua
msuri pentru prentmpinarea urmtoarelor situaii:
a) sesizarea n mod eronat a autoritilor pentru intervenia la obiectivele monitorizate;
b) nesesizarea efraciei sau a strii de pericol ori sesizarea tardiv, din motive imputabile
societii prestatoare sau beneficiarului;
c) declanarea de alarme false repetate datorat neasigurrii condiiilor de exploatare i
mentenan corespunztoare a sistemelor de alarm.
ART. 95
Avizul dat regulamentului de organizare i funcionare al dispeceratului se retrage cnd nu
mai sunt ndeplinite condiiile care au stat la baza acordrii acestuia.
ART. 96
Prestatorii serviciilor de monitorizare i operatorii economici care au organizat dispecerat
de monitorizare a sistemelor de alarmare mpotriva efraciei au obligaia transmiterii

semestrial, pn la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, a unor informri cu privire la


activitile desfurate ctre unitatea de poliie competent teritorial, conform modelului
difuzat de poliie.
ART. 97
Prestatorii serviciilor de monitorizare i operatorii economici au obligaia de a asigura
intervenia fr a depi 15 minute n localiti urbane, respectiv 30 de minute n localiti
rurale, i de a lua, pn la intervenia organelor judiciare, primele msuri necesare
conservrii urmelor infraciunii i a mijloacelor materiale de prob.
---------Art. 97 din anex a fost modificat de pct. 44 al art. I din HOTRREA nr. 1.002 din 23
decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
ART. 98
(1) Dispozitivul echipelor de intervenie se dimensioneaz n funcie de numrul de
abonai, repartizarea i dispersia acestora, pentru asigurarea timpilor stabilii.
(2) Repartizarea echipajelor mobile de intervenie pe abonai i zone se face prin anexe la
regulamentul de organizare i funcionare al dispeceratului de monitorizare a sistemelor de
alarmare mpotriva efraciei.
CAP. VII
Dispoziii finale
ART. 99
(1) Cu ocazia controalelor efectuate de poliie pentru verificarea modului de respectare a
prevederilor legale privind msurile de asigurare a securitii unitilor, personalul abilitat
pentru efectuarea controlului ncheie un proces-verbal de constatare, n care se nscriu
msurile i termenele de remediere a deficienelor.
(2) La stabilirea termenelor de remediere a deficienelor constatate cu ocazia unui control,
organele de poliie au n vedere volumul i natura msurilor care trebuie ntreprinse pentru
intrarea n legalitate a unitii respective; durata stabilit pentru remedierea deficienelor este,
de regul, de maximum 60 de zile, iar pentru motive ntemeiate, durata pentru remedierea
deficienelor poate fi prelungit, la cerere, cu o perioad de maximum 120 de zile.
---------Alin. (2) al art. 99 din anex a fost modificat de pct. 45 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
(3) Abrogat.
---------Alin. (3) al art. 99 din anex a fost abrogat de pct. 46 al art. I din HOTRREA nr. 1.002
din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
(4) Conductorii unitilor rspund de soluionarea n termen a msurilor stabilite n
procesul-verbal prevzut la alin. (1).
ART. 99^1
Inspectoratul General al Poliiei Romne public pe pagina web a instituiei modele ale
documentelor utilizate n activitatea de paz a obiectivelor, bunurilor, valorilor i protecia
persoanelor, care nu sunt stabilite prin prezenta hotrre.
---------Art. 99^1 din anex a fost introdus de pct. 47 al art. I din HOTRREA nr. 1.002 din 23

decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
ART. 100
Anexele nr. 1-5, 6A, 6B i 7 fac parte integrant din prezentele norme metodologice.
ANEXA 1
la normele metodologice
Cerine minimale de securitate, pe zone
funcionale i categorii de uniti
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 1
(1) Conductorii unitilor deintoare de bunuri i valori au obligaia de a identifica i
stabili zonele funcionale, corespunztor activitii desfurate, i de a adopta msuri
necesare asigurrii proteciei vieii, integritii persoanelor i siguranei valorilor.
(2) Zonele funcionale pentru care este necesar adoptarea unor msuri de securitate sunt:
a) zona de acces n unitate i zona perimetral;
b) zona de tranzacionare;
c) zona de depozitare;
d) zona de expunere;
e) zona de transfer;
f) zona de procesare;
g) zona echipamentelor de securitate;
h) zona de tranzacii cu automate bancare.
i) alte zone cu regim de securitate ridicat;
---------Lit. i) a alin. (2) al art. 1 din anexa 1 a fost introdus de pct. 48 al art. I din HOTRREA
nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30
decembrie 2015.
ART. 2
(1) Prin zona de acces n unitate se nelege locul amenajat cu elemente de nchidere
nestructurale destinate intrrii sau ieirii persoanelor. Cile de acces pot fi dedicate clienilor,
angajailor, transferului valorilor sau mixte. Zona perimetral reprezint limita fizic a
construciei, constituit din elemente fixe sau mobile, cum ar fi: perei, vitraje sau ferestre.
(2) Zona de tranzacionare reprezint spaiul n care operatorii manipuleaz valorile
monetare sau bunurile n relaia cu clienii.
(3) Zona de depozitare reprezint spaiul special amenajat pentru pstrarea n siguran a
valorilor monetare ori a bunurilor.
(4) Zona de expunere reprezint spaiul amenajat pentru prezentarea ctre public, n
condiii de siguran, a bunurilor sau valorilor.
(5) Zona de transfer reprezint spaiile prin care se vehiculeaz valorile ntre locul de
depozitare i alte zone interioare sau exterioare n cazul transportului.
(6) Zona de procesare reprezint spaiul special destinat i amenajat pentru prelucrarea,
numrarea i pregtirea pentru depozitare, alimentarea automatelor bancare sau transport al
valorilor monetare.
(7) Zona echipamentelor de securitate reprezint spaiul restricionat accesului persoanelor
neautorizate, destinat amplasrii, funcionrii sau monitorizrii unor astfel de echipamente.
(8) Zona de tranzacii cu automate bancare reprezint spaiul n care clienii pot face

operaiuni cu numerar prin intermediul unui automat bancar, care nu presupune existena
unui operator.
(9) Alte zone cu regim de securitate ridicat reprezint spaiile care necesit restricii sau
protecie special datorit valorilor de protejat ori a activitii.
---------Alin. (9) al art. 2 din anexa 1 a fost introdus de pct. 49 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
ART. 3
(1) Structura subsistemului de alarmare la efracie este alctuit din: centrala de alarm cu
tastaturile de operare, elementele de detecie, echipamentele de avertizare i semnalizare i
alte componente specifice acestui tip de aplicaii. Rolul funcional al subsistemului este de a
detecta ptrunderea n spaiile protejate a persoanelor neautorizate, de a sesiza strile de
pericol din unitate i, dup caz, de a ngreuna consumarea actului infracional.
---------Alin. (1) al art. 3 din anexa 1 a fost modificat de pct. 50 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
(2) Subsistemul de control al accesului cuprinde unitatea central, care gestioneaz
punctele de control, unitile de comand, cititoarele, ncuietorile sau dispozitivele
electromagnetice de acionare a uilor, i are rolul de restricionare a accesului neautorizat n
spaiile protejate.
(3) Subsistemul de televiziune cu circuit nchis are n componen camerele video,
echipamentele de multiplexare, stocare i posibilitatea de vizualizare a imaginilor preluate, n
vederea observrii/recunoaterii/identificrii persoanelor.
ART. 4
Beneficiarii sistemelor avizate sunt obligai s ncheie contracte de ntreinere periodic cu
societi liceniate, care s ateste funcionarea sistemului conform parametrilor tehnici.
ART. 5
(1) Protecia mecanofizic cuprinde elementele care asigur delimitarea fizic n scopul
protejrii vieii i integritii personalului operator sau restricionrii accesului neautorizat la
valori.
(2) Gradul de siguran/rezisten al elementelor de protecie mecanofizice utilizate n
uniti se stabilete proporional cu cuantumul valorilor protejate i nivelul de risc
determinat, recomandndu-se alegerea unei clase de nivel mediu, definit de standardele
europene/naionale de profil.
ART. 6
(1) n afara programului de lucru, expunerea bunurilor i valorilor prin intermediul unor
suprafee vitrate exterioare este permis doar n situaia n care suprafaa vitrat prezint
rezisten la atacuri manuale sau se afl n imobile asigurate cu posturi de paz fizic.
---------Alin. (1) al art. 6 din anexa 1 a fost modificat de pct. 51 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
(2) Uile i ferestrele exterioare trebuie s aib ncuietori de siguran pentru a se asigura

ntrzierea ptrunderii neautorizate n spaiul unitii, cu excepia obiectivelor n care este


instituit paza fizic i a celor cu program permanent.
---------Alin. (2) al art. 6 din anexa 1 a fost modificat de pct. 51 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
(3) Operaiunile cu numerar n zonele de tranzacionare la unitile financiar-bancare se
pot efectua n spaii amenajate, n care personalul este separat de clieni prin elemente de
protecie rezistente la aciunea armelor de foc i sertar de preluare indirect a valorilor, sau
prevzute cu seifuri/dulapuri de casierie cu deschidere temporizat ori prin maini de
reciclare a numerarului.
(4) Pentru seifurile de depozitare valori monetare care sunt prevzute cu deschidere
temporizat, programarea ntrzierii la deschidere se face cu timp de cel puin 5 minute. Sunt
exceptate seifurile amplasate n zone de depozitare cu acces temporizat pentru un interval de
timp de cel puin 5 minute, precum i seifurile utilizate suplimentar msurilor stabilite prin
analiza de risc.
---------Alin. (4) al art. 6 din anexa 1 a fost modificat de pct. 51 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
(4^1) Dulapurile de casierie aflate n spaiile funcionale deschise se utilizeaz prin
programarea unor timpi de deschidere de minimum 5 minute, pentru sertarul de depozitare a
numerarului.
---------Alin. (4^1) al art. 6 din anexa 1 a fost introdus de pct. 52 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
(5) Automatele bancare, respectiv distribuitoarele automate de numerar, mainile de
schimb valutar, mainile de reciclat numerar i distribuitoarele de numerar destinate
casierilor, se prevd cu seifuri certificate, cu clas de rezisten la efracie determinat i se
ancoreaz conform instruciunilor productorului. Pot fi utilizate i alte soluii tehnice
certificate cu rezultate similare sau superioare dac se face dovada caracterului similar sau
superior al acestora. n mod similar, seifurile/dulapurile de casierie cu temporizare trebuie s
fie certificate, cu nivel de rezisten la efracie determinat i se ancoreaz conform
instruciunilor productorului.
---------Alin. (5) al art. 6 din anexa 1 a fost modificat de pct. 53 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
CAP. II
Cerine minime pe categorii de uniti
ART. 7
Abrogat.
----------

Art. 7 din anexa 1 a fost abrogat de pct. 54 al art. I din HOTRREA nr. 1.002 din 23
decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
ART. 8
Cerinele minime pentru unitile de interes strategic i obiectivele aparinnd
infrastructurilor critice sunt urmtoarele:
a) sistemul de alarmare la efracie va asigura detecie perimetral la nivelul gardului de
protecie a obiectivului, pentru semnalarea ptrunderii neautorizate ctre personalul de paz
aflat n serviciu;
b) obiectivul se protejeaz prin asigurarea pazei fizice.
ART. 8^1
Unitile i instituiile de interes public trebuie s prevad sisteme de supraveghere video
pe cile de acces, holuri i alte zone cu risc ridicat, detecie a efraciei pe zonele de expunere
sau depozitare valori i control acces, prin personal sau echipamente.
---------Art. 8^1 din anexa 1 a fost introdus de pct. 55 al art. I din HOTRREA nr. 1.002 din 23
decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
ART. 9
(1) Din punctul de vedere al msurilor de siguran, instituiile de creditare din categoria
bncilor trebuie s respecte prezentele cerine minimale de securitate.
(2) Subsistemul de detecie a efraciei trebuie s asigure protejarea cilor de acces n
unitate, suprafeelor vitrate exterioare, camerei tehnice i a spaiilor cu valori i asigur
semnalarea strilor de pericol n zonele de lucru cu clienii i n spaiile cu valori.
(3) Subsistemul de detecie a efraciei se programeaz cu partiii (arii virtuale) distincte
pentru spaiile cu valori, pentru a permite activarea inclusiv pe timpul programului i
utilizarea numai de ctre personalul autorizat al unitii.
(4) n situaia existenei pazei umane permanente, se programeaz partiii pentru
efectuarea serviciului de paz: ua de acces, traseele de patrulare interioare i accesul la
grupul sanitar.
(5) n cazul n care nu exist paz fizic permanent, sistemul de alarmare se conecteaz la
un dispecerat de monitorizare i intervenie.
(6) Zonele de depozitare se protejeaz prin folosirea detectorilor cu principii diferite de
funcionare.
(7) Personalul de conducere i cel din zonele de tranzacionare trebuie s dispun de
elemente de semnalare a strii de pericol la ameninare, care transmit alarma n mod
silenios.
(8) Pentru situaiile de jaf se prevede un buton de panic, conectat pe zon programat cu
avertizare sonor, care se va aciona imediat dup prsirea locului faptei de ctre autor i
realizeaz semnalizarea optic n exteriorul unitii a stadiului producerii evenimentului.
(9) Sistemele de alarmare la efracie aferente spaiilor de depozitare a valorilor monetare
trebuie s asigure dezactivarea temporizat i folosirea codurilor de armare/dezarmare cu
semnalarea strii de pericol (coduri duress) la distan n caz de ameninare.
---------Alin. (9) al art. 9 din anexa 1 a fost modificat de pct. 56 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
(10) Subsistemul de control al accesului trebuie s asigure restricionarea accesului

neautorizat cel puin n spaiile de manipulare a valorilor i echipamentelor de securitate.


(11) Echipamentele de televiziune cu circuit nchis trebuie s asigure preluarea de imagini
din zona de acces, att din exterior, ct i din interior, zona de lucru cu publicul, traseele de
vehiculare i acces n spaiul de depozitare a valorilor, asigurnd stocarea imaginilor pe o
perioad de 20 de zile.
(12) Imaginile nregistrate n zona de acces trebuie s asigure identificarea persoanelor, iar
pentru celelalte zone s permit recunoaterea.
(13) Pentru asigurarea proteciei mecanofizice a sediilor instituiilor de creditare trebuie s
se utilizeze elemente certificate pentru cel puin clasa minim de rezisten recomandat de
standardele europene sau naionale din domeniu, dup cum urmeaz:
a) uile exterioare destinate transferului de valori trebuie s prezinte rezisten la efracie
i s fie prevzute cu sistemul de control al deschiderii din interior;
b) la unitile cu personal redus, expuse riscurilor de jaf, poate fi asigurat un acces
controlat.
ART. 10
(1) Instituiile de creditare din categoria organizaiilor cooperatiste i instituiile financiare
nebancare ce deruleaz activiti cu numerar au obligaia de a asigura securitatea
personalului i a valorilor monetare pe timpul manipulrii, depozitrii i transportului.
(2) Cerinele pentru sistemele de securitate destinate acestor uniti sunt similare cu cele
prevzute la art. 9, cu excepia celor menionate la alin. (8)-(12) i alin. (13) lit. b).
ART. 11
(1) Societile comerciale care au ca obiect de activitate schimbul valutar au obligaia
implementrii prezentelor cerine minimale de securitate la punctele de schimb valutar.
(2) Prin subsistemul de alarmare la efracie trebuie s se asigure semnalizarea i
transmiterea la distan a strilor de pericol, a ptrunderii prin efracie n spaiul protejat i a
forrii seifului.
(3) Subsistemul de televiziune cu circuit nchis trebuie s asigure preluarea imaginilor din
zona clienilor i a seifului, precum i stocarea imaginilor pe o perioad de 20 de zile.
Imaginile nregistrate trebuie s aib calitatea necesar recunoaterii persoanelor din spaiul
clienilor.
(4) Este obligatorie conectarea sistemului de alarmare la un dispecerat de monitorizare, n
cazul n care nu exist instituit paza fizic permanent.
(5) Pereii, ua i ghieul compartimentului casierului trebuie s asigure protecia la
aciunea armelor de foc i preluarea indirect a valorilor, iar valorile monetare se pstreaz i
se depoziteaz conform plafoanelor stabilite, n seifuri certificate, cu grad de rezisten la
efracie determinat, ancorate conform instruciunilor productorului.
(6) Accesul pe timpul programului de lucru n uniti care au spaiu de lucru cu publicul
este permis prin controlul deschiderii uii din interior, iar operaiunile cu numerar se
efectueaz n condiii de siguran, cu ua ghieului nchis i asigurat.
(7) Punctele de schimb valutar din incinta spaiilor comerciale pot funciona fr
amenajarea compartimentului blindat, cu condiia folosirii seifului/dulapului de casierie cu
temporizare i a avertizrii corespunztoare.
ART. 12
(1) Asigurarea securitii personalului, valorilor i a bunurilor deinute de casele de
amanet, unitile profilate pe activiti cu bijuterii din metale sau pietre preioase ori
magazinele de comercializare a armelor i muniiilor se realizeaz prin adoptarea prezentelor

cerine minimale de securitate.


(2) Cerinele pentru sistemele de alarmare destinate acestor uniti sunt similare cu cele
prevzute la art. 11 alin. (2)-(4).
(3) Valorile monetare i/sau bunurile amanetate ori deinute cu orice titlu se depoziteaz n
seifuri certificate, cu clas de rezisten la efracie determinat, ancorate conform cerinelor
productorului.
(4) Bunurile destinate comercializrii se expun pe timpul programului n spaii delimitate
prin vitraje i elemente rezistente la atacuri manuale i asigurate cu ncuietori.
ART. 13
(1) Msurile de securitate destinate furnizorilor de servicii potale trebuie s fie conforme
cu prezentele cerine minimale de securitate.
---------Alin. (1) al art. 13 din anexa 1 a fost modificat de pct. 57 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
(2) Subsistemul de detecie a efraciei trebuie s protejeze cile de acces n unitate i
spaiile cu valori i semnaleaz strile de pericol n zonele de lucru cu clienii i n spaiile de
depozitare a valorilor.
(3) Abrogat.
---------Alin. (3) al art. 13 din anexa 1 a fost abrogat de pct. 58 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
(4) La unitile din localitile urbane trebuie s se asigure preluarea imaginilor din zona
clienilor i a seifului prin subsistemul de televiziune cu circuit nchis, precum i stocarea
imaginilor pe o perioad de 20 de zile. Imaginile nregistrate vor avea calitatea necesar
recunoaterii persoanelor din spaiul clienilor.
(5) n situaia n care obiectivele din aceast categorie nu au paz fizic permanent,
sistemul de alarmare mpotriva efraciei se conecteaz la un dispecerat de monitorizare a
alarmelor i intervenie.
(6) Valorile monetare sau de alt natur se depoziteaz n seifuri, case de bani sau dulapuri
de securitate certificate, cu clas de rezisten la efracie determinat, ancorate conform
cerinelor productorului, dup caz.
(7) Abrogat.
---------Alin. (7) al art. 13 din anexa 1 a fost abrogat de pct. 58 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
ART. 14
(1) n staiile de comercializare a carburanilor/combustibililor se asigur prezentele
cerine minime de securitate.
(2) Prin subsistemul de alarmare la efracie trebuie s se asigure sesizarea strilor de
pericol la adresa persoanelor i se protejeaz spaiile cu valori.
(3) Echipamentele de televiziune cu circuit nchis trebuie s asigure preluarea de imagini
din zonele de lucru cu numerar, de depozitare i de la pompele de distribuie, asigurnd
stocarea acestora pe o perioad de 20 de zile. Imaginile nregistrate trebuie s aib calitatea

necesar identificrii numerelor autovehiculelor n zona pompelor, respectiv recunoaterii


persoanelor care acced n spaiul staiei.
(4) n situaia n care obiectivele din aceast categorie nu au paz fizic permanent,
sistemul de alarmare mpotriva efraciei se conecteaz la un dispecerat de monitorizare a
alarmelor.
(5) Staiile cu program permanent i cele amplasate la periferia localitii sau n zone
izolate se doteaz cu seif de depozitare, n care se pot introduce valori fr deschiderea uii
seifului, certificat, cu clas de rezisten la efracie determinat, care trebuie ancorat de
pardoseal ori perete, conform instruciunilor productorului. Cheile seifului nu se in de
ctre personalul de serviciu, aspect adus la cunotina clienilor prin afiarea semnalizrii
respective.
ART. 15
(1) n spaiile comerciale cu suprafee mai mari de 500 m msurile de securitate adoptate
trebuie s corespund prezentelor cerine minimale de securitate.
(2) Subsistemul de alarmare la efracie trebuie s asigure protejarea cilor de acces, a
zonelor cu valori, locurilor de depozitare i sesizarea strilor de pericol la adresa persoanelor.
(3) Prin subsistemul de televiziune cu circuit nchis trebuie s se preia imagini din zonele
caselor de marcat, intrrilor i ieirilor, spaiilor de procesare, depozitare i de transfer al
valorilor, precum i din spaiile amenajate pentru parcare. Imaginile nregistrate trebuie s
aib calitatea necesar recunoaterii persoanelor din spaiul clienilor i se stocheaz pe o
perioad de 20 de zile.
---------Alin. (3) al art. 15 din anexa 1 a fost modificat de pct. 59 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie
2015.
(4) Pentru meninerea ordinii interioare, pe perioada programului de lucru este obligatorie
asigurarea pazei fizice.
ART. 16
(1) n slile i incintele de exploatare a jocurilor de noroc cu achitarea premiilor pe loc,
exceptnd spaiile n care funcioneaz mai puin de 3 aparate slot-machine sau cele pentru
bingo n sistem TV, precum i n spaiile n care se desfoar activiti conexe, care
presupun ncasarea taxelor de joc, achitarea premiilor sau depozitarea fondurilor de ctiguri,
se asigur prezentele cerine minimale de securitate.
(2) Prin subsistemul de alarmare la efracie trebuie s se asigure sesizarea strilor de
pericol la adresa persoanelor i protejarea spaiilor cu valori.
(3) Echipamentele de televiziune cu circuit nchis trebuie s asigure preluarea de imagini
din zonele de casierie, de depozitare a valorilor i exteriorul intrrii n unitate, asigurnd
stocarea imaginilor pe o perioad de 20 de zile. Imaginile nregistrate trebuie s aib calitatea
necesar pentru recunoaterea persoanelor care acced n spaiul respectiv.
(4) Valorile monetare sau de alt natur se depoziteaz n seifuri certificate, cu clas de
rezisten la efracie determinat, ancorate conform instruciunilor productorului.
(5) n situaia n care obiectivele din aceast gam nu au paz fizic permanent, sistemul
de alarmare mpotriva efraciei se conecteaz la un dispecerat de monitorizare a alarmelor i
intervenie.
ART. 17

(1) Casieriile furnizorilor de utiliti se amenajeaz pentru a se asigura securitatea


persoanelor i a valorilor manipulate i depozitate.
(2) Prin subsistemul de alarmare la efracie trebuie s se asigure sesizarea strilor de
pericol la adresa persoanelor i protejarea spaiilor cu valori.
(3) Echipamentele de televiziune cu circuit nchis trebuie s asigure preluarea de imagini
din zonele de intrare, de lucru cu numerar, de depozitare a valorilor, asigurnd stocarea
imaginilor pe o perioad de 20 de zile. Imaginile nregistrate trebuie s aib calitatea
necesar pentru recunoaterea persoanelor care acced n spaiul respectiv.
(4) Valorile monetare sau de alt natur se depoziteaz n seifuri certificate, cu clas de
rezisten la efracie determinat, fixate conform instruciunilor productorului.
(5) Operaiunile cu numerar se desfoar potrivit cerinelor prevzute la art. 6 alin. (3).
(6) n situaia n care obiectivele din aceast gam nu au paz fizic permanent, sistemul
de alarmare mpotriva efraciei se conecteaz la un dispecerat de monitorizare a alarmelor i
intervenie.
ART. 18
(1) Pentru asigurarea securitii automatelor destinate tranzaciilor cu numerar, indiferent
de locul de amplasare, se vor respecta prezentele cerine minimale cu privire la securitatea
electronic i protecia mecanofizic.
(2) Subsistemul de detecie a efraciei trebuie s semnaleze deschiderea neautorizat a
uilor automatului bancar i aciunea de forare a acestuia.
(3) Automatele bancare destinate tranzaciilor cu numerar din sediile bancare trebuie s fie
supravegheate video n zona clienilor i n zona destinat alimentrii.
(4) Sistemul de detecie a efraciei destinat protejrii automatelor de tranzacii cu numerar
aflate n exteriorul sediilor bancare trebuie s fie conectat la un dispecerat de monitorizare
avizat.
(5) Operaiunile de alimentare sau retragere a numerarului din automate se efectueaz fr
prezena n proximitatea acestora a persoanelor neautorizate.
---------Alin. (5) al art. 18 a fost modificat de pct. 60 al art. I din HOTRREA nr. 1.002 din 23
decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
(6) Automatele de pli sau alte terminale care acumuleaz i depoziteaz numerar pe
timpul nopii, cu excepia celor pentru produse alimentare, care nu sunt dispuse n spaii
delimitate prin elemente rezistente la atacuri manuale i asigurate cu ncuietori, ori nu sunt
asigurate cu paz, se asigur prin fixarea de suporturi imobile.
---------Alin. (6) al art. 18 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2016 care modific pct. 61 al art.
I din HOTRREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 984 din 30 decembrie 2015.
ART. 19
(1) Pentru centrele de procesare a numerarului, msurile de securitate vor cuprinde,
suplimentar fa de msurile prevzute la art. 9, paza fizic narmat, protecia mecanofizic
i supravegherea electronic perimetral a imobilului i obiectivului.
(2) Pentru casierii furnizori i servicii de utiliti, puncte colectare ori depozitare numerar,
cu plafon de peste 10.000 euro sau echivalent, msurile de securitate cuprind mijloace de

protecie mecanofizic a personalului i valorilor i sisteme de supraveghere video,


semnalizare ameninare, detecie a efraciei cu conectare la dispecerat de monitorizare.
---------Alin. (2) al art. 19 a fost introdus de pct. 62 al art. I din HOTRREA nr. 1.002 din 23
decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.
ANEXA 2
la normele metodologice
Documentele specifice executrii i evidenierii
serviciului de paz prin fore i mijloace civile i modelele acestora
ART. 1
n efectuarea serviciului de paz, personalul este obligat s consemneze, potrivit
atribuiilor care i revin, activitile desfurate, folosind urmtoarele documente:
a) registrul buletinul posturilor;
b) registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului, folosit la fiecare post de
paz;
c) registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului narmat, folosit n posturile
prevzute cu paz narmat;
d) registrul de eviden a accesului persoanelor;
e) registrul de eviden a accesului autovehiculelor, dac este cazul;
f) registrul de eviden a accesului pe cile ferate uzinale, dac este cazul;
g) registrul de eviden a micrii armamentului pstrat la camera de armament;
h) registrul de control;
i) registrul de evenimente;
j) registrul special pentru pstrarea evidenei contractelor de prestri de servicii.
ART. 2
n situaia utilizrii sistemului de televiziune cu circuit nchis pentru nregistrarea
accesului autovehiculelor, registrul prevzut la art. 1 lit. e) nu este obligatoriu. Perioada de
stocare a imaginilor nregistrate este similar perioadei de pstrare a registrului.
ART. 3
Conductorul societii specializate n sisteme de alarmare are obligaia s nfiineze i s
completeze registrul special pentru pstrarea evidenei contractelor, conform modelului
prevzut n anexa nr. 2k).
ART. 4
Societile specializate n sisteme de alarmare i beneficiarii au obligaia nfiinrii,
completrii i pstrrii la obiectiv a jurnalului de service al sistemului de alarmare mpotriva
efraciei, utiliznd modelul prevzut n anexa nr. 2l).
ART. 5
Modelele documentelor specifice folosite n serviciul de paz sunt prevzute n anexele nr.
2a)-2l).
ART. 6
Anexele nr. 2a)-2l) fac parte integrant din prezenta anex.
Anexa 2a)
- Model Registrul buletinul posturilor
ORGANIZAREA
serviciului de paz n ziua de ...... la obiectivul .........

*Font 9*

Nr. Numrul i felulOrele de executare Numele i prenumele


Semntur

crt. postului a serviciului personalului de paz

care execut serviciulLa intrarea La ieirea


n post
n post din post

Anexa 2b)
- Model Registru de procese-verbale de predare-primire a serviciului
PROCES-VERBAL
ncheiat astzi, ...., ora ...., la postul nr. ..... din obiectivul ...... .
Noi, agenii de paz ....... i ......, am procedat primul la predarea i
secundul la primirea postului dup cum urmeaz:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Am predat,

..............
Anexa 2c)

Am primit,

.............

- Model Registru de procese-verbale de predare-primire a serviciului narmat


PROCES-VERBAL
ncheiat astzi, ...., ora ...., la postul nr. .... de la obiectivul .... .
Noi, agenii de paz ......... i ........., am procedat primul la predarea
i secundul la primirea postului dup cum urmeaz:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
S-a predat arma ......, model ....., seria .... nr. ...., cu ..... cartue
i accesoriile aferente.
Meniuni cu privire la starea tehnic a armamentului i muniiei:
Am predat,

.............

Am primit,

..............

Anexa 2d)
- Model REGISTRU DE EVIDEN
a accesului persoanelor la obiectivul ......
*Font 9*

Nr.
Seria i numrul

crt.Numele i prenumele actului de DestinaiaOra sosiriiOra


plecriiObservaii

identitate

Anexa 2e)
- Model REGISTRU DE EVIDEN
a accesului autovehiculelor la obiectivul ........
*Font 8*

Nr.
Numele i prenumele Seria i

crt.Nr. autoconductorului auto numrul Destinaia Ora Ora Nr. avizului


Observaii

sau delegatului actului de
sosiriiplecriisau facturii

identitate

Anexa 2f)
- Model REGISTRU DE EVIDEN
a accesului pe cile ferate uzinale la obiectivul ...........
*Font 9*

Nr. Ora Specificaia Numrul Existena Numrul i Ora

crt. sosirii din scrisoareavagonului/sigiliuluiseria scrisoriiplecriiObservaiide trsur vagoanelori starea de trsur

Anexa 2g)
- Model REGISTRU DE EVIDEN
a micrii armamentului
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
N - numele i prenumele;
O - obiectivul la care se afl armamentul.
*Font 8*

Nr.
Nr. deData i
Data i Semntura

crt.Denumirea icartue ora N Semntura ora N persoanei O


Observaii
seria armeialocateprimirii de primirerestituirii creia i se

restituie

Anexa 2h)
- Model REGISTRU DE CONTROL la
obiectivul ............

Nr. Data i ora controlului Numele, prenumele i funcia Constatri


crt.

Anexa 2i)
- Model Registru de evenimente
RAPORT DE EVENIMENT
Nr. ..... din .....
Subsemnatul (Subsemnaii), ....... (numele i prenumele) ...................
................................................................................
...............................................................................,
n calitate de .... (agent de paz, controlor de acces etc.) ..................
aflat (aflai) n serviciul de paz la ..... (societatea comercial, instituia)
........ postul nr. ....., am constatat c:
Astzi, ....., la ora ......, numitul (numiii) ............................
................................................................................
................................................................................
.............................................., a (au) fost surprins (surprini)
n timp ce ..... (se vor descrie fapta comis, bunurile recuperate i msurile
luate n legtur cu acestea) ..................................................
................................................................................
................................................................................
Cazul a fost sesizat la ....(se vor indica instituia i persoana sesizat).
.......... .
Semntura
..............

Anexa 2j)
- Model REGISTRU SPECIAL
pentru pstrarea evidenei contractelor de prestri de servicii
la S.C. .......
Semnificaia coloanei D din tabelul de mai jos este urmtoarea:
D - data ncetrii raporturilor contractuale i motivul.
*Font 8*

Nr. Data i numrulObiectul contractului


Beneficiarul Numrul de Numr
de

crt. contractului (paz, gard de corp, Durata (denumirea posturi


personal Obser-
de prestri transport de valori)contractului i adresa) prevzute de paz
D vaii
de servicii

pe schimburi alocat

Anexa 2k)
- Model REGISTRU SPECIAL
pentru pstrarea evidenei contractelor la S.C. ........
*Font 8*

Data i Obiectul

Subsisteme
Nr. i data

Nr. numrul contractuluiObiectul de Beneficiarul componente Avizul


documentului

crt.contractului(proiectare, activitate (denumirea (antiefracie,poliieide


efectuare Obser-
de prestri instalare, i adresa i adresa) TVCI, control
a recepiei
vaii
de servicii ntreinere)obiectivului
acces)
de ctre

reprezentantul

poliiei

Anexa 2l)
- Model JURNAL DE SERVICE
al sistemului de alarmare mpotriva efraciei de la S.C. .......
*Font 8*
Obiectivul .................

Adresa .............................

Proiectant S.C. ................


Licena ......./T/... ... ....

Instalator S.C. ....................


Licena ........../T/.... .... .....

Personalul care a realizat instalarea i punerea n funcie:


1. .......................,
Aviz poliie ...... din ... ... ....
2. .......................,
Aviz poliie ...... din ... ... ....
Personalul care a realizat ntreinerea:
1. .......................,
Aviz poliie ...... din ... ... ....
2. .......................,
Aviz poliie ...... din ... ... ....

Modalitatea de sesizare a
telefon ..........
evenimentelor:
fax ..................
e-mail .....................


Beneficiarul
Societatea liceniat care asigur ntreinerea

sistemului de alarmare mpotriva efraciei

Numele i

Societatea prenumele

Persoana
Data i care persoanelor

Nr. Data i Evenimentul care a Semntura ora realizeaz care Mod


de Semntura
crt. ora tehnic sesizat
inter- intervenia realizeaz remediere

sesizrii
evenimentul
veniei tehnic intervenia,

nr. avizelor

poliiei

ANEXA 3
la normele metodologice
Descrierea, culoarea i modelul uniformelor
de serviciu ale personalului de paz propriu
ART. 1
(1) Uniformele de serviciu sau de protecie se stabilesc de ctre fiecare angajator, astfel
nct, prin croial i culoare, acestea s nu prezinte o asemnare evident cu articolele de
echipament ale autoritilor publice, de natur s creeze confuzii.
(2) Descrierea articolelor de echipament este cuprins n anexa la planul de paz al unitii
i se aprob de unitatea de poliie competent odat cu avizarea acestuia.
(3) Orice modificare ulterioar a articolelor de echipament este supus aprobrii poliiei
prin refacerea anexei la planul de paz.
(4) Pe articolul de mbrcminte care se poart la exterior se inscripioneaz vizibil, pe
partea din fa i pe cea din spate, cuvntul PAZ sau SECURITY. Aceeai
inscripionare se aplic i pe coifur.
---------Alin. (4) al art. 1 din anexa 3 a fost modificat de pct. 63 al art. I din HOTRREA nr.
1.002 din 23 decembrie 2015 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie

2015.
ART. 2
Articolele de echipament care alctuiesc uniforma de serviciu i echipamentul de protecie
sunt urmtoarele:
A. uniforma de serviciu:
1. coifur:
- apc;
- epcu;
- cciul;
- beret (basc);
- fes;
2. mbrcminte:
- sacou;
- bluzon;
- geac;
- vest;
- bluz de protecie mpotriva frigului;
- pantalon;
- mbrcminte groas (scurte matlasate sau mblnite, hanorace, impermeabile de ploaie,
ube, haine de piele etc.);
3. lenjerie:
- cma;
- cma- bluz cu mnec lung sau scurt;
- tricou;
4. nclminte:
- pantofi;
- bocanci;
- ghete;
5. echipament divers:
- cravat;
- fular;
- centur;
- curea;
B. echipamentul de protecie:
- combinezon;
- salopete;
- cizme de cauciuc.
ANEXA 4
la nomele metodologice

ROMNIA

MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR


INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI ROMNE

DIRECIA DE ORDINE PUBLIC

LI C E N D E F U N C I O NAR E

Nr. ........ din .........

n conformitate cu art. ..... din Legea nr. 333/2003 privind paza

obiectivelor, bunurilor, valorilor i protecia persoanelor, cu modificrile


i completrile ulterioare, n baza Deciziei nr. ....., constatm c sunt
ndeplinite condiiile de aprobare a dreptului ca Societatea Comercial .....
............................................................................,
cu sediul social n ............, nmatriculat la oficiul registrului

comerului cu codul unic ......... i nregistrat sub nr. de ordine .......,


s efectueze urmtoarele activiti: ........................................
.............................................................................
.............................................................................

DIRECTOR
Loc
Perioad de valabilitate ..........
L.S.
timbru
Nr. dosar ....................

sec

ANEXA 5
la normele metodologice
Tematica programelor de formare profesional de baz i perfecionare
ART. 1
Planurile tematice pentru ocupaia de baz "agent de securitate" vor cuprinde urmtoarele
uniti de competen:
A. Uniti de competen generale:
1. aplicarea normelor de sntate i securitate n munc;
2. aplicarea normelor de protecia mediului;
3. meninerea unor relaii de munc eficace;
B. Uniti de competen specifice:
1. gestionarea resurselor materiale din dotarea postului;
2. completarea documentelor specifice serviciului de securitate;
3. asigurarea ordinii de securitate n obiectiv;
4. rezolvarea incidentelor de securitate;
5. asigurarea informrii operative privind ordinea de securitate n obiectiv;
6. controlul accesului n obiectiv;
7. asigurarea securitii incintelor;

8. desfurarea interveniei la alarm.


ART. 2
Pentru ocupaiile "agent control acces", "agent de securitate incinte", "agent gard de
corp", "agent de intervenie paz i ordine" i "agent transport valori", planurile tematice se
vor elabora cu respectarea standardelor ocupaionale specifice i a tematicii-cadru stabilite de
Inspectoratul General al Poliiei Romne i aprobate de Autoritatea Naional pentru
Calificri.
ANEXA 6A
la normele metodologice
Modelul atestatului profesional

ROMNIA

ROMNIA

MINISTERUL ADMINISTRAIEI

MINISTERUL ADMINISTRAIEI

I INTERNELOR

I INTERNELOR

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIIEI INSPECTORATUL GENERAL AL


POLIIEI

ROMNE
ROMNE

INSPECTORATUL DE POLIIE AL JUDEULUI INSPECTORATUL DE POLIIE


AL JUDEULUI
...............
..............

(D.G.P.M.B.)
(D.G.P.M.B.)

Seria .....
Seria .....

Nr. .....
Nr. .....

ATESTAT

Domnul/Doamna ........, nscut() n baza prevederilor art. 41 din


n anul ...., luna ....., ziua ....., Legea nr. 333/2003 privind paza obi-
n ......, CNP ........., a absolvit ectivelor, bunurilor, valorilor i
cursurile de calificare n perioada ..protecia persoanelor, cu modificrile
...., organizate de ...... din .......i completrile ulterioare, domnul
localitatea ........., fiind
(doamna) ....., nscut() n anul ....
ATESTAT() pentru exercitarea ocupa- luna ......, ziua ....., n

iei de agent de securitate.


localitatea ......., CNP. ........., a

absolvit cursurile de calificare

profesional n perioada ......, orga-

nizate de ...... din localitatea .....,


Data eliberrii ................
fiind ATESTAT() pentru exercitarea
Nr. de nregistrare ............
ocupaiei de agent de securitate.

L.S.

Semntura titularului


.....................
Data eliberrii ................

Nr. de nregistrare ............

Semntura titularului

.....................

ANEXA 6B
la normele metodologice
Modelul ecusonului folosit de personalul de paz

DENUMIREA SOCIETII

ECUSON Nr. ......

DOMNUL/DOAMNA .......................... ESTE ANGAJAT() AL(A) SOCIETII


NOASTRE N FUNCIA DE .................I DEINE ATESTATUL PROFESIONAL
SERIA ...... Nr. ...... ELIBERAT DE ............ .

DIRECTOR

NUMELE N CLAR

SEMNTURA I TAMPILA

ANEXA 7
la normele metodologice
Norme tehnice privind proiectarea, instalarea, modificarea,
monitorizarea, ntreinerea i utilizarea sistemelor de
alarmare mpotriva efraciei
ART. 1
Prezentele norme tehnice se aplic cu ocazia proiectrii, instalrii, modificrii,
monitorizrii i ntreinerii sistemelor de alarmare mpotriva efraciei de ctre personalul
societilor liceniate i pe timpul utilizrii de ctre beneficiar.
ART. 2
Configuraia sistemelor de protecie mecanofizice i de alarmare mpotriva efraciei se
stabilete n baza analizei de risc i a cerinelor minimale de securitate prevzute n anexa nr.
1 la normele metodologice.
ART. 3

Proiectarea aplicaiilor cu sisteme de alarmare mpotriva efraciei se realizeaz n scopul


asigurrii deteciei i semnalizrii ptrunderii neautorizate, restricionrii accesului,
supravegherii video i nregistrrii imaginilor din zonele de interes, precum i al transmiterii
semnalelor ctre dispeceratele de monitorizare.
ART. 4
(1) Pentru obinerea avizului poliiei, beneficiarul va depune cererea i proiectul sistemului
tehnic la unitatea de poliie competent.
(2) Cererea de solicitare a beneficiarului va cuprinde adresa obiectivului vizat, numrul de
telefon/fax, obiectul de activitate, termenul de realizare i societatea care execut lucrarea.
ART. 5
(1) Proiectul instalaiei sistemului de alarmare n caz de efracie se elaboreaz cu
respectarea normativelor pentru instalaiile de cureni slabi i a structurii-cadru prevzute n
prezentele norme tehnice, urmrindu-se ca din caracteristicile proiectrii, instalrii,
funcionrii i ntreinerii sistemelor de alarm n caz de efracie s rezulte aplicaii cu
sisteme care genereaz un numr minim de alarme false.
(2) Aplicaiile cu sisteme de alarmare mpotriva efraciei se prevd n funcie de natura i
caracteristicile spaiului n care se realizeaz instalarea i de obligaia de a fi conectate sau
neconectate la un dispecerat de monitorizare, cu respectarea standardelor europene i
naionale de profil ori a altor reglementri tehnice din statele membre ale Uniunii Europene,
Turcia sau state membre ale Asociaiei Europene a Liberului Schimb care ofer un nivel
echivalent de siguran.
(3) Structura-cadru a proiectului tehnic este urmtoarea:
a) date generale, n care se precizeaz denumirea, titularul, obiectul de activitate i adresa
obiectivului, precum i elaboratorul proiectului;
b) descrierea general a lucrrilor, n care se menioneaz amplasamentul obiectivului,
subsistemele componente, amenajrile i elementele mecanofizice existente, sursele de
alimentare cu energie electric i reele de comunicaii disponibile;
c) memorii tehnice pentru fiecare subsistem component, prin care se justific modul n
care soluiile tehnice alese rspund cerinelor cadrului legal, n concordan cu concluziile
analizei de risc la securitate fizic;
d) caietele de sarcini pentru execuia lucrrilor, procurarea materialelor i echipamentelor,
recepii, teste, probe, verificri, puneri n funcie i exploatarea subsistemelor. Prin caietele
de sarcini se descriu elementele tehnice i calitative menionate n piesele desenate, se
prezint informaii, precizri i prescripii complementare planelor, se detaliaz
caracteristicile i calitile materialelor folosite, se descriu lucrrile care se execut, calitatea
i modul de realizare, se stabilesc responsabiliti pentru calitile materialelor i ale
lucrrilor, se prevd msurile i responsabilitile privind exploatarea i buna funcionare a
sistemelor. Caietele de sarcini cuprind breviarele de calcul prin care se justific
dimensionarea echipamentelor i a elementelor componente, nominalizeaz planele aferente
proiectului, descriu execuia lucrrilor, stabilesc standardele europene sau naionale de profil,
normativele i alte prescripii care trebuie respectate la materiale i execuie, precum i
condiiile de recepie;
e) listele cu cantitile de echipamente i materiale, care cuprind denumirea, tipul,
cantitatea, productorul i furnizorul;
f) tabelul de descriere a zonelor protejate, care va preciza elementul de detecie alocat,
indicativul alocat elementului, care trebuie s coincid cu cel utilizat n planele desenate,

partiia din care face parte, zona protejat i modul de programare a zonei;
g) fiele tehnice ale echipamentelor din componena fiecrui subsistem;
h) piesele desenate, care cuprind:
1. plana de ncadrare n zon, n care se nominalizeaz i strzile adiacente;
2. plane distincte pentru fiecare subsistem component, ntocmite la o scar convenabil,
n care se figureaz amplasarea fiecrui echipament i element component, utiliznd
simboluri standardizate sau de firm, traseele de cabluri aferente subsistemelor, precum i
tabloul de alimentare cu energie electric.
ART. 6
(1) Proiectele se ntocmesc cu respectarea urmtoarelor cerine:
a) un exemplar se pred beneficiarului pe baz de proces-verbal, iar un altul se pstreaz la
proiectant, n format scris ori electronic, n regim de confidenialitate;
b) se atribuie un cod i se numeroteaz filele, cu specificarea numrului total de file, n
antetul sau subsolul crora se vor trece codul proiectului, denumirea proiectantului i
expresia "document confidenial".
(2) Proiectantul ine evidena proiectelor ntocmite ntr-un registru anume destinat, iar
accesul la acestea este permis numai personalului autorizat, cu atribuii profesionale n
legtur cu obiectivul n cauz.
ART. 7
Echipamentele componente utilizate n sistemele de securitate trebuie s fie fabricate
conform standardelor europene prevzute la art. 5 i certificate de laboratoare acreditate ntrun stat membru al Uniunii Europene sau al Spaiului Economic European.
ART. 8
Executarea instalaiilor cu sisteme de alarmare mpotriva efraciei se face cu respectarea
proiectelor avizate de poliie.
ART. 9
(1) La punerea n funciune, instalatorul are obligaia asigurrii suportului tehnic i a
instruirii persoanelor desemnate de beneficiar pentru utilizarea corect a sistemului, aspect
materializat prin ncheierea unui document.
(2) Dup punerea n funciune a subsistemului de televiziune cu circuit nchis, beneficiarul
are obligaia pstrrii software-ului necesar funcionrii pe toat durata de via a
echipamentului i/sau perioada de arhivare a imaginilor.
ART. 10
(1) La finalizarea sistemului de alarmare mpotriva efraciei, firma executant pred n
mod obligatoriu beneficiarului utilizator urmtoarele documente:
a) proiectul i avizul poliiei;
b) instruciunile de utilizare a sistemului de alarmare;
c) software-ul necesar funcionrii fiecrui echipament instalat i documentele care atest
instruirea personalului utilizator desemnat de beneficiar;
d) jurnalul de service al sistemului de alarmare mpotriva efraciei.
(2) n jurnalul de service al sistemului de alarmare mpotriva efraciei se consemneaz
toate persoanele care au participat la instalarea i punerea n funciune a sistemului de
alarmare mpotriva efraciei, iar ulterior evenimentele tehnice survenite n funcionare, n
ordine cronologic.
(3) Pstrarea jurnalului se face de ctre beneficiarul utilizator, la acesta avnd acces
personalul abilitat al firmei liceniate care asigur service-ul.

(4) Este obligatorie consemnarea n jurnalul de service a tuturor interveniilor tehnice n


sistem, inclusiv de programare, menionndu-se data i ora apariiei defectului, data i ora
remedierii, componentele reparate ori nlocuite, persoanele care au executat lucrarea, avizul
acestora, semntura specialistului i a beneficiarului.
(5) Reviziile tehnice periodice includ toate operaiunile necesare pentru meninerea n
stare de funcionare a subsistemelor tehnice instalate la parametrii proiectai, iar frecvena
acestora se stabilete de beneficiar, n funcie de riscurile la adresa securitii fizice i a
mediului ambient, ns cel puin o revizie pe semestru.
ART. 11
Beneficiarii sistemelor de alarmare mpotriva efraciei au obligaia individualizrii
codurilor de acces n sistem ale personalului utilizator i a schimbrii periodice a acestora.
ART. 12
(1) Personalul tehnic implicat n activitatea de proiectare, instalare, modificare sau
ntreinere a sistemelor de alarmare mpotriva efraciei ntiineaz beneficiarul despre
eventualele vicii de funcionare.
(2) Societile specializate n sisteme de alarmare mpotriva efraciei cu obligaii
contractuale de asigurare a ntreinerii sau a garaniei sistemelor trebuie s dispun de un
serviciu tehnic adecvat pentru a remedia defeciunile semnalate n cel mult 24 de ore de la
primirea sesizrii beneficiarului.
ART. 13
n situaia n care sistemul necesit modificri ca urmare a reconfigurrii sau a schimbrii
destinaiei spaiilor, n sensul diminurii numrului componentelor prevzute n proiectul
avizat iniial, beneficiarul depune la unitatea de poliie proiectul adaptat pentru eliberarea
unui nou aviz.
------174733

2012-06-16

84706

2007-08-23