Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Politehnica Bucureti

Facultatea de Electronic, Telecomunicaii i TI


Catedra: Tehnologie Electronic i Fiabilitate

Anul universitar 2010/2011

FIA DISCIPLINEI

1. DATE DE IDENTIFICARE
Titlul disciplinei:

Metode Numerice

Titular de disciplin:

Prof. Ioan Rusu

Codul disciplinei:

04 F 03 O 012

Tipul:

pregtire general

Numr ore curs:

28

Numr ore aplicaii:

14

Numrul de puncte de creditl: 3


Semestrul:

Pachetul:

aria curricular comun

Precondiii:

parcurgerea urmtoarelor discipline:


Programarea Calculatoarelor
Algebr i Analiz Matematic

2. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
-

pentru curs:
nsuirea metodelor numerice necesare n aplicaii i proiectare electronic. Sunt
realizaii algoritmi care faciliteaz programarea metodelor ntr-un limbaj de nivel nalt.
Programele realizate la laborator devin instrumente de lucru pentru studeni, n
activitatea desfurat la proiectele de an i diplom i n activitatea viitoare de
inginer.

pentru aplicaii:
Dezvoltarea unor rutine generale pentru aplicaii numerice, n ideea construirii facile
de ctre proiectanii hardware/software a unei biblioteci specifice. Utilizarea n
conceperea programelor a limbajului C standard, asigurnd astfel portabilitatea
programelor i permind interfaarea i lucrul imediat cu majoritatea pachetelor de
dezvoltare/proiectare, care se bazeaz pe limbajul C.

3. COMPETENE SPECIFICE
Crearea abilitilor de a identifica situaiile tipice fiecrei metode studiate, de a nelege i
aplica corect principiile programrii structurate n crearea propriilor biblioteci de
programe. Posibilitatea de a evalua comparativ diferii algoritmii pentru o aceeai
problem i de a putea alege pe cel mai bun, pentru a concepe programe optimizate
pentru fiecare situaie din realitate.

4. CONINUTUL TEMATIC (SYLLABUS)


a. Curs:
Capitolul
1

Coninutul
Erori
Eroarea absolut i relativ
Clasificarea erorilor
Calculul n virgul mobil
Propagarea erorilor. Grafuri de procedur

Nr. ore
2

Rezolvarea numeric a ecuaiilor algebrice.


Metode pentru determinarea soluiilor reale pentru ecuaiile
polinomiale de orice grad i pentru ecuaiile transcendente.
Metoda biseciei. Algoritm.
Metoda aproximrii succesive. Algoritm.
Metoda aproximrii succesive cu vitez mare de
convergen. Metoda Newton Raphson.
Algoritm.
Metod pentru determinarea soluiilor reale i complexe
pentru o ecuaie polinomial de orice grad.
Metoda lui Bairstow.

Rezolvarea numeric a sistemelor liniare i neliniare.


Metoda de eliminare a lui Gauss. Algoritm.
Metoda lui Crout. Algoritm.
Metoda lui Cholesky. Algoritm.
Metoda factorizrii QR. Algoritm.
Sisteme tri-diagonale. Algoritm.
Metoda lui Jacobi. Algoritm.
Metoda Gauss-Seidel. Algoritm.
Metoda lui Newton. Algoritm.

Algoritmi de testare a stabilitii filtrelor numerice.


Algoritm de calcul a rspunsului pentru filtre numerice IIR i
FIR unidimensionale i bidimensionale
Algoritmi de testare a stabilitii filtrelor numerice IIR
unidimensionale i bidimensionale.

Derivarea numeric.
Derivarea numeric prin dou puncte. Eroarea de calcul.
Algoritm.
Derivarea numeric prin trei puncte. Eroarea de calcul.
Algoritm.
Derivarea numeric prin cinci puncte. Eroarea de calcul.
Algoritm

Integrarea numeric.
Metoda trapezului. Eroarea de calcul. Algoritm.
Metoda lui Richardson. Algoritm.
Metoda lui Simpson. Algoritm.
Metoda cuadraturii a lui Gauss. Eroarea de calcul. Algoritm.
Integrarea numeric a integralelor improprii. Algoritm.
Metoda de cubatur a trapezului. Algoritm.
Metoda de cubatur a lui Simpson. Algoritm.

Interpolarea.
Metoda polinomului lui Lagrange. Algoritm.
Metoda polinomului de spea ntia i a doua a lui Newton.
Algoritm.
Metoda cu diferene divizate. Algoritm.
Metoda lui Aitken. Algoritm.
Metoda pentru funcii periodice. Algoritm.
Metoda de interpolare cu funcii spline. Algoritm.
Interpolarea funciilor de dou variabile.

Metode de optimizare.
Regresia liniar. Algoritm.
Regresia polinomial. Algoritm.
Regresia hiperbolic. Algoritm.
Regresia exponenial. Algoritm.
Regresia geometric. Algoritm.
Regresia trigonometric. Algoritm.
Regresia multipl. Algoritm.
Optimizarea neliniar fr restricii. Metoda aleatoare de
cutare. Metoda cutrii unidimensionale. Algoritmi.

Rezolvarea ecuaiilor i sistemelor difereniale.


Metoda seriilor lui Taylor.
Metodele Runge-Kutta de ordinul doi.
Metoda Runge-Kutta de ordinul patru.
Metoda predictor corector.
Metoda lui Milne.
Integrarea numeric a sistemelor de ecuaii difereniale de
ordinul nti i doi.
Rezolvarea numeric a ecuaiilor difereniale cu derivate
pariale.

10

Rezolvarea numeric a ecuaiilor integrale.


Integrarea numeric a ecuaiei Fredholm de spea a doua
neomogen.
Integrarea numeric a ecuaiei Voltera neomogen de
ordinul doi.

11

Vectori i valori proprii.


Localizarea valorilor proprii.
Metoda puterii.
Metoda lui Krlov.
Metoda lui Householder. Metoda RT. Metoda LR

12

Funcii speciale.
Funcia gamma.
Funcia factorial.
Coeficienii binomiali. Funcia beta.
Funciile Bessel.
Transformata Fourier discret.
Reprezentarea secvenelor cu transformate Fourier.
Algoritmul Goertzel. Algoritmi rapizi pentru FFT.

Total:

28

b. Aplicaii:
Laborator 1
Laborator 2
Laborator 3
Laborator 4

Erori. Rezolvarea numeric a ecuaiilor algebrice.


Rezolvarea numeric a sistemelor de ecuaii liniare i neliniare.
Derivarea numeric. Integrarea numeric.
Interpolarea. Metode de optimizare. Ecuaii difereniale de ordinul 1.
Aplicaii practice specifice.
Verificare laborator
Total:

4
4
4
2
14

5. EVALUAREA
a) Activitile evaluate i ponderea fiecreia:
-

aprecierea activitii la laborator:


10%;
rezolvarea unor teme de cas cu caracter practic, prin abordarea unor probleme
specifice din domeniul electronicii
15%
colocviu pentru verificarea cunoaterii, identificrii situaiilor practice i a aplicrii
corecte a metodelor studiate (la ultima edin de laborator):
35%
verificare final (scris):
40%.

b) Cerinele minimale pentru promovare:


conform Regulamentului privind activitatea profesional a studenilor, cu
obligativitatea obinerii a cel puin 50% din punctajul afectat activitii de laborator.

c) Calculul notei finale:


conform Regulamentului privind activitatea profesional a studenilor.

6. REPERE METODOLOGICE

Mediul integrat de programare i materialul aferent platformelor pentru laborator


sunt disponibile studenilor sub form electronic pe pagina de net a materiei
(www.e-gmp.ro/mn).
Interactivitate cu studenii prin intermediul ntlnirilor de tip consultaie dar i a
potei electronice.

7. BIBLIOGRAFIA
1. Rusu, I - Metode numerice n electronic cu aplicaii n limbaj C, Editura
MatrixRom, Bucureti, 2007.
2. I. Rusu, Vlad Al. Grosu ndrumar de laborator pentru metode numerice,
Editura MatrixRom, 2007.
3. B.P. Demidovich, I.A. Maron "Computational mathematics", Ed. Mir, Moscow,
1981
4. *** Numerical Recipes in C, Cambridge, England, Cambridge University Press,
1992.

EF DE CATEDR
Prof.dr.ing. Paul CHIOPU

TITULAR DE DISCIPLIN
Prof.dr.ing. Ioan RUSU