Sunteți pe pagina 1din 1

PUZ Soseaua Orhideelor

Zona M2-zona mixta cu cladiri avand regim continuu sau discontinuu si inaltimi
maxime de p+14
POT 70% (se poate acoperi cu 75% terenul cu cladiri cu 2 niveluri, 8 metri)
CUT 3
Rmax-p+14e
Functiuni mixte cladirile vor avea la parter functiuni care admit accesul public,
vitrine;
Numarul minim de parcari
Cladiri fata de aliniament se va mentine cel traditional
Spatii libere si plantate: In gradinile de fatada ale echipamentelor publice minim
40% plantata; gazon si plantat cu un arbore la fiecare 100mp
Suprafata teren: 27261mp
O parte din teren trebuie sa contribuie prin functiunea sa la viabilitatea zonei:catre
intersectia Blvd. Dinicu Golescu cu Sos. Orhideelor pentru nodul de circulatie
publica, catre Piata Elizeu pentru functiuni cu caracter public local