Sunteți pe pagina 1din 5

ORDIN nr.

1125 din 16 septembrie 2016 pentru aprobarea


Protocolului de colaborare privind procedura eliberrii i a
plii onorariilor pentru eliberarea certificatelor de motenitor,
a certificatelor de motenitor suplimentar, a certificatelor de
legatar i a certificatelor de vacan succesoral, n derularea
Programului
naional
de
cadastru
i
carte
funciar
Forma sintetic la data 19-ian-2017. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale Wolters Kluwer.

Avnd n vedere:
- prevederile art. 9 alin. (7)-(12) din Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr.
7/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Hotrrii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului
naional de cadastru i carte funciar 2015-2023;
- Hotrrea Consiliului de administraie al Ageniei Naionale de Cadastru i
Publicitate Imobiliar nr. 11 din 30 august 2016;
- hotrrile Consiliului Uniunii Naionale a Notarilor Publici din Romnia nr. 3 din 4
martie 2016 i nr. 50 din 23 august 2016, n temeiul art. 3 alin. (13) din Legea
cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, i ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare i
funcionare al Ageniei Naionale de Cadastru i Publicitate Imobiliar, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificrile i completrile ulterioare,
directorul general al Ageniei Naionale de Cadastru i Publicitate
Imobiliar emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprob Protocolul de colaborare privind procedura eliberrii i a plii onorariilor
pentru eliberarea certificatelor de motenitor, a certificatelor de motenitor
suplimentar, a certificatelor de legatar i a certificatelor de vacan succesoral, n
derularea Programului naional de cadastru i carte funciar, ncheiat cu Uniunea
Naional a Notarilor Publici din Romnia, prevzut n anexa care face parte
integrat din prezentul ordin,
Art. 2
Prezentul ordin intr n vigoare la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.
-****Directorul general al Ageniei Naionale de Cadastru i Publicitate Imobiliar,
Radu Codru tefnescu

ANEX: PROTOCOL DE COLABORARE privind procedura


eliberrii i a plii onorariilor pentru eliberarea certificatelor
de motenitor, a certificatelor de motenitor suplimentar, a
certificatelor de legatar i a certificatelor de vacan
succesoral, n derularea Programului naional de cadastru i
carte funciar
AGENIA NAIONAL DE CADASTRU I PUBLICITATE
IMOBILIAR Nr. 18.422 din 8 septembrie 2016

UNIUNEA NAIONAL A NOTARILOR PUBLICI DIN


ROMNIA Nr. 5.678 din 12 septembrie 2016

PARTEA I: Prile semnatare


Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar (ANCPI), cu sediul n
Bucureti, Splaiul Independenei nr. 202 A, et. 1, sectorul 6, reprezentat de

domnul Radu Codru tefnescu, preedinte al Consiliului de administraie, director


general,
i
Uniunea Naional a Notarilor Publici din Romnia (UNNPR), cu sediul n Bucureti,
strada General Berthelot nr. 41, sectorul 1, Bucureti, reprezentat, conform
Hotrrii Consiliului Uniunii Naionale a Notarilor Publici din Romnia nr. 3 din data
de 4 martie 2016, de domnul notar public Vasile Varga, vicepreedinte,

PARTEA II: Principii generale care vor sta la baza colaborrii


dintre cele dou instituii:
- ANCPI gestioneaz Programul naional de cadastru i carte funciar (denumit n
continuare Programul), n scopul nregistrrii gratuite a tuturor imobilelor din
Romnia n sistemul integrat de cadastru i carte funciar, prin realizarea planului
cadastral al imobilelor i deschiderea crilor funciare.
- n aplicarea art. 9 alin. (24) din Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr.
7/1996, republicat, cu modificrile ulterioare (denumit n continuare Lege), n
cadrul Programului, dreptul de proprietate i celelalte drepturi reale asupra unui
imobil, inclusiv cele provenite din succesiune, se nscriu n documentele tehnice i
reflect situaia tehnic i juridic actual a imobilelor.
- Prin Memorandumul de nelegere dintre Uniunea European i Romnia semnat la
Bucureti la 5 noiembrie 2013 i la Bruxelles la 6 noiembrie 2013, ratificat prin
Legea nr. 31/20141, a fost instituit obligaia ca pentru accelerarea nregistrrii
sistematice a imobilelor s se identifice proceduri adecvate pentru o soluionare
rapid a cazurilor de succesiuni nedezbtute.
1
Legea nr. 31/2014 privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de
mprumut dintre Uniunea European, Th calitate de mprumuttor, i Romnia, n
calitate de mprumutat, i Banca Naional a Romniei, n valoare de maximum 2
miliarde euro, semnat la Bucureti la 5 noiembrie 2013 i la Luxemburg la 19
noiembrie 2013, i a Memorandumului de nelegere dintre Uniunea European i
Romnia, semnat la Bucureti la 5 noiembrie 2013 i la Bruxelles la 6 noiembrie
2013, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 267 din 11 aprilie
2014.
- n aplicarea acestor principii, prin Lege s-au prevzut gratuiti pentru ceteni n
vederea nscrierii n cartea funciar a imobilelor deinute n unitile administrativteritoriale ce fac obiectul nregistrrii sistematice, inclusiv scutirea de la plata
onorariilor notariale pentru eliberarea certificatelor de motenitor, a certificatelor de
motenitor suplimentare, a certificatelor de legatar, precum i a certificatelor de
vacan succesoral (denumite n continuare certificate de motenitor), cu privire la
imobile ce fac obiectul nregistrrii sistematice, onorarii care vor fi achitate de
ANCPI.

PARTEA III: Procedura sesizrii Camerelor Notarilor Publici de


ctre oficiile teritoriale, n vederea eliberrii i comunicrii
certificatelor de motenitor pentru imobilele ce fac obiectul
nregistrrii sistematice n evidenele de cadastru i carte
funciar
Art. 1
(1)n scopul realizrii lucrrilor de nregistrare sistematic, ANCPI, prin oficiile de
cadastru i publicitate imobiliar competente (denumite n continuare OCPI),

ulterior deschiderii noilor cri funciare pe numele defuncilor, sesizeaz Camerele


Notarilor Publici (denumite n continuare Camere), n a cror raz teritorial
defuncii i-au avut ultimul domiciliu, n vederea emiterii certificatelor de
motenitor, comunicnd lista persoanelor decedate, care au deinut imobile n
unitile administrativ-teritoriale care au fcut obiectul nregistrrii sistematice a
proprietilor n sistemul integrat de cadastru i carte funciar.
(2)Sesizarea OCPI competent prevzut la alin. (1), n vederea emiterii
certificatelor de motenitor i a deschiderii/redeschiderii procedurii succesorale, se
face printr-o cerere ce va fi nsoit de un centralizator ce cuprinde meniuni despre
numele, prenumele i datele de identificare ale defunctului i despre faptul c
imobilele au fcut obiectul nregistrrii sistematice, avnd ataate urmtoarele
documente obinute de OCPI:
- sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale - anexa nr. 24 la Ordinul
ministrului finanelor publice i al ministrului administraiei i internelor nr. 2.052
bis/1.528/20062, pus la dispoziia OCPI competent de ctre secretarul primriei,
care conine toate datele de identificare ale succesibililor;
2
Ordinul ministrului finanelor publice i al ministrului administraiei i internelor nr.
2.052 bis/1.528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea,
constatarea, controlul, ncasarea i urmrirea Impozitelor i taxelor locale, precum
i a altor venituri ale bugetelor locale, publicat h Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 1.032 din 27 decembrie 2006.
- certificatul de deces, n copie, sau un extras de uz oficial de la registrul de stare
civil;
- extrasul de carte funciar pentru informare, pus la dispoziie de OCPI, n aplicarea
prevederilor art. 11 alin. (2) lit. q) din Lege, care va fi utilizat la eliberarea
certificatelor de motenitor i despre care se va face meniune n cuprinsul
acestora, n vederea nscrierii n cartea funciar, conform art. 29 alin. (1) lit. e) din
Lege;
- copii ale actelor de proprietate ale defunctului, colectate n cadrul lucrrii de
nregistrare sistematic de ctre persoana autorizat care efectueaz lucrrile de
nregistrare sistematic.
Art. 2
Camerele sesizate de ctre OCPI competent procedeaz la verificarea n Registrul
de eviden a procedurilor succesorale, iar n funcie de rezultatul verificrii se
procedeaz dup cum urmeaz:
- dac succesiunea figureaz ca fiind nregistrat n registru, sesizarea primit se
repartizeaz notarului public pe numele cruia figureaz nregistrat dosarul
succesoral. Dac acesta nu mai este n funcie, cauza se repartizeaz potrivit
procedurii stabilite de ctre preedintele Camerei unui alt notar public;
- dac succesiunea nu figureaz ca fiind nregistrat n registru, cauza se
nregistreaz i se repartizeaz, potrivit procedurii stabilite de ctre preedintele
Camerei, unui notar public din cadrul acesteia.
Art. 3
Dup primirea de la Camer a sesizrii OCPI cu privire la dezbaterea procedurii
succesorale, notarul public procedeaz la nregistrarea acesteia n evidenele
biroului i la stabilirea termenului de dezbatere a succesiunii.
Art. 4

(1)Dup eliberarea certificatului de motenitor, originalul acestuia, mpreun cu


documentul contabil emis de ctre notarul public instrumentator, constnd n
factura fiscal privind onorariul notarial, se nainteaz OCPI n a crui raz
teritorial se afl imobilele care fac obiectul Programului n vederea nscrierii n
cartea funciar. O copie a acestor documente se nainteaz de ctre notarul public
instrumentator Camerei din care face parte.
(2)Camera, primind de la notarul public copiile certificatelor de motenitor
mpreun cu facturile fiscale, ntocmete un centralizator n care sunt menionate
datele defunctului, numrul i data certificatului de motenitor, imobilele ce fac
obiectul acestuia, identificate prin numr cadastral i numr de carte funciar,
precum i cuantumul onorariului datorat.
(3)Camerele vor ine evidena sesizrilor de deschidere a procedurilor succesorale
comunicate de OCPI n cadrul Programului, pe care le vor informa la cerere n
legtur cu stadiul dosarelor nesoluionate.
Art. 5
(1)Certificatele de motenitor ntocmite n aplicarea dispoziiilor prezentului
protocol vor purta meniunea c sunt eliberate la cererea OCPI, n cadrul
Programului, conform dispoziiilor art. 9 alin. (7) din Lege, i se intabuleaz din
oficiu.
(2)n situaia n care cererea de nscriere a certificatului de motenitor a fost
respins motivat de existena unor erori materiale, notarul public are obligaia de a
rectifica erorile din actul astfel emis, cu respectarea prevederilor Legii nr. 36/1995
a notarilor publici i a activitii notariale, republicat.
(3)n cazul prevzut la alineatul anterior, plata onorariului notarial se va efectua de
ctre oficiul teritorial, sub condiia atarii de ctre OCPI la documentele de plat a
ncheierii de carte funciar care s ateste efectuarea nscrierii n cartea funciar.
(4)Plata onorariului notarial se face de ctre ANCPI, prin OCPI care a sesizat
Camera, n contul indicat de ctre notarul public instrumentator pe documentul de
plat, n termen de 30 de zile de la data depunerii de ctre Camer a
centralizatorului prevzut la art. 4 alin, (2), a facturilor fiscale i a copiilor
certificatelor de motenitor.
(5)Plata se face pe baza facturilor fiscale emise de notar, a centralizatorului lunar i
a certificatelor de motenitor emise potrivit prezentului protocol, transmise prin
intermediul Camerei. ANCPI urmeaz s emit o procedur intern cu privire la
modul de efectuare a plii n limitele stabilite prin prezentul protocol.
(6)Plata se va efectua sub condiia eliberrii certificatelor de motenitor n termen
de 2 ani de la data finalizrii nregistrrii sistematice, conform dispoziiilor art. 9
alin. (9) din Lege. n cazul n care procedura succesoral se finalizeaz peste acest
termen, onorariul se suport de ctre motenitori, conform Ordinului ministrului
justiiei nr, 46/C din 6 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor privind tarifele
de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, cu completrile ulterioare.
(7)Cuantumul onorariului notarial achitat de ANCPI pentru eliberarea de ctre
notarii publici a certificatelor de motenitor, a certificatelor de motenitor
suplimentar, a certificatelor de legatar i a certificatelor de vacan succesoral,
ntocmite cu privire la imobile ce au fcut obiectul nregistrrii sistematice, este
stabilit n condiiile legii. Pentru acest onorariu nu se percepe TVA, conform art. 9
alin, (6) din Lege.

PARTEA IV: Dispoziii finale

Art. 6
n aplicarea dispoziiilor art. 9 alin. (11) din Lege, dispoziiile referitoare la calculul,
ncasarea i virarea impozitului pe venitul din transferul proprietilor imobiliare nu
sunt aplicabile actelor notariale prin care opereaz transferul dreptului de
proprietate i al dezmembrmintelor acestuia constatate prin certificatele de
motenitor prevzute de prezentul protocol. nscrierea n cartea funciar a
imobilelor n cadrul lucrrilor de nregistrare sistematic este scutit de la plata
tarifelor. n cadrul lucrrilor de nregistrare sistematic nu se datoreaz niciun fel de
alte taxe sau impozite directe sau indirecte ctre bugetul de stat sau bugetele
locale, astfel cum prevede art. 9 alin. (10) din Lege.
Art. 7
n aplicarea Programului i a dispoziiilor art. 80 din Legea notarilor publici i a
activitii notariale nr. 36/1995, republicat, n cazurile n care, pe parcursul
derulrii procedurii dezbaterii succesorale, notarul public constat necesitatea
analizrii unor nscrisuri noi, OCPI vor comunica notarilor publici documentele i
informaiile necesare pentru soluionarea cauzelor succesorale care se afl n
evidenele acestora sau care le-au fost puse la dispoziie de alte instituii publice.
Art. 8
n aplicarea i cu respectarea dispoziiilor prezentului protocol de colaborare, prile
semnatare, precum i OCPI i Camerele vor putea emite instruciuni comune sau
proprii, dup caz.
Art. 9
Prezentul protocol s-a ncheiat n dou exemplare originale, cte unul pentru fiecare
dintre prile semnatare, va intra n vigoare la data publicrii sale n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, i va nceta n termen de 2 ani de ia finalizarea
Programului.
AGENIA NAIONAL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR,
Radu Codru tefnescu,
preedinte
Director general
UNIUNEA NAIONAL A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMNIA,
Vasile Varga,
vicepreedinte
Notar public

Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 758 din data de 28 septembrie 2016


Forma sintetic la data 19-ian-2017. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale Wolters Kluwer.