Sunteți pe pagina 1din 11

1.

Izvorul juridic
Juridic, dizolvarea societatilor comerciale este reglementata de art.227 237 din Legea nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Operatiunile de lichidare a societatilor comerciale sunt reglementate de art. 252 270 din
Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr.
85/05.04.2006 privind Legea insolventei.
La dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale cu capital de stat se va tine seama si
de precizarile elaborate de APAPS.
Incetarea existentei societatilor comerciale ca persoane juridice presupune parcurgerea a doua
etape: dizolvarea si lichidarea.

2.Operatiunile care se efectueaza n situatia dizolvarii societatii comerciale cu exceptia


dizolvarii prin falimentul societatii
a). Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si pasiv ale societatii, nregistrarea rezultatelor
inventarierii si evaluarii;
b). ntocmirea situatiilor financiare de catre societatea care urmeaza sa se lichideze, n functie de
rezultatele inventarierii si evaluarii;
c).Stabilirea de catre AGA a operatiunilor care urmeaza sa fie efectuate de catre lichidator;
d). Valorificarea elementelor de activ;
e).Achitarea datoriilor societatii comerciale catre:
-

bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondurilor sociale;

salariati;

alti terti (furnizori, creditori diversi, etc.)

f).Stabilirea rezultatului lichidarii;


g).Calcularea, retinerea si virarea obligatiilor fiscale (impozit pe profit si impozit pe
dividende,TVA)
h).ntocmirea bilantului de partaj;

i).Efectuarea partajului capitalului propriu.Partajul consta n mpartirea activului net rezultat din
lichidare, ntre asociatii/actionarii societatii n functie de prevederile actului constitutiv, hotarrii
AGA si cota de participare la capitalul social.
Daca lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorii sunt obligati sa
ntocmeasca situatiile financiare anuale.
3.Operatiunile care se efectueaza n cazul n care societatea intra n faliment
a). sigilarea si conservarea bunurilor care fac parte din averea societatii comerciale;
b). inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv, inregistrarea rezultatelor
inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie;
c) intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze ;
d). vanzarea bunurilor perisabile sau supuse deprecierii iminente;
e). vanzarea bunurilor importante din averea debitorului (terenuri, fabrici, instalatii) cat mai
avantajos si cat mai repede, cu acordul prealabil al creditorilor;
f). depunerea la banca, in contul debitorului, a sumelor realizate din vanzarea bunurilor;
g). stabilirea, potrivit legii, a masei pasive;
h). trecerea distincta pe documentele fiscale a obligatiilor nascute in timpul procedurii de
faliment, fata de cele nascute anterior declararii procedurii de faliment;
i). distribuirea sumelor realizate din lichidare, potrivit planului de distribuire intre creditori, in
ordinea prevazuta de lege;
j). intocmirea si aprobarea raportului final;
k).intocmirea situatiilor financiare finale.
Daca lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorii sunt obligati sa
ntocmeasca situatiile financiare anuale.
Aplicatie:
Societatea comerciala "X" prezinta nainte de lichidare urmatoarele elemente
patrimoniale:
-

mijloace fixe 100.000 u.m.

amortizarea mijloacelor fixe 40.000 u.m.

stocuri 50.000 u.m.

disponibilitati n conturile bancare 10.000 u.m.

capital social 70.000 u.m.

rezerve legale consituite 10.000 u.m.

datorii comerciale 30.000 u.m.

datorii la bugetul de stat 10.000 u.m.

Efectuati operatiunile de lichidare prevazute la pct.2 (societatea s a dizolvat prin


lichidarea voluntara, hotarta de asociatii societatii).
2.a). Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si pasiv ale societatii, nregistrarea
rezultatelor inventarierii si evaluarii;
-

presupunem ca n urma inventarierii elementelor de activ si pasiv nu s au constatat


diferente;
mijloacele fixe au fost evaluate la 65.000 u.m.

Operatiuni contabile
-

nregistrarea diferentelor din reevaluare ca diferenta ntre valoarea reevaluata si


valoarea neta contabila ( 65.000 u.m. (100.000 u.m. - 40.000 u.m.))
21x

105

Imobilizari coprorale

5.000 u.m.

Rezerve din reevaluare

2.b). ntocmirea situatiilor financiare de catre societatea care urmeaza sa se lichideze, n functie
de rezultatele inventarierii si evaluarii;
Element patrimonial

ACTIV

PASIV

Capital social

70.000

Rezerve legale

10.000

Rezerve din reevaluare

5.000

Mijloace fixe

105.000

Amortizare m.fixe

( 40.000)

Stocuri

50.000

Datorii comerciale

30.000

Datorii catre buget

10.000

Disponibil n banca

10.000

TOTAL

125.000

125.000

2.c).Stabilirea de catre AGA a operatiunilor care urmeaza sa fie efectuate de catre lichidator;

AGA a stabilit ca lichidatorul poate ntreprinde toate operatiunile necesare valorificarii


activelor, plata datoriilor si mpartirea activului net asociatilor.
2.d). Valorificarea elementelor de activ;

d1). vnzarea mijloacelor fixe cu suma de 70.000 u.m.

461

Debitori diversi

83.300 u.m.

7583

70.000 u.m.

Venituri din vnzarea activelor si alte operatii de capital

4427

13.300 u.m.

TVA colectata
scoaterea din gestiune a mijlocului fix vndut
%

21X

105.000 u.m.

Imobilizari corporale
281

40.000 u.m.

Am.imob.corporale
6583

65.000
u.m.

Ch.cu activele cedate si alte op.de capital


ncasarea cv mijl.fix vndut
512

461

Conturi curente la banci

83.300 u.m.

Debitori diversi

2.d2).vnzarea stocurilor la pretul de 60.000 u.m.


-

vnzarea stocurilor

4111

Clienti

71.400 u.m.

70x

60.000 u.m.

Ven.din vanz.stocurilor
4427
60x

descarcarea de gestiune
=

Ch.privind stocurile
512

11.400 u.m.

3xx

50.000 u.m.

Stocuri

ncasarea cv. stocurilor vndute


=

4111

71.400 u.m.

Conturi curente la banci

Clienti

2.e).Achitarea datoriilor societatii comerciale

512

40.000 u.m.

Conturi curente la banci


40x

30.000 u.m.

Datorii comerciale
44x

10.000 u.m.

Datorii catre buget


f).Stabilirea rezultatului lichidarii
Rezultatul lichidarii = Veniturile din valorificarea activelor - Cheltuielile legate de
lichidare si plata datoriilor
-

presupunem ca onorariul lichidatorului este de 2.000 u.m. si a fost achitat prin


banca(lichidatorul nu este platitor de TVA);
nregistrarea cheltuielilor cu onorariul lichidatorului:

622

Ch.cu com.si onorariile

512

2.000 u.m.

Conturi curente la banci

stabilirea rezultatului lichidarii :


121

%
6583
60x
622

117.000 u.m.
65.000 u.m.
50.000 u.m.
2.000 u.m.

121

130.000 u.m.

7583
70.000 u.m.
70x
-

60.000 u.m

rezultatul lichidarii = 130.000 - 117.000 = 13.000 u.m.

2.g).Calcularea, retinerea si virarea obligatiilor fiscale (impozit pe profit si impozit pe


dividende,TVA)
stabilirea impozitului pe profit aferent rezultatului lichidarii (cota de impozitare = 16
%)

13.000 u.m. x 16 % = 2.080 u.m.


-

nregistrarea impozitului pe profit:

691

Cheltuieli cu imp.pe profit


-

441

2.080 u.m.

Imp.pe profit

stabilirea TVA de plata

4427
-

4423

24.700 u.m.

impozitarea rezervei legale (rezerva legala a fost dedusa la calculul impozitului


pe profit, ori orice rezerva legala distribuita participantilor, asociatilor trebuie
impozitata (art.22, alin 5). din Codul fiscal));

rezerva legala 10.000 u.m. x 16 % = 1.600 u.m.


691

Cheltuieli cu imp.pe profit

441

1.600 u.m.

Imp.pe profit aferent rez.legale

impozitarea rezervei din reevaluare(art.22, alin 5) din Codul fiscal)


rezerva din reevaluare 5.000 u.m. x 16 % = 800 u.m.

691

441

Cheltuieli cu imp.pe profit


-

800 u.m.

Imp.pe profit aferent rez.legale

achitarea impozitului pe profit calculat si a TVA :

impozit pe profit total = 2.080 + 1.600 + 800 = 4.480 u.m.


%

512

29.180 u.m.

441
4.480 u
.m.
4423
-

24.700 u.m.
trecerea rezervelor din reevaluare la rezerve

105

Rezerve din reevaluare

1068

5.000 u.m.

Alte rezerve

Inchiderea contului cheltuieli cu impozitul pe profit


121

Profit si pierdere

691

4.480 u.m.

Cheltuieli cu impozitul pe profit

2.h).ntocmirea bilantului de partaj;


ACTIV
Disponibil la banca

PASIV
93.520

Capital social

70.000

Rezerve (10.000+5.000) 15.000


Profit net
TOTAL ACTIV

93.520

TOTAL PASIV

8.520
93.520

2.i).Efectuarea partajului capitalului propriu.Partajul consta n mpartirea activului net rezultat


din lichidare, ntre asociatii/actionarii societatii n functie de prevederile actului constitutiv,
hotarrii AGA si cota de participare la capitalul social.
Capitalul propriu = Total activ - Total datorii = 93.520 - 0 = 93.520 u.m.
nregistrarea partajului:
-

partajul capitalului social

1012

Capital social

456

70.000 u.m.

Decontari cu asociatii privind


capitalul

partajul rezervelor

106

456

15.000 u.m.

Rezerve
Decontari cu asociatii privind
capitalul
-

partajul profitului net

121

456

Profit si pierdere

6.000 u.m.

Decontari cu asociatii privind


capitalul

retinerea impozitului pe dividende

Asociatii sunt persoane fizice rezidente (cota imp.pe dividende este de 16 %)


456

Decontari cu asociatii privind


capitalul
Imp. pe dividende din rezerve

446x

3.763 u.m.

Alte impozite ,taxe si varsaminte


asimilate
15.000.um x 16%

= 2.400 um

Imp. PE dividende din profitul net


um
.

8.520 um x 16 % = 1.363

virarea impozitului pe dividende

446

512

Alte impozite ,taxe si varsaminte

3.763 u.m

Conturi curente la banci

asimilate
-

achitarea activului net rezultat n urma lichidarii catre actionari

456

Decontari cu asociatii privind

512

89.757 u.m.

Conturi curente la banci

capitalul
Observatii :
-

n practica contabila din alte tari este recomandata utilizaea unor conturi
particulare n operatiunile de lichidare.Exemplu:

ct.128 " Rezultatul lichidarii"

ct. 673 " Cheltuieli extraordinare privind lichidarea"

ct. 773 " Venituri extraordinare privind lichidarea"

unii autori recomanda urmatoarea nregistrare referitoare la impozitarea


rezevelor care anterior au fost deduse din profitul impozabil:

partajul rezervelor

106

impozitarea rezervelor

456

456

441