Sunteți pe pagina 1din 4

S.M.I.Q.M.S.

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

EXECUTAREA
LUCRARILOR DE
VOPSITORII LAVABILE
PENTRU INTERIOR

Cod:
PEX SPA17

Editia: 2
Revizia: 0
Pagina 1 din 4

1 SCOP
Procedura are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se realiza la lucrarile
de zugraveli si vopsitorii de orice tip.

2 DOMENIU
Procedura se utilizeaza la realizarea lucrarilor de vopsitorii interioare si exterioare executate de
firma SC STRABAG SRL.

3 DEFINITII
Definitii specifice nu sunt.

4 DOCUMENTE DE REFERINTA
Normativul C 3 - 1976, normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii
Normativ C56 01 , instructiuni tehnice .

5 DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Conditii prealabile
Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele:
asigurarea documentelor de executie;
verificarea calitatii materialelor;
instruirea personalului in executarea lucrarilor;
dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii;
racorduri de energie, apa si alte utilitati;
trasarea lucrarilor.
5.2 Masuri preventive
La executarea lucrarilor de zugraveli lavabile se respecta Normele republicane de protectia
muncii, Normele de protectia muncii in activitatea de constructii montaj si Normele generale
de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor,
reactualizate ori de cate ori este cazul in baza legislatiei.
5.3 Descrierea lucrarilor
5.3.1 Execuie
Aplicarea de vopsele lavabile
Produsul Vopsea lavabila este recomandata pentru finisarea suprafetelor interioare si
exterioare , pereti si plafoane, pe suporturi minerale, tencuieli, vopsele in dispersie apoasa,
placi de gips carton si tapet cu fibre. Nu se aplica pe var sau huma.
Aplicarea vopselei se va face dupa operatiile de prelucrare ale stratului suport :
suporturile vechi, neportante se indeparteaza mecanic ;
la tencuielile proaspete trebuie sa respectati timpii de uscare ;
spacluirea si slefuirea cu rolul de a uniformiza absortia si de a mari aderenta la suport ;
pe suporturile cu capacitate de absortie ridicata se aplica un strat de amorsa .

S.M.I.Q.M.S.
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

EXECUTAREA
LUCRARILOR DE
VOPSITORII LAVABILE
PENTRU INTERIOR

Cod:
PEX SPA17

Editia: 2
Revizia: 0
Pagina 2 din 4

Aplicarea vopselei lavabile se poate face manual sau mecanizat utilizand utilajul PFT , prin
atasarea la masina a unui trafalet cu brat telescopic.
Vopseaua se aplica in doua straturi, primul fiind recomandabil a se dilua cu 20% apa. Stratul al
doilea se aplica dupa cca 4 ore de la aplicarea primului strat nediluat sau diluat cu max 5%
apa.
Indicatii : Temperatura aerului si a suportului trebuie sa fie peste 50C.
Umiditatea ridicata a aerului incetineste priza.
Abateri admisibile :
Nr.
Denumirea efectului
Crt.
1.
Umflaturi,ciupituri, impuscaturi,lipsuri
Zgrunturi mari, (pana la 3 mm), basici,
2.
zgarieturi adanci formate la driscuire
Neregularitati la suprafete (verificare cu
3.
dreptar 2 m)
Abateri de la verticala a tencuielilor peretilor
4.
5.
6.
7.

Abateri admise
Nu se admit
Nu se admit

< 2 mm neregularitati cu
adancimea <1 mm
<1 mm/m dar maxim 3 mm
pe toata inaltimea
Abateri fata de orizontala a tencuielilor <1 mm/m dar maxim 2 mm
tavanelor
intr- o incapere
Abateri
de
la
verticala/orizontala
a <1mm/m dar maxim 2 mm pe
elementelor decorative
toata inaltimea sau lungimea
elementului
Abateri fata de raza la elemente curbe
< 3 mm

5.3.2. Verificari
a)Verificari inainte de inceperea executiei
Executarea lucrarilor de finisaj se va efectua urmarind ca straturile succesive sa fie compatibile
intre ele (ex. nu se aplica vopsea lavabila peste huma etc.) indiferent ca este vorba de
suprafete noi sau de vopsitorii vechi.
b)Verificari pe parcursul executiei
Se verifica conform Normativului C56 -01 :
Asigurarea corespondentei vopsitoriilor cu prevederile proiectului ;
Asigurarea conditiilor privind:
uniformitatea culorii
lipsa petelor, scurgerilor, stropilor, basicilor, firelor de par
urme de pensula si/sau bidinea vizibile de la o distanta de cel mult 1 m
corecturi locale vizibile de la distante mai mici de 1 m
Asigurarea aderentei vopsitoriilor (nu se ia pe palma prin frecarea suprafetei zugravite)
Asigurarea liniilor si grosimii acestora. Se admite o derivatie de la linia dreapta de max.
2 mm.
c)Verificari pe faze de lucrari
Se efectueaza verificarile enumerate la punctul b ;
Frecventa de efectuare a verificarilor este de 1/incapere, dar minim 1/100 mp.
d)Verificari la receptia preliminara
Se efectueaza aceleasi verificari enumerate la punctul b ;
Frecventa de efectuare a verificarilor este de minim 1/500 mp.

S.M.I.Q.M.S.
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

EXECUTAREA
LUCRARILOR DE
VOPSITORII LAVABILE
PENTRU INTERIOR

Cod:
PEX SPA17

Editia: 2
Revizia: 0
Pagina 3 din 4

5.3.3 Controlul calitatii si receptia lucrarilor


Receptia se efectueaza pe intreaga constructie sau parti de constructie (tronson, scara).
La receptia se verifica urmatoarele:
existenta si continuitatea proceselor verbale de receptie a calitatii suportului;
existenta si continuitatea certificatelor de calitate a materialelor;
confirmarea prin procese verbale a executarii corecte a masurilor de remedieri
prevazute;
dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel;
respectarea conditiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele
utilizate, corectitudinea executiei ;
Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrari (protectii, finisaje) este interzisa.
La executarea lucrarilor se respecta prevederile Normelor republicane de protectia muncii in
activitatea de constructii montaj si Normele generale de protectie impotriva incendiilor la
proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor.

6 RESPONSABILITATI
Responsabilitatea efectuarii operatiilor revine sefului punctului de lucru si responsabilul tehnic
de lucrare. Verificarea lucrarilor se face de catre responsabilul CQ care informeaza
responsabilul tehnic de lucrare de verificarile facute. Acesta face inregistrarile in dosarul
lucrarilor verificate. Directorul departamentului tehnic notifica in scris si alte responsabilitati,
daca sunt necesare, functie de complexitatea si durata executiei.

7.INREGISTRARI
Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare sunt conform normelor si celor stipulate in SMC
MC-01 si PS 10 Productie
Procese verbale de receptie calitativa a lucrarilor ;

8 MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII


La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri se vor respecta masurile
de securitate a muncii si P.S.I. prevazute in:
1.
Legea nr. 319/2006 legea Securitatii si Sanatatii in Munca.
2.
HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006
3.
HG nr. 300/2006 privind santierele temporare si mobile
4.
HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca
5.
HG nr. 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime pentru semnalizarea la locul de
munca
6.
HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca
pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
7.
HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
8.
HG nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
9.
HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de de munca
10.
HG nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare
la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

S.M.I.Q.M.S.
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

EXECUTAREA
LUCRARILOR DE
VOPSITORII LAVABILE
PENTRU INTERIOR

Cod:
PEX SPA17

Editia: 2
Revizia: 0
Pagina 4 din 4

11.
HG nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
12.
HG nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
13.
Legea 307/2006-privind apararea impotriva incendiilor
14.
Legea nr. 481/2004-privind protectia civila
15.
Ordinul 163/2007-Norme generale de aparare impotriva incendiilor
16.
O.U.G. 21/2004-privind sistemul national de management al situatiilor de urgenta
17.
Instructiuni proprii, in spiritul legii 319/2006, pentru completarea si/sau aplicarea
reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile
activitatilor si ale locurilor de munca.