Sunteți pe pagina 1din 29

Ghidul Solicitantului

privind regimul finanrilor nerambursabile alocate de la bugetul local


pentru activiti nonprofit de interes local

Cuprins

Capitolul I

Dispoziii generale

Capitolul II

Procedura de solicitare a finanrii

Capitolul III

Criterii de acordare a finanrii nerambursabile

Capitolul IV
selecionare

Organizarea i funcionarea comisiilor de evaluare i

Capitolul V

Procedura evalurii i a selecionrii

Capitolul VI

ncheierea contractului de finanare

Capitolul VII

Procedura privind derularea contractului de finanare

Capitolul VIII

Procedura de control i raportare

Capitolul IX

Sanciuni

Capitolul X

Dispoziii finale

Anexe
Anexa 1

Categorii de programe/proiecte pentru activiti culturale

Anexa 2

Categorii de proiecte de educaie civic

Anexa 3

Categorii de proiecte n domeniul social

Anexa 4

Categorii de proiecte pentru protecia mediului

Anexa 5

Categorii de proiecte/aciuni sportive/ activiti de


implementare a programelor sportive de utilitate local
Anexa 6

Categorii de activiti pentru care se acord finanri


nerambursabile pentru domeniul Activitati pentru tineret
Anexa 7

Formular de cerere de finanare

Anexa 8

Bugetul de venituri i cheltuieli

Anexa 9

Declaraie persoane juridice

Anexa 10

Declaraie de imparialitate a beneficiarului

Anexa 11

Model CV curriculum vitae

Anexa 12

Adres de naintare a raportului intermediar sau final

Anexa 13

Formular pentru raportri intermediare i finale

Anexa 14

i selecionare

Declaraia de imparialitate a membrilor comisiei de evaluare

Capitolul I Dispoziii Generale


Scop i definiii
Art. 1. Prezentul ghid are ca scop stabilirea principiilor, a cadrului general i a
procedurii pentru atribuirea contractelor de finanare nerambursabil din fonduri publice,
acordat din bugetul local al municipiului Piatra Neam.
Art. 2. n nelesul prezentului ghid al solicitantului, termenii i expresiile de mai
jos au urmtoarea semnificaie:
a) activitate generatoare de profit - activitatea care produce un profit n mod direct
pentru o persoan juridic;
b) autoritate finanatoare - Municipiul Piatra Neam
c) beneficiar solicitantul cruia i se atribuie contractul de finanare
nerambursabil n urma aplicrii procedurii seleciei publice de proiecte;
d) cheltuieli eligibile cheltuieli care pot fi luate n considerare pentru finanarea
nerambursabil, conform anexei 6 la Ghidul Solicitantului;
e) contract de finanare nerambursabil contract ncheiat, n condiiile legii,
ntre Municipiul Piatra Neam, n calitate de autoritate finanatoare i beneficiar;
f) finanare nerambursabil alocaie financiar direct din fonduri publice, n
vederea desfurrii de ctre persoane fizice sau persoane juridice fr scop
patrimonial a unor activiti nonprofit care s contribuie la realizarea unor
aciuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Piatra Neam;
g) fonduri publice sume alocate de la bugetul local de ctre Primria
municipiului Piatra Neam;
h) solicitant orice persoan fizic sau juridic fr scop patrimonial care depune o
propunere de proiect.
i)
Art. 3. Solicitanii trebuie s fie persoane fizice sau persoane juridice fr
scop patrimonial, asociaii sau fundaii constituite conform legii sau culte
religioase recunoscute conform legii.

Domeniul de aplicare
Art. 4. Prevederile prezentului ghid al solicitantului se aplic pentru atribuirea
oricrui contract de finanare nerambursabil de la bugetul local al municipiului Piatra
Neam.
Art. 5. Categoriile de proiecte pentru care se aplic prezentul ghid sunt pentru
urmtoarele tipuri de activiti:
- culturale Anexa 1
- de educaie civic Anexa 2
- n domeniul social Anexa 3
- de protecia mediului Anexa 4
- de implimentare a programelor sportive de utilitate public Anexa 5
- activitati pentru tineret Anexa 6

Art. 6. Finanrile nerambursabile nu se acord pentru activiti generatoare de


profit i nici pentru activiti din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind
protecia informaiilor clasificate, cu modificrile ulterioare.
Art. 7. Potrivit dispoziiilor prezentului ghid, nu se acord finanri
nerambursabile pentru activiti ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu
excepia cazului n care aceasta reprezint o component indispensalil a proiectului.

Principiile
nerambursabil

de

atribuire

contractelor

de

finanare

Art. 8. Principiile care stau la baza atribuirii contractelot de finanare


nerambursabil sunt:
a) libera concuren, respectiv asigurarea condiiilor pentru ca persoana fizic sau
juridic ce desfoar activiti nonprofit s aib dreptul de a deveni, n condiiile
legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizrii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului
concurenial i a criteriilor care s fac posibil evaluarea propunerilor i a
specificaiilor tehnice i financiare pentru atribuirea contractului de finanare
nerambursabil;
c) transparena, respectiv punerea la dispoziie tuturor celor interesai a
informaiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
finanare nerambursabil;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea n mod nediscriminatoriu a criteriilor de
selecie i a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanare nerambursabil,
astfel nct orice persoan fizic sau juridic ce desfoar activiti nonprofit s
aib anse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, n sensul c aceeai activitate urmrind realizarea unui
interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor
contracte de finanare nerambursabil de la aceeai autoritate finanatoare;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitii destinrii fondurilor
nerambursabile unei activiti a crei executare a fost deja nceput sau finalizat
la data ncheierii contractului de finanare;
g) cofinanarea, n sensul c finanrile nerambursabile trebuie nsoite de o
contribuie de minimum 10% din valoarea total a finanrii din partea
beneficiarului;
h) anualitatea, n sensul derulrii ntregii proceduri de finanare n cadrul anului
calendarestic n care s-a acordat finanarea nerambursabil din bugetul local.
Art. 9. Finanarea se acord pentru acoperirea parial a unui program ori proiect
n baza unui contract ncheiat ntre pri.
Art. 10. Comisia de selecie i evaluare va decide, nainte de procesul de jurizare,
n funcie de suma alocat pentru finanri nerambursabile la nivelul unui exerciiu
bugetar, cu privire la numrul maxim de proiecte finanabile pentru acelai solicitant.
Art. 11. Pentru aceeai activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta dect
o singur finanare nerambursabil n decursul unui an fiscal.
Art. 12. n cazul n care un beneficiar contracteaz, n cursul aceluiai an
calendaristic, mai mult de o finanare nerambursabil de la autoritatea finanatoare,

nivelul finanrii nu poate depi o treime din totalul fondurilor publice alocate
programelor aprobate anual n bugetul autoritii finanatoare.

Informarea public i transparena decizional


Art. 13. Regimul finatarilor nerambursabile tine cont de prevederile dispozitiilor
Legii 544/2001, a Ordonantei 2/2008 si a legislatiei in vigoare.

Capitolul II Procedura de solicitare a finanrii


Art. 14. Atribuirea contractelor de finanare nerambursabil se face exclusiv pe
baza seleciei publice de proiecte, procedur care permite atribuirea unui contract de
finanare nerambursabil din fonduri publice, prin selectarea acestuia de ctre o comisie,
cu respectarea principiilor prevzute la art. 8.
Art. 15. Anual va exista una sau mai multe sesiuni de selecie a proiectelor.
Art. 16. Procedura de selecie de proiecte, organizat de Primria i Consiliul
Local Piatra Neam va cuprinde urmtoarele etape:
a) publicarea programului anual pentru acordarea finanrilor nerambursabile
b) publicarea anunului de participare conform Legii 350/2005, a termenului limit
de depunere i a ntregii documentaii necesare (i pe site-ul primriei la adresa:
www.primriapn.ro)
c) depunerea proiectelor, la Biroul Relaii cu Publicul, cam. 20 n termenul limit
stabilit, n atenia Serviciului de specialitate cu competen n acest domeniu.
d) verificarea eligibilitii, nregistrrii i a ndeplinirii criteriilor referitoare la
capacitatea tehnic i financiar
e) evaluarea propunerilor de proiecte
f) comunicarea rezultatelor
g) solutionarea contestatiilor;
h) naintarea proiectelor evaluate spre aprobarea Consiliului Local
i) ncheierea contractelor sau contractelor de finanare nerambursabil
j) publicarea anunului de atribuire a contractului sau contractelor de finanare
nerambursabil (pe site-ul primriei la adresa www.primriapn.ro )
Art. 17. Documentaia de solicitare a finanrii, redactat n limba romn, se va
depune n dou exemplare (original i copie) precum i n format electronic, la Biroul
Relaii cu Publicul, cam. 20, la sediul Primriei municipiului Piatra Neam situat pe Str.
tefan cel Mare nr. 8.
Art. 18. Propunerea de proiect are caracter ferm i obligatoriu din punct de vedere
al coninutului i trebuie s fie semnat, pe propria rspundere, de ctre solicitant sau de
ctre o persoan mputernicit legal de acesta.
Art. 19. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv n lei i va rmne ferm pe
toat durata de ndeplinire a contractului de finanare nerambursabil.
Art. 20. n vederea organizrii competiiei de selecionare a proiectelor de
finanare nerambursabil, documentaiile prevzute la Art. 21 din ghidul solicitantului se
vor depune n termenul stabilit de ctre autoritatea finanatoare prin anunul de
participare.
Art. 21. Documentaia solicitanilor va conine urmtoarele acte:

a) Formularul de solicitare a finanrii conform Anexei 7 a ghidului solicitantului;


b) Bugetul de venituri i cheltuieli al programului/proiectului conform Anexei 8 a
ghidului solicitantului;
c) Buget narativ buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli
prevzute;
d) Actul constitutiv, statutul i certificatul de nregistrare fiscal, actele doveditoare
ale sediului organizaiei solicitante i actele adiionale, dup caz;
e) Extras de cont emis de ctre o instituie bancar prin care s se confirme numrul
de cont al solicitantului, menionat n cererea de finanare;
f) Declaraia pe propria rspundere, conform Anexei 9 a ghidului solicitantului;
g) Declaraie de imparialitate a beneficiarului conform Anexei 10 a ghidului
solicitantului;
h) CV-ul coordonatorului de proiect, conform Anexei 11 a ghidului solicitantului;
i) Documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte instituii publice sau
organizaii guvernamentale i neguvernamentale, dac este cazul;
j) Pentru furnizorii de servicii sociale, dovada acreditrii de ctre Comisia de
Acreditare a Serviciilor Sociale Neam n conformitate cu reglementrile
legislative n vigoare, dup caz licenierea de ctre Autoritatea Naional pentru
Protecia Drepturilor Copilului.
k) Certificatul de identitate sportiv n cazul cluburilor sportive.
l) Alte documente considerate relevante de ctre aplicant.

Capitolul III Criterii de acordare a finanrilor nerambursabile


Art. 22. Vor fi supuse evalurii numai solicitrile care ntrunesc urmtoarele
criterii generale de selecionare:
a) programele i proiectele sunt de interes public local;
b) promoveaz i adaug identitate imaginii oraului Piatra Neam (la nivel naional
i internaional);
c) este dovedit capacitatea organizatoric i funcional a beneficiarului finanrii
prin:
- experien n domeniul administrrii altor programe i proiecte similare;
- capacitatea resurselor umane de a asigura desfurarea programului sau
proiectului la nivelul propus;
- experien n colaborare, parteneriat cu autoritile publice, cu alte organizaii
guvernamentale i neguvernamentale din ar i din strintate, dup caz.
Art. 23. Criteriile specifice de evaluare sunt stabilite la Capitolul V, art. 36.
Art. 24. Nu sunt selecionate programele sau proiectele aflate n una dintre
urmtoarele situaii:
(1) a) documentaia prezentat este incomplet i nu respect prevederile art. 17 i art. 21
din ghidul solicitantului;
b) au conturile bancare blocate;
c) solicitanii nu au respectat un contract de finanare anterior (n acest caz le va fi
suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanare din momentul

identificrii neconformitii i pn la reglementarea acesteia / recuperarea


prejudiciului);
d) solicitanii au prezentat declaraii inexacte la sesiunea anterioar;
e) solicitanii nu i-au ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i
contribuiilor ctre bugetul de stat, bugetul local, precum i bugetul asigurrilor de
stat;
f) furnizeaz informaii false n documentele prezentate;
g) a comis o grav greeal n materie profesional sau nu i-a ndeplinit obligaiile
asumate printr-un alt contract de finanare nerambursabil, n msura n care
autoritatea finanatoare poate aduce ca dovad mijloace probante n acest sens;
h) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afl deja n stare
de dizolvare sau de lichidare, n conformitate cu prevederile legale n vigoare;
i) solicitanii nu au prevzut n statutul organizaiei, activitatea corespunztoare
domeniului la care doresc s participe;
(2) Comisia de selecie i evaluare are dreptul s cear solicitanilor prezentarea de
documente suplimentare care dovedesc eligibilitatea n sensul prevederilor alin.(1).
(3) Dispoziii privind capacitatea tehnic i economico-financiar a solicitanilor se
completeaz cu prevederile legale n vigoare cu privire la alocarea de finanri
nerambursabile.

Capitolul IV Organizarea i funcionarea comisiei de evaluare i


selecionare
Art. 25. Evaluarea i selecionarea solicitrilor se va face de ctre comisia de
evaluare i selecionare.
Art. 26. Comisia de evaluare i selecionare va fi format din 7 membri, consilieri
locali, nominalizarea membrilor acesteia fiind realizat prin hotrre de consiliu local.
Comisia este legal ntrunit n prezena a jumtate plus unu din membri, putnd lua
hotrri cu votul a jumtate plus unu din membrii n funcie
Art. 27. edinele comisiei sunt conduse de un preedinte, ales dintre membrii
comisiei prin vot secret.
Art. 28. Preedintele comisiei va asigura convocarea i prezena membrilor
comisiei, n termen de 5 zile de la data comunicrii de ctre secretarul comisiei a
problemelor a cror rezolvare este de competena comisiei.
Art. 29. Secretarul comisiei va fi desemnat din cadrul Serviciului de specialitate
cu competen n acest domeniu. Secretarul nu are drept de vot.
Art. 30. Fiecare membru al comisiei va semna o declaraie de imparialitate,
potrivit modelului prevzut la Anexa nr. 14 a prezentului ghid al solicitantului.
Art. 31. Comisia hotrte prin votul majoritii simple a membrilor.

Capitolul V- Procedura evalurii i selecionrii proiectelor


Art. 32. Documentaiile de solicitare a finanrii vor fi comunicate de urgen, pe
msura nregistrrii, secretariatului comisiei de evaluare i selecionare. Secretariatul
comisiei nu va accepta documentaiile nregistrate dup termenul limit corespunztor
sesiunii de finanare. Acestea vor fi returnate solicitantului cu prioritate.

Art. 33. Documentatia de solicitare a finantarii este analizata de catre membrii


comisiei de evaluare si selectionare si va fi notata potrivit criteriilor de evaluare.
Art. 34. Comisia de evaluare i selecionare nainteaz Serviciului de specialitate,
procesul verbal de stabilire a proiectelor ctigtoare la procedura de selecie, n vederea
ntocmirii proiectului de hotrre de consiliu privind alocarea sumelor din bugetul local.
Art. 35. n termen de maxim 30 de zile de la data ncheierii seleciei, secretarul
comisiei comunic n scris aplicanilor, rezultatul seleciei, precum i fondurile propuse a
fi alocate.
Art. 36. Toate cererile selecionate n urma trierii sunt supuse evalurii pe baza
urmtoarelor criterii specifice de evaluare:
Criterii de evaluare
1. Relevan i coeren
1.1. Ct de convingtor este descris problema abordat?
1.2. Ct de relevante sunt obiectivele proiectului n raport cu problema descris?
(Obiective SMART-S-specific, M-msurabil, A-posibil de atins, R-realist, T-definit n timp)
1.3. Ct de clar definit i strategic este ales Grupul/grupurile int?
1.4. n ce msur proiectul conine elemente specifice care adaug valoare (ex. Soluii

Punctaj
maxim
35
10
10
5
5

inovatoare, modele de punere n practic, continuarea unei tradiii, etc.)


1.5. n ce msur tema proiectului se ncadreaz n prioritile de dezvoltare local stabilite 5
de ctre consiliul local?
2. Metodologie
25
2.1. Ct de necesare, realiste i coerente ntre ele sunt activitile propuse n cadrul proiectului?
2.2. Ct de clar i realist este calendarul activitilor?
2.3. Ct de coerente sunt activitile propuse cu obiectivele proiectului?
(coeren=obiective-activiti-rezultate-impact n rndul grupului int i al comunitii)
2.4. Ct de coerente sunt rezultatele prognozate ale proiectului cu activitile propuse?
2.5. Ct de relevant este nivelul de implicare al partenerilor din proiect?

5
5
5
5
5

Not: dac nu exist parteneri, acest punctaj va fi de 1

3. Durabilitate

20

3.1. n ce msur proiectul va avea un impact durabil asupra grupului/grupurilor int?


3.2. n ce msur activitile proiectului vor putea fi continuate i dup ncheierea acestei finanri?
3.3. n ce msur proiectul conine poteniale efecte multiplicatoare?
(devine model pentru alte proiecte)

10
5
5

4. Buget i eficacitatea costurilor

20

4.1. n ce msur bugetul este clar, realist i detaliat pe capitole de cheltuieli?


4.2. n ce msur sunt necesare cheltuielile estimate n raport cu activitile propuse pentru
implementarea proiectului?

10
10

Punctaj maxim

100

Not: Nu poate fi luat n considerare spre finanare un proiect care nu a ntrunit un minim de 65 de
puncte.

Art.37 Cai de atac


a)Solicitantii au dreptul sa formuleze contestatii asupra rezultatelor evaluarii
comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor si sa le depuna la sediul autoritatii

finantatoare in maxim 3 zile de la aducerea la cunostinta a rezultatului selectiei prin


publicarea pe site-ul institutiei.
b)Contestatiile vor fi solutionate in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii
termenului pentru depunerea lor, de catre o comisie de solutionare a contestatiilor numita
prin HCL.
c)Solutia data de comisia de contestatii este definitiva si nu poate fi contestata.

Capitolul VI ncheierea contractului de finanare


Art. 38. Contractul se ncheie ntre Autoritatea Administraiei Publice Locale a
municipiului Piatra Neam i solicitantul selecionat, n termen de maxim 30 de zile de la
data comunicrii n presa local i pe site-ul Primriei municipiului Piatra Neam, al
rezultatului sesiunii de selecie a proiectelor.
n urma anunrii sumei alocate proiectului, dac aceasta este diferit de cea
solicitat, beneficiarul i poate adapta bugetul pe baza unui Memoriu Justificativ naintat
Comisiei de evaluare i selecie a proiectelor. Comisia reevalueaz propunerea de buget
i n cazul reconfirmrii punctajului acordat, recomand ncheierea contractului de
finanare. Bugetul rmne ferm pe toat durata de ndeplinire a contractului de finanare
nerambursabil
Art. 39. La contract se vor anexa formularul de solicitare a finanrii precum i
bugetul de venituri i cheltuieli al programului/proiectului i certificatele de atestare
fiscal din care s rezulte c solicitantul nu are datorii ctre bugetele de stat i local.
Daca in termen de 30 zile de la data comunicarii rezultatului solicitantul nu se
prezinta la sediul UAT Piatra Neamt pentru semnarea contractului de finantare se
considera ca oferta finantatorului nu a fost acceptata, iar proiectele in cauza se elimina de
la finantare.
Daca suma solicitata nu coincide cu suma aprobata, la semnarea contractului,
reprezentantul organizatiei finantate va prezenta bugetul si devizul refacut(anexele 1,2,3
la contract).

Capitolul VII Procedura privind derularea contractului de finanare


Art. 40. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanate n baza unui contract de
finanare nerambursabil numai n msura n care au fost considerate justificate i
oportune de ctre comisia de evaluare i selecie i au fost contractate n perioada
executrii contractului.
Art. 41. Categoriile de cheltuieli considerate eligibile sunt cele considerate
indispensabile pentru derularea activitatilor din proiect si cele date de legislatia in
vigoare. Categoriile de cheltuieli eligibile si neeligibile sunt stabilite de Ordonanta
2/2008 pentru cultura, Ordinul 130/2006 si Hotararea 484/2003 pentru sport si Legea
350/2005 pentru celelalte categorii de proiecte.
Art. 42. Autoritatea finanatoare i beneficiarul pot stabili n contractul de
finanare nerambursabil ca plile ctre beneficiar s se fac n trane, n raport cu faza
proiectului i cheltuielile aferente, n funcie de evaluarea posibilelor riscuri financiare,

durata i evoluia n timp a activitii finanate ori de costurile interne de organizare i


funcionare ale beneficiarului.
Art. 43. Cu excepia primei trane, finanarea pentru o tran aferent unei etape
urmtoare a programului sau proiectului se acord numai dup justificarea utilizrii
tranei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare i a documentelor justificative.
Art. 44. Prima transa este de 50% din finantarea acordata, iar pentru proiectele
din categoria Cultura plata primei transe se face la semnarea contractului de finantare.
Ultima transa este de 15% pentru proiectele din categoria Cultura, iar pentru celelalte
categorii 10%. Transele intermediare se acorda numai dupa decontarea conforma a primei
transe. Ultima transa se vireaza numai dupa depunerea rapoartelor finale de activitate
impreuna cu documentele justificative aferente proiectelor.
Art. 45. Suma avansat i nejustificat prin raportri intermediare nu poate depi
n nici un moment al derulrii contractului 30% din valoarea finanrii.

Capitolul VIII Procedura de raportare i control


Cap. 46. Pe parcursul derularii contractului, solicitantii au obligatia sa prezinte 2
exemplare, unul Serviciului Economic si unul Serviciului de specialitate din cadrul
Primariei Piatra Neamt urmatoarele documente:
o Raportarile intermediare: vor fi depuse inainte de solicitarea oricarei transe
intermediare, in vederea justificarii transei anterioare;
o Raportarea finala: va fi depusa in termen de 30 de zile de la data incheierii
activitatii si va cuprinde obligatoriu justificarea la nivelul intregului proiect
cuprinzand atat finantarea proprie cat si contributia Consiliului Local;
Serviciul Economic verifica eligibilitatea documentelor justificative si dispune plata
contravalorii acestora conform regulamentului, iar Serviciul de specialitate monitorizeaza
raportul de activitate, fiecare facand la sfarsitul proiectului o evaluare in functie de indicii
de conformitate regasiti in scopul proiectului.
Raportarile vor fi intocmite in conformitate cu Anexa 13 a prezentului regulament si
vor fi depuse atat pe suport de hartie cat si in format electronic, fiind insotite de
documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.
Acestea vor fi depuse la Biroul Relatii cu Publicul, cam. 20, la sediul Primariei
municipiului Piatra Neamt, situata pe str. Stefan cel Mare nr.8, cu adresa de inaintare
intocmita conform Anexei 12 a prezentului regulament.
Art. 47. Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale n
termenul stabilit prin contract nu vor obine decontarea tranei finale i vor urma
procedurile specifice.
Art. 48. Comisia de evaluare i selecie va stabili durata contractelor de finanare
astfel nct s asigure derularea procesului de finanare a contractului i de decontare a
ultimei trane n anul calendaristic n care s-a acordat finanarea, dar nu mai trziu de
15 decembrie.
Art. 49. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta urmtoarele
documente:
- pentru decontarea cheltuielilor de nchiriere: contract de nchiriere, factur
fiscal, chitan/ordin de plat/dispoziie de plat n copie;

pentru decontarea cheltuielilor privind consultana de specialitate, fond de


premiere: document justificativ privind existena obligaiei de plat, factur
fiscal (unde este cazul), chitan/ordin de plat/stat de plat semnat de
reprezentanii legali ai beneficiarului, tabel nominal cu datele de identificare i
semntura primitorului premiilor, n copie;
- pentru decontarea cheltuielilor care se nscriu n categoria alte cheltuieli: factura
fiscal, bilet transport CFR, autocar, n copie;
- atunci cand, pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, beneficiarul
achizitioneaza, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrari sau servicii,
procedura de achizitie se realizeaza in conformitate cu reglementarile legare in
vigoare privind achizitiile publice.
Pentru decontarea cheltuielilor care se nscriu n categoriile bugetare din proiect,
beneficiarul sumelor va prezenta Serviciului financiar contabil: factura fiscal n original
nsoit obligatoriu de chitan sau bon fiscal pentru avizare i aplicarea tampilei
"Factura decontata la Municipiul Piatra Neam" (factura fiscala, bilet de transport CFR,
autocar etc).
La depunerea documentelor justificative spre decontare ctre autoritatea
finanatoare, beneficiarul sumelor alocate de la bugetul local va face o declara ie pe
propria rspundere precum c sumele alocate de Municipiul Piatra Neam nu au fost
decontate i la alt instituie public i sunt folosite conform destinaiei din proiect.
Data documentelor justificative trebuie s fie n concordan cu perioada
desfurrii aciunii.

Art. 50. Autoritatea finanatoare i rezerv dreptul de a face verificri, att n


perioada derulrii contractului de finanare, ct i ulterior validrii raportului final.
Art. 51. Contractele de finanare nerambursabile vor prevedea, sub sanciunea
nulitii, calitatea Biroului Audit din cadrul Primriei de a exercita controlul financiar
asupra derulrii activitii nonprofit finanate din fondurile publice.
Art. 52. Regimul de gestionare a sumelor finanate i controlul financiar se
realizeaz n condiiile legii.Dosarul complet coninnd raportul final al proiectului
trebuie pstrat timp de cinci ani n arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

Capitolul IX Sanciuni
Art. 53. Contractele de finanare pot fi reziliate de plin drept, fr a fi necesar
intervenia instanei de judecat, n termen de 10 zile calendaristice de la data primirii
notificrii prin care prii n culp i s-a adus la cunotiin c nu i-a ndeplinit din culp
obligaiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicat n termen de 10 zile
calendaristice de la data constatrii nendeplinirii sau ndeplinirii necorespunztoare a
uneia sau mai multor obligaii contractuale.
Art. 54. n cazul rezilierii contractului ca urmare a nendeplinirii clauzelor
contractuale din culp, beneficiarul finanrii este obligat n termen de 15 zile s
returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se rentregesc
creditele bugetare ale acestuia, n vederea finanrii altor programe i proiecte de interes
public.
Art. 55. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului din culpa
beneficiarilor finanrii, acetia datoreaz dobnzi i penaliti de ntrziere, conform

legislaiei privind colectarea creanelor bugetare, care se constituie n venituri ale


bugetului local.
Art. 56. Nerespectarea termenelor i a prevederilor din contract duce la pierderea
tranei finale precum i la interzicerea participrii pentru obinerea finanrii n urmtorul
an.

Capitolul X Dispoziii finale


Art. 57. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare n legtur cu
procedura de selecie sau derularea contractelor de finanare se va transmite de ctre
solicitanii finanrii sub form de document scris. Orice document scris trebuie
nregistrat n momentul predrii la Biroul Relaii cu Publicul, cam.20, la sediul Primriei
municipiului Piatra Neam, situat pe Str. tefan cel Mare nr. 8 cu specificarea: n atenia
Secretariatului comisiei de evaluare i selecionare a finanrilor nerambursabile conform
legii 350/2005.
Art. 58. Prezentul regulament se comleteaz cu prevederile legale n vigoare.
Art. 59. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanrilor
nerambursabile acordate din bugetul local ncepnd cu anul bugetar 2008.
Art. 60. Anexele urmtoare fac parte integrant din prezentul ghid al
solicitantului:

Anexa 1
Categorii de programe/proiecte pentru activitile culturale
Primria i Consiliul Local consider important i oportun sprijinirea culturii
prin finanarea unor proiecte care i propun:
- creterea accesului cetenilor la actul cultural;
- formarea publicului, fie el spectator/vizitator/cititor;
- sprijinirea tinerilor talente;
- organizarea unor evenimente culturale inovatoare, inedite, realizate n spaii
alternative;
- promovarea cooperrii culturale la nivel local;
- pstrarea i promovarea patrimoniului i tradiiei culturale;
- dezvoltarea cooperrii culturale internaionale
- promovarea valorilor culturale locale n circuitul cultural naional i internaional
- creterea gradului de consum a culturii scrise i dezvoltarea posibilitii de
autoexprimare
- creterea gradului de implicare a cetenilor n muzic, dans, teatru, arte vizuale i
arte plastice;
- creterea nivelului de informare cu privire la valorile tradiiei, istoriei, tiinei i
artei locale
Pentru atingerea acestor obiective, Primria i Consiliul Local al municipiului
Piatra Neam au identificat urmtoarele genuri de activiti:
- organizarea de simpozioane, dezbateri i ntlniri cu personaliti tiinifice i
culturale;
- organizarea de expoziii de art, carte, istorice, numismatice, filatelice,
documentare;
- punerea n scen sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzic, dans, film;
- editarea de cri i publicaii;
- organizarea de concerte, festivaluri, alte manifestri culturale n ar i n
strintate.

Anexa 2
Categorii de proiecte de educaie civic
Primria i Consiliul Local consider important i oportun dezvoltarea unei
atitudini civice prin finanarea unor proiecte care i propun:
- realizarea unor campanii de informare privind aprarea drepturilor omului;
- creterea gradului de informare i sensibilizare asupra vieii comunitii i
dezvoltarea unei atitudini civice;
- intensificarea relaiilor de parteneriat dintre instituiile de nvmnt i ali actori
sociali;
- promovarea ideii de voluntariat i creterea numrului de voluntari
- contientizarea necesitii de implicare n procesul de luare a deciziilor n rndul
tinerilor
- creterea implicrii tinerilor n organizarea de proiecte i activiti extracuriculare.

Anexa 3
Categorii de proiecte n domeniul social
Proiecte care vizeaz:
- activiti de informare despre drepturi i obligaii;
- campanii de promovare a sntii (antitutun, antialcool, antidrog);
- campanii de informare i educaie a tinerilor asupra normelor i regulilor
fundamentale de igien (personal, alimentar i nutriional, a mediului, etc.)
precum i asupra mbolnvirilor datorate igienei deficitare;
- campanii de informare i educare a tinerilor n domeniul educaia pentru
sntate.

Anexa 4
Categorii de proiecte pentru protecia mediului
A. Scopul programului de finanare a proiectelor de mediu
Susinerea iniiativelor privind mbuntirea calitii mediului n municipiul
Piatra Neam n contextul dezvoltrii durabile.
B. Domenii de interes
Proiecte care stimuleaz aciuni directe i campanii de mediu, stimularea participrii
publice la luarea deciziilor de mediu, educaia pentru mediu, dezvoltarea spiritului
ecocivic.
C. Activiti eligibile spre finanare:
- organizarea de activiti directe/evenimente cu impact direct i msurabil la
nivelul municipiului Piatra Neam: ntlniri, expoziii, concursuri i alte activiti
directe conexe proteciei mediului;
- organizarea de activiti educative cu tematic de mediu, pentru copii, tineri i
aduli;
- elaborarea unor materiale informative i de promovare (brouri, pliante, afie,
produse i materiale multimedia, cataloage etc.);
Activitile trebuie s aib legtur cu tematica managementului eficient al apei,
aerului, solului, terenurilor, energiei, transporturilor, habitatelor, sau cu educaia pentru
mediu.

Anexa 5
Categorii de proiecte/aciuni sportive/activiti de implementare a programelor
sportive de utilitate public
A. Promovarea sportului de performan
Scop: Valorificarea aptitudinilor individuale ntr-un sistem organizat de selecie,
pregtire, competiie, pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau
aoinerea victoriei.
Obiective:
- dezvoltarea activitii sportive pe plan local, naional sau internaional, dup caz.
- asigurarea reprezentrii pe plan local, naional sau internaional, dup caz.
B. Sportul pentru toi
Scop: practicarea sportului pentru sntate, educaie, recreere, ca parte integrant a
modului de via, n vederea meninerii sntii a individului i societii.
Obiective:
- atragerea populaiei de toate vrstele n activiti de practicare a sportului pentru
sntate i recreere;
- meninerea i valorificarea tradiiilor n domeniul sportului.
C. Sportul colar
Scop: practicarea sportului n nvmntul preuniversitar
Obiective:
- promovarea valenelor educative ale sportului;
- iniierea i organizarea de programe i aciuni de atragere a elevilor la practicarea
sportului;
- sprijinirea sau organizarea, dup caz, a competiiilor locale ale reprezentativelor
unitilor i instituiilor de nvmnt.

Anexa 6
Categorii de activiti pentru care se acord finanri nerambursabile pentru
domeniul Activitati pentru tineret

Activitatile de tineret care au la baz urmtoarele principii generale:


-elaborarea i promovarea unor strategii globale i integrate i fundamentarea acestora n
baza rezultatelor cercetrilor sociale actuale;
-asigurarea participrii tinerilor la deciziile care i vizeaz, inclusiv la elaborarea,
promovarea i realizarea politicilor n domeniul tineretului, n special prin intermediul
structurilor neguvernamentale de tineret i pentru tineret;
-sporirea gradului de participare a tinerilor la viaa public i ncurajarea acestora n
vederea asumrii responsabilitilor individuale sau de grup;
-sprijinirea i ndrumarea tinerilor n vederea participrii active a acestora la viaa
economic, educaional i cultural a rii;
-stimularea accesului tinerilor la informaie i tehnologii informaionale;
-stimularea mobilitii n rndul tinerilor;
-stimularea voluntariatului n rndul tinerilor;
-promovarea dialogului intercultural i combaterea rasismului, xenofobiei i intoleranei
n rndul tinerilor.

F-Cfn
Anexa 7
Formular de cerere de finanare
(Orice modificare in textul original al formularului atrage dup sine respingerea
cererii)

A) Aplicantul
1. Solicitant:
Numele complet:
Denumirea abreviat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Fax :

2. Date bancare:
Denumirea bncii:
Numrul de cont:
Titular:
Cod fiscal:
3. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta
solicitantul:
Numele complet:
Tel./Fax:
E-mail:
4. Datele responsabilului de proiect (dac este diferit de
persoana de la punctul 3):
Numele complet:
Tel./Fax:
E-mail:
5. Descrierea activitii, a resurselor i a obiectivelor
solicitantului. Descrierea experienei n
scrierea i managementul proiectelor:
B) Proiectul
6. Titlul proiectului:
7. Locul desfurrii proiectului:
8. Durata proiectului: de la ...........
pn la ............
9. Scopul i obiectivele proiectului, grupuri int, beneficiari;
10. Justificarea proiectului;
11. Descrierea activitilor;
12. Calendarul activitilor;

13. Rezultatele: rezultate prognozate i impactul proiectului, mijloace


de monitorizare i evaluare a
rezultatelor;
14. Echipa Proiectului;
15. Partenerul (-ii) proiectului (dac este cazul):
- coordonate (adresa, tel/fax, e-mail, web site);
- scurt descriere a activitilor derulate n proiect (max 10 rnduri).
Data:
Semntura reprezentantului legal
coordonatorului de proiect
tampila instituiei/organizaiei

Semntura

F-Bvc

Anexa 8
BUGETUL DE VENITURI I CHELTUIELI
Organizaia /Instituia......
...............Proiectul ..............................................................
Perioada i locul
desfurrii ...................................................................................
Nr.
crt
.
I.

Denumire indicatori

1.

Contribuia beneficiarului
(a+b+c+d)

a).
b).
c).
d).
2.

Contribuie proprie
Donaii
Sponsorizri
Alte surse
Finanare nerambursabila
din bugetul
local
CHELTUIELI TOTAL,
din care:
nchirieri
Resurse umane
Transport
Cazare i mas
Consumabile
Echipamente
Servicii
Tiprituri

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VENITURI TOTAL, din


care:

TOTA
L

TRI
M
I

TRIM
II

TRIM
III

TRIM
IV

OBSERVAII
1

9.
10
.

Publicitate
Alte cheltuieli (se vor
nominaliza)
TOTAL
%

100

Detalierea cheltuielilor cu evidenierea surselor de finanare pe


fiecare categorie de cheltuial :
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Categoria
bugetara

Contribui
a
finanator

nchirieri
Fond premiere/
Consultan
/Onorarii
Transport
Cazare i mas
Consumabile
Echipamente
Servicii
Tiprituri
Publicitate
Alte cheltuieli
(nominal)
TOTAL
%

Contribuia Beneficiarului
Contribu
Alte surse
ie
(donaii,
proprie
sponsorizri etc.)

Total
buget

100

Preedintele organizaiei
Responsabilul financiar al organizaiei
(numele, prenumele i semntura)
(numele, prenumele i semntura)
Data ...................
tampila
La veniturile obtinute din donatii, sponsorizari si alte surse, la rubrica de observatii se va
specifica denumirea persoanei fizice sau
juridice care acorda finanarea, inclusiv datele de contact (sediu, telefon, fax, email)
1

F-Dpr
Anexa 9

DECLARAIE
pe proprie rspundere
Subsemnatul .........................................................., domiciliat n
localitatea ................... , str.
..............................nr. ..... , bl .... , ap ...., sectorul/judeul ..............,
codul potal ........... , posesor al
actului de identitate .......... seria...... nr. .............,codul numeric
personal ................................... , n
calitate de reprezentant al asociaiei/fundaiei/organizaiei/clubului
sportiv ........................................ ..........................................................
............, declar pe propria rspundere c nu m aflu/persoana
juridic pe care o reprezint nu se afla, n nici una dintre urmtoarele
situaii:
a) n incapacitate de plat ;
b) cu conturile blocate conform unei hotrri judectoreti definitive;
c) nu am nclcat cu bun tiin prevederile unui alt contract finanat
din fonduri publice;
d) nu sunt vinovat de declaraii false cu privire la situaia economic ;
e) nu am/are restane ctre bugetul de stat, bugetul local sau fondurile
speciale;
f) nu sunt condamnat pentru: abuz de ncredere, gestiune frauduloas,
nelciune, delapidare, dare sau luare de mit , mrturie mincinoas,
fals, uz de fals, deturnare de fonduri.
Cunoscnd pedeapsa prevzut de art. 292 din Codul penal
pentru infraciunea de fals n declaraii, am verificat datele din
prezenta declaraie, care este complet i corect.

Semntura,
..........................

Data ..................

F-Dp

Anexa 10
DECLARAIA DE IMPARIALITATE

Reprezint conflict de interese orice situaie care l mpiedic pe


beneficiar n orice moment s acioneze n conformitate cu obiectivele
autoritii finanatoare, precum i situaia n care executarea obiectiv
i imparial a funciilor oricrei persoane implicate n implementarea
proiectului poate fi compromis din motive familiale, politice,
economice sau orice alte interese comune cu o alt persoan .
Subsemnatul, ca persoan cu drept de reprezentare a
organizaiei solicitante n ceea ce privete implementarea proiectului,
m oblig s iau toate msurile preventive necesare pentru a evita orice
conflict de interese, aa cum este acesta definit mai sus, i, de
asemenea, m oblig s informez autoritatea finanatoare despre orice
situaie ce genereaz sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele i prenumele:
Funcia:

Semntura i tampila:

F-Cv

Anexa 11
CURRICULUM VITAE
Coordonator proiect
1. Nume:
2. Prenume:
3. Data naterii:
4. Cetenie:
5. Stare civil :
6. Domiciliu:
7. C.I./B.I.: seria. nr.
8. CNP:
9. Telefon:
10. Studii:
Instituia ( De la pn la )

Diploma obinut :

11. Limbi strine: Indicai competena lingvistic pe o scal de la 1 la 5


(1 - excelent; 5 de baz )
Limba

12.
13.
14.
15.

Citit

Membru n asociaii profesionale:


Alte abiliti: Funcia n prezent:
Vechime n instituie:

Vorbit

Scris

16. Calificri cheie:


17. Experiena specific :
18. Experiena profesional :
Date de la
pana la

Locaia

Instituia

Poziia

Descrie
re

19. Alte informaii relevante:


F-Ad

Anexa 12
Adresa de naintare a raportului final sau intermediar

Antetul aplicantului

Ctre,
Primria Municipiului Piatra Neam

Alturat v naintm raportul narativ i financiar privind proiectul


nregistrat cu nr.____________,
aprobat prin HCL nr.__________din data de ___________avnd
titlul______________________
________________________________________________________________________
_______ care a avut/are loc n _________________________________, n
perioada ___________________
n valoare de ____________________.

Data:

Reprezentant legal
Coordonator proiect
Numele i prenumele____________
prenumele____________
Semntura ____________________
____________________

Numele i

Semntura

tampila organizaiei

Ri
Anexa 13
FORMULAR
pentru raportri intermediare i finale

Contract nr.: ................................ ncheiat n data de .............................


Aprobat prin Hotrrea Consiliului Local nr.............din data
de...................
Organizaia/ Instituia:.............................................................................
- adresa ..................................................................................
- telefon/fax ...........................................................................
- email: ..................................................................................
Denumirea Proiectului.................
Data naintrii raportului ..........................................................
I. Raport de activitate
1. Descrierea pe scurt a activitilor desfurate pn la data ntocmirii
raportului:
(Descrierea nu va depi o pagin, vor fi prezentate datele necesare unei evaluri de
ansamblu a derulrii programului/proiectului i a verificrii realitii prestaiilor:
beneficiari, ecouri de pres , colaborarea cu ali parteneri etc.)

2. Realizarea activitilor propuse:


(Au putut fi desfurate aceste activiti n timpul planificat? DA/NU. Daca NU,
propunei msurile ce urmeaz a fi luate n continuare pentru realizarea tuturor
activitilor prevzute n contract).

3. Rezultate obinute i rezultate ateptate:

(Rezultatele obinute i rezultatele ateptate vor fi consemnate n raport cu fiecare


activitate desfurat , n concepte
msurabile, indicatori de eficien . Anexai documente relevante, dup caz.)

II. Raport financiar


1. Date despre finanare:
- valoarea total a proiectului, conform contractului de finanare
nr. ....................din data ................,
- valoarea finanrii cumulate la data ntocmirii
raportului: .............................................din care:
- contribuie proprie a Beneficiarului;
- sume reprezentnd finanare nerambursabil de la bugetul
local n baza contractului de finanare nr. ...................din
data: .......................................

Nr.
Crt.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.

Categoria
bugetar

nchirieri
Onorarii/
Fond
premiere/
Consultan
a
Transport
Cazare i
masa
Consumab
ile
Echipame
nte
Servicii
Tiprituri
Publicitate
Alte
costuri
TOTAL

Prevederi conform bugetului


anexa la contract
Contri Contribu Alte
buia
ia
surse
Finan proprie (donaii,
ator
benefici sponsoriz
ar
ri etc.)

Total
buge
t

Execuie
Contri
buia
Finana
tor

Contribu
ia proprie
beneficia
r

Alte
surse
(donaii,
sponsori
zri,
etc.)

Total
execui
e

100

2.Se anexeaz n copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate:


facturi, chitane fiscale, extrase de cont, ordine i dispoziii de plat,
bilete CFR i autocar, etc.
3.Situaia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (dup
modelul prezentat mai jos):
Nr.crt.
Categori Nr.i
Unitatea Suma
Contribu Contribu
a
data
emitent total
ie
ie
cheltuiel docume
finanato Aplicant
ii
nt
r

Total (lei):
Preedintele organizaiei/instituiei:
(numele, prenumele i semntura)
Coordonatorul programului/proiectului:
(numele, prenumele i semntura)
Responsabilul financiar al organizaiei/instituiei:
(numele, prenumele i semntura)
Data ...................
tampila.
F-Di

Anexa 14
Declaraie de imparialitate a membrilor comisiei de evaluare
i selecionare
Subsemnatul ...........................dein, ca membru al
Comisiei de evaluare i selecionare a proiectelor depuse pentru
finanarea nerambursabil a activitilor nonprofit de interes local, care
pot primi finanare de la bugetul local al municipiului Piatra Neam,
calitatea de evaluator al programelor/proiectelor naintate comisiei.
Declar prin prezenta, c nici eu i nici soul/soia, rudele sau
afinii mei pn la gradul al II-lea inclusiv nu avem nici un interes

patrimonial sau nepatrimonial n legtura cu cererile de acordare a


finanrii integrale sau pariale a proiectelor/programelor de interes
public, naintate Comisiei de evaluare i selecionare a organizaiilor
neguvernamentale fr scop lucrativ, care pot primi finanare de la
bugetul local al municipiului Piatra Neam.
Confirm c, n situaia n care a descoperi, n cursul aciunii de
selecionare i evaluare, c un astfel de interes exist, voi declara
imediat acest lucru i m voi retrage din comisie.

Nume i prenume:
Data ...................

Semntura .....................