Sunteți pe pagina 1din 1

Indicatti pentru upturatii coronare din zona lateralS (cavitAli clasa I.

II, V), opturarea


m Contraindicaiii vecinatatea aliajelor nobile i frontali. delelor Amaigamele Cu cup
contine frecvent 15% cupru sau aliaj binar (clasic), 65% cupru. r cornerciam este in
pastile rotund dreptunghiulare sau paralelipipedice, care sunt mai putin Form actica
curenta (eliminA mercurul in timpul preparArii i au calitali inferioare). folosit
Amalgarnele pe baza de galiu nu se folosesc avand calitati recluse.
4. Aurui CARA CTERISTICI TEHNOLOGICE
to sporadic, dar este superior amalgamelor: Este folosit in restaurari coronare, se
folose - tolerabilitate bucalfi foarte buns; - etaqietate foarte buns; - rezistenla la
poroziune; - are indicatit limitate; - telmicA laborioasS; - pret de cost ridicat; nefizionornic, rezistenta: mecanica mare. Formele clinice de aur sunt pulbere, p
lbere, metal, electroliti (oblinuti prin electroden Unere i atomizare), aliajul de aur 1%
i calciu. platina este folosit pentru dinii laterali, (cavi.dti clasa a V-a). S-au mai
folosit benzi coezive cu aur, care se s 5,75 icroni). I:0W e de aur (dimensiuni 1-7
micron sunt plate, ondulate (frecvent Particulele sunt sinterizate (incalzite la o
anurnitd temperatura), sd adere particulele (dimensiuni in ), Aurul te electric. tree
prin flacara 3-5 secunde 1 se aplicS pe placuta-.. (5 minute incalzita) sau se incAlzq
Temperatura este sub 760C altfel "i'i pierde meleabilitate. Se aplica cu fuloare icl
(traumatizant perimat), condensare pneumaticpneumatics(perimat.a) sau electrica
(recomandatA). ocane
Materialele fizionomice pentru obtinerea obturatiilor coronare sunti moderne: raini
acrilice simple, raini sintetice, ra"ini compozite i cimenturi cu particule de sticla.
5. R4ini acrilice simple Sum derivali ai acidului metacrilic, se prezinta ca pulbere
(polimerul acidului metacrilic) i licliid (metacrilat de metal), este inferior cimentului
(rezistent.5. mai mica- i coeficient de solubilitate crescut) (12,13,14). In comer/ se
gasete sub denumirea DURACRYL 7-24 culori.
Cianoacrilatele, lichidul cianoacrilic polimerizeaza" in co ntanct cu oxigenul da
umiitte redusa. Poliesterii sunt for Este bine tolerat, hemostatic, bactioriostatic i
adera delesuturile vii. mati prin pulbere (oxid de zinc) lichid (biopoliester). Priza este
pfodus de polimerizare se realizeaza- in 10 minute (finala 48 de ore). In comer
segasete CIMENCOL.
52
it V al a sl