Sunteți pe pagina 1din 12

Cod Activitate

Lucrari de cons

TOTAL - Valoare lucr

Mate

TOTAL - Valoare lucr

TOTAL GENERAL - Valoare

2
3
4
5

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22

23

24

25

26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39

RIS-IMPLEM-GARD-VEGA
Lucrari de constructii montaj

Montaj trasee si pozare cabluri pentru curenti tari CCTV


Montaj trasee si pozare cabluri pentru curenti slabi CCTV
Montaj cutii de conexiuni CCTV
Montaj camere video sistem CCTV (inclusiv stalpi noi unde este cazul)
Montaj rack echipamente sistem CCTV (Swich-uri, DVR-uri, monitoare, UPS-uri, etc.)
Montaj echipamente sistem CCTV (Switch-uri, DVR-uri, monitoare, UPS-uri, video decoder, controlle
Instalare si integrare sistem operare sistem CCTV
Training operatori
Montaj trasee si pozare cablu pentru sistem de alarmare si protectie la efractie
Montaj echipamente sistem de alarmare si protectie la efractie ( Unitate control, sursa solara, senz
Instalare si integrare sistem de alarmare si protectie la efractie
Training operatori
Montaj tablou electric TE de securitate distinct
Executie conexiuni de la tablou electric TE catre echipamentele de curenti slabi (cutii de distributie
Realizarea legaturilor de protectie la pamant a cablurilor, a constructiilor metalice de sustinere a ac
Amplasarea suportilor de montare (sustinere) a echipamentelor, panourilor
Marcarea cablurilor cu simbolul din jurnalul de cabluri din documentatia de montaj
Masuratori la cabluri (proba de scurtcircuit intre conductoare, proba de continuitate, rezistenta de i
Executia sudurilor pentru montarea tevilor, patului de protectie (jgheab metalic)
Executia operatiei de vopire pentru suporti, jgheaburi, constructii metalice din componenta traseel
Inspectia si Asigurarea calitatii sudurilor efectuate
Marcarea si Identificarea echipamentelor instalate

TOTAL - Valoare lucrari [USD] (fara TVA)

Materiale

Materiale si echipamente necesare sistemului de CCTV ( conform documentatiei de executie)*


Materiale si echipamente necesare sistemului de alarmare si protectie la efractie ( conform docum
TOTAL - Valoare lucrari [USD] (fara TVA)

TOTAL GENERAL - Valoare lucrari [USD] (fara TVA)


* Materialele vor fi prezentate detaliat, in anexa la fisa lump sum, cu pret unitar.

Note :

Pentru evitarea unor posibile neconcordante, ofertantul poate solicita inaintea ofertarii remasurarea cantitatilor din proiect in
cantitatile ce vor fi real executate conform proiect, caiet de sarcini si dispozitiilor de santier date de proiectantul lucrarilor, p

Valoarea lump sum contine valoarea de material pentru executia fundatiilor, manopera, transport, utilaje, epuismente, une

Toate lucrarile de protectie anticoroziva si vopsitorie a laminatelor si diverselor confectii metalice vor intra strict in sarcina
lucrarilor de executie confectii metalice
Toate lucrarile de impermeabilizare a betoanelor vor intra strict in sarcina executantului.

Toate lucrarile de epuismente si terasamente (umpluturi, compactari, nivelari de teren) necesare a se executa pentru o buna d
fisei lump sum

Inainte de depunerea ofertei "Constructorul" are obligatia sa verifice cantitatile din proiect si sa inainteze obiectii ac
antemasuratoare si detaliu de executie ori cantitatile rezultate pe baza propriilor calcule efectuate in baza datelor din
a volumelor ori maselor de materiale ce reies din documentatia avuta la dispozitie in momentul ofertarii, adusa la cu
incheierea contractului nu se va lua in consideratie, pretul ofertat fiind considerat ca inglobeaza aceste diferente nes
toate desenele de executie ce i-au fost inmanate si sa inainteze obiectii acolo unde acestea exista inainte de semnarea
costuri suplimentare datorita unor lucrari ce nu au fost luate in considerare in urma analizarii desenelor de executie
postura de executant isi va asuma aceste cheltuieli suplimentare datorita neconcordantelor intre situatia din teren si
carora nu le-a acordat suficienta atentie atunci cand acestea trebuiau analizate. In urma observatilor constructorulu
costuri suplimentare numai acele lucrari ce sunt necesare si obligatorii pentru o buna realizare a proiectului, activita
de executie in momentul inaintarii ofertei.

Se vor plati doar cantitatile din lucrarile efectiv executate, cantitati verificate prin masuratorile din teren, avize de expeditie
supervizorul lucrarii.
Tablourile electrice pentru conectare intra in sarcina executantului.

Transportul deseurilor rezultate (resturi de materiale, moluz, etc.) si locatia de depozitare/descarcare a acestora intra strict in
petroliere trebuie predat sau transportat de firme specializate spre locuri de depozitare speciale.Aceasta activiate cat si avize

Transportul deseurilor metalice catre "Baza de Materiale Rompetrol" intra strict in sarcina executantului.
Pentru cofrare se vor utiliza doar urmatoarele tipuri de cofraje: placaje lemn, doka, tego sau metalic
Oferta va fi insotita obligatoriu de grafic de executie (bare sau Gantt)
Pentru aceasta lucrare, firmele participante vor trebui sa prezinte toate certificarile necesare executiei acestui tip de lucrari c
licitatie + scrisoare de garantie pentru participare la licitatie.
In calculul pretului final vor fi incluse si toate masurile ce vor trebui luate pentru respectarea normelor SSM-SU (masti de g
vor trebui luate pentru protejarea mediului
Materialele vor fi insotite de certificate de calitate ce vor fi puse la dispozitia supervizorului lucrarii inainte de punerea in o

Executantul are obligatia de a executa pe costuri proprii probe, incercari si masuratorile cerute de catre lege, Caietul de Sarc

Seful de santier sau inginerul coordonator din partea "Executantului" are obligatia de a completa si inregistra zilnic activitat
"JURNALUL ZILNIC AL ACTIVITATII DE SANTIER"

Toate lucrarile de trasare daca este cazul se vor realiza doar cu un topometrist autorizat, care sa-si insuseasca trasarea comse

In cazul in care materialele ce vor trebui aprovizionate de catre executant, din diverse motive sunt altele decat cele din spec
trebui transmisa spre avizare catre RIS Engineering
Refacerea sau repararea eventualelor neconformitati aparute intra strict in sarcina executantului lucrarii pe costuri proprii.

Pentru fiecare deficienta de executie constatata ca apare dupa finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a o remedia
proiectul (data luata in considerare va fi cea din PV de remediere)

Oferta va fi insotita de un OPIS, scrisoare de garantie (obligatoriu), fisa lump sum, grafic de executie lucrari C+M detaliat,
dotarea societatii specifice executiei acestei lucrari sau declaratie pe proprie raspundere ca exista disponibilitatea financiara
lista personalului calificat (obligatoriu copie dupa autorizatie responsabil tehnic cu executia pentru constructii civile si i
lucru, certificate (9001, 14001 si 18001), atestate si agremente tehnice specifice domeniului de activitate, model/tip docume

Societatea ce in urma ofertarii va fi nominalizata si denumita in continuare Executant este obligata sa respecte toate legile, s
calitatea in constructii pentru toate tipurile de lucrari ce se vor derula pe parcursul acestui proiect. De asemenea Executantu
privire la asigurarea tuturor conditiilor ce i se impun prin lege si conform conventiei SSM-SU-MEDIU in scopul de a se ave
mediului si asigurarea securitatii muncii intregului personal de executie si TESA desemnat sa-si desfasoare activitatea in cad

Intarzierile nejustificate in raport cu termenul de executie al lucrarii vor atrage pe langa penalizarile stipulate in contract si p

Pentru respectarea termenelor intermediare prevazute in Graficul de executie, Contractantul General poate impune Exec
ore. De asemenea, Executantul va organiza din proprie initiativa lucrul in trei schimburi, ori de cate ori va avea de recuper
schimb sau in doua schimburi.

Pe perioada desfasurarii lucrarilor de executie, in cazul aparitiei unor modificari aduse proiectului initial, Rominserv isi reze
fisa lump sum.

Executantul va pune la dispozitia Contractorului General inainte de inceperea lucrarilor de executie intreaga documentatie
lucrare.
Organele de control prezente in programul de control vor fi aduse prin grija executantului si vor int
Schela pe exetrior va fi prevazuta OBLIGATORIU cu Siteme de protectie(plase . Prelate ignifuge pentru a impiedica impra
sablare , vopsiri etc.
Executantul are obligatia de a efectua orice alte masuratori solicitate suplimentar de proiectant

Executantul are obligatia de a livra catre proiectant, in cel mai scurt timp posibil, toate documentele , buletinele de masurato
proiect.

Toate materialele vor trebui sa aiba fisa tehnica, declaratie de conformitate si agremente tehnice, de asemenea pentru fiecare
buletine si rapoarte de inspectie.

Ofertantul/executantul are obligatia sa cunoasca locatia echipamentelor,conductelor, conditiile de lucru si cantitatile de lucr
Pregatirea suprafetelor pentru controale nedistructive suduri si masuratori grosimi va fi inclusa in activitatile de controale si
Pentru cotatie se vor respecta normele si procentele de control din proiect
instalatia electrica si AMC-urile nu fac obiectul acestei licitatii.
Macaralele si/sau alte instalatii de ridicat si transportat, pentru executia lucrarilor, intra in sarcina executantului
Aprovizionarea garniturilor de proba intra in sarcina executantului.
Graficul de executie va fi intocmit pe zile si activitati, continand obligatoriu numarul de persoane alocate pentru fiecare acti

Pret unitar

U.M.
ml
ml
buc
buc
buc
buc
buc
buc
ml
buc
buc
buc
buc
ml
buc
buc
buc
buc
buc
ml
buc
buc

Valoare lump sum


Pret unitar / U.M.
manopera/ U.M. / activitate
(USD,
(USD, fara
fara T.V.A.)
(USD, fara
T.V.A.)
T.V.A.)

Termen de executie
(in zile
calendaristice)