Sunteți pe pagina 1din 2

colector ape meteorice

Depozit produse petroliere

Separatorflotare naturala

S ta tia d e e p u r a r e f in a la
epurare biologica
anaeroba

-10% CBO5

bazin
uniformizare

Gradul de epurare final

Colector de canalizare
oraseneasca

Statie
ozonizare

Gospodarie
namol

-20% CBO5

Separator grasimi

Calculul amestecului
ape acide+bazice
Gratar+
Neutralizare
Site
ape acide
(-10%CBO5 )

Decantor
placi
Statie
de
reducere
6+
Cr

A1 A2 A3 A4
A

Depozi t de produse
pet rol i ere

Li mit a
i nci nt ei
i ndust ri al e

Spat i u rezervat pent ru st at i a


de epurare f i nal a

50 m

C
Sect i a C

Debitm
etru

A1

Sect i a B

Col ect or
de
canal i zare
al l ocal i t at i

A2

A3

A4

Sect i a A
Scara 1: 500