Sunteți pe pagina 1din 22

1.

PERSPECTIVA SITUAŢIEI FINANCIARE

Previzionarea situaţiilor financiare ale societăţilor comerciale se poate realiza prin


metode variate, punctul de plecare al tuturor acestora fiind însă dat de evoluţia estimată a
vânzărilor. Lucrarea de faţă îşi propune să ilustreze într-o primă etapă modul de apreciere a
patrimoniului şi performanţelor societăţii prin două metode consacrate – metoda procent din
vânzări şi metoda zile cifră de afaceri. Concluziile finale vor fi însă trase pe baza situaţiilor
financiare estimate funcţie de comportamentul economic individual al fiecărui element,
desigur cu considerarea raportului faţă de cifra de afaceri, acolo unde este cazul.

1.1 METODA PROCENT DIN VÂNZĂRI

Elaborarea situaţiilor financiare previzionate prin metoda procent din cifra de afaceri
este una din cele mai simple variante de previzionare a patrimoniului şi performanţelor
viitoare, plecând de la două premise principale:
- majoritatea posturilor bilanţiere variază odată cu vânzările
- valorile activelor sunt considerate optime, sau cel puţin satisfăcătoare în raport
cu cifra de afaceri
În primă fază, metoda prevede raportarea elementelor din bilanţ la cifra de afaceri,
pentru identificarea elementelor care variază odată cu cifra de afaceri; nivelul estimat al
acestora va fi:

A( P )t
A( P )t +1 = CAt +1x
CAt
unde:
A(P)t – valoarea elementului de activ sau de pasiv în momentul t
A(P)t+1 – nivelul estimat al elementului de activ sau de pasiv pentru perioada t+1
CAt – cifra de afaceri realizată în perioada t
CAt+1 – cifra de afaceri estimată pentru perioada t+1

Previziunea situaţiilor financiare anuale ale societăţii pentru următorii cinci ani,
folosind metoda procent din vânzări, s-a realizat în următoarele etape:
a) S-au exprimat elementele bilanţului financiar în procent din cifra de afaceri şi s-a
determinat valoarea medie pentru fiecare element, atât în mărimi procentuale, cât şi în
mărimi absolute:

BILANŢ EXPRIMAT ÎN PROCENTE DIN CIFRA DE AFACERI

Tabel 4.1.
Perioada Valoare
Valoare medie
Specificatie medie
procentuala
2001 2002 2003 2004 2005 absoluta
Imobilizari
necorporale 0.70% 0.48% 2.08% 1.01% 0.34% 0.92% 401,631
Imobilizari
corporale 32.05% 21.13% 102.43% 42.19% 26.87% 44.93% 20,615,947
Imobilizari
financiare 0.08% 2.46% 3.83% 2.39% 9.64% 3.68% 2,744,097
Total active
imobilizate 32.83% 24.07% 108.34% 45.59% 36.85% 49.54% 23,761,675
Stocuri 101.38% 35.47% 53.81% 69.40% 14.31% 54.87% 21,586,544
Creante 170.93% 61.66% 17.93% 18.54% 23.22% 58.46% 20,351,785
Disponibilitati
banesti 6.74% 14.06% 28.95% 8.74% 9.85% 13.67% 6,727,338
Total active
circulante 279.06% 111.19% 100.69% 96.69% 47.38% 127.00% 48,665,667
TOTAL ACTIV 311.89% 135.26% 209.03% 142.27% 84.23% 176.54% 72,427,342
Capital propriu 18.48% 21.03% 80.78% 72.43% 51.57% 48.86% 26,992,791
Datorii pe termen
mediu si lung 260.77% 72.70% 72.62% 37.22% 15.39% 91.74% 28,846,022
Credite pe termen
scurt 2.09% 0.80% 25.73% 11.11% 0.99% 8.14% 3,390,137
Furnizori si
asimilate 8.65% 2.43% 2.03% 10.61% 3.93% 5.53% 2,665,826
Alte datorii pe
termen scurt 21.90% 38.30% 27.88% 10.91% 12.34% 22.27% 10,532,566
Total datorii pe
termen scurt 32.65% 41.53% 55.63% 32.62% 17.27% 35.94% 16,588,529
TOTAL PASIV 311.89% 135.26% 209.03% 142.27% 84.23% 176.54% 72,427,342

b) S-a exprimat contul de profit şi pierdere într-o formă sintetică:


CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE – FORMAT SIMPLIFICAT
Tabel 4.2.
SPECIFICATIE 2001 2002 2003 2004 2005

1. Cifra de afaceri neta 16,546,435 54,342,616 34,868,763 55,801,321 100,620,538


Productia vanduta 15,126,584 54,086,483 34,261,629 54,664,435 97,360,665
Venituri din vanzarea marfurilor 1,419,851 256,133 607,134 1,136,886 3,259,872
(8,442,075
2. Variatia stocurilor 1,210,734 ) 6,768,541 13,678,485 (2,499,449)
3. Productia imobilizata 525,144 242,346 0 0 289,955
4. Alte venituri din exploatare 199,990 172,376 398,098 2,629,874 297,491
VENITURI DIN EXPLOATARE -
TOTAL 18,482,303 46,315,263 42,035,402 72,109,680 98,708,534
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si
materialele consumabile 2,089,320 4,371,240 9,692,639 14,858,474 43,637,336
Alte cheltuieli materiale 364,124 440,393 1,154,407 613,261 1,347,604
b) Alte cheltuieli din afara ( cu energia
si apa ) 767,778 1,160,571 1,045,992 1,309,493 1,716,444
Cheltuieli privind marfurile 1,560,309 184,420 380,376 810,500 2,526,276
6. Cheltuieli de personal totale 5,609,750 7,173,445 6,861,612 7,888,612 10,212,805
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor
corporale si necorporale 780,675 2,696,653 1,178,083 14,595,655 4,274,036
7. b) Ajustarea valorii activelor
circulante 964 0 0 0
8. Alte cheltuieli de exploatare (936,071) 2,388,564 3,642,089 14,049,522 8,865,079
8.1. Cheltuielile privind prestatiile
externe 1,187,636 1,863,859 2,271,624 10,851,613 7,558,302
8.2. Cheltuieli cu alte impozite si taxe 322,461 294,627 599,317 385,033 637,569
8.3. Cheltuieli cu despagubiri , donatii (2,446,168
si activele cedate ) 230,078 771,148 2,812,875 669,208
Ajustari privind provizioanele pentru
riscuri si cheltuieli 0 182,644 (182,644) 0 2,804,683
CHELTUIELI DE EXPLOTARE -
TOTAL 10,236,849 18,597,930 23,772,554 54,125,517 75,384,262
REZULTAT DIN EXPLOATARE 8,245,454 27,717,333 18,262,848 17,984,163 23,324,272
11. Venituri din dobanzi 311,774 64,417 119,008 311,653 45,651
Alte venituri financiare 1,268,064 210,808 831,914 3,748,236 1,512,410
VENITURI FINANCIARE - TOTAL 1,579,838 275,225 950,922 4,059,889 1,558,061
12. Ajustarea valorii imobiliz. fin.si a (4,288,073
invest. financiare ) 0 0 0
13. Cheltuieli privind dobanzile 954,792 644,494 8,774 190,772 217,750
Alte cheltuieli financiare 1,922,159 5,176,384 8,519,161 7,703,855 8,359,724
(1,411,122
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL ) 5,820,878 8,527,935 7,894,627 8,577,474
(5,545,653 (7,577,013 (3,834,738
REZULTATUL FINANCIAR 2,990,960 ) ) ) (7,019,413)
14. REZULTATUL CURENT 11,236,414 22,171,680 10,685,835 14,149,425 16,304,859
17.REZULTAT EXTRAORDINAR 0 0 0 0 0
REZULTATUL BRUT 11,236,414 22,171,680 10,685,835 14,149,425 16,304,859
18. Impozitul pe profit 738,378 4,690,374 2,779,589 3,425,820 2,980,203
20. REZULTATUL NET AL
EXERCITIULUI FINANCIAR : 10,498,036 17,481,306 7,906,246 10,723,605 13,324,656

c) Elementele contului de profit şi pierdere au fost exprimate ca procent din cifra de


afaceri:
Tabel 4.3.
Valoare
SPECIFICATIE 2001 2002 2003 2004 2005
medie
1. Cifra de afaceri neta 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Productia vanduta 91.42% 99.53% 98.26% 97.96% 96.76% 96.79%
Venituri din vanzarea marfurilor 8.58% 0.47% 1.74% 2.04% 3.24% 3.21%
2. Variatia stocurilor 7.32% -15.53% 19.41% 24.51% -2.48%
Sold C 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Sold D 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3. Productia imobilizata 3.17% 0.45% 0.00% 0.00% 0.29% 0.78%
4. Alte venituri din exploatare 1.21% 0.32% 1.14% 4.71% 0.30% 1.54%
VENITURI DIN EXPLOATARE -
TOTAL 111.70% 85.23% 120.55% 129.23% 98.10% 108.96%
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si
materialele consumabile 13.81% 8.08% 28.29% 27.18% 44.82% 24.44%
Alte cheltuieli materiale 2.20% 0.81% 3.31% 1.10% 1.34% 1.75%
b) Alte cheltuieli din afara (cu energia
si apa ) 4.64% 2.14% 3.00% 2.35% 1.71% 2.77%
Cheltuieli privind marfurile 109.89% 72.00% 62.65% 71.29% 77.50% 78.67%
6. Cheltuieli de personal totale 33.90% 13.20% 19.68% 14.14% 10.15% 18.21%
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor
corporale si necorporale 4.72% 4.96% 3.38% 26.16% 4.25% 8.69%
7. b) Ajustarea valorii activelor
circulante 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8. Alte cheltuieli de exploatare -5.66% 4.40% 10.45% 25.18% 8.81% 8.63%
8.1. Cheltuielile privind prestatiile
externe 7.18% 3.43% 6.51% 19.45% 7.51% 8.82%
8.2. Cheltuieli cu alte impozite si taxe 1.95% 0.54% 1.72% 0.69% 0.63% 1.11%
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii
si activele cedate -14.78% 0.42% 2.21% 5.04% 0.67% 2.09%
Ajustari privind provizioanele pentru
riscuri si cheltuieli 0.00% 0.34% -0.52% 0.00% 2.79% 0.52%
CHELTUIELI DE EXPLOTARE -
TOTAL 163.52% 105.92% 130.23% 167.39% 151.36% 143.68%
REZULTAT DIN EXPLOATARE -51.82% -20.70% -9.68% -38.16% -53.26% -34.72%
11. Venituri din dobanzi 1.88% 0.12% 0.34% 0.56% 0.05% 0.59%
Alte venituri financiare 7.66% 0.39% 2.39% 6.72% 1.50% 3.73%
VENITURI FINANCIARE - TOTAL 9.55% 0.51% 2.73% 7.28% 1.55% 4.32%
12. Ajustarea valorii imobiliz. fin.si a
invest. financiare -25.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.18%
13. Cheltuieli privind dobanzile 5.77% 1.19% 0.03% 0.34% 0.22% 1.51%
Alte cheltuieli financiare 11.62% 9.53% 24.43% 13.81% 8.31% 13.54%

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL -8.53% 10.71% 24.46% 14.15% 8.52% 11.22%


REZULTATUL FINANCIAR 18.08% -10.20% -21.73% -6.87% -6.98% -5.54%
14. REZULTATUL CURENT 67.91% 40.80% 30.65% 25.36% 16.20% 28.43%
REZULTATUL BRUT 67.91% 40.80% 30.65% 25.36% 16.20% 36.18%
18. Impozitul pe profit 4.46% 8.63% 7.97% 6.14% 2.96% 6.03%
20. REZULTATUL NET AL
EXERCITIULUI FINANCIAR 63.45% 32.17% 22.67% 19.22% 13.24% 22.86%

d) Au fost estimate elementele bilanţului, contului de profit şi pierdere şi situaţiei


fluxurilor de numerar, plecând de la următoarele ipoteze:

 Pentru bilanţ:
- în structura activelor imobilizate, imobilizările necorporale, imobilizările financiare şi
terenurile rămân la valoare constantă, iar pentru mijloacele fixe se consideră un indice
de majorare de 5% anual, acestea neraportându-se direct la cifra de afaceri
- date fiind fluctuaţiile ridicate ale elementelor bilanţiere ca pondere în cifra de afaceri, şi
în acest context valorile extreme ale primilor doi ani, în primul an de previziune pentru
stocuri se consideră ponderea medie în cifra de afaceri din ultimii trei ani de analiză;
ţinând cont de premisa eficientizării activităţii, în următorii patru ani de prognoză se
tinde spre atingerea ponderii minime în cifra de afaceri înregistrată în perioada de
analiză considerată, respectiv nivelul anului 2005;
- previziunea creanţelor şi disponibilităţilor urmăreşte acelaşi raţionament, nivelul anului
2006 fiind dat de ponderea medie în cifra de afaceri înregistrată în cei trei ani
precedenţi, iar următoarele exerciţii financiare tinzând spre atingerea procentului minim
din perioada de analiză;
- capitalurile proprii păstrează relativ constantă componenta de capital social şi rezerve,
dar se majorează funcţie de creşterea profitului net pe perioada de previziune;
- datoriile pe termen mediu şi lung pleacă de la procentul înregistrat în ultimul an de
analiză (15,39%); se păstrează raportarea la cifra de afaceri (cu procent de
proporţionalitate valoarea medie a acestuia în intervalul precedent) dar, atât din raţiuni
de eficientizare a activităţii cât şi respectând trendul acestei categorii de surse în
intervalul de analiză, procentul iniţial este diminuat treptat, anul 2010 atingând un nivel
de cca. 9%;
- acelaşi raţionament este păstrat pentru datoriile pe termen scurt: pentru primul an se
păstrează procentul exerciţiului financiar 2005 (17,27%); ţinând cont de tendinţa
existentă a societăţii de diminuare a acestor datorii, până la finele perioadei de prognoză
ponderea este redusă la 12%.

BILANŢUL PREVIZIONAT PRIN METODA PROCENT DIN VÂNZĂRI


Tabel 4.4.
-lei-
ACTIV 2006 2007 2008 2009 2010

IMOBILIZARI NECORPORALE
Alte imobilizari 343,630 343,630 343,630 343,630 343,630

Total imobilizari necorporale 343,630 343,630 343,630 343,630 343,630


IMOBILIZARI CORPORALE
Terenuri 13,114,886 13,114,886 13,114,886 13,114,886 13,114,886
Mijloace fixe 14,388,822 15,108,264 15,863,677 16,656,861 17,489,704
Total imobilizari corporale 27,503,708 28,223,150 28,978,563 29,771,747 30,604,590
IMOBILIZARI FINANCIARE
Titluri de participare 5,424,014 5,424,014 5,424,014 5,424,014 5,424,014
Creanţe din interese de
participare 425,109 425,109 425,109 425,109 425,109
Titluri deţinute ca imobilizări 992,126 992,126 992,126 992,126 992,126
Alte creanţe 2,858,865 2,858,865 2,858,865 2,858,865 2,858,865
Total imobilizari financiare 9,700,114 9,700,114 9,700,114 9,700,114 9,700,114
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 37,547,453 38,266,894 39,022,307 39,815,491 40,648,334
Stocuri 39,410,756 39,416,768 37,517,005 29,509,360 40,658,097
Creanţe 17,109,758 20,867,700 28,137,754 37,940,606 50,964,334
Casa si conturi la banci 13,623,183 13,911,800 15,632,086 16,862,492 19,167,604
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 70,143,697 74,196,268 81,286,845 84,312,458 110,790,035
107,691,14 112,463,16 120,309,15 124,127,94
TOTAL ACTIV 9 2 2 9 151,438,369

PASIV 2006 2007 2008 2009 2010

CAPITALURI PROPRII TOTAL 79,614,301 77,683,661 76,539,312 71,432,662 91,753,275

Datorii pe termen mediu si lung 13,232,295 16,230,434 20,321,711 25,293,738 25,579,326


Datorii pe termen scurt 14,844,553 18,549,067 23,448,129 27,401,549 34,105,768
TOTAL DATORII 28,076,848 34,779,501 43,769,840 52,695,287 59,685,094
107,691,14 112,463,16 120,309,15 124,127,94
TOTAL PASIV 9 2 2 9 151,438,369

 Pentru contul de profit şi pierdere

- dată fiind evoluţia fluctuantă a cifrei de afaceri în perioada de analiză, în estimarea sa s-


a plecat de la valoarea medie a ultimilor trei ani, evoluţia urmărind indicele mediu de
creştere a indicatorului în acelaşi interval; previzionarea cifrei de afaceri s-a efectuat pe
cele două componente ale acesteia – producţia vândută şi venituri din vânzarea
mărfurilor;
- producţia stocată se raportează exclusiv la acea componentă a cifrei de afaceri de care
este legată – producţia vândută – procentul de raportare fiind dat de media ultimilor trei
ani din perioada de analiză;
- producţia imobilizată şi alte venituri din exploatare sunt considerate la procentul mediu
înregistrat în perioada de analiză, de această dată cu raportare la cifra de afaceri totală;
- din motive prudenţiale şi pentru a elimina influenţa anilor net diferiţi de trendul
perioadei de analiză, cheltuielile cu materii prime şi materiale consumabile se raportează
la nivelul estimat al producţiei vândute utilizând ca procent de referinţă procentul mediu
al ultimilor trei ani, superior mediei tuturor celor cinci exerciţii financiare;
- se utilizează acelaşi raţionament pentru cheltuielile privind mărfurile; de această dată
însă, baza de raportare este dată de veniturile din vânzarea mărfurilor;
- alte cheltuieli materiale, alte cheltuieli din afară şi cheltuielile cu personalul sunt
estimate prin raportare la cifra de afaceri totală, procentul de referinţă fiind dat de media
ultimilor trei ani;
- punctul de plecare în estimarea ajustărilor de valoare ale imobilizărilor corporale şi
necorporale este dat de nivelul înregistrat în ultimul an de analiză; evoluţia este dictată
de indicele mediu de creştere a acestei categorii de cheltuieli, calculat pentru ultimele
trei exerciţii financiare ale perioadei precedente;
- cheltuielile cu prestaţiile terţilor sunt apreciate prin aplicarea ponderii medii a acestora
din ultimii trei ani de studiu la cifra de afaceri estimată totală;
- cheltuielile cu alte impozite şi taxe, precum şi cheltuielile cu despăgubiri, donaţii şi
active cedate au fost considerate independente de evoluţia cifrei de afaceri; pentru
perioada de prognoză s-a păstrat nivelul mediu precedent al acestora;
- veniturile din dobânzi rezultă din aplicarea ratei medii a dobânzii la depozite asupra
disponibilităţilor din bilanţ;
- alte venituri şi alte cheltuieli financiare au fost estimate prin raportare la cifra de afaceri
totală, dat fiind faptul că în cea mai mare parte acestea sunt date de venituri şi cheltuieli
din diferenţe de curs valutar, rezultate din operaţiunile de export; ca procent de referinţă
s-a considerat ponderea medie din perioada de analiză;
- cheltuielile cu dobânzile se calculează prin aplicarea unei rate medii a dobânzii la
creditele pe termen lung şi scurt din bilanţul previzionat;
- impozitul pe profit este considerat 16% din nivelul rezultatului brut.

CONTUL DE REZULTATE PREVIZIONAT


Tabel 4.5.
-lei-
SPECIFICATIE 2006 2007 2008 2009 2010

1. Cifra de afaceri neta 85,977,984 115,931,670 156,320,856 210,781,145 284,214,737


Productia vanduta 83,001,517 110,945,936 148,298,502 198,226,690 264,964,381
Venituri din vanzare marfuri 2,976,467 4,985,734 8,022,354 12,554,454 19,250,356
2. Variatia stocurilor 11,678,560 15,610,422 20,866,039 27,891,083 37,281,274
3. Productia imobilizata 671,984 906,095 1,221,768 1,647,417 2,221,357
4. Alte venituri din exploatare 1,319,959 1,779,817 2,399,884 3,235,974 4,363,348
VENITURI DIN
EXPLOATARE - TOTAL 99,648,487 134,228,004 180,808,547 243,555,619 328,080,716
5.a) Cheltuieli cu materiile
prime si materialele
consumabile 27,747,852 37,089,821 49,576,984 66,268,246 88,579,014
Alte cheltuieli materiale 1,647,631 2,221,645 2,995,639 4,039,284 5,446,521
b) Alte cheltuieli din afara 2,021,159 2,725,306 3,674,770 4,955,016 6,681,283
Cheltuieli privind marfurile 2,097,799 3,513,921 5,654,116 8,848,318 13,567,556
6. Cheltuieli de personal
totale 12,600,124 16,989,855 22,908,914 30,890,101 41,651,837
7.a) Ajustarea valorii
imobilizarilor corporale si
necorporale 5,960,792 8,313,231 11,594,065 16,169,686 22,551,085
8. Alte cheltuieli de exploatare 11,458,782 14,800,949 19,307,486 25,384,047 33,577,607
8.1. Cheltuielile privind
prestatiile externe 9,593,236 12,935,403 17,441,941 23,518,501 31,712,062
8.2. Cheltuieli cu alte
impozite si taxe 447,801 447,801 447,801 447,801 447,801
8.3. Cheltuieli cu
despagubiri , donatii si
activele cedate 1,417,744 1,417,744 1,417,744 1,417,744 1,417,744

CHELTUIELI DE
EXPLOTARE - TOTAL 63,534,139 85,654,728 115,711,974 156,554,696 212,054,903
REZULTAT DIN
EXPLOATARE 36,114,347 48,573,276 65,096,572 87,000,923 116,025,813
11. Venituri din dobanzi 272,464 278,236 312,642 337,250 383,352
Alte venituri financiare 3,208,291 4,326,020 5,833,153 7,865,353 10,605,546
VENITURI FINANCIARE -
TOTAL 3,480,754 4,604,256 6,145,795 8,202,603 10,988,898
13. Cheltuieli privind
dobanzile 1,190,907 1,460,739 1,828,954 2,276,436 2,302,139
Alte cheltuieli financiare 11,639,410 15,694,440 21,162,192 28,534,843 38,476,036
CHELTUIELI FINANCIARE -
TOTAL 12,830,317 17,155,179 22,991,146 30,811,279 40,778,175
REZULTATUL FINANCIAR (9,349,563) (12,550,923) (16,845,351) (22,608,677) (29,789,277)
14. REZULTATUL CURENT 26,764,785 36,022,353 48,251,221 64,392,246 86,236,536
REZULTATUL BRUT 26,764,785 36,022,353 48,251,221 64,392,246 86,236,536
18. Impozitul pe profit 4,282,366 5,763,577 7,720,195 10,302,759 13,797,846
20. REZULTATUL NET AL
EXERCITIULUI FINANCIAR 22,482,419 30,258,777 40,531,026 54,089,487 72,438,691

1.2 METODA ZILE CIFRĂ DE AFACERI

Cea de-a doua metodă de previziune demonstrată se bazează pe transformarea


elementelor bilanţiere din mărimi valorice absolute în indicatori exprimaţi în număr zile de
recuperare a elementelor patrimonale prin cifra de afaceri, conform formulei:
Ea ( Ep ) x360
dz Ea ( Ep ) =
CA
Pe baza cifrei de afaceri previzionate şi a duratei de rotaţie a diferitelor elemente, care
pot fi îmbunătăţite pentru perioada de previziune, se determină elementele bilanţului în
mărimi absolute:

CA t +1 xdz Ea ( Ep )
Ea ( Ep ) t +1 =
360

Unde
Ea(Ep) – elementul de activ, respectiv de pasiv, estimat pentru perioada t+1
CAt+1 – cifra de afaceri previzionată pentru perioada t+1
dzEa(Ep) – numărul mediu de zile de rotaţie a elementului de activ sau de pasiv
Pentru eliminarea limitelor determinate de calculul indicatorilor exprimaţi în număr de
zile pe baza unei situaţii bilanţiere la un moment dat, metoda recomandă considerarea
valorilor medii ale elementelor bilanţiere, precum şi determinarea valorilor medii înregistrate
de duratele de rotaţie în ultimii ani. Similar metodei procent din vânzări, în previziune se
porneşte de la premisa ameliorării eficienţei întreprinderii, motiv din care viteza de rotaţie a
diferitelor elemente poate fi corectată, în sensul accelerării, în perioada următoare.
Pe aceste considerente, pornind de la proporţionalitatea dintre creşterea cifrei de
afaceri şi cei doi termeni ai echilibrului financiar – active şi datorii, bilanţul exprimat în zile
cifră de afaceri este utilizat pentru determinarea structurii normative, de obţinut în mod
normal, a echilibrului financiar la o cifră de afaceri previzionată.
Pentru elaborarea situaţiilor financiare previzionate ale S.C. CASTRUM S.A prin
această metodă, s-a procedat după cum urmează:

a) S-au determinat soldurile medii anuale pentru elementele bilanţului pentru perioada
ultimilor patru ani:
SOLDURILE MEDII BILANŢIERE
Tabel 4.6.
-lei-
ACTIV 2002 2003 2004 2005
Imobilizari necorporale 189,576 493,561 642,686 452,370
Terenuri si constructii 2,020,852 5,490,409 8,702,471 10,981,088
Mijloace fixe 6,372,850 18,109,856 20,926,475 14,306,882
Imobilizari corporale 8,393,702 23,600,265 29,628,946 25,287,970
Imobilizari financiare 673,980 1,335,557 1,336,204 5,518,159
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 9,257,258 25,429,383 31,607,836 31,258,499
Stocuri 18,024,786 19,018,091 28,744,481 26,560,488
Creante 30,894,957 19,879,755 8,300,353 16,858,236
Casa si conturi la banci 4,378,104 8,866,672 7,484,925 7,393,723
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 53,297,847 47,764,518 44,529,759 50,812,447
TOTAL ACTIV 62,555,105 73,193,901 76,137,595 82,070,946

PASIV 2002 2003 2004 2005


CAPITALURI PROPRII TOTAL 7,244,003 19,798,384 34,291,571 46,154,220
Credite pe termen scurt 390,060 4,702,863 7,585,282 3,599,316
Datorii comerciale 1,375,697 1,013,011 3,312,136 4,935,655
Alte datorii 12,218,326 15,266,468 7,903,486 9,253,115
Total datorii pe termen scurt 13,984,083 20,982,342 18,800,904 17,788,086
Datorii pe termen lung 41,327,019 32,413,175 23,045,120 18,127,998
TOTAL DATORII 55,311,102 53,395,517 41,846,024 35,916,084
TOTAL PASIV 62,555,105 73,193,901 76,137,595 82,070,946

b) Pe baza soldurilor medii bilanţiere s-au exprimat elementele bilanţului în zile cifră de
afaceri:

BILANŢUL EXPRIMAT ÎN ZILE CIFRĂ DE AFACERI


Tabel 4.7.
-zile/rotaţie-
ACTIV 2002 2003 2004 2005
Imobilizari necorporale 4.12 3.27 6.64 2.92
Terenuri si constructii 43.97 36.37 89.85 70.84
Mijloace fixe 138.65 119.97 216.05 92.30
Imobilizari corporale 182.62 156.34 305.90 163.14
Imobilizari financiare 14.67 8.85 13.80 35.60
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 201.41 168.46 326.33 201.66
Stocuri 392.16 125.99 296.77 171.35
Creante 672.19 131.70 85.70 108.76
Casa si conturi la banci 95.26 58.73 77.28 47.71
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 1,159.60 316.42 459.75 327.82
TOTAL ACTIV 1,361.01 484.88 786.08 529.48
PASIV 2002 2003 2004 2005
CAPITALURI PROPRII TOTAL 157.61 131.15 354.03 297.76
Credite pe termen scurt 8.49 31.15 78.31 23.22
Datorii comerciale 29.93 6.72 34.20 31.84
Alte datorii 265.83 101.13 81.60 59.71
Total datorii pe termen scurt 304.25 139.00 194.11 114.77
Datorii pe termen lung 899.15 214.73 237.93 116.95
TOTAL DATORII 1,203.40 353.73 432.05 231.72
TOTAL PASIV 1,361.01 484.88 786.08 529.48

c) S-au estimat elementele bilanţului în zile cifră de afaceri pentru perioada de previziune,
îmbunătăţindu-se duratele de rotaţie pentru unele elemente la care s-a considerat că
evoluţia înregistrată a fost necorespunzătoare:

DURATELE DE ROTAŢIE A ELEMENTELOR BILANŢULUI ESTIMATE PENTRU


PERIOADA DE PREVIZIUNE
Tabel 4.8.
-zile/rotaţie-
ACTIV 2006 2007 2008 2009 2010
Imobilizari necorporale 2.63 2.35 2.07 1.78 1.50
Terenuri si constructii 68.68 66.51 64.34 62.17 60.00
Mijloace fixe 89.84 87.38 84.92 82.46 80.00
Imobilizari corporale 158.52 153.89 149.26 144.63 140.00
Imobilizari financiare 32.48 29.36 26.24 23.12 20.00
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 193.63 185.60 177.57 169.53 161.50
Stocuri 157.15 142.95 128.74 114.55 100.36
Creante 101.01 93.26 85.50 77.76 70.00
Casa si conturi la banci 42.16 36.62 31.08 25.54 20.00
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 300.32 272.83 245.34 217.85 190.36
TOTAL ACTIV 493.95 458.43 422.91 387.38 351.86

PASIV 2006 2007 2008 2009 2010


CAPITALURI PROPRII TOTAL 269.58 241.40 213.22 185.04 156.86
Credite pe termen scurt 22.58 21.93 21.29 20.64 20.00
Datorii comerciale 31.47 31.11 30.73 30.37 30.00
Alte datorii 57.76 55.82 53.88 51.94 50.00
Total datorii pe termen scurt 111.81 108.86 105.90 102.95 100.00
Datorii pe termen lung 112.56 108.17 103.79 99.39 95.00
TOTAL DATORII 224.37 217.03 209.69 202.34 195.00
TOTAL PASIV 493.95 458.43 422.91 387.38 351.86

d) Elementele bilanţului, exprimate în zile cifră de afaceri, s-au transformat în mărimi


absolute, în funcţie de cifra de afaceri previzionată:
BILANŢUL PREVIZIONAT
Tabel 4.9.
-lei-
ACTIV 2006 2007 2008 2009 2010

Imobilizari necorporale 449,381 481,124 507,589 525,395 530,019


11,714,66 13,613,82
Terenuri si constructii 8 4 15,804,056 18,325,828 21,224,146
15,324,83 17,886,25
Mijloace fixe 2 0 20,859,242 24,305,981 28,297,047
27,039,50 31,500,07
Imobilizari corporale 0 4 36,663,298 42,631,809 49,521,193
Imobilizari financiare 5,540,425 6,009,864 6,445,461 6,814,902 7,074,302
33,029,30 37,991,06
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 6 2 43,616,348 49,972,106 57,125,514
26,807,10 29,261,86
Stocuri 3 4 31,626,244 33,765,903 35,496,375
17,229,84 19,089,02
Creante 8 6 21,002,683 22,918,242 24,759,915
Casa si conturi la banci 7,191,648 7,495,970 7,634,357 7,528,259 7,074,347
51,228,59 55,846,86
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 9 2 60,263,285 64,212,404 67,330,637
84,257,90 93,837,92 103,879,63 114,184,51
TOTAL ACTIV 5 3 3 0 124,456,151

PASIV 2006 2007 2008 2009 2010

45,984,58 49,413,22
CAPITALURI PROPRII TOTAL 9 0 52,373,919 54,542,370 55,483,242
Credite pe termen scurt 3,851,854 4,489,530 5,229,311 6,084,759 7,073,213
Datorii comerciale 5,368,823 6,367,722 7,550,319 8,951,911 10,612,127
11,425,24
Alte datorii 9,851,957 2 13,233,762 15,308,680 17,684,215
19,072,63 22,282,49
Total datorii pe termen scurt 4 4 26,013,392 30,345,350 35,369,555
19,200,68 22,142,20
Datorii pe termen lung 2 9 25,492,322 29,296,791 33,603,354
38,273,31 44,424,70
TOTAL DATORII 6 3 51,505,714 59,642,140 68,972,909
84,257,90 93,837,92 103,879,63 114,184,51
TOTAL PASIV 5 3 3 0 124,456,151

Elementele contului de profit şi pierdere – inclusive cifra de afaceri ca determinantă a


bilanţului previzionat - au fost previzionate în acord cu comportamentul economic individual
al fiecărui element, conform raţionamentelor descrise în următorul paragraf.

1.3 PREVIZIUNEA SINTETICĂ A SITUAŢIILOR FINANCIARE

 Estimarea elementelor contului de rezultate

Estimarea performanţei activităţii de exploatare

În estimarea elementelor contului de rezultate s-a pornit de la evoluţia cifrei de afaceri


în intervalul analizat (2001-2005), prin luarea în considerare a tendinţelor înregistrate de cele
două componente ale acesteia – producţia vândută şi venituri din vânzarea mărfurilor –
precum şi a evoluţiilor semnalate pe piaţa pe care societatea activează.

a) Estimarea veniturilor din exploatare

Estimarea sintetică a producţiei vândute


Luând în considerare fluctuaţiile accentuate ale evoluţiei producţiei vândute pe
intervalul de analiză, pentru estimarea nivelului său în primul an de prognoză s-a avut în
vedere nivelul mediu din ultimii patru ani. Pentru perioada următoare, din motive
prudenţiale, previziunea se bazează pe o creştere anuală de 20%, uşor sub nivelul indicelui
mediu de creştere din această perioadă.

Estimarea sintetică a veniturilor din vânzarea mărfurilor


Vânzările de mărfuri – componentă mai puţin importantă a cifrei de afaceri în cazul de
faţă – sunt estimate după acelaşi raţionament, punctul de plecare fiind dat de valoarea medie
înregistrată în ultimii patru ani de analiză.

Estimarea valorii finale a cifrei de afaceri s-a făcut prin însumarea celor două
componente evidenţiate de contabilitatea societăţii.

Previzionarea celorlalte venituri din exploatare


- previzionarea variaţiei stocurilor se raportează la evoluţia producţiei vândute, ca
procent de referinţă păstrându-se ponderea medie înregistrată în decursul perioadei de
analiză;
- producţia imobilizată pleacă de la nivelul mediu înregistrat în ultimii patru ani de
analiză, evoluţia sa fiind dictată de indicele mediu de creştere a activităţii în acest
interval;
- dat fiind faptul că veniturile din subvenţii de exploatare au lipsit din situaţiile
financiare analizate, acestea nu sunt luate în calcul nici pentru perioada următoare;
- punctul de plecare al altor venituri din exploatare este din nou dat de nivelul mediu din
perioada de analiza, dar din motive prudenţiale, se consideră o creştere anuală a
acestora de doar 5%;

Estimarea veniturilor totale din exploatare


A rezultat prin însumarea elementelor de mai sus.

b) Estimarea cheltuielilor din exploatare

Estimarea cheltuielilor materiale


- estimarea cheltuielilor cu materiile prime şi materialele consumabile a fost corelată cu
evoluţia producţiei vândute, ca procent de proporţionalitate păstrându-se ponderea
medie calculată pentru a doua parte a intervalului de analiză;
- nivelul altor cheltuieli materiale în primul an de previziune a avut în vedere valoarea
medie a acestora în perioada de analiză; evoluţia acestora urmează indicele mediu de
creştere calculat pentru acelaşi interval;
- cheltuielile cu energia şi apa au fost estimate prin considerarea nivelului ultimului an
analizat, corectat cu indicele mediu de creştere din perioada de studiu; acelaşi indice
de creştere a fost păstrat şi pentru restul perioadei de prognoză;
Estimarea cheltuielilor privind mărfurile
A avut în vedere raportul mediu al acestora faţă de veniturile din vânzarea mărfurilor,
calculat pentru perioada de analiză.

Estimarea cheltuielilor cu personalul


Cheltuielile cu remuneraţiile personalului şi contribuţiile sociale aferente deţin o
pondere destul de însemnată în totalul cheltuielilor de exploatare în intervalul analizat şi
cunosc o tendinţă de creştere. Pentru perioada de prognoză s-a ţinut cont de indicele mediu de
creştere înregistrat, punctul de plecare în primul an de previziune fiind dat de nivelul
exerciţiului financiar precedent.

Estimarea cheltuielilor cu amortizarea


Are la bază:
- nivelul mediu al amortizării înregistrate în perioada precedentă;
- încheierea duratei de viaţă utile pentru anumite active imobilizate;
- evoluţia investiţiilor societăţii.
Date fiind fluctuaţiile acestei categorii de cheltuieli în perioada de analiză, induse atât
de achiziţiile de noi imobilizări, cât şi de înstrăinarea unor active, ca indice de creştere în
prognoză s-a considerat un procent de 12%, uşor inferior mediei exerciţiilor financiare
precedente.

Estimarea cheltuielilor cu lucrările şi serviciile executate de terţi


A avut în vedere tendinţa de creştere înregistrată în intervalul de studiu, în limitele
păstrării unei minime eficienţe. Punctul de plecare a fost dat de valoarea medie calculată în
ultimii patru ani de studiu – relativ ridicată, date fiind fluctuaţiile accentuate înregistrate la
acest nivel.
Cheltuielile cu impozitele şi taxele asimilate, precum şi alte cheltuieli de
exploatare sunt păstrate la un nivel constant, dat pentru prima categorie de cuantumul
ultimului an de studiu, iar pentru cea de-a doua de valoarea medie a intervalului precedent.

Estimarea cheltuielilor totale privind exploatarea


Se bazează pe însumarea elementelor prezentate mai sus.

c) Estimarea rezultatului din exploatare


Rezultă din diferenţa veniturilor şi cheltuielilor de exploatare prognozate.

Estimări legate de activitatea financiară

Veniturile din dobânzi rezultă din aplicarea ratei medii a dobânzii la depozite asupra
disponibilităţilor din bilanţ.
Cheltuielile cu dobânzile se calculează prin aplicarea unei rate medii a dobânzii la
creditele pe termen lung şi scurt din bilanţul previzionat.
Alte venituri şi alte cheltuieli financiare au fost estimate prin considerarea ponderii
medii a acestora în totalul veniturilor, respectiv cheltuielilor financiare, calculată pentru
perioada precedentă.

Estimarea activităţii extraordinare

Nu a fost efectuată, având în vedere apariţia întâmplătoare şi imprevizibilă a


evenimentelor circumscrise acestei activităţi.

Estimarea rezultatului exerciţiului

a) Estimarea rezultatului brut al exerciţiului

Rezultă din diferenţa între veniturile totale şi cheltuielile totale pe fiecare exerciţiu
previzionat.

b) Estimarea rezultatului net al exerciţiului

Rezultă prin deducerea impozitului pe profit din rezultatul brut, calculat la nivelul de
16%.
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE PREVIZIONAT
Tabel 4.10
-lei-
SPECIFICATIE 2006 2007 2008 2009 2010

1. Cifra de afaceri neta 61,408,309 73,689,971 88,427,966 106,113,559 127,336,270


Productia vanduta 60,093,303 72,111,964 86,534,357 103,841,228 124,609,473
Venituri din vanzarea marfurilor 1,315,006 1,578,007 1,893,609 2,272,331 2,726,797
2. Variatia stocurilor 8,300,943 9,961,132 11,953,358 14,344,029 17,212,837
3. Productia imobilizata 133,075 179,437 241,951 326,243 439,902
4. Alte venituri din exploatare 874,460 918,183 964,091 1,012,297 1,062,911
VENITURI DIN EXPLOATARE -
TOTAL 70,716,787 84,748,723 101,587,366 121,796,128 146,051,920
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si
materialele consumabile 20,089,514 24,107,416 28,928,899 34,714,679 41,657,615
Alte cheltuieli materiale 888,916 1,457,699 2,390,424 3,919,962 6,428,193
b) Alte cheltuieli din afara ( cu
energia si apa ) 2,135,066 2,655,786 3,303,500 4,109,187 5,111,372
Cheltuieli privind marfurile 926,810 1,112,172 1,334,606 1,601,528 1,921,833
6. Cheltuieli de personal totale 11,577,334 13,124,178 14,877,696 16,865,501 19,118,895
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor
corporale si necorporale 5,960,792 6,676,087 7,477,218 8,374,484 9,379,422
8. Alte cheltuieli de exploatare 7,394,746 8,803,833 10,565,193 12,766,892 15,519,016
8.1. Cheltuielile privind prestatiile
externe 5,636,350 7,045,437 8,806,797 11,008,496 13,760,619
8.2. Cheltuieli cu alte impozite si
taxe 637,569 637,569 637,569 637,569 637,569
8.3. Cheltuieli cu despagubiri ,
donatii si activele cedate 1,120,827 1,120,827 1,120,827 1,120,827 1,120,828
CHELTUIELI DE EXPLOTARE –
TOTAL 48,973,178 57,937,171 68,877,536 82,352,233 99,136,346
REZULTAT DIN EXPLOATARE 21,743,610 26,811,552 32,709,830 39,443,895 46,915,573
11. Venituri din dobanzi 167,862 201,435 241,722 290,066 348,079
Alte venituri financiare 1,997,125 2,396,549 2,875,859 3,451,031 4,141,237
VENITURI FINANCIARE - TOTAL 2,164,987 2,597,984 3,117,581 3,741,097 4,489,316
12. Ajustarea valorii imobiliz. fin.si a
invest. financiare
13. Cheltuieli privind dobanzile 696,863 627,176 564,458 508,013 457,211
Alte cheltuieli financiare 8,290,865 7,461,779 6,715,601 6,044,041 5,439,637
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 8,987,728 8,088,955 7,280,059 6,552,054 5,896,848
(5,490,971
REZULTATUL FINANCIAR (6,822,741) ) (4,162,479) (2,810,957) (1,407,532)
14. REZULTATUL CURENT 14,920,868 21,320,581 28,547,351 36,632,938 45,508,041
REZULTATUL BRUT 14,920,868 21,320,581 28,547,351 36,632,938 45,508,041
18. Impozitul pe profit 2,387,339 3,411,293 4,567,576 5,861,270 7,281,287
20. REZULTATUL NET AL
EXERCITIULUI FINANCIAR : 12,533,529 17,909,288 23,979,775 30,771,668 38,226,754
 Estimarea elementelor patrimoniale

Estimarea elementelor de activ

a) Estimarea elementelor de active imobilizate

- imobilizările necorporale sunt menţinute la nivelul ultimului exerciţiu financiar


analizat, considerându-se însă atât finalizarea investiţiilor în curs, cât şi impactul anual
al amortizării;
- în structura imobilizărilor corporale, valoarea terenurilor se păstrează constantă, pentru
miloacele fixe considerându-se un indice de creştere de 17%, date fiind fluctuaţiile
accentuate înregistrate în perioada precedentă;
- imobilizările financiare sunt păstrate la nivelul şi în structura ultimului an al
intervalului de analiză.

b) Estimarea elementelor de active circulante

- estimarea stocurilor este corelată cu evoluţia cifrei de afaceri, apelându-se la metoda


procent din vânzări; punctul de plecare este dat de ponderea medie a perioadei de
previziune, din considerentul eficientizării activităţii aceasta fiind uşor redusă până la
finele intervalului de prognoză;
- aceeaşi metodă este păstrată în estimarea creanţelor şi disponibiltăţilor băneşti; dată
fiind evoluţia acestor în perioada precedentă, se păstrează ponderea medie în cifra de
afaceri.

Estimarea elementelor de pasiv

a) Estimarea surselor de finanţare permanente


Sursele de finanţare permanente se previzionează pe categorii, astfel:
- în estimarea capitalurilor proprii, se păstrează constant nivelul capitalului social şi al
rezervelor din reevaluare; previziunea se face funcţie de evoluţia rezultatului anual,
care este păstrat ca profit reinvestit în proporţie de 35%, dată fiind politica de finanţare
a societăţii, orientată spre păstrarea autonomiei financiare;
- datoriile pe termen mediu şi lung păstrează tendinţa de diminuare înregistrată în
perioada de analiză; se consideră însă un ritm mai lent de rambursare, din motive
prudenţiale;

b) Estimarea surselor curente


- creditele pe termen scurt şi datoriile comerciale sunt previzionate funcţie de evoluţia
volumului de activitate, dat de evoluţia cifrei de afaceri; se apelează din nou la metoda
procent din vânzări, cu utilizarea ponderii medii din perioada de analiză;
- pentru creditele pe termen scurt evoluţia este uşor încetinită spre finele perioadei de
prognoză, date fiind tendinţele firmei în acest context, constatate în cadrul analizei
structurii surselor de finanţare din perioada de analiză.
BILANŢUL PREVIZIONAT
Tabel 4.11
-lei-
ACTIV 2006 2007 2008 2009 2010

IMOBILIZARI
NECORPORALE
Alte imobilizari 343,630 295,753 247,876 200,000 152,123
Total imobilizari
necorporale 343,630 295,753 247,876 200,000 152,123
IMOBILIZARI
CORPORALE
Terenuri 13,114,886 13,114,886 13,114,886 13,114,886 13,114,886
Mijloace fixe 16,285,876 19,054,475 22,293,736 26,083,671 30,517,895

Total imobilizari corporale 29,400,762 32,169,361 35,408,622 39,198,557 43,632,781

IMOBILIZARI FINANCIARE
Titluri de participare 5,424,014 5,424,014 5,424,014 5,424,014 5,424,014
Creanţe din interese de
participare 425,109 425,109 425,109 425,109 425,109

Titluri deţinute ca imobilizări 992,126 992,126 992,126 992,126 992,126


Alte creanţe 2,858,865 2,858,865 2,858,865 2,858,865 2,858,865

Total imobilizari financiare 9,700,114 9,700,114 9,700,114 9,700,114 9,700,114


TOTAL ACTIVE
IMOBILIZATE 39,444,506 42,165,228 45,356,612 49,098,671 53,485,018
Stocuri 24,964,409 28,176,821 32,133,476 36,612,470 42,007,638
Creanţe 12,220,353 14,664,423 17,597,308 21,116,770 25,340,124
Casa si conturi la banci 8,393,100 10,071,720 12,086,063 14,503,276 17,403,931
TOTAL ACTIVE
CIRCULANTE 45,577,862 52,912,964 61,816,847 72,232,516 84,751,693
TOTAL ACTIV 85,022,368 95,078,192 107,173,459 121,331,187 138,236,711

PASIV 2006 2007 2008 2009 2010

CAPITALURI PROPRII
TOTAL 52,770,482 62,485,100 74,775,960 89,912,898 108,090,191
Datorii pe termen mediu si
lung 13,937,250 12,543,524 11,289,172 10,160,255 9,144,229
Credite pe termen scurt 5,001,598 6,001,917 6,189,958 5,305,678 3,820,088
Datorii comerciale 3,394,865 4,073,838 4,888,606 5,866,327 7,039,594
Alte datorii 9,918,173 9,973,813 10,029,763 10,086,029 10,142,609
Total datorii pe termen
scurt 18,314,636 20,049,568 21,108,327 21,258,034 21,002,291
TOTAL DATORII 32,251,886 32,593,092 32,397,499 31,418,289 30,146,520
TOTAL PASIV 85,022,368 95,078,192 107,173,459 121,331,187 138,236,711

 Estimarea fluxului de numerar


Are la bază evoluţia prognozată a elementelor patrimoniului şi ale contului de rezultate,
prezentate mai sus.

FLUXUL DE NUMERAR PREVIZIONAT


Tabel 4.12.
-lei-
SPECIFICATIE 2006 2007 2008 2009 2010

A - Flux de numerar din activitati de exploatare


Profit net 12,533,529 17,909,288 23,979,775 30,771,668 38,226,754
Amortizare si provizioane 5,960,793 6,676,087 7,477,218 8,374,484 9,379,422
Profit inaintea modificarii
capitalului circulant 18,494,322 24,585,375 31,456,993 39,146,152 47,606,176
(10,570,224
Diminuare/(crestere stocuri) ) (3,212,411) (3,956,655) (4,478,994) (5,395,168)
Diminuare/(crestere clienti si alte
creante) 11,147,951 (2,444,071) (2,932,885) (3,519,462) (4,223,354)
(Diminuare)/crestere furnizori si
alte datorii 5,601,398 8,881,407 12,511,757 16,620,839 21,231,432
Modificari ale capitalului
circulant 6,179,125 3,224,925 5,622,217 8,622,383 11,612,910
Flux de numerar din activitati de
exploatare 24,673,447 27,810,300 37,079,210 47,768,535 59,219,086

B - Flux de numerar din activitate de investitii


Plati pentru achizitii de imobilizari (10,716,479 (12,164,419
corporale (8,327,116) (9,444,686) ) ) (13,813,646)
Flux de numerar din activitate (10,716,479 (12,164,419
de investitii (8,327,116) (9,444,686) ) ) (13,813,646)

C - Flux de numerar din activitatea de finantare


Modificari in valoarea capitalului (11,655,853 (11,641,038 (15,586,853
propriu ) (8,146,794) ) ) (20,001,585)
Rambursari de credite (1,548,583) (1,393,725) (1,254,352) (2,013,197) (2,501,615)
Credite noi 4,001,598 1,000,320 188,040 0 0
(11,641,038 (15,586,853
Dividende platite (8,661,027) (8,146,795) ) ) (20,001,585)
Flux de numerar din activitatea (17,863,865 (16,686,994 (24,348,388 (33,186,903
de finantare ) ) ) ) (42,504,785)

Numerar la inceput de an 9,910,634 8,393,100 10,071,720 12,086,063 14,503,276


Flux de numerar total (1,517,534) 1,678,620 2,014,343 2,417,213 2,900,655
Numerar la sfarsit de an 8,393,100 10,071,720 12,086,063 14,503,276 17,403,931
1.4 VALIDAREA PROGNOZELOR PRIN ANALIZA FINANCIARĂ
PREVIZIONALĂ

În vederea validării prognozelor prin analiza financiară vom apela la modelul de


previziune analitică, bazat în exclusivitate pe caracteristicile specifice ale societăţii. În cele ce
urmează vom proceda la analiza situaţiilor financiare prognozate pe următorii cinci ani,
utilizând aceleaşi tehnici ca cele aplicate în intervalul de timp 2001-2005. Prin calculul
indicatorilor şi observarea nivelului şi tendinţelor acestora în perioada viitoare se va putea
aprecia pertinenţa previziunii, prin prisma corelaţiei valorilor obţinute cu trendul anilor
precedenţi.

PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI ESTIMAŢI

Ratele de structura ale activului


Tabel 4.13.
Nr.
Specificatie Simbol UM Perioada de prognoza
crt
2006 2007 2008 2009 2010
I Rata activelor imobilizate rai-ai/at*100 % 46.39 44.35 42.32 40.47 38.69
Rata imobilizarilor
1 necorporale rin=in/at*100 % 0.40 0.31 0.23 0.16 0.11
2 Rata imobilizarilor corporale ric=ic/at*100 % 34.58 33.83 33.04 32.31 31.56
3 Rata imobilizarilor financiare rif=if/at*100 % 11.41 10.20 9.05 7.99 7.02
II Rata activelor circulante rac=ac/at*100 % 53.61 55.65 57.68 59.53 61.31
4 Rata stocurilor rst=st/at*100 % 29.36 29.64 29.98 30.18 30.39
5 Rata creantelor rcr=cr/at*100 % 14.37 15.42 16.42 17.40 18.33
6 Rata disponibilitatilor banesti rdb=db/at*100 % 9.87 10.59 11.28 11.95 12.59

Ratele de structura ale pasivului


Tabel 4.14.
Nr.
Specificatie Simbol UM Perioada de prognoza
crt
2006 2007 2008 2009 2010
I Functie de termene
1 Rata stabilitatii financiare rsf=cpm/pt*100 % 78.46 78.91 80.30 82.48 84.81
2 Rata datoriilor curente rdts=dts/pt*100 % 21.54 21.09 19.70 17.52 15.19
Functie de provenienta
II surselor
Rata autonomiei financiare
3 globale rafg=cpr/pt*100 % 62.07 65.72 69.77 74.11 78.19
Rata autonomiei financiare raft=cpr/cpm*10
4 la termen 0 % 79.11 83.28 86.88 89.85 92.20
5 Rata indatorarii globale rig=dt/pt*100 % 37.93 34.28 30.23 25.89 21.81
6 Rata indatorarii la termen rit=dtml/cpr*100 % 26.41 20.07 15.10 11.30 8.46

Echilibrul financiar
Tabel 4.15.
Nr.
Specificatie Simbol UM Perioada de prognoza
crt
2006 2007 2008 2009 2010
Echilibrul pe termen mediu si
I lung
1 Fondul de rulment FR=Cpm-Ai lei 27,263,226 32,863,396 40,708,520 50,974,482 63,749,403
2 Fondul de rulment propriu FRp=Cpr-Ai lei 13,325,976 20,319,871 29,419,348 40,814,227 54,605,174
3 Rata de finantare permanenta rfp=cpm/ai*100 % 169.12 177.94 189.75 203.82 219.19

II Echilibrul pe termen scurt NFR=(St+Cr)-De lei 23,871,724 28,793,594 34,812,414 41,776,884 50,165,560
4 Rata de finantare ciclica rfc=de/ac*100 % 35.80 32.79 30.00 27.63 25.51
TN=FR-NF=db-
III Echilibrul global its lei 3,391,502 4,069,802 5,896,106 9,197,598 13,583,843

Ratele de gestiune
Tabel 4.16.
Nr.
Specificatie Simbol UM Perioada de prognoza
crt
2006 2007 2008 2009 2010

I Ratele generale de gestiune

1 Viteza de rotatie a activului total vrat=ca/at rotatii 0.72 0.78 0.83 0.87 0.92
Viteza de rotatie a activului
2 imobilizat vrai=ca/ai rotatii 1.56 1.75 1.95 2.16 2.38
Viteza de rotatie a activului
3 circulant vrac=ca/ac rotatii 1.35 1.39 1.43 1.47 1.50
II Gestiunea stocurilor

4 Durata de rotatie a stocurilor dzst=(st/ca)*360 zile/rot 146 138 131 124 119

III Ratele de gestiune curenta

5 Durata de incasare a creantelor dzcr=(cr/ca)*360 zile/rot 72 72 72 72 72

6 Durata de incasare a clientilor dzcl=(cl/ca)*360 zile/rot 63 63 63 63 63


dzdts=(dts/ca)*36
7 Durata de plata a datoriilor 0 zile/rot 107 98 86 72 59

8 Durata de plata a furnizorilor dzfz=(fz/ca)*360 zile/rot 20 20 20 20 20

Analiza profitabilitatii si rentabilitatii


Tabel 4.17.
Nr. crt Specificatie Simbol UM Perioada de prognoza

2006 2007 2008 2009 2010


I Ratele de profitabilitate

1 Rata rentabilitatii veniturilor Rrv=pn/vt*100 % 17.20 20.50 22.90 24.51 25.39

2 Rata rentabilitatii resurselor Rrrc=pn/ct*100 % 21.62 27.12 31.49 34.61 36.39


Rmb=ebe/ca*10
3 Rata marjei brute 0 % 45.52 45.72 45.62 45.17 44.26

4 Rata rentabilitatii comerciale Rrc=re/ca*100 % 35.41 36.38 36.99 37.17 36.84


II Ratele de rentabilitate
Rentab ec a capitalurilor
1 investite Rre=re/cinv*100 % 30.32 33.09 35.46 37.43 38.76
2 Rentab ec a activelor Rre=ebe/at*100 % 32.87 35.43 37.64 39.50 40.77
3 Rentabilitatea financiara Rrf=pn/cpr*100 % 23.75 28.66 32.07 34.22 35.37

4 Rentabilitatea financiara bruta Rrf=caf/cpr*100 % 35.05 39.35 42.07 43.54 44.04

Bonitatea financiara
Tabel 4.18.
Nr. crt Specificatie Simbol UM Perioada de prognoza

2006 2007 2008 2009 2010


I Ratele de lichiditate
1 Rata de lichiditate curenta Lc=ac/dts - 2.49 2.64 2.93 3.40 4.04
2 Rata de lichiditate rapida Lr=(ac-st)/dts - 1.13 1.23 1.41 1.68 2.04

3 Rata de lichiditate imediata Li=db/dts - 0.46 0.50 0.57 0.68 0.83


II Ratele de solvabilitate
4 Solvabilitatea patrimoniala sp=at/dt - 2.64 2.92 3.31 3.86 4.59

5 Capacitatea de rambursare Cr=caf/dt % 0.57 0.75 0.97 1.25 1.58


III Ratele de bonitate

6 Prelevarea cheltuielilor financiare Pcf=chf/ebe % 0.32 0.24 0.18 0.14 0.10

A. CONCLUZII PARŢIALE

Principalele rezultate financiare estimate

Prognoza rezultatelor financiare a urmărit cu atenţie trendul înregistrat de indicatorii


de analiză financiară în intervalul de studiu, trend ascendent, deşi marcat de fluctuaţii.
Traiectoria perioadei precedente este confirmată pentru următorii cinci ani, dar ritmul de
creştere este mai lent, din considerente prudenţiale.

Structura financiară a patrimoniului estimat

Ratele de structură ale activului au înregistrat nivele echilibrate cu deosebire în ultimii


ani ai intervalului de analiză în care, ca urmare a politicii investiţionale, patrimoniul
imobilizat a echilibrat activul circulant. Bilanţul previzionat confirmă situaţia favorabilă din
acest punct de vedere, în a doua parte a intervalului de prognoză accentuându-se uşor activele
circulante, urmare a corelaţiei acestora cu evoluţia cifrei de afaceri. Astfel, de la 46,39% în
2006, activele imobilizate se reduc la 38,69% patru ani mai târziu.
La rândul său, şi structura pasivului confirmă tendinţele înregistrate în perioada de
analiză, respectiv accentuarea autonomiei financiare şi menţinerea preponderenţei surselor
stabile de finanţare.

Echilibrul financiar estimat

Patrimoniul previzionat menţine starea de echilibru financiar pe termen mediu şi lung,


considerată excelentă şi în intervalul precedent, ca urmare a sporirii capitalului permanent
într-un ritm mai alert decât activele imobilizate. Preferinţa societăţii pentru sursele stabile de
finanţare, în detrimentul datoriilor pe termen scurt, alături de nivelul stabil, dar relativ ridicat
al stocurilor şi creanţelor, induce un dezechilibru pe termen scurt. La nivel global însă,
raportul favorabil între fondul de rulment net şi necesarul de fond de rulment păstrează starea
de echilibru global pe întreaga perioadă de prognoză.

Gestiunea estimată a resurselor

În perioada de analiză, eficienţa gestionării resurselor reprezenta punctul critic în


performanţa societăţii. Vitezele de rotaţie calculate în perioada de prognoză pentru activul
total şi principalele sale componente, precum şi raportul între durata medie de încasare a
creanţelor şi de plată a furnizorilor rămân încă în general sub nivelurile minime recomandate,
dar cu tendinţă de ameliorare continuă.

Randamentul financiar

Indicatorii de randament financiar prezentau valori foarte bune în perioada de analiză,


tendinţa înregistrată fiind în plus crescătoare, element cert în favoarea societăţii. Ca urmare a
evoluţiei şi structurii rezultatelor, previzionate pentru intervalul 2006-2010, indicatorii de
profitabilitate rămân la un nivel excelent. Nivelul şi evoluţia indicatorilor de rentabilitate
rămân la un nivel bun dar nu înregistrează ascensiuni spectaculoase, dată fiind preocuparea
societăţii de menţinere a capitalului investit la un nivel ridicat.

Riscul de faliment

Indicatorii de bonitate financiară reprezentau un punct forte remarcabil al societăţii în


perioada de analiză, situaţie care se perpetuează şi în următorii cinci ani, în baza patrimoniului
estimat. Singurul indicator sub minimul recomandat în perioada de analiză – solvabilitatea
patrimonială – se redresează, ca urmare a tendinţei permanente de ascensiune înregistrate în
exerciţiile financiare precedente.

B. CONCLUZII FINALE

Situaţia financiară în ansamblu a societăţii este în continuare caracterizată ca foarte


bună. Se păstrează deficienţele remarcate cu privire la eficienţa gestiunii resurselor,
explicabile însă prin prisma atât a valorii ridicate a stocurilor specifice activităţii
întreprinderii, cât şi a ciclului lung de producţie. In acelaşi context, nivelul ridicat al
creanţelor trebuie apreciat prin considerarea specificului tranzacţiilor societăţii, concretizate
în mare măsură în operaţiuni de export şi cu valoare individuală ridicată.