Sunteți pe pagina 1din 1

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 529/14.VII.

2016
PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru modificarea i completarea art. 63
din Legea educaiei naionale nr. 1/2011
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Articol unic. Articolul 63 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:
1. Alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
(3) n situaii excepionale, formaiunile de precolari sau de elevi pot
funciona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului
de administraie al inspectoratului colar, pe baza unei justificri din partea
consiliului de administraie al unitii de nvmnt care solicit exceptarea de la
prevederile alin. (1).
2. Dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu
urmtorul cuprins:
(31) Situaiile aprobate de inspectoratul colar se comunic Ministerului
Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice i autoritilor locale pentru asigurarea
finanrii.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea
prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat.
p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR,

p. PREEDINTELE SENATULUI,

FLORIN IORDACHE

AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU

Bucureti, 12 iulie 2016.


Nr. 141.

PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea i completarea
art. 63 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea pentru modificarea i completarea art. 63
din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 i se dispune publicarea acestei legi n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Bucureti, 11 iulie 2016.


Nr. 669.